Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 - Slezská univerzita v Opavě

slu.cz
  • No tags were found...

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 - Slezská univerzita v Opavě

Obsah:Výroční zpráva o činnosti za rok 20051. Úvod 82. Organizační schéma SU 92.1 Struktura SU a jejích součástí 92.1.1 Organizační schéma SU 92.1.2 Organizační schéma FPF 102.1.3 Organizační schéma OPF 112.1.4 Organizační schéma MÚ 122.1.5 Organizační schéma VC 123. Složení orgánů SU 133.1 Správní rada SU 133.2. Vědecká rada SU 133.3 Akademický senát SU 143.4 Další orgány SU dle vnitřních předpisů 153.4.1 Rektor, prorektoři, kvestor 153.4.2 Orgány FPF 153.4.2.1 Vědecká rada 153.4.2.2 Akademický senát 153.4.2.3 Děkan, proděkani, tajemník 163.4.2.4 Disciplinární komise 163.4.3 Orgány OPF 163.4.3.1 Vědecká rada 163.4.3.2 Akademický senát 173.4.3.3 Děkan, proděkani, tajemník 173.4.3.4 Disciplinární komise 173.4.4 Orgány MÚ 183.4.4.1 Vědecká rada 183.4.4.2 Ředitel MÚ a jeho zástupci 184. Studijní a pedagogická činnost 194.1 Studijní programy (obory) prezenčního a kombinovaného studiav členění na bakalářské, magisterské a doktorské 194.1.1 SU celkem 194.1.2 FPF 194.1.3 OPF 204.1.4 SU a MÚ 204.2 Studijní programy garantované SU a uskutečňované na VOŠ 214.3 Studijní programy realizované mimo sídlo SU a jejích součástí 214.4 Využívání kreditního systému na SU, typ kreditního systému 214.5 Programy celoživotního vzdělávání realizované v roce 2005 214.5.1 SU celkem 214.5.2 FPF 224.5.3 OPF 224.6 Univerzita třetího věku (U3V), zaměření a rozsah jednotlivých kurzů 234.6.1 SU 234.6.2 FPF 234.6.3 OPF 234.6.4 VC 244.7 Zájem o studium na SU a vyhodnocení přijímacího řízení 254.7.1 SU celkem 254.7.2 FPF 25)3(

More magazines by this user
Similar magazines