Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 - Slezská univerzita v Opavě

slu.cz
  • No tags were found...

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 - Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě[12] KOLIBOVÁ, H., KOLIBA, F. Barriers of broader participation of the population in thelifelong learning programmes in the conditions of the Czech Republic. In ECONOMY & BUSI-NESS, Economic Development and Growht, Science Invest LTD - branch Bourgas. Burgas: ACompany of Union of Scientists in Bulgaria, 2005, s. 143-151. ISBN 954 9368 12 2.[13] KOLIBOVÁ, H., KOLIBA, F. Zaměstnanecké výhody mohou být inspirovány konkurencíi internetem. In Male i srednie przedsiebiorstwa wobec wspólczesnych wyzvan gospodarczych ispolecznych. Katovice: GWSH, 2005, s. 105-111. ISBN 83-88402-75-7.[14] KONEČNÝ, M. Strategie MSP v podnikatelských podmínkách EU. In Małe i średnieprzedsiębiorstwa wobec współczesnych wyzwań gospodarczych i społecznych. Tychy: GWSHKatowice, Polsko, 2005, s. 112-117. ISBN 83-88402-75-7.[15] KONEČNÝ, M. The factors of prosperous of SME on the market of EU. In Future of smalland medium sized enterpreneurs in EU. Banská Bystrica: UMB Bánská Bystrica, 2005, s.115-121. ISBN 80-8083-096-7 .[16] KOŘENÝ, K. Srovnání burz cenných papírů zemí V4. In Mena, bankovníctvo, finančnétrhy. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, Národohospodárska fakulta, 2005, s.109-113. ISBN 80-225-2103-5.[17] KOSTKOVÁ, M., NĚMEC, F. Koncepce managementu kvality a její uplatňování v cestovnímruchu. In Multidimenzionálne aspekty kvality - Q VII. Banská Bystrica, Staré Hory: EFUMB, 2005, s. 81-87. ISBN 80-8080-082-7.[18] KULHÁNEK, L. Stock Markets in Poland and Czech Republic. In Kapital i żródła jego pozyskiwaniadle przedsiębiorstw i regionów. Bielsko-Biala: WSBiF, 2005, s. 239-248. ISBN 83-922148-2-X.[19] LEBIEDZIK, M. Konkurenceschopnost Moravskoslezského regionu v regionalizovanéEvropské unii a její dopady na sektor malých a středních podniků v tomto regionu. In Sborníkz mezinárodní vědecké konference „Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec współczesnychwywań gospodarczych i społecznych“. Katowice: GWSH w Katowicích, 2005, s. 137-152.ISBN 83-88402-75-7.[20] LEDNICKÝ, V. Model tvorby strategie územního celku.. In Modelovanie procesov manažmentu05. Žilina: Žilinská univerzita, 2005, s. 286-292. ISBN 80-8070-447-3.[21] LEDNICKÝ, V. Současný vývoj postavení malých a středních podniků v oblasticestovního ruchu a obchodu. In Male a strednie przedsiebiorsstwa wobec wspolczesnychwyzwań gospodarczych i spolecznych. Tychy: GWSH Katowice, 2005, s. 153-160. ISBN83-88402-75-7.[22] MATUSIKOVÁ, L., CHOBOTOVÁ, M. Family Businesses in Context of Small and MediumEntrepreneurship. In Future of small and medium sized Enterprises in united Europe- Proceedings from international scientific Conference. Bánská Bystica: Univerzita Mateja Bela,Ekonomická fakulta v Banskej Bystrici, 2005, CD. ISBN 80-8083-096-7.[23] NEZVAL, P. Význam členství ČR v Evropské unii pro sektor malých a středních podniků.In Male i sredne predsiebiorstwa wobec wspolszesnych wyzwan gospodarczych i spolecznych.Katowice: GWSH Katowice, 2005, s. 190-198. ISBN 83-88402-75-7.[24] ORSZULIKOVÁ, I., HEINZOVÁ, K., GODULOVÁ, M. Inkorporace obchodní polštinydo studijních programů OPF SU. In Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec współczesnychwyzwań gospodarczych i społecznych. Katowice: GWSH Katowice, Polsko, 2005, s. 199-205.ISBN 83-88402-75-7.[25] PERZINA, R. A Parallel Self-adaptive Genetic Algorithm Applied to the University TimetablingProblem with Optimized Enrolment of Students. In Thirtieth Australasian Conferenceon Combinatorial Mathematics and Combinatorial Computing. Brisbane, Australia: The Universityof Queensland, 2005, 5 s.[26] PERZINA, R. Genetic Algorithms and University Timetable Optimization. In Teoretickéaspekty prierazových ekonomík. Košice: Royal Unicorn, 2005, s. 125-130. ISBN 80-969181-4-1.)76(

More magazines by this user
Similar magazines