מערכת הקלטת וידיאו דיגיטלית – מדריך למשתמש - Provision-ISR

files.e.shop.co.il

מערכת הקלטת וידיאו דיגיטלית – מדריך למשתמש - Provision-ISR

מערכת הקלטת וידיאו דיגיטליתמדריך למשתמשecording SystemMenu SelectChannelManualRecordModewww.provision-isr.com- +כל הזכויות שמורות


מערכת דיגיטלית – מדריך משתמשתוכן הענייניםמבוא........................................................................................................................................................................‏ 11 ................................................................................................................................................1.11 ............................................................................................................................................1.24 ........................................................................................................................................................2.12.1.14 ............................................................................................................2.1.25 ו-‏U2‎‏)...................................................................................................‏ U1‏(סידרת .............................................................................................................(2U 62.29 ............................................................................................................ "1U"2.2.11U" מזערי"‏ ................................................................................................. 112.2.213 .........................................................................................................."2U"2.2.3מבוא למערכתפונקציות עיקריותהתקנת החומרההתקנת הדיסק וצורב ה-‏DVD‏............................................................................................................................‏ 4התקנת הדיסק בסידרת 1U................................................................................................................... 4התקנת צורב DVD ‏(סידרת 1U)2.1.3 התקנת צורב DVD ‏(בסידרות2.1.4 התקנת דיסק קשיחהוראות הממשק:‏ הלוח הקדמי...........................................................................................................................‏ 9ממשק הלוח הקדמי בגודלממשק הלוח הקדמי בגודלממשק הלוח הקידמי בגודל2.3 הוראות הממשק:‏ הלוח האחורי ......................................................................................................................... 15ממשק הלוח האחוריממשק הלוח האחוריממשק הלוח האחוריממשק הלוח האחוריממשק הלוח האחוריממשק הלוח האחוריממשק הלוח האחוריממשק הלוח האחוריממשק הלוח האחוריממשק הלוח האחורי15 ..............................................................................................(SA-4100HDX+)16 .............................................................................................(SA-4100HDE+)17 .....................................................................................................(SA-8200N+)18 .................................................................................................(SA-16400N+)19 .............................................................................................. (SA-16400NE+)20 ................................................................................................ (SA-8200HD+)21 ................................................................................................. (SA-8100SDI)22 ................................................................................................. (SA-4025SDI)23 ................................................................................................. (SA-4100SDI)24 ..................................................................................................... (SA-24600)22.3.12.3.22.3.32.3.42.3.52.3.62.3.72.3.82.3.92.3.10.1.2


מערכת דיגיטלית – מדריך משתמש25 ..................................................................................................... (SA-32800)26 .............................................................................................(SA-8200D1SDI)27 ................................................................................................. (SA-8200SDI)28 ........................................................................ (SA-16200SDI/SA-16400SDI)ממשק הלוח האחוריממשק הלוח האחוריממשק הלוח האחוריממשק הלוח האחורישלט רחוק....................................................................................................................................................‏ 29בקרה באמצעות עכבר....................................................................................................................................‏ 31חיבור העכברהשימוש בעכבר.................................................................................................................................‏ 31הוראות לפונקציות הבסיסיות ...................................................................................................................................... 33הדלקה וכיבוי המערכתהדלקהכיבויהתחברותצפייהצפייה בהקלטה..................................................................................................................................‏ 36מדריך להגדרות התפריט הראשיהגדרות בסיסיותמערכת31 ....................................................................................................................................2.3.112.3.122.3.132.3.142.5.12.5.233 ...................................................................................................................................33 ............................................................................................................................................ 3.1.133 ................................................................................................................................................ 3.1.234 ....................................................................................................................................................35 ..........................................................................................................................................................3.3.137 ................................................................................................................................38 ...........................................................................................................................................39 ............................................................................................................................................ 4.1.14.1.2 שעה ותאריך ..................................................................................................................................... 404.1.3שעון קיץ...........................................................................................................................................‏ 40הגדרות הצפייה.............................................................................................................................................‏ 40צפייה...............................................................................................................................................‏ 414.2.1 4.2.242 ...........................................................................................................................(Spot)4.2.342 ............................................................................................................................................. 4.2.4צג ראשי...........................................................................................................................................‏ 41עמדת שומרמסיכה2.42.53.13.23.34.14.2.3.43


4מערכת דיגיטלית – מדריך משתמש44 ............................................................................................................................................44 .....................................................................................................................................4.3.14.3.24.3.3 זמן..................................................................................................................................................‏ 464.3.447 ............................................................................................................................................ 4.3.548 ................................................................................................................................................ 4.3.648 .........................................................................................................................................4.4.14.4.2 תנועה..............................................................................................................................................‏ 5052 ............................................................................................................................................... 4.4.352 ...........................................................................................................................................4.5.1 חיישנים............................................................................................................................................‏ 524.5.2 תנועה..............................................................................................................................................‏ 5657 ......................................................................................................................................4.5.358 ..................................................................................................................................4.5.44.5.5 התראה יוצאת ................................................................................................................................... 59הגדרות רשת ................................................................................................................................................ 594.6.1 רשת.................................................................................................................................................‏ 6061 ........................................................................................................................................ 4.6.24.6.3 דוא"ל................................................................................................................................................‏ 62הגדרות הקלטההפיכה לזמיןזרם ההקלטה.....................................................................................................................................‏ 45מיחזור הקלטה..................................................................................................................................‏ 47חותמתצילוםהגדרות לוח זמניםלוח זמנים.........................................................................................................................................‏ 48חיישןהגדרות התראותאובדן וידיאוהתראה אחרתזרם הרשת‎4.6.4‎הגדרות אחרות....................................................................................................................................‏ 63הגדרות ניהול משתמשיםהגדרות מצלמה ממונעת4.9 חסימת/אישור משתמשים65 ................................................................................................................................66 .................................................................................................................................71 ................................................................................................................................4.34.44.54.64.74.8


מערכת דיגיטלית – מדריך משתמש72 ........................................................................................................................5.174 ...........................................................................................................................................5.275 .................................................................................................................................................5.35.4 תמונה .......................................................................................................................................................... 7676 ............................................................................................................................................................ 5.5חיפוש הקלטות,‏ צפייה בהקלטות וגיבויחיפוש לפי זמן...............................................................................................................................................‏ 72חיפוש לפי אירועמנהל קבציםגיבויניהול המערכת.........................................................................................................................................................‏ 78בדיקת מידע מערכתמידע מערכת.....................................................................................................................................‏ 7878 ......................................................................................................................................6.1.16.1.2 מידע אירועים .................................................................................................................................... 786.1.36.1.46.1.56.1.681 .....................................................................................................................................6.1.76.1.8 שדרוג..............................................................................................................................................‏ 8181 ......................................................................................................................................... 6.1.981 .......................................................................................................................................... 6.1.10מידע יומן..........................................................................................................................................‏ 78מידע רשת........................................................................................................................................‏ 79מידע מקוון........................................................................................................................................‏ 80התראות ידניות..................................................................................................................................‏ 80מנהל הדיסקהתנתקותמערכתמעקב מרחוק...........................................................................................................................................................‏ 82גישה למערכתבאמצעות רשת מקומיתבאמצעות רשת חיצונית/מרחביתממשק הצפייה המרוחקת:...............................................................................................................................‏ 85צפייה בהקלטות וגיבוי מרחוקצפייה בהקלטות מרחוק82 ..............................................................................................................................................82 ............................................................................................................(LAN)84 .............................................................................................. (WAN)89 ..........................................................................................................................89 ......................................................................................................................7.1.17.1.27.3.16.17.17.27.3.5.6.75


7.3.2מערכת דיגיטלית – מדריך משתמשגיבוי מרחוקהגדרת המערכת מרחוקמעקב סלולרי...........................................................................................................................................................‏ 988.1 התקנת תוכנתבאמצעות טלפונים עם .......................................................................................................................WinCE 105באמצעות טלפונים עם סימביאןנספח א'‏ שאלות נפוצותנספח ב'‏ חישוב קיבולת ההקלטהנספח ג'‏ מכשירים תואמיםנספח ד'‏ מפרט מכשירים עם מצלמותנספחה'‏ מפרטמכשיריםעםנספחו'‏ מפרטמכשיריםעםנספחז'‏ מפרט מכשירים95 ......................................................................................................................................96 .................................................................................................................................98 ......................................................................................................... iPhone על Superlivepro105 ......................................................................................................................108 ................................................................................................................................................113 ...................................................................................................................................114 ............................................................................................................................................116 .......................................................................................................................... 48 מצלמות ............................................................................................................................. 11616 מצלמות ............................................................................................................................ 117עם 24 או 36 מצלמות.................................................................................................................‏ 1187.48.28.3.86


1920מערכת דיגיטלית – מדריך משתמש1.11.2מבואלמערכת‎10B‏.מבואהדגם הזה של מערכת הקלטת וידיאו דיגיטלית (DVR) תוכנן במיוחד למערכות טלוויזיה במעגל סגור.‏ יש בו שבבי עיבוד וידיאועתירי ביצועים ומערכת לינוקס סגורההמיועדת לאבטחה.‏ המערכת משתמשת בטכנולוגיות מתקדמות כגון 264.H סטנדרטי עםקצב סיביות נמוך,‏ זרימה כפולה,‏ ממשק ,SATA פלט VGA עם תמיכהבעכבר,‏ תמיכהבדפדפן IE עם בקרה מרחוק מלאה,‏ צפייהסלולרית ‏(באמצעות טלפונים)‏ וכדומה,‏ שמבטיחות פונקציות עוצמתיות ויציבות גבוהה.‏ הודות לתכונות הייחודיות האלה,‏ המערכתנמצאת בשימוש נרחב בבנקים,‏ בתקשורת,‏ בתחבורה,‏ במפעלים,‏ במחסנים,‏ בהשקיה וכיוצא בזה.המדריך מכיל הסברים עלהמכשירים הבאים משלוש סדרות+‏SA-4100HDX Small1U case DVR: SA-16400N+, SA-8200N+, SA-4100HDE+,1U case DVR: SA-16400NE+, SA-16400HD+, SA-8200HD+, SA-8200SDI, SA-4025SDI, SA-4100SDI, SA-246002U case DVR: SA-32800, SA-8200D1SDI, SA-8200SDI, SA-16200SDI, SA-16400SDIפונקציות עיקריות••B פורמט דחיסהדחיסת 264.H סטנדרטית עם קצב סיביות נמוך ואיכות תמונה משופרתיש אפשרות לקביעתרזולוצייה שונה בכל מצלמה D1 או CIF•••••Bמעקב בזמן אמתתמיכה בפלט HD VGA ‏(ותקריב דיגיטלי של 4X)יציאת מסךתמיכה באבטחת ערוצים באמצעות הסתרת התצוגההצגת מצב ההקלטה המקומית ומידע בסיסיתמיכה בעכבר USBאו שלט לביצוע בקרה מלאהבדגם (SA-24600 ‏(לא HDMI1


2123מערכת דיגיטלית – מדריך משתמש••B אמצעי הקלטהתמיכה בהתקנת דיסק נוסף במכשירים מסדרת 1U או 2Uתקריב דיגיטלי של 4XB22‎גיבוי•••••תמיכה בהתקני USB 2.0 לגיבויאפשרות להתקנת צורב DVDDATA מובנה לגיבוי במכשירים מסדרת 1U או 2Uתמיכה בשמירת קבצים מוקלטים באמצעות פורמט AVI במחשב מרוחק דרך האינטרנטתמיכה בשמירת קובץ גיבוי הגדרות ‏(בין היתר הגדרות רשת,‏ סיסמא,‏ שמות של המצלמות ועוד).‏תמיכה בשליחת הודעת דואר אלקטרוני עם או ללא תמונה מצורפת.‏••••••••••B הקלטה וצפייהבהקלטותשליטה על מצב ההקלטה:‏ ידני ‏(הקלטה רציפה),‏ לפי לוח זמנים,‏ גילוי תנועה,‏ או התראת חיישןמיחזור קבצים לאחר שהדיסק מלאניתןלכוונן את הרזולוציה,‏ קצב שידור התמונה ואיכות התמונה128MB לכל אריזה של קובץ וידיאוניתן לחבר עד ארבעה ערוצי אודיו ‏(מיקרופון קונדנסר)‏מספר שיטות חיפוש הקלטות:‏ חיפוש לפי זמן וחיפוש לפי אירועתמיכה במקסימום 16 ערוצי הקלטת שמע המצומדים לערוצי הוידיאו ‏(לפי סוג המכשיר)‏ניתן לבצע מחיקה או נעילה של קבצי הקלטותספציפייםתמיכה בצפייהבהקלטות מרחוק בלקוח רשת באמצעות רשת תקשורת מקומית או דרך האינטרנטתמיכה בצילום תמונה בודדת לזיכרון המכשיר2B24‎התראה••עד 4 ערוצי פלט למערכת אזעקה ‏(מגע יבש)‏ ועד 16 ערוצי קלט לחיישנים ‏(מגע יבש)‏ לפי סוג המכשירתמיכה בלוח זמנים לגילוי תנועה,‏ התראת חיישן והקלטה רצופה


2526מערכת דיגיטלית – מדריך משתמשתמיכה בהקלטה לפני ואחרי הפעלת החיישן ‏(או תנועה מול המצלמה)‏תמיכה בהקלטה של ערוצי מצלמות ‏(אפילו בערוץ שונה)‏ לאחר הפעלתהחיישן או התראת התנועה•••••Bבקרתמצלמה ממונעתתמיכה בפרוטוקוליםשוניםלדוגמאתPELCOD או PELCOPתמיכה ב-‏‎128‎ נקודות ציון ו-‏‎8‎ מסלולי פטרול אוטומטייםתמיכה בבקרה מקומית או מרוחקת דרך האינטרנט או מכשיר סלולר הכוללת שליטה על נקודות ציון ומסלולים אוטומטייםB אבטחה••••••שליטה מלאה הרשאות משתמשים נוספים,‏ לדוגמא:‏ חיפוש ביומן,‏ הגדרת המערכת,‏ שמע דו סיטרי,‏ ניהול קבצים ועודתמיכה במנהל מערכת אחד ו-‏‎63‎ משתמשיםתמיכה בהקלטה ובדיקה של יומן אירועים,‏ ללא הגבלת אירועים.‏תמיכה בשמע דו-סטרי וחיבור למערך כריזה דרך יציאת RCA לא מוגברתאפשרות לניתוק משתמשים מרוחקים מהמכשיר עצמו בזמן אמתחסימה או הרשאה לגישה מרחוק לפי כתובת IPB27‎רשת• תמיכה בפרוטוקולים DDNS ,PPPoE ,DHCP ,TCP/IP••••••••תמיכה בדפדפן IEאו דפדפן Safariלצפייה מרחוק במחשבי PC או MACתמיכה בהגבלת מספר המשתמשים המחוברים בו-‏ זמניתתמיכה בזרימה כפולה;‏ כיוון זרימת הרשת באופן עצמאי כדי להתאים לרוחב הפס ולסביבה של הרשת.‏תמיכה בלכידת תמונות וכיוונון צבעים בתצוגה מרחוקתמיכה בחיפוש מרחוק לפי זמן ואירוע וצפייהבהקלטה של ערוץ עם לכידת תמונותתמיכה בהגדרה מרחוק של מלואהתפריט,‏ שינוי הפרמטרים של המערכת מרחוקתמיכה במעקב סלולרי באמצעות טלפונים חכמים,‏ סימביאן,‏ ,WinCE אייפון או Gphone עם רשת 3Gתמיכה ב-‏CMS לניהול עד 50 מכשירים בו-זמנית3


2830323329מערכת דיגיטלית – מדריך משתמש2. התקנת החומרהשיםלב:‏אחריקבלתהמערכתבדוקאתהמכשירוהאביזרים.‏נתקמהחשמללפניחיבורלמכשיריםאחרים.‏ אלתבצע חיבור/‏ ניתוק חם.‏‎2.1‎התקנת הדיסק וצורב ה-‏DVD2.1.1.2התקנת הדיסקבסידרת‎1Uשיםלב:‏1. סידרת ‎1Uתומכתבהתקנת מספרדיסקיםמסוגSATA‏.‏ רשימת התאימות נמצאת בנספח ג'‏ניתן לחשב את קיבולת הדיסק בהתאם לפי נספח ב'‏ ‏"חישוב קיבולת ההקלטה".‏B שלב 1: הוצא את הברגים של המכסה העליון והסר אותו בזהירות.‏איור 2.1 חיבור הדיסקB שלב 2: חבר את כבל החשמל וכבל הנתונים.‏ שים את הדיסק בתחתית המארז ‏(ראה איור 2.1)B שלב 3: חזק את הדיסק ע"י הברגת הברגים,‏ כמתואר באיור2.231 B הערה:‏ לנוחות ההתקנה,‏ תחילה יש לחבר את הכבלים ורק לאחר מכן לחזק את הדיסק עם הברגים.‏2.1.2 התקנת צורב DVD ‏(סידרת 1U).1.2שיםלב:‏הצורב חייב להיות תואם למכשיר,‏ ראה נספח ג'‏ ‏"מכשירים תואמים".‏הצורב משמש לגיבוי בלבד ולא להקלטה באופן רציף.‏איור 2.2 הברגת הדיסק(2.3B שלב 1: הוצא את הברגים של המכסה העליון והסר אותו בזהירות.‏B שלב 2: חבר את כבל החשמל וכבל הנתונים.‏ שים את הצורב בתחתית המארז(ראה איור4


3435מערכת דיגיטלית – מדריך משתמששלב 3: מקם וחזק את הצורב כמתואר באיור‎2.4‎‏.‏איור2.3 מיקוםהצורבאיור 2.4 הברגת הצורב2.1.3 התקנת צורב DVD ‏(בסידרותU1‎ ו-‏U2‎‏)‏.1.2שיםלב:‏יש להשתמש בדיסק הנמצא ברשימה בנספח ג'‏הצורב משמש לגיבוי בלבד.‏B שלב 1: הוצא את הברגים של המכסה העליון ופתח אותו ‏(איור2: חבר את כבלי החשמל והנתונים.‏ שים את צורב ה-‏ DVD בתחתיתהמארז,‏ ראה איור(2.5(2.6B שלב36 B שלב ‎3‎‏:הברג את הצורב.‏ראיו 2.5 2.6 איור5


מערכת דיגיטלית – מדריך משתמש2U) התקנת דיסק קשיח ‏(סידרת 2.1.4B11שיםלב:‏הצורב חייב להיות תואם למכשיר,‏ ראה נספח ג'‏ ‏"מכשירים תואמים".‏יש מקום מוגבל למספר התקנים,‏ ז"א 8 דיסקים קשיחים ‏(יש לברר אם יש אפשרות לפני רכישתהמכשיר)‏ או 4 דיסקים קשיחים וצורב .DVDהצורב משמש לגיבוי בלבד.‏שלב 1: לאחר כיבוי והוצאה מהחשמל הוצא את הברגים של המכסה העליון והסר אותו,‏ הוצא אתהמוט המרכזי ‏(איור2.7 איור(2.7-2.8שלב 2: יש להניח את הדיסק הקשיח במקום ‏(איורולחבר את כבל SATA וכבל החשמל ‏(איור2.9) מתחת למוט המרכזי,‏ להדק את הברגים(2.102.8 איור2.9 איור2.10 איור6


מערכת דיגיטלית – מדריך משתמששלב ‎3‎‏:יש להתקין את שאר הדיסקים הקשיחים ‏(איור 2.11) ולהדק את המוט המרכזי העליון.‏ לאחר מכן יש להדק את המוט העליון‏(איור 2.12)רשלב 4: יש להתקין את שאר הדיסקים ‏(איור 2.13) ולסגור את מכסה המכשיר.‏איו 2.11 2.12 איור2.13 איור7


מערכת דיגיטלית – מדריך משתמש2.1.5 התקנת צורב DVD‏(סידרת 2U)שלב 1: לאחר כיבוי והוצאה מהחשמל הוצא את הברגים של המכסה העליון והסר אותו,‏ הוצא את המוט המרכזי ‏(איור(2.7-2.8שלב 2: התקן את הקופסא הפנימית של מחזיק הצורב.‏ יש לחזק את המתקן רחוק מהחלק הקידמי של ה-‏ DVRבכדי שיהיה מקוםלצורב ‏(איור 2.14) לאחר מכן הכנס את הצורב והדק עם הברגים ‏(איור(2.15שלב 3: חבר את הכבלים של הדיסק ואז את המוט העליון ‏(איור 2.17), הדק את הברגים.‏שים לב:הצורבמותקן במקום שבו היה ניתן להתקין דיסק קשיח.‏ררראיו 2.14 2.15 איוראיו 2.16איו 2.178


מערכת דיגיטלית – מדריך משתמש‎2.2‎הוראות הממשק:‏ הלוח הקדמי2.2.1B12ממשק הלוח הקדמי בגודל "1U"1תיאורסוג שם מספר דולק באור כחול כאשר המכשיר פועלנוריות פעולה נורית הפעלה דולק באור כחול כאשר הדיסק במהלך פעולהדיסקדולק באור כחול כאשר יש תקשורת פעילהרשתדולק באור כחול בזמן גיבויגיבוידולק באור כחול כאשר יש נגינה של קבציםנגינהדולק באור כחול כאשר יש הקלטה של קבציםהקלטהתפריט מתקדם . כניסה לתפריט מצפייה או מהמסך הראשי. שינוי ערך בתפריטתפריט/+‏. כניסה לגיבוי מצפייה או מהמסך הראשי. שינוי ערך בתפריטגיבוי/-‏121229


