Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 - Slezská univerzita v Opavě

slu.cz
  • No tags were found...

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 - Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě5. Informační a komunikační technologie5.1 Nově vybudované prvky informační infrastruktury SU(sítě, informační a síťové služby, superpočítače,informační zdroje, multimediální učebny,laboratoře s implementací výpočetní techniky)V průběhu rekonstrukce objektu OPF na Univerzitním náměstí v Karviné byly pořízenynové rozvody počítačové sítě a telefonní sítě. Počítačová síť je provedena FTP kabely kategorie6, optickým kabelem 4MM 50/125 a je vybavena novými aktivními prvky. V rámci stavby bylyvšechny budovy fakulty propojeny laserovým spojem.Jednotlivé učebny a kanceláře byly vybaveny novými detekujícími prvky elektronickézabezpečovací signalizace (prostorová čidla, snímače rozbití oken... atd.). Systém tvoří tzv.plášťovou ochranu objektu a signalizace je vyvedena do poplachové ústředny.Pro střežení objektu, především hlavního, vedlejších vchodů a veřejného prostranství, bylyv objektu umístěné barevné kamery a napojeny na řídící systém. Řídící systém umožňuje zjistitpohyb ve sledované scéně a následně digitalizovat a ukládat obraz.Objekt byl nově vybaven elektronickou požární signalizaci. Jednotlivé místnosti jsou vybavenyautomatickými hlasiči opticko-kouřovými nebo tepelnými a lineárními. Vstupy do chráněnýchúnikových cest (např. schodiště) a východy z objektu jsou vybaveny tlačítkovými hlásiči.Servrovny jsou vybaveny stabilním hasícím zařízením.V rámci zabezpečení jednotlivých části objektu a oprávněnosti vstupu jednotlivým osobámdo vybraných prostorů byl instalován systém bezkontaktní identifikace. Jednotlivé vstupy bylyopatřeny snímacími jednotkami (čtečky) a elektromagnetickými dveřními zámky. Pomoci programovatelnýchvstupů jsou zabezpečeny nouzové východy z objektu, závora, vrata do garáže,servrovny, jednotlivé učebny a další místnosti. Identifikační karty (průkaz zaměstnance) umožňujívstupy oprávněným osobám do uvedených prostor bez použití klasického klíče a sledovatpřípustnou dobu otevření dveří bez předchozí platné identifikace.Stavba rovněž zahrnuje výměnu telefonní ústředny v objektu na Univerzitním náměstía v objektu Na Vyhlídce včetně telefonních přístrojů. Pro kompatibilitu s fakultou a rektorátemv Opavě byly vybrány telefonní ústředny značky Siemens.Na FPF vznikla nová multimediální učebna v objektu na Hauerově ulici (D1), vybavenávizualizérem, dataprojektorem a audiotechnikou (mixážní pult, mikrofon, CD). Ostatní počítačovéučebny se průběžně inovují nebo se v nich modernizují počítače.Koncem roku 2005 byla v budově Olbrichova 25 vybudována další počítačová učebna propotřeby U3V. Tím vzniklo dalších 13 počítačových míst, primárně pro zajištění kurzů a výukyseniorů v rámci Univerzity třetího věku. V současné době jsou tak pro tuto činnost již 2 učebnys celkovou kapacitou 24 míst, které i do budoucna plně pokrývají potřeby počítačové výukyv rámci U3V. Na jaře roku 2006 je nebo se v těchto učebnách plánuje otevření celkem 6 kurzů,které by měly probíhat současně v několika bězích.)36(

More magazines by this user
Similar magazines