MARKETING USLUGA VI CAS

fms.tivat.me
  • No tags were found...

MARKETING USLUGA VI CAS

Predavači:prof. dr. Anton Sbutegamr Predrag Sekulić


Definiši pojam marketinga?MARKETING je proces planiranja, stvaranjaproizvoda i usluga, odreñivanja njihovih cijena,promocije i distribucije – da bi se izvršilarazmjena koja zadovoljava ciljeve pojedinaca iorganizacija


Definiši pojam tržišta?TRŽIŠTE je posrednik izmeñu proizvodnje dobara ipotreba ljudi za odreñenim dobrimaTržište čine:•ljudi•prostor gdje se razmjenjuju dobra•vrijeme•institucije koje omogućavaju i olakšavajurazmjenu


Kako se zove skladište usluga?a) hangarb) magacinc) skladište za uslugeJedna od karakteristika usluge jeste da se nemože skladištiti!


Što označava pojam blueprinting koncepta?a)grafički prikaz slijeda operacija u procesupružanja uslugab) grafički prikaz ostvarenog profita uslužnefirmec) odnos uloženog kapitala i godišnjeg profita


Čemu služi analiza i istraživanje tržišta uuslužnim djelatnostima? Koji je krajnji cilj koji seželi postići?a)oblikovati novu uslugub) povećati tržištec) smanjiti cijenu svojim uslugamad) ostvariti veći profit


Uslužne djelatnosti su:a) frizerski salonb) radionica za proizvodnju namještajac) automehaničarska radionicad) perionica


Koncept + 3P kod usluga podrazumijeva:a) proceseb) interakcijuc) okruženjed) mogućnostie) ljude

More magazines by this user
Similar magazines