מערכת דיגיטלית – מדריך משתמשתיאורסוג שם מספר . תחילת או הפסקת הקלטה רציפה. שינוי פוקוס בתפריט המצלמה הממונעותהקלטה/פוקוס. הרצה אחורה/הקטנת מהירות הנגינה בניגון קובץ. שינוי מהירות בתפריט המצלמה הממונעותהרץ אחורה/מהירות. כניסה לתפריט חיפוש. שינוי מרחק ‏(זום)‏ בתפריט המצלמה הממונעותחיפוש/זום. כניסה לתפריט ניגון. שינוי ערך צמצם בתפריט המצלמה הממונעותניגון/צמצם. הרצה קדימה/הגדלת מהירות הנגינה בניגון קובץ. שינוי ערך צמצם בתפריט המצלמה הממונעותניגון מהיר/ממונעת. עצירת הנגינה בניגון קובץ. יציאה מהתפריט הנוכחית ללא שמירת הנתוניםעצור/יציאה1. כתיבת מספרים1. כתיבת מספר. כניסה למצב דו-ספרתי. שינוי כיוון או בחירה למעלה/למטה/צדדים.‏כפתור כיוון כפתור כיוון 1. שינוי מצב תצוגה 1/4/9/16מסך מרובה. אישור הפעולה או אישור שינויכפתור אישור. לתקשורת עם השלט האלחוטיקולטן אינפרא נורת אינפרא אדום 5 . חיבור לגיבוי או עדכון מערכת עם דיסק-און-קיUSB כניסת USB 6 . חיבור כבל מאריך לשימוש בשלט ממקום מרוחק.‏הארכה לקולטן אינפרא EXT_IR 7 1212121212121-9 כפתורי מספר 1-1000/10+2111113410


מערכת דיגיטלית – מדריך משתמשתיאורסוג שם מספר . תחילת או הפסקת הקלטה רציפה. שינוי פוקוס בתפריט המצלמה הממונעותהקלטה/פוקוס. הרצה אחורה/הקטנת מהירות הנגינה בניגון קובץ. שינוי מהירות בתפריט המצלמה הממונעותהרץ אחורה/מהירות. כניסה לתפריט חיפוש. שינוי מרחק ‏(זום)‏ בתפריט המצלמה הממונעותחיפוש/זום. כניסה לתפריט ניגון. שינוי ערך צמצם בתפריט המצלמה הממונעותניגון/צמצם. הרצה קדימה/הגדלת מהירות הנגינה בניגון קובץ. שינוי ערך צמצם בתפריט המצלמה הממונעותניגון מהיר/ממונעת. עצירת הנגינה בניגון קובץ. יציאה מהתפריט הנוכחית ללא שמירת הנתוניםעצור/יציאה. שינוי כיוון או בחירה למעלה/למטה/צדדים.‏כפתור כיוון כפתור כיוון 1. שינוי מצב תצוגה 1/4/9/16מסך מרובה. אישור הפעולה או אישור שינויכפתור אישור. לתקשורת עם השלט האלחוטיקולטן אינפרא נורת אינפרא אדום 4 . חיבור לגיבוי או עדכון מערכת עם דיסק-און-קיUSB כניסת USB 5 . חיבור כבל מאריך לשימוש בשלט ממקום מרוחק.‏הארכה לחיישןאינפרא EXT_IR 6 12121212121211111312


מערכת דיגיטלית – מדריך משתמש2.2.3 ממשק הלוח הקידמי בגודל "2U"מספרשם הכפתורתיאורכיבוי תוכנה לפני הוצאת המכשיר מהחשמלפתיחה או סגירה של כונן הצורבהכנסת מספר חד ספרתי מאחד עד תשעהכנסת מספר אפס או מספר דו ספרתיכניסה לתפריט השמע או להוסיף ערך ‏(עוד אחד)‏כניסה לתפריט המצלמה הממונעת או להוריד ערך ‏(מינוס אחד)‏Power Button 1DVD button 2Keys 0-9 3(0/——) 4AUDIO/+ 5P.T.Z./ - 613


מערכת דיגיטלית – מדריך משתמשתיאורשם הכפתורמספר חצים לשנות כיוון בתפריט או בשליטת מצלמהמעבר בין מצבי התצוגה השוניםאישור ושמירהכאשר יש הקלטה הנורה דולקתכאשר הדיסק מחובר הנורה דולקתכאשר יש גיבוי הנורה דולקתכאשר יש מי שמחובר מהרשת למכשיר הנורה דולקתכאשר נמצא במצב ניגון הנורה דולקתכאשר המכשיר פועל הנורה דולקתכניסה לתפריט מצפייהכניסה לתפריט המידעכניסה לתפריט הגיבויכניסה לתפריט החיפושהרצה אחורההרצה קדימהתחילה או סיום של הקלטה רציפההתחל ניגוןעצור ניגון / יציאה ללא שמירההרצה קדימה או אחורה במצב ניגוןחיבור לעכבר USB או להתקן גיבוי לדוגמאת התקן זיכרון פלאש ניידלתקשורת עם השלט האלחוטיIR IR receiver 12 חיבור כבל מאריך לשימוש בשלט ממקום מרוחקEXT_IR External IR 13 DirectionMulti-screenEnterRECHDDBackupNetPlayPowerMENUINFOBACKUPSEARCHREWFFRECPLAYSTOPInput buttonWork state indicatorFunction button789Jog dial 10USB port 1114


מערכת דיגיטלית – מדריך משתמשממשק הלוח האחורי(SA-16400N+)4.3.2מספרשם תיאור 1 Audio inארבע כניסות בחיבור מסוג AUX של מיקרופון 2 Video in כניסת שש עשרה מצלמות בחיבור מסוג BNC3 Groundחיבור להארקה ‏(גם לשימוש הגיד השני של כניסת המגע היבש המחובר לחישן)‏ 4 Audio outיציאת שמע ‏(בחיבור מסוג (AUX לרמקול מוגבר 5 Video out יציאת מסך בחיבור מסוג BNC6 Spotיציאת מסך בחיבור מסוג BNC ‏(תמונה של מצלמה אחת בלבד לפי סדר הנקבע מראש)‏ 7 Power switchמתג הפעלה וכיבוי (ON/OFF) 8 RS485 חיבור למצלמה ממונעת (A הוא (+RS4859 ALARM OUTיציאה של מגע יבש ‏(חיבור למערכת אזעקה)‏ 10 ALARM IN שש עשרה כניסות של מגע יבש,‏ סגירת המעגל להארקה או לבורג השחור,‏ ראה פריט מס'‏ 311 HDMI יציאת מסך בחיבור מסוג HDMI12 VGA port יציאת מסך בחיבור מסוג VGA13 LANחיבור רשת 14 USBחיבור לעכבר USB או להתקן גיבוי לדוגמאת התקן זיכרון פלאש נייד 15 DC12Vכניסת ספק הכוח ‏(חל איסור לחתוך את החוטים של ספק הכוח)‏ 18


מערכת דיגיטלית – מדריך משתמשממשק הלוח האחורי(SA-16400NE+)5.3.2מספרשם תיאור 1 Power switchמתג הפעלה וכיבוי (ON/OFF) 2 P/Z חיבור למצלמה ממונעת (A הוא (+RS4853 K/Bחיבור לשלט ג'ויסטיק 4 Audio inארבע כניסות בחיבור מסוג AUX של מיקרופון 5 Video out יציאת מסך בחיבור מסוג BNC6 Video in כניסת שש עשרה מצלמות בחיבור מסוג BNC7 VGA port יציאת מסך בחיבור מסוג VGA8 FANמאוורר,‏ חל איסור לכסות את המאוורר,כיסוי עלול לגרום לנזק למכשיר או לשריפה 9 DC12Vכניסת ספק הכוח ‏(חל איסור לחתוך את החוטים של ספק הכוח)‏ 10 Groundחיבור להארקה ‏(גם לשימוש הגיד השני של כניסת המגע היבש המחובר לחישן)‏ 11 ALARM IN שש עשרה כניסות של מגע יבש,‏ סגירת המעגל להארקה או לבורג השחור,‏ ראה פריט מס'‏ 1012 Audio outיציאת שמע ‏(בחיבור מסוג (AUX לרמקול מוגבר 13 Spotיציאת מסך בחיבור מסוג BNC ‏(תמונה של מצלמה אחת בלבד לפי סדר הנקבע מראש)‏ 14 HDMI יציאת מסך בחיבור מסוג HDMI15 USBחיבור לעכבר USB או להתקן גיבוי לדוגמאת התקן זיכרון פלאש נייד 16 LANחיבור רשת 17 ALARM OUTיציאה של מגע יבש ‏(חיבור למערכת אזעקה)‏ 19


מערכת דיגיטלית – מדריך משתמש6.3.2 ממשק הלוח האחורי(+‏SA-8200HD‏)‏מספרשם תיאור 1 Power switchמתג הפעלה וכיבוי (ON/OFF) 2 P/Z חיבור למצלמה ממונעת (A הוא (+RS4853 K/Bחיבור לשלט ג'ויסטיק 4 Audio inארבע כניסות בחיבור מסוג AUX של מיקרופון 5 Audio outיציאת שמע ‏(בחיבור מסוג (AUX לרמקול מוגבר 6 Spotיציאת מסך בחיבור מסוג BNC ‏(תמונה של מצלמה אחת בלבד לפי סדר הנקבע מראש)‏ 7 Video out יציאת מסך בחיבור מסוג BNC8 FANמאוורר,‏ חל איסור לכסות את המאוורר,כיסוי עלול לגרום לנזק למכשיר או לשריפה 9 DC12Vכניסת ספק הכוח ‏(חל איסור לחתוך את החוטים של ספק הכוח)‏ 10 Groundחיבור להארקה ‏(גם לשימוש הגיד השני של כניסת המגע היבש המחובר לחישן)‏ 11 ALARM IN שמונה כניסות של מגע יבש,‏ סגירת המעגל להארקה או לבורג השחור,‏ ראה פריט מס'‏ 1012 HDMI יציאת מסך בחיבור מסוג HDMI13 VGA יציאת מסך בחיבור מסוג VGA14 USBחיבור לעכבר USB או להתקן גיבוי לדוגמאת התקן זיכרון פלאש נייד 15 LANחיבור רשת 16 Video in כניסת שמונה מצלמות בחיבור מסוג BNC17 ALARM OUTיציאה של מגע יבש ‏(חיבור למערכת אזעקה)‏ 20


מערכת דיגיטלית – מדריך משתמש7.3.2 ממשק הלוח האחורי(‏SA-8100SDI‏)‏מספרשם תיאור 1 ALARM OUTיציאה של מגע יבש ‏(חיבור למערכת אזעקה)‏ 2 P/Z חיבור למצלמה ממונעת (A הוא (+RS4853 K/Bחיבור לשלט ג'ויסטיק 4 Video out יציאת מסך בחיבור מסוג BNC5 Audio outיציאת שמע ‏(בחיבור מסוג (AUX לרמקול מוגבר 6 MIC INכניסה למיקרופון ‏(בחיבור מסוג (AUX לדיבור 7 Audio inארבע כניסות בחיבור מסוג AUX של מיקרופון 8 Power switchמתג הפעלה וכיבוי (ON/OFF) 9 FANמאוורר,‏ חל איסור לכסות את המאוורר,כיסוי עלול לגרום לנזק למכשיר או לשריפה 10 ALARM INארבע כניסות של מגע יבש 12 Video in כניסת שמונה מצלמות בחיבור מסוג BNC13 HDMI יציאת מסך בחיבור מסוג HDMI14 VGA יציאת מסך בחיבור מסוג VGA15 LANחיבור רשת 16 USBחיבור לעכבר USB או להתקן גיבוי לדוגמאת התקן זיכרון פלאש נייד 17 DC12Vכניסת ספק הכוח ‏(חל איסור לחתוך את החוטים של ספק הכוח)‏ 21


מערכת דיגיטלית – מדריך משתמש8.3.2 ממשק הלוח האחורי(‏SA-4025SDI‏)‏מספרשם תיאור 1 P/Z חיבור למצלמה ממונעת (A הוא (+RS4852 K/Bחיבור לשלט ג'ויסטיק 3 ALARM INארבע כניסות של מגע יבש 4 HDMI יציאת מסך בחיבור מסוג HDMI5 USBחיבור לעכבר USB או להתקן גיבוי לדוגמאת התקן זיכרון פלאש נייד 6 VGA יציאת מסך בחיבור מסוג VGA7 Video out יציאת מסך בחיבור מסוג BNC8 FANמאוורר,‏ חל איסור לכסות את המאוורר,כיסוי עלול לגרום לנזק למכשיר או לשריפה 9 + 5V למטרת מיתוג עם הספק מזערי +5 Volt10 ALARM OUTיציאה של מגע יבש ‏(חיבור למערכת אזעקה)‏ 11 Groundחיבור להארקה ‏(גם לשימוש הגיד השני של כניסת המגע היבש המחובר לחישן)‏ 12 LANחיבור רשת 13 Audio inארבע כניסות בחיבור AUX של מיקרופון 14 Audio outיציאת שמע ‏(בחיבור מסוג (AUX לרמקול מוגבר 15 Video in כניסת ארבע מצלמות בחיבור מסוג BNC16 DC12Vכניסת ספק הכוח ‏(חל איסור לחתוך את החוטים של ספק הכוח)‏ 17 Power switchמתג הפעלה וכיבוי (ON/OFF) 22


מערכת דיגיטלית – מדריך משתמשממשק הלוח האחורי(SA-4100SDI)9.3.2מספרשם תיאור 1 ALARM OUTארבע יציאות של מגע יבש ‏(חיבור למערכת אזעקה)‏ 2 P/Z חיבור למצלמה ממונעת (A הוא (+RS4853 K/Bחיבור לשלט ג'ויסטיק 4 Video out יציאת מסך בחיבור מסוג BNC5 Audio outיציאת שמע ‏(בחיבור מסוג (AUX לרמקול מוגבר 6 MIC INכניסה למיקרופון ‏(בחיבור מסוג (AUX לדיבור 7 Audio inארבע כניסות בחיבור מסוג AUX של מיקרופון 8 Power switchמתג הפעלה וכיבוי (ON/OFF) 9 FANמאוורר,‏ חל איסור לכסות את המאוורר,כיסוי עלול לגרום לנזק למכשיר או לשריפה 10 ALARM INארבע כניסות של מגע יבש 11 Groundחיבור להארקה ‏(גם לשימוש הגיד השני של כניסת המגע היבש המחובר לחישן)‏ 12 Video in כניסת ארבע מצלמות בחיבור מסוג BNC13 HDMI יציאת מסך מסוג HDMI14 VGA יציאת מסך מסוג VGA15 LANחיבור רשת 16 USBחיבור לעכבר USB או להתקן גיבוי לדוגמאת התקן זיכרון פלאש נייד 17 DC12Vכניסת ספק הכוח ‏(חל איסור לחתוך את החוטים של ספק הכוח)‏ 23


01.3.2 ממשק הלוח האחורימערכת דיגיטלית – מדריך משתמש(SA-24600)מספרשם תיאור 1 VGA יציאת מסך מסוג VGA2 Video out יציאת מסך מסוג BNC3 Video in כניסת עשרים וארבע מצלמות בחיבור מסוג BNC4 P/Z חיבור למצלמה ממונעת (A הוא (+RS4855 K/Bחיבור לשלט ג'ויסטיק 6 Audio inארבע כניסות בחיבור מסוג AUX של מיקרופון 7 FANמאוורר,‏ חל איסור לכסות את המאוורר,כיסוי עלול לגרום לנזק למכשיר או לשריפה 8 NETחיבור רשת 9 USBחיבור לעכבר USB או להתקן גיבוי לדוגמאת התקן זיכרון פלאש נייד 10 Spotיציאת מסך בחיבור מסוג BNC ‏(תמונה של מצלמה אחת בלבד לפי סדר הנקבע מראש)‏ 11 ALARM OUTיציאה של מגע יבש ‏(חיבור למערכת אזעקה)‏ 12 ALARM INשש עשרה כניסות של מגע יבש 13 POWER INPUTכניסת ספק הכוח ‏(חל איסור לחתוך את החוטים של ספק הכוח)‏ 14 Audio outיציאת שמע ‏(בחיבור מסוג (AUX לרמקול מוגבר 24


11.3.2 ממשק הלוח האחורימערכת דיגיטלית – מדריך משתמש(SA-32800)מספרשם תיאור 1 Video out יציאת מסך בחיבור מסוג BNC2 Video in כניסת שלושים ושתיים מצלמות בחיבור מסוג BNC3 POWER INPUTכניסה 230VAC לספק הכוח ‏(חל איסור לחתוך את הכבל של ספק הכוח)‏ 4 (17-32) Out Loopיציאת מסך מכבל יעודי ליציאות 17-32 מסוג BNC ‏(יציאה של פלט ממצלמה אחת בכל כבל)‏ 5 (1-16) Out Loopיציאת מסך מכבל יעודי ליציאות 1-16 מסוג BNC ‏(יציאה של פלט ממצלמה אחת בכל כבל)‏ 6 Spotיציאת מסך בחיבור מסוג BNC ‏(תמונה של מצלמה אחת בלבד לפי סדר הנקבע מראש)‏ 7 MIC INכניסה למיקרופון ‏(בחיבור מסוג (AUX לדיבור 8 Audio outיציאת שמע ‏(בחיבור מסוג (AUX לרמקול מוגבר 9 VGA יציאת מסך מסוג VGA10 HDMI יציאת מסך מסוג HDMI11 USBחיבור לעכבר USB או להתקן גיבוי לדוגמאת התקן זיכרון פלאש נייד 12 LANחיבור רשת 13 e-SATAחיבור מסוג e-SATA לדיסק חיצוני למטרת גיבוי בלבד 14 ALARM INשש עשרה כניסות של מגע יבש 15/16 ALARMארבע יציאות של מגע יבש ‏(חיבור למערכת אזעקה)‏ 17 P/Z חיבור למצלמה ממונעת (A הוא (+RS48518 K/Bחיבור לשלט ג'ויסטיק 19 Groundבורג נעל לחיבור להערקה 20 POWER SWITCHמתג הפעלה וכיבוי (ON/OFF) 21 Audio inכניסה יעודית ל-‏ 16 כניסות בחיבור מסוג AUX של מיקרופון 25


21.3.2 ממשק הלוח האחורימערכת דיגיטלית – מדריך משתמש(SA-8200D1SDI)מספרשם תיאור 1 Video out יציאת מסך בחיבור מסוג BNC2 Spotיציאת מסך בחיבור מסוג BNC ‏(תמונה של מצלמה אחת בלבד לפי סדר הנקבע מראש)‏ 3 Audio outיציאת שמע ‏(בחיבור מסוג (AUX לרמקול מוגבר 4 Video in כניסת ארבע מצלמות HD SDI בחיבור מסוג BNC5 Audio inארבע כניסות בחיבור מסוג AUX של מיקרופון 6 Video in כניסת ארבע מצלמות D1 או CIF בחיבור מסוג BNC7 HDMI יציאת מסך מסוג HDMI8 VGA יציאת מסך מסוג VGA9 USBחיבור לעכבר USB או להתקן גיבוי לדוגמאת התקן זיכרון פלאש נייד 10 LANחיבור רשת 11 ALARM INשמונה כניסות של מגע יבש 12/13 ALARMארבע יציאות של מגע יבש ‏(חיבור למערכת אזעקה)‏ 14 K/Bחיבור לשלט ג'ויסטיק 15 P/Z חיבור למצלמה ממונעת (A הוא (+RS48516 Groundבורג נעל לחיבור להערקה 17 POWER SWITCHמתג הפעלה וכיבוי (ON/OFF) 18 POWER INPUTכניסה 230VAC לספק הכוח ‏(חל איסור לחתוך את הכבל של ספק הכוח)‏ 19 e-SATAחיבור מסוג e-SATA לדיסק חיצוני למטרת גיבוי בלבד 20 (1-4) Out Loopיציאת מסך מכבל יעודי ליציאות 1-4 מסוג BNC ‏(יציאה של פלט ממצלמה אחת בכל כבל)‏ 26


31.3.2 ממשק הלוח האחורימערכת דיגיטלית – מדריך משתמש(SA-8200SDI)מספרשם תיאור 1 Video in כניסת שמונה מצלמות HD SDI בחיבור מסוג BNC2 Video out יציאת מסך בחיבור מסוג BNC3 Audio outיציאת שמע ‏(בחיבור מסוג (AUX לרמקול מוגבר 4 MIC INכניסה למיקרופון ‏(בחיבור מסוג (AUX לדיבור 5 ALARM INשש עשרה כניסות של מגע יבש 6 ALARM OUTארבע יציאות של מגע יבש ‏(חיבור למערכת אזעקה)‏ 7 HDMI יציאת מסך מסוג HDMI8 VGA יציאת מסך מסוג VGA9 LANחיבור רשת 10 Groundחיבור להערקה ‏(גיד לסגירת מעגל של המגע היבש)‏ 11 P/Z חיבור למצלמה ממונעת (A הוא (+RS48512 USBחיבור לעכבר USB או להתקן גיבוי לדוגמאת התקן זיכרון פלאש נייד 13 Groundבורג נעל לחיבור להערקה 14 POWER INPUTכניסה 230VAC לספק הכוח ‏(חל איסור לחתוך את הכבל של ספק הכוח)‏ 15 POWER SWITCHמתג הפעלה וכיבוי (ON/OFF) 16 Audio inכניסה יעודית ל-‏ 16 כניסות בחיבור מסוג AUX של מיקרופון 17 K/Bחיבור לשלט ג'ויסטיק 18 e-SATAחיבור מסוג e-SATA לדיסק חיצוני למטרת גיבוי בלבד 27


