„Znát míru, kdy se spokojit, znamená být trvale uspokojen ... - Šeberov

seberov.cz

„Znát míru, kdy se spokojit, znamená být trvale uspokojen ... - Šeberov

ŠEBEROV A HRNČÍŘE3/2004VYDÁVÁ ÚMČ PRAHA 4 - ŠEBEROVSlovo starostyRadniceŠkolaZdravíInformaceInzerce„Znát míru, kdy se spokojit,znamená být trvale uspokojen“.Lao c’


Slovo starostyVážení občané,V minulém Zpravodaji jsem Vás informovalio přípravě velkého úklidu obce. Domnívámese, že jste si všimli, že tato akceproběhla celkem úspěšně. Velkou zásluhumají brigádníci z USA, kteří týdenuklízeli naší obec jako dobrovolníci. Dokoncepři ukončení brigády sami koupilijeden keř magnólie, který symbolicky zasadiliu pomníku v Hrnčířích. Dál užbude záležet jen na nás, jak praví starépřísloví, že „pořádek není umění udělat,ale udržet“.Městská část Šeberov na základě výběrovéhořízení přijala dalšího pracovníka naúdržbu zeleně, nebo dva pracovníci budouv červnu končit v rámci ukončení náhradnívojenské služby a dále již nebudemožno brát tyto brance na pomocné prácev obci. Pro Vaši informaci uvádíme, žejeden stálý pracovník pan Knotek budemít na starosti Hrnčíře a nově přijatý panSynek Šeberov.Údržba veřejné zeleně a pořádek v obcije nemalý problém. Zastupitelstvo Šeberovazvažovalo různé formy údržby,ovšem vše závisí na finančních prostředích.Nakonec jako optimální vyšlo, žekoupíme lepší mechanizaci a budemevše provádět vlastními silami.Závěrem bychom Vás chtěli požádat,i když víme, že je stále co kritizovat, o Vašipomocnou ruku ve Vašem bezprostřednímokolí.Zastupitelstvo MČ Praha - ŠeberovZ porad a zasedání zastupitelstvaPorada 10. 5. 2004• ZMČ vzalo na vědomí vznik občanskéhosdružení Šupina a uvítalo spoluprácipři udržování vodních plochna k. ú. Šeberov• Souhlasí s návrhem změn ÚP Jesenices podmínkou nenapojení inženýrskýchsítí ze strany HMP• Souhlasí s využitím parcely číslo1484/4 na parking osobních vozidel,kompenzaci schválilo použít na dovybavenídětských hřiš• Schválilo opravu vozidla prozavážení jídel ZŠ• Doporučilo prověřit majetkoprávnívztahy parcely číslo 276 a 186 k. ú.ŠeberovPorada 24. 5. 2004• P. Hertl dodatečně doložil směnnésmlouvy k pozemku č. 276 a ZMČdoporučilo požádat o rozklad a vysvětlení,proč tyto smlouvy nejsouKatastrálním úřadem zaregistrovány• Bere na vědomí navýšení nájemnéhoza stožár Radiomobil o 90 tis. Kč,které doporučuje použít na hřištěv Hrnčířích• Bere na vědomí audit hospodařeníMČ „bez výhrad“• Rozhodlo stáhnout odvolání ke stavebnímupovolení rodinného domkučp. 55• Po diskusi s občany a výkladu dopravnístudie bylo konstatováno spo-ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE 3/2004 1


