Views
3 years ago

Joanna Czajka M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej

Joanna Czajka M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej

Joanna Czajka M.Sc. - Zakład Chemii

Oświadczenie kierującego pracąOświadczam, że praca dyplomowa magisterska studentki Joanny Czajki pt. Całkowitypotencjał antyoksydacyjny, wyznaczony metodą chromatograficzną, niektórych ziół i napoialkoholowych została przygotowana pod moim kierunkiem, stwierdzam, że spełnia ona warunkiprzedstawienia jej w postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego magistra.Datapodpis kierującego pracąOświadczenie autora pracyŚwiadoma odpowiedzialności prawnej oświadczam, że niniejsza praca dyplomowamagisterska pt. Całkowity potencjał antyoksydacyjny, wyznaczony metodąchromatograficzną, niektórych ziół i napoi alkoholowych została napisana przeze mniesamodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami(Ustawa z dnia 04.02.2004 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych: Dz. U. z 2006 r. nr 90,poz. 631 z późniejszymi zmianami).Oświadczam również, że przedstawiona praca nie była wcześniej przedmiotem procedurzwiązanych z uzyskaniem tytułu zawodowego w szkole wyższej.Oświadczam ponadto, że niniejsza wersja jest identyczna z załączoną wersjąelektroniczną.Datapodpis autora pracy

Camera Separatoria - Zakład Chemii Analitycznej - Uniwersytet ...
Volume 4/Number 2/2012 - Zakład Chemii Analitycznej ...
Volume 4/S/2012 - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 3/S/2011 - Zakład Chemii Analitycznej
Pawel Piszcz M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Monika Suszko M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Program ćwiczeń - Zakład Chemii Analitycznej
POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej
Chemia Wolnych Rodników - Zakład Chemii Analitycznej
wymagania do ćwiczeń - Zakład Chemii Analitycznej
Wstęp do Analizy Instrumentalnej - Zakład Chemii Analitycznej
Sylabus licentiate 3 years - Zakład Chemii Analitycznej
Pytania na egzamin magisterski - Zakład Chemii Analitycznej
Bronislaw K. Glod D.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Sylabus MSc 5 years - Zakład Chemii Analitycznej
Chromatografia II - Zakład Chemii Analitycznej
Analiza Instrumentalna I - Zakład Chemii Analitycznej
WYZWANIA DLA CHEMII ANALITYCZNEJ
Volume 4/Number 1/2012 - Zakład Chemii Analitycznej ...
Volume 1/S/2009 - Zakład Chemii Analitycznej
Volume 2/S/2010 - Zakład Chemii Analitycznej
Analiza jakościowa_A2_kationy_gr_III - Katedra i Zakład Chemii ...
Analiza jakościowa_A1_kationy_gr_I_II - Katedra i Zakład Chemii ...
Regulamin dydaktyczny - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej
POLITECHNIKA POZNAŃSKA - Zakład Chemii Fizycznej ...
Instrukcja obsługi - Zakład Chemii Fizycznej. Politechnika ...
Chemia analityczna II sem. - Katedra i Zakład Chemii ...
Nr 10 Oznaczanie jonów Fe(III) - Katedra i Zakład Chemii ...
POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej
Analiza jakosciowa_A5_aniony_gr_III_IV - Katedra i Zakład Chemii ...