41.3.2 ממשק הלוח האחורימערכת דיגיטלית – מדריך משתמש(SA-16200SDI/SA-16400SDI)מספרשם תיאור 1 Video in כניסת שש עשרה מצלמות HD SDI בחיבור מסוג BNC2 Video out יציאת מסך בחיבור מסוג BNC3 Audio outיציאת שמע ‏(בחיבור מסוג (AUX לרמקול מוגבר 4 MIC INכניסה למיקרופון ‏(בחיבור מסוג (AUX לדיבור 5 ALARM INשש עשרה כניסות של מגע יבש 6 ALARM OUTארבע יציאות של מגע יבש ‏(חיבור למערכת אזעקה)‏ 7 HDMI יציאת מסך מסוג HDMI8 VGA יציאת מסך מסוג VGA9 LANחיבור רשת 10 Groundחיבור להערקה ‏(גיד לסגירת מעגל של המגע היבש)‏ 11 P/Z חיבור למצלמה ממונעת (A הוא (+RS48512 USBחיבור לעכבר USB או להתקן גיבוי לדוגמאת התקן זיכרון פלאש נייד 13 Groundבורג נעל לחיבור להערקה 14 POWER INPUTכניסה 230VAC לספק הכוח ‏(חל איסור לחתוך את הכבל של ספק הכוח)‏ 15 POWER SWITCHמתג הפעלה וכיבוי (ON/OFF) 16 Audio inכניסה יעודית ל-‏ 16 כניסות בחיבור מסוג AUX של מיקרופון 17 K/Bחיבור לשלט ג'ויסטיק 18 e-SATAחיבור מסוג e-SATA לדיסק חיצוני למטרת גיבוי בלבד 28


3839‎2.4‎שלט רחוקמערכת דיגיטלית – מדריך משתמש37 B השלט משתמש בשתי סוללות AAA ופועל אחרי הטענת הסוללות כלהלן:‏B שלב 1: פתח את מכסה הסוללות של השלט רחוק.והכנס את הסוללות.‏ שים לב לקטבים.‏B שלב 2: החזר את מכסה הסוללות.‏.1.2שים לב:‏ בדוק תקלות נפוצות כלהלן:‏בדוק את הקטבים של הסוללות ואת הטעינה שנותרה בסוללותבדוק שחיישן האינפרא אדום של השלט לא מכוסהאם השלט עדיין לא פועל,‏ החלף לשלט רחוק חדש ונסה,‏ או התקשר למשווק שלך.‏הממשק של השלט רחוק מוצג באיור 2-9 שלט רחוק.‏איור 2.9 שלט רחוק29


מערכת דיגיטלית – מדריך משתמשItem Name Function1 Powerכיבוי התוכנה לפני הוצאה מהחשמל 2 INFORלעבור לתפריט מידע 3 RECתחילה או הפסקה של הקלטה רציפה הכנסת מספר 1 עד 4 1-16 162X2 1X1, וכן הלאה)‏5AXB לעבור למצב תצוגה שונה ) 6 SEARCHכניסה לחיפוש אירוע 7 MENUכניסה לתפריט ראשית 8 ENTERאישור 9חצים למעלה,‏ למטה,‏ ימין,‏ שמאל לעבור לאפשרות בכיוון מסויים או לבצע תזוזה של מצלמה עם מנוע 10-/+ להעלות או להוריד ערך 11שליטה על ניגון קבצים בניגון קבצים:‏ עצור,‏ שינוי מהירות קדימה או אחורה,‏ לקובץ הבא 12 AUDIOהפעלת הרמקולים בשידור חי 13 Auto Dwellכניסה למצב זמן החזקה של מסך מרובה מצלמות הנקבע מראש 14 BACKUPכניסה לתפריט גיבוי 15 Zoom/focus/iris/speedשליטה על מצלמה ממונעת תהליכי הפעלה באמצעות השלט רחוק לבקרה על מספר מערכותהזיהוי של המערכת הוא 0. כשמשתמשים בשלט רחוק לבקרה עלמערכת אחת,‏ אין צורך להגדיר את הזיהוי של המערכת,‏ אפשר לבצע את הפעולותישירות.‏ כשמשתמשים בשלט רחוק לבקרה על מספר מערכות,‏ ראה את השלבים הבאים:‏שלב 1: הפעל את השלט רחוק לבקרה עלהמערכת:‏ הפוך את המערכת לזמינה:‏ הפנה את חיישן הא"א של השלט רחוק אל מקלט הא"א שבלוח הקדמי,‏לחץ על לחצן הסיפרה 8 פעמיים,‏ ולאחר מכן הזן זיהוי מערכתבאמצעות לחצני הספרות 0-9. טווח המספרים:‏ 0-65535, ברירת המחדל היא 0. לאחרמכן לחצו על לחצן ENTER כדי לאשר.‏שלב 2: אפשר לבדוק את הזיהוי שלהמערכת על ידי כניסה אל הגדרות מערכת הגדרות בסיסיות זיהוי מערכת.‏ אפשר גם להגדיר מערכות אחרותעם אותו זיהוי מערכת.‏ להפעלה נוחה יותר,‏ אנו ממליצים להגדיר את זיהוי המערכת כמספר קצר.‏שלב 3: ביטול בקרת המערכת באמצעות השלט רחוק:‏ הפנה את חיישן הא"א של השלט רחוק אל מקלט הא"א שבלוח הקדמי,‏ לחץ על לחצן הסיפרה‎8‎פעמיים,‏ ולאחר מכן הזן את הזיהוי של המערכת שברצונך לבטל את הבקרה שלה באמצעות השלט,‏ ולחצן על הלחצןENTER כדי לאשר.‏30


‎2.5‎בקרה באמצעות עכבר2.5.1חיבור העכבריש תמיכה בעכבר USB באמצעות הכניסות בלוח האחורי.‏.1.2מערכת דיגיטלית – מדריך משתמששים לב:‏ אם העכבר לא מזוהה או לא פועל,‏ בדוק לפי השלבים הבאים:‏ודא שהעכבר מחובר ליציאת USB mouse האחורית ולא ליציאת ה-‏USB‏.‏נסה להשתמש בעכבר חלופי.‏‎2.5.2‎השימוש בעכברבצפייה:‏לחץ על הלחצן השמאלי פעמיים על מצלמה אחת כדי להציג במסך מלא.‏ לחץ פעמיים שוב כדי לחזור לתצוגת המסך הקודמת.‏לחץ על הלחצן הימני כדי להציג או להסתיר את שורת הבקרה בתחתית המסך כמוצג באיור 2.11איור 2.11 שורת הבקרהבהגדרה:‏לחץ על הלחצן השמאלי כדי להיכנס לאפשרות הרצוייה.‏ לחץ על הלחצן הימניכדי לבטל הגדרה או לחזור לתפריט קודמת.‏ אם ברצונך להזין את הערך,‏ העבראת הסמן למקום הריק.לחיצה על הכפתור השמאלי בעכבר תפתח אתהמקלדת הוירטואלית בה ניתן להזין את הערך הרצוי ‏(ראה איורישנם ערכים,‏ כמו זמן,‏ שניתן לשנות באמצעות סיבוב הגלגל של העכבר.‏ העבראת הסמן מעל הערך,‏ הערך יתחיל להבהב.‏ שנה את הערך ע"י גלגול הכפתורהאמצעי בעכבר.‏ יש תמיכה בגרירת עכבר:לדוגמא בהגדרת אזור גילוי תנועהלחץ על ‏"מותאם אישית",‏ החזק את הלחצן השמאלי וגרור כדי להגדיר אזורגילוי תנועה.‏ בהגדרת לוח זמנים:לשינוי לוח הזמנים לחץ וגרור את הסמן.‏איור 2.12 מקלדת וירטואלית(2.1231


מערכת דיגיטלית – מדריך משתמשבצפייה בהקלטה:‏לחץ על הלחצן השמאלי כדי לבחור את האפשרויות.‏ לחץ על הלחצן הימני כדי להעלים את התפריט,‏ לחץ על האיקס בתפריט בכדילצאת ממצב צפייה.‏בגיבוי:‏לחץ על הלחצן השמאלי כדי לבחור את האפשרויות.‏ לחץ על הלחצן הימני כדי לחזור לתמונה הקודמת.‏בבקרת מצלמה ממונעת:‏לחץ על הלחצן השמאלי כדי לבחור את הלחצנים לבקרת מצלמה ממונעת.‏ לחץ על הלחצן הימני כדי להעלים את התפריט,‏ לחץ עלהאיקס בתפריט בכדי לצאת ממצב צפייה.‏שים לב:כדאי מאוד להתרגל להשתמש בעכבר האופטי,‏ מכיוון שזאת השליטה הכי פשוטה במכשיר ההקלטה.‏32


3.1הדלקה וכיבוי המערכתמערכת דיגיטלית – מדריך משתמש. 3 הוראות לפונקציות הבסיסיותלפנישאתהמדליקאתהמערכת,‏ ודאשכלהחיבורים ‏(מצלמות,‏ חיישנים,‏ RS485‎‏...)מחוברים בצורה נכונה והכבלים תקינים.‏3.1.1הדלקהשלב 1: חבר למקור החשמל.‏ בדגמים הרלוונטיםלחץ על לחצן החשמל ליד כניסת החשמל בלוח האחורי.‏שלב 2: המערכת תיטען,‏ ונורית החיווי של החשמל תאיר בכחול.‏שלב 3: לפני הפעלת התוכנה,‏ תופיע תיבת האשף ‏(איור 3.1.1) ותציג מידע על אזור זמן והגדרת זמן.‏ ‏(התמונה מציגה אתהתפריט בעברית מימיןובאנגלית משמאל)‏אם אחרי הפעלת המערכת אין תפריט או שיש רקתצוגה של תמונה,‏ אפשר ללחוץ לחיצה ארוכה עלESC כדי להחליף בין תצוגה בVGA ותצוגהב-‏ .Video outשים לב ‏:המערכת הזאת יכולה להציג אתהתפריט רק בצג VGA או בצג .BNC אם מוצגתתמונה ללא הצגת תפריט,‏ בדוק האם בצגים אחריםהתפריט מוצג תחילה ‏(כדי לבדוק אם יש איהתאמה ברזולוציית המסך),‏ או לחץ לחיצה ארוכהעל המקש ESC כדי שתופיע תיבת הדו-שיח שלההתחברות.‏כיבוי 3.1.2איור 3.1.1: אשף התקנה בעברית ‏(מימין)‏ ובאנגלית ‏(משמאל)‏33


3.2מערכת דיגיטלית – מדריך משתמשאפשר לכבות את המערכת באמצעות השלט רחוק,‏ המקלדת והעכבר.‏באמצעות השלט רחוק:‏שלב 1: לחץ על לחצן החשמל,‏ יופיע חלון הכיבוי,‏ לחץ על ‏"אישור"‏ והמערכת תיכבה לאחר זמן מה.‏שלב 2: נתק מהחשמל.‏באמצעות המקלדת והעכבר:‏שלב 1: היכנס לתפריט ולאחר מכן בחר בסמל ‏"כיבוי המערכת".‏ יופיע חלון הכיבוי.‏שלב 2: לחץ על ‏"אישור"‏ והמערכת תיכבה לאחר זמן מה.‏שלב 3: נתק מהחשמל.‏התחברותאפשר להתחבר אל המערכת ולהתנתק ממנה.‏ המשתמש לא יכוללבצע אף פעולה פרט לשינוי תצוגת המסך המפוצל אחרי שהתנתק.‏שים לב ‏:ברירת המחדל של שם המשתמש היא "admin‏"ושלהסיסמא "123456".שים לב ‏:להוראות מפורטות לשינוי סיסמא והוספת ומחיקתמשתמשים,‏ ראה פרק 4.7 ‏"הגדרות ניהול משתמשים".‏איור3.1.2 התחברות34


מערכת דיגיטלית – מדריך משתמש3.3 צפייהשים לב לסמלים בממשק הצפייה:‏סמלירוקצהובאיור 3.2 ממשק הצפייהסמלמשמעותאדוםהקלטה ידניתכחולהקלטהמגילוי תנועה משמעותהקלטהמהתראההקלטה מלוח זמנים35


מערכת דיגיטלית – מדריך משתמשצפייה בהקלטהלחץ על הלחצן ‏"נגינה"‏ כדי לצפות בהקלטה.‏ ראה איורשבמסך.‏3-3. אפשר לבצע פעולות ספציפיות על ידי לחיצה על הלחצנים3.3.1B1336איור 3.3 צפייה בהקלטה


מערכת דיגיטלית – מדריך משתמש4. מדריך להגדרות התפריט הראשילחץ על הלחצן הימני של העכבר או לחץ על הלחצן ESC בלוח הקדמי.‏ שורת הבקרה תוצג בתחתית המסך,‏ ראה איור 4-1.איור 4.1 סרגל הכלים של התפריט הראשילחץ על הסמלראה איורשליד מצב התצוגה של המסך.‏ תופיע תיבת דו-שיח לבחירת ערוץ,‏4.1.1לדוגמה,‏ מערכת עם 8 ערוצים:‏ אפשר לסמן 8 ערוצים מערוץ 1 עד ערוץ 16 לפיהערוץ הרצוי להצגת התמונות לצפייה.‏ לאחר מכן לחץ על הלחצן כדי לאשר אתההגדרה.‏לחץ על לחצן התפריט.‏ הממשק יפתח כמו באיור 4-2. לחץ על הלחצן ‏"תפריט"‏ בלוחהקדמי.‏ אפשר להציג את התפריט הראשי גם באמצעות השלט רחוק.‏מיקום:‏ שינוי מיקום התפריט התחתונה למיקום אחר במסך הראשי.‏ניגון:‏ ניגון קובץ מהמסך הפעיל,‏ כאשר ניתן לבחור ביןהקלטה:‏ תחילת או סיום הקלטה רציפה.‏צילום:‏ צילום של תמונה מהמסך הפעיל.‏ממונע:‏ מעבר לתפריט מצלמה ממונעת לשליטה על מצלמה ממונעת מסוגשמע:‏ שליטה על ערוץ השמע,‏ עוצמת השמע והשתקה.‏4.1.1 איור.PTZ5 2, ועשר דקות37


מערכת דיגיטלית – מדריך משתמשהגדלה:‏ כניסה למצב של תקריב פי 4 בתמונה במצב חי.‏ ניתן להזיז את מיקום התקריב ע"י גרירת העכבר.‏צבעים:‏ שינוי הגדרות הצבע לכל מצלמה בנפרד בזמן אמת.‏רצף:‏ הקפצה ממסך למסך כפי שהוגדר בתפרית ראשי => הגדרה => צפייה => מסך ראשי.‏ ‏(ראהמעביר למצב תמונה בתוךמצב מסך:‏ הגדרה למצב צפייה של מספר מצלמות שונה )תמונה.‏תפריט ראשי:‏ כניסה לתפריט הראשי של מכשיר .DVR(4.2.2(4X4 ,3X3 ,3X2 ,2X2 ,1X1 כפתור4.1איור ‎4-2‎תפריט ראשי ‏(משמאל)‏ ותפריט הגדרה ‏(מימין)‏הגדרות בסיסיותתפריט ההגדרות הבסיסיות כולל שלושה תפריטי משנה:‏ מערכת,‏ תאריך ושעה,‏ שעון קיץ ) .(DST38


4.1.1מערכת דיגיטלית – מדריך משתמשמערכתשלב 1: היכנס אל תפריט ראשי הגדרההגדרהבסיסי.‏ ראה איור:4-3שלב 2: בממשק הזה אפשר להגדיר את שם המערכת,‏ זיהוי המערכת,‏ פורמטוידיאו,‏ מספר מירבי של משתמשי רשת,‏ הרזולוציה של ה-‏ההגדרות של כל הפרמטרים מוצגות בעמוד הבא:‏VGA והשפה.‏שם מערכת:‏ שם המערכת.‏ אפשר להציג אותו בצד הלקוח או ב-‏CMS כדי לסייעלמשתמש לזהות את המערכת מרחוק.‏זיהוי המערכת:ערך מ-‏‎0‎ עד 65536 המהווה זיהוי לשלט.‏פורמט וידיאו:‏ שני מצבים:‏ PAL ו-‏ .NTSC אפשר לבחור את הפורמט שלהווידיאו בהתאם לפורמט של המצלמה.‏בדיקת סיסמא:‏ כאשר האפשרות מסומנת,‏ המשתמש צריך להזין שם משתמשוסיסמא כדי לבצע פעולות ולהיכנס לתפריט הראשי.‏ ‏(מהאינטרנט יש דרישת שםמשתמש וסיסמא בכל מקרה).‏הצגת זמן המערכת:‏ הצגת הזמן בצפייה.‏איור 4-3 הגדרות בסיסיותאשף האתחול:‏ אשף הפתיחה יוצג לאחר חיבור לחשמל.‏‏"אין תמונה ביציאה":‏ הסתרת המצלמות לפני הכנסת סיסמא נכונה.‏מקסימום משתמשיםמקוונים:הגדרת המספר מירבי של משתמשים שיכולים להיכנסמהרשת.‏פלט וידיאו : הרזולוצי ה של ממשק תצוגת הצפייה,‏ האפשרויות הן:‏CVBS‏.הערה:ההחלפה בין VGA ו-‏CVBS תשנה את מצב הפלט של התפריט,‏ יש לחבר לצג הרלבנטי.‏שפה:‏ הגדרת השפה של התפריט.הערה:אחר שמחליפים שפה ופלט וידיאו,‏ יש להתחבר שוב למערכת.‏,VGA1280*1024,VGA1024*768,VGA800*60039


מערכת דיגיטלית – מדריך משתמש4.1.2שעה ותאריךשלב 1: היכנס אל הגדרות מערכת הגדרות בסיסיות שעה ותאריך.‏ ראה איורשלב 2: הגדר בממשק הזה את הפורמט של התאריך,‏ הפורמט של השעה ואזור הזמן.‏סמן את ‏"סנכרן זמן באמצעות שרת "NTP כדי לרענן את התאריך משרתגם לכוונן את תאריך המערכת ידנית.‏שלב 3: לחץ על הלחצן ‏"ברירת מחדל"‏ כדי להחזיר את הגדרות ברירת המחדל.‏ לחץ עלהלחצן ‏"החל"‏ כדי לשמור את ההגדרות.‏ לחץ על הלחצן ‏"יציאה"‏ כדי לצאת מהממשקהנוכחי.‏:4-4.NTP אפשר4.1.3שעון קיץשלב 1: היכנס אל הגדרות מערכתבסיסיות שעון קיץ.‏ ראה איור הגדרות:4-5איור 4-4 הגדרות תאריך ושעהשלב 2: בממשק הזה אפשר להגדיר שעון קיץ,‏ היסט שעה,‏ מצב,‏ חודש/‏ שבוע/‏ תאריךהתחלה וסיום וכדומה.‏שלב 3: לחץ על הלחצן ‏"ברירת מחדל"‏ כדי להחזיר את הגדרות ברירת המחדל.‏ לחץ עלהלחצן ‏"החל"‏ כדי לשמור את ההגדרות.‏ לחץ על הלחצן ‏"יציאה"‏ כדי לצאת מהממשקהנוכחי.‏40איור 4-5 הגדרות בסיסיות – שעון קיץ


4.2מערכת דיגיטלית – מדריך משתמשהגדרות הצפייהתפריט הגדרות הצפייה כולל ארבעה תפריטי משנה:‏ צפייה,‏ צגראשי,‏ עמדת שומר,‏ מסיכה.‏צפייה 4.2.1בממשק הזה אפשר להגדיר שמות של מצלמות ולכוונן את הצבע:‏בהירות,‏ גוון,‏ רוויה וקונטרסט.‏שלב 1: היכנס אל הגדרות מערכת הגדרות צפייה צפייה.‏ ראהאיורשלב 2: סמן את שם המצלמה,‏ לחץ על ‏"הגדרה"‏ וייפתח חלון כמובאיור:4-6:4-7איור 4-6 הגדרות צפייה - צפייהשלב 3: בממשק הזה אפשר לכוונן את הבהירות,‏ הגוון,‏ הרוויה והקונטרסט של הצפייה.‏ לחץ על הלחצן‏"ברירת מחדל"‏ כדי להחזיר את הגדרות ברירת המחדל.‏ לחץ על הלחצן ‏"אישור"‏ כדי לשמור את ההגדרות.‏שלב 4: אפשר להגדיר את כל הערוצים עם אותם הפרמטרים,‏ יש לסמן את ‏"הכל"‏ ואז לבצע את ההגדרותהרלבנטיות.‏שלב 5: לחץ על הלחצן ‏"ברירת מחדל"‏ כדי להחזיר את הגדרות ברירת המחדל.‏ לחץ על הלחצן ‏"החל"‏ כדילשמור את ההגדרות.‏ לחץ על הלחצן ‏"יציאה"‏ כדי לצאת מהממשק הנוכחי.‏איור 4-7 כיונון הצבע של הצפייה41