lečné úsilí občanů i ÚMČ udržet tzv.Vesteckou spojku v podmínkáchÚpn HMP, tj. „sběrnou komunikaciměstského významu“, zařazenoujako B2 = 11,5 m maximální šířka a60 km/hod. max rychlost.Mimořádné zastupitelstvo 10. 5. 2004• ZMČ schválilo nákup multikáry M254x4 vč. pluhu a sypače do700.000,- Kč• Bere na vědomí navýšení a úpravyrozpočtu o: 1400,- Kč na knižnífond, 80 000,- Kč za provoz VHA(hřiště Hrnčíře), 118 000,- Kč převodz kapitoly pohřebnictví do kapitolydoprava. Přebytek rozpočtu budepřeveden do rozpočtu ÚMČ a použitna výměnu oken obou MŠ• Souhlasí s přidělením hrobovéhomísta paní PospíšilovéMimořádné zastupitelstvo 24. 5. 2004• Bere na vědomí navýšení rozpočtuo 2,5 mil Kč na komunikační aochrannou zeleň včetně uličníhomobiliáře• Určilo prostory kostela v Šeberovějako důstojný oddávací prostorVolby do Evropského parlamentu 11.-12. 6. 2004 v naší obciOkrsek 1011 - ŠeberovZ 763 právoplatných voličů volilo 307,tj. 40,24%Okrsek 1012 - HrnčířeZ 769 právoplatných voličů volilo 337,tj. 43,82%Jaké je pořadí jednotlivých stran v našíobci (Šeberov + Hrnčíře)?1. Nejvíce hlasů získala ODS:133 + 141 hlasů2. Sdružení nezávislých a Evropštídemokraté: 60 + 493. KSČM : 31 + 344. Nezávislí : 19 + 245. Strana zelených: 19 + 186. ČSSD: 19 + 177. KDÚ-ČSL 10 + 198. Unie liberálních demokratů 6+10Ostatní strany volili jednotliví občanév počtu do 5 hlasů.Velkoobjemové kontejnery do konce roku 2004V Ladech: 9.7., 9.8., 3.9., 8.10., 12.11., 10.12.Osvětová: 16.7., 27.8., 17.9., 22.10., 26.11., 17.12.2 3/2004 ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE


Zprávičky ze školy„Pohoda, prázdniny jsou tady!!!“Dny se nám prodloužily, noci zkrátily,a to je předzvěstí dlouho očekávanéholéta. V kalendáři zbývá pár dní do konceškolního roku. Letošní dlouhé, chladnépočasí blížící se prázdniny moc nepřipomíná,spíše již natěšené děti dávají signál,že už tu budou... vytoužené prázdniny.Ale přeci jenom se měly na co těšitv závěru školního roku.1. červen – Den dětí. Bylo připravenécelé dopoledne různých soutěží, k dispoziciměly děcka skákací zámek.Bohužel, počasí nám nepřálo, sluníčkose schovalo za bouřkové mraky a násvyhnal ze hřiště déš. Přesto jsme ve třídách,kdy se kluci a holky sušili, zaslechli:„Bylo to bezva.“Děkujeme všem rodičům, firměSICOM, hrnčířské pekárně, kteří se podílelina přípravě MDD. Rodičů, kteří věnovaliodměny a těch, kteří byli přímo přisoutěžích, bylo opravdu hodně. Kdybychje chtěla všechny jmenovat, trnula bychhrůzou, že jsem na někoho zapomněla ataké bych zaplnila velkou část papíru.Všem velké díky.18.6. všechny děti stráví noc ve škole.Čeká je diskotéka při svíčkách a školní„stezka odvahy“. Třeba se nám zjeví i šeberovskéškolní strašidlo, o kterém si dětivymýšlely příběhy. Ze všech dětskýchprací je vytvořen sborník, který budek dispozici, třeba na MÚ. Ještě stihnemekoncert, černé divadlo a školní výlety.A zazvoní zvonec … a školního roku jekonec. Naše stoletá škola zůstane 2 měsíceopuštěná, třeba bude „šeberovskémuškolnímu strašidýlku“ smutno.Hurá prázdniny!!! A jsou krásné,hodně dlouhé, plné zážitků, odpočinku,a z nich máme co nejvíce vzpomínek.ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE 3/2004 3


