Brožura - HACH LANGE

hach.lange.cz

Brožura - HACH LANGE

W.T.O.S. – pracuje okamžitě

Rychlá a snadná optimalizace


Systém W.T.O.S. znamená optimalizaci

procesu bez rizika

Snižování nákladů a dodržování stále přísnějších limitů – dokonce i v případě

náhlých špičkových zatížení: S moduly W.T.O.S. pro optimalizaci procesu (Water

Treatment Optimisation Solutions – Řešení pro optimalizaci čistění odpadních

vod) mohou být tyto požadavky pro moderní řízení čistíren odpadních vod splně-

ny. Bez stavebních úprav a větších investic poskytuje systém W.T.O.S. stabilněj-

ší provoz, spolehlivé dodržení limitních hodnot, nízké náklady a zlepšení

spolehlivosti provozu.


HACH LANGE nabízí spolehlivé

hodnoty na odtoku

Se systémem W.T.O.S. přináší společnost

HACH LANGE nové standardy do

spolehlivosti procesů, jelikož W.T.O.S.

znamená měření a dopředné nebo zpětnovazebné

řízení z jednoho zdroje. Jak

pomocí standardních modulů pro odstraňování

fosforečnanů a dusíku, tak i řízení

kalového hospodářství, vše je optimalizováno

bez rizika. Systém W.T.O.S. znamená

stabilní hodnoty na odtoku – vždy.

Systém W.T.O.S. pracuje v reálném

čase a provádí přesná měření

Na rozdíl od metod řízení závislých na

času nebo objemu, moduly W.T.O.S. řídí

podle zatížení a pracují v realném čase.

Proto se provzdušňuje nebo měří jen

taková část, která je potřebná pro dosažení

požadované hodnoty.

„ Riziko při špičkovém zatížení? Nyní dodržujeme

všechny limitní hodnoty, dokonce i v extrémních

situacích.“

Navíc:

Systém W.T.O.S. stabilizuje hodnoty na

odtoku okamžitě po uvedení do provozu –

pro optimalizaci procesu bez rizika!

Vysoká provozní spolehlivost díky

chytrým podrobným řešením

Systém HACH LANGE PROGNOSYS analyzuje

naměřené hodnoty a díky tomu je

W.T.O.S. ještě spolehlivější: Jsou-li hodnoty

nesprávné nebo nejsou-li vůbec

dostupné, W.T.O.S. automaticky použije

alternativní strategie řízení. To spolu s

jednoduchou obsluhou a vysokou transparentností

umožňuje maximální provozní

spolehlivost a bezpečné dodržení

všech hodnot na odtoku.


Systém W.T.O.S. zajistí úspory

rychleji, než si myslíte

Maximální účinnost díky zpětnovazebnému řízení v závislosti na zatížení: Čistírny

odpadních vod musí nejen čistit odpadní vodu, ale také pracovat účinně bez

stále se zvyšujících nákladů. Systém W.T.O.S. k tomu přispívá různými způsoby,

úspory vznikají už při instalaci, která je snadná a systém je integrován již od

prvního dne! Systém W.T.O.S. řídí nejen pomocí času a objemu, ale také v

závislosti na zatížení, které je založeno na ověřených naměřených hodnotách.

Požadované hodnoty jsou spolehlivě dodrženy, bez plýtvání energií, srážedly

nebo polymery!

Optimalizace bez nutnosti stavebních úprav či rekonstrukce

Systém W.T.O.S. umožňuje optimalizaci procesu a spolehlivé dodržování hodnot na odtoku

bez nákladných stavebních úprav nebo rekonstrukce např. nádrží či aeračních zařízení.

Standard v systému kvality HACH LANGE

Optimalizace bez nákladů na pokusy a omyly: Systém W.T.O.S. již poskytuje spolehlivost mnoha

provozům, které je možno brát jako referenci a používají jej mnohé asociace a průmyslové giganty.

Kompletní služby HACH LANGE

Společnost HACH LANGE garantuje konzultace, servis a dostupnost od samého

začátku a v krátkém čase – což zaručuje účinnost provozu bez významných výdajů.