4.2.4מסיכהאפשר להגדיר אזור מסיכה פרטי בתמונה של הצפייה,‏עד שלושה אזורים.‏מערכת דיגיטלית – מדריך משתמשהגדרת אזור מסיכה:‏ לחץ על הלחצן ‏"הגדרות",‏ היכנסאל התמונה של הצפייה,‏ לחץ על הלחצן השמאלי שלהעכבר וגרור את העכבר כדי להגדיר את אזור המסיכה.‏ראה את התמונה הבאה.‏ לחץ על הלחצן ‏"החל"‏ כדילשמור את ההגדרה.‏מחיקת אזור מסיכה:‏ בחר אזור מסיכה מסוים ולחץ עלהלחצן השמאלי של העכבר כדי למחוק את אזורהמסיכה.‏ לחץ על הלחצן ‏"החל"‏ כדי לשמור אתההגדרה.‏איור 4-10 הגדרות צפייה – מסיכההגדרת אזור מסיכהאזור מסיכה בתמונה של הצפייה43


616365626460מערכת דיגיטלית – מדריך משתמש4.3הגדרות הקלטה4.3.1תפריט הגדרות ההקלטה כולל חמישה תפריטי משנה:‏ הפיכה לזמין,‏ קצב סיביות בהקלטה,‏ זמן,‏ מיחזור הקלטה וחותמת.‏הפיכה לזמיןשלב 1: היכנס אל הגדרות מערכתהגדרות הקלטה הפיכה לזמין.‏ ראהאיור 4-11:שלב 2: סמן הקלטה,‏ אודיו וזמןהקלטה.שלב 3: אפשר להגדיר את כלהערוצים עם אותם הפרמטרים,‏ ישלסמן את ‏"הכל"‏ ואז לבצע את ההגדרותהרלבנטיות.שלב 4: לחץ על הלחצן‏"ברירת מחדל"‏ כדי להחזיר את הגדרותברירת המחדל.‏ לחץ על הלחצן ‏"החל"‏כדי לשמור את ההגדרות.‏ לחץ עלהלחצן ‏"יציאה"‏ כדי לצאת מהממשק הנוכחי.‏איור 4-11 הגדרות הקלטה – הפיכה לזמיןהגדרות ותיאור של ההקלטה:‏B משמעותB פרמטרהקלטהBאודיוBB מתג ההקלטה של כל ערוץB מאפשר הקלטת אודיו44


6615מערכת דיגיטלית – מדריך משתמש:34.3.2B זרם ההקלטהשלב 1: היכנס אל הגדרות מערכתהגדרות הקלטה קצב סיביות בהקלטה.‏ראה איור ‎4-12‎‏:שלב 2: הגדר קצב,‏ רזולוציה,‏איכות,‏ קידודוזרם סיביות מירבי.שלבאפשר להגדיר את כל הערוצים עם אותםהפרמטרים,‏ יש לסמן את ‏"הכל"‏ ואז לבצע אתההגדרות הרלבנטיות.שלב 4: לחץ על הלחצן‏"ברירת מחדל"‏ כדי להחזיר את הגדרותברירת המחדל.‏ לחץ על הלחצן ‏"החל"‏ כדילשמור את ההגדרות.‏ לחץ על הלחצן ‏"יציאה"‏איור 4-12 הגדרות הקלטה – קצב סיביו ת בהקלטהכדי לצאת מהממשק הנוכחי.‏הערה:אם הערך של הקצב שהוגדר גבוהיותר מהמשאבים המקסימליים של המערכת,‏ הערך יותאם אוטומטית.‏67 B משמעות(PAL) 1-25 ,(NTSC) 1-30B פרמטרקצברזולוציהאיכות‏*קידוד‏*קצב סיביות מקסימוםטווח:‏תמיכה ב-‏CIF וב-‏D1‎‏.‏ יש גם תמיכה במצב HD1 משמע D1 בקצב 12 תמונות לשנייה.‏האיכות של התמונות המוקלטות.‏ ככל שהערך גבוה יותר,‏ התמונה המוקלטת ברורה יותר.‏שש אפשרויות:‏ הכי נמוכה,‏ נמוכה יותר,‏ נמוכה,‏ בינונית,‏ גבוהה יותר,‏ הכי גבוהה.‏ו-‏CBR VBRהאפשרויות:‏ 2 Mbps,1Mbps ,768 Kbps ,512 Kbps ,256 Kbps ,128 Kbps ,64 Kbps* סידרה NE או HD45


מערכת דיגיטלית – מדריך משתמשזמן 4.3.3שלב 1: היכנס אל הגדרות מערכתהגדרות הקלטה זמן.‏ ראה איורזמן הקלטה לפני התראה:‏ זמן ההקלטהלפני שמתרחש אירוע,‏ לדוגמה זמןההקלטה כשמופעלת התראת גילוי תנועהאו חיישן.‏זמן הקלטה אחרי התראה:‏ הגדרת זמןההקלטה אחרי סיום ההתראה.‏ שמונהאפשרויות מ-‏.4-1310 ועד 300 שניות.‏זמן פקיעה:‏ זמן ההחזקה של הקלטותשנשמרו.‏ אם התאריך שהוגדר עבר,‏איור 4-13 הגדרות הקלטה – זמןקובצי ההקלטות יימחקו אוטומטית.‏יש לציין כי אם הדיסק מלא ויש המשךהקלטה,‏ קובץ ימחק לפני שיגיע תאריך הפקיעה!‏שלב 2: אפשר להגדיר את כל הערוצים עם אותם הפרמטרים,‏ יש לסמן את ‏"הכל"‏ ואז לבצע את ההגדרות הרלוונטיות.‏שלב 3: לחץ על הלחצן ‏"ברירת מחדל"‏ כדי להחזיר את הגדרות ברירת המחדל.‏ לחץ על הלחצן ‏"החל"‏ כדי לשמור את ההגדרות.‏לחץ על הלחצן ‏"יציאה"‏ כדי לצאת מהממשק הנוכחי.‏46


68Bמערכת דיגיטלית – מדריך משתמש4.3.44.3.5מיחזור הקלטהשלב 1: היכנס אל הגדרות מערכת הגדרות הקלטה מיחזור הקלטה.‏שלב 2: סמן את ‏"מיחזור הקלטה",‏ הפונקציה של מיחזור הקלטה תהפוך לזמינה,‏ וכשהדיסק מתמלא היא תכסה את הקבציםשהוקלטו קודם ותמשיך להקליט.‏ אם הפונקציה הזאת לא זמינה,‏ כשהדיסק מתמלא ההקלטה תיפסק.‏שלב 3: לחץ על הלחצן ‏"ברירת מחדל"‏ כדי להחזיר את הגדרות ברירת המחדל.‏ לחץ על הלחצן ‏"החל"‏ כדי לשמור את ההגדרות.‏לחץ על הלחצן ‏"יציאה"‏ כדי לצאת מהממשק הנוכחי.‏חותמתחותמת:ניתן לשנות את מיקום חותמת השם והזמן או לבטל את הצגת השם או הזמן.‏שלב 1: היכנס אל הגדרות מערכת הגדרות הקלטה חותמת.‏ ראה איור 4-14:איור 4-14 הגדרות הקלטה– חותמת69B שלב 2: סמן את שם מצלמה,‏ חותמת זמן.‏ לחץ על הלחצן ‏"הגדר".‏ אפשר להשתמש בסמן כדי לגרור את שם המצלמה וחותמתהזמן למיקום אקראי,‏ ראה את התמונות הבאות:‏47


B70מערכת דיגיטלית – מדריך משתמשאחרי הגרירהלפני הגרירהשלב 3: אפשר להגדיר את כל הערוצים עם אותם הפרמטרים,‏ יש לסמן את ‏"הכל"‏ ואז לבצע את ההגדרות הרלוונטיות.‏שלב 4: לחץ על הלחצן ‏"ברירת מחדל"‏ כדי להחזיר את הגדרות ברירת המחדל.‏ לחץ על הלחצן ‏"החל"‏ כדי לשמור את ההגדרות.‏לחץ על הלחצן ‏"יציאה"‏ כדי לצאת מהממשק הנוכחי.‏483 תמונות,‏4.3.6B16 צילוםכאן ניתן לשנות את הגדרות הרזולוציה של תמונה בודדת או עדזמן בין צילום בלקיחת תמונה.‏ראה איור 4.14.14.4הגדרות לוח זמנים4.4.1תפריט הגדרות לוח זמנים כולל שני תפריטי משנה:‏ לוח זמנים,‏ תנועהוהתראות.‏תפריט צילום 4.14.1לוח זמניםהטבלה היא שבעה ימים של שבוע מיום שני ליום ראשון,‏ כשכל שורה היא 24 שעות של יום כזה.‏ לחץ על המשבצות ברשת כדילבצע את ההגדרות הרלבנטיות.‏ כחול משמעו אזור מסומן,‏ אפור משמעו אזור לא מסומן.‏


מערכת דיגיטלית – מדריך משתמששלב 1: היכנס אל הגדרות מערכת הגדרות לוח זמניםלוח זמנים.‏ ראה איור:4-15איור ‎4-15‎הגדרות לוח זמנים–לוח זמניםשלב 2: בחר ערוץ,‏ לחץ פעמיים ותופיע תיבת דו-שיח כמו באיור 4-16. אפשר לערוך את לוח הזמנים של השבוע:‏49


72Bמערכת דיגיטלית – מדריך משתמשאיור ‎4-16‎הגדרות לוח זמנים–לוח הזמנים השבועילחץ על ‏"הוספה"‏ כדי להוסיף לוח זמנים של יום מסוים.‏ לחץ על ‏"מחיקה"‏ כדי למחוק את לוח הזמנים שנבחר.‏העתקה:‏ אפשר להעתיק את לוח הזמנים המצוין לימים אחרים בשבוע.‏לחץ על הלחצן ‏"אישור"‏ כדי לשמור את ההגדרות.‏ לחץ על הלחצן ‏"יציאה"‏ כדי לצאת מהממשק הנוכחי.‏אפשר להחיל את ההגדרות של לוח הזמנים של ערוץ מסוים על ערוץ אחר או על כל הערוצים,‏ צריך רק לבחור את הערוץוללחוץ על הלחצן ‏"העתקה".‏שלב 3: לחץ על הלחצן ‏"ברירת מחדל"‏ כדי להחזיר את הגדרות ברירת המחדל.‏ לחץ על הלחצן ‏"החל"‏ כדי לשמור את ההגדרות.‏לחץ על הלחצן ‏"יציאה"‏ כדי לצאת מהממשק הנוכחי.‏504.4.2••תנועהשלב 1: היכנס אל הגדרות מערכת הגדרות לוח זמנים תנועה.‏ ראה איור:4-17


73Bמערכת דיגיטלית – מדריך משתמש4-17 הגדרותלוח זמנים–תנועהאיורשלב 2: שלבי ההגדרה של התנועה דומים לאלה של לוח הזמנים.‏ אפשר לפנות לסעיף ‏"לוח זמנים"‏ לפרטים.‏הערה:‏ ברירת המחדל של לוח הזמנים של גילוי תנועה היא בחירה פעילה בכל השעות,‏ הצבע יהיה כחול.‏4.4.151


מערכת דיגיטלית – מדריך משתמשחיישן 4.4.3שלב 1: היכנס אל הגדרות מערכת הגדרות לוח זמנים חיישן.‏ ראה איורשלב 2: שלבי ההגדרה של ההתראות דומים לאלה של לוח הזמנים.‏ אפשר לפנות לסעיף ‏"לוח זמנים"‏ לפרטים.‏הערה:‏ ברירת המחדל של לוח הזמנים של החיישן היא בחירה מלאה,‏ כלומר הצבע של ממשק הגדרות לוח זמנים הוא כחול.‏4.4.1:4-18איור ‎4-18‎הגדרות לוח זמנים–חיישן524.5הגדרות התראות4.5.1תפריט הגדרות ההתראות כולל חמישה תפריטי משנה:‏ חיישנים,‏ תנועה,‏ אובדן וידיאו,‏ התראה אחרת,‏ התראות יוצאות.‏חיישניםתפריט החיישנים כולל שלושה תפריטי משנה:‏ בסיסי,‏ טיפול בהתראות ולוח זמנים.‏• בסיסי:‏


מערכת דיגיטלית – מדריך משתמששלב 1: היכנס אל הגדרות מערכת הגדרות התראות חיישנים בסיסי.‏ ראה איור:4-19•איור 4-19 הגדרות התראות ‏–חיישנים – בסיסישלב 2: הפוך את התראת החיישן לזמינה,‏ הגדר את סוג ההתראה בהתאם לסוג ההתראה המופעלת.‏ שתי אפשרויות:‏NO‏–"בדרך כלל פתוח",‏ NC‏–"בדרך כלל סגור".‏שלב 3: אפשר להגדיר את כל הערוצים עם אותם הפרמטרים,‏ יש לסמן את ‏"הכל"‏ ואז לבצע את ההגדרות הרלבנטיות.‏שלב 4: לחץ על הלחצן ‏"ברירת מחדל"‏ כדי להחזיר את הגדרות ברירת המחדל.‏ לחץ על הלחצן ‏"החל"‏ כדי לשמור את ההגדרות.‏לחץ על הלחצן ‏"יציאה"‏ כדי לצאת מהממשק הנוכחי.‏טיפול בהתראותשלב 1: היכנס אל הגדרות מערכת הגדרות התראות חיישנים טיפול בהתראות.‏ ראה איור:4-2053


מערכת דיגיטלית – מדריך משתמש: 4-20 איוראיור 4-21 טריגר לטיפול בהתראותטיפול בהתראותהגדרות התראות ‏–חיישנים – טיפול בהתראותשלב 2: בחר זמן החזקה,‏ לחץ על הלחצן ‏"טריגר"‏ ותופיע תיבת דו-שיח כמו באיור 4-21. שלב 3: סמן את הזמזם,‏ ההתראה תפעילאת הזמזם.‏התראה במסך מלא:‏ כשתופעל התראה,‏ תופיע התראה על כל המסך.‏להתראה יוצאת:‏ סמן את הערוץ,‏ תופעל התראה יוצאת בערוץ שנקבע.‏ לחץ על הלחצן ‏"אישור"‏ כדי לשמור את ההגדרות.‏ לחץ עלהלחצן ‏"יציאה"‏ כדי לצאת מהממשק הנוכחי.‏להקלטה:‏ סמן ערוצי הקלטה.‏ כשההתראה תופעל המצלמה תוקלט.‏ לחץ על הלחצן ‏"אישור"‏ כדי לשמור את ההגדרות.‏ לחץ עלהלחצן ‏"יציאה"‏ כדי לצאת מהממשק הנוכחי.‏למצלמה ממונעת:‏ הגדר את נקודות הציון והמסלול המחוברים להתראה.‏ אפשר לבחור כל ערוץ ומספר ערוצים כערוצים מחוברים.‏54


מערכת דיגיטלית – מדריך משתמש4.3.6•לחץ על הלחצן ‏"אישור"‏ כדי לשמור את ההגדרות.‏ לחץ על הלחצן ‏"יציאה"‏ כדי לצאת מהממשק הנוכחי.‏צילום:‏ מצרף למייל צילום כפי שהוגדר בסעיףשלב 4: אפשר להגדיר את כל הערוצים עם אותם הפרמטרים,‏ יש לסמן את ‏"הכל"‏ ואז לבצע את ההגדרות הרלבנטיות.‏שלב 5: לחץ על הלחצן ‏"ברירת מחדל"‏ כדי להחזיר את הגדרות ברירת המחדל.‏ לחץ על הלחצן ‏"החל"‏ כדי לשמור את ההגדרות.‏לחץ על הלחצן ‏"יציאה"‏ כדי לצאת מהממשק הנוכחי.‏לוח זמניםשלב 1: היכנס אל הגדרות מערכת הגדרות התראותזמנים.‏ ראה איור חיישנים לוח:4-22שלב 2: שלבי ההגדרה של לוחהזמנים דומים לאלה של לוח הזמנים.‏‏"לוחאפשר לפנות לסעיףזמנים"‏ לפרטים.‏הערה:‏ ברירת המחדל שלהחיישנים היא בחירה מלאה,‏ כלומרהצבע של ממשק הגדרות לוח זמניםהוא כחול.‏איור 4-22 חיישנים – לוח זמנים4.4.155


מערכת דיגיטלית – מדריך משתמש4.5.2תנועהתפריט התנועה כולל שני תפריטי משנה:‏ תנועה ולוח זמנים.‏תנועה:‏שלב 1: היכנס אל הגדרות מערכת הגדרות התראות תנועה.‏ ראה איור:4-23•איור 4-23 הגדרות התראות ‏–תנועהשלב 2: הפוך את התראת התנועה לזמינה,‏ הגדר את זמן ההחזקה של ההתראה שמשמעו פרק הזמן בין שני גילויי תנועה סמוכים.‏אם יש גילוי תנועה נוסף בתוך פרק הזמן התנועה תיחשב לתנועה אחתרציפה.‏ אחרת,‏ שני גילויי התנועה הסמוכים האלה ייחשבו כשני אירועי תנועהשונים.‏ לחץ על הלחצן ‏"טריגר",‏ תופיע תיבת דו-שיח.‏שלב 3: שלבי ההגדרה של טריגר התנועה דומים לאלה של טיפול בהתראות.‏אפשר לפנות לסעיף 4.5.1 ‏"חיישנים טיפול בהתראות"‏ לפרטים נוספים.‏שלב 4: לחץ על הלחצן ‏"אזור",‏ תופיע תיבת דו-שיח כמו באיורשלב 5: בממשק האזור,‏ באפשרותך לגרור סרגל החלקה כדי להגדיר אתהערך של הרגישות ) ‎1-8‎‏).ככל שהערך גבוה יותר,‏ הרגישות גבוהה יותר.‏הרגישות מושפעת מהצבע ומהשעה ‏(יום או לילה),‏ אפשר לכוונן את הערךאיור564-24 תנועה – אזור:4-24


מערכת דיגיטלית – מדריך משתמשתנקה את אזורתגדיר את כל האזור כאזור גילוי.‏ לחיצה על הסמל שלה בהתאם לתנאים המעשיים:‏ לחיצה על הסמל מאפשרת למשתמש לבדוק האםהגילוי שהוגדר.‏ כל איזור שמסומן יגרום להתראת תנועה באותו הערוץ.‏ לחיצה על הסמל כדי לשמור את הגדרות.‏ לחץ עלהערך של הרגישות ואזור התנועה מתאימים ‏(ראה את התמונה הבאה).‏ לחץ על הסמל כדי לצאת מהממשק הנוכחי.‏הסמל הערה:‏ כשגוררים את העכבר כדי להגדיר אזור גילוי תנועה,‏ יש ללחוץ תחילה על הסמל כדי לנקות את כל אזורי הגילויהמוגדרים,‏ ולאחר מכן לבצע את הפעולה.‏שלב 6: אפשר להגדיר את כל הערוצים עם אותם הפרמטרים,‏ יש לסמן את ‏"הכל"‏ ואז לבצע את ההגדרות הרלוונטיות.‏שלב 7: לחץ על הלחצן ‏"ברירת מחדל"‏ כדי להחזיר את הגדרות ברירת המחדל.‏ לחץ על הלחצן ‏"החל"‏ כדי לשמור את ההגדרות.‏לחץ על הלחצן ‏"יציאה"‏ כדי לצאת מהממשקהנוכחי.‏לוח זמניםשלב 1: היכנס אל הגדרות מערכתהתראות לוח זמנים.‏ ראה איור הגדרות:4-25שלב 2: שלבי ההגדרה של לוח הזמנים שלההתראות דומים לאלה של לוח הזמנים.‏ אפשרלפנות לסעיף ‏"לוח זמנים"‏ לפרטים.‏4.4.1איור 4-25 הגדרות התראות – לוח זמנים57


מערכת דיגיטלית – מדריך משתמש4.5.3אובדן וידיאושלב 1: היכנס אל הגדרות מערכת הגדרות התראות2: שלבי ההגדרה של הטריגר שלוידיאו.‏ ראה איוראובדן וידיאו דומים לאלה של טיפול בהתראות.‏ אפשר לפנות לסעיף4.5.1 ‏"חיישנים טיפול בהתראות"‏ לפרטים נוספים.שלבלהגדיר את כל הערוצים עם אותם הפרמטרים,‏ יש לסמן את ‏"הכל"‏ואז לבצע את ההגדרות הרלוונטיות.שלב 4: לחץ על הלחצן ‏"ברירתמחדל"‏ כדי להחזיר את הגדרות ברירת המחדל.‏ לחץ על הלחצן‏"החל"‏ כדי לשמור את ההגדרות.‏ לחץ על הלחצן ‏"יציאה"‏ כדי לצאתמהממשק הנוכחי.‏ אובדן3: אפשר4-26. שלב4.5.4התראה אחרתשלב 1: היכנס אל הגדרות מערכת התראה אחרת.‏ ראה איורשלב 2: בחר דיסק מתיבת הרשימה הנפתחת.‏ כשקיבולת הדיסק נמוכהיותר מהערך הזה,‏ יופיע טקסט עם מידע בתחתית התמונה של הצפייה,‏בצד ימין.‏הערה:"‏Disconnect "Disk יגרום להתראה ‏(כגון זמזם או שליחת מייל)‏אפשרות זאת מאוד חשובה לפעילות רציפה של הקלטה לאורך זמן אךבכל מקרה יש לבדוק מידי פעם שהמכשיר פועל כראוי ומחובר לחשמל.‏שלב 3: לחץ על הלחצן ‏"ברירת מחדל"‏ כדי להחזיר את הגדרות ברירתהמחדל.‏ כדי לשמור את ההגדרות לחץ על לחצן ‏"החל".‏ כדי לצאתמהממשק הנוכחי ללא שמירה לחץ על לחצן ‏"יציאה".‏איור 4-26 הגדרות התראות – אובדן וידיאו:4-27איור 4-27 התראה אחרת58