ŠKOLASborník žákovských prací ke 100. výročí založení školy(přepis originálních prací, redakce neopravuje chyby)Kdo straší v Šeberově?Kluk JanKristýna Blažková, 1. třídaByl jednou jeden kluk a ten spadl do díry.To byla past. V té pasti se člověk proměníve strašidlo. Ta past byla v tělocvičně. Najednouse třída lekla. Kde je ten kluk ? Nazáchodě? Musel by se zeptat. A když nešel,tak se i rodiče lekli. Nadávali. Strachovalise. Když do té pasti spadne strašidlo,bude z něj zase ten, kdo to byl.Skřítek nezbedaFrantišek Hlaváč, 1. třídaV noci jsem měl sen o skřítkovi. Běhal,skákal, chvilinku neposeděl. Byl to takovíčertík, dal jsem mu jméno skřítek Nezbeda.Říkal jsem mamince, co se mi zdálo.Jsem prý jako on anděl s rohama. Te,když chodím do školy, mám více povinnostía nemám na zlobení tolik času.I když si to někdy vynahradím. Až se mio něm bude zdát, dám mu lekci o vzornémchování. Aby se zlepšil a měly ho ostatnískřítci rádi a chtěli si s ním hrát. I já sito vezmu k srdíčku, aby ze mě byl pořádnýkluk…Zlobivé sukyLukáš černý, 5. třídaJiž nějakou dobu se dějí divné věci v našíškolní tělocvičně. Kdykoliv jsme dříve přišlido tělocvičny tak byla uklizená. Míčebyly na svém místě, žíněnky a nářadítaké, ale nyní tomu tak není.Začalo to od té doby, co nám přidělalinové žebřiny. Tělocvična je stále neuklizená.Když skončí hodina tělocviku, takuklidíme veškeré nářadí, ale ráno je veškerénářadí opět rozházené. Nic není nasvém místě. Pořád dokola se ptáme, jakje to možné? Kdo to dělá a proč?Pátraní pana školníka nikam nevede, zatímna nic nepřišel. Rozhodl jsem se na tuzáležitost podívat sám. Večer jsem přijelke škole a díval se okénkem do tělocvičny.Byla uklizená a nic divného se tamnedělo. Úderem půlnoci ale začala mela.Z žebřin vyskočily dva dřevěné suky a začalyvšechno rozhazovat. Když rozházelyco mohly, tak se vrátily do svých děrv žebřinách. Druhý den jsem se šel na tysuky podívat. Byly pěkně schované, ale jávěděl kde jsou. Malý šroubovákem jsemje vyndal a dal do kapsy. Paní učitelcesejm řekl, že zítra ráno bud tělocvičnauklizená a už nikdy tam nebude rozházenénářadí. Nikdo mi ale nevěřilCestou ze školy jsem zašel do lesa. Sukyjsem položil na zem a řekl jim „Zde můžetezlobit jak chcete“ a oni odpověděli.„Děkujeme ti , že jsi nás odnesl ze školy,vůbec se nám tam nelíbilo“. vyskočily nastrom a už jsem je neviděl. Tak troškujsem těm malým dřevěným sukům záviděl,že nemusí být ve škole.Druhý den se stalo to, co jsem řekl,. Tělocvičnabyla uklizená. Každý se mě ptal,jak jsem to věděl, že tělocvična budeuklizená. A já jim nic neprozradil.4 3/2004 ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE


Policie radí a doporučujeJak zabezpečit nemovitost před dovolenou?Neusnadňujte přístup zlodějům jenom tím, že odjedete na dovolenou a necháte svůj důmviditelně opuštěný se staženými závěsy a schránkou plnou letáků. Dodržujte určitá bezpečnostníopatření:• O svém odjezdu informujte pouzenejužší okruh lidí, kterým věříte.Požádejte důvěryhodnou osobu, abyvám ve vaší nepřítomnosti dohlédlana byt - větrala, zalévala na květiny,pravidelně vybírala schránku na dopisy.• Dobu vaší nepřítomnosti neuvádějtena telefonním záznamníku ani nadveřích.• Využijte elektronických zařízení, kteráv nepravidelných časech zapínajísvětla, rozhlasový přijímač, televiziapod. pro zdání, že váš byt je obydlen.• U rodinných domků dbejte na to,aby keře a stromy nezakrývaly velkoučást objektu. Zajistěte dobréosvětlení před objektem. Díky lepšíviditelnosti mohou i vaši sousedésnáze kontrolovat, zda je vše v pořádku.• Nejdražší cennosti uložte v sejfuv bance. Přechováváte-li je doma,uložte je na různých těžko předvídatelnýchmístech, nebo si pořite trezor,který bud instalován do zdi čipodlahy.• Vaše cennosti pro případ vloupáníoznačte, mějte jejich seznam a nechteje pojistit. Nelze-li je označit,vyfotografujte je. Poznamenejte si jejichsériová čísla či jejich označení.• Udržujte dobré vztahy se sousedy,všímejte si podezřelých osob ve vašemsousedství.• Mějte se na pozoru před různýmilidmi, nabízejícími zboží a služby oddveří ke dveřím, mohou to být tipaři.ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE 3/2004 5


