11_JAWORZNO_KAZEK KOPIA.indd - ART-COM Sp. z oo

s1.artcom.pl

11_JAWORZNO_KAZEK KOPIA.indd - ART-COM Sp. z oo

Jaworzno – prawa miejskie 1901 r.TygodnikLokalny16 – 22 marca 2011 r.nr 11/1016 rok XXcena 2,00 zł w tym 8% VATnr indeksu 355089 • http://www.ct.jaworzno.plTytuł pojawił się w roku 1798aby nasze miasto było lepszeCO TYDZIEŃKradzieże, pościgi, wypadki wszystkich zainteresowanychna kolejny wykładpani dr Danuty Piekarz pt. Czykoniec świata jest bliski? – napodstawie Apokalipsy św. Jana,który odbędzie się w sobotę19 marca 2011 r. o godz. 17:00w sali teatralnej im. ks. StefanaKowalczyka.Czesław BrandysISNN 1232–2010 .W poniedziałek w południebokser Krzysztof W. uciekałOstatni Ikarus PKM-uposzedł na złomOstatniego Ikarusa żegnali pracownicy PKM-uWubiegłym tygodniuskończyłasię pewna epokaw jaworznickiej komunikacji.Przedsiębiorstwo KomunikacjiMiejskiej wysłałona złom ostatni autobusmarki Ikarus. bez prawa jazdy przed policją,w finale staranował policyjnyradiowóz. Zapłaci 2500 zł mandatu.Wieczorem tego samegodnia karetka jaworznickiego p.jamrózoddziału pogotowia uległa kolizji,po której nie nadaje sięjuż do jazdy. We wtorek w nocyzłodziej paliwa ze stacji Statoilgoniony był przez 5 radiowozów.W parku na OsiedluStałym próbował przejechaćpolicjantów. Szczegóły tychwydarzeń na stronach 2 i 3.Czołowe zderzenie motocyklaZdjęcie wykonała nasza czytelniczka Joanna NowakDo tego zdarzeniadoszło w niedzielępo godzinie 15na skrzyżowaniuul. Sobieskiego z ul. Bukowską. erer . Tak byłoi w tym przypadku.W piątek jaworzniankawypłaciła w banku1.100 złotych. Kieszonkowiecczekał tylkona dogodny momentdo przeprowadzeniakradzieży. Kobieta wydałaczęść gotówkii z ponad 700 złotymiposzła do sklepu mięsnegona ul. Sienkiewicza.Tam zostałaokradziona. Policjancimówią, że trudno będzienamierzyć sprawcę.– Przeglądamy nagraniamonitoringu miejskiego.Sprawdzamy z kimkobieta miała stycznośćtego dnia. Ale na razienie mamy żadnych dobrychinformacji w tejsprawie – mówi podinspektorJacek Sowa.p.jamróz


.Z tej okazji we wtorek w urzędziemiejskim odbyła się uroczystość, naktórej prezydent miasta odznaczył jubilatów„Medalami za długoletnie pożyciemałżeńskie” przyznanymi przezPrezydenta RP.Oto lista jubilatów: Stanisława i JulianBanasik, Izabela i Dionizy Koba,Irena i Władysław Koziarz, Maria i StanisławMrzygłód, Maria i Józef Palka,Władysława i Stefan Radomscy, Irenai Tadeusz Starzec, Krystyna i TadeuszSzymiec, Maria i Czesław Ziętek.Ze łzami w oczach jaworznickapublicznośćprzyjęła filmdokumentalny pt. „Goryczi Chwała” w reżyserii EwyŚwiecińskiej.Film jest wspomnieniemo śp. Marii i LechuKaczyńskich – parze prezydenckiejtragicznie zmarłejw katastrofie smoleńskiej.W dokumencie wystąpiliMarta Kaczyńska-Dubienieckai przyjaciele Państwa Kaczyńskich(m.in. Maciej Łopiński,Krzysztof Wyszkowski,Zbigniew Romaszewski),w tle muzyka MichałaLorenca.Pokaz filmu pt. „Goryczi Chwała” został zorganizowanyprzez Fundację RozwojuPatria z Jaworzna. Gośćmispecjalnymi projekcjibyli: Poseł na Sejm RP ArkadiuszMularczyk, który reprezentowałPrawo i Sprawiedliwośći były szef Agencji BezpieczeństwaWewnętrznego– minister Bogdan Święczkowski.Po projekcji filmu odbyłosię spotkanie z zaproszonymigośćmi. Minister BogdanŚwięczkowski barwnie opisywałpostać Prezydenta LechaKaczyńskiego i PierwszejDamy – Marii Kaczyńskiej.Poseł Arkadiusz Mularczyk,który w polskim parlamenciejest członkiem KomisjiSprawiedliwości orazczłonkiem zespołu parlamentarnegodo spraw wyjaśnieniakatastrofy smoleńskiej,odniósł się do prac rząduDonalda Tuska w sprawietragicznego wypadku prezydenckiegosamolotu. W wystąpieniuobnażył słabośćpolskiego państwa i wymiarusprawiedliwości.Zgodnie z tradycją,na zakończenie jaworznickiegospotkania, poseł ArkadiuszMularczyk otrzymałz rąk prezesa FundacjiRozwoju Patria – AndrzejaOpitka – pamiątkową pateręz grawerem „Ku OjczyźnieWzrastaj”.IW2Aktualności16 zł wynosi opłata za przejazd A4 Katowice – KrakówSąd ujawni koncesję?Już dzisiaj (16.03) Sąd Rejonowyw Warszawie ogłosiwyrok w procesie o ujawnieniezapisów umowy koncesyjnejna budowę i eksploatacjęautostrady A4. Urzędnicy liczą,że będzie pozytywny dla gminy.Miasto już od kilku lat ubiegasię o odtajnienie umowy zawartejmiędzy Stalexportem AutostradąMałopolską a rządem.– Potrzebujemy wglądu do umowy,bo podobno jest tam zapis,że węzeł autostrady w Jeleniu jestprzeznaczony do zamknięcia – wyjaśniaTomasz Tosza z wydziału inwestycjimiejskich.Odtajnienie umowy ze wszystkimianeksami pozwoli takżesprawdzić, czy rzeczywiście figurujew niej zapis o zakazie dotowaniaprzez rząd budowy dróg równoległychdo autostrady.Prezydent Jaworzna zażądałod Generalnej Dyrekcji DrógKrajowych i Autostrad (GDDKiA)ujawnienia umowy na podstawieprzepisów o dostępie do informacjipublicznej. Sprawa trafiłado sądu.Prawnicy GDDKiA argumentują,że nie można odtajnić umowyze względu na ochronę koncesjonariuszaprzed konkurencją. – Alejuż kilkakrotnie zostało stwierdzoneprzez sądy, że Stalexport nie posiadakonkurentów. Więcej, że jestmonopolistą na rynku sprzedaży. Zjazd naA4 ma szansę naotwarciePrzeżyli razem 50 latprzejazdu autostradą A4między Katowicami a Krakowem– mówi Tosza.Urzędnik liczy na zwycięstwogminy w tym sporze.Ogłoszenie wyrokudzisiaj w samo południe.Szczegóły w następnymnumerze.p.jamrózKrzysztof W., 20-letnibokser jaworznickiegoklubu, niezatrzymał się do ulicznejkontroli i doprowadziłdo kolizji z radiowozem.Prowadził samochód bezprawa jazdy.W poniedziałek około11.50 policjanci kontrolującyna ulicy Sobieskiegotrzeźwość kierowców postanowilizatrzymać nadjeżdżającysamochód markiDaewoo Nexia.Kierowca początkowozwolnił, chwilę późniejgwałtownie przyspieszył.Policjanci podjęli pościgza podejrzanym samochodemi wezwali wsparcie.Kierowca uciekał w kierunkuCiężkowic. Ulicami:ks. Mroczka, Bobrowa Górka,Budowlana, zbliżał siędo kompleksu leśnego.– Policjanci próbowalizajechać mu drogę. Widzącto kierowca spychałradiowóz, ten gwałtowniehamując uderzył w drzewo.Co Tydzień nr 11/101616 marca 2011 rokuMiasto JaworznoBokser piratemdrogowymNa szczęście nikt nie ucierpiał– relacjonuje podinspektorJacek Sowa.Niedługo potem Daewoozatrzymał inny radiowózskierowany w tenrejon. Kierowcą okazałsię 20-letni Krzysztof W.,mieszkaniec Jaworzna.Jeździł samochodem,jeszcze gdy był niepełnoletni.Za co w 2005 rokudostał sądowy zakaz prowadzeniapojazdów mechanicznych.Tego samego dnia, któregozostał zatrzymany,wcześniej był na komendziestawić się na wezwaniepolicjantów w sprawieprowadzenia samochodubez uprawnień. Przyjechał...autem, mimo że prawajazdy nadal nie posiada.W sumie za jazdę bezprawka, spowodowanie kolizji,nie reagowanie na poleceniezatrzymania i niebezpiecznezachowanie na drodze,dostał mandat w wysokości2.500 zł. p.jamróz„Gorycz i Chwała” w JaworzniePokaz filmu został zorganizowany przez Fundację Rozwoju Patria


Co Tydzień nr 11/101616 marca 2011 rokuMiasto JaworznoAktualności3nowo budowana droga w ramach DWR będzie miała długość 3,5 kmStrażnik też człowiekDokończenie ze str. 1Rozbite dwaradiowozy i karetkaPędząca na sygnalekaretka reanimacyjnajaworznickiegopogotowia zakończyłaswoją służbęna skrzyżowaniu TrasyŚródmiejskiej i ulicyNowolipowej.Pan FranciszekKażdy funkcjonariuszstraży miejskiejnormalnie w sytuacjizaśmieconej posesjidałby jej właścicielowimandat. Tomasz Nóżkanie dość, że nie nałożyłkary, to jeszcze pomógłniepełnosprawnemu,który tam mieszka.Historia pana Franciszka jestbardzo trudna. Kilka lat temuwyprowadził się z domu, w którymmieszkał. Tułał się po świecie.W jedną z zimowych nocy2005 roku dotkliwie odmroziłnogi. Diagnoza lekarska brzmiałajak wyrok: amputacja obu nóg.Po tym pan Franciszek przebywałw kilku zakładach opiekuńczychi dla bezdomnych.Niedawno wrócił do staregodomu rodziny na Pszczelniku.Tutaj znalazł go strażnik miejskiTomasz Nóżka.Jego uwagę zwróciła zaśmieconaposesja. Gdy poznał problemywłaściciela postanowiłmu pomóc.Strażnik jest bardzo skromnyi traktuje swoje postępowaniejak zupełnie normalny, ludzkiodruch. Pomaga panu Franciszkowi,który w domu nie ma prądu,ogrzewania, ani wody.– Ja dostaję 442 złote po odliczeniukomornika. Ręczne sprawymogę robić, przy reszcie pomagakolega. Ze straży chłopaki bardzomi pomagają, drewno przywożą,są super – mówi pan Franciszek.Ma już przynajmniej trochęcieplej, w nocy nie zamarznie.– Było zimno. Akurat opieka społecznaprzywiozła mu piec, tak zwaną kozę.Drewno pozyskiwał ze współlokatoremz okolicy. Zwróciłem się do leśniczego.Obiecał dwa kubiki drewna. Potemzwróciłem się o pomoc w transporcieopału do Miejskiego Zarządu Drógi Mostów, który zapewnił samochód– opowiada strażnik Tomasz NóżkaAle nadal jest wiele potrzeb.Przede wszystkim prąd i woda,a także podstawowe rzeczy:ubrania, artykuły spożywcze.Komendant jaworznickiej straży,Artur Zięba mówi, że strażnicyto też ludzie. Ich zadanieto nie tylko nakładanie mandatów.– Misją straży jest niesieniepomocy. Każde nasze działanie,interwencja, jest to służba dlamieszkańców Jaworzna. Jestemdumny z tej postawy. Strażnik zadziałałzupełnie bezinteresownie,bez żadnego polecenia – mówiprzełożony Tomasza Nóżki.j.grzesik/p.jamrózPoruszający się samochodemdostawczym mieszkaniec Tychówpracujący w Jaworznie nie ustąpiłpierwszeństwa poruszającej sięna sygnale karetce, nagle zmieniająctuż przed nią pas ruchu. Kierowcaerki chcąc uniknąć zderzeniawjechał na krawężnik. Ta ryzykowna,ale konieczna decyzja,spowodowała wywrotkę ambulansu.Samochód wybity na krawężnikunajpierw uderzył w sygnalizacjęświetlną, a potem przewrócił sięna bok na środku skrzyżowania.Przez kilka godzin poruszaniesię po Trasie Śródmiejskiejbyło utrudnione. Kierowcy jadącyod strony Leopoldu nie mogli skręcićna Podwale, a ci jadący z Centrummusieli omijać szerokim łukiemmiejsce kolizji.– W czasie wypadku w ambulansieznajdował się zespół składającysię z trzech osób (ratowników),którzy odnieśli na szczęścieniewielkie obrażenia. Cały zespółzostał hospitalizowany na obserwacjii z dzisiejszych informacjijutro zostanie wypisany do domu.– mówi dr n. med. Dariusz Duda,kierownik stacji Jaworzno.mieszkaniecKatowic ukradł paliwoo wartości 38-letni174 złotych. Odpowiedziałbyza to jak za wykroczenie, alepostanowił jeszcze uciec przedpościgiem i staranować policjantów.Za to czekają go większezarzuty.W nocy z 14 na 15 marca kierowcaNissana Micry zatankowałpaliwo na stacji benzynowej Statoilprzy ul. Grunwaldzkiej. Odjechałnie płacąc. Dziesięć minut po północypracownicy stacji powiadomilipolicję.Chwilę potem jeden z patrolizauważył pasujący do opisu samochódna ul. Martyniaków. Kierowcanie zatrzymał się na wezwanie.Uciekał w kierunku Podłęża, potemGrunwaldzką na Osiedle Stałe.Po drodze lawirował między kolejnymiradiowozami, które przyłączałysię do pościgu. Łącznie goniłogo 5 samochodów.Na Osiedlu Stałym skręcił w ul.1000-lecia, która jest ślepa i prowadzido parku. Tam kończy sięKaretce, która jechała z pomocą, inny samochód zajechał drogę i ta uderzyław sygnalizację świetlną, następnie przewróciła się na bok na skrzyżowaniuUkradł paliwo i chciałrozjechać policjantówoczkiem wodnym, na którym Nissansię zatrzymał.Policjanci myśląc, że to koniecgonitwy wysiedli z samochodów.Wtedy uciekinier wrzucił wstecznybieg i próbował staranować funkcjonariuszy.Udało im się uskoczyć.Pirat drogowy dobił do jednegoz radiowozów.– Jeden z policjantów otworzyłdrzwi i wyciągnął kierowcę z samochodu– relacjonuje podinspektorJacek Sowa.Kierowca był trzeźwy. Opróczkradzionego paliwa katowiczaninmiał 3 komplety kradzionychtablic rejestracyjnych. Za samąkradzież paliwa odpowiedziałbyjak za wykroczenie. Ale ucieczkaprzed policjantami i próba ichtaranowania spowoduje o wielecięższe zarzuty.– W tej chwili ocena tej sytuacjibędzie zupełnie inna. Będzieto przestępstwo. Konsultujemysprawę z prokuraturą, aby dokonaćwłaściwej kwalifikacji postępowaniamężczyzny – mówi Sowa.p.jamróz– W najkrótszym czasie jaki byłmożliwy przyjechała karetka zapasowaz bazy w Dąbrowie Górniczej,do której przeniesiono wyposażeniez uszkodzonego samochodui podjęła dalszą pracę dlamiasta Jaworzno – dodaje.W Jaworznie stacjonują trzy karetkiSystemu Państwowego RatownictwaMedycznego – dwa ambulanse„P” należące do RejonowegoPogotowia Ratunkowego w Sosnowcuoraz jeden ambulans „S”,na który ma kontrakt z NFZ szpitalmiejski. Wypadek ten w żaden sposóbnie spowodował ograniczeniaopieki medycznej ze strony RatownictwaMedycznego zapewnia kierownikjaworznickiego pogotowia.erPobiliz nudówDwóch 16-latków i 15-latekzaatakowali 46-letniegomężczyznę. Pobili goi ukradli portfel.Do zdarzenia doszło w niedzielępo godz. 21.00 na Podwalu. 46-letnimężczyzna stanął w obronieprzechodniów, do których przyczepiłosię kilku agresywnych nastolatków.Ich agresja została skierowanana niego. Pobili go i ukradli portfel,w którym było 160 złotych i dokumenty.– Mężczyzna sam zatrzymałprzejeżdżający patrol policjii poinformował o tym co sięstało. Funkcjonariusze zatrzymalitrzech chłopaków, z którymiteraz przeprowadzamy czynnościna komendzie – mówi podinspektorJacek Sowa.Dwóch 16-latków i 15-latek trafilido policyjnej izby zatrzymańdla nieletnich. Nie wykluczone,że zostaną także oskarżeni o atakna dostawcę pizzy, do którego doszłotego samego dnia.p.jamróz


