Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 - Slezská univerzita v Opavě

slu.cz
  • No tags were found...

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 - Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě[66] VLČEK, J., PIŠTORA, J.: Total internal reflection ellipsometry of periodic structure withferromagnetic coating. Programme and Book of Abstracts of 17th Conference Soft MagneticMaterials, Bratislava, 7.-9. září 2005, s. 169.Učební texty[1] JANIŠ, K. Úvod do sexuální výchovy. Opava: Slezská univerzita, 2005. 94. s. ISBN 80-7248-305-6.[2] JANIŠ, K., BÁRTOVÁ, Z. Uplatnění asertivity v sociální komunikaci. 2. vydání HradecKrálové: Gaudeamus, 2005. 78 s. ISBN 80-7041-379-4.[3] KOLIBOVÁ, H., KUBICOVÁ,: A. Trh práce a politika zaměstnanosti. Distanční studijníopora. Karviná, OPF SU 2005. ISBN 80-7248-321-8.[4] Tvorba odborného textu. Sestavil J. Mašata, Opava: SU, FPF, ÚVSRP, 2005.[5] ŽÁČEK, R.: Politické systémy. Opora pro studenty oboru Veřejná správa a sociální politika.Katalogy[1] BIRGUS, V., Michal Macků-gelaźe. Centrum kultury „Zámek“, Poznaň. 14 str. ISBN 83-89313-46-4.[2] BIRGUS, V.: To gusvó otnv tchékio fotográfia 1960-2000 / The Nude in Czech Photography1960-2000. Technopolis, Athény. 204 str.[3] BIRGUS, V.: Václav Podestát-Žmones/People. Kaunas Fuji Film fotografijos galerija, Kaunas.6 str.[4] KUNEŠ, A: Barbora Kuklíková: Město. Funkeho Kolín, Kolín. Nestránkováno.[5] POSPĚCH, T.: Marginální architektura. IV. Mezinárodní fotografický festival. Lodź (Polsko),květen. Nestránkováno.11.1.2 Rozvojová činnost – zapojení do projektů11.1.2.1 Zapojení do projektů Fondu rozvoje vysokých školČísloPřidělená dotace v tis. KčŘešitelNázev projektuprojektu/TOINV NIV CELKEM1748/G5 Mgr. Jiří PeterkaVznik a vývoj těšínských zemských knih a jejichsrovnání s obdobnými prameny Horního Slezska0 45 451809/G5 Mgr. Olga JanečkováSlezsko v období 1782-1848 z pohleduvídeňských úřadů0 30 301848/Aa Mgr. Antonín ŠimčíkInovace přístrojového vybavení laboratořímuzejní konzervace a fyziky1188 0 11881859/F6aDoc. Ing.Petr Harbrman,CSc.Inovace výuky v experiment. fyzice ioniz. záření 0 75 752419/G6 Mgr. Martin Urbanec Struktura prostoročasu v okolí neutron. hvězd 0 28 282488/G6 Mgr. Kristina Mrázová Vnitřní struktura neutronových hvězd 0 34 34CELKEM 1188 212 140011.1.2.2 Zapojení do Rozvojových projektů MŠMTČíslo projektu/číslo programu247/1a248/1aŘešitelNázev projektuDoc. PhDr. Pavel Kolář,CSc.Náběh magisterského studijního programuM7504 Učitelství pro střední školy v oboru Angl.Doz. Priv. IvaNáběh magisterského studijního programu M7504Kratochvílová, Ph.D. Učitelství pro střední školy v oboru NěmčinaPřidělená dotace v tis. KčINV NIV CELKEM0 148 1480 148 148)66(

More magazines by this user
Similar magazines