Zdravotní poradnaCo nás trápí v létě?Žilní onemocněníŽilní nedostatečnost je způsobena špatnýmodváděním krve z dolních končetinsměrem k srdci. Žíly díky rozšíření nejsouschopny odvádět všechnu krev, rozšiřujíse a vznikají varixy. Vzrůstá tlak v žilách,dochází k otoku a zánětu podkoží. Kůžebývá pak snadno zranitelná a citlivá.Jak se nedostatečnost žilní projevuje?– pocit tíže a pálení– bolesti, mravenčení a noční křečebérců– rozšíření podkožních žilek a viditelné„křečové“ žíly = varixy– otoky, ekzém, zarudnutíCo můžeme sami udělat pro zlepšenínašich žil?Nosit stahovací punčochy nebo obinadla,pokud nám nohy otékají, a to zejménav létě!Vyvarujeme se dlouhého stání a sezeníbez pohybu. Nenosíme ponožky a podkolenky,které nás stahují gumičkami.Snížíme nadváhu a máme dostatek pohybu.Pokud cestujeme, pořídíme si napříkladna cestu nafukovací míč, který napůl nafouknemejako podložku pod dolní končetinya při každé přestávce se projdeme.Vhodné jsou studené sprchy nohou aprocházky ve večerním chladném moři.Co může udělat náš lékař?Doporučí vhodné léky na podporu žilnístěny (Cilkanol, Glyvenol, Venoruton,Detralex), předepíše vhodné stahovacípunčochy. Pošle nás na ultrazvukové vyšetřenížil, abychom zjistili, jak závažnáje naše porucha.Voda je nejlevnější potravina…Zamysleli jste sekdy nad tím, proč jsme začali pít vodu ze stáčených lahví? Proč zanášímepřírodu dalšími kvanty umělých hmot obalů? Proč se bojíme pít vodu z vodovodu?• Pražská voda z vodovodu podléhánejpřísnějším kontrolám z hlediskabakteriologického, obsahu chemickýchlátek i chutě• Chlor vyprchá, pokud vodu převařítenebo necháte odstát 10-15 minut• Vodu je třeba nechat vždy odtéci,aby byla zachována ta nejlepší kvalitaa používat pravidelně• Pitná voda z pražského vodovodustojí 4 haléře na 1 litr, je asi 180xlevnější než stáčené vody• Informace o vodě na telefonu:840 111 112• Doporučujeme www.praha-mesto.cz6 3/2004 ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE


INFORMACEÚřad městské části Praha - ŠeberovK Hrnčířům 160, 149 00 Praha 4Tel.: 244 911 713Zdravotní centrumPraktická lékařkaMUDr. Zuzana ŠkodováK Hrnčířům 263, Praha 4 - ŠeberovTel.: 244 910 673Pondělí, středa, pátek 8 - 13Úterý, čtvrtek 13 - 18!!! LETNÍ ZMĚNY ORDINACE !!!Po dobu dovolené a zástupů sestra přítomnapo dobu běžné ordinace, lze vydat receptydlouhodobě braných léků.1.7. přítomna pouze sestra2.7. zastupuje zde v ordinaciMUDr. Havlová 11-137.7. středa MUDr. Havlová 8 - 108.7. čtvrtek MUDr. Havlová 13 - 159.7. pátek MUDr. Havlová 11 - 1312.7. pondělí MUDr. Havlová 11 - 1313.7. úterý MUDr. Havlová 16 - 1814.7. středa sestra Mušálková15.7. čtvrtek sestra Mušálková16.7. pátek MUDr. Havlová 8 - 1030.7. pátek sestra MušálkováV srpnu normální provoz v běžných ordinačníchhodinách.Lékárna:Lékárna otevřena pouze v běžných ordinačníchhodinách MUDr. Škodové,Pondělí, středa, pátek 8 - 13Úterý, čtvrtek 13 - 18Lékařská služba první pomociPacovská 31/869, Praha 4Pondělí - pátek 19 - 7Pátek až pondělí nepřetržitěDěti 241 733 916Dospělí 241 733 917Zubní 241 733 917Veterinární ordinaceMVDr. Zdeněk PospíchalU mlýnského rybníka 209Praha 4 - ŠeberovTel.: 244 910 776Ordinace: Po - Pá 9.00 - 18.00Potraviny ŠeberovPotraviny „Týnka“Pondělí - pátek 7,30 - 13,30Sobota 8 - 12Neděle 9 - 12Potraviny „Tichý - Hertlová“Pondělí - pátek 7,30 - 18Sobota 8,30 - 11 14 - 18Neděle 13 - 18Městská policieTel.: 156Telefonní čísla našich strážníků:Paní Petrová: 605 500 317Policie ČRTel.: 158Policie Jižní Město II - ulice Hrázského,Tel.: 271 914 880ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE 3/2004 7


Finanční poradenstvíChcete si do budoucna vytvořit dostatečnou finanční rezervu?– zajistit své blízké před existenčními těžkostmi?– zabezpečit se pro případ trvalé invalidity?– snížit si daňový základ?To vše je možné v naší finanční společnostis nejvyšším finančním ratingem„AAA“.Neváhejte a volejte.Finanční poradce - Krausová NaaTelefon: 604 266 188HypotékaBez ručitele a potvrzení příjmůNavýšení 3 - 3,5 % ročněTelefon: 604 266 188Alergologie a imunologiepro děti a dospěléMUDr. Helena VobořilováZdravotní centrum ŠeberovK Hrnčířům 263Ordinace vždy v pondělí 14,30 - 18 od 6. 9. 2004Telefon pro objednání: 272 916 9758 3/2004 ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE


Praha 4 - Háje, Kosmická 746ANGLIČTINA, NĚMČINA, FRANCOUZŠTINA• Kurzy všech úrovní pro dospělé a mládež / cca od 14 let, malé skupiny• Učebny v těsné blízkosti st. metra Háje stanice autobusu 165 Horčičkova• Naši i zahraniční učitelé, návaznost kurzů, možnost získat osvědčení• Výuka 1x týdně 2 vyučovací hodiny (16,45-18,15 nebo 18,30-20,00)• Učební materiály: New Headway, Themen Aktuell,Le Nouveau sans Frontieres, Cambridge Advanced English,Mittlestufe Deutsch aj.• kurzovné 1900,- Kč/pololetíTel.:Po-Pá 9-11 244 912 101Ú-Čt 17,15-18 272 911 939www.js-van.czZápis na I. pololetí: 1.-22. září 2004 Po-Pá 16-18 h.V zápisové kanceláři JŠ VAN, Praha 4-Háje, Kosmická 746,vstup z terasy u st. Metra Háje.Tel.: Po-Pá 9-11 hod. 244 912 101, Ú-Čt 17,15-18 hod. 272 911 939ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE 3/2004 9


