Ukázková verze hry - Hrajeme.cz

hrajeme.cz

Ukázková verze hry - Hrajeme.cz

Toto je ukázková verze hry. Čtyři karty na následujícístraně vystřihněte a hrajte s nimi podle následujícíchpravidel. V plné verzi hry najdete 50 kvalitních kareta na nich 50 černých historek, které v sobě skrývajíspoustu zábavy i přemýšlení.Pokud je to možné, čtěte nejdříve tato pravidla a ažpoté texty na kartách na následující straně.Co přesně jsou černé historky?Černé historky jsou překvapivé, zamotané a strašidelnépříběhy, které se mohly stát přesně tak jak je vehře popsáno. Nebo téměř tak. Jeden člověk (vypravěč) jejediný, kdo zná celý příběh. Ostatní lidé (hadači) znají jensituaci na konci příběhu a pomocí důvtipných otázek, nakteré vypravěč odpovídá, se pokoušejí dopracovat k tomu,jak se celý příběh odehrál. Někdy najdete řešení velicerychle - stačí dvě nebo tři otázky a již jste na správné cestěk vyřešení záhady. Jindy ale i zdánlivě jednoduchý příběhmůže být velmi tvrdým oříškem.Černé historky jsou velmi populární v mnoha zemícha stále si získávají další věrné fanoušky. Jejichsběratel a autor Holger Bősch pro vás do této sbírkypřipravil 50 svých nejoblíbenějších historek. K nim přidávádobrou radu: „Jelikož každou černou historku můžete(v jedné skupině lidí) vyřešit pouze jednou, nikdynevzdávejte řešení příliš brzy. Já bych raději strávil hodinytím, že bych pokládal vypravěči další otázky, než bych si odněj nechal napovědět jednoduchou cestu k řešení.“Pokud si historky předem přečtete, ztrácíte tím částzábavy. Pak má smysl hrát pouze roli vypravěče, nikolivjiž roli hadače.Pravidla hryNejdříve určete jednoho z vás, který bude pro tutonebo více historek vypravěčem. Jedině on budeznát celý příběh. Ostatní (ve hře se nazývají hadači)se budou ve hře snažit přijít na to, jak se historkapřesně odehrála. Vypravěč si vezme horní kartuz balíčku a přečte nahlas text na lícové straně karty(zadání historky). Pak se zeptá všech ostatníchhráčů: „Hádejte, jak se to stalo?“.Celý příběh je vždy napsaný na rubové straněkarty. Vypravěč si ho přečte, ale nechá si ho prosebe. Cílem hadačů je přijít na to, jak přesně sehistorka stala. Toho mohou docílit tím způsobem, ževypravěči pokládají otázky. Ptát se mohou na cokoli, alekaždá otázka musí být formulována tak, aby se na ni daloodpovědět „ano“ nebo „ne“.V některých případech se hadačům podaří pomocí důvtipua vhodně položených otázek brzy dojít ke správnémuřešení. Často se ale také stane, že se hadači do příběhuzamotají a pokládají otázky, které ...... nelze jednoznačně zodpovědět „Ano“ nebo„Ne“. Například: „Byl ten člověk velký nebo malý?“V takovém případě musí vypravěč trvat na tom, aby bylaotázka formulována jinak.... nelze jednoznačně zodpovědět „Ano“ nebo „Ne,protože by to vedlo k nesprávným závěrům – např. budelipoložena otázka: „Byl ten člověk vysoký?“ ve chvíli, kdypříběh není vůbec o člověku, ale o zvířeti. V tom případěby měl vypravěč velkoryse informovat hadače, že otázka jezaložena na špatném předpokladu.... by mohly svést hadače na nesprávnou cestu. Napříkladodpověď na otázku „Byla oběť před smrtí v kostele?“,pokud tato otázka s příběhem vůbec nesouvisí, by mohlahadače svést úplně mimo správný směr. Někdy můžedojít k situaci, kdy je těžké rozhodnout, zdali má vypravěčhadačům pomoci nebo má-li je dále nechat hledat řešení.Je pouze na vypravěči, jak se rozhodne. Ovšem, je-lishovívavý, měl by hadače upozornit na to, že položenáotázka není pro příběh důležitá.V každé skupině je také důležitá úloha vypravěče. Ten semůže vždy rozhodnout, jestli poskytne hadačům drobnénápovědy k řešení, nebo je nechá tápat. Vypravěč semusí držet příběhu na kartě. Pokud ale odpověď nakonkrétní otázku na kartě nenajde, může ji sám podlesvého nejlepšího svědomí doplnit. Důležité pravidlo je, žepro účely hry má vypravěč vždy pravdu. To je obzvláštědůležité ve chvíli, kdy si hadači myslí, že se příběh mohlodehrát jiným způsobem. Řešení na rubu karty je ve hřevždy jediné správné.MINDOK s.r.o.Korunní 104, budova G101 00, Praha 10 - VinohradyVice informací o hřei jiných stejně kvalitních hrách najdete na:www.hrajeme.cz


BalíkBlikající předzvěstVeronika ležela mrtvá uprostřed louky.Vedle ní ležel balík. Široko dalekožádné stopy.Když světlo zablikalo, věděl Štěpán,že přišel pozdě.TaxíkZpátkyTomáš nastoupil do taxíku. Když muřidič na nádraží otevřel dveře, vypadl venz auta mrtev.Když Jonáš udělal krok zpátky, zemřel.


Štěpán byl advokátem muže odsouzenéhok smrti. Na poslední chvíli se mupodařilo dosáhnout jeho omilostnění,ale bohužel do věznice dorazil přílišpozdě.Veronika, vášnivá parašutistka, mělasmůlu.Světlo zablikalo ve chvíli, kdy spustilielektrické křeslo.Tentokrát se její padák ne a ne otevřít.Jonáš pracoval jako čistič okenve 40. patře jednoho mrakodrapu.Krátce před koncem směny se česalpřed „zrcadlem“ fasády mrakodrapu,protože dole na něho čekala jeho novápřítelkyně.Milovník pavouků, který cestovaltaxíkem před Tomášem, ztratil v taxíkusvého vysoce jedovatého osminožce.Nakonec se chtěl ještě prohlédnout„v celku“ a udělal (poslední) krokzpátky.Tomáš, další cestující, si ho všiml,propadl panice a pavouk ho ihned kousl.

More magazines by this user
Similar magazines