Besede gradijo svet 3 - priročnik za učitelja

devetletka.net

Besede gradijo svet 3 - priročnik za učitelja

Besede gradijo svet 35. Postavlja vprašanja učencem (Priloga 1. Odgovarjajo na učiteljeva ustna vprašanjao bistvenih podatkih. Povedo svoje mnenjeo tem, ali je dogodek resničen ali ne.Pripovedujejo o svojih občutkih in izkušnjahob besedilu.6. Spodbudi učence za iskanje naslova v DZ inreševanje nalog.7. Naroči učencem, naj vadijo tehniko branjabesedila iz U str. 48.Odgovore na vprašanja iz 1. naloge v DZ str.36 napišejo v zvezek. V 2. nalogi narišejo tripiktograme, ki sporočajo, kaj je prepovedanonositi v gledališče.Prisluhnejo navodilu.Priloga:… na otroškem igrišču, v čakalnici pri zdravniku, v telovadnici, na rojstnodnevni zabavi, v lutkovnemgledališču, na pustni zabavi, v domači dnevni sobi, v parku, v kinu.Priloga 1:»Kaj je potrebno obleči za obisk gledališke predstave? (… primerna oblačila.) Kdaj je treba pritiv gledališče? (… vsaj petnajst minut pred začetkom.) Kaj je označeno na vstopnicah? (… sedež invrsta.) Kaj napravimo, če se ne znajdemo? (… prosimo za pomoč.) Ali lahko med predstavo pijemoin jemo? Pojasni. (Ne, …ne prinašamo v gledališče.) kako je s prenosnimi telefoni v gledališču? (… soizklopljeni.) Čemu so namenjeni odmori med predstavo? (… gremo iz dvorane, gremo na stranišče,se pogovarjamo…) Kaj oznani nadaljevanje predstave? (… zvonec.) Kaj sledi koncu predstave? (…aplavz.) Kdaj odidemo iz dvorane? (… se dvigne zastor.) Kako odidemo? (… počasi.) Se ti zdi prebranobesedilo resnično ali ne? Kaj ti je najbolj všeč v besedilu? Ali si že bil v gledališču? Če si že bil, pripovedujo tem.«Učni cilj: Berejo o dogodku, ki so ga doživeli drugi. Vadijo bralno tehniko ob branju neumetnostnegabesedila. Odgovarjajo na učiteljeva ustna vprašanja o bistvenih podatkih. Povedo svoje mnenje o tem,ali je dogodek resničen ali ne. Pripovedujejo o svojih občutkih in izkušnjah ob besedilu.Učna enota: Moja domovina SlovenijaPriprava: Besede gradijo svet 3 – Učbenik (U) za slovenščino za 2. razred OŠ (str. 50).Oblika dela: frontalna, individualna.40Učitelj1. Predstavi učencem nekaj fotografij raznihnaravnih lepot Slovenije (Power Point) in vodipogovor o njih.2. Spodbudi učence za prvo branje besedilaMoja domovina Slovenija v U str. 50.3. Naroči učencem, naj ponovno preberejobesedilo v U str. 50 ter naj so ob tem pozornina to, kaj poudarja besedilo.UčenciGledajo in sodelujejo v pogovoru.Tiho berejo.Ponovno berejo s posebnim namenom.

More magazines by this user
Similar magazines