Pľúcna embólia

vusch.sk
  • No tags were found...

Pľúcna embólia

PĽÚCNA EMBÓLIAKomplexná ošetrovateľskástarostlivosťs. Paholková Lívia


Pľúcna embóliaje považovaná za 3-tie najvážnejšiekardiovaskulárne ochorenie10 % pac. s masívnou pľúcnou embóliouumiera do 1 hodinycelková úmrtnosť na neliečenú embóliudosahuje 35 %najčastejšie ohrození pacientis porušenou žilnou stenou,hyperkoagulabilitou a venóznou stázou (tzv. Virchowova triáda )


Faktory vzniku:vyšší vekobezitanedávnaoperáciaImobilitatraumaticképoraneniefibriláciapredsienímitrálna stenózaženy užívajúceperorálnuantikoncepciu


KLINICKÝ OBRAZ :kľudová dušnosťúzkosťnekľudpotenietachykardiatachypnoehypotenzia - hypertenzia


KLINICKÝ OBRAZ :kašeľ a hemoptýza ( krv vykašliavanáz pľúc je jasno červená alebo ružová, môžebyť aj spenená a zmiešaná so spútom) zmätenosť porucha vedomia cyanóza synkopa


LIEČBA :Väčšina pľúcnych zrazenín sa rozpúšťa• trombolytickými látkami –streptokináza a urokináza – pri závažnejpľúcnej embólii ( pri výraznom znížení tlaku)• heparínom - látkami na zníženiezrážanlivosti krvi• Morfín - pri silnej bolesti


LIEČBA :• Kardiotoniká – digoxín – na zvládnutienedostatočnosti pravého srdca• Syntophyllin – na uvoľnenie bronchiálnychspazmov• ATB - ak následne vznikne infekcia• dlhodobo Warfarin, Pelentan aleboANP po doliečení akútneho stavu


LIEČBA :• najčastejším doplnkom liečby jepodávanie O2 prostredníctvom O2masky• odstránenie krvnej zrazeniny si vzávažných prípadoch vyžadujeembolektómiu


ÚLOHY SESTRY : monitorovanie vitálnych funkcií(TK, P, D, TT, SpO2, stav vedomia, farbakože, farba slizníc)natočiť EKG záznam zabezpečiť i.v. linku


ÚLOHY SESTRY :zabezpečiť priechodnosť DC aplikovať O28 – 12 l/minpodávať analgetiká podľa ord. lekára obmedziť aktivitu pac. na minimumnaložiť bandáž dolných končatín – nadkolená


ÚLOHY SESTRY :Podľa ordinácie lekára vykonať venóznyodber krvi: D – dimer, APK APTT ( aktivovaný parciálny tromboplastinový čas ) á 6hodín – dávku podávaného heparínu upraviť poddľa ordinácielekára ( 1,5 – 2 násobok kontrolných časov ) ATIII, fibrinogén VP KO, ASTRUP


ÚLOHY SESTRY : osobnú hygienu pac. vykonáva nalôžku – sám alebo s pomocouošetrujúceho personálu hygienické vyprázdňovanie pac.vykonáva na lôžku – podaním podložnejmisy, príp. posadením sa vedľa lôžka nataburetku


ÚLOHY SESTRY : podávať laxatíva nazmäkčenie stolice - p.p. asistovať pri zavádzaní arter.linky


Neinvazívnevne vyšetreniaPotrebné na vydiferencovaniediagnózy: RTG CT ECHO


U pacientov po opakovanejpľúcnej embólií a neúčinnejantikoagulačnej liečbe jeindikovaná implantáciakaválneho filtra.


Edukáciapacienta: o pravidelných kontrolách usvojho obvodného lekára o pravidelnom užívaní liekov

More magazines by this user
Similar magazines