prezentace

kfua.vse.cz

prezentace

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝMAJETEK (DNM)Připravil:13.3.2008Vladimír r PřikrylPPavel Urban


Struktura práce Daňovové souvislosti Účetní souvislosti


Daňovové souvislosti Legislativní úprava Vymezení DNM Daňovové odpisy Technické zhodnocení Příklad


LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA DNM Vyhlášáška 500/2002 Sb., Hlava II, § 6 ČÚS č. . 013 Zákon 586/1992 Sb. o daních z příjmpjmů


DAŇOVOVÉ ODPISY DNMKdo odepisuje DNM? Vlastník Poplatník k (ten, který mámprávo užíváníuza úplatu) Na dobu určitouODPIS =VSTUPNÍ CENADOBA SJEDNANÁ KUPNÍSMLOUVOU


ODPISY DNMDle zákona zo dani z příjmpjmů se DNM odepisujerovnoměrnrně bez přeruperušení a to:Druh majetkuAudiovizuálnlní díloDoba odepisování18 měsícůmSoftware a nehmotnévýsledky výzkumu a vývojeZřizovací výdajeOstatní nehmotný majetek36 měsícům60 měsícům72 měsícům


TECHNICKÉ ZHODNOCEDNÍDNM A ODPISY Technické zhodnocení nám m zvyšuje vstupní cenunehmotného ho majetku a zárovezroveň je stanovenanejkratšídoba odepisování po technickémzhodnocení.Druh majetkuAudiovizuálnlní díloSoftware a nehmotnévýsledky výzkumu a vývojeOstatní nehmotný majetekNejkratšídoba odepisování9 měsícům18 měsícům36 měsícům


PŘÍKLADSpolečnost Praha do majetku 12.července 2006 zaevidovala softwarese vstupní cenou 90 000 Kč, K , který sipořídila do vlastnictví. . Určete průběhdaňových odpisů, , jestliže e technickézhodnocení ve výši i 50 000 KčKbylo kněmu přiřazeno: pa)10. záříz2007b)10. záříz2008


a) 10. záříz2007Odpis 2006………………………………(5x2 500) = 12 500 KčKčást odpisu 2007………………(9x2 500) = 22 500 KčK- počet měsícůmodepisování ze ZVC…22 měsícům- měsíční odpis po TZ 105 000/22 = 4 773 KčKOdpis 2007…(22 500 + 3 x 4 773)= 36 819 KčKOdpis 2008…………………………..(12 x 4 773)= 57 276 KčKOdpis 2009…………………………..( 7 x 4 773)= 33 405 KčKCelkem odepsáno140 000 KčK


a) 10. záříz2008Odpis 2006………………………………(5 x 2 500) = 12 500 KčKOdpis 2007………………………….(12 x 2 500) = 30 000 KčKčást odpisu 2008………………(9 x 2 500) = 22 500 KčK- počet měsícůmodepisování ze ZVC…10 měsícům- minimálnlní počet měsícůmodepisování 18 m- měsíční odpis po TZ 75 000/18= 4 167 KčKOdpis 2008.. (22 500 + 3 x 4 167)= 35 001 KčKOdpis 2009………………………………(12 x 4 167)= 50 004 KčKOdpis 2010 ……………….(3 x 4 167)= 12 495 KčKCelkem odepsáno140 000 KčK


Účetní souvislosti Vymezení DNM Odepisování


Vymezení DNM Identifikovatelná aktiva Zřizovací výdaje Software Patenty Autorská práva Ochranná známka Koncese Licence


Vymezení DNM Neidentifikovatelná aktiva Goodwill


Zřizovací výdaje Výdaje, vynaloženené ještě před vlastnímvznikem podniku Poštovntovné Zpracování projektu Atd.


Software Operační systémy Kancelářskské aplikace Atd.


Patenty Exkluzivní právo po určitou dobu využívatvatvynález. V rozvaze vykazován n společně s ostatníminehmotnými aktivy, podrobnějšípopisuveden v příloze. p


Autorská práva Exkluzivní práva k reprodukci a prodejiknih, hudebních děl, dfilmů apod.


Ochranná známka Vyjadřuje výhradní právo užívat uurčitýznak, který je chráněný ný zákonem. z Podoby Logo Jméno Slogan Emblém


Koncese Privilegia podstoupená státem tem k využíváníurčitých zařízenzení, , nebo k provozováníurčitité živnosti, povolání nebo činnosti.


Licence Právo k užíváníupatentu, obchodní známkyapod. za specifických podmínek.


GoodwillVzniká při i akviziciJe to rozdíl l mezi kupní cenou podniku a celkovoutržní hodnotou nabývaných aktivPříklad: Společnost Alfa kupuje společnost Beta za 40 milionů Součet aktiv, snížených o závazky zje 30 milionů. Zbytek (10) je hodnota dobrého jména firmy,goodwill


Účtování Účtové třídy 01 - DNM 04 – Nedokončený ený DNM a pořízenzení DNM 09 – Opravné položky k DNM


Odpisování Lineárnrní Doba odepisování IFRS 20 let US GAAP 40 let V důsledku drychlého ho zastarávání aktivbývá doba ekonomické užitečnosti kratšínež možná doba použitelnosti


LITERATURA Daňový systém ČR R 2007, doc. Ing. A.Vančurovurová, Ph.D. Daně v účetnictví podnikatelů, , L.Müllerová, , A. Vančurovurová; ; ASPI 2006 Vyhlášáška 500/2002 Sb., Hlava II, § 6 ČÚS č. . 013 Zákon 586/1992 Sb. o daních z příjmpjmů Finanční účetnictví – Dana Kovanicová akol.

More magazines by this user
Similar magazines