4Serwis informacyjnyCo Tydzień nr 11/101616 marca 2011 rokuMiasto JaworznoINFORMATORP O L I C J AKomenda Miejska, ul Narutowicza 1 ................................................tel. 997, 61-83-200S T R A Ż P O Ż A R N AKomenda Miejska, ul. Krakowska 22 ................................................tel. 998, 751-87-15S T R A Ż M I E J S K AStraż Miejska – Plac Górników 5 .......................................................... tel. 32 61-81-618P O G O T O W I APogotowie ratunkowe, ul. Chełmońskiego 28 .................................tel. 999, 616-34-57Pogotowie gazowe, Jaworzno, ul. Matejki 33 ..................................................... tel. 992Pogotowie energetyczne, ul. Wojska Polskiego 2 ...................................tel. 616-35-05Pogotowie wodociągowe, ul. Św. Wojciecha 34 ................................................ tel. 994Pogotowie ciepłownicze, Al. Tysiąclecia 7.......................................................... tel. 993Karetka „R” ..........................................................................................tel. 999, 615-11-11Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, ul. Krakowska 22 ...tel. 32 61-81-890P R Z E W O Z Y , P O S T O J E T A X IPomoc drogowa –holowanie ................................................................. tel. 504 551 959Podłęże, ul. Piłsudskiego, dojazd gratis ...................................................tel. 801-84-56TAXI Centrum, ul. Pocztowa, dojazd gratis ...........................tel. 793-71-71, 615 03 00Osiedle Stałe, dojazd gratis .......................................................................tel. 801-88-95Szczakowa, ul. Kolejarzy, dojazd gratis ....................................................tel. 801-80-93Radio Taxi bezpłatne zamawianie ..............................................................tel. 32 191 91Leopold, drobne zakupy, dojazd gratis ................................................... tel. 801-84-64TAXI Gigant, dojazd w I strefie gratis ...........................tel. 0607-258-227, 801-84-55TAXI – HALA ................................................................................................tel. 793 83 83U R Z Ę D YUrząd Miejski 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 33 – centrala ....tel. 32 61-81-500................................................................................................................fax. 32 61-81-501strona internetowa: .............................................................................www.jaworzno.plstrona biuletynu Informacji publicznej (BIP): ............................ www.bip.jaworzno.plWydział SO działalność gospodarcza – Plac Górników 5 ................. tel. 32 61-81-716Wydział SO dowody osobiste – ul. Grunwaldzka 33 ..........................tel. 32 61-81-503Wydział SO paszporty – ul. Grunwaldzka 33 .....................................tel. 32 61-81-527Wydział SO meldunki – ul. Grunwaldzka 33 .......................................tel. 32 61-81-542Wydział SO prawa jazdy – ul. Grunwaldzka 33 .................................. tel. 32 61-81-519Wydział SO rejestracja pojazdów – ul. Grunwaldzka 33 ................... tel. 32 61-81-511MOPS świadczenia rodzinne – ul. Północna 9b ................................. tel. 32 61-81-786MOPS świadczenia alimentacyjne – ul. Północna 9b ........................tel. 32 61-81-940Miejski Rzecznik Konsumentów – Plac Górników 5 .......................... tel. 32 61-81-777Urząd Skarbowy, ul. Grunwaldzka 274 ............tel. 616-54-94, 618-80-04, 616-80-20616-80-52, 616-80-36, 616-80-68, 616-80-74, 616-80-90Powiatowy Urząd Pracy Jaworzno, ul. Północna 9b .............................. tel. 618-19-00Poczta Główna, ul. Pocztowa 9 ................................................................. tel. 616-39-70Prokuratura Rejonowa, ul. Inwalidów Wojennych 5 ...............................tel. 615-56-38Rejonowy Urząd Telekomunikacyjny, ul. Pocztowa 9 ............................ tel. 616-32-32Sąd Rejonowy, ul. Grunwaldzka 28 ..........................................................tel. 75-86-157ZUS Jaworzno, ul. Grunwaldzka 524 ..................................... tel. 616-23-41, 616-37-24Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Krakowska 9 ........... tel. 614-23-00, fax 614-23-10I N F O R M A C J A D L A P O D R Ó Ż N Y C HPKM Centrala ............................................................................................. tel. 753-55-00PKM Rozkład jazdy (całodobowo) ........................................................... tel. 753-55-40PKS (Chrzanów) ..........................................................................................tel. 623-24-58PKP kasa biletowa ....................................................................tel. 71 07 131, 71 07 395Z D R O W I ECentrum Promocji Zdrowia, ul. Paderewskiego 43 ............tel. 752-24-64, 615-64-06ELVITA JAWORZNO III CMT, ul. Promienna 51. ................................... .tel. 715-10- 96ELVITA JAWORZNO III – GZLA , ul. Gwarków 1 ................ tel. 754-93-91, 754 93 92Promocja Zdrowia, ul. H. Sawickiej 2 ....................................................... tel. 615-57-52Szpital Miejski, ul. Chełmońskiego 28 .....................................................tel. 616-44-82ZOZ, ul. Grunwaldzka 235 .........................................................................tel. 616-40-63C E N T R A L E Z A K Ł A D Ó W P R A C YPKE S.A. Elektrownia Jaworzno III, ul. Promienna 51 ........................... tel. 615-50-7191–plus Huta Szkła Szczakowa, ul. Kolejarzy 81 .....................................tel. 617-74-41PCC Rail Szczakowa .................................................................tel. 758-47-11, 617-74-61MPWiK, ul. Św. Wojciecha 34 .............................................. tel. 318-60-30, 318-60-64Netia Informacja ..................................................................................tel. 0 801-801-913PKM, ul. Krakowska 9 ............................................................................... tel. 753-55-00Zakłady Chemiczne „Organika Azot” SA., ul. Szopena..........................tel. 616-44-42Południowy Koncern Węglowy SA., ul. Grunwaldzka 37 ......................tel. 618-50-00Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ul. Galmany 1 ...................tel. 32 616 35 51B A N K IBank Przemysłowo-Handlowy SA ,ul. Sądowa 5 .........................tel. 752-04-36 do 39Bank Spółdzielczy, ul. Stojałowskiego 10 ................................................tel. 616-34-95Bank Spółdzielczy, ul. Grunwaldzka 54 ................................................... tel. 616-39-99Bank Śląski, ul. Narutowicza 1a .........................................................tel. 0 801 222 222Bank Zachodni WBK SA, ul. Farna 8 ........................................................tel. 615-01-02PEKAO SA, ul. Mickiewicza 15 ..................................................................tel. 616-67-27PKO BP SA, ul. Grunwaldzka 55 ............................................tel. 618-21-06, 618-20-37K A S YSKOK „Jaworzno”, ul. Gwarków 2 ............................................................ tel. 618-13-00M I E J S K I E I N S T Y T U C J EMiejska Biblioteka Publiczna, ul. Rynek Główny 17 ............................... tel. 751-91-92Biblioteka Pedagogiczna ............................................................................tel. 751-99-06Muzeum Miasta Jaworzna, ul. Pocztowa 5 ...............................................tel. 618-19-50Miejskie Centrum Kultury i Sportu, ul. Grunwaldzka 80 .......................tel. 616-44-91Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS), ul. Północna 9b ............ tel. 618-18-40Miejski Rzecznik Konsumentów – Plac Górników 5 ............................... tel. 61-81-777Miejskie Zakłady Drogowe, ul. Górnośląska 39 .......................................tel. 614-11-95S P O Ł E C Z N E I N S T Y T U C J EHospicjum, ul. Górniczej 30, 8.00 - 16.00............................................... tel. 616 -74-44Hospicjum 24h/dobę .......................................................................... tel. (601) 51-91-02Stowarzyszenie Diabetyków, ul. Grunwaldzka 35 wt 10-13, pt 10-12; ........751-73-28Telefon zaufania dla rodziny pn-pt godz. 16.00 - 20.00 ..........................tel. 616-27-79Poradnia życia rodzinnego os. Stałe wtorek 15.30-19.30 ................. tel. 509 97 33 18A P T E K IDamian, ul. Mickiewicza 19, czynne od 7.00 do 22.00 ........................... tel. 616-32-42Apteka Gnom pn-sob 7.00-20.00, nd 9.00-20.00 ul. Pocztowa 13 ............. tel. 616-61-36Eskulap codziennie od 7.00 do 22.00 ul. Grunwaldzka 229b ...... tel. 616 61 17, 751 25 08Apteka Blisko Ciebie całodobowo ul. Grunwaldzka 204 .................................tel. 616 88 88S P O T K A N I A A AOs. Stałe (salka przy kościele): pn (przych.-Podłęże)-wt. 18.00, sob. 17.00,czw. 17.00 (o/Mimoza)Ośrodek Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu i Pobytu Nietrzeźwychul. Olszewskiego 28 - pt. od 17.00Spotkania grupy Al-Anon odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 18.00w klubie „Szczak” (remiza) na Górze Piasku. ......................................tel. 513 404 941I N N EHotel „Pańska Góra”, ul. Krakowska 1 (Recepcja całodobowo) ............ tel. 615-0-1509 marcaPrzed godziną 3.00policjanci patrolującyulicę Grunwaldzkązatrzymali do kontrolisamochód marki Fiat.20-letnia kierująca,mieszkanka naszegomiasta, była w stanienietrzeźwości. Badaniewykazało ponadpromil alkoholu w wydychanympowietrzu.Za jazdę na podwójnymgazie kobietamoże trafić za kratkinawet na 2 lata.Patrol drogówkiokoło 23.00, na ulicyGrunwaldzkiej zatrzymał30-letniegomieszkańca Podłęża,który kierując samochodemmarki MercedesSprinter znajdowałsię w stanienietrzeźwości. Policjancizatrzymali prawojazdy mężczyzny.11 marca Kilkaminut po godz. 7rano na ul. św. WojciechaPolicjanci RuchuDrogowego zatrzymali36-letniegomieszkańca dzielnicySzczakowa, który będącw stanie po spożyciualkoholu kierowałpojazdem markiMercedes.Biuro ogłoszeń przy ul. św. Barbary 7, tel. 751 91 30 fax 752 00 50, e-mail: biuro@ct.jaworzno.plAdres redakcji: „Co tydzień”,43-600 Jaworzno, ul. św. Barbary 7,Red. naczelny: tel. 32 751-91-20Wydawca: „Wydawnictwo GM” sp. z o.o.http://www.wydawnictwogm.jaworzno.plZa treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Materiałówniezamówionych nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawodokonywania w nich skrótów, nadawania własnych tytułów itp.Z notatnika policmajstra12 marca Policjancidrogówkina ul. Krakowskiej zatrzymali47-letniegomieszkańca Jaworzna,który będąc w stanienietrzeźwości(prawie dwa promilealkoholu w wydychanympowietrzu),kierował samochodemmarki Volkswagen.Ponadto kierującynie zastosowałsię do orzeczonegozakazu prowadzeniapojazdów mechanicznychwydanego przezjaworznicki sąd.13 marca Okołogodz. 15.00 naul. Krakowskiej kierującysamochodemosobowym marki Renault,30-letni mieszkaniecnaszego miasta,na przejściu dlapieszych potrącił15-letnią dziewczynę.Piesza doznała ogólnychpotłuczeń ciałai z miejsca zdarzeniazostała zabranaprzez karetkę pogotowiado szpitala w Jaworznie. PolicjanciReferatu Patrolowo-Interwencyjnegona ul. 1000-leciazatrzymali do kontroli samochód marki DaewooNexia. Jak ustalilipolicjanci, kierujący20-letni mieszkaniecnaszego miastaposiada zakaz prowadzeniapojazdów mechanicznychwydanyprzez Sąd Rejonowyw Jaworznie. Za niestosowaniesię do zakazusądowego młodemumężczyźniegrozi kara pozbawieniawolności do 3 lat. Około godz.17.30 dyżurny komendyzostał poinformowanyprzez pracownikówSłużby OchronyKolei, że ujęli na kradzieżyokoło 750 kilogramówzłomu 3 mężczyzn.Patrol policjiprzybyły na miejscewylegitymował sprawców,którymi okazalisię być mieszkańcynaszego miasta, dokładniedzielnic Szczakowaoraz Osiedle Stałe,w wieku od23 do 33 lat. Z okazji Imienin SzanownegoDyrektora Józefa Matysikanajserdeczniejsze życzeniawszelkiej pomyślności w życiuosobistym, realizacji zamierzeń,dalszego rozwoju Wydawnictwa,Telewizji lepszej od CNN,mnóstwo zdrowia, uroczegopółuśmieszku na co dzień orazmnóstwo pieniędzy do uszczęśliwianiaNas, życzą niezastąpieni,jedyni w swoim rodzaju,oddani i sympatyczni pracownicyi współpracownicy GazetyCo tydzień Jaworzno i Co tydzieńMysłowice oraz TelewizjiCTv Jaworzno. Naszemu redakcyjnemu koledzeBogdanowi Zborowskiemuz okazji Imienin moc najlepszychżyczeń składają pracownicyi współpracownicy gazetyCo tydzień i telewizji Ctv.Z okazji Imienin pani JózefieSzczepańskiej moc gorącychżyczeń przesyłają przyjaciółkiMieczysława Rudzka, KrystynaDziurdzikowska i Zofia Żak.PodsumowanietygodniaW minionym tygodniujaworznicka policjainterweniowała w ponad260 przypadkach.Policjanci Ruchu Drogowegona zdarzeniawzywani byli blisko50 razy. Na jaworznickichdrogach doszłodo 24 niegroźnychkolizji, dwóchwypadków drogowychz udziałem motocyklistyoraz pieszego. Józef Matysik (red. naczelny), Mirosława Matysik, GrażynaHaska, Piotr Jamróz. Współpracownicy: Ryszard Czerwonka, Piotr Grzegorzek,Paweł Jędrusik, Maria Runicka, Zofia Żak, Rafał Jarząbek, Bartosz Długajczyk,Tomasz Cyba (korekta).Biuro reklamy i ogłoszeń: Katarzyna Kwarcińska (kier. biura), Ewelina Jachymczyk.DTP: Kazimierz Gruszowski.Druk: Drukarnia Agora Poligrafia, 43-100 Tychy, ul. Towarowa 4Podczas minionegotygodnia policjanciujawnili sześciu nietrzeźwychkierujących.Nieletni z narkotykamiPolicjanci zatrzymali16-latka, który miałprzy sobie 1,5 gramamarihuany.W sobotę, późnym popołudniempolicjancipatrolujący miastow okolicy przychodnizdrowia na Zaciszunatknęli się na grupkęmłodych ludzi.Gdy mundurowi zbliżylisię z zamiarem skontrolowania,od grupy oddzieliłsię jeden z chłopakówi zaczął uciekać.Policjantom udało sięgo zatrzymać.– Okazało się, że w plecaku,w foliowym woreczku,miał niewielką ilośćsuszu marihuany o masieokoło 1,5 grama. Wydajesię, że to niewielka ilość,ale w dalszym ciągu jestto niedozwolony środek– wyjaśnia podinspektorJacek Sowa.16-latek w momenciezatrzymania byłnietrzeźwy. Ze względuna swój wiek zostałoddany do dyspozycjisądu. Jest to kolejnaosoba zatrzymanaw związku z posiadaniemlub rozprowadzaniemnarkotyków w naszymmieście w ciąguostatniego miesiąca.Przypomnijmy, że posiadanienarkotykówmoże skończyć się 3-letniąodsiadką w więzieniu.Sprzedaż narkotykówgrozi pozbawieniemwolności do 10 lat.p.jamrózMiejskie PrzedsiębiorstwoOczyszczania sp. z o.o.w Jaworznie przy ul. Galmany 1 informuje, żebędzie realizowało „Utrzymanie urządzonychterenów zieleni rosnącej w pasach drogowychadministrowanych przez Miejski ZarządDróg i Mostów w Jaworznie” w terminie od15.03.2011 r. do 30.11.2011 r.Usługa ta jest związana z utrzymaniemurządzonych terenów zieleni rosnącejw pasach drogowych (umowa nie obejmujeusługi koszenia trawników).Jednocześnie informujemy, że wszelkieinformacje można kierowaćna nr. telefonów i adres e-mailowy:tel. 883 371 347, 32/ 616 41 48fax 32/ 617 78 65e-mail: jaworzno@veolia-es.plZakład Pogrzebowy MisjaJaworzno ul. Sławkowska 16atel. 32/ 616 22 68, 032/ 751 95 92Czynne całą dobę bezpłatna kaplica pożegnalnaOrfeusz Całodobowe KompleksoweUsługi Pogrzebowe 43-603 Jaworznoul. Łukasiewicza 2 (Os. Stałe)telefony całodobowe 32/ 752 60 75,616 85 67, 0 600 390 300


