Views
2 years ago

njoftimi për anulimin e aktivitetit të prokurimit - Dogana e Kosovës

njoftimi për anulimin e aktivitetit të prokurimit - Dogana e Kosovës

njoftimi për anulimin e aktivitetit të prokurimit - Dogana e

Raporti 2010 shqip_final - Dogana e Kosovës
Raport vjetor 2011 FINAL SHQIP - Dogana e Kosovës
Disa Këshilla të rëndësishme për përdorimin e sigurt të mediave ...
Udhëzues për sigurimin e cilësisë të institucioneve të akredituara ...
procedura standarde operative për trajtimin e personave viktima të ...
Agjendë për zhvillimin e ekonomisë lokale të Mitrovicës
Almanak për Mbikëqyrjen e Sektorit të Sigurisë në Ballkanin ... - DCAF
Raporti përmbledhës për procesin e përcaktimit të tarifave - WWRO
Dëmshpërblimi për personat e trafikuar dhe të shfrytëzuar - DCAF
Prishtinë, 21 dhjetor 2010 QEVERIA E KOSOVËS MINISTRIA
doracak për ecurinë administrative të procedurës - UNDP
Projekt Operacional i Fondacionit të Kosovës pë Shoqëri të ... - KFOS
Strategjia e Zhvillimit të Qëndrueshëm të Komunës ... - UNDP Kosovo
INFORMACIONE PËR AZILKËRKUES TË MITUR PA SHOQËRUES
Dizajnimi dhe aplikimi i mjeteve të planifikimit për planet sektoriale ...
TË GJITHË NJERËZIT E MI
Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës
mbyllja e viti jubilar të shën palit - kishadhejeta.com
MODELI PËR UDHËHEQJE ELEKTRONIKE të ... - CIVICA Mobilitas
FSHDPAK - Guidë udhëzuese mbi të drejtën për punësim - Adrf.org.al
Protokoll Për kushtet teknike të vjeljes dhe ruajtjes ... - Promalisnv.org
Dizajnimi dhe aplikimi i mjeteve të planifikimit për planet sektoriale ...
Të Drejtat e Romëve dhe të Komuniteteve ... - Council of Europe
Të punosh në Greqinë e euros me paga Ballkani - Tribuna News
Ja paga që do të merrni tash e tutje Hyri në fuqi ... - Tribuna News
Të qënurit palë Domethënia e Sarkozisë Dashuria e Parë ... - saktivista
komunitetin ndërkombëtar: për të ndihmuar në - IOM Publications