Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 - Slezská univerzita v Opavě

slu.cz
  • No tags were found...

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 - Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě6. Vysokoškolské knihovny,knihovnicko-informační služby6.1 Doplňování knihovního fondu6.1.1 Ústřední knihovna FPFPřírůstek knihovního fondu za rok 5021Knihovní fond celkem 78688Počet odebíraných titulů periodik:262- fyzicky- elektronicky (odhad)1900Otevírací doba za týden 1) (fyzicky) 42Počet absenčních výpůjček 2) 27132Počet uživatelů 3) 3084Počet studijních míst 35Počet svazků umístěných ve volném výběru 490001) Rozumí se počet otevíracích hodin týdnnněe toho provozu VŠ knihovny, který má nejdelší otevírací dobu. Otevíracídoby jednotlivých provozů se nesčítají!2) Včetně prolongace.3) Uživatel je návštěvník knihovny, který alespoň 1x v daném kalendářním roce využil absenčních služeb knihovny.6.1.2 Fakultní odborná knihovna OPFPřírůstek knihovního fondu za rok 2642Knihovní fond celkem 43184Počet odebíraných titulů periodik:158- fyzicky- elektronicky (odhad)4Otevírací doba za týden (fyzicky) 45Počet absenčních výpůjček 24720Počet uživatelů 3260Počet studijních míst 88Počet svazků umístěných ve volném výběru 302376.1.3 Knihovna MÚPřírůstek knihovního fondu za rok 345Knihovní fond celkem 8388Počet odebíraných titulů periodik:46- fyzicky- elektronicky (odhad)31Otevírací doba za týden (fyzicky) 16Počet absenčních výpůjček 3189Počet uživatelů 298Počet studijních míst 8Počet svazků umístěných ve volném výběru 5650)38(

More magazines by this user
Similar magazines