Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 - Slezská univerzita v Opavě

slu.cz
  • No tags were found...

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 - Slezská univerzita v Opavě

249/1aDoc. PhDr. BohumilKoukola, CSc.Doc. PhDr. Pavel Kolář,CSc.Rozběh bakalářského studijního programuSpecializace v pedagogice, studijní obor Sociálnípatologie a prevence v prezenční formě studiaNáběh strukturovaného bakalářského studijníhoprogramu B7310 Filologie v oboru AngličtinaVýroční zpráva o činnosti za rok 20050 330 330250/1a0 158 158v kombinaci251/1aNáběh strukturovaného bakalářského studijníhoPhDr. Eva Klímová,programu B7310 Filologie v oboru ItalštinaPh.D.v kombinaci0 79 79252/1aNáběh strukturovaného bakalářského studijníhoDoz. Priv. Ivaprogramu B7310 Filologie v oboru NěmčinaKratochvílová, Ph.D.v kombinaci0 158 158253/1aGawrecki CSc. 7105 Historické vědy, studijní obor HistorieDoc. PhDr. Dan Rozběh bakalářského studijního programu B0 280 280254/1aStuchlík, CSc.7105 Historické vědy studijní obor ArcheologieProf. PhDr. Stanislav Rozběh bakalářských studijních programů B0 165 165255/1aDoc. PhDr. Jaroslav Rozběh bakalářského programu B 7105Bakala. CSc.historické vědy, obor Dějiny kultury0 311 311257/1a PhDr. Petr Vojtal7105 Historické vědy, studijní obor MuzeologieRozběh bakalářského studijního programu B0 157 157Rozběh navazujícího magisterského studijního258/1bPhDr. Beata Sedláčková, programu N 7201 Informační studiaPh.D.a knihovnictví Obor: Informační a knihovnická0 123 123studia v kombinované forměRozběh navazujícího magisterského studijního259/1bPhDr. Beata Sedláčková, programu N 7201 Informační studiaPh.D.a knihovnictví Obor: Informační a knihovnická0 165 165studia v prezenční forměPříprava společného programu navazujícího260/2ePhDr. Dušan Janák, magisterského studia Místní veřejná správa a politika(Local Public Administration and Policy,Ph.D.0 532 532Městnoje obščestvennoje upravlenije i politika)261/1aStuchlík , CSc. oboru Životní prostředí a veřejná správaProf. RNDr. Zdeněk Příprava bakalářského studijního programu0 540 540262/1bDoc. PhDr. Ladislav Příprava inovovaného bakalářského studijníhoSoldán, CSc.programu Filologie obor Česká literatura0 370 370272/a/2cGawrecká CSc.Doc. PhDr. MarieMezinárodní mobilita studentů * 0 120 120274/1/1b PhDr. Milan SobotíkPříprava nového bakalářského SP Knihovnictvív kombinaci s českou literaturou0 288 288Příprava akreditace, přijímacích materiálů697/1bDoc. PhDr. Bohumil a studijních opor pro nový bakalářský studijníKoukola, CSc.program Specializace v pedagogice, studijní obor0 764 764Sociální patologie a prevence v komb. formě studiaCELKEM 0 4836 4836)67(

More magazines by this user
Similar magazines