Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 - Slezská univerzita v Opavě

slu.cz
  • No tags were found...

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 - Slezská univerzita v Opavě

[3] STARZYCZNÁ, H., PELLEŠOVÁ, P., BLECHOVÁ, B., VAŠTÍKOVÁ, M. Analýza strukturmalého a středního podnikání v Moravskoslezském kraji v rámci národního hospodářství.Karviná: SU OPF, 2005, 14 s.[4] VANĚK, J. Dostupné softwarové produkty CRM na našem trhu. Karviná: SU OPF, 2005, 8 s.[5] VANĚK, J. Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjištění situace v technologickém zabezpečeníCRM. Karviná: SU OPF, 2005, 11 s.11.2.2 Rozvojová činnost – zapojení do projektů11.2.2.1 Zapojení do projektů Fondu rozvoje vysokých školVýroční zpráva o činnosti za rok 2005ČísloPřidělená dotace v tis. Kčprojektu/ŘešitelNázev projektuTOINV NIV CELKEM1812/BfKoliba František,Zvyšování odbornosti učitelů VŠ v oblastiDoc. RNDr. CSc.využití ICT pro e-learning IV.0 213 2132730/F5a Hejtmánková Jana, Mgr. Ph.D. Čeština pro cizince 0 27 272823/Ac Franěk Zdeněk, RNDr.Otevřená počítačová učebna pro samostatnoupráci studentů při studiu na SU OPF1700 0 17003597/Ab Janáková Milena, RNDr. Ph.D.Nové trendy implementace informačníchsystémů v akceptaci vstupu ČR do EU1415 0 1415CELKEM 3115 240 335511.2.2.2 Zapojení do Rozvojových a projektů MŠMTČíslo projektu/číslo programuŘešitelNázev projektu272/b/2c Mezuláník Jiří, PaedDr. CSc.Mezinárodní mobilita studentů vysokýchškol269/1b Nezval Pavel, Doc. Ing. Ph.D.Evropská integrace a filologie – Evropskáintegrace696/1e Franěk Zdeněk, RNDr.Zkvalitnění technického vybavení výpočetnítechnikou managementu SU OPF570/1bMalátek Vojtěch, Doc. RSDr.CSc.274/3/1e273/a/1c265/1a267/1d266/1aKoliba František,Doc. RNDr. CSc.Nezval Pavel, Doc. Ing. Ph.D.Ramík Jaroslav,Prof. RNDr. CSc.Malátek Vojtěch, Doc. RSDr.CSc.Polouček Stanislav,Prof. RNDr. PhDr. CSc.Přidělená dotace v tis. KčINV NIV CELKEM0 517 5170 222 2220 570 570Veřejná správa a historie 0 222 222Spolupráce vysokých škol při tvorběstandardizovaných multimediálníchvzdělávacích pomůcek (SMVP)U3V – Kapitoly z moderní ekonomiea řízeníTransformace bak.st. oboru „Ekonomikapodnikání v obchodě a službách“ dokombinované formy studiaBak. st. program Gastronomie, hotelnictvía turismus, se studijním oborem HotelnictvíZahájení akreditovaného doktorskéhost.programu Ekonomika a management, st.oboru Podniková ekonomika a management72 1758 18300 50 500 1195 11950 953 9530 250 250268/1a Mezuláník Jiří, PaedDr. CSc. Internacionalizace studijních programů 0 280 280CELKEM 72 6017 6089)79(

More magazines by this user
Similar magazines