Ulotka produktowa - BASF Polska

basf.pl
  • No tags were found...

Ulotka produktowa - BASF Polska

Mocny na chwasty w zbożachProdukt zarejestrowany równieżdo zwalczania chwastówdwuliściennych w kukurydzy


Mocarz ® 75 WGMocnyna chwastyw zbożachMocarz ® 75 WGznany herbicyd zbożowyHerbicyd Mocarz ® 75 WG na polskirynek został wprowadzony w2004 roku. Od tego czasu jego moczwalczania chwastów w uprawachzbóż została potwierdzona w praktyceprzez dziesiątki tysięcy polskichrolników. Okazało się dziękitemu – o czym mówimy od początku– że nazwa preparatu bardzo dobrzeodzwierciedla jego możliwości.To, co najczęściej słyszymy z ustplantatorów zbóż, którzy zastosowaliherbicyd Mocarz zgodnie z zaleceniemetykiety stosowania (częstoPaństwa sąsiadów), i co potwierdzawysoką przydatność herbicyduMocarz do zwalczania chwastów wzbożach, to:„Mocarz to tani, wygodny w stosowaniui skuteczny herbicyd dozwalczania chwastów dwuliściennychw zbożach ozimych i jarych.Jestem zadowolony z jego stosowaniai zamierzam zastosować goponownie.”Wygodny i ekonomicznyFormulacja herbicydu (niepylące granuledo rozpuszczania w wodzie)oraz niska dawka na hektar (tylko0,2 kg) pozwolą w łatwy i szybki sposóbprzygotować ciecz roboczą. Dostępneopakowania: 0,2 kg i 0,8 kg sądostosowane do prostego dawkowania:0,2 kg na jeden hektar, 0,8 kg na4 hektary zasiewów.Szybkośći skuteczność działaniaMocarz ® 75 WG to preparat o działaniuukładowym, zawierający dwienowoczesne i skuteczne substancjeaktywne: tritosulfuron oraz dikambę.Dzięki szybkiemu przemieszczaniusię tych substancji wroślinie i ich doskonałym właściwościomchwastobójczym pierwszeobjawy działania herbicyduMocarz ® 75 WG są widoczne już po7-10 dniach od zabiegu! Pełna skutecznośćpreparatu jest obserwowanapo 21 dniach.efekt działania herbicyduMocarz ® 75 WGZwalczane chwastyMocarz ® 75 WG zwalcza skuteczniewiększość chwastów dwuliściennychw uprawie zbóż ozimych i jarych,w tym gatunki uciążliwe, takiejak przytulia czepna, rumian polny,rumianek pospolity, chaber bławatek,maruna bezwonna i inne.Jednoczesne zastosowanie herbicyduMocarz ® 75 WG z herbicydamizawierającymi izoproturon*lub z preparatem Apyros® ** 75 WG (w dawce 13,3 g ha+ adiuwant – w uprawie pszenicyi pszenżyta)*** umożliwia zwalczenierównież miotły zbożowej.


Mocny na chwasty w zbożachSpektrum działaniaSkutecznośćstosowania herbicyduMocarz w jęczmieniu jarym.Polska, doświadczenia BASF.Mocarz ® 75 WG 0,2 kg/haHerbicyd Mocarz ® 75 WG zwalcza skutecznie większość jednorocznychchwastów dwuliściennych w uprawie zbóż.Skuteczność herbicydu Mocarz ® 75 WG w zwalczaniu chwastów dwuliściennychw zbożach ozimych i jarych. Rok 2007/2008 - doświadczenia ścisłe (n=21)bez ochrony0% 20% 40% 60% 80% 100%0% 20% 40% 60% 80% 100%Gwiazdnica pospolitaPrzytulia czepnaRumian polnyMaruna bezwonnaJasnota różowaTobołki polneSamosiewy rzepakuStulicha psiaRumianek polnyRdest powojowyKomosa białaTasznik pospolityJasnota purpurowaPrzetacznikbluszczykowatyChaber bławatekMak polnyBodziszek drobnyPrzetacznik polnyFiołek polnyPrzetacznik perskiSkuteczność stosowaniaherbicydu Mocarz w pszenicyozimej. Polska,doświadczenia BASF.Mocarz ® 75 WG 0,2 kg/haskuteczność średniaskuteczność maksymalnaHerbicyd Mocarz ® 75 WG należy stosować wiosną:zboża ozime:Mocarz ® 75 WG 0,2 kg/haw zbożach ozimych:od fazy 3 liści do końcafazy krzewieniabez ochronyzboża jare:Mocarz ® 75 WG0,2 kg/haw zbożach jarych:od fazy 3 liści do pełnifazy krzewieniafaza rozwojowa chwastów:najlepiej 2 do 4liści właściwych


Informacje o produkcie:Rodzaj preparatuherbicyd zbożowySubstancja aktywna tritosulfuron – 25%dikamba – 50%Sposób działaniaZastosowanieZalecana dawkaZalecana ilość wodydziałanie układoweHerbicyd do wiosennego zwalczania chwastów dwuliściennych w zasiewach zbóżozimych i jarych0,2 kg/ha200-300 l/haNajważniejsze zalety:szerokie spektrum zwalczanych chwastów dwuliściennychbardzo wysoka skuteczność zwalczania chwastów, łącznie z chwastami uciążliwymi (np. przytulia czepna)niska dawka na jeden hektar – tylko 0,2 kgłatwość stosowaniaformulacja w postaci granulatu łatwo rozpuszczającego się w wodzieopakowania dostosowane do wielkości gospodarstwmożliwość mieszania z IPU, herbicydem Apyros ® ** oraz CycocelemUwaga: w celu równoczesnego zwalczenia miotły zbożowej herbicyd Mocarz 75 WG można mieszać z herbicydem Apyros ** 75 WG(dawka 13,3 g/ha - 20,0 g/ha + Olbras 88 EC 1 l/ha w uprawie pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego) lub herbicydami zawierajacymi IZOPROTURON*.* Doświadczenia własne BASF ** Znak zastrzeżony fi rmy MonsantoProdukty wymienione w publikacji powinny być stosowane zgodnie z etykietami rejestracyjnymi i tylko do zalecanychcelów. Ponieważ producent nie ma wpływu na magazynowanie i stosowanie produktów, nie ponosi żadnejodpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe ze sposobu magazynowania i stosowania tych produktów.Różne, szczególnie występujące miejscowo i regionalnie czynniki mogą wpływać na działanie produktów. Należądo nich np. czynniki pogodowe, stosunki glebowe, odmiany roślin uprawnych, zmianowanie, terminy zabiegów,stosowane dawki, mieszaniny z innymi produktami, występowanie odpornych organizmów (np. szczepygrzybów, roślin, owadów), technika stosowania itp. W wyniku szczególnie niekorzystnych warunków nie możnawykluczyć zmian w skuteczności preparatów lub uszkodzeń roślin uprawnych. Za takie przypadki producent lubsprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności.BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.plZe środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa.Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

More magazines by this user
Similar magazines