Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 - Slezská univerzita v Opavě

slu.cz
  • No tags were found...

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 - Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě[32] KOTŮLKOVÁ, V.: Tschechische Entsprechungen der deutschen Komposita. In: BrünnerBeiträge zur Germanistik und Nordistik, roč. 9 (2004), č. 9, s. 129-143.[33] MAŠATA, J.: Neziskové organizace v české republice a v Opavě. In: Opolské a opavskéSlezsko ve směru evropských standardů. Regiony a integrační procesy po vstupu do Evropskéunie. Sborník příspěvků z konference v Opavě 26. – 27. 11. 2004. Slezská univerzita v Opavě,ÚVSRP FPF, Opava 2005, s.144–153.[34] PETRÁSEK, M.: Číhaná na exotické částice. Svět vědy, roč. 3 (2005), č. 12, s. 17.[35] POSPĚCH, T.: Josef Sudek: Sad Landscape. Imago, 2005, č. 19, s. 54-55.[36] POSPĚCH, T.: The New Document. Czech Republic, Slovakia, Hungary, Poland. Imago,č. 20, s. 28-35.[37] POSPĚCH, T.: Lucia Nimcová. Fotograf, 2005, č. 5, s. 98-99.[38] POSTAVA, K., VANWOLLEGHEM, M., VAN THOURHOUT, D., BAETS, R., VIŠŇOV-SKÝ, Š., BEAUVILLAIN, P., PIŠTORA, J.: Modeling of a novel InP-based monolithically integratedmagneto-optical waveguide isolator. J. Opt. Soc. Am. B, Volume 22, Issue 1, January2005, pp. 261-273.[39] RYKALOVÁ, G.: Textsorten in der deutschen und österreichischen Tagespresse.Ergebnisse einer Analyse. In: Sborník prací filozofické fakulty Brněnskéuniverzity, roč. 10, 2005, s. 101-109.[40] SEDLÁČEK, J.: Problém identity menšiny. In: Opolské a opavské Slezsko ve směruevropských standardů. Regiony a integrační procesy po vstupu do Evropské unie. Sborníkpříspěvků z konference v Opavě 26. – 27. 11. 2004. Slezská univerzita v Opavě, ÚVSRP FPF,Opava 2005, s. 290–293.[41] SLANÝ, P. and STUCHLÍK, Z.: Relativistic thick discs in the Kerr-de Sitter backgrounds.Classical and Quantum Gravity, vol. 22 (2005), č. 17, pp. 3623-3651.[42] STUCHLÍK, Z.: Influence of the Relict Cosmological Constant on Accretion Discs. ModernPhysics Letters A, vol. 20 (2005), č. 14, pp. 561-575, (Requested Brief Review).[43] STUCHLÍK, Z., SLANÝ, P., TÖRÖK, G., ABRAMOWICZ, M. A.: Aschenbach effect:Unexpected topology changes in the motion of particles and fluids orbiting rapidly rotating Kerrblack holes. Physical Review D, vol. 71 (2005), č. 2, 024037, 11 pages.[44] ŠOPÁK, P.: Jaroslav Svoboda a dějiny umění ve Slezsku a na Ostravsku v polovině 20.století. Slezský sborník 103, 2005, s. 1 - 28.[45] TÖRÖK, G.: A possible 3:2 orbital epicyclic resonance in QPOs frequencies of SgrA.Astronomy and Astrophysics, Volume 440, Issue 1, September II 2005, p.1-4.[46] TÖRÖK, G., STUCHLÍK, Z.: Radial and vertical epicyclic frequencies of Keplerian motionin the field of Kerr naked singularities. Astronomy and Astrophysics, 2005, p. 437-775.[47] TÖRÖK, G., ABRAMOVICZ, M. A., KLUZNIAK, W., STUCHLÍK, Z.: The orbital resonancemodel for twin peak QPOs. Astronomy and Astrophysics, Volume 436, Issue 1, JuneII 2005, p.1-8.[48] TÖRÖK, G.: QPOs in microquasars and Sgr A* measuring the black hole spin. AstronomischeNachrichten, Vol.326, Issue 9, 2005, p.856-860.[49] URBANEC, J.: Autostylizace v české poezii (Jáchym Topol, Petr Placák, Jaroslav Pížl, J. H.Krchovský, Hana Fousková, Viola Fischerová, Karel Šiktanc). Tvar, roč. 16 (2005), č. 12, s. 12.[50] VÁCLAVÍKOVÁ, A.: Česko – migrace – transformace a trh práce. In: Sborník z mezinárodnívědecké konference konané ve dnech 5. a 6. října 2004 ve Slezském ústavu Slezskéhozemského muzea v Opavě ve spolupráci s Informační kanceláří Rady Evropy v Praze, Opava2005, s. 267-272.[51] VÁCLAVÍKOVÁ, A.: Transformační procesy na trhu práce v České republice a v Polskupo vstupu do EU. Mezinárodní konference Opavské a opolské Slezsko ve směru evropskýchstandardů. Regiony a integrační procesy po vstupu do EU. Opava 26. – 27. 11. 2004. Opava2005, s. 227-235.)60(

More magazines by this user
Similar magazines