Návod

admin.vaseplus.cz

Návod

vany, zastřešeníNÁVOD INSTALACE PRO SCHŮDKY 91 CM A 107 CM1. Instalace nohouZarovnejte do roviny otvory s drážkou, spojte horní části nohou „A“ (7) se spodními částmi nohou „A“(9) a část „B“ s „B“. Vrchní části nohou otočte po směru hodinových ručiček pro jejich zajištění (obr.2).2. Instalace stupňůNohy schůdků mají nainstalované objímky, na které se umisťují stupačky. Objímka má na zadnístraně šipku směřující vzhůru. Nasuňte stupeň (6) na objímku po směru šipky na stupni. Ujistětese, zda je zadní část stupačky v jedné rovině s objímkou. Pokud tomu tak není, je stupačkanainstalována vzhůru nohama.DŮLEŽITÉ: Během montáže - noha „A“ pasuje do otvoru „A“ stupně, noha „B“ pasuje do otvoru„B“. Zatlačte jistící kolíky (5) do určených děr a zajistěte stupačku pevně ve správné poloze.3. Instalace vrchního zahnutého madlaNainstalujte vrchní zahnutá madla (1) na dosavadní konstrukci dle výkresu a spojte je šrouby (2).DŮLEŽITÉ: Pro usnadnění montáže vrchního zahnutého madla na nohy schůdků a jeho hladkéhonasunutí zatlačte na obě strany schůdků směrem dovnitř.4. Dokončení montážePevně dotáhněte všechny šrouby a z vrchu zatlačte na všechny stupačky, abyste se ujistili, žejsou zasunuty správně. Nyní jsou schůdky připraveny k použití.PŘEHLED MONTÁŽNÍCH DÍLŮ PRO SCHŮDKY 91 cm a 107 cmčíslo položkyPopisVelikost schůdků a přehled dílůVýška 91 cmVýška 107 cm1 Vrchní zahnuté madlo 2 22 Horní zpevňovací lišty 2 23 Krátký šroub 5 54 Dlouhý šroub 5 55 Jistící kolík 26 266 Stupeň 6 678Horní část nohy (vylisované „A“na záslepce)Horní část nohy (vylisované „B“na záslepce)2 22 2www.marimex.cz/eshop3


Zavolejte nám a porčíslo položky9101PopisSpodní ohnutá část nohy(vylisované „A“ na záslepce)Spodní ohnutá část nohy(vylisované „B“ na záslepce)Velikost schůdků a přehled dílůVýška 91 cm Výška 107 cm2 22 2234


aďte se 241 727 7404 56789NÁVOD INSTALACE PRO SCHŮDKY 122 CM1. Instalace nohouZarovnejte do roviny otvory s drážkou, spojte horní části nohou „A“ (7) se spodními částmi nohou„A“ (9) a část „B“ s „B“. Vrchní části nohou otočte po směru hodinových ručiček pro jejich zajištění.2. Instalace stupačekNohy schůdků mají nainstalované objímky, na které se umisťují stupačky. Objímka má na zadnístraně šipku směřující vzhůru. Nasuňte stupeň (6) na objímku po směru šipky na stupni.Ujistěte se, zda je zadní část stupačky v jedné rovině s objímkou. Pokud tomu tak není, jestupačka nainstalována vzhůru nohama.DŮLEŽITÉ: Během montáže - noha „A“ pasuje do otvoru „A“ stupně, noha „B“ pasuje do otvoru„B“. Zatlačte jistící kolíky (5) do určených děr a zajistěte stupačku pevně ve správné poloze.3. Instalace vrchní plošiny (postupně na každé straně) pouze u schůdků 122cmNa horní části plošiny (4) vyhledejte označení „A“. Nasuňte otvor „A“ plošiny na nohu „A“, „B“na „B“. Upevněte plošinu šrouby (3) jak je vyobrazeno na výkresu. DŮLEŽITÉ: V této fázineutahujte šrouby napevno. Postupujte dle výkresu.4. Instalace vrchního zahnutého madlaNainstalujte vrchní zahnutá madla (1) na dosavadní konstrukci dle výkresu a spojte je šrouby (2).DŮLEŽITÉ: Pro usnadnění montáže vrchního zahnutého madla na nohy schůdků a jehohladkého nasunutí zatlačte na obě strany schůdků směrem dovnitř.5


Snadný a pohodlný5. Dokončení montážePevně dotáhněte všechny šrouby a z vrchu zatlačte na všechny stupačky, abyste se ujistili, žejsou zasunuty správně. Nyní jsou schůdky připraveny k použití.PŘEHLED MONTÁŽNÍCH DÍLŮ PRO SCHŮDKY 122cmčíslo položkyPopisVelikost schůdků a přehled dílůVýška 122 cm1 Vrchní zahnuté madlo 22 Krátký šroub vrchní zahnuté madlo 53 Dlouhý šroub na vrchní plošinu 54 Vrchní plošina 15 Jistící kolík 266 Stupeň 678910Horní část nohy (vylisované „A“na záslepce)Horní část nohy (vylisované „B“na záslepce)Spodní ohnutá část nohy(vylisované „A“ na záslepce)Spodní ohnutá část nohy(vylisované „B“ na záslepce)222216www.marimex.cz


nákup na internetu2 34567www.marimex.cz/eshop7


ZÁKAZNICKÉ INFORMACE / KONTAKTwww.marimex.czNEJVĚTŠÍ INTERNETOVÝ OBCHOD S BAZÉNYwww.marimex.cz/eshopLibušská 264, Praha 4Infolinka: 241 727 740E-mail: info@marimex.czNÁVOD 20118www.marimex.cz/eshop

More magazines by this user
Similar magazines