Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 - Slezská univerzita v Opavě

slu.cz
  • No tags were found...

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 - Slezská univerzita v Opavě

Další projekty na kterých se podíleli pracovníci FPF:Ústav historie a muzeologie• Analýza návštěvnické percepce stálých expozic Židovského muzea v Praze. Projekt SUa Židovského muzea v Praze. Petr Vojtal (řešitel)Ústav bohemistiky a knihovnictví• Divadlo v české s polské literatuře. Projekt Obce spisovatelů. Jiří Urbanec (řešitel).• Divadlo v české a polské literatuře. Projekt Obce spisovatelů. Jiří Urbanec (řešitel).• Specifika komunikace v církevním prostředí. Projekt GA ČR 405/03/0547, hlavní řešitelOstravská univerzita. Irena Bogoczová (spoluřešitelka).• Dějiny české jazykovědné bohemistiky. Projekt GA ČR 405/03/1418, hlavní řešitel MUBrno. Marie Krčmová (spoluřešitelka).• Školská jazykovědná terminologie. Projekt Jazykovědného sdružení AV ČR. Marie Krčmová(spoluřešitelka).• Veřejné informační služby knihoven – VISK 9: Kooperativní tvorba a využívání souborůnárodních autori pro rok 2005 v MSVK. Projekt MK ČR. Aleš Hrazdil (řešitel).• Adaptace Metzletova sborníku teorie literatury a kultury do českého prostředí. ProjektGA ČR 405/04/1526, hlavní řešitel Ústav pro českou literaturu AV ČR. Libor Martinek (spoluřešitel).• Wojciech Kalaga, Mlhoviny textu. Nakladatelství Host. Poskytovatel MK ČR. Libor Martinek(řešitel).Ústav veřejné správy a regionální politiky• Analýza návštěvnické percepce stálých expozic Židovského muzea v Praze. Projekt SUa Židovského muzea v Praze. Helena Kolibová (spoluřešitel).• D – Venkov II, č. 26010, NROS, Praha. Jana Žáčková (řešitel).Institut tvůrčí fotografie• Marginální architektura. Grant Nadace české architektury11.1.3 Vědecká činnost, zahraniční aktivityVýznamné konference, semináře, sympozia, workshopy, výstavya) fakulta jako hlavní organizátor v ČR v zahraničíKonference 5 1Semináře 6 0Sympozia 0 0Workshopy 0 0Výstavy 52 19Další * 1 0* prezentaceVýběr nejdůležitějších akcíPořádající ústav/katedra Název akce Termín konáníPatnáct-Patnáctý rok Institutu tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě – PražskýInstitut tvůrčí fotografiedům fotografie, Praha, 10. 6. – 31. 7. 2006, galerie Prospektos, Vilnius, 15.12.2005–galerie Opera, Ostrava (kurátor Vladimír Birgus s Vojtěchem Bartkem, 19.1.2006Alešem Kunešem, Václavem Podestátem a Jiřím Siostrzonkem)Institut tvůrčí fotografieÚstav fyzikyVýroční zpráva o činnosti za rok 2005Opava na prahu nového tisíciletí, Kabinet fotografie Domu umění, Opava,8. 12. 2005 – 15. 1. 2006 (kurátor Vladimír Birgus s VojtěchemBatkem, Václavem Podestátem, Jiřím Siostrzonkem a JindřichemŠtreitem)RAGtime No 7 - A WORKSHOP ON BLACK HOLES AND NEUTRONSTARS8.12.2005–15.1.200618.-2.9.2005)69(

More magazines by this user
Similar magazines