K.S.K. Stavební sdruženíRozhodli jste se stavět?◆ přestavba bytu◆ přestavba domu◆ výstavba domu◆ zateplovací systémy◆ obklady, dlažba, voda, odpady◆ omítky klasické, uměléKraus František723 249 139K Jižnímu Městu 208149 00 Praha 4Kompletní stavební činnostOd projektu po klíčKraus Rudolf608 528 746K Jižnímu Městu 208149 00 Praha 4K.S.K. Stavební sdruženíK Jižnímu Městu 208149 00 Praha 4Tel.: 244 911 531Fax: 244 911 531franta.kraus@cmail.czIÈO: 125 11 129DIÈ: CZ 53 03 31 149


Mgr. Lenčí Samková● Bachova květová terapie● Aroma masáže● Lymfatické masáže● Bowenova tlaková masážObjednání: 602 978 977Michaela Pospíšilová● Shiatsu masáže● Baňkování● Fonoforéza● Bachova květová terapie● AromaterapieObjednání: 605 874 070REHABILITACEMarie Müllerová● Masáže● Měkké techniky● Mobilizace kloubů, páteře, žeber, kostrče● Cvičení podle L. Mojžíšové● Cvičení při bolestech zad● Poúrazová rehabilitaceObjednání: 776 217 352ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE 3/2004 11


Ceník inzerce1/1celá strana128 x 185 mm1/2 strany128x90mm1/4strany60x90mmPříjem Inzerce ve formátech: CDR (textyv křivkách), AI (texty v křivkách), EPS, TIF,JPEG (300 dpi), PDF Acrobat (300 dpi)(jiné formáty po dohodě).Pokud máte inzerci ve formátu DOC(Word) je dobré dodat, pokud je to možné,k souboru .doc ještě použité originálníobrázky zvláš ve formátechuvedených nahoře, případně lesklé fotkynebo diapozitivy k naskenování.Černobílé inzeráty, pro inzerenty s trvalýmbydlištěm v Šeberově a Hrnčířích:Inzerát 1/1 A5 1/2 A5 1/4 A5poprvé 500 250 130opakovaně 400 200 100Černobílé inzeráty, pro inzerenty s trvalýmbydlištěm jinde:Inzerát 1/1 A5 1/2 A5 1/4 A5poprvé 800 400 200opakovaně 600 300 150Barevné inzeráty(při opakování slevy po dohodě):Inzerát 1/1 A5 1/2 A5vnitřní str. 2 500 1 300zadní str. 3 000 1 500V ceně inzerátu je základní zpracování,tj. výběr vhodného písma, rámeček,umístění Vámi dodaného loga, umístěníVámi dodaného obrázku, předtiskovápříprava, tisk a roznos.Pokud dodáte inzerát hotový z grafickéhostudia, cena inzerce se nemění.Pokud máte zájem o profesionální zpracováníinzerce (grafické návrhy), kontaktujteprosím MUDr. Zuzanu Škodovou.Jestliže byla Vaše grafika - logo (případněcelý inzerát) již jednou ve zpravodaji použitaa nechcete změnu, není nutno ji připříštím vydání posílat znovu (všechnysoubory se archivují).InfokanálOčekáváme Vaše náměty, nápady a příspěvky! Mgr. Květa Vitvarová 602 253 160ZpravodajPřipravuje MUDr. Zuzana Škodová, e-mail: zuzana.skodova@ecn.czPříspěvky v jakékoliv podobě prosím na Úřad nebo do ordinace.Zpravodaj vychází jako dvouměsíčníkUzávěrky v roce 2004: 10.2., 10.4., 10.6., 10.8., 10.10., 10.12.12 3/2004 ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE


Contour Upzhubněte v HrnčíříchNovinka v ČR16 programůpracujepovrchověa do hloubkysoučasněPřístroj na hubnutía posilování svalstvaModeluje cíleně postavuVyživuje a regeneruje tkáňOdvádí mimocévní tekutinyOdstraňuje celulitidu a strieProvádí lymfodrenážZpevňuje postavuOdstraňuje otoky nohou10 terapií po 30 minutáchodstraní v průměru2 cm tukuRelax ClubK Safině 145Praha 4 - HrnčířePo-Ne 9-22 hod.Objednávky tel.:244 911 438

More magazines by this user
Similar magazines