Besede gradijo svet 3 - priročnik za učitelja

devetletka.net

Besede gradijo svet 3 - priročnik za učitelja

Besede gradijo svet 313. Spodbudi učence za branje besedila v U str.35 in 36.Prisluhnejo navodilu.Priloga:»Kateri del zdravilne rastline nabiramo? (… cvet.) V katerem mesecu? (… v juniju.) Kje hranimo? (…v suhem prostoru.) Zakaj pijemo kamilični čaj? (… drisko, druge črevesne težave.) Kdaj vdihavamokamilične hlape? (… ob vnetju bronhijev.) Kdaj ga grgramo? (… vneto ustno votlino in žrelo.) Kdajpijemo črni bezeg? (… kadar kašljamo, imamo gripo, ob bronhitisu, ob hudem nahodu, astmi.) Kdajpijemo lipov čaj? (… blaži krče, pospešuje potenje in tako znižuje povišano telesno temperaturo,težave z ledvicami in s pljuči.)«Učni cilj: Berejo opis poti. Vadijo bralno tehniko ob branju neumetnostnega besedila. Odgovarjajo naučiteljeva ustna vprašanja o bistvenih podatkih. Povedo svoje mnenje o tem, ali je oseba ravnala pravali ne. Pripovedujejo o svojih občutkih in izkušnjah ob besedilu. Opišejo svojo pot v šolo.Učna enota: Matejina pot v šolo (blok ura)Priprava: Besede gradijo svet 3 – Učbenik (U) za slovenščino za 2. razred OŠ (str. 38), Delovni zvezek zaslovenščino (DZ) za 2. razred OŠ (str. 26).Oblika dela: frontalna, individualna, delo v dvojicah.UčiteljUčenci1. Vpraša učence, kako prihajajo v šolo. Ravnajo po navodilu.2. Povabi učence k 1. branju besedila Matejinapot v šolo v U str. 38.3. Naroči učencem, naj ponovno preberejobesedilo v U str. 38 in so ob tem pozorni naopis poti.Tiho berejo.Ponovno berejo in skušajo poiskati odgovorna vprašanje.4. Vpraša učence po naslednjem (Priloga). Odgovarjajo na učiteljeva ustna vprašanja obistvenih podatkih.5. Motivira učence za branje sosedu v klopi. Berejo v dvojicah (prvi učenec prva dvaodstavka, drugi učenec ostalo).6. Naroči, naj se orientirajo v kazalu DZ inpoiščejo aktualno temo.Napoti učence k reševanju nalog v DZ str. 26.Po opravljeni 1. nalogi vodi preverjanje.7. Povabi učence k glasnemu branju besedila. Glasno berejo.8. Postavi vprašanji iz U str. 38. Ustno odgovorijo.Obkrožijo črko pred pravilno trditvijo(rešitev: pešec). Poročajo o rešitvi. Nepravilnetrditve spremenijo v pravilne in jih napišejov zvezek.9. Spodbudi učence za branje besedila v U str. Prisluhnejo navodilu.38.10. Povabi učence, naj opišejo svojo pot v šolo. Pripravijo in izvedejo govorni nastop.Priloga:»Kaj je Mateja naredila preden je prečkala cesto? Je pravilno ravnala pri prečkanju ceste? Kako ravnašti? Kaj je napravila v semaforiziranem križišču? Je ravnala pravilno? Kako prečkaš ti? Zakaj Mateja nikoline steče čez cesto? Ali hodi do šole po pločniku? Pojasni. V kakšna oblačila je bila oblečena? Ali jeravnala pravilno? Pojasni. Ali tudi ti ravnaš kot Mateja? Kaj ima na šolski torbi? Ali uporabljaš kresničko?33

More magazines by this user
Similar magazines