Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 - Slezská univerzita v Opavě

slu.cz
  • No tags were found...

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 - Slezská univerzita v Opavě

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005[14] JANÁK, D. a JIRÁSEK, Z.: Ekonomický vývoj Ostravska po roce 1945 a Slovensko. In:Česko-slovenská historická ročenka, 2004, s.69-82.[15] JANÁK, D.: První volby do Evropského parlamentu v moravskoslezském kraji. In: Opavskéa Opolské Slezks ve směru evropských standardů. Regiony a integrační procesy po vstupudo Evropské nie. Opava, 2005, s. 46-66.[16] JANOUŠKOVÁ, J., KOLIBOVÁ, H.: Podpora ekologického chování ve světle vybranýchsociálně ekonomických stimulů. Sborník referátů z konference In: Průmyslová krajina 2005.Karviná: OPF SU, 2005, s s.76-80. ISBN 80-239-4596-3.[17] JANOUŠKOVÁ, J., KOLIBOVÁ, H.: Zaměstnanecké výhody a daně. Praha, Grada Publishing2005. ISBN 80-247-1364-0.[18] JUŘÍČKOVÁ, V.: Subjektivní vnímání změn po vstupu České republiky do Evropskéunie. Sborník Opolské a opavské Slezsko ve směru evropskych standardů. Opava: FPFSU,2005, s. 294-301. ISBN 80-7248-329-3.[19] KAHÁNKOVÁ, J., MYŠÍKOVÁ, M., NEDĚLNÍKOVÁ, D. Sociální asistence pro rodinys dětmi jako jedna z forem terénní sociální práce. Sociální práce/Sociálna práca, 2005, roč.2005, č. 2, s. 49-59. ISSN 1213-6204.[20] KARI, L., SOSÍK, P.: Aspects of shuffe and deletion on trajectories. In: Theoretical ComputerScience, 2005, vol. 332 (1-3), pp. 47-61[21] KARI, L., KONSTANTINIDIS, S., SOSÍK, P.: On properties of bond-free DNA languages.In: Theoretical Computer Science, 2005, vol. 334 (1-3), pp. 131-159[22] KARI, L., KONSTANTINIDIS, S., SOSÍK, P.: Operations on trajectories with applicationsto coding and bioinformatics. In: International Journal of Foundations of Computer Science,2005, vol. 16 (3), pp. 531-546[23] KLÍMOVÁ, E.: Modalita na rovině funkční větné perspektivy. In: Časopis pro modernífilologii, 1/2005, 87, s. 22-38.[24] KOLIBOVÁ, H.: Sociální politika firmy jako jeden ze základů firemního úspěchu. In:Hospodárska a sociálna politika SR po vstupe do EÚ. Bratislava, Ekonom 2005 s.230-235,ISBN 80-225-2043-8.[25] KOLIBOVÁ, H., KOLIBA, F.: Zaměstnanecké výhody mohou být inspirovány konkurencíi internetem. In: Male i srednie przedsiebiorstwa wobec wspólczesnych wyzvan gospodarczychi spolecznych. Katovice, GWSH 2005. s.105-111. ISBN 83-88402-75-7.[26] KOLIBOVÁ, H., KOLIBA, F.: Barriers of Broader Participation of the Population in theLifelong Learning Programmes in the Conditions of the Czech Republic. Economy & Business,Scientific Articles vol. II. Bourgas: Science Invest Ltd., 2005, pp. 143-151. ISBN 954-9368-12-2.[27] KOLIBOVÁ, H., JANOUŠKOVÁ, J.: Sources of Competitive Strength of Firms. In:Sprawozdawczosc i revizja finansowa w procesie popravy bezpieczenstwa obrotu gospodarczego.Krakov, Centrum Rozwoju i Promocji AE 2005. ISBN 83-922067-2-X, s.287-292.[28] KOLIBOVÁ, H., KOLIBA, F.: Barriers of Broader Participation of the Population in theLifelong Learning Programmes in the Conditions of the Czech Republic. Economy & Business,Scientific Articles vol. II. Bourgas: Science Invest Ltd., 2005, pp. 143-151. ISBN 954-9368-12-2.[29] KOLIBOVÁ, H., JANOUŠKOVÁ, J.: Sources of Competitive Strength of Firms. In:Sprawozdawczosc i revizja finansowa w procesie popravy bezpieczenstwa obrotu gospodarczego.Krakov, Centrum Rozwoju i Promocji AE 2005. ISBN 83-922067-2-X, s.287-292.[30] KOLIBOVÁ, H.: Stará a nová témata vnitropodnikové sociální politiky. In: Firma a konkurenčníprostředí. Brno, Konvoj 2005. ISBN 80-7302-103-X. s.33-39.[31] KOLIBOVÁ, H.: Rozbor proměn požadavků na úspěch u absolventů Slezské univerzityv Moravskoslezském kraji. In: Opolské a opavské Slezsko ve směru evropských standardů.Opava, ÚVSRP 2005. ISBN 80-7248-329-3. s.219-226.)59(

More magazines by this user
Similar magazines