4.5.5•59מערכת דיגיטלית – מדריך משתמשהתראה יוצאתתפריט ההתראה היוצאת כולל שלושה תפריטימשנה:‏ התראה יוצאת,‏ לוח זמנים וזמזם.‏התראה יוצאתשלב 1: היכנס אל הגדרות מערכתיוצאת.‏ ראה איורשלב 2: בממשק הזה,‏ הגדר את השם שלהמימסר של ההתראה היוצאת ובחר את זמןההחזקה שמשמעו פרק הזמן בין שתי התראותסמוכות.‏שלב 3: אפשר להגדיר את כל הערוצים עם אותםאיור 4-28 הגדרות מערכת – התראה יוצאתהפרמטרים,‏ יש לסמן את ‏"הכל"‏ ואז לבצע אתההגדרות הרלבנטיות.‏שלב 4: לחץ על הלחצן ‏"ברירת מחדל"‏ כדי להחזיר את הגדרות ברירת המחדל.‏ לחץ על הלחצן ‏"החל"‏ כדי לשמור את ההגדרות.‏לחץ על הלחצן ‏"יציאה"‏ כדי לצאת מהממשק הנוכחי.‏לוח זמניםשלב 1: היכנס אל הגדרות מערכת לוח זמנים.‏שלב 2: שלבי ההגדרה של ההתראה היוצאת דומים לאלה של לוח הזמנים.‏ אפשר לפנות לסעיף ‏"לוח זמנים"‏ לפרטים.‏הערה:‏ ברירת המחדל של זיהוי תנועה היא בחירה מלאה,‏ כלומר הצבע של ממשק הגדרות לוח זמנים הוא כחול.‏זמזםשלב 1: היכנס אל הגדרות מערכת זמזם.‏שלב 2: סמן את הזמזם,‏ הגדר את זמן ההחזקה של הזמזם של ההתראה.‏4.4.1 התראה:4-284.6••הגדרות רשתתפריט הגדרות הרשת כולל שני תפריטי משנה:‏ רשת וזרם הרשת.‏


מידע4.6.1 רשתמערכת דיגיטלית – מדריך משתמששלב ראשוני:‏ תפריט ראשי רשת.‏ יש לרשוםבפתק את המידע הרשום בשש השדות הראשוניים.‏ ‏(כאשר איןשימוש ב-‏ ,DHCP ובסטטוס רשום מחובר).‏רשת.‏ ראה איורשלב 1: תפריט ראשישלב 2: הורד את הסימון ב-‏ ‏"השג כתובתוהכנס את הנתונים המתאימים ביציאת ,HTTP יציאת שרת,‏כתובת ,IP מסכת רשת משנה,‏ שער ושרת DNS מועדף.‏ לחץהחל בכדי לשמור את הנתונים.‏יציאת :HTTP אם הערך שונה משמוניםיש להוסיף את מספרהיציאה בסיום כתובת ה-‏ IP בשורת הכתובת שלהדוגמה הבאה:‏ אם יציאתהיא 192.168.0.25, יש להקלידhttp://192.168.0.25:82‎‏.‏חשוב:‏ בכדי לגלוש מרחוק יש להפנות את הפורטים לכתובתהפנימית של המכשיר בנתב הביתי.‏ זאת ניתן לעשות בעזרתספק האינטרנט.‏הערה ‎1‎‏:סימון ‏"השג כתובת IP אוטומטית"‏ גורם לכךאיור 4-29 הגדרות רשתשהמערכת מקבלת את הכתובת מהנתב הביתי.‏הערה הפיכתPPPOEלזמין יאפשרחיבורישירות למודם .ADSL הזן את שם המשתמש והסיסמא,‏ לחץ על לחצן ‏"בדיקה"‏ כדילבדוק את היעילות של המידע הרלבנטי ועל החל לשמירת הנתונים ‏(דורש חיבור של כבל הרשת למודם,‏ בד"כ של חברת בזק).‏הערה ‎3‎‏:לחץ על הלחצן ‏"ברירת מחדל"‏ כדי להחזיר את הגדרות ברירת המחדל.‏ לחץ על הלחצן ‏"החל"‏ כדי לשמור את ההגדרות.‏לחץ על הלחצן ‏"יציאה"‏ כדי לצאת מהממשק הנוכחי.‏.4-29IP אוטומטית"‏ הגדרותIE לפיIP מוגדרת 82 וכתובת ה-‏ HTTP:260


‎4.6.2‎זרם הרשתשלב 1: היכנס אל הגדרות מערכת הגדרות רשת זרם משנה.‏ ראה איור ‎4-30‎‏:שלב‏(מסגרות לשנייה),‏ רזולוציה,‏ איכות,‏ קידודוקצבסיביות מכס.‏ שלב ‎3‎‏:ניתן להגדיר את כל הערוצים עםאותם הפרמטרים ע"י סימון ‏"הכל"‏ בשרה התחתונהוביצוע ההגדרות הרלוונטיות.‏ שלב 4: לחץ על הלחצן‏"ברירת מחדל"‏ כדי להחזיר את הגדרות ברירתהמחדל.‏ לחץ על הלחצן ‏"החל"‏ כדי לשמור אתההגדרות.‏ לחץ על הלחצן ‏"יציאה"‏ כדי לצאתמהממשק הנוכחי בלי לשמור את ההגדרות.‏הגדרות ותיאור של זרם הרשת:‏מערכת דיגיטלית – מדריך משתמש:2 בחר fpsFPSרזולוציהפרמטראיכות ‏(דרך הרשת,‏ לא מקומית)‏קידודקצב סיביות מכס.‏קצב תמונות בשנייה.‏ טווח:‏ 1-25משמעותתמיכה ב-‏CIF וב-‏D1‎‏(נקרא גם 4CIF מכיוון שגודלו פי 4 מאשר (CIFאיכות התמונה.‏ ככל שהערך גבוה יותר,‏ התמונה המוקלטת ברורה יותר,‏ אך גוזלת יותר מקום בדיסק.‏ו-‏CBR VBRאיור 4-30 הגדרות רשת – זרם משנההאפשרויות:‏ 2 Mbps,1Mbps ,768 Kbps ,512 Kbps ,256 Kbps ,128 Kbps ,64 Kbps61


מערכת דיגיטלית – מדריך משתמש‎4.6.3B17‎דוא"לתפריט ראשי => הגדרה => רשת ‏=>דוא"ל,‏ ראה איור4.33.1בתפריט זאת מכניסים את הפרטים בכדי להתחברולשלוח הודעות דואר אלקטרוני.‏ הפרטים הנמצאיםבשרת ,SMTP פורט יציאה,‏ אבטחת ,SSL שם משתמש‏(שליחת כתובת)‏ וסיסמא יש להשיג מספק שירות הדוארהאלקטרוני.‏ באיור 4.31 יש דוגמא של פרטי התקשרותנכונים של ספק gmail אך עם פרטי חשבון לא אמיתיים.‏יש לציין כי יש להכניס את פרטי החשבון הנכונים בכדישהשירות יעבוד,‏ כמו כן יש לוודא שבהגדרות הרשת ישכתובת שרת DNS נכונה ‏(סעיף 4.6.1) או שלא תהיההצלחה בשליחת המייל.‏ניתן ללחוץ על כפתור ‏"בדיקה"‏ בכדי לבדוק את נכונותהפרטים.‏באפשרות ‏"צירוף תמונה של הסכום"‏ ניתן להחליט האםהמייל הנשלח יהיה עם התמונות כפי שהוגדרו בסעיף4.3.6איור: 4.31 הגדרות דוא"ל62


18מערכת דיגיטלית – מדריך משתמש‎4.6.4Bהגדרות אחרותבכדי להתחבר לשרת DDNSיש לבצע 2 פעולות,‏ הראשונה היא לבצע הפניית פורטיםוחוודא שהגדרות הרשת הן נכונות כמתואר בסעיף 4.6.1. כעת יש להירשם לאתרwww.dyndns.com ולהכניס את הפרטים המתאימים לפי ההוראות בהמשך.‏הערה:שרת DDNS מאפשר גישה מרוחקת באמצעות כתובת באותיות בניגודלכתובת .IP דוגמא לכתובת שניתן לקבל בשרת DDNSשתינתן בהמשך היאhttp://home.provision-isr-dns.com:uPnP ישנן טכנאי רשת המעדיפים לבצע הפניית פורטים בצורה זו,‏ למרות שאינהמומלצת על ידי חברת PROVISION-ISR מהסיבה שבד"כ יש יותר בעיות ניתוקיםבסטטיסטיקה ארוכת טווח.‏ למרות הנאמר,‏ לפעמים יש צורך להשתמש בשיטה זו.‏ הפנייתהפורטים תירשם בהגדרות הנתב בצורה שונה מיצרן ליצרן ולכן מומלץ להתייעץ בטכנאירשת או בשירות הלקוחות.‏ בנוגע לרשת הבייתית,‏ לאחר שמאפשרים שימוש ב-‏המכשיר יופיע בחיפוש בסיסי לכל מחשב שיתחבר דרך הנתב הביתי ‏(אפילו בצורהאלחוטית,‏ ולכן שיטה זו פחות בטיחותית).‏איור: 4.32 הגדרות רשת אחרותuPnPבמערכת הפעלה חלונות ניתן לראות את מכשירההקלטה בצורה אוטומטית:‏ יש לפתוח תיקייה ‏(אוללחוץ על ‏"המחשב שלי"‏ בכדי לפתוח את התיקייההמרכזית)‏ ובחר בתפריט ‏"כלים"‏ ואז ‏"אפשרויותתיקייה".‏ בלשונית ‏"כללי"‏ בתת סעיף ‏"משימות"‏ בחרבאפשרות ‏"הצג משימות נפוצות בתיקיות.‏ ‏(ראהאיור 4.33)איור: 4.33 הגדרות תיקיה במערכת הפעלה חלונות63


מערכת דיגיטלית – מדריך משתמש:PROVISION-ISR של DDNS הוראות שימוש והגדרות בשרת 1B12B) יש להיכנס לאתר http://provision-isr-dns.comולהירשם באמצעות פרטיכתובת דואר אלקטרוני וסיסמא חדשה שאותהיש לשמור לשימוש בהמשך.‏ בכדי להירשם יש ללחוץ על "Registration" ‏(ראה איור23B) מלא את הפרטים להרשמה ובסוף ההרשמה לחץ על ."Submit" ‏(ראה איור‎34B‏)מלא את השם שבחרת ‏(תחום מאחר),‏ בדוגמא כאן בחרנו להשתמש ב-‏ .HOME ‏(ראה איור45B) אם אין בעייה עם השם שנבחר תופיע ההודעה:‏(4.36(4.34(4.35.“Your domain was successfully created.”ניתן להירשם למקסימום 35 תחומים מארחיםבכל מייל.‏ בדוגמא זו הכתובת של המצלמות היאhttp://home.provision-isr-dns.comאיור: 4.34 רישום לאתר64איור: 4.35 רישום פרטים באתראיור: 4.36 רישום לתחום מארח באתר


4.76Bמערכת דיגיטלית – מדריך משתמשהגדרות ניהול משתמשיםשלב 1: היכנס אל הגדרות מערכת הגדרות ניהול משתמשים.‏ ראה איור:4-37איור ‎4-37‎הגדרות ניהול משתמשיםשלב 2: לחץ על הלחצן ‏"הוספה",‏ תופיע תיבת דו-שיח כמו באיור:4-38איור4-38 הוספה - כללי65


מערכת דיגיטלית – מדריך משתמש•כללי:‏ הזן שם משתמש וסיסמא.‏ בחר סוג משתמש:‏ רגיל אומתקדם.‏ הזן את כתובת ה-‏ MAC של המחשב האישי.‏ לחץעל הלחצן ‏"אישור"‏ והמשתמש הזה יתווסף לתיבת הרשימהשל המשתמשים.‏ לחץ על הלחצן ‏"יציאה"‏ כדי לצאתמהממשק הנוכחי.‏הערה:כשברירת המחדל של כתובת ה-‏של המחשב היא 0, המשתמש לא קשור למחשב המסוים.‏ אפשרלהתחבר למערכת מהמחשב הקשור אחרי הגדרת כתובתה-‏MAC הקושרת המסוימת.‏הרשאות:‏שלב 1: היכנס אל הוספת משתמש הרשאות.‏ ראה איורשלב 2: בממשק ההרשאות,‏ הקצה למשתמש את הרשאותהפעולה המוגדרות שלו.‏שלב 3: בממשק ניהול משתמשים,‏ לחץ על הלחצן ‏"הגדרות"‏ כדילשנות שם משתמש,‏ סוג משתמש ו כתובת ה-‏MAC הקושרת שלהמחשב.‏שלב 4: בחר את המשתמש שברצונך למחוק בתיבת הרשימה שלהמשתמשים ולאחר מכן לחץ על הלחצן ‏"מחיקה"‏ כדי למחוקמשתמש זה.‏שלב 5: לחץ על הלחצן ‏"שינוי סיסמא"‏ כדי לשנות את הסיסמא.‏ לחץ עלהלחצן ‏"יציאה"‏ כדי לצאת מהממשק הנוכחי.‏(binding) MACהקושרת:4-394.8•הגדרות מצלמה ממונעתתפריט הגדרות מצלמה ממונעת כולל שני תפריטי משנה:‏ יציאה טורית ומתקדם.‏• יציאה טוריתאיור 4-39 הוספת משתמש – הרשאות66


74Bמערכת דיגיטלית – מדריך משתמששלב 1: היכנס אל הגדרות מערכת הגדרות מצלמה ממונעת יציאה טורית.‏ ראה איור:4-4067איור ‎4-40‎הגדרות מצלמה ממונעת – יציאה טוריתשלב 2: סמן את ‏"הפוך לזמין",‏ הגדר את הערך של הכתובת,‏ קצב השידור והפרוטוקול בהתאם להגדרות של המצלמה הממונעת.‏שלב 3: אפשר להגדיר את כל הערוצים עם אותם הפרמטרים,‏ יש לסמן את ‏"הכל"‏ ואז לבצע את ההגדרות הרלוונטיות.‏שלב 4: לחץ על הלחצן ‏"ברירת מחדל"‏ כדי להחזיר את הגדרות ברירת המחדל.‏ לחץ על הלחצן ‏"החל"‏ כדי לשמור את ההגדרות.‏לחץ על הלחצן ‏"יציאה"‏ כדי לצאת מהממשק הנוכחי.‏הערה:‏ Ctuise" "Simulation גורם להוצאת פקודות נקודות ציון מרובות במקום להוציא פקודת פטרול אחת למצלמה.‏הגדרות ותיאור של המצלמה הממונעת:‏משמעותפרמטרכתובת הכתובת של המצלמה הממונעת.‏קצב שידור קצב השידור ‏(באוד)‏ של המצלמה הממונעת.‏ האפשרויות:‏פרוטוקול פרוטוקול התקשורת של המצלמה הממונעת.‏ האפשרויות:‏21600~110NULL, PELCOP, PELCOD , LILIN, MINKING,NEON, STAR, VIDO, DSCP, VISCA, SAMSUNG, RM110, HY


•מערכת דיגיטלית – מדריך משתמשמתקדםשלב 1: היכנס אל הגדרות מערכת הגדרות מצלמה ממונעת מתקדם.‏ ראה איור:4-41:4-42איור 4-41 הגדרות מצלמה ממונעת – מתקדםשלב 2: בממשק ‏"מתקדם",‏ לחץ על הלחצן ‏"הגדרות"‏ בטור ‏"נקודות ציון".‏ ראה תיבת דו-שיח כבאיוראיור 4-42 מתקדם – הגדרות נקודות ציוןא.‏ בממשק ההגדרות של נקודות הציון,‏ לחץ על הלחצן ‏"הגדרות".‏ תופיע תיבת דו-שיח כמו באיור:4-4368


מערכת דיגיטלית – מדריך משתמשב.‏ אפשרלסובב את המצלמה למעלה,‏ למעלה שמאלה,‏למטה,‏ למטה ימינה,‏ שמאלה,‏ למטה שמאלה,‏ ימינהולמעלה ימינה,‏ ולהפסיק את הסיבוב.‏ כוונן את מהירותהסיבוב ואת הערך של הזום,‏ המיקוד והצמצם שלהמצלמה.‏ג.‏ בחר את המספר הסידורי של נקודת הציון,‏ והגדר אתהשם של נקודת הציון.‏ לחץ על הלחצן ‏"שמירה"‏ כדילשמור את ההגדרה,‏ לחץ על הסמל כדי להסתיר אתסרגל הכלים,‏ המקש הימני יכול להציג אותו שוב.‏ לחץ עלהסמל כדי לצאת מהממשק נוכחי.‏ד.‏ בממשק הנוכחי,‏ לחץ על הלחצן ‏"אישור"‏ כדי לשמוראת ההגדרות.‏ לחץ על הלחצן ‏"יציאה"‏ כדי לצאתמהממשק הנוכחי.‏שלב 3: בממשק ‏"מתקדם",‏ לחץ על הלחצן ‏"הגדרות"‏בטור ‏"מסלול".‏ תופיע תיבת דו-שיח כמו באיור:4-44א.‏ לחץ על הלחצן ‏"הוספה"‏ כדי להוסיף מסלול בתיבתהרשימה ‏(אפשר להוסיף עד 8 מסלולים).‏ בחר מסלולולחץ על הלחצן ‏"הגדרות".‏ תופיע תיבת דו-שיח כמו באיור:4-45איור 4-43 הגדרות נקודות ציון - הגדרותאיור 4-44 מתקדם – הגדרות מסלולים69


מערכת דיגיטלית – מדריך משתמשב.‏ לחץ על סמל ההוספהאיור 4-45: הגדרות נקודות ציוןכדי להגדיר את המהירות והזמן של נקודת הציון הנוכחית.‏ בחר נקודת ציון ולחץ על סמל המחיקהכדי למחוק את נקודת הציון הנוכחית.‏ לחץ על סמל השינויכדי לשנות את ההגדרות של נקודת הציון הנוכחית.‏ אפשרכדי לכוונן את המיקום של נקודת הציון הנוכחית.‏ לחץ על הלחצן ‏"תצוגה מקדימה"‏ כדיללחוץ על הסמליםלצפות במסלול.‏ לחץ על הלחצן ‏"אישור"‏ כדי לשמור את ההגדרות.‏ לחץ על הלחצן ‏"יציאה"‏ כדי לצאת מהממשק הנוכחי.‏ג.‏ בחר מסלול בתיבת הרשימה של המסלולים ולחץ על הלחצן ‏"מחיקה"‏ כדי למחוק את המסלול הזה.‏ לחץ על הלחצן ‏"נקה הכל"‏כדי לנקות את כל המסלולים מתיבת הרשימה.‏ לחץ על הלחצן ‏"אישור"‏ כדי לשמור את ההגדרות.‏ לחץ על הלחצן ‏"יציאה"‏ כדי לצאתמהממשק הנוכחי.‏שלב 4: בממשק ‏"מתקדם",‏ לחץ על הלחצן ‏"הגדרות"‏ בטור ‏"פטרול".‏ תופיע תיבת דו-שיח כמו באיור70:4-46


מערכת דיגיטלית – מדריך משתמשא.‏ אפשרלסובב את המצלמה למעלה,‏ למעלה שמאלה,‏ למטה,‏ למטה ימינה,‏ שמאלה,‏ למטה שמאלה,‏ ימינה ולמעלה ימינה,‏ולהפסיק את הסיבוב.‏ כוונן את מהירות הסיבוב ואת הערך של הזום,‏ המיקוד והצמצם של המצלמה.‏ לחץ על הלחצן ‏"התחלהקלטה"‏ כדי להקליט את הפטרול של המצלמה.‏ לחץשוב על לחצן זה כדי לעצור את ההקלטה.‏ לחץ עלהלחצן ‏"התחל פטרול"‏ כדי לנגן את הפטרול המוקלט,‏לחץ שוב על לחצן זה כדי לעצור את הנגינה.‏ב.‏ לחץ על הסמל כדי להסתיר את סרגל הכלים,‏המקש הימני יכול להציג אותו שוב.‏ לחץ על הסמלכדי לצאת מהממשק נוכחי.‏שלב 5: בממשק ‏"מתקדם",‏ לחץ על הלחצן ‏"ברירתאיור 4-46 הגדרות פטרולמחדל"‏ כדי להחזיר את הגדרות ברירת המחדל.‏ לחץ עלהלחצן ‏"החל"‏ כדי לשמור את ההגדרות.‏ לחץ על הלחצן ‏"יציאה"‏ כדי לצאת מהממשק הנוכחי.‏4.97B חסימת/אישור משתמשיםבהגדרות מתקדמות ניתן לחסום או לאפשר גישה מרוחקת למערכתלפי כתובת IP של המחשב המרוחק.‏ בצורה זו ניתן לדוגמה לחסוםגישה מארבעה מחשבים כאשר מסמנים ‏"חסום רשימה"‏ וממלאיםטווח כפי שמודגם באיור ‎4.47‎‏.אפשרות ‏"אפשר רשימה"‏ מאפשרתגישה מטווח מוגדר של כתובות IP וחוסמת את הגישה מכל כתובתIP שונה מהכתובות שהוגדרו.לחץ ‏"החל"‏ בכדי לשמור את ההגדרותששונו,‏ או לחץ יציאה בכדי לצאת ללא שמירה.לחץ ‏"ברירת מחדל"‏בכדי להחזיר את ההגדרות להגדרות היצרן ‏(ללא רשימת חסימה אוהרשאה).‏איור 4-47 תפריט חסימת/הרשאת משתמשים71


