Besede gradijo svet 3 - priročnik za učitelja

devetletka.net

Besede gradijo svet 3 - priročnik za učitelja

Besede gradijo svet 34. Postavlja vprašanja učencem (Priloga). Odgovarjajo na učiteljeva ustna vprašanja obistvenih podatkih.5. Motivira učence za glasno branje besedila. Glasno berejo.6. Naroči učencem, naj vadijo tehniko branjabesedila iz U str. 50.Prisluhnejo navodilu.Priloga:»Kje leži Slovenija? (… v Evropi.) Na katere države meji? (… na Italijo, Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško.)Katero je glavno mesto Slovenije? (… Ljubljana.) Ali izveš iz besedila, koliko narodnosti živi v Sloveniji?(Ne.) Pojasni. Kateri je državni jezik? (… slovenščina.) Kako bi predstavil pokrajino v Sloveniji? (…gore, hribi, griči, ravnine.) Katere vode vidiš v Sloveniji? (… reke, potoke, jezera, Jadransko morje.)Katera bogastva še ponuja naša domovina? (… rastline, živali, naravne in kulturne znamenitosti.) kajpraznujemo v Sloveniji? (… državne praznike, v posameznih delih Slovenije pa tudi razne običaje inpraznovanja.) Katere državne praznike poznaš? Naštej. Si prepričan, da je avtor besedila zapisal vsenajpomembnejše podatke ali je morda še kaj spregledal? Ali si z branjem besedila pridobil pridobil šekakšen nov podatek? Pojasni.«Učni cilj: Berejo o zanimivem običaju v Sloveniji. Vadijo bralno tehniko ob branju neumetnostnegabesedila. Odgovarjajo na učiteljeva ustna vprašanja o bistvenih podatkih. Povedo svoje mnenje o tem,ali je dogodek resničen ali ne. Pripovedujejo o svojih občutkih in izkušnjah ob besedilu.Učna enota: Jurjevanje v Beli krajiniPriprava: Besede gradijo svet 3 – Učbenik (U) za slovenščino za 2. razred OŠ (str. 51); SSKJ.Oblika dela: frontalna, individualna.Učitelj1. Preprosto ilustrira na tablo oblak (pod njimnapiše: O B L A K ; A = I) in čaj (pod njim napiše:Č A J). Vpraša učence, kaj pomeni besedaobičaj. S pomočjo SSKJ razložijo besedo.2. Pove učencem, da bodo enega izmedzanimivih običajev v Sloveniji spoznali izbesedila in jih spodbudi za prvo branjebesedila Jurjevanje v Beli krajini v U str. 50.3. Vpraša po neznanih oziroma manj znanihbesedah, ki jih pred ponovnim branjem tudipojasnijo. Naroči učencem, naj ponovnopreberejo besedilo v U str. 51 ter naj so obtem pozorni na potek jurjevanja.UčenciRešijo rebus: OBIČAJ.Sodelujejo pri razlagi besede.Tiho berejo.Sodelujejo pri pojasnjevanju manj znanihbesed.Ponovno berejo s posebnim namenom.4. Postavlja vprašanja učencem (Priloga). Odgovarjajo na učiteljeva ustna vprašanja obistvenih podatkih.5. Motivira učence za glasno branje besedila. Glasno berejo.6. Naroči učencem, naj vadijo tehniko branjabesedila iz U str. 51.Prisluhnejo navodilu.41

More magazines by this user
Similar magazines