Divji potok - Zavod RS za varstvo narave

zrsvn.si

Divji potok - Zavod RS za varstvo narave

Divji potok z okolico predstavlja pomemben življenjski prostorna vodo vezanim rastlinskim in živalskim vrstam. Med najznačilnejšimista rak koščak in navadni močerad. Ob potoku živitatudi povodni kos in siva pastirica, v krošnjah dreves pa detli,žolne in številne pevke. Med prevladujočimi listavci sta bukevin beli gaber. V podrasti uspevajo mnoge zeliščne vrste kot npr.čemaž, veliki zvonček in navadna kalužnica.5 parov nog hodilkBukev(Fagus sylvatica)KošTelo dolgo do 10 cm,rjave barveOči na gibljivih pecljihNaprej štrleč delkoša (rostrum)DIVJI POTOK –skriti biser naraveKlešče na spodnjistrani svetleTelo črne barve zrumenimi lisamiNiz strupnih žlezDolge tipalkenavadni koščak(Austropotamobius torrentium)Okrogel repBeli gaber(Carpinus betulus)Veliki zvonček(Leucojum vernum)5 prstov4 prstizaušesne strupne žlezenavadni močerad(Salamandra salamandra)Čemaž(Allium ursinum)Navadna kalužnica(Caltha palustris)Spomladi prekrijejo gozdna tla ob Divjem potoku nenavadne rastlinice. Aliveš, katero drevo bo zraslo iz njih? Odgovor se skriva v uganki.Pripravili: Barbara Kink, Mira Ivanovič, Matej Simčič, Irena Štangelj • Strokovni pregled: Irena Kodele Krašna,Zavod Rdeči apolon • Lektura: Ivana Slamič • Fotografije: Dušan Klenovšek, Matej Simčič, Marko Pršina,Zvone Butala, Barbara Kink • Kartna podlaga: Javne informacije Slovenije, GURS, DOF 2009 • Oblikovanje intisk: Birografika Bori d.o.o. • Izdal: Zavod RS za varstvo narave, v okviru projekta VIRI ŽIVLJENJA: Kali, ribniki inizviri: Naša preteklost – Naša prihodnost, december 2011 • Naklada: 800 izvodov


Divji potok, ki ima povirje nad Srednjo vasjo pri Črmošnjicah,je na prevladujoči dolomitni kamninski podlagiustvaril zelo razgibano in slikovito strugo, polno slapičev,tolmunov in brzic. Potok večino svojega toka teče skozigozd. Po približno 3,5 km toka hudourniškega značaja seizlije v Črmošnjičico, ki teče proti Dolenjskim Toplicam.Velik pečat temu območju so pustili Kočevarji. Črmošnjiceso bile središče kočevarskega dela občine Semič.O zgodovini Kočevarjev pa pričajo tudi razvaline Staregain Novega Tabora ter številni ohranjeni kočevarski izviri vširši okolici Divjega potoka.STARI TABORZmajevajamaSREDNJA VASbrvMAŠELJČRMOŠNJICEK vodnatosti Divjega potokaprispeva voda, ki prihaja napovršje iz izvirne vodne jameMašelj. Mašelj ima tudi v sušnemobdobju stalen in izdatenpretok.Posebnost Divjega potoka je izločanje lehnjaka na njegovicelotni dolžini. Lehnjak je sedimentna kamnina, ki se izločaiz vode, bogate s kalcijevim karbonatom. Le ta se odlagana mahove in rastlinje ter ustvarja brzice, slapišča indruge prepreke v strugi. Z izločanjem lehnjaka se pragoviin slapišča nenehno spreminjajo oz. rastejo, vse višji padcipa vodi dajejo večjo moč za ustvarjanje tolmunov.NOVI TABOR0 50 100 200 m

More magazines by this user
Similar magazines