5.1מערכת דיגיטלית – מדריך משתמש5. חיפוש הקלטות,‏ צפייה בהקלטות וגיבויתפריט הגדרות החיפוש כולל שלושה תפריטי משנה:‏ חיפוש לפי זמן,‏ חיפוש לפי אירוע ומנהל קבצים.‏חיפוש לפי זמןשלב 1: היכנס אל הגדרות חיפוש חיפוש לפי זמן.‏ ראה איור:5-1איור ‎5-1‎הגדרות חיפוש – חיפוש לפי זמןשלב 2: בחר ערוץ ומצב תצוגת מסך.‏ התאריך המואר בלוח השנה מציין שיש נתונים מוקלטים.‏שלב 3: בחר תאריך,‏ לחץ על הלחצן ‏"חיפוש",‏ לחץ על רשת הזמן כדי להגדיר את זמן ההתחלה של הנגינה או הזן את זמן הנגינהשל ההקלטה ידנית.‏ הזמן שנבחר מתאים לרשת הכחולה.‏הערה:‏ הטורים האנכיים הם שעות,‏ השורות האופקיות הן ערוצים.‏שלב 4: לחץ על לחצן הנגינהכדי לצפות בהקלטה.‏ לחץ על הלחצנים הרלוונטיים שבמסך כדי לבצע פעולות:‏72


מערכת דיגיטלית – מדריך משתמשלחצני הצפייה בהקלטותהלחצנים תוארו בתחילת פרק 4: הזזת חלון,‏ סגירת חלון,‏ צמצום חלון,‏ עוצמה,‏ צבע,‏ תקריב,‏ תצוגה בודדת ותצוגה מרובה.‏להרצת הסרט ניתן להשתמש בלחצנים מצד ימין ‏(הקפא,‏ עצור,‏ נגן,‏ הרצה קדימה,‏ הרצה אחורה,‏ הקטע הבא והקטע הקודם).‏קובץ קטן ‏(הקובץ לא יכול להיות קצר מדקה אחת)‏ להתקן חיצוניבכדי לשלוח לגיבוי מהיר ניתן לבצע עריכה של הסרט המחובר ל-‏ .DVRובחירת הערוצים שברצונך לראות בשידור חי.‏בזמן ניגון של קבצים ניתן לצפות בתמונות בזמן אמת ע"י לחיצה על הערה:‏ כשהרזולוציה של הצג היא ,VGA800*600 חלק מממשק החיפוש לפי זמן יהיה מוסתר.‏ לחיצה על לחצן בצד שמאלתרחיב את הממשק.‏73


מערכת דיגיטלית – מדריך משתמש5.2חיפוש לפי אירועשלב 1: היכנס אל הגדרות חיפוש חיפוש לפי אירוע.‏ ראה איור:5-2איור ‎5-2‎הגדרות חיפוש – חיפוש לפי אירועשלב 2: לחץ על הלחצן ‏"חיפוש",‏ המידע של האירוע שחיפשת יוצג בתיבת הרשימה של האירועים.‏ אפשר לבחור תאריך וערוץולסמן תנועה,‏ חיישן או הכל,‏ בהתאם.‏שלב 3: לחץ פעמיים על קובץ הקלטה מסוים כדי לצפות בו.‏הערה:‏ כשהרזולוציה של הצג היא ,VGA800*600 יופיע בממשק החיפוש לפי אירוע לחצן הסתרה.‏ לחיצה על הלחצן הזהתרחיב את כל הממשק.‏74


מערכת דיגיטלית – מדריך משתמש5.3מנהל קבציםשלב 1: היכנס אל הגדרות חיפוש מנהל קבצים.‏ ראה איור:5-3•••שלב 2: לחץ על הלחצן ‏"חיפוש",‏הקבצים שחיפשת יוצגו בתיבתהרשימה של הקבצים.‏ אפשרלבחור תאריך וערוץ,‏ בהתאם.‏נעילה:‏ סמן קובץ,‏ לחץ עללחצן ‏"נעילה"‏ בכדי לנעול אתהקובץ.‏ לאחר מכן הקובץ לאאיוריימחק במחזור הקבציםהרגיל.‏ביטול נעילה:‏ סמן קובץ נעול,‏ לחץ על הלחצן ‏"ביטול נעילה"‏ כדי לבטל את הנעילה של הקובץ הזה.‏5-3 הגדרות חיפוש – מנהל קבציםמחיקה:‏ סמן קובץ לא נעול,‏ לחץ על הלחצן ‏"מחיקה"‏ כדי למחוק את הקובץ הזה.‏שלב 3: סמן את הלחצן ‏"הכל".‏ אפשר לנעול/‏ לבטל נעילה או למחוק את כל הקבצים בטור של מנהל הקבצים.‏שלב 4: לחץ פעמיים על קובץ הקלטה לא נעול כדי לצפות בו.‏הערה:‏ כשהרזולוציה של הצג היא ,VGA800*600 יופיע בממשק מנהל הקבצים לחצן הסתרה.‏ לחיצה על הלחצן הזה תרחיבאת כל הממשק.‏75


מערכת דיגיטלית – מדריך משתמש5.48B תמונהגיבוי 5.5:5-4במכשירי PROVISION-ISR התמונה נשמרת כאשר לוחצים על צלמית תמונה מהמסך הראשי או מתפריט ההקלטה.‏ יש לציין כיההגבלה של מספר התמונות היא 2000 ומעל כמות זאת תהיה דריסה של הקבצים לפי תאריך הכתיבה ‏(קודם ימחקו הקבציםהישנים ביותר).‏המערכת הזאת תומכת בגיבוי באמצעותי צורב DVDSATA מובנה עם פלאש ,USB באמצעות יציאת ה-‏USB שבלוח הקדמי.‏ ניתןלבצע גיבוי גם באמצעות הדפדפן IE דרך האינטרנט.‏ ראה סעיף 7.32 ‏"גיבוי מרחוק".‏שלב 1: היכנס להגדרות גיבוי.‏ ראה איור5-4 הגדרות:5-5גיבויאיורשלב 2: הגדר את זמן ההתחלה והסיום,‏ בחר ערוצים.‏ לחץ על הלחצן ‏"חיפוש",‏ הנתונים שחיפשת יוצגו בתיבת הרשימה שלהנתונים לגיבוי.‏שלב 3: סמן קובץ נתונים או סמן ‏"הכל"‏ כדי לבחור את כל קובצי הנתונים.‏ לחץ על הלחצן ‏"גיבוי",‏ תופיע תיבת דו-שיח כמובאיור76


מערכת דיגיטלית – מדריך משתמששלב 4: בממשק נתוני הגיבוי,‏ אפשר לסמן את הנתונים הרלוונטיים שלקבצים לגיבוי,‏ סוג אחסון,‏ סוג הקובץ שנשמר וכדומה.‏ לחץ על הלחצן‏"החל"‏ כדי להתחיל את הגיבוי.‏הערה:‏ כשהרזולוצי ה של הצג היא ,VGA800*600 יופיע בממשקהגיבוי לחצן הסתרה.‏ לחיצה על לחצן זה תרחיב את הממשק.‏איור 5-5 נתוני גיבוי77


6.1בדיקת מידע מערכתמערכת דיגיטלית – מדריך משתמש6. ניהול המערכתהתפריט של בדיקת מידע מערכת כולל חמישה תפריטי משנה:‏ מערכת,‏ אירועים,‏יומן,‏ רשת ומשתמשים מקוונים.‏6.1.1מידע מערכתבממשק הזה אפשר לבדוק את הגרסה של החומרה,‏ הגרסה של ,MCU הגרסה שלהליבה ,(kernel) זיהוי המערכת וכדומה.‏ ראה איור:6-16.1.2מידע אירועיםבממשק הזה אפשר לבדוק אירועים מוקלטים לפי התאריך המוגדר.‏ ראה איור:6-2איור 6-1 מידע מערכתאיור 6-2 מידע אירועים78


מערכת דיגיטלית – מדריך משתמש:6-36.1.3מידע יומןבממשק זה ניתן לבדוק את המידע הרלוונטי ביומן בחיפוש לפי תאריך.‏ ראה איוראיור 6-4 מידע רשתאיור 6-3 מידע יומן:6-46.1.4מידע רשתבממשק הזה אפשר לבדוק פרמטרים רלוונטיים של הרשת.‏ ראה איור79


מערכת דיגיטלית – מדריך משתמש6.1.5מידע מקווןבממשק הזה אפשר לבדוק את הפרטים שלהחיבור העכשווי של משתמשים מקוונים.‏ ראהאיור 6-5:יש לציין שניתן לבצע נתוק משתמשים מקוננים‏(המחוברים בצורה מרוחקת)‏ רק מהמכשיר עצמו‏(לא מהאינטרנט).‏ לאחר הניתוק אותו המשתמשלא יצליח להתחבר מחדש במשך חמש דקות.‏מידע הקלטה:‏ ניתן לקבל מידע לגבי מצב הקלטהעכשווי הכולל סוג הקלטה,‏ שיטת קידוד ועוד.‏6.1.6התראות ידניותבממשק הזה ניתן לבצע התראה יזומה,‏ התראה זו כוללת צפצוף התראה.‏ ראה איוראיור 6-5 מידע מקוון:6-6איור 6-6 התראות ידניות80


מערכת דיגיטלית – מדריך משתמש:6-76.1.7מנהל הדיסקשלב 1: היכנס אל לממשק מנהלהדיסק.‏ ראה איורהערה:יש לפרמט את הדיסק לפנישמקליטים.‏ אם הדיסק לא פורמט,‏ הואיציג את המצב של השטח הפנוי בדיסקאיור 6-7 מנהל הדיסקוהשטח הכולל יציגהמסך.‏שלב 2: לחץ על הלחצן ‏"רענון"‏ כדי לרענן את מידע הדיסק בתיבת הרשימה.‏ הגדר את התכונות של הדיסק ולאחר מכן לחץ עלהלחצן ‏"החל"‏ כדי לשמור את ההגדרה.‏שלב 3: סמן דיסק,‏ לחץ על הלחצן ‏"פירמוט"‏ כדי להתחיל את הפירמוט.‏הערה:‏ כל קובצי ההקלטות בדיסק יאבדו אחרי הפירמוט.‏OM בתחתית6.1.86.1.9שדרוגיש תמיכה מלאה בשדרוג באמצעות USB או מהרשת,‏ אך יש לשים לב שיש אפשרותשכל ההגדרות יאופסו.‏ רק לאחר יעוץ עםהתמיכה הטכנית של .PROVISION-ISR וודא שהגירסאמתאימה למערכת.‏ אפשר לבדוק מידע לגבי כונן ה-‏ USB בתפריט מנהלהדיסק.‏התנתקותלחץ על סמל ההתנתקות,‏ תופיע תיבת הדו-שיח של ההתנתקות.‏ לחץ על הלחצן ‏"אישור"‏ והמערכת תתנתק.‏ אם ברצונךלהתחבר שוב,‏ לחץ על הסמל כדי להיכנס אלשם משתמש וסיסמא כדי להתחבר שוב.‏6.1.10מערכתהערה:בשלב זה הגרסה לא תומכת בפונקציה הזאת.‏81


מערכת דיגיטלית – מדריך משתמש7. מעקב מרחוק827.1גישה למערכתלפני שניתן לגשת בצורה מרוחקת ולראות את התמונות יש להגדיר את הגדרות הרשת כפי שמוסבר בפרק 4.6 ובקיצור:‏ יש לחבראת מכשיר ההקלטה לרשת תקשורת מקומית ) (LAN או לאינטרנט ‏(בנתב ביתי לדוגמא),‏ ולאחר מכן להפוך את שרת הרשתבמערכת לזמין ‏(ע"י הפניית הפורטים המתאימים לכתובת הפנימית של היחידה כמתואר בפירוט בהסבר על הרשת בפרקעד 4.6.4 ‏"הגדרות רשת".‏למערכות הפעלה מסוג חלונות המערכת תומכת בדפדפן ,IE דפדפן כרום ודפדפן .Firefox למערכות מקינטוש ניתן להשתמשבספארי של מקינטוש,‏ אך לא בסוגי דפדפנים אחרים,‏ אם יש בעייה בחיבור ממאק יש לקרוא את ההסבר בנספח א',‏ ‏"שאלותנפוצות".‏4.6.17.1.1באמצעות רשת מקומית (LAN)שלב 1: הזן כתובת IP‏,רשת משנה,‏ שער.‏ אם משתמשים ב-‏DHCP‏,‏ יש להפוך אותו לזמין גם במערכת וגם בנתב.‏ אם נכנסים אלתפריט רשת אפשר לבדוק את הגדרות הרשת של המערכת ולהפוך אותן לקבועות בתפריט הגדרה רשת ע"יהורדת הסימון ב"השג כתובת IP אוטומטית"‏ והכנסת הנתונים המתאימים.‏שלב 2: היכנס אל ‏"וידיאו"‏ כדי להגדיר פרמטרי וידיאו של הרשת כמו רזולוציה,‏ קצב מסגרות וכדומה.‏שלב 3: פתח דפדפן IE במחשב שבאותה רשת.‏ הזן את כתובת ה-‏ IP של המערכת בשורת הכתובת של דפדפן IE ולחץ על מידע.ENTERשלב IE:4 יוריד אוטומטית .ActiveX לאחר מכן יופיע חלון ויבקש שם משתמש וסיסמא.‏שלב 5: הזן שם משתמש וסיסמא נכונים,‏ ולחץ על .ENTER תופיע התמונה הבאה:‏שיםלב:‏ אם יציאת HTTP שונה מ-‏ 80 יש לעדכן את כתובת ה-‏ IP כמו בדוגמא:‏ אם יציאת HTTP מוגדרתלהקליד כתובת IP כמושם המשתמש והסיסמא הם שהוגדרו בניהול המשתמשים במערכת.‏ ערכי ברירת המחדל הם admin ו-‏‎123456‎‏.‏ לשםאיפוס הסיסמא צור קשר עם המתקין או עם צוות התמיכה הטכנית ‏(ניתן לאפס סיסמא רק מהמכשיר עצמו ולא מחיבור מרוחק).‏82, צריך.http://192.168.0.25:82


מערכת דיגיטלית – מדריך משתמשאיור 7-1 צפייה באמצעות דפדפן IE83


7.1.2מערכת דיגיטלית – מדריך משתמשבאמצעות רשת חיצונית/מרחבית ) (WANיש שתי דרכים לחבר את המערכת לאינטרנט כמתואר בפרק 4.6 ולבצע הפניית פורטים מתאימה בנתב הבייתי,‏ ובקיצור:‏1. חיבור המערכת לאינטרנט באמצעות נתב או שרת וירטואלי.‏שלב 1: הזן כתובת IP‏,רשת משנה,‏ שער.‏ אם משתמשים ב-‏DHCP‏,‏ יש להפוך אותו לזמין גם במערכת וגם בנתב.‏שלב 2: היכנס לתת תפריט ‏"וידיאו"‏ כדי להגדיר את הגדרותהוידיאו של הרשת כמו רזולוציה,‏ קצב העברת התמונה ועוד.‏שלב ‎3‎‏:בצע הפניית פורטים לכתובת IPשל המכשיר בהגדרות הנתב ‏(בד"כ בהגדרות השרת הווירטואלי).‏שיםלב:הפניית פורטיםמבוצעת באופן שונה בנתבים מתוצרת שונה.‏ יש לבדוק במדריך הנתב או להתייעץ עם טכנאי.‏אם ברצונך להשתמש בכתובת משתנה דינמי ‏(במקום כתובת IP בגישה מרוחקת),‏ עליך לבקש כתובת בשרת DDNS שנתמך עלידי המערכת ‏(ההסברים נמצאים בסעיףלגבי הגדרות בנתבים השונים ישלבדוק במדריך של הנתב או להתייעץ עם התמיכה הטכנית הרלוונטית ‏(ספק האינטרנט,‏ נותןשירות לנתב מסוג מסויים או ספק התשתית).‏שלב 4: פתח דפדפן ,IE הזן את כתובת ה-‏IP או את שם התחום הדינמי ולחץ על .ENTER אם יציאת HTTP אינה 80, הוסף אתמספר היציאה אחרי כתובת ה-‏IP או שם התחום ‏(והוסף את הכתובת ההתחלתית ("http://"שלב 5: הדפדפן יוריד ויתקיןפקד ActiveX ‏(בד"כ בצורה אוטומטית).‏ לאחר מכן יופיע חלון ויבקש שם משתמש וסיסמא.‏שלב 6: הזן שם משתמש וסיסמא נכונים ולחץ על ENTER כדי לצפות.‏(4.6.4שיםלב:‏ אם אינך יכול להוריד ולהתקין ,ActiveX עיין בנספח א'‏ ‏"שאלות נפוצות".‏2. חיבור המערכת ישירות לאינטרנט:‏עקוב אחר ההוראות בפרק 4.6, ובקיצור:‏ הזן כתובת IP‏,רשת משנה,‏ ושער שקיבלת מספק האינטרנט שלך או הזן את הנתונים לפיהוראות אחראי הרשת במפעל/קיבוץ במערכות יותר מתקדמות ממערכת ביתית רגילה.‏ אם יששימוש בתשתית ADSL עם חייגןPPPoE יש לסמן את אפשרות ,PPPoE להזין שם משתמש וסיסמאללחוץ על כפתור ‏"אישור".‏ המערכת תתחבר לשרת ותציג‏"החיבור הצליח"‏ רק אם הכבלים מחוברים,‏ המודם פועל כראוי ואין שימוש באותו שם משתמש וסיסמא במודם אחר.‏84


מערכת דיגיטלית – מדריך משתמש7.2 ממשק הצפייה המרוחקת:‏איור 7-2 ממשק הצפייה מרחוק85


מערכת דיגיטלית – מדריך משתמשההגדרות של הסמלים והפונקציות:‏נוריות חיווי ערוציםמצב זרם ראשי/‏ משניצילום תמונה בודדתתפריט צבע2581114710מצב תצוגת מסךהקלטה על המכשירהקלטה מקומיתתפריט מצלמה ממונעתעוצמת קולדיבור ושמע דו-כיווניניגון369הערה:‏ לחץ על לחצן כדי להקליט ידנית והקובץ המוקלט יישמר במחשב שלהמשתמש.‏מצב תצוגת מסך:‏לחץ על הסמל שליד מצב תצוגת המסך,‏ יופיע דו-שיח לבחירת ערוצים,‏ כמו בתמונההבאה:‏ניקח לדוגמה מערכת עם8 ערוצים:‏ אפשר לסמן ערוצים מערוץלהציג את התמונות הרצויות,‏ אפשר לבחור לכל היותרהלחצן ‏"אישור"‏ כדי לאשר את ההגדרה.‏01 עד ערוץ16 בכדי8 ערוצים.‏ לאחר מכן לחץ עלאיור 7-3 דו-שיח לבחירת ערוציםלכידת תמונותלאחר סימון הערוץ הרצוי לחץ על סמל הלכידה.‏ התמונה תישמר בתיקיית ‏"הקבצים שלי".‏איור7-4 לכידת תמונהבודדת86


מערכת דיגיטלית – מדריך משתמשכיוונון צבע:‏גרור את סרגל ההחלקה כדי לכוונן את הבהירות,‏ הקונטרסט,‏ הגוון והרוויה.‏ לחץ על ‏"ברירת מחדל"‏ כדי להחזיר אותם לערךהמקורי.‏תיאורלחצניםגרור את סרגל ההחלקה כדי לכוונן את הבהירות של הערוץ.‏גרור את סרגל ההחלקה כדי לכוונן את הקונטרסט של הערוץ.‏גרור את סרגל ההחלקה כדי לכוונן את הרוויה של הערוץ.‏גרור את סרגל ההחלקה כדי לכוונן את הגוון של הערוץ.‏חזור לברירת המחדל של הבהירות,‏ הקונטרסט,‏ הגוון והרוויה.‏שמירת ההגדרות.‏87


מערכת דיגיטלית – מדריך משתמשבקרת המצלמה הממונעתחבר תחילה את המצלמה הממונעת למערכת באמצעות .RS485 ודא שהמערכת תומכת בפרוטוקול של המצלמה והגדר אתהפרמטרים הרלבנטיים ידנית.‏ אפשרלסובב את המצלמה למעלה,‏ למטה,‏ ימינה ושמאלה או לעצור את הסיבוב שלה במרכזהבקרה,‏ לכוונן את מהירות הסיבוב,‏ הצמצם,‏ הזום והמיקוד,‏ ולהגדיר את נקודות הציון וכדומה.‏ההגדרות של הלחצנים:‏לחצניםמשמעו המצלמהמשמעו המצלמה מסתובבת למעלה שמאלה.‏ תיאורמשמעו המצלמה מסתובבת למעלה.‏משמעו המצלמה מסתובבת למטה שמאלה.‏משמעו המצלמה מסתובבת למטה.‏ מסתובבת למעלה ימינה.‏ משמעו המצלמהמשמעו המצלמה מסתובבת שמאלה.‏ משמעו המצלמה מסתובבת למטה ימינה.‏ משמעו המצלמה מפסיקה להסתובב.‏מסתובבת ימינה.‏ גרור את פס הגלילה כדי לכוונן את מהירות הסיבוב של המצלמה.‏לחצן הצמצם.‏ לחץ על הלחצן ליד לחצן הצמצם כדי להגביר את האור של המצלמה.‏ליד לחצן הצמצם כדי להפחית את האור של המצלמה.‏לחצן הזום.‏ לחץ על הלחצןהלחצןלחץ על הלחצןליד לחצן הזום כדי לבצע זום פנימה ‏(הגדלה)‏ בתמונה של המצלמה.‏ליד לחצן הזום כדי לבצע זום החוצה ‏(הקטנה)‏ בתמונה של המצלמה.‏לחצן המיקוד.‏ לחץ על הלחצןהמיקוד כדי לקבל מיקוד קצר.‏עבור אל נקודת הציון.‏בחר ובצע מסלול אוטומטי.‏פטרולסריקה אוטומטיתליד לחצן המיקוד כדי לקבל מיקוד ארוך.‏לחץ על הלחצןלחץ עלליד לחצן88


מערכת דיגיטלית – מדריך משתמשלחץ על הלחצן הימני של העכבר בממשק של הצפייה ויופיע תפריט נפתח כמו בתמונה הבאה:‏זרם:‏ המערכת הזאת תומכת בזרם ראשי וזרם משני.‏ לזרם הראשי יש קצב מסגרות גבוה יותר,‏ עד(PAL) (NTSC) 30 / מסגרות לשנייה לכל ערוץ,‏ אבל נחוץ לו בו-זמנית רוחב פס גדול יותר ברשת.‏ לזרם) 7 (NTSC מסגרות לשנייה לכל ערוץ,‏ ונחוץ לוהמשני יש קצב מסגרות נמוך יותר,‏ עדבו-זמנית רוחב פס קטן יותר ברשת.‏ לכן,‏ אפשר לבחור את הזרם בהתאם לרוחב הפס שזמין.‏הכל לזרם ראשי/‏ משני:‏ הגדר את כל הערוצים לזרם הראשי או לזרם המשני.‏ יש לציין שאילוץ המערכתלזרם ראשי גורם להאטת מהירות האינטרנט למטרות אחרות ועלולה לגרום לקריסת מערך האינטרנט.‏הפוך אודיו לזמין:‏ הפוך את האודיו לזמין או ללא זמין ‏(תמונה 1-4 לערוץ שמע לפי הערוץ שנבחר).‏מסך מלא:‏ התמונה של הצפייה ‏(אם מסך של מצלמה אחת או מרובה)‏ תוצג במסך מלא וסרגל הכליםיוסתר.‏ לחץ פעמיים על הלחצן השמאלי של העכבר או לחץ על הלחצן הימני של העכבר כדי לחזור.‏25/ (PAL ) 67.3צפייה בהקלטות וגיבוי מרחוק7.3.1צפייה בהקלטות מרחוקכדי להיכנס לממשק הצפייה בהקלטות לחץ על לחצן, ראה איור 7-7 בעמוד הבא.‏איור 7-6 תפריט משנהבחר את התאריך והערוצים של ההקלטה.‏ לחץ פעמיים על שם הקובץ בתיבת הרשימה של קובצי ההקלטות.‏ באפשרותך לנגן אתהקובץ הזה ולצפות בתמונה.‏בהתחברות מרוחקת המערכת תומכת בביצוע הפעולות הבאות:‏ חיפוש לפי זמן,‏ חיפוש לפי אירוע,‏ ניהול קבצים .89


מערכת דיגיטלית – מדריך משתמשאיור 7-7 ממשק נגינת קובץ הקלטה90


מערכת דיגיטלית – מדריך משתמשחיפוש לפי זמן:‏שלב 1: היכנס אל חיפושחיפוש לפי זמן,‏ ראה איור:7-8שלב 2: לחץ על ‏"חיפוש".‏ נתוניההקלטה יוצגו בתיבת הרשימהשל הנתונים.‏ תאריך עם צבעאדום משמעו שיש הקלטה.‏לחץ על הנתונים האלה,‏ בחראת ערוצי ההקלטה באזור.‏שלב 3: אפשר להגדיר את זמןהנגינהומצב התצוגה שלהנתונים לפי הצורך.‏שלב 4: בחר פריט מסויםמתיבת הרשימה של הנתוניםולחץ על הלחצן ‏"נגינה"‏ כדילצפות בהקלטה.‏שלב 5: לחץ על הלחצניםהרלוונטיים בממשק.‏ אפשרלבצע פעולות כמו הרצהקדימה,‏ השהיה,‏ שינוי מצבערוץ,‏ חיפוש מחדש וכדומה.‏ראה איור 7-9 בעמוד הבא.‏איור 7-8 ממשק חיפוש לפי זמן91


מערכת דיגיטלית – מדריך משתמשאיור 7-9 חיפוש לפי זמן – צפייה בהקלטה92


מערכת דיגיטלית – מדריך משתמשחיפוש לפי אירוע:‏שלב 1: היכנס אל חיפושחיפוש לפי אירוע,‏ ראה איור2: לחץ עלהתאריך המואר ובחר ערוציהקלטות ולאחר מכן סמן אתסוג האירוע:‏ תנועה וחיישן.‏לחץ על הלחצן ‏"חיפוש".שלב3: האירועים יוצגו בתיבתהרשימה של האירועים.‏ לחץפעמיים על פריט מסוים כדילצפות בהקלטה.‏ניהול קבצים:‏שלב 1: היכנס אל חיפושניהול קבצים,‏ ראה איורבעמוד הבא.‏נעילה:‏ בחר קובץ מסויםבתיבת הרשימה של הקבצים,‏לחץ על הלחצן ‏"נעילה"‏ כדילנעול את הקובץ הזה כדיאיור 7-10 ממשק חיפוש אירועשלא יימחק או יכוסה.‏ביטול נעילה:‏ בחר קובץ נעול,‏לחץ על הלחצן ‏"ביטול נעילה"‏ כדי לבטל את הנעילה של הקובץ הזה.‏מחיקה:‏ בחר קובץ לא נעול,‏ לחץ על הלחצן ‏"מחיקה"‏ כדי למחוק את הקובץ הזה מרשימת הקבצים.‏7-117-10. שלב93


מערכת דיגיטלית – מדריך משתמשאיור 7-11 ממשק ניהול קבצים94


מערכת דיגיטלית – מדריך משתמש:7-127.3.2גיבוי מרחוקלחץ על הלחצן ‏"גיבוי"‏ כדי להיכנס לממשק הגיבוי,‏ ראה איוראיור 7-12 ממשק גיבוי מרחוק95


מערכת דיגיטלית – מדריך משתמש7.4שלב 1: בחר ערוצים והגדר את זמן ההתחלה והסוף ולאחר מכן לחץ על הלחצן ‏"חיפוש".‏ המידע של הקבצים יוצג בתיבת הרשימהשל הקבצים.שלב 2: בחר את קובצי הגיבוי,‏ לחץ על הלחצן ‏"עיון"‏ כדי להגדיר את נתיב השמירה,‏ ולאחר מכן לחץ על הלחצן ‏"גיבוי"‏כדי להתחיל את הגיבוי.‏ קובצי הגיבוי יישמרו במחשב של המשתמש.‏הגדרתהמערכת מרחוקניתן להגדיר מרחוק את הפרמטרים של המערכת.‏ הפונקציות של ההגדרה מרחוק כוללות:‏ הגדרות בסיסיות,‏ הגדרות הצפייה,‏הגדרות הקלטה,‏ הגדרות לוח זמנים,‏ הגדרות התראות,‏ הגדרות רשת,‏ הגדרות מצלמה ממונעת והגדרות משתמשים.‏ תחילה ישלבחור פריט ברשימת התפריט בצד שמאל,‏ ולאחר מכן להגדיר את הפרמטרים הרלבנטיים.‏ כשמשתמש אחד מגדיר פרמטרים שלפריט מסוים,‏ משתמשים אחרים אינם יכולים להגדיר אותם.לחץ על ‏"הגדרות"‏ כדי להיכנס לממשק שבתמונה 7-13 בעמוד הבא.‏רשימות תפריטי המשנה והאפשרויות בכל פריט דומות לאלה שבמערכת עצמה.‏ ראה פרטים נוספים בפרק 4 ‏"מדריך להגדרותהתפריט הראשי ‏".לחץ על הלחצן ‏"שמירה"‏ כדי לשמור את ההגדרות שלעיל.‏ לחץ על הלחצן ‏"ברירת מחדל"‏ כדי להחזיר אתההגדרות המקוריות.‏96


מערכת דיגיטלית – מדריך משתמשאיור 7-13 ממשק הגדרה מרחוק97


מערכת דיגיטלית – מדריך משתמש8. מעקב סלולריהמערכת הזאת תומכת במעקב סלולרי באמצעות אייפון,‏ Gphone או טלפונים חכמים עם מערכות הפעלה WinCEוסימביאן.‏ ישנהתמיכה ברשת 3G אך השירות תלוי בספק הסלולר אפילו אם התוכנה תומכת במערכת ההפעלה של הטלפון.לשם צפייה מרחוק ישלהגדיר את הגדרות הרשת כפי שמוסבר בפרק 4.6 ולבצע הפניית פורטים לפי מצב הרשת ‏(ראה מידע => רשת ובצע הפניית פורטיםשל 2 הפורטים לכתובת של המכשיר).אצלינו נבדקו במעבדההמערכת.לשם ביצוע מעקב סלולרי,‏ יש להפוך את שירות הרשת לזמין במערכת,‏ ראה סעיף 4.6 ‏"הגדרות רשת".‏ להלן הוראות השימושבצד של הלקוח הסלולרי בשתי מערכות ההפעלה.הפרק הזה מתאר את הפעלת התוכנות עצמןעל המכשיר הסלולר.‏(WM5) Dopod D600 ו-‏ (WM6) ,Dopod S1 שעבדו מצוין עםiPhone על Superlivepro התקנת תוכנת 8.19Bפתח את אפליקציית Appstore ‏(ראה איור 8.1.1), לחץ על אייקון בכדי לחפש את תוכנת "superlivepro" ‏(ראה איור 8.1.2). הקשעל "superlivepro" ולחץ על כפתור ,"introduce" עכשיו בחר אפשרות חינם ויופיע כפתור "install" ‏(ראה תמונה 8.1.3). הכנס אתהסיסמא של istore ואז על כפתור "ok" בכדי לאשר את התוכנה.‏ הערה:במקרה הצורך יש להירשם בכדי שתהיה סיסמא של.istoreאיור 8.1.3 איור 8.1.2 איור 8.1.198


מערכת דיגיטלית – מדריך משתמשמדריך לתוכנת superliveproגירסא 1.0:חלון כניסה:‏א)‏ בשורת "Server" כתוב את הכתובת של המכשיר,‏ אם פורט http שונה משמונים רשוםנקודותיים ואז את הפורט,‏ לדוגמא:‏הערה:‏ אם הגישה לאינטרנט היא דרך אותו הנתב יש להכניס את הכתובת הפנימית ואםהגישה היא מכל מקום אחר יש להכניס את הכתובת החיצונית של הנתב המחובר למכשיר.‏יש ללחוץ על בכדי לגשת לרשימה שנמצאת בזיכרון המכשיר הסלולר.‏ב)‏ בשורת "Account" הכנס את שם המשתמשג)‏ בשורת "Password" הכנס את הסיסמאד)‏ סמן את server" "Remember אם יש צורך לשמור את הנתונים בסלולר.‏במידה והחיבור נכשל בדוק את הדברים הבאים:‏א)‏ בדוק באיזו צורה המכשיר הסלולר מתחבר לאינטרנט.‏192.168.2.95:90."Server"איורב)‏ בדוק את אמיתות הכתובת שהוכנסה בשורתג)‏ בדוק האם יש טעות בהכנסת שם המשתמש והסיסמא ‏(לפעמים האות הראשונה באנגליתנרשמת כגדולה).‏ד)‏ בדוק האם הפניית הפורטים בנתב בוצעה בצורה נכונה והאם יש חסימה כלשהי בנתב או מצד ספק האינטרנט או ספק התשתית.‏ה)‏ נסה לכבות את המודם והנתב,‏ להדליק את המודם ואחרי דקה את הנתב בכדי לתקן שגיאות ברשת.‏מסך צפייה ראשי:‏ לאחר כניסה למערכת יש להיכנס למצב צפייה וללחוץ בתפריט על האפשרויות השונות לשינוי הגדרות.‏ ‏(מסך ראשי,‏הגדלת תמונה,‏ דיבור דו-כיווני,‏ הגדרות צבע,‏ מצלמות ממונעות ונקודות ציון בממונעת).‏8.1.499


מערכת דיגיטלית – מדריך משתמשדיבור דו-כיווני מצלמה בודדת מסך ראשיתפריט ממונעות תפריט ממונעות הגדרות צבעים100


מערכת דיגיטלית – מדריך משתמשמשמעות התפריט הראשית:‏הקש על אחד הערוצים מהמסך הראשי בצפייה חיה בכדי לעבור למצלמה בודדתוחזרה למצב של מספר מצלמות.‏לחץ וגרור ערוץ מסויים בכדי להחליף את מיקום התמונות בצפייה חיה.‏ניתן לראות תמונות שצולמו במצב צילום תמונה ‏(ראה איורהתמונה בכדי לראות את התמונה במסך מלא.‏8.1.7). לחץ על8.1.5 איור8.1.5 איוראיור 8.1.6איור 8.1.7101


מערכת דיגיטלית – מדריך משתמשממשק ניגון קבצים :ניתן לחפש ולנגן קבצים מרחוק שנמצאים על המכשיר כמו הממשק המרוחק מהרשת:‏חיפוש קובץ מקומי חיפוש לפי אירוע חיפוש מרוחק חיפוש לפי זמן חיפוש תאריך102


מערכת דיגיטלית – מדריך משתמשתפריט לשינוי הגדרות במכשיר מרחוק:‏הגדרות רשת הגדרות רשת הגדרות הקלטה תפריט בסיסי תפריט ראשימשתמשים מקוננים תפריט מידע רשת תפריט מערכת תפריט ממונעות103


מערכת דיגיטלית – מדריך משתמשתפריט לכניסה מהירה למכשירים:‏איור 8.1.9איור 8.1.8104


4041424344מערכת דיגיטלית – מדריך משתמשWinCE .8 באמצעות טלפונים עם 10B2שלב 1: ראשית הפעל את הגישה לרשת בטלפון הסלולרי ולאחר מכןהפעל את .Internet Explorer הזן את כתובת השרת,‏ והחיבור נוצר כפישמראה התמונה הבאה:‏B שלב 2: לחץ על שם התוכנה.‏ מופיעה תיבת דו-שיח:‏B שלב 3: לחץ על ‏"כן"‏ כדי להתחיל את ההורדה וההתקנה.‏B שלב 4: PCamייפתח אוטומטית אחרי ההתקנה.‏5: הזן את כתובת השרת,‏ שם המשתמש והסיסמא,‏ בהתאמה,‏בטורים ‏"שרת",‏ ‏"משתמש"‏ ו-"סיסמא".‏ לחץ על ‏"בצע"‏ כדי להתחברלשרת.‏ אם הגישה הצליחה תוצג התמונה.‏1 היא ערוץ ברירת המחדל אחרי ההתחברות.‏ שנה אתהערוץ בתפריט הנפתח ‏"ערוץ":‏בשל 2 3 שלבB שלבB שלב 6: מצלמהשיםלב:‏ שם המשתמש והסיסמא כאןהם כמו אלה שבהם משתמשים במערכת.‏ ערכיברירת המחדל הם admin ו-‏‎123456‎‏.‏בבשל 5 6 של 4 שלב105


454647495051מערכת דיגיטלית – מדריך משתמש8.3 באמצעות טלפונים עם סימביאןB שלבB שלבB יש להשתמש בטלפונים חכמים עם גירסתסימביאן שנתמכת על ידי המערכת הזאת.‏1: ראשית הפעל את הגישה לרשת בטלפון הסלולרי ולאחר מכן הפעל את דפדפןהאינטרנט.‏2: הזן את כתובת ה-‏ IP של שרת המערכת בסימניה החדשה שנוצרה.‏ לחץ על הסימניההזאת כדי להתחבר למערכת.‏48 B שלב 3: יופיע חלון הבית ויבקש חבילה.‏ לחץ על שם התוכנה להורדה.‏B שלב 4: אחרי ההורדה יופיע חלון אבטחה וישאל האם להתקין את החבילה.‏ לחץ על ‏"כן"‏ כדי להתקין.‏.Scam שלב 5: לאחר סיום ההתקנה מופיע בתפריט המערכת סמל של קיצור דרך ל-‏ BB שלב 6: הרץ את התוכנית .Scam היא תיכנס לממשק פונקציות.‏106


535455565759מערכת דיגיטלית – מדריך משתמשB52‎צפייה:‏ לצפות באמצעות הסלולרי.‏Bצפייה בתמונות:‏ לבדוק את התמונות שנלכדו בצפייה.‏B הגדרות מערכת:‏ הגדרות התחברות והגדרות התראות.‏B עזרה:‏ ציון הפונקציות ועזרה.‏B שלב7: לחץ על הגדרות מערכתלממשק ההתחברות.‏ הגדרות התחברות כדי להיכנסB שלב8: הזן את כתובת השרת,‏ שם המשתמש והסיסמא,‏ בהתאם.‏ לאחרמכן שמור.‏שיםלב:‏ לגבי נקודות כניסה,‏ אפשר שיהיו נקודות כניסה שונותבמדינות שונות או אצל ספקי שירות שונים.‏58 B שלב 9: היכנס לצפייה,‏ הטלפון יתחבר לשרת ויוצגו תמונות.‏שיםלב:‏ שם המשתמש והסיסמא כאן הם כמו אלה שבהםמשתמשים במערכת.‏ ערכי ברירת המחדל הם admin ו-‏‎123456‎‏.‏B שלב10: בצפייה,‏ אפשר לבצע לכידת תמונות,‏ שינוי ערוצים ובקרה עלהמצלמה הממונעת.‏107


מערכת דיגיטלית – מדריך משתמשנספח א'‏ שאלות נפוצותשאלה 1. למה המערכת לא מתחילה לפעול אחרי שמחברים אותה לחשמל?‏ספק הכוח ניזוק.‏ החלף ספק כוח.‏א.‏ הספק בעל הספק נמוך מהנדרש.‏ כבה את המערכת והוצא את הדיסק הקשיח לשם בדיקה.‏ב.‏ המסך לא פועל כראוי.‏ג.‏ פלט המסך לא נכון ‏(ראה שאלה 2#).ד.‏ המערכת לא פועלת כראוי,‏ יש לפנות לתמיכה הטכנית.‏ה.‏ שאלה 2. למה אין תפריט או שמוצגת רק התמונה של הצפייה?‏בדוק האם מסכים אחרים יכולים להציג תפריט.‏א.‏ בדוק האם המסך תומך ברזולוציה המתאימה.‏ב.‏ לחץ לחיצה ארוכה על ESC עד שישמע צפצוף.‏ג.‏ שאלה 3. למה אין תצוגה למרות שנורית החיווי של המערכת דולקת?‏הספק הספק נמוך.‏ טכנאי יכבה את המערכת יוציא את הדיסק הקשיח ויבדוק את המערכת.‏א.‏ פורמט הווידיאו של המערכת שונה מזה של הצג ‏(יש לנסות לחבר מסך שונה).‏ב.‏ בעייהבחיבורים.‏ בדוק את הכבל והיציאות בכל המערך החזותי ‏(ספקי כוח למסך,‏ כבלים של המצלמות והמסך).‏ג.‏ שאלה 4. למה לא מוצגות תמונות בחלק או בכל הערוצים של המערכת?‏בעייה בחיבורים.‏ בדוק את הכבל והיציאות של המצלמה ושל המערכת ‏(הערה לטכנאי,‏ בדוק אם יש חיבור הערקה)‏א.‏ בעייה במצלמות/ספק המצלמות.‏ בדוק את המצלמות ישירות עם מסך טכנאי.‏ב.‏ פורמט הווידיאו של המערכת שונה מזה של המצלמות.‏ שנה את פורמט הווידיאו של המערכת.‏ג.‏ 108


מערכת דיגיטלית – מדריך משתמששאלה 5. המערכת לא מצליחה למצוא את הדיסק.‏ההספק של ספק הכוח לא מספיק.‏ הוצא את הדיסק הקשיח כדי לבדוק.‏א.‏ בעייה בחיבורים.‏ בדוק את כבל החשמל וכבל הנתונים.‏ב.‏ הדיסק ניזוק.‏ החלף לדיסק תקין,‏ הערה:‏ במקרה זה מומלץ להתייעץ עם התמיכה הטכנית.‏ג.‏ שאלה 6. אין הקלטות.‏הדיסק לא מפורמט.‏ יש לפרמט את הדיסק מתפריט ‏"ניהול דיסק".‏א.‏ המכשיר לא מוגדר כראוי.‏ ראה פרק 5 ‏"חיפוש הקלטות,‏ צפייה בהקלטות וגיבוי ".ב.‏ 4.3 ‏"הגדרות הקלטה".‏ החלף לדיסק חדש או הגדרהדיסק התמלא ופונקציית המיחזור לא מסומנת.‏ ראה סעיף ג.‏ את פונקציית המיחזור כזמינה בתפריט הגדרות => הקלטה => מחזור הקלטה.‏הדיסק ניזוק.‏ החלף לדיסק חדש.‏ הערה:‏ במקרה זה מומלץ להתייעץ עם התמיכה הטכנית.‏ד.‏ שאלה 7. העכבר האופטי לא עובד.‏המתן דקה או שתיים לאחר חיבור העכבר המקורי.‏א.‏ נסה לחבר ולנתק מספר פעמים.‏ב.‏ העכבר אינו תואם או שאינו עובד כראוי.‏ ‏(יש להחליפו)‏ג.‏ .ActiveX.1שאלה 8. לא מצליח להוריד פקדא.‏ הדפדפן IE חוסם את .activeX בצע את ההגדרותשבהמשך.‏פתח את הדפדפן .IE לחץ על כלים אפשרויותאינטרנט ‏(ראה איורבחר ‏"אבטחה"‏ רמה מותאמת אישית(ראה איורהפוך לזמינות את כל אפשרויות המשנה שמתחת ל-"פקדים ותוספות שללחץ על ‏"אישור"‏ כדי לשמור את ההגדרות.‏איור."ActiveX ראה איור.7-37-1(7-2(7-1.2.3.4109


מערכת דיגיטלית – מדריך משתמשב.‏מכיוון שתוספים (plug-ins) שונים או תוכנות אנטי וירוס עלולים לחסום פקדי ActiveXיש לסגור או הסר אותם.‏איור7-3 איור7-2שאלה 9. מה לעשות אם כשהמערכת מתחילה לפעול היא מציגה ‏"נא להמתין..."‏ כל הזמן?‏סיבה אפשרית ראשונה:‏ הכבל של הדיסק והכבל של הנתונים לא מחוברים היטב.‏פתרון לטכנאי:‏ לאחר כיבוי וניתוק המערכת מהחשמל יש לבדוק שהחיבורים של הכבלים של הדיסק מחוברים היטב.‏ אםהבעייה חוזרת ישלנתק את הדיסק ורק אזלבדוק את המכשיר ‏(לבדוק אם הדיסק גורם לבעייה).‏סיבה אפשרית שנייה:‏ המערכת נאלצת לעצור מכיוון שיש מסילה פגומה בדיסק והמערכת הבודקת לא ממשיכהבבדיקה.‏ פתרון:‏ להחליף לדיסק חדש ‏(מומלץ)‏ או לפרמט מחדש את הדיסק הפגום ‏(לא מומלץ).‏110


מערכת דיגיטלית – מדריך משתמששאלה 10. איך להזין סיסמא וספרות?‏השיטה להזנת סיסמא וספרות היא ללחוץ על התיבה שמאחורי הפריטים שצריכים להזין בהם סיסמא או ספרות ואזתופיע המקלדת הוירטואלית.‏ עכשיו יש להקליד את הסיסמא ‏(הסיסמא הראשונית היא ‎123456‎‏).כמובן שניתןלהשתמש במקשי הספרות הנמצאות בלוח הקדמי של המכשיר או על מקשי הספרות הנמצאות על השלט רחוק.‏שאלה ‎11‎‏.איך מחברים כמה מערכות לאינטרנט מאותו הנתב הביתי?‏עובדים באותה שיטה כפי שמוסבר בפרק 4.6.1 ובנוסף לכל מערכת יש לחלק ידנית כתובתIPופורטים שונים לכל מכשיר.‏ יש להתשמשבטבלא בכדי לא להתבלבל ולשמור את הרישום מודבק לתחתית המכשיר.‏לדוגמא:‏בסיום יש לבצע את כל ההפניות בנתב הבייתי,‏ לדוגמא:‏ להפנות פורטים 90 ו-‏‎9000‎ לכתובתולהפנות פורטים 91 ו-‏‎9001‎ לכתובת192.168.2.90192.168.2.91:91/9001 ,192.168.2.90:90/9000192.168.2.91שאלה 12. איך מבצעים עדכון תוכנה?‏חל איסור לבצע עדכון תוכנה ללא אישור טלפוני ‏!ממתקין מוסמך או ממרכז התמיכה!‏ עדכון מערכת בצורה לא נכונהעלולה לפגוע במכשיר ולגרום להוצאות כספיות מיותרות לכל הצדדים.‏ לאחר קבלת קובץ העדכון יש להעתיקו לפלאשUSB‏(המפורמט בקידוד FAT32‎‏).כעת יש לבחור ‏"שדרוג"‏ מהתפריט הראשית ולהמתין עד כשעה ‏(בד"כ לא מעלדקות).‏הערה:‏ כרטיס הזיכרון חייב להיות מפורמט ב-‏ FAT32 בכדי לעבוד עם המערכת.‏הערה:אסור לכבות את המערכת באמצע תהליך השדרוג!‏ זה יכול לגרום לכך שהמערכת לא תצליח להתחיללפעול.‏הערה:לפעמים תהליך השדרוג עורך שעה שלמה ובמהלך השדרוג המסך יהיה ריק לחלוטין.‏הערה:‏ תהליך העדכון יגרום למחיקת כל ההגדרות,‏ כולל הגדרות רשת,‏ מסיבה זו עדכון גירסא עלול לגרוםלהתנתקות מהרשת.‏20111


מערכת דיגיטלית – מדריך משתמששאלה ‎12‎‏:מה התצורה המינימלית של המחשב לחיבור לקוחות?‏פרמטריםרכיב המחשבמעבדלוח אםדיסק קשיחIntel Celeron 2.4GIntel 84580G512MATIRADEON 7500/X300......NVIDIA GeForce MX440/FX5200VISTA ומעלה)/‏ SP2) Windows XP ומעלה)/‏ SP4) Windows 20009.0זיכרון RAMVGAמערכת הפעלהDirectXשאלה ‎13‎‏:מה התצורה המינימלית של המחשב לתפוקהבזמן אמת עם 16 ערוצים עם זרם ערוצים ראשי פתוח במלואו?‏פרמטריםרכיב המחשבמעבדלוח אםדיסק קשיחזיכרון RAMVGAמערכת הפעלהIntel Core(TM)2 Duo CPU E4600שבב G31/P3180G1GBGMA3100/NVIDIA GeForce 8400/ATI RADEON HD3450VISTA ומעלה)/‏ SP2) Windows XP ומעלה)/‏ SP4) Windows 20009.0DirectX112


מערכת דיגיטלית – מדריך משתמשנספח ב'‏ חישוב קיבולת ההקלטהאפשר לחשב את גודל הדיסק הקשיח לפי זמן השמירה והגדרות ההקלטה של המערכת.‏ המערכת משתמשת בקצב סיביות וידיאוקבוע.‏ בטבלה הבאה הפרטים לפי ההגדרות השונות.‏נפח דיסק(‏MB/h‏)‏קצב סיביותקצב מסגרותאיכות וידיאוכולל (FPS)רזולוציהפורמט וידיאו הכי גבוההגבוהה יותרבינוניתנמוכהנמוכה יותרהכי נמוכההכי גבוההגבוהה יותרבינוניתנמוכהנמוכה יותרהכי נמוכהצורת החישוב היא:‏ ‏(חישוב לפי רזולוציה D1 תהיה פי 4 בנפח הדיסק,‏ וחישוב לפי HD1 תהיה פי 2 בנפח הדיסק)‏קיבולת ההקלטה הכוללת שווה לשטח דיסק לשעה (MB/h) ‏(קצב הכיסוי של הדיסק)‏ כפול זמן ההקלטה ‏(שעות)‏ כפול מספר,PAL מגדיר את הרזולוציה ל-‏ ,CIF את איכות הווידיאו לנמוכה יותר,‏ את קצבהערוצים.לדוגמה,‏ לקוח אחד משתמש במצלמות המסגרות ל-‏fps 25 ומאפשר 16 ערוצים בסך הכל.‏ הוא רוצה שהמערכת תקליט חודש ברציפות.‏ הנה החישוב:‏‏(ערוצים)‏ שווהקיבולת ההקלטה הכוללת שווה(‏mb/h‏)‏ 56.4 כפול 24 ‏(שעות ביום)‏ כפול 30 ‏(ימים)‏ כפול בערךלכן הלקוח התקין שני דיסקים SATA עם ,320GB והוא יכול להקליט כמעט חודש.‏649728(MB) שווה4652972301731155646629523517556.44516(kbps)1M768k512k384k256k128k1M768k512k384k256k128k3025CIFCIFNTSCPAL.650(GB)113


מערכת דיגיטלית – מדריך משתמשנספחג'‏ מכשירים תואמים1. כונני USBתואמים ‏(לפרמט ל-‏ (FAT32יצרןקיבולת512MB, 1G, 2GB SSK4GBNetac2GB, 4GBKingston2GBAigo1GBSmatter vider4GBSanDiskטבלה ג-‏‎1‎‏.‏ כונני USB תואמים2. צורבי CD/DVDSATAתואמיםדגםיצרןGH22NP20/TL-22XDטבלה ג-‏‎2‎‏.‏ TECLASTDW220S-0K4BENQDH—20A6S01CLITEONDH-20A4P02CLITEONTS-H653BSAMSUNGצורבי CD/DVD SATA תואמים114


3. דיסקים קשיחים תואמיםמערכת דיגיטלית – מדריך משתמשBrandCapacityWD AV-GP 20EURS-73S48Y0 2.0TWD AV-GP 10EURS-630AB1 1.0TWD 1002FAEX-00Z3A0 1.0TWD AV-GP 5000AVDS-63U7B1WD 5000AADS-00L4B1WD AV-GP 3200AVVS-63L2B0WD 3200AAJS500G500G320G320GSeagate Barracuda LP ST2000DL003 2.0TSeagate Barracuda LP ST3200542AS 2TBSeagate Barracuda 7200.11 ST31500341AS 1.5TSeagate SV35.3 ST31000340SV 1TSeagate Pipeline HD.2 ST3500312CS 500GSeagate Barracuda 7200.10 ST3500630ASSeagate Barracuda 7200.10 ST3250310ASSeagate Barracuda 7200.10 ST3320620ASSeagate Barracuda 7200.10 ST3250310ASHITACHI Deskstar HDT725025VLA380500G250G320G250G250G115


1164 מצלמותמערכת דיגיטלית – מדריך משתמשנספח ד'‏ מפרט מכשירים עםSA-4100HDE+ SA-4100HDX+ SA-4025SDI SA-4100SDI (1U)D1 D1 HD-SDI SDI 1080Pפורמט דחיסה 4 4 4 4מספר כניסות 4 4 4 4מספר ערוצי ניגון ‏(מקומי)‏ 4 4 1 1מספר ערוצי ניגון ) מרוחק)‏ לאלא לא לא צפייה בזמן ניגון ‏(מקומי)‏ לאלא לא לא יציאה לערוצים בודדים כןכן כן כן שמירת תמונה CVBS, VGA, HDMI, Spot CVBS, VGA, HDMI CVBS, VGA, HDMI CVBS, VGA, HDMIפלט וידיאו כןכן כן כן יציאת מסך כפולה Small 1U small 1U 1U 1Uסוג שלדה 4(1)2(1) 4(1) 4(1) כניסות שמע ‏(יציאות)‏ כןכן לא כן שמע דו-‏ כיווני לאלא לא כן כניסת מיקרופון (1)4לא(לא)‏ (1)4 (4)4 מספר כניסות ‏(יציאות)‏ מגע יבש RS485 RS485 RS485 RS485שליטה על מצלמות ממונעות 100/120 FPS (Total) (Total) 100/120 FPSלא לא הקלטה בפורמט CIF 4ch @ 25/30 FPS 4ch @ 25/30 FPSלא לא הקלטה CIF לערוץ 100/120 FPS (Total) (Total) 100/120 FPSלא לא הקלטה בפורמט D1 4ch @ 25/30 FPS 4ch @ 25/30 FPSלא לא הקלטה D1 לערוץ לאלא 25/30 FPS (Total) 100/120 FPS (Total) הקלטה בפורמט HDMI לאלא 4ch @ 6/7 FPS 4ch @ 25/30 FPS הקלטה HDMI לערוץ Baseline Baseline Advanced High profileהקלטה בקידוד H.264 (3TB each) 11 (3TB each) 3 (2TB each) each) 2 (3TB דיסק 1(0)1(0) 1(0) 1(0) חיבורים לדיסק (E-sata)USB 100Mbps 100Mbps 1000 Mbps 1000 Mbpsחיבור לרשת לאלא כן כן צורב דיסקים ) אפשרות להתקנה 25/30fps@CIF 25/30fps@CIF 1-6/7 FPS @1080P 25/30fps 1080Pקצב זרם ראשי 12/15fps @CIF 12/15fps @CIF 1-25/30 FPS @CIF 25/30fps @CIFקצב זרם לאינטרנט ) משני)‏ כןכן כן כן יציאה להאריך את קולטן השלט כןכן כן כן עכבר אופטי DC 12V/2A 12V/2A DC 12V/4A 12V 4Aספק כוח


8 מצלמותמערכת דיגיטלית – מדריך משתמשנספח ה'‏ מפרט מכשירים עםSA-8200N+ SA-8200HD+ (1U) SA-8200D1SDI SA-8200SDI SA-8100SDI (1U)D1 + CIF D1 HD-SDI + D1 SDI 1080P SDI 1080Pפורמט דחיסה 4 D1 + 4 CIF 8 4 SDI + 4 D1 8 8מספר כניסות 8 8 4 4 8מספר ערוצי ניגון ‏(מקומי)‏ 4 4 1 1 1מספר ערוצי ניגון ) מרוחק)‏ לאכן לא לא לא צפייה בזמן ניגון ‏(מקומי)‏ לאלא 4 לא לא יציאה לערוצים בודדים כןכן כן כן כן שמירת תמונה CVBS, VGA, HDMI, Spot CVBS, VGA, HDMI, Spot CVBS, VGA, HDMI, Spot CVBS, VGA, HDMI CVBS, VGA, HDMIפלט וידיאו כןכן כן כן כן יציאת מסך כפולה Small 1U 1U 2U 2U 1Uסוג שלדה 4(1)4(1) 4(1) 8(1) 4(1) כניסות שמע ‏(יציאות)‏ כןכן לא כן כן שמע דו-‏ כיווני לאלא לא Yes לא כניסת מיקרופון 8 8 8 8 4מספר כניסות מגע יבש 1 1 4 4CH 1מספר יציאות מגע יבש RS485 RS485 RS485 X2 RS485 RS485שליטה על מצלמות ממונעות 200/240 FPS (Total) (Total) 200/240 FPSלא לא לא הקלטה בפורמט CIF 8ch @ 25/30 FPS 8ch @ 25/30 FPSלא לא לא הקלטה CIF לערוץ 100/120 FPS (Total) 200/240 FPS (Total) (Total) 100/120 FPSלא לא הקלטה בפורמט D1 4ch@25/30FPS + 8ch @ 25/30 FPS 4ch @ 25/30 FPSלא לא הקלטה D1 לערוץ לאלא 100/120 FPS (Total) 200/240 FPS (Total) 100/120 FPS (Total) הקלטה בפורמט HDMI לאלא 4ch @ 25/30 FPS 4ch @ 25/30 FPS 4ch @12/15 FPS הקלטה HDMI לערוץ Baseline Advanced Advanced High profile High profileהקלטה בקידוד H.264 (3TB) 12 (2TB) 4 (2TB) 8 (3TB) (3TB) 2 דיסקים 1(0)1(0) 1(0) 1(0) 1(0) חיבורים לדיסק (E-sata)USB 100 Mbps 1000 Mbps 1000 Mbps 1000 Mbps 1000Mbpsחיבור לרשת כןכן כן כן כן צורב דיסקים ) אפשרות להתקנה 1-25/30 FPS @CIF 1-25/30 FPS @CIF 1-25/30 FPS @1080P 1-25/30 FPS @1080P 12/15Fps@1080Pקצב זרם ראשי 12/15FPS@CIF 1-25/30 FPS @CIF 1-25/30 FPS @CIF 1-25/30 FPS@CIF 12/15Fps@CIFקצב זרם לאינטרנט ) משני)‏ כןכן כן כן כן יציאה להאריך את קולטן השלט כןכן כן כן כן עכבר אופטי 12V/2A DC 12V/4A 100-240 VAC 100-240 VAC DC 12V/4Aספק כוח 117


16 מצלמותמערכת דיגיטלית – מדריך משתמשנספח ו'‏ מפרט מכשירים עםSA-16400N+ SA-16400NE+ SA-16400HD+ (1U) SA-16200SDI SA-16400SDICIF D1 + CIF D1 SDI 1080P SDI 1080Pפורמט דחיסה 16 4 D1 + 12 CIF 16 16 16מספר כניסות 16 16 16 4 4מספר ערוצי ניגון ‏(מקומי)‏ 4 16 4 1 1מספר ערוצי ניגון ) מרוחק)‏ Yes No Yes No Noצפייה בזמן ניגון ‏(מקומי)‏ No No No No Noיציאה לערוצים בודדים Yes Yes Yes Yes Yesשמירת תמונה CVBS/VGA/HDMI/Spot CVBS/VGA/HDMI/Spot CVBS/VGA/HDMI/Spot CVBS/VGA/HDMI CVBS/VGA/HDMIפלט וידיאו YES No Yes Yes Yesיציאת מסך כפולה Smalll 1U 1U 1U 2U 2Uסוג שלדה 4(1)4(1) 4(1) 16(1) 16(1) כניסות שמע ‏(יציאות)‏ Yes Yes Yes Yes Yesשמע דו-‏ כיווני No No No Yes Yesכניסת מיקרופון 16 16 16 16 16מספר כניסות מגע יבש 1 1 1 4 4מספר יציאות מגע יבש RS485 RS485 X2 RS485 RS485 RS485שליטה על מצלמות ממונעות 400/480 FPS (Total) 400/480 FPS (Total) 400/480 FPS (Total) No No הקלטה בפורמט CIF16ch @ 25/30 FPS 16ch @ 25/30 FPS 16ch @ 25/30 FPS No Noהקלטה CIF לערוץ 100/120 FPS (Total) 135/165 FPS (Total) 400/480 FPS (Total) No No הקלטה בפורמט D116ch @ 6/7 FPS 4ch@25/30FPS + 12ch@6/7FPS 16ch @ 25/30 FPS No Noהקלטה D1 לערוץ לאלא לא 200/240 FPS (Total) 400/480 FPS (Total) הקלטה בפורמט HDMI לאלא לא 16ch @ 12/15 FPS 16ch @ 25/30 FPS הקלטה HDMI לערוץ Baseline Baseline Advanced High profile High Profileהקלטה בקידוד H.264 (3TB Max) 12 (3TB each) 2 (3TB each) 8 (3TB each) each) 8 (3TB דיסקים 1(0)1(0) 1(0) 1(2) 1(2) חיבורים לדיסק (E-sata)USB 100M 1000 Mbps 1000 Mbps 1000Mbps 1000Mbpsחיבור לרשת לאכן כן כן כן צורב דיסקים ‏(אפשרות להתקנה 1-25/30 FPS @CIF 1-25/30 FPS @CIF 1-25/30 FPS @CIF 12/15fps@1080P 1-25/30 FPS @1080Pקצב זרם ראשי 12/15Fps@CIF 1-6/7 FPS@CIF 1-25/30 FPS @CIF 12/15Fps@CIF 1-25/30 FPS @CIFקצב זרם לאינטרנט ‏(משני)‏ כןכן כן כן כן יציאה להאריך את קולטן השלט כןכן כן כן כן עכבר אופטי 12V/2A DC 12V/4A DC 12V/4A 220V 220Vספק כוח 118


מערכת דיגיטלית – מדריך משתמשנספח ז'‏ מפרט מכשירים עם36 מצלמותSA-2460024 אוSA-32800CIF D1* + CIFפורמט דחיסה 24 4 D1* + 28 CIFמספר כניסות 16 16מספר ערוצי ניגון ‏(מקומי)‏ 4 16מספר ערוצי ניגון ) מרוחק)‏ כןלא צפייה בזמן ניגון ‏(מקומי)‏ לא32 יציאה לערוצים בודדים כןכן שמירת תמונה CVBS/VGA/HDMI CVBS/VGA/HDMI/Spotפלט וידיאו לאלא יציאת מסך כפולה 1U 2Uסוג שלדה 4 16כניסות שמע ‏(יציאות)‏ 1 1שמע דו-‏ כיווני כןכן כניסת מיקרופון לא1 מספר כניסות מגע יבש 16 16מספר יציאות מגע יבש 1 4שליטה על מצלמות ממונעות RS485 X2 RS485 X2 הקלטה בפורמט CIF600/720 FPS (Total) (Total) 800/960 FPSהקלטה CIF לערוץ לא32ch @ 25/30 FPS הקלטה בפורמט D1 לא(Total) 260/310 FPS הקלטה D1 לערוץ לא4ch@25/30FPS + 28ch@6/7FPS הקלטה בפורמט HDMI לאלא הקלטה HDMI לערוץ Baseline Baselineהקלטה בקידוד H.264 (2TB each) 3each) 8 (2TB דיסקים 1(0)1(2) חיבורים לדיסק (E-sata)USB 1000 Mbps 1000 Mbpsחיבור לרשת כןכן צורב דיסקים ‏(אפשרות להתקנה 1-25/30 FPS @CIF 1-25/30 FPS @CIFקצב זרם ראשי 1-6/7 FPS@CIF 1-6/7 FPS@CIFקצב זרם לאינטרנט ‏(משני)‏ כןכן יציאה להאריך את קולטן השלט כןכן עכבר אופטי DC 12V/5A 100-240 VACספק כוח 119

More magazines by this user
Similar magazines