Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia

kpsr.vse.cz

Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia

Psychologie práce a organizace vsystému univerzitního studiaMilan RymešKatedra psychologie Filozofické fakulty UK vPraze


PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIAPSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské studium Kvalifikační zdokonalování a příprava typuceloživotního vzdělávání Nadstavbové a zájmové vzdělávací programy


Pregraduální dělené studium (FF UK)Typy předmětů: Akademického zaměření (obecně poznatkovéa metodické) Přibližující praktické úkoly PPO Nápomocné k utváření profesníchdovedností


Bakalářské studium (FF UK)Oborové předměty povinné:Základy psychologie práce a organizacePersonální psychologieOborové předměty povinně volitelné:Dopravní psychologiePsychologie spotřebního chování a prodejePsychologické důsledky nezaměstnanostiAdaptace člověka na změny práce a pracovníchpodmínekPovinně volitelná témata bakalářských prací


Navazující magisterské studium (FF UK)(1)Oborové předměty povinné:Metody psychologie práce a organizaceEkonomická psychologieManažerská psychologieInženýrská psychologiePracovní poradenstvíSpecializační seminář – dílčí část


Navazující magisterské studium (FF UK)(2)Oborové předměty povinně volitelné:Dopravní psychologiePsychologie spotřebního chování a prodejeÚvod do psychologického koučováníPsychologie vyjednáváníKariérové poradenstvíOrganizační kulturaTrénink dovedností pro psychology v personalistické praxiDiplomový seminářVolitelná a volná témata diplomových prací


Vývoj vztahu studentů k PPOPočátek studia 1 – 2 %Závěr studia 5 – 7%Nástup do praxe nebo 10 – 12 %změna profesní orientacepo prvním zaměstnání


Reflexe ze světa:Doktorské studium PPO- Studijní program a jeho specifikace• věda, výzkum a výuka• poradenství a aplikace- Speciální přednášky pro doktorandy a příprava nazkoušky- Prezenční studenti a jejich zapojení na školícímpracovišti – limity práce mimo univerzitu- Využití laboratoří a grantových podpor


Kvalifikační zdokonalování a přípravatypu celoživotního vzdělávání na FF UK• Spolupráce s odbornými vzdělávacímiinstitucemi• Spolupráce s odbornými asociacemi


Nadstavbové a zájmové vzdělávacíprogramy• Kurzy pro veřejnost• Univerzita třetího věku• Popularizační programy

More magazines by this user
Similar magazines