Znaki handlowe - Skrócona instrukcja dla posiadaczy certyfikatu

ic.fsc.org

Znaki handlowe - Skrócona instrukcja dla posiadaczy certyfikatu

Forest Stewardship Council ®Znaki handlowe - Skróconainstrukcja dla posiadaczycertyfikatu


O znakachtowarowychFSC i Skróconejinstrukcji®Znaki handlowe FSC są podstawowym narzędziem komunikacji dlaposiadaczy certyfikatu FSC pozwalającym wykazać, że ich produktyspełniają normy określone przez FSC. Są to unikatowe identyfikatoryFSC i produktów certyfikowanych przez FSC. Informują klientów,skąd pochodzi produkt (odpowiedzialne zarządzanych lasów /odpowiedzialne źródła / materiały wtórne) i stanowią spójny, jasnykomunikat, że produkt wykonany jest z materiałów certyfikowanychzgodnie ze standardami FSC.Skrócona instrukcja została opracowana na podstawie normy znakutowarowego FSC-STD-50-001 (V1-2). Przestrzeganie tej normyjest obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy certyfikatów FSC,używających znaku handlowego FSC. Celem skróconej instrukcji jestusprawnienie przekazu informacji dotyczących zobowiązań posiadaczycertyfikatów na rzecz FSC w zakresie prawidłowego używania znakówhandlowych FSC. Zawiera ona ważne informacje będące streszczeniemnormy znaku towarowego 50-001 z wizualnymi przykładami, którepomogą użytkownikom znaków handlowych lepiej zrozumieć, jakwdrażane są te zasady. Informator nie obejmuje wszystkich aspektówwykorzystania znaków handlowych i możliwe, że będą Państwo mielijeszcze jakieś pytania. Dlatego szczegółowych informacji na tematużywania znaku handlowego należy szukać nie tylko w skróconyminformatorze ale także w pełnym tekście normy znaku handlowegoFSC-STD-50-001 (V1-2).


Spis treściCzym są znaki handlowe FSC®?Kto musi przestrzegać normy znaków handlowych FSC-STD-50-001 (V1-2)?Symbol znaku handlowego ® czy TM?Jak wybrać, którego symbolu należy używać?Jak i kiedy używać symbolu znaku handlowego?Etykiety FSC® - użycie etykiet FSC® na produktachKolory etykiet FSC®Korzystanie z minietykietPromocyjny wykorzystanie znaków handlowych FSC® – panele promocyjneZasady korzystania z paneli promocyjnychKolory paneli promocyjnychWykorzystanie znaków handlowych FSC® w celach promocyjnych – Dodatkowe logo(samodzielne logo)Umieszczenie etykiet FSC®, logo oraz paneli promocyjnych03 - 0303 - 0303 - 0304 - 0404 - 0405 - 0606 - 0809 - 1011 - 1112 - 1212 - 1213 - 1314 - 14© 2012 Forest Stewardship Council A.C. · Wszelkie prawa zastrzeżone · FSC-SECR-0002


Dlaczego korzystanie z symbolu znaku handlowego jest ważne? Dla ochrony znaków handlowych FSC®!Jak wybrać, którego symbolu należyużywać?Krok 1 Krok 2Sprawdź załącznik 1 w FSC-STD-50-001, abyzobaczyć status rejestracji w pożądanymkraju/krajachWybierz właściwy symbol odpowiednio dokraju/krajów, w których produkty mają byćdystrybuowaneNa przykład: Turecki producent mebli drewnianych dystrybuuje je do Niemiec i Wielkiej Brytanii:Krok 1 Krok 2Turcja TM, Niemcy ®, Wielka Brytania ®®!Jeżeli produkty mają być dystrybuowane w wielu krajach, w części z których obowiązuje symbol ®, a w innychTM, którego symbolu należy użyć? TM!Którego symbolu należy użyć, jeżeli dystrybucja produktów w chwili etykietowania nie jest jeszcze znana? TMJak i kiedy używać symbolu znakuhandlowego?Do pierwszego lub najważniejszego użycia inicjałów FSC i Forest Stewardship Council w każdym tekście należydodać zapisany w indeksie górnym symbol ® lub TM, np. FSC® lub Forest Stewardship Council®© 2012 Forest Stewardship Council A.C. · Wszelkie prawa zastrzeżone · FSC-SECR-000204


®Etykiety FSC - użycie etykiet FSC naproduktachStandardowe etykiety FSC®: 100%, MIX, RecycledSzata graficzna etykiet FSC jest dostępna w generatorze etykiet. Dostępem do generatora etykiet zarządzająJednostki Certyfikujące.Przykłady wszystkich etykiet oraz elementy szczegółowych etykiet można znaleźć w dokumencie „Matrix ofFSC labels“ (Tabela etykiet FSC).Układ pionowyUkład poziomy17mm17mm17mm12mmMinietykiety FSC®Układ pionowyUkład poziomy11mm11mm11mm8mm© 2012 Forest Stewardship Council A.C. · Wszelkie prawa zastrzeżone · FSC-SECR-000205


Umieszczenie na etykiecie informacji orodzaju produktuNp.Informacja o właściwym rodzaju produktu jest wymagana wnastępujących przypadkach:• Produkt końcowy zawiera materiał nieobjętycertyfikatem FSC• Drukowane publikacje z certyfikatem FSCKolory etykiet FSC®1) Zielony, czarny i biały to standardowe kolory etykiet FSC. Preferowana wersja to zielone tło.Zielony kolor: Pantone 626C. Można użyć odpowiednika koloru Pantone 626C uzyskanego w systemie CMYK lub RGB.ZielonyZielonyWersja czarno-białaWersja czarno-biała(tło)(napisy)(czarne tło)(białe tło)© 2012 Forest Stewardship Council A.C. · Wszelkie prawa zastrzeżone · FSC-SECR-000206


2) Jeżeli publikacja nie wykorzystuje zielonego, czarnego ani białego koloru, etykietę można wydrukować przy użyciunajciemniejszego dostępnego koloru, użytego w publikacji, użytego do odtworzenia tła lub napisów.Przykład 1TłoNapisyPrzykład 2TłoNapisy© 2012 Forest Stewardship Council A.C. · Wszelkie prawa zastrzeżone · FSC-SECR-000207


3) Jeżeli w publikacji nie ma niezadrukowanych białych obszarów, można użyć standardowych lub ograniczonychkolorów do stworzenia przezroczystej etykiety, pod warunkiem, że elementy etykiety są odtworzone w kolorze czarnymlub jeżeli kolor tła zapewnia dostateczny kontrast.Przykład 1 Przykład 2© 2012 Forest Stewardship Council A.C. · Wszelkie prawa zastrzeżone · FSC-SECR-000208


Korzystanie z minietykietScenariusz 1Minietykiet można zawsze używać w następujących przypadkach:• Rozmiar papieru A5 lub mniejszy• Opakowanie o objętości 500ml lub mniejszePrzykład 1 Przykład 2450mlMilky© 2012 Forest Stewardship Council A.C. · Wszelkie prawa zastrzeżone · FSC-SECR-000209


Scenariusz 2Jeżeli brakuje dostatecznej niezadrukowanej powierzchni, aby użyć standardowej etykiety, można użyćminietykiety.Przykład 1 – Ulotka A4Squeaky CleanWindow Cleaners20% offWITH THIS FLYERCall 02067474747 47 to book your appointmentJednakże obszar przeznaczony do pisania lub drukowania, na przykład szablon listów lub pocztówek, nie jestuważany za wolną, niezadrukowaną przestrzeń.Przykład 2THIS SPACE FOR WRITING MESSAGESPOST CARDTHIS SPACE FOR ADDRESS ONLYPLACESTAMPHERE© 2012 Forest Stewardship Council A.C. · Wszelkie prawa zastrzeżone · FSC-SECR-000210


Promocyjny wykorzystanie znaków®handlowych FSC – Panele promocyjneOrganizacje mogą używać paneli promocyjnych FSC do promowania swoich produktów objętych certyfikatemFSC oraz ich statusu jako posiadaczy certyfikatu FSC w broszurach, materiałach w punktach sprzedaży, innychmateriałach promocyjnych oraz na stronach internetowych i na gadżetach promocyjnych.Panel promocyjny10mmLogo FSCStrona internetowa FSCKod licencyjnyOświadczeniepromocyjneUżycie alternatywnych sformułowań i dodatkowych informacji, które miałyby być wykorzystane wraz z panelempromocyjnym, wymaga uprzedniego zatwierdzenia przez FSC, za pośrednictwem Jednostki Certyfikującej.Jednostka Certyfikująca może zatwierdzić alternatywne układy. Na przykład: oświadczenie promocyjne, adres stronyinternetowej FSC lub kolorowe tło, mogą być pominięte ze względu na ograniczenia przestrzenne.Przykład 1 Przykład 2®FSC C000000© 2012 Forest Stewardship Council A.C. · Wszelkie prawa zastrzeżone · FSC-SECR-000211


DozwoloneNiedozwoloneUżywanie panelu promocyjnego lub jego elementów w widocznym miejscu wkatalogach, broszurach i na stronach internetowych służących sprzedaży.Paneli promocyjnych nie wolno zamieszczać w nagłówkachszablonów dokumentów.Zamieszczenie obok panelu promocyjnego linku lub tekstu o treścizbliżonej do: „Wybieraj produkty z certyfikatem FSC“, jeżeli nie wszystkieprodukty są na tej samej stronie i oznaczenie produktów z certyfikatemFSC poprzez opatrzenie ich logo lub inicjałami FSC.W razie takich preferencji wolno używać paneli promocyjnych lubsamego logo i kodu licencyjnego na gadżetach reklamowych, jak np.koszulki, kubki, długopisy, pojazdy itd.Nie wolno zamieszczać paneli promocyjnych na wizytówkach.Paneli promocyjnych nie wolno używać na produktach zamiastetykiety FSC.Nie wolno używać paneli promocyjnych równolegle zoznaczeniami innych systemów certyfikacji leśnej w sposóbsugerujący, ze względu na wielkość lub rozmieszczenie, żeznak handlowy FSC jest równie ważny lub mniej ważny co znakalternatywnego systemu certyfikacji.Nie wolno umieszczać logo FSC na gadżecie reklamowymwykonanym w całości lub części z drewna, chyba że kwalifikuje sięon do oznaczenia etykietą.Kolory paneli promocyjnychDo koloru, formatu i lokalizacji paneli promocyjnych stosuje się zasady regulujące etykiety FSC.ZielonyZielonyWersja czarno-białaWersja czarno-biała(tło)(napisy)(czarne tło)(białe tło)© 2012 Forest Stewardship Council A.C. · Wszelkie prawa zastrzeżone · FSC-SECR-000212


®Umieszczenie etykiet FSC , logo oraz panelipromocyjnychNie wolno ich umieszczać na tle fotografii lub innym tle o intensywnym wzorze, które mogłoby zakłócać wygląd etykietylub przenikać przez wzór w sposób mogący wprowadzić w błąd co do przedmiotu certyfikacji.Więcej informacji na temat zasad umieszczania etykiet, logo i paneli wraz z przykładami użycia można znaleźć wpublikacji „Quick guide to FSC Trademark usage – Background“ (Skrócony informator dla użytkowników znakutowarowego FSC - Tło).FSCFSCFSCTopWoodChairsFSCProsimy przestrzegać zasadypozostawiania marginesuwokół etykiet, logo i paneliLogo jest niezależne odinnych oznaczeń markiLogo z ramką na tle ointensywnym wzorze lubna tle fotografiiUżycie etykiety na tle ostandardowym wzorzeTopWoodChairsUżycie logo w koleWprowadzające w błądużycie – logo w połączeniu zinnymi oznaczeniami markiWykorzystanie logo na tlefotografii, która przenikaprzez wzór logoWykorzystanie logo na tle ointensywnym wzorze, któryprzenika przez wzór logo© 2012 Forest Stewardship Council A.C. · Wszelkie prawa zastrzeżone · FSC-SECR-000214

More magazines by this user