Besede gradijo svet 3 - priročnik za učitelja

devetletka.net

Besede gradijo svet 3 - priročnik za učitelja

Besede gradijo svet 3Učni cilj: Vadijo bralno tehniko ob branju neumetnostnega besedila. S pomočjo učiteljevega usmerjanjav branju poglabljajo razumevanje prebranega. Razložijo pomen določenih besed s pomočjo SSKJ.Učna enota: Ptice pozimiPriprava: Besede gradijo svet 3 – Učbenik (U) za slovenščino za 2. razred OŠ (str. 16), Delovni zvezek zaslovenščino (DZ) za 2. razred OŠ (str. 15), SSKJ (več izvodov).Oblika dela: frontalna, individualna, skupinska, delo v dvojicah.Učitelj1. Vpraša učence: »Kako skrbiš za pticepozimi?«2. Povabi učence k 1. branju besedila Pticepozimi v U str. 16 (diferenciacija branja).3. Povabi učence, naj bodo ob ponovnembranju pozorni katere ptice omenja besediloin s čim se hranijo.UčenciSodelujejo v pogovoru.Tiho berejo.Berejo s posebnim namenom.4. Spodbudi učence za branje v dvojicah. Berejo sosedu v klopi.5. Preveri razumevanje/zapomnitev s vprašanji(Priloga).6. Pozove učence k glasnemu branju. Glasno berejo.7. Naroči učencem, naj se orientirajo v kazaluDZ in poiščejo aktualno temo.Spodbudi učence, naj rešijo nalogi v DZ str.15.Pogovorijo naj se o reševanju 1. naloge, natonaj rešujejo čim bolj individualno.8. Povabi k branju odgovorov na vprašanja iz 1.naloge.9. Demonstrira uporabo SSKJ.Naroči učencem, da tvorijo skupine in vskupinski obliki rešijo 2. nalogo v DZ str. 15.10. Spodbudi za domače branje besedil iz U str.16 (diferenciacija).11. Naroči učencem, naj se v skupini pogovorijo:- katere gozdne živali človek hrani pozimi(bi preživele brez človekove pomoči?),- kaj so novega izvedeli o pticah stalnicah.Usmerja poročanje skupin.Na vprašanja nižje in višje ravni razumevanjaprebranega odgovarjajo s pomočjobesedila.Individualno rešijo naloge s pomočjobesedila. Učitelj po potrebi nudi individualnopomoč posameznikom.V 1. nalogi odgovorijo v celih povedih navprašanja v zvezek (diferenciacija: učenci,ki so brali le prva dva odstavka, lahko peto /morda tudi šesto/ vprašanje izpustijo).Poročajo.Presojajo ustreznost rešitev.V sodelovalni obliki učenja rešijo nalogo spomočjo SSKJ.Prisluhnejo navodilu.Sodelujejo v pogovoru v skupini.Poročajo/poslušajo.16

More magazines by this user
Similar magazines