Views
3 years ago

ZADATAK 1 - FESB

ZADATAK 1 - FESB

ZADATAK 1 -

Elementi strojeva 2 (Auditorne vježbe šk.god. 2004/05) – ISPITNI ZADATAK4812. ISPITNI ZADATAKPrijenosnik motornog valjka sastoji se odremenskog prijenosnika s klinastim remenjem,koničnog zupčanog para z1, z2' za kretanjenaprijed, odnosno z1, z2 za kretanje nazad,nula para cilindričnih zupčanika s kosimzubima z3, z4 i dva nul para cilindričnihzupčanika s ravnim zubima z5, z6.Promjena smjera gibanja postiže seuključivanjem i isključivanjem tarne spojke Sodnosno S'.Zadano:Prijenosni omjer remenskog prijenosa je 1,8.Broj zubi zupčanika: z1 je 18, z2 je 45, z3 je 20,z4 je 81, z5 je 18 i z6 je 83.Modul u normalnom presjeku zupčanog paraz3 – z4 je 3 mm.Stupanj djelovanja remenskog prijenosa, testupnjevi djelovanja u ozubljenju zupčanihparova z1 – z2, z3 – z4 i z5 – z6 jednaki su0,98. Gubici u ležajevima se mogu zanemaritiTreba izračunati:1. Snagu motora s unutarnjim izgaranjem potrebnu da svlada otpore i da omogući valjku gibanjebrzinom od 2,73 km/h, a da obodna sila na kolu bude 5,5 kN..................................................10 bodova2. Proračunati prijenos uskim klinastim remenom, ako je dnevno trajanje pogona 16 sati (profil,promjeri remenica, razmak među osovinama i potrebni broj remena)...................................... 25 bodova3. a) Ukoliko se zupčani par z3 – z4 izradi kao nula par, izračunati potrebni kut nagiba zuba nadiobenom krugu................................................................................................................................... 5 bodovab) Ukoliko se zupčani par z3 – z4 izradi s ravnim zubima izračunati potrebnu sumu faktora pomakaprofila, te izvršiti njenu raspodjelu prema DIN-ovoj preporuci..................................................10 bodovac) Odrediti smjer nagiba zavojnice zuba zupčanika z3, uz uvjet da aksijalna sila na zupčaniku z3djeluje prema uključenoj spojci S' ....................................................................................................10 bodova4. Sile na zupčaniku z1 koje opterećuju vratilo V1 na temelju orijentacijski izračunatog modula, ako jematerijal zupčanika Č4321 cementiran i kaljen.............................................................................. 20 bodova5. Treba nacrtati shemu opterećenja vratila V1 i izračunati reakcije na rukavcima valjnih ležajeva uosloncima A i B pri gibanju prema skici (kod uključene spojke S'). Rezultantna sila remenskogprijenosnika može se smjestiti u horizontalnu ravninu. .............................................................. 20 bodovaKatedra za elemente strojeva – Srđan Podrug

Lab 8 Zadatak - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
Projektni zadatak 1 Projektni zadatak
1 ZADATAK 1 - Ekonomija - Fakultet organizacionih nauka
1 Tarifni sustavi - FESB
Zadatak 1. Računovodstveni obračun pripajanja društva
1 Algoritmi - FESB
Osnove strojarstva – Pravilo izolacije - riješeni primjeri Zadatak 1 ...
fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje - FESB
vjezbe - zadatak 1
RUS-1. Projektni zadatak potpisan od rektorata
1. ZADATAK Spojiti shemu prema skici i izmjeriti i izračunati ...
Author 1 and address - FESB
1. Osobno računalo - FESB
Neodređeni integral 1 - FESB
Električne mreže 1 - FESB
DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE 1. UPUTE - FESB
Lekcija 1. UVOD U PROGRAMIRANJE - FESB