Co Tydzień nr 11/101616 marca 2011 rokuMiasto JaworznoAktualności5budowa łącznika przebiegającego przez hałdę „Piłsudski” kosztuje ponad 40 mln. zł.XIV Imieninowy Zjazd KrystynZ konferencji prasowej prezydentaNowa droga przez hałdęHasło tegorocznych imienin – Europejską Stolicą Krystyn – związane jest z kandydowaniem Katowic do tytułu EuropejskiejStolicy Kultury 2016 rokuTegoroczny OgólnopolskiZjazd na wspólne obchodyimienin Krystyn odbył sięw Katowicach w dniach 12 i 13marca. W tych dniach Katowicestały się europejską stolicą zjazduKrystyn.W tym roku w zjeździe uczestniczyłoponad 600 imienniczek z całejPolski i z zagranicy: Kanady,Niemiec, Czech. Z Jaworzna brałyudział panie: Krystyna Dziurdzikowskai Krystyna Gałązka, któreuczestniczyły w spotkaniu już w latachubiegłych, jak zawsze z własnymtransparentem Jaworzno.W tym roku zjazd odbywał siębez pomysłodawczyni i głównej organizatorki,pochodzącej z Katowicdziennikarki, senator RP – KrystynyBochenek, która zginęła tragicznie10 kwietnia 2010 roku w katastrofielotniczej pod Smoleńskiem.Zjazd w Katowicach poświęconybył przypomnieniu postaci KrystynyBochenek dla uczczenia Jej Pamięci.Prace organizacyjne dotyczące tegorocznegozjazdu były przygotowaneprzez Krystynę Papiernik oraz córkęKrystyny Bochenek, Magdalenę.W dniu przypadających imienin,13 marca została odprawionaintencyjna Msza św. w katowickiejArchikatedrze ChrystusaKróla, podczas której MetropolitaKatowic Damian Zimoń przekazałwszystkim Krystynom w Polsce życzeniaz okazji imienin. Na grobieŚp. Krystyny Bochenek zostały złożonewiązanki kwiatów.Program obchodów był bogaty,uczestniczki w jednakowych elementachstrojów, jakim był kapeluszz szalem, przechodziły zwartąkolumną ulicami miasta do UrzęduWojewódzkiego na spotkaniez wojewodą i prezydentem Katowic.Na Placu Sejmu Śląskiegoo godz. 13.13 po raz pierwszy zabrzmiałhejnał imieninowy.W Centrum Kultury Katowicezostała otwarta wystawa pamiątekzatytułowana „Isia, Krysia, Krystyna”,poświęcona pamięci KrystynyBochenek. Obchody imieninowe zakończyłauroczysta gala w CentrumKultury Katowice. Zofia ŻakTrwają intensywne prace nad budową DWR-kiul. Orzeszkowej, Elektryków i WojskaPolskiego. Realizacja tej inwestycjiumożliwi zagospodarowaniegruntów przeznaczonych w miejscowymplanie zagospodarowania przestrzennegopod działalność produkcyjno-usługową,a tym samym pozwolina wykreowanie w tym obszarzeprzestrzeni dla inwestorów.W sumie w ramach drugiego etapuprojektu trzy strefy: Przemysłowa,Jan Kanty oraz Piłsudski, zostanąuzbrojone w podstawową infrastrukturętechniczną służącą przedsiębiorcom.Akcja Zima zamienia sięw sprzątanie„Dla Was kwiaty i uśmiechy, i pierwszy promień bliskiej wiosny… ”Ostatkowe święto kobietWtym roku 8 marca byliśmyświadkami niecodziennegozdarzenia.W dniu tradycyjnie zarezerwowanymna adorowanie kobietprzypadł ostatni dzień karnawału.Nakazom kalendarza podporządkowalisię bywalcy klubuśrodowiskowego Wega MCKiS,jednego dnia hołd składająckobietom i bawiąc się do samejpółnocy podczas tradycyjnychludowych ostatków.Uroczyście nakryte stoły, wiosenneprymulki i żonkile, nastroiłyprzybyłych na świąteczną nutę.Stąd zupełnie naturalnie zabrzmiałydźwięki wiosennych pieśni ludowychwykonywanych przezpieśniarki z zespołu śpiewaczego„Ciężkowianki”, którym akompaniowałamistrzyni akordeonu AnnaJachimczyk.Z aplauzem spotkał się kabaretowywystęp radnego Rady Miejskiejw Jaworznie Janusza Ciołczyka,który po złożeniu życzeńzadedykował obecnym kobietomwiersz Adama Asnyka „Gdybymbył młodszy dziewczyno…”.Dzień Kobiet to coroczne święto obchodzone jako wyraz szacunku dla ofiar walkio równouprawnienie kobietPrzy ciastku, kawie, dobrej muzyce,poezji, wyśmienitych śledziachi tańcach, czas szybko płynął.Po programie artystycznym, panieudowodniły, że zabawa nie znabarier pokoleniowych. Doskonaleczuły się na parkiecie, pląsając zarównow swoim gronie, jak i w męskimpoczątkowo nieśmiałym towarzystwie.Od strony techniczno-kulinarnejimprezę przygotowali: DanutaJaśko, Stanisława Grzywa, Ewa Kasprzycka,Justyna Ciołczyk oraz MateuszGlimos i Janusz Ciołczyk. Uroczystośćosłodzili Państwo Janinai Marek Banasikowie.IWFirma Strabag buduje drogęprzebiegającą przez hałdę„Piłsudski”. Połączy TrasęŚródmiejską z ulicą MikołajaReja na Borach.Droga zostanie wybudowanaw ramach realizowanego od czterechlat projektu unijnego „GospodarczaBrama Śląska”. Głównymcelem tego przedsięwzięcia jesttworzenie miejsc do inwestowaniaw Jaworznie.Wytypowano trzy strefy na terenachpoprzemysłowych: Piłsudski,Jan Kanty i Przemysłowa. Łącznie75 hektarów przeznaczonych do lokowaniaswoich inwestycji.Aby zachęcić przedsiębiorcówmiasto uzbraja te tereny w potrzebnąinfrastrukturę. Wybudowanychzostanie prawie 3 km dróg gminnychoraz 3,3 km kanalizacji sanitarnejwraz z przyłączami. Wartośćcałkowita zadania wynosi ponad40 mln zł, natomiast kwota dofinansowaniaunijnego to 28,4 mln zł.– Pod koniec 2010 r. wyłonionofirmę, która zrealizuje pierwszykontrakt związany z budową łącznikadrogowego pomiędzy ul. Rejaa Trasą Śródmiejską, przebiegającegoprzez hałdę „Piłsudski” w osiedluBory – wyjaśnia zastępca prezydentaTadeusz Kaczmarek.Budowana przez firmę Strabagdroga będzie przedłużeniem ObwodnicyPołudniowej Miasta i utworzykorytarz transportowy biegnącyod ul. Orląt Lwowskich przez ul. WojskaPolskiego i Martyniaków do TrasyŚródmiejskiej i ul. Krakowskiej.Budowany kilometrowy odcinekdrogi pozwoli również skomunikować35-hektarową strefę inwestycyjną„Piłsudski”.W ramach projektu „GospodarczaBrama Śląska” już wkrótcemiasto ogłosi przetarg na wybudowanieniezbędnej infrastrukturydrogowej na kolejnym obszarzepoprzemysłowym zlokalizowanymw strefie Jan Kanty.Nowa droga, która zostanie wybudowanajeszcze w tym roku, będziestanowić przedłużenie ul. Szczakowskiejoraz stanie się osią komunikacyjnądla znajdujących się w tymobszarze terenów inwestycyjnych.Ten etap projektu będzie realizowanyrównolegle z przebudową DrogiKrajowej 79 – od przejścia podziemnegona Osiedlu Stałym do wjazdupod urząd skarbowy.Na przyszły rok zaplanowanoz kolei budowę dróg i infrastrukturytowarzyszącej w obszarze objętymscalaniem gruntów w rejonieZimowe utrzymanie ulic jest zakontraktowanedo 15 kwietnia. Dziękisprzyjającym warunkom firmaodśnieżająca miasto zajęła się jużsprzątaniem ulic i chodników.Do tej pory, w trakcie realizacjiAkcji Zima odśnieżono w sumie ponad60 tysięcy kilometrów dróg orazblisko 7 tysięcy kilometrów chodników,przejść podziemnych i schodów.Do usuwania śliskości nawierzchnizużyto ponad 10 tys. tonpiasku i soli.Dodatnie temperatury i stopnienieśniegu odsłoniły duże ilości tychmateriałów. W związku z tym ZakładUsługowy Konserwacja TerenówZielonych „Jacek Wieczorek”,który obsługuje zimowe utrzymaniedróg, przystąpił do porządkowaniapasów drogowych.Prezydent przypomina o obowiązującymna terenie miasta Regulaminieutrzymania czystości i porządku.Według zapisów uchwały rady miejskiejkażdy właściciel nieruchomościpowinien dbać o czystość i należytystan sanitarno-higieniczny swoichposesji oraz okolicy.MZDiM przygotowuje się jużdo okresu wiosenno-letniego i prowadzipostępowanie przetargowena utrzymanie czystości na tereniemiasta w kolejnym sezonie.Jeszcze miesiąc utrudnieńna KrakowskiejJeszcze przez około miesiącna ulicy Krakowskiej,w rejonie skrzyżowania z budowanąDWR-ką, ruch będzie odbywał sięwahadłowo. DWR połączy Krakowskąz węzłem autostrady w Jeleniu.Budowa kosztować będzie w sumie40 mln zł. p.jamróz


