Views
3 years ago

Horvat-Nikolić-Sicherl Elementi metodologije planiranja dugoročnog ...

Horvat-Nikolić-Sicherl Elementi metodologije planiranja dugoročnog ...

Horvat-Nikolić-Sicherl Elementi metodologije planiranja dugoročnog

MAGI I 153208/13:~""'~1"'-"; OOTI~ '::... Oil ..:...........SAVEZNI ZAVOD ZA PRIVREDNO PLANIRANJE1111111111111111111111111111111111 1111296901051COBISS eDr Branko HorvatDančika NikolićPavle SicherIMaterijal za plan1964-1970.HapoAH8 6H!inHoTeK8CP CpllMje] 15~ 4Q3.~~ IELEMENTI METODOLOGIJE PLANIRANJADUGOROČNOG PRIVREDNOG RAZVOJABeograd, septembar 1964.13 Studije 13--------

S. HORVAT: KAPITALIZAM S LJUDSKIM LICEM? T. PRUG ... - Zarez