Již se nemusíte obávat

Systém W.T.O.S. reaguje automaticky. HACH LANGE tudíž podstatně snižuje nutnost

dohlížení na proces a tím i vynaložené pracovní úsilí.

Podstatně snížená spotřeba energie

Systém W.T.O.S. řídí provzdušňování pro nitrifi kaci a denitrifi kaci podle dané situace.

Tím se ušetří velké množství energie.

Snížená spotřeba srážedel a polymerů

Systém W.T.O.S. přesně řídí a provádí měření v závislosti na zatížení.

Tím se podstatně snižuje spotřeba srážedel a polymerů.

Rychlá realizace a spolehlivé šetření

Díky využití stávajících systémů není zapotřebí zdlouhavé plánování nebo schvalování;

standardní moduly mohou být instalovány snadno a bez programování.


14943 Luckenwalde

36103 Flieden

37622 Hehlen

41569 Villau

45739 Oer-Erkenschwick

46483 Wesel

56479 Willingen

56751 Polch

58540 Meinerzhagen

59955 Winterberg

63110 Rodgau

70806 Kornwestheim

73432 Aalen

76891 Bundenthal

82418 Murnau

85258 Weichs

47228 Duisburg-Rheinhausen

86842 Türkheim

88299 Leutkirchen

90599 Dietenhofen

91052 Erlangen

91083 Baiersdorf

96106 Ebern

97753 Karlstadt

„ W.T.O.S. je otevřený systém, ve kterém jsou všechny

parametry viditelné a upravitelné. Tato transparentnost

neobyčejně zvyšuje spolehlivost.“

Každá čistírna odpadních vod může

ušetřit

Horst Zimmermann

Vedoucí ČOV

Duisburg-Rheinhausen

Standardizované moduly W.T.O.S. optimalizují provoz čistíren odpadních vod všech velikostí a mohou

být sestaveny dle požadavků zákazníka. Jejich standardní rozhraní umožňuje snadnou integraci do

stávajících systémů. Uvedení do provozu je jednoduché a rychlé. Tím je zaručeno spolehlivé zavedení

celého projektu.


Modul

SD

Odvodňování kalu

Modul

ST

Zahušťování kalu

Modul

SRT

Modul

N

Nitrifikace

Stáří kalu

Partner pro nejrůznější řešení

Modul

N/DN

Přerušovaná

denitrifikace

Společnost HACH LANGE, jako spolehlivý partner, podporuje projektanty a systémové integrátory: od nabídky a

specifi cko-aplikační konzultace přes dokumentaci pro instalaci a uvedení do provozu po odborné zaškolení.

Modul

P

Odstraňování

fosforečnanů

„ Spoléháme na to, že systém W.T.O.S.

zvýší spolehlivost provozů. Skutečnost,

že se také sníží náklady, na nás udělala

velký dojem.“

Stefan Raskopp

Projektový manažer, HELL GmbH & Co. KG

Krefeld, Německo


Zde můžete

najít více

informací

o systému

W.T.O.S.

Optimalizace se systémem W.T.O.S.

Optimalizace cílů

Lepší provozní spolehlivost

Stabilní hodnoty na odtoku

Úspory energie během provzdušňování

Snížení spotřeby srážedel

Snížení objemu přebytečného kalu

Snížení spotřeby polymerů pro odvodňování a

zahušťování kalu

Maximální koncentrace nerozpuštěných látek

v zahuštěném/odvodněném kalu

Energetická optimalizace produkce bioplynu

HACH LANGE S.R.O.

Zastrčená 1278/8

CZ-141 00 Praha 4 - Chodov

Tel. +420 272 12 45 45

Fax +420 272 12 45 46

info@hach-lange.cz

www.hach-lange.cz

Kontrolér SC 1000 používající ...

Modul P Modul N/DN Modul N Modul SRT Modul SD Modul ST

Modul P – odstraňování fosforečnanů, Modul N/DN – přerušovaná denitrifi kace, Modul N – nitrifi kace,

Modul SRT – stáří kalu, Modul SD – odvodňování kalu, Modul ST – zahušťování kalu

Tel. 272 124 545

DOC033. 85 .30173.May12

More magazines by this user
Similar magazines