6Aktualnościz 1229 roku pochodzą pierwsze zapiski o JaworznieCo Tydzień nr 11/101616 marca 2011 rokuMiasto JaworznoZ Historią na TyZbrodnia na Ukraińcachwe wsi PawłokomaCelem spotkań jest przybliżenie mieszkańcom przeszłości miasta, a także przedstawienie historycznych zabytków i pamiątekPod takim tytułem historykAdrian Rams poprowadziłwykład w dniu 11 marcaw audytorium Miejskiej BibliotekiPublicznej w Jaworznie.Wykład rozpoczął od krótkiejhistorii walk polsko-ukraińskichpo zakończeniu I wojny światoweji rozwoju stosunków społecznychpomiędzy Polakami i Ukraińcami.Pod koniec roku 1918 rozpoczęłysię walki o wschodnią granicęPolski. Po wojnie polsko-ukraińskiejw roku 1919 Galicja Wsch.została włączona do Polski, którejgranice zatwierdził traktat pokojowyz marca 1921 roku w Rydze.Na terenach byłego zaboru rosyjskiegow II RP znalazło się ok.5 mln. Ukraińców, głównie w woj.wołyńskim, poleskim, chełmskim,podlaskim. Ukraińcy znajdowali sięna niższym poziomie rozwoju świadomościnarodowej, u Polaków dążenianarodowo-wyzwoleńcze byłygłęboko zakorzenione. Politykawładz polskich w latach 1923-39wobec Ukraińców nie była dostatecznieunormowana. Po śmierciPiłsudskiego rząd polski wynegocjowałtzw. politykę normalizacji,która spotkała się ze sprzeciwemspołeczeństwa ukraińskiego.Ukraińcy i Polacy byli świadomi,że tereny nad Sanem byłyod wieków ziemiami etnicznymiUkrainy, były pograniczem historycznym,kulturowym, językowym,religijnym. Ludność na tym terenienie była napływowa, w przeciwieństwiedo Polaków. Dla Ukraińcówbyła ojczyzną, Polacy zaś byli elementemnapływowym i stąd rodziłysię konflikty.Rząd II RP w roku 1937 przystąpiłdo polityki wzmacniania polskościna Kresach Wsch. W tymczasie OUN (Organizacja UkraińskichNacjonalistów) rozszerzyławpływy na Wołyniu i w Lubelszczyźnie.Doszło do zantagonizowaniaspołeczeństwa polsko-ukraińskiegona wschodzie w obliczuzbliżającej się wojny 1939 roku.W Wojsku Polskim było zmobilizowanychponad 10% Ukraińców,którzy walczyli w kampaniiwrześniowej.W lutym 1940 roku doszłodo podziału OUN na dwie frakcjemelnykowców i banderowców.W czerwcu 1941 roku na ziemiepolskie okupowane przez Rosjanwkroczyli Niemcy. Strona ukraińskadążyła do utworzenia niepodległegopaństwa Ukrainy.Od marca 1943 roku wybuchałyczęste walki polsko-ukraińskie,szczególnie krwawy przebieg miałyna Wołyniu, w powiatach dynowskim,włodzimierskim, lubelskimoraz w Galicji Wsch. Ukraińcywzywali Polaków do opuszczeniaterenów Wołynia, Podola,Lubelszczyzny. Polacy nie chcieliopuścić terenów już zagospodarowanych.Ukraińcy dokonywali rzezi ludnościpolskiej najczęściej w niedzielew kościołach wraz z podpalaniemgospodarstw. Były mordydokonywane prze UPA (UkraińskaPowstańcza Armia) i wspomagająceją oddziały m.in. pułk policyjny.Także Polacy pacyfikowali wsieukraińskie, niszcząc w podobnysposób. Było to trudne sąsiedztwo.Wieś Pawłokoma pow. Dynówbyła wioską o wyjątkowo tragicznychwydarzeniach dokonanychw dniu 3 marca 1945 roku.Decyzję o przeprowadzeniu akcjina Pawłokomę podjęto na specjalnej,tajnej naradzie w Dynowiew lutym 1945 roku. Wioskęzamieszkiwało 765 Ukraińców,366 Polaków i kilkunastu innej narodowości.Nie było tam kościołatylko cerkiew. Ten tragiczny dzieńpoprzedziło kilka wcześniejszychataków, które miały na celu sprawdzenie,czy Ukraińcy posiadająbroń i byliby zdolni stawić opór.Wcześniejsze ataki potwierdziły,że nie było tam oddziałów UPA,wieś była bezbronna.O świcie 3 marca wieś zostałaotoczona miejscowymi oddziałamiAK, zajęto cerkiew, do którejschroniła się ludność ukraińska,gdzie dokonano masowych rozstrzelańmężczyzn, kobiet, dzieci.Akcja ta trwała do późnegopopołudnia. Miejscem egzekucjibył nieczynny cmentarz greckokatolickiw Pawłokomie. Tego dniażołnierze Armii Krajowej z oddziałupor. Józefa Bissa ps. „Wacław”w akcji odwetowej wymordowaliprawie całą ludność Pawłokomyz udziałem miejscowej samoobronyi samoobrony z Dynowa.Zofia Żak„Idea. Materia. Przestrzeń.” w muzeumDo Jaworzna trafiła wystawaartystów związanychze szkołą plastycznąw Wiśniczu zatytułowana „Idea.Materia. Przestrzeń.”. Możnają oglądać w galerii muzeumdo 14 kwietnia.W galerii muzeum swoje praceprezentują artyści związaniz Państwowym Liceum SztukPlastycznych w Nowym Wiśniczu.Są to: Robert Dudek,Ewa Janus, Leszek Lewandowski,Józef Murzyn, KazimierzPawlak, Adam Pociecha, PawełWarchoł.– Każdy z nas pobierał naukęw szkole plastycznej w Wiśniczui postanowiliśmy po latach zrobićwspólny projekt. Dotyczyłoto realizacji w różnych technikach.Mamy tutaj rzeźbę, mamyszkło artystyczne, grafikę i rysunek.Ja osobiście prezentuję obrazkonstruowany, który nazywam reliefem– wyjaśnia Robert Dudek.Mimo wspólnych korzeni, każdyz artystów podkreśla indywidualnośćartystyczną prezentując odrębnespojrzenie na otaczającą gorzeczywistość.– Myślę, że to interesującezobaczyć co współcześni artyścimają nam do powiedzenia – zachęcado odwiedzenia wystawydyrektor muzeum, PrzemysławDudzik.11 marca odbył się wernisaż.Wystawę można oglądać do14 kwietnia w godzinach pracymuzeum.p.jamrózRecital fortepianowyDominiki PeszkoW niedzielę 13 marcaw sali teatralnej MCKiSprzy ul. Mickiewicza,w kolejnym koncerciePołudniowegoSpotkaniaz Muzyką, z recitalemfortepianowymwystąpiła młoda,utalentowana pianistkaz Krakowa – DominikaPeszko.Dominika PeszkoProgram koncertu prowadziłaDanuta Byrczek – wykładowcaAkademii Muzycznej w Krakowie,wiceprezes StowarzyszeniaPrzyjaciół m. Jaworzna, któraw słowie wstępnym zaprezentowałabardzo zróżnicowany repertuarutworów fortepianowychwykonywanych przez artystkę.W recitalu fortepianowymznalazły się utwory klasyczneznanych światowej sławy kompozytorów:Jana Sebastiana Bacha– Preludium i fuga Es-dur,Ludwika van Beethovena – SonataEs-dur I cz., FranciszkaLiszta – Igraszki wodne, MaurycegoRavela – Igraszki wodne,Fryderyka Chopina – Andantespianato i polonez Es-dur.Rozpoczął się II MiejskiKonkurs Historyczny„Z dziejów mojego miasta”.W tym roku ma szczególnycharakter ze względu na obchody110-lecia nadania praw miejskichJaworznu.Konkurs przeznaczony jestdla uczniów szkół podstawowychoraz gimnazjów. 10 marca odbyłsię pierwszy etap. Pięcioro najlepszychuczestników z każdejgrupy wiekowej weźmie udziałw finale.W zmaganiach wzięło udział56 uczniów. Pytania dotyczącehistorii Jaworzna od średniowieczado współczesności przygotowalipracownicy muzeum. Oniteż będą oceniali odpowiedzi. DoII etapu zakwalifikowali się:Występ pianistki był niezwykłymprzeżyciem. Artystka pokazaławysoką klasę sztuki pianistycznejz właściwą interpretacjąw wydobywaniu efektówdźwiękowych w każdym z utworów,zachwycając tym samymswoimi możliwościami technicznymi.Dominika Peszko jest studentkąstudiów magisterskichAM w Krakowie w klasie fortepianuprof. Andrzeja Pikula.Swoje umiejętności doskonaliłana kursach mistrzowskich:w Austrii, Niemczech, WielkiejBrytanii, Węgrzech, Rosji, Włoszech,oraz w Polsce.W roku akademickim2009/2010 nagrodzona zostałaStypendium Ministra Kulturyi Dziedzictwa Narodowego.Pianistka jest członkiem StowarzyszeniaArtystycznego „PianoClassic” zajmującego się promowaniemmuzyki pianistycznejoraz jej wykonawców, organizatoraMiędzynarodowego FestiwaluPianistycznego KrólewskiegoMiasta Krakowa.Po zakończeniu koncertu słuchaczenagrodzili pianistkę długimioklaskami.Następne Południowe Spotkaniez Muzyką odbędzie sięw niedzielę 10 kwietnia o godz.11.00, podczas którego odbędziesię koncert muzyki wiolonczelowejutworów Bacha,Beethovena, Chopina. Spotkaniepoświęcone będzie pamięciwybitnego jaworznickiego, profesjonalnegomuzyka FranciszkaDzióbka, wiolonczelisty, dyrygenta,założyciela Ogniska Muzycznegow Jaworznie.Organizatorzy niedzielnych,muzycznych spotkań: MCKiS,Muzeum m. Jaworzna i StowarzyszeniePrzyjaciół m. Jaworzna,zapraszają wychowankówOgniska Muzycznego, członkówchórów, członków orkiestrysymfonicznej, którzy zechcąpodzielić się wspomnieniamio znakomitym muzyku FranciszkuDzióbku.Zofia ŻakCzy znasz historię JaworznaKlasy III:Małgorzata Gniadek – SzkołaPodstawowa nr 20, Zuzanna OdrzywołekSP 20, Patrycja GwiżdżSP 6, Mariola Tukaj SP 6, MartynaKuśnierczyk SP 16.Klasy IV-VI:Konrad Knitter SP 5, Natalia GębalaSP 6, Grzegorz Lasko SP 16,Piotr Nowak SP 15, Franciszek ParzykSP 22.Gimnazja:Bartosz Dudzik Gim. nr 2, AdrianDyląg Gim. 4, Kamila ŚlusarczykGim. 10, Adam Śmietański Gim. 10,Damian Dębski Gim. 3, Piotr GacekGim. 9, Marcin Wójcik Gim. 9.p.jamróz


Co Tydzień nr 11/101616 marca 2011 rokuMiasto JaworznoZakłady usługowe7 Transport wszystko od 1t – 12 tHDS – załadunek, rozładunek, łyżką, hakiem, piasek,ziemia, kamień, żwir, skalniaki.Kostka brukowa – sprzedaż, układanie, ażury, transportKoparka wyburzenia, wywóz: gruzu, śmieciDrewno opałowe cięte z dowozem.Sprzątanie posesji, wycinka drzewTel. 502 150 710GAZ W BUTLACHEKSPRESOWA DOSTAWA GAZU NA TELEFONPropan-butan w butlach 11 i 33 kg. Gazy techniczne:tlen acetylen, CO 2i inne. „GRAFI” Sprzedaż butlii akcesorii gazowych, podłączenia i przeglądy kuchnigazowych ul. Krakowska 9tel. 32 751 83 83, 32 751 83 33SPUH Spektra oferuje:usługi: wywóz nieczystości płynnych beczkowozem 6 tys. l,usługi rolnicze, koszenie, pielęgnacja terenów zielonych dlafirm i ogrodów przydomowychUSŁUGI KOPARKO-ŁADOWARKĄ CATERPILLARsprzedaż: pasz, zbóż, siana, słomy, ziemi ogrodniczej, torfu,kory, nawozów rolniczych i ogrodniczych.Nowość: brykiet drzewny do kominków i CODo wynajęcia hale magazynowe i garażowe i miejscaparkingowe dla samochodów ciężarowychJaworzno ul. Dąbrowska 22a tel. 32/ 615 51 25, 0 502 687 330PAT-BRUK – kostka brukowa najlepszych firmUłożenie 1m 2 kostki już od 110 złsprzedaż, transport, układanie. Długoletnia praktyka.Faktury VAT. Krótkie terminy wykonania. Artystyczneukładanie kostki brukowej. Własne maszyny.Największe rabaty. Gwarancje.Tel. 32 615 16 54, 0 501 988 116AGD – Serwis NARESPralki, lodówki, piece. Naprawy w domu klienta.Tel. 32 615 50 47; 625 09 22; 0 691 188 112Udzielamy gwarancji 12 miesięcy na naprawy.EXPRESOWE DOSTAWY GAZU PROPAN-BUTANbezpośrednio do klienta w butlach 11 kg. Czas dostawy max1 h. Tel. 615 50 10, 615 62 79, do kierowcy 0 601 43 16 67Napełnianie butli turystycznych od 0,5 do 5 kg, butli 33 kg gaz dowózków widłowych. CANDIA – ROZLEWNIA GAZU PROPAN-BUTAN,parking KWK „Jan Kanty”GAZ W BUTLACHNajkrótszy czas realizacji.Bezpłatna infolinia 800-212-537lub SMS 506-107-614Promocja!!!Z kuponami rabatowymi taniej. Liczba kuponówograniczona. Szczegóły przy dostawie.KA-TER Twój Partner w RejonieMEBLE KUCHENNEJaworzno Rzemieślnicza 15A, tel. 32 753 05 33ANTYKI SOFII & KAZRenowacja starych mebli – skupul. Wielki Dół 13 (Jeleń) tel. 0 696 545 77232 660 10 57Pogotowie antenowe TV-SAT:domy prywatne, TBS-y, wspólnoty mieszkaniowe.Montaż, pomiar konserwacja.Tel. 0 602 627 046, 753 10 36 – „Bajkoland”Serwis AGD Amica i innewww.serwisagd.xt.plTel. 501 722 754; (32) 622 72 12TŁUMIKIsprzedaż – montaż – ekspresowoul. Grunwaldzka 236(przeniesione z ul. Matejki 59)tel. 0 504 226 620, 32/ 753 08 51Zakład elektronicznyul. Mały Rynek 1tel. 615 58 82, kom.0 696 947 321BEK-POLwywóz nieczystości ciekłychpojemność 11 m 3tel. 0 663 23 90 42Zakład kamieniarski wykonuje nagrobki, napisy,parapety, elewacje granitowe.Ul. Sobieskiego 30 (obok Zakładów Dolomitowych)tel. 616 78 70AUTOHOLOWANIEJarosław Gregorczyk ul. Wolności 14,tel. 0 603 121 798, 32 617 75 64, SzczakowaWywóz nieczystości płynnych.Jednorazowo wywozimy do 12 m 3 .Tel. 0 609 03 87 21; 616 87 19Serwis okien PCV i drewnianych,Promocja wymiana szkła, uszczelek,doszczelnianie, regulacjetel. 616 35 20, 0 602 738 065„PAT-DAM” – PRODUCENTPoleca: żaluzje, rolety, moskitiery, markizy, plisy,folie ochronne przeciwsłonecznePromocje z okazji 20-lecia firmyJaworzno ul. Słowackiego 1, tel. 32 751 95 47SZAFY ZABUDOWY DRZWI PRZESUWNERzemieślnicza 15A, tel. 32 753 05 33STACH GAZdostawa gazu na telefon propan – butanw butlach 11 kgtel. (32) 615 55 85, 696 16 70 51 ul. Piaskowa 68Próby szczelności instalacji gazowychroczne i sezonowe, konserwacja i naprawy.Projektowanie montaż instalacji gazu, co, wody,kanalizacji.Ekspertyzy kotłów, gaz, węgielMontaż wkładów kominowych kwasoodpornychi węglowych.Inst – Gaz ul. Szelonka 1tel. 616 29 74, 0601 520 180ALARMOWE SYSTEMY – ANTENY RTV, SATdomofony, wideodomofony, tv obserwacyjnamontaż, naprawa.tel./fax 32 757 18 84, 0 502 86 34 71Z.I.A. i A. „PREWEN”„Batix”Tel. 615 04 24, 0 501 46 24 23żaluzje poziome i pionowe, rolety zew. i wew. dekoracyjne,szycie firan i zasłonTłumiki, katalizatory,strumienice, złącza elastyczne, sportowe,układy wydechowe.Balin, ul. Zaułek 11Tel. 32/ 613 19 19; 604 127 197; 604 224 932SERWIS OPONPompowanie kół azotemSprzedaż i montaż opon TIR. ul. Matejki 43,tel. 32 753 11 72;czynne od 8.00 – 18.00 pn. – pt., sobota 8.00 – 14.00.Czyszczenie dywanów, tapicerki samochodoweji meblowej, elewacji, kostki brukowej.Kompleksowe sprzątanie domów i mieszkań,tel. 604 349 303; 796 585 674Przeprowadzki, usługi transportowe do 3,5 Ttanio, faktura VAT,tel. 667 667 333Usługi remontowo – budowlaneremonty wnętrz i wykonywanie robót ogólnobudowlanych,MichtexStrus-Budtel. 0 504 136 250 tel. 0 504 191 981www.strus-bud.plMIR-GAZCzynne 7 dni w tygodniu pn – pt 8.00 – 20.00niedzielę i święta 8.00 – 17.00 propan – butan do kuchenekgazowych w butlach 11 kg + gazy techniczne, skup butlitel. 32/ 61 77 114; 501 431 939 www.mir-gaz.plAutokonserwacjaPromocjaOsłony pod silnik i skrzynię, chlapacze, nadkolatel. 616 35 20, 0 602 738 065Zakład Krawiecki damsko-męskiWszelkie przeróbki – wszywanie zamków.ul. Mickiewicza 2 Btel. (32) 751 97 48Firma Remontowo – Budowlana „JAW-REM”docieplanie budynków i poddaszy, elewacje zewnętrznei wewnętrzne, kompleksowe remonty mieszkań i domów,ścianki gipsowe, sufity podwieszane, flizy – płytki.www.jaw-rem.pl, tel. 606 824 576Przegrywanie taśm VHSna płyty DVD i CDCyfryzacja płyt winylowych12,20 zł bruttocyfryzacja kaset magnetofonowych 60/90 min. 15,00/20,00 zł bruttocyfryzacja kaset video VHS30,00 zł bruttotel. 32/ 751 91 30Członek Polskiego Zrzeszenia Płytkarzycertyfikowany wykonawca Knauf wykonuje: gładzie na mokro(nowość) bez brudu i kurzu, tynki strukturalne, zabudowa K-G,kafelkowanie, malowanie, klinkier, kostka brukowatel. 667 796 358Kierownik budowy, inspektor nadzoru.Budownictwo pasywne i niskoenergetyczne – realizacja,doradztwo techniczne, 1 konsultacja bezpłatnie (bezzobowiązań). Analiza projektu budowlanego.Rekuperator w mieszkaniu. W bloku? – Możliwe!!!Tel. 604 451 302


8ReklamaCo Tydzień nr 11/101616 marca 2011 rokuMiasto Jaworzno Ponowne otwarcie sklepubudowlanego „Barak”przy ul. Waryńskiego 26czynne: poniedziałek – piątek od 7.00 – 18.00sobota od 7.00-13.00Pełny asortyment materiałów budowlanych.Gwarantujemy niskie ceny,dla firm specjalne upustyOPONYWulkanizacja – sprzedaż oponJaworzno ul. PartyzantówOpony nowe i bieżnikowanePrzykładowe ceny:145/70/13 od 90 zł/szt.175/65/14 od 105 zł/szt.195/65/14 od 115 zł/szt.205/55/15 od 150 zł/szt.Tel. 600 527 802; (32) 615 29 05 LACOBEL27KOLORÓW


Co Tydzień nr 11/101616 marca 2011 rokuMiasto JaworznoDla koneserówŚwiatowy Dzień Praw Konsumenta obchodzony jest 15 marca9Z szafy prokuratoraMąż mnie zabijeBLIŻEJ PRAWAZakrwawiona kobieta kilkasetmetrów uciekaław środku nocy w podomce,potem przeskoczyła ogrodzeniei zaczęła walić w drzwi obcychludzi. Błagała o ratunek przedmężem, który chce ją zabić. Gdyją wpuścili, przerażona i zapłakanawcisnęła się w kąt ganku.Do dramatycznych wydarzeń doszłow nocy. Późnym wieczorem pijanyAdam W. wrócił do domu i zacząłdobijać się do drzwi. Kiedy już wszedłdo środka, wszczął awanturę, podczasktórej miało dojść do rękoczynów.Według relacji kobiety, mąż biłją, uderzał głową o ścianę. Janinie W.udało się jakoś wyrwać i w samej podomceuciec z mieszkania. O ratunekpobiegła błagać sąsiadów mieszkającychkilkaset metrów dalej. – Przeskoczyłaogrodzenie, dobiegła do drzwiwejściowych, zaczęła stukać i wzywaćpomocy. Kiedy ją wpuściliśmy,wtuliła się w kąt ganku i płakała,że mąż ją zabije. Była cała we krwi– opowiada Dariusz Z. – Dobrze,że jeszcze nie spaliśmy, bo przybiegłado nas o wpół do pierwszej w nocy.Wyglądała strasznie. Rękami osłaniałagłowę, tak jakby chciała zasłonićsię przed kolejnymi ciosami. Z tegoco mówiła, mąż już wcześniej wszczynaławantury domowe i znęcał sięnad nią – dodaje żona Dariusza Z. Sąsiedzipowiadomili policję. Adam W.został zatrzymany, miał 2,4 promilaalkoholu w organizmie. Do chwili wytrzeźwieniazostał umieszczony w policyjnymareszcie. Małżonkowie Z.są także zbulwersowani zachowaniempolicji. – Ta kobieta mówiłanam, że dzwoniła na policję jużo godzinie 22, ale nikt się nie zainteresował.Na dodatek, gdy policjanciuświadomili sobie, że w domu tychludzi zostały same dzieci bez opieki,jeden z nich kazał nam pójść po niei zabrać do siebie. To jakiś absurd!Chyba powinien być zawiadomionyktoś z opieki społecznej – zastanawiająsię Państwo Z. Nie mieli jednakwyjścia: Janina W. została przewiezionakaretką pogotowia do szpitala,a Adam W. trafił do policyjnegoaresztu. – Przyjęliśmy pod swój dachte dzieci – relacjonuje wydarzenia DariuszZ.Rzecznik prasowy policji nie zgadzasię z tymi zarzutami. – Rzeczywiściekobieta dzwoniła o godz. 22na policję, ale tylko po to, żeby uzyskaćporadę, co ma zrobić w sytuacji,kiedy mąż wszczyna awanturę domową.Zostały jej udzielone informacjew tym zakresie. Natomiast później,czyli o godz. 0.42, zadzwoniła ponowniei poinformowała, że ktoś dobijasię do drzwi mieszkania i boi się,że może to być mąż. Po tym zgłoszeniuod razu skierowaliśmy patrol policji,który zatrzymał jej męża – wyjaśnia.Jego zdaniem funkcjonariuszenie złamali procedur przekazującdzieci Janiny W. dalszym sąsiadom.– Policjanci postąpili po ludzku.Większym stresem dla dzieci byłobyumieszczenie ich w pogotowiu opiekuńczym.Na pewno by tam trafiły,gdyby Państwo Z. odmówili pomocy.Postępowanie w sprawie wydarzeńw domu W. dalej poprowadzipolicja. Pani Janina wraz z dwójkądzieci zostaną odizolowane od męża.– Umieścimy ją w specjalnym ośrodku,gdzie zostanie poddana m.in. terapiipsychologicznej – mówi rzecznikprasowy policji.Mąż Adam W. utrzymuje, że niewyrządził żonie krzywdy. – Nigdybym jej nie uderzył. Nie należędo osób, które się awanturują.To ona zrobiła ze mnie bandytę– twierdzi. Jego zdaniem zajściew nocy z wtorku na środę miało zupełnieinny przebieg niż przedstawiłaje Janina W. – We wtorek pomagałemswojej rodzinie, co nie spodobałosię mojej żonie. Kiedy po pracywróciłem do domu, zaczęła sięawanturować. Próbowałem ją jakośuspokoić, ale ona parę razy uderzyłamnie w twarz. Żeby rozładowaćzaognioną już sytuację, wyszedłemz domu – opowiada Adam W.Po powrocie zastałem zamkniętedrzwi. – Nie chciała mi otworzyć. Potem,gdy już byłem w domu, chyba widelcemwybiła szybę w oknie w kuchni.Kawałki szkła poleciały jej na nogę,zobaczyłem krew. Przestraszyłem się,że to coś poważnego, chciałem ją obmyćz krwi, ale ona nie chciała. Późniejuciekła z domu, a policji powiedziała,że ją pobiłem. To pomówienie – przekonujemąż. Mówi, że jeszcze niemoże dojść do siebie po tym wszystkim.– Dbałem o rodzinę. Żonie oddawałemwszystkie zarobione pieniądze.Nie wiem, jak mogło dojść do takiejsytuacji. Policja uwierzyła mojej żonie,a nawet nie sprawdziła jej stanutrzeźwości. Kiedy doszło do awantury,była pijana. Teraz to, czy będziemydalej razem, zależy od niej – podkreślaAdam W.PitawalSąd może zweryfikować stanowiskoorganu administracyjnegoPo otrzymaniu decyzji administracyjnejwydanejpo rozpatrzeniu naszejsprawy przez organ drugiej instancjina skutek wniesienia odwołania,mamy prawo zaskarżyćtę decyzję do wojewódzkiegosądu administracyjnego. Podobnezasady dotyczą zaskarżaniapostanowień wydanych w postępowaniuadministracyjnym.W sprawach administracyjnychmożemy zaskarżyć decyzję organudrugiej instancji, która została wydanana skutek złożenia przez nasodwołania od decyzji. Pismo, którew tej sprawie kierujemy do sądu,nosi nazwę „skarga” lub „skarga administracyjna”.W tym samym trybiemożna zaskarżyć postanowienia,co do których ustawy przewidująmożliwość zaskarżenia. W przeciwieństwiedo decyzji administracyjnej,skarga na postanowienie możezostać złożona po rozpatrzeniu zażaleniaprzez organ drugiej instancji.Pamiętaj, że na decyzji lub postanowieniupowinno się znajdowaćpouczenie o prawie i terminie złożeniaskargi. Dlatego zawsze czytajdokładnie całą decyzję administracyjną,a nawet to, co jest na niejnapisane małym drukiem. Termindo złożenia skargi wynosi 30 dniod dnia otrzymania decyzji. Skargęnależy złożyć do odpowiedniegosądu administracyjnego. Każdysąd ma swoją właściwość miejscową,czyli obszar, z którego skargisą przez niego rozpatrywane. W naszychsprawach właściwy będzie tensąd administracyjny, na terenie któregoma siedzibę organ administracji,który wydał decyzję w sprawie.Skarga musi spełniać wymogi formalne,czyli niezbędne wymaganiadla pisma procesowego składanegow sądzie administracyjnym. Do tychwymogów należą:1. Oznaczenie sądu, do którego jestskierowane, imię i nazwisko lub nazwęstron [stroną będzie osoba, któraskarży decyzję i organ administracji,który ją wydał], ich przedstawicieliustawowych i pełnomocników;2. Oznaczenie rodzaju pisma [czyli„skarga administracyjna”];3. Osnowę wniosku lub oświadczenia;4. Podpis strony albo jej przedstawicielaustawowego lub pełnomocnika;5. Wymienienie załączników.Małgorzata Karolczyk-PundykForum Pokrzywdzonych Przez Państwowww.forumpokrzywdzonych.plZaproszenieZapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad mgr Marka Niechwieja dosiedziby redakcji „Co tydzień” przy ul. św. Barbary 7 w każdą środę w godz.14.30 – 16.30 i czwartek w godz. 8.00 – 10.00. Z konsultacji może skorzystaćkażdy, kto zapisze się wcześniej dzwoniąc pod numer telefonu 32 751-91-30.mgr Marek Niechwiej Kancelaria Prawna w Jaworznie przy ul. Mikołaja Reja 47,43-600 Jaworzno (Stara Huta) tel. kom. 661 914 296 e-mail: kancelarialegis@interia.euczynna: poniedziałek, wtorek i piątek w godz. 14.00 – 20.00PRZYRODA WOKÓŁ NASBudka lęgowaPiotr Grzegorzek – Kustosz Muzeum w Chrzanowiewww.muzeum.chrzanow.plMigawki z parkuTrwają poważne staranianad poprawieniem bioróżnorodnościcentrumJaworzna. Oczywiście takiedziałania przydałyby się w każdejdzielnicy, ale tam, z racjiperyferyjnego położenia orazbliskości sporych kompleksówleśnych problem nie jest aż takpalący. Jednym z takich działańbyło umieszczenie większejilości budek lęgowych w parku.Zawsze uważałem, że trudnoto miejsce nazwać prawdziwymparkiem, ale w tych warunkachdobre i to. W niniejszym artykulepodejmę próbę odpowiedzina dwie interwencje związanez tym miejscem.Lekcja ekonomiiW ubiegłym roku w parkupojawiło się wiele budek lęgowych.Wyróżnia je bardzo dużyotwór wlotowy, co wydaje mi siębyć ich podstawową wadą. Zaletąjest brak patyczka przy otworze.Okazało się bowiem, że ptakigniazdujące w przygotowanychdla nich schronieniach rzadkokiedy korzystały z tego w naszymmniemaniu udogodnienia.Patyczek pozwalał za to drapieżnikom,w tym kunom, wygodnieusadowić się przy otworze wlotowymi zdobywać pożywienie dlasiebie. Poza tym ścianka czołowajest wykonana w sposób ułatwiającyjej czyszczenie po każdymsezonie lęgowym. Osoba, któradzwoniła do redakcji w tej sprawiezauważyła, że większość budeknie jest zasiedlona. Zwróciłatakże uwagę na duże otworywlotowe. Przejrzałem w związkuz tym ofertę firmy i odnoszę wrażenie,że ktoś usunął ze ściankiczołowej płytkę utrudniającą dostępdrapieżnikom oraz uniemożliwiającąrozkuwanie otworu wlotowegoprzez dzięcioły. Na budkętypu D, której otwór wlotowyma średnicę 100 mm, mi to poprostu nie wygląda. W takichdomkach mogą mieszkać większeptaki, takie jak kosy czy szpaki.Potraktujmy teraz park jako lokalizacjędeweloperską. Zauważmy,że większa część domków nie zostałazasiedlona. Podejrzewam,że podobnie jak ludzie, wieleptaków woli mieszkać w cichychi spokojnych okolicach, a tutajtrudno o takie warunki. Po drugiebudek jest za dużo, czyli podażprzerosła popyt. Kłania sięnam podstawowe prawo ekonomii.Ale ten błąd popełnia wielubudowniczych osiedli, szukającpotem potencjalnych mieszkańców.Przypomnijmy ideę NowegoMiasta w Chrzanowie, gdzieinwestor z Dubaju na polach BalinaMałego miał zamiar zbudowaćmiasto z pełną infrastrukturądla 50 tysięcy mieszkańców. Dlategozanim uznamy tę inwestycję,proponuję jeszcze poczekaćna inną grupę lokatorów. Do budeknie koniecznie wprowadzająsię ptaki.Mech w parkuMerzykTrudno sobie wyobrazić parkbez doskonale utrzymanychtrawników. Tutaj niestety pokaźnepowierzchnie pozostająklepiskiem, trawa ledwo rośnie,a bliżej ulicy Pocztowej dominująmchy. Na to zagadnieniezwróciła uwagę inna osoba. Sądzę,że uczyniła to dlatego, gdyżpowszechnie przyjmuje się, żew ogrodach o jakiejkolwiek zielenizagospodarowanej obecnośćmchów świadczy o zaniedbywaniudanego miejsca. Tak się jednakskłada, że dla dużych oraz małychparków mchy są znakomitą alternatywądla trudnego w utrzymaniutrawnika. Pełnią wówczas rolęrośliny okrywowej, która stanowiekwiwalent runa leśnego.W tej części parku dominujądwa gatunki z rodzaju płaskomerzyk,dawniej po prostu merzyk.Pierwszym jest posiadający długiepofałdowane listki Plagiomniumundulatum, którego pokazywałemprzy okazji naszej wizytyw rejonie Przygonia. Drugimjest posiadający zaokrąglonei zaostrzone, częściowo ząbkowanena szczycie listki, Plagiomniumcuspidatum. Gatunkite należą do pospolitych przedstawicieliruna cienistych lasówliściastych. Sądzę, że zamiast tępićte gatunki powinno się poprawićim warunki bytowania,na przykład poprzez ściółkowaniekorą oraz zrębkami drewna.Mech to bardzo ważna roślinaokrywowa i do tego bardzo taniaw utrzymaniu. W parku w Chrzanowiejest sporo mszystych połacii nikomu to nie przeszkadza.Oczywiście są też trawniki.


10ReklamaCo Tydzień nr 11/101616 marca 2011 rokuMiasto JaworznoSKUP SAMOCHODÓW POWYPADKOWYCH LUB USZKODZONYCH– cena do uzgodnieniaZŁOMOWANIE POJAZDÓWZAŚWIADCZENIAMOŻLIWOŚĆ ODBIORU WŁASNĄ LAWETĄSprzedaż części i opon samochodowychSkup złomu stalowego i kolorowegoLikwidacja obiektów przemysłowychPŁACIMYGOTÓWKĄPUNKT SKUPU w Jaworznie:43-600 Jaworzno ul. Waryńskiego 9, tel. 32/616 33 21STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW w Chełmku:32-660 Chełmek, ul. Przemysłowa 6b,tel./Fax: 33/846 32 26, tel. kom. 513-414-378, 507 090 390E-mail: zlommet@interia.pl, www.zlom-met.plNowootwarty skład węglowyAsortyment węglowy:• gruby• kostka• orzech• orzech I• orzech II• groszek• ekogroszek JARET• miałyKONKURENCYJNE CENYWIOSNA 2011Transport powyżej 1 tony GRATISMysłowice Brzezinka ul. Fabryczna Dworcowatel. 600 35 64 64, 502 024 074, 795 09 17 44 USŁUGIKOPARKO-ŁADOWARKĄWYKOPY DO GŁĘBOKOŚCI 5,9 mTel. 0 604 617 0120 660 436 394OŚRODEKSZKOLENIAKIEROWCÓWzaprasza na kursyprawa jazdy kat. BZIMOWA PROMOCJABiuro: Jaworzno ul. Farna 6czynny: pon. – pt. 10.00 – 17.00Tel. 32 616 34 62, 691 515 380 Tylko u nasnowoczesne żarówkienergooszczędneLED © 2010 McDonald’s Corporation. w JaworznieTAXIJAWORZNONajstarszy postójw JaworznieSTARE CENY NOWY NUMER32 793 71 71Ośrodek nauki jazdy„KLAKSON”Zaprasza na kursy prawa jazdy21.03. 04.04.2011 r.TOYOTA YARIS x7kat. A, B, C, D, EBiuro: Jaworzno ul. Farna 2aczynne: pon. – pt. 10.00 – 17.00tel. 32 616 33 55, 509 721 745www.klaksonjaworzno.prawojazdy.com.pl


Co Tydzień nr 11/101616 marca 2011 rokuMiasto JaworznoNasze finanse11


12Nie tylko reklamaCo Tydzień nr 11/101616 marca 2011 rokuMiasto JaworznoZostań Przewodnikiem Domowych FinansówW szkole uczymysię czytać, pisać,liczyć. Dla każdegoz nas to oczywistyproces edukacyjnywprowadzającyw dorosłe życie.A gdzie odbywa się edukacja finansowa?Niestety w przeciwieństwiechoćby do naszych południowychsąsiadów, Czech, Polska nieposiada zaakceptowanego przezMENiS programu edukacji finansowejna wszystkich szczeblachszkolnej edukacji. Wiedzę tę zdobywamyw domu, czytając prasę,obserwując świat finansowy dookołanas. Wiedza nasza jest wyrywkowa,nieusystematyzowana,nie posiadająca zakorzenionychpodstaw. Efektem są często błędne,pochopnie podejmowane decyzje,które często mają negatywneskutki finansowe na kilka nawet lat.Hasło Edukacja finansowa czyekonomiczna kojarzą się raczejz pojedynczymi projektami niżz procesem, w którym powinniśmyuczestniczyć od najwcześniejszychlat. Realizowane projektyadresowane są zwykle do wąskichgrup odbiorców, a wraz z ich zakończeniemzanika często możliwośćdalszego korzystania z przekazywanejwiedzy.Fundacja Wspomagania Wsiwraz z Narodowym Bankiem Polskimod 2008 roku przygotowująlokalne organizacje pozarządowedo pełnienia funkcji PrzewodnikaDomowych Finansów. Chcielibyśmy,aby w każdej polskiej gminieedukacja finansowa miała swojestałe miejsce i swoich trenerów.Przewodnik Domowych Finansówsłuży upowszechnianiu edukacjifinansowej w sposób zorganizowany,poprzez określone miejsce,trenera oraz program bazującyna jednakowych materiałach,utrzymujący wysoki standard prowadzonychdziałań.O tym jak ważny jest dostępdo informacji, pomoc, konsultacje,czy nawet zwykła rozmowa pomagającarozwiązać finansowy problem,przekonali się już trenerzyedukacji finansowej z wielu małychmiejscowości w Polsce.W ponad 200 takich miejscachodbywały się lub będą odbywaćszkolenia z zarządzania długiemi planowania domowego budżetu,w czasie których trener programuedukacji finansowej nauczy jak planowaćdomowe finanse, jak określaći realizować cele finansowe,jak oszczędzać i jak wydawać rozsądnie,oraz jak i gdzie pożyczać?Mamy nadzieję, że tworzonadzięki finansowaniu NarodowegoBanku Polskiego sieć PrzewodnikówDomowych Finansów na stałewpisze szkolenia z edukacji finansowejna mapę nieformalnej,pozaszkolnej edukacji społecznej.Zapraszamy wszystkich zainteresowanychprowadzeniem edukacjifinansowej na terenie swojejmiejscowości – od aktywistówlokalnych zrzeszonych w różnychorganizacjach bądź działającychmniej formalnie, po przedstawicieliwładz gminnych, szkół i ośrodkówkultury, na spotkanie otwarte,w czasie którego zaprezentujemymodel Przewodnika Domowych Finansów,rezultaty naszych wspólnychdziałań i podzielimy się dobrymipraktykami dotyczącymi rozwiązywaniapalących problemówspołecznych. Udział w spotkaniujest otwarty i całkowicie bezpłatny.Spotkanie odbędzie się23 marca 2011 r. w siedzibie StarostwaPowiatowego w Zawierciuw godz. 10.00 – 14.00. Zachęcamydo przyjazdu osoby z całegowojewództwa śląskiego, nie tylkoz okolic Zawiercia.Więcej informacji można uzyskaću Anny Kosidło z FundacjiWspomagania Wsi, ul. Bellottiego1 w Warszawie, tel. 22 636 2570 do 75, adres email: akosidlo@fww.org.pliw


Co TydzieńNr 285 (1016) 16 marca 2011 r.Trzech pojedzie na OOMW numerze:Do pełni szczęścia potrzeba trzech setów – str. 14Energetyk zakończył sezon – str. 14JaworSprint po raz czwarty – str. 1530 lat pracy trenera Wrocławka – str. 16Foto: Paweł Jędrusikczytaj str. 14 – 15Na zdjęciu: Dominik Dubiel (z lewej) przegrał na punkty


Co Tydzień nr 11/101614 16 marca 2011 rokuMiasto Jaworzno15PIŁKA NOŻNASIATKÓWKASportBOKSTrzech pojedzie na OOMSIATKÓWKASPORTY MOTOROWESport78 tyle punktów padło w jednym secie meczu Energetyka siatkarki mają szansę utrzymać się w II lidze już 19 marcaKarnety w sprzedażyOMCKiS Jaworzno – SMS LO2 Opole 3:2(22:25, 25:17, 23:25, 25:23, 15:13)MCKiS Jaworzno – SMS LO2 Opole 3:1(25:19, 18:25, 25:10, 25:23)Do pełni szczęściapotrzeba trzech setówMagda Zawiślak jak zwykle niezawodnaSiatkarki MCKiS-u z małymiproblemami krocząpo utrzymanie w drugiejlidze. W walce o miejsca 7.-10.wygrały już dwa mecze, a konfrontacjaw Opolu wydaje się byćtylko formalnością.Mariusz Łoziński nie był spokojnyprzed dwumeczem we własnej hali.– Liczę na cały zespół, bo jedna czydwie zawodniczki same nie wygrają.Jeżeli każda siatkarka nie dołożyswojej cegiełki, to będzie trudnozwyciężyć – wyjaśniał.Te słowa okazały się prorocze,opolanki przyjechały bowiem zmobilizowane,a energia ich trenerapomogła im w toczeniu wyrównanejwalki z jaworzniankami. SMSbył bliżej wygranej, ale determinacjanaszych zawodniczek pozwoliład wtorku 15 marca rozpoczynasię sprzedaż karnetówna rundę wiosennąobecnego sezonu. Karnety w cenie60 złotych można będzie nabywaćw wielu punktach naszego miasta.Karnet upoważnia do wstępuna wszystkie 8 spotkań ligowych, któreSzczakowianka rozgrywać będziena Stadionie Miejskim przy ul. Krakowskiej8, a także korzystania z parkinguwewnętrznego. Kupując karnet,każdy kibic oszczędza nie tylko pieniądze,ale i też czas, jaki trzeba poświęcićstojąc w kasach biletowych.Karnety do nabycia w:• Salonie Muzycznym przyul. Sienkiewicza 9 w centrummiasta (popularna Kocia)• Sklepie Sportowym Super-Sport ul. Inwalidów Wojennychw Osiedlu Stałym (obokbasenu)• Siedzibie klubu przy ul. Kościuszki1 w SzczakowejIWim na doprowadzenie do tie-breaka,w którym przechyliły szalę zwycięstwana swoją stronę.Zmęczenie nie było sprzymierzeńcemobu ekip, ale było dodatkowąmobilizacją do szybkiego zakończeniadrugiego pojedynku. Potwierdzeniemjest trzeci set, w którymsiatkarki MCKiS-u zwyciężyłydo 10. Natomiast cały mecz wygrały3:1. Tym samym prowadzą w rywalizacji2:0.Następne spotkanie zostanie rozegranew Opolu, w sobotę 19 marca.Jeśli zatriumfują w nim zawodniczkiSMS-u, to czwarty mecz odbędziesię w niedzielę. Gdyby wygrałygo opolanki, to rywalizacja powrócido Jaworzna, piąty mecz jest bowiemzaplanowany na środę 23 marca.Olga KrzysztofikFoto: Paweł JędrusikBokserzy Jawor Teamui KS Energetyka niepokazali się z dobrejstrony na eliminacjachstrefowych doXVII OgólnopolskiejOlimpiady Młodzieży.Turnieje bokserskie odbywałysię już w naszym mieście kilkakrotnie.Choćby w maju zeszłego rokuw Hali Widowiskowo-Sportowejw Osiedlu Stałym. Tym razem miejscemzmagań zawodników z rocznika1995 była hala w Leopoldzie.Dwa jaworznickie kluby, JaworTeam pod kierunkiem trenera ArkadiuszaMałka i KS Energetykprowadzony przez Roberta Gortata,walczyły o miejsce w OgólnopolskiejOlimpiadzie Młodzieży.Ze strony KS Energetyka wystartowałzawodnik, który jest chybanajwiększą nadzieją klubu, KrystianDulowski. Niestety, po dosyćkontrowersyjnej decyzji sędziówKrystian przegrał na punkty i odpadłz turnieju.Niewiele lepiej zaprezentował sięJaworTeam. Z pięciu zawodnikówswoją walkę w kategorii 50 kg wygrałtylko Daniel Szczepanik. Porażkina punkty odnieśli Dominik Dubiel(1:2 z późniejszym zwycięzcąturnieju) i Michał Świderski (jednogłośniena punkty). Dwóch zawodników,mianowicie Mateusz Marzeci Michał Bułat, nie znaleźli przeciwnikówi automatycznie zakwalifikowalisię do Ogólnopolskiej OlimpiadyMłodzieży.Paweł JędrusikMCKiS PKE EnergetykJaworzno zakończył rozgrywkiw rundzie zasadniczejsezonu 2010/2011. Po udanejserii trzech zwycięstw z rzęduna koniec ligowych zmagań, podopieczniSławomira Gerymskiegoostatecznie uplasowali się na 10.pozycji w ligowej tabeli. Szkodatylko, że nie udało się wskoczyć„oczko” wyżej, a więcej na miejscepremiowane utrzymaniem w lidze.Niestety, miejsce 9. przypadło drużynieMKS-u MOS Będzin, którabyła od nas lepsza tylko stosunkiemsetów.Morderczy pojedynekFoto: Paweł JędrusikMichał Świderski także przegrał na punktyMCKiS PKE Energetyk Jaworzno – MUKS Joker Rodło Piła 3:1 (25:23, 40:38, 19:25, 30:28)ASPS Avia Świdnik – MCKiS PKE Energetyk Jaworzno 1:3 (25:19, 19:25, 23:25, 22:25)Energetyk zakończył sezonPierwszą partię lepiej rozpoczęligospodarze, którzy dzięki dobrej zagrywcei grze blokiem, potrafili odskoczyćrywalowi na pięć punktówi zdołali ostatecznie wygrać do 23.Drugi set był najdłuższym jaki Energetykrozegrał w tym sezonie. Walkapunkt za punkt przez całego setaprzełożyła się na niecodzienny wynikkońcowy w tej partii 40:38! Odpowiedzialnośćza zdobywanie punktówwzięli na swoje barki Władysław Olszowskioraz pojawiający się na przemianna parkiecie za Szlubowskiego,Adamajtis. Nasi siatkarze byli lepiejzorganizowani w ataku, dzięki czemui w tej partii zwyciężyli.W trzecim secie zaczęło sięod trzech asów z rzędu Jasińskiego,a do tego blisko 100% skutecznośćw grze środkiem, nie pozwoliły myślećo końcowym sukcesie „Energetycznych”w tej partii. Na szczęściew secie czwartym wszystko wróciłona właściwe tory. Energetyk znównarzucił swój rytm gry, a w końcówcekolejnego, długiego seta, nie zawiódłpo raz kolejny Dominik Żmuda,który zakończył ten mecz pięknymasem serwisowym.Nagroda pocieszenia…Tak można nazwać zwycięstwow ostatnim meczu sezonu z AviąŚwidnik. Wygrana ta jest o tyle ważna,iż gwarantuje nam zajęcie 10.miejsca w tabeli i tym samym startdopiero w II fazie rozgrywek play-out.Mecz z Avią nie rozpoczął się dobrzedla naszej drużyny. Skutecznagra Adamajtisa i powracającegopo kilkutygodniowej absencji Fitrzykanie były żadnym argumentemna bardzo dobrze radzących sobiew partii pierwszej gospodarzy…Na szczęście tylko w partii pierwszej,bowiem z każdą kolejną piłkąto jaworznianie „dochodzili corazczęściej do głosu”. Kilkupunktowaprzewaga utrzymująca się przezpraktycznie cały set drugi, pozwoliłanaszej drużynie wygrać w identycznymstosunku, w jakim przegrałapartię pierwszą, a więc 25:19. Dwiekolejne odsłony padły już łupem gości,którzy podbudowani zwycięstwemw ostatnim secie, nie dali sobiewydrzeć zwycięstwa z rąk.Jaworznian czekają teraz ciężkieboje w „siatkarskich barażach”o utrzymanie na zapleczu Plusligi.Rok oraz dwa lata temu ta sztukaudała się siatkarzom kolejno Kreboka,a następnie Janczaka. Jak będzietym razem? Jak poradzą sobie siatkarzeSławomira Gerymskiego? O tymdowiemy się w ciągu kilku najbliższychtygodni. Rafał JarząbekJaworSprintpo raz czwartyKolejne emocje rajdoweprzed nami. CzwartyJaworSprint wpisał sięna stałe w kalendarzimprez sportowychw naszym mieście.Różnorodność samochodów na JaworSprincie gwarantowanaTym razem zawodnikom przyjdziesię ścigać na Sosinie, tak jakto miało miejsce w listopadzie2009 roku. Planowane są czteryprzejazdy wytyczonej trasy,w dwóch kierunkach. Na uczestnikówprzewidziano różne kategorie,w zależności od posiadanegosamochodu.Informacje o zapisach do JaworSprintuoraz regulamin zawodówznajdują się na stroniewww.auto-jawor.jaw.pl.Liczba załóg jest ograniczonado 60, dlatego nie zwlekaj i zapiszsię już dziś. Wpisowe wynosi 80 zł.Paweł JędrusikFoto: Paweł JędrusikFUTSALKS Energetyk PKE – KS Futsal Siechnice 8:1 (4:0)Jak na strzelnicyOJUDOKWW Partner 2 znów z sukcesamiWniedzielę 6 marcaw Sosnowcu w haliAKS Niwka rozegranodrugi z tegorocznego cykluogólnopolskich turniejów dziecii młodzików w Judo. Na listachstartowych zarejestrowano ponad200 zawodników z kilkunastuklubów. Ponownie bardzodobrze spisali się reprezentanciz Jaworzna. Zawodnicy KlubuWalki Wręcz „Partner 2” Jaworznodziałającego przy Gimnazjumnr 3, podopieczni mistrza ŁukaszaProksy, sześciokrotnie stanęlina podium.Każdy z naszych młodych zawodnikówstoczył kilka walk, którebyły bardzo zacięte i stały na bardzowysokim poziomie. Większośćpojedynków kończyła sięprzed czasem przez „Ippon”, czylizastosowanie efektownego rzutuz upadkiem na plecy lub trzymaniaw parterze. Przez całe zawody towarzyszyłynaszym młodym sportowcomogromne emocje, na ichtwarzach uśmiech przeplatał sięna zmianę ze łzami. Wszechstronnieprzygotowani zawodnicy skuteczniestosowali rzuty ręczne: kubi-nage,soei-nage, oraz trzymania:hon-kesa-gatame, tate-shiho-gatame.W końcowej klasyfikacjiwywalczyli jeden złoty, dwasrebrne i trzy brązowe medale.Na szczególne wyróżnienie zasługujenasz złoty medalista ŁukaszSroka, który zdecydowanie pokonałsilniejszych od siebie fizycznierywali.Foto: Paweł Jędrusik Foto: Paweł JędrusikSezon można zaliczyć do udanychd pierwszych minut Energetyknarzucił gościom swójstyl gry. W 3. minucie Bartyzelotworzył wynik spotkaniazdobywając pierwszą swoją bramkęw tym meczu. Gospodarze razpo raz stawali przed szansą zdobyciakolejnych goli. Wynikiem nawałnicyEnergetyka były bramki kolejnozdobyte przez Gacę Rafała, GoryczkęMichała oraz KaźmierczykaBartka. Bramkarz gości w niczymnie przypominał golkipera, który tydzieńwcześniej zagrał rewelacyjnespotkanie przeciwko Dąbrovii.Gwoli ścisłości obrońcy z Siechnicteż nie pomagali swojemu tormanowi,tak więc pod bramką gości razpo raz dochodziło do niebezpiecznychsytuacji bramkowych. W pierwszejpołowie goście tylko jeden razmieli 100% sytuację, ale bramkarzgospodarzy po raz kolejny pokazałswój wysoki kunszt i nie dał się zaskoczyć.Do szatni Energetyk schodziłz wysoką zaliczką bramkową.Kto z kibiców sądził że gospodarzepo przerwie spoczną na laurach,ten srogo się zawiódł.Druga połowa zaczęła się od postawieniawysokiego pressingu przezgości. Efektem były strzały na bramkęEnergetyka, ale nie miało to przełożeniana zdobycz bramkową. Strzały,albo blokowali obrońcy z Jaworzna,albo wszystko wyłapywał Kwiecień.Energetyk coraz częściej wychodziłz kontrą czego wynikiem byłykolejne cztery bramki. Zdobywcamibyli ponownie Bartyzel, dwa razy Goryczkaoraz Pyrek. Na minutę przedkońcem nastąpiła chwila dekoncentracjii Adam Kubasiewicz po strzalez około 10 metrów zdobył honorowegogola dla przyjezdnych.Oceniając w skrócie występ naszejdrużyny można tylko żałować,że drużyna nie grała jesienią tak, jakna wiosnę. Niestety, zmiana treneranastąpiła dopiero na przełomie rokui straty z jesieni były za duże do odrobieniapodczas rundy wiosennej.Zawodnicy: Łukasz Sroka, Alicja Kaliny, Arkadiusz Małek, Kacper Sroka, Kacper KasińskiDrużyna Energetyka ze swejstrony pragnie gorąco podziękowaćwszystkim, którzy brali udział w tworzeniutego widowiska w II lidze. Zaczynającod prezesów klubu Energetyk,sponsorów, mediów, drużyngrających w naszej grupie, sędziom,działaczom w PZPN, a także kibicomdla których gramy i jesteśmy wspieraniich dopingiem. Do zobaczeniana jesień...Klub Energetyk składa podziękowaniefirmom: Grupa Tauron PKE,Elvita, Combikol, Manhattan.Bramki: 3 x Goryczka, 2 x Bartyzel,Gaca, Kaźmierczyk, PyrekIWPozycje zawodników Klubu Walki Wręcz„Partner 2” Jaworzno:I miejsce:Łukasz Sroka uczeń SP nr 8 w kat.–28 kgII miejsca:Igor Woźniak uczeń SP nr 16 w kat.–30 kgAlicja Kalina uczennica SP nr 8 w kat.–48 kgArkadiusz Małek uczeń SP nr 7 w kat.–38 kgIII miejsca:Kacper Kasiński SP nr 3 w kat.–18 kgKacper Sroka uczeń SP nr 8 w kat.–34 kgTrener Łukasz Proksa prowadzącyszkolenie ocenia start jakobardzo udany, zarówno jeśli chodzio wyniki, jak i o postawę i zaangażowaniezawodników KlubuWalki Wręcz „Partner 2” Jaworzno.Całość szkolenia odbywa sięwe współpracy z Urzędem MiastaJaworzna, Gimnazjum nr 3 w Jaworznie,firmą „Partner 2” oraz„Magnus”. Życzymy kolejnychsukcesów. Wszystkich chętnychzapraszamy na matę do wspólnychtreningów w myśl zasady„Nie bądź bezradny – Naucz siębronić”. Szczegółowe Informacje:www.jujitsu.partner2.com.pl, telefon502 138 185.IW


16SportCo Tydzień nr 11/101616 marca 2011 rokuMiasto Jaworznookoło 170 dzieci liczą grupy naborowe GórnikaPIŁKA NOŻNA30 lat pracy trenera Wrocławka13 marca odbyłsię turniej piłkinożnej halowej podpatronatem PrezydentaMiasta Jaworzno dlachłopców z rocznika2000 i młodszychz okazji 30-lecia pracytrenera BolesławaWrocławka, na któryzaproszone zostałydrużyny UKS Regulice,MOKSiR Chrzanów,MOSiR Mysłowice,Czarni Sosnowiec,Górnik Jaworzno I,Górnik Jaworzno II.Mecze rozgrywane były systememkażdy z każdym po 12 minut.To wspaniała zabawa dla chłopców,jak i doskonała promocja piłkinożnej w naszym mieście, orazco najważniejsze ukoronowanie30 lat pracy w zawodzie treneraWrocławka.Turniej zakończył się zwycięstwemdrużyny z Chrzanowa,która wyprzedziła kolejno zespołyz Mysłowic, Regulic, Sosnowcai Jaworzna.Górnik Jaworzno, któryze względu na to iż ma najlepszysystem szkolenia, na chwilę obecnąw naszym mieście (przez to trenujew nim dużo chłopców) zdecydowałsię wystawić dwie drużyny.Niestety tym razem okazał się bardzogościnny.Królem strzelców został RafałStolorz z MOSiR Mysłowice, najlepszymbramkarzem Filip Kotelaz MOKSiR Chrzanów.PIŁKA NOŻNASzczakowianka Jaworznoponownie odniosła zwycięstwow meczu sparingowym.Jaworznianie byli o co najmniejdwie klasy lepsi od rywaliz Wojkowic. Kolejny dobry wynikmoże napawać coraz to większymoptymizmem przed próbągeneralną, a więc pierwszymmeczem ligowym na wiosnę.Przewaga gospodarzy nie podlegałażadnej dyskusji, a kolejnebramki dla „Szczaksy” były tylkoi wyłącznie kwestią czasu. Zabójczydla drużyny Milenium Wojkowicebył pierwszy kwadrans,w którym to przyjezdni straciliaż trzy bramki. Jako pierwszyw 8. minucie meczu po ładnej akcjioskrzydlającej i podaniu Piegzikatrafił Kondzielnik. Chwilę potemtechnicznym strzałem popisałsię kandydat do wyjściowej jedenastkiSebastian Dylowicz, którypo przelobowaniu bramkarzatrafił do siatki. Dzieła zniszczeniaw pierwszej części gry dokonałPiegzik, strzelając gola na 3:0.Foto: Bartek Długajczyk Foto: Paweł JędrusikDawid Bąba (jeden z rodziców), trener Bolesław Wrocławek i prezes klubu Jerzy RybaKażda z drużyn otrzymała pamiątkowypuchar oraz dyplom.Turniej przebiegł w miłeji sportowej atmosferze. Zawodnicyoprócz rywalizacji, w momenciegdy nie grali zaprzyjaźniali sięze sobą, co było bardzo miłym akcentem.Publiczność również dopisałaza co organizatorzy bardzodziękują.Odbył się również z tej okazjimecz pokazowy Byłe GwiazdyGórnika – Reszta Świata. WygrałyByłe Gwiazdy Górnika 2-0,za co zebrały gromkie brawa.W drużynie Byłych Gwiazd zagrali:Mirek Rosiak, Bolek Wrocławek,Szczakowianka Jaworzno – Milenium Wojkowice 5:1 (3:0)Kolejny udany test SzczakowiankiDrugą część gry jaworznianierozpoczęli od zdobycia czwartegogola. Po dobrej akcji i podaniuGrzegorza Kmiecika do Kondzielnika,ten ostatni zdobył swojegodrugiego gola. Po raz ostatniJanek Grelowski,Wiesław Koralik,Krzysiek Polański, Marian Smalcerz,Tomek Jedynak. Bramki Jedynaka,Smalcerza.Tadeusz Kaczmarek wręczył pamiątkowąpaterę dla trenera z tejokazji od prezydenta Pawła Silberta.Jubileusz przebiegł bardzogodnie, a kibice drużyn przyjezdnychbyli pod wrażeniem takiegopomysłu. Dzień wcześniej trenerWrocławek obchodził swój benefisw klubie Corner, gdzie RyszardCzerwiec obdarował go koszulkąreprezentacji Polski wraz z powołaniemna Euro 2012.D.B.Sebastian Dylowicz w efektowny sposób pokonał bramkarza gościZ okazji jubileuszu zorganizowanoturniej piłkarskiw 59. minucie trafił Dylowicz. Mileniummoże pochwalić się w tymmeczu jednym – 100% skutecznością.W jedynej przeprowadzonejakcji ofensywnej, w ostatnichsekundach meczu, po dośrodkowaniuw pole karne z rzutu wolnego,napastnik gości strzałemgłową pokonał rezerwowegobramkarza „Szczaksy” – DanielaKotyzę.R. JarząbekTABELESiatkówka mężczyzn – I liga1. Jadar Radom 23 50 59:312. Rajbud GTPS Gorzów Wlkp. 23 46 58:383. Trefl Gdańsk 23 45 55:364. Ślepsk Suwałki 23 42 53:395. MUKS Joker Rodło Piła 23 40 52:436. Pekpol Ostrołęka 23 39 51:427. Stal AZS PWSZ Nysa 23 38 50:428. BBTS Bielsko-Biała 23 37 49:469. MKS MOS Interpromex Będzin 23 31 44:4810. MCKiS PKE Energetyk Jaworzno 23 31 39:4611. ASPS Avia Świdnik 23 26 36:5212. MKS MOW Orzeł Międzyrzecz 12 7 13:3213. SMS PZPS I Spała 23 0 5:6925. kolejka – 9 marcaStal AZS Nysa 3–0 BBTS Bielsko-BiałaŚlepsk Suwałki 2–3 GTPS Gorzów Wlkp.MKS MOS Będzin 3-2 Avia ŚwidnikPekpol Ostrołęka 3–1 Trefl GdańskJadar Radom 3-0 SMS PZPS I SpałaEnergetyk Jaworzno 3–1 Joker Piła26. kolejka – 12 marcaJadar Radom 3–1 Pekpol OstrołękaTrefl Gdańsk 3–1 MKS MOS BędzinJoker Piła 0–3 Ślepsk SuwałkiGTPS Gorzów Wlkp. 3–1 Stal AZS NysaAvia Świdnik 1–3 Energetyk JaworznoBBTS Bielsko-Biała – pauzaSMS PZPS I Spała – pauzaKoniec rundy zasadniczejSiatkówka kobiet – II liga gr. 2 – play-offI runda play-off o miejsca 1-4 (do 3 zwycięstw)12-13 marcaGaudia Trzebnica 3-0 Politechnika CzęstochowskaGaudia Trzebnica 3-0 Politechnika Częstochowska19 marcaPolitechnika Częstochowska -:- Gaudia Trzebnica12-13 marcaSilesia Volley II 3-0 Płomień SosnowiecSilesia Volley II 3-0 Płomień Sosnowiec19 marcaPłomień Sosnowiec -:- Silesia Volley IIo miejsca 7-10 (do 3 zwycięstw)12-13 marcaUKS Krzanowice 3-0 Victoria CieszynUKS Krzanowice 3-1 Victoria Cieszyn19 marcaVictoria Cieszyn -:- UKS Krzanowice12-13 marcaMCKiS Jaworzno 3-2 SMS LO2 OpoleMCKiS Jaworzno 3-1 SMS LO2 Opole19 marcaSMS LO2 Opole -:- MCKiS JaworznoKoszykówka mężczyzn – II liga gr. C1. Delikatesy C. Bank MOSiR Krosno 27 53 26:12. Znicz Jarosław 28 51 23:53. MKS Polonia Przemyśl 27 45 18:94. Unia Tarnów 27 44 17:105. KS AZS AWF Katowice 27 43 16:116. MKS Limblach Limanowa 28 43 15:137. Wisła AWF Kraków 27 41 14:138. STACO MNLK Niepołomice 27 41 14:139. HK Bank Spółdzielczy Żory 27 39 12:1510. Novum Lublin 28 39 11:1711. KU AZS Politechnika Rzeszów 28 38 10:1812. AZS Politechnika Radomska 27 38 11:1613. MCKiS Termo-Rex Jaworzno 27 37 10:1714. UMKS Kielce 27 37 10:1715. KKS Mickiewicz Katowice 27 36 9:1816. Cracovia 1906 Kraków 27 29 2:2527. kolejka – 12 marcaSTACO MNLK Niepołomice 89–73 Unia TarnówKKS Mickiewicz Katowice 79–53 Cracovia 1906 KrakówDelikatesy C. Bank MOSiR Krosno 84–61 UMKS KielceMKS Limblach Limanowa 78–69 HK Bank Spółdzielczy ŻoryAZS Politechnika Radomska 69–67 Novum LublinZnicz Jarosław 66–68 AZS AWF KatowiceWisła AWF Kraków 77–64 AZS Politechnika RzeszówMCKiS Termo-Rex Jaworzno 63–61 Polonia Przemyśl28. kolejka – 19-20 marcaUnia Tarnów – Wisła AWF KatowiceAZS Politechnika Rzeszów 62-71 Znicz JarosławPolonia Przemyśl – AZS Politechnika RadomskaNovum Lublin 65–86 MKS Limblach LimanowaHK Bank Spółdzielczy Żory – Delikatesy C. Bank MOSiRKrosnoUMKS Kielce – KKS Mickiewicz KatowiceCracovia 1906 Kraków – STACO MNLK NiepołomiceAZS AWF Katowice – MCKiS Termo-Rex JaworznoBartek Długajczyk


Co Tydzień nr 11/101616 marca 2011 rokuMiasto JaworznoNie tylko reklama17na raka płuc rocznie zapada 1,3 mln. ludziRazem walczymy z rakiemPod hasłem „Razemwalczymy z rakiem”rozpoczynamy II edycjęterapii grupowej metodąSimontona dla osóbz chorobą nowotworową,chorobą przewlekłą lubinną chorobą zagrażającążyciu.Celem tej terapii jest poprawafunkcjonowania osoby chorej orazosoby ją wspierającej w wielu aspektachżycia oraz wzrost zaangażowaniaw proces leczenia.Taki program pomocy osobomchorym na raka lub chorobę przewlekłąpo raz drugi będziemy przeprowadzaćw Jaworznie w HospicjumHomo-Homini im. św. BrataAlberta. Będzie on polegał na cotygodniowychdwugodzinnych spotkaniachwarsztatowych osób chorychi osób ich wspierających. Warsztatypoprowadzi Danuta Chwirut – psychoterapeutahospicjum, mediatorrodzinny, trener.Spotkanie organizacyjnowprowadzająceodbędzie się21 marca 2011 r. o godz. 17.00.Czas trwania terapii: 21.03.2011– 20.06.2011 r. Spotkania będą odbywaćsię w każdy poniedziałek w godzinachod 17.00 – 19.00.Miejsce spotkań – HospicjumHomo-Homini im. św. Brata Albertaw Jaworznie przy ul. Górniczej 30.Hospicjum Homo-Homini im.św. Brata Alberta jest głównymorganizatorem tej edycji terapii.Dofinansowanie na przeprowadzenietego programu hospicjumotrzymało z Urzędu Miejskiegow Jaworznie, w ramach zadania:Ochrona i promocja zdrowia.„Osoby zainteresowanemogą uzyskaćinformacje i odpowiedzina nurtujące pytania.Zapraszam pod nr.tel. hospicjum – 32753 50 12, 753 5002 lub 603 248 940w godzinach od 8.00 –16.00 lub przez kontaktosobisty z prowadzącąi koordynatoremprogramuDanutą Chwirut– od poniedziałkudo piątku w godz.od 8.00 do 15.00.Bardzo serdecznie zapraszamydo wzięcia udziału w terapii, którejgłównym celem jest pomoc osobomw chorobie nowotworowej,a przez to poprawa jakości życia.Udział w grupie terapeutycznejjest bezpłatny.Danuta Chwirut – psychoterapeutaHospicjum Koordynator II edycjigrupowej terapii Metodą Simontona • nazwę Fundacji: Fundacja„Energetyka na Rzecz Polski Południowej” w Jaworznie• nr KRS (numer nadany w Krajowym Rejestrze Sądowym) Fundacji: KRS 0000132934• kwotę 1% podatku zaokrągloną do pełnych dziesiątek groszy w dół.Dodatkowo – nieobowiązkowo – można w formularzu PIT (pole „Informacji uzupełniających”)• podać cel szczegółowy 1% podatku• wyrazić zgodę na przekazanie nam przez Urząd Skarbowy Państwa danych umożliwiającychidentyfikację wpłaty: imię, nazwisko, adres, wysokość kwoty 1% podatku.Wyrażenie zgody w tym polu formularza PIT na przekazanie nam Państwa danych adresowych przez UrządSkarbowy, pozwoli nam na wysłanie Państwu podziękowania.PROWADZIMYNAPRAWY• blacharsko-lakiernicze wszystkich marek,• zajmujemy się likwidacją szkód komunikacyjnych,• naprawami bezgotówkowymi,• posiadamy serwis mechanicznyPreferencyjne ubezpieczenia dla nowych samochodóworaz ich kontynuacje.PROMOCYJNE pakiety ubezpieczeń w firmie PZU


18Nie tylko reklamaCo Tydzień nr 11/101616 marca 2011 rokuMiasto Jaworznonawet do 1 roku po zakażeniu mogą pojawić się objawy wściekliznyWeterynarz radziUwaga wściekliznaWojewódzki Lekarz Weterynariiostrzega, że na naszymterenie zdarzają się przypadkiwścieklizny, bądźmy więc ostrożni.Wścieklizna jest chorobą odzwierzęcąo charakterze ogólnoświatowym, za którąodpowiedzialny jest Rabies virus. Wszystkiejego biotypy (odmiany) są patogennedla człowieka. Nosicielami wirusa są różnegatunki zwierząt. Rezerwuar zarazkówstanowią zarówno ssaki dzikie, jak i domowe.W krajach tropikalnych, w którychwścieklizna zbiera największe żniwo,głównym zagrożeniem są psy. W pozostałychrejonach świata wściekliznaprzenoszona jest przede wszystkim przezzwierzęta mięsożerne – lisy, szopy, borsuki,jenoty, a także nietoperze. Zwierzętadomowe – z racji objęcia ich obowiązkowymprogramem szczepień – stwarzająobecnie niewielki procent zagrożenia.Wścieklizna to ostra, wirusowa chorobazakaźna zwierząt ciepłokrwistych i człowieka.Atakuje ośrodkowy układ nerwowyi jest śmiertelna. Należy do grupy najniebezpieczniejszychzoonoz.Do zakażenia (zwierząt lub człowieka)dochodzi poprzez kontakt bezpośredni– przez ugryzienie bądź kontakt ze ślinąnosiciela. Możliwe jest, choć u człowiekarzadkie, zakażenie na drodze powietrznej(kropelkowej i pyłowej), aerozolemodchodów nietoperzy w jaskiniach.Szczególnie ugryzienia okolic twarzy,klatki piersiowej i szyi sprzyjają aktywacjiwirusa. Charakterystyczny dla tej chorobyjest stosunkowo długi okres utajenia– średnio od 1 do 3 miesięcy. W skrajnychprzypadkach wirus może uaktywnićsię dopiero po roku. Istotnym jest fakt,że chorujący na wściekliznę człowiek jestrównież źródłem zarażenia.Objawy u ludzi. W początkowymokresie, tzw. inkubacyjnym, występująobjawy ogólne. Pojawia się uczuciemrowienia wokół miejsca ugryzienia.Podwyższa się temperatura, może pojawićsię ból w potylicy, rzadko torsje,halucynacje, czasem ataki szału. Po kilkudniach zarówno u ludzi, jak i u zwierząt,występuje nadmierne pobudzenielub odwrotnie, porażenie, tzw. cichawścieklizna. U chorego występujeślinotok oraz mimowolne skurcze mięśni– na sam widok lub dźwięk wody,z której to reakcji początek swój bierzedruga nazwa choroby – wodowstręt.Śmierć następuje w około tydzień od wystąpieniaobjawów. Jej bezpośredniąprzyczyną jest niewydolność oddechowa.Najistotniejsze jest ustalenie, czy zwierzę,które zraniło człowieka może być zarażonewścieklizną. W tym celu stosuje sięwywiad epidemiologiczny oraz przyżyciowąobserwację weterynaryjną – w przypadkuzwierzęcia, które po akcie agresjijest złapane lub możliwe do odnalezienia.Pamiętajmy, że wirus w ślinie zwierzęciajest objawem ostatniego stadium wścieklizny.Pies, u którego wykryto patogenw ślinie nie przeżyje dwóch tygodni.Jeśli więc zwierzę pomyślnie przejdzie15-dniową obserwację możemy wnioskować,że wirus nie znajdował się w ślinie.Nie ma leku przeciwko wściekliźnie.Jeśli nie wystąpiły objawy chorobypodejmuje się próbę zastosowania uodpornieniabierno-czynnego polegającegona zaaplikowaniu potencjalnemu choremuserii szczepionek – niegdyś w brzuch,obecnie w mięsień naramienny. Możliwośćczynnego uodpornienia organizmumożliwa jest dzięki długiemu okresowiwylęgania – długi okres inkubacjichoroby jest szansą na uaktywnienie sięszczepionki, nawet tej podanej po kontakciez zarażającym zwierzęciem.Dla chorego, u którego wystąpiły objawychorobowe, praktycznie nie ma jużratunku. Stosuje się w takich przypadkachizolację i leczenie mające na celuzmniejszenie cierpienia. Statystyki są nieubłagane– dotychczas zanotowano mniejniż pięć przypadków wyleczenia ludziz symptomami wścieklizny. Zwierzętazwykle się usypia.Zapobieganie to głównie szczepieniezwierząt domowych przeciw wściekliźnie– w Polsce nie ma obowiązku szczepieniakotów, co większość weterynarzy uważaza ryzykowną politykę i sugeruje szczepienietakże tych czworonogów.Uniemożliwianie kontaktu zwierzątdomowych z dziko żyjącymi. Wściekliznana pewnym etapie objawia się u wolnożyjących zwierząt brakiem lęku przedczłowiekiem. W przypadku pogryzienia(nas lub naszego czworonoga) niezwłocznieudajmy się do lekarza lub do weterynarza.Wścieklizna to choroba śmiertelna.Nie bagatelizujmy jej znaczenia i stosujmysię do zaleceń, które pomogą namzminimalizować ryzyko jej wystąpienia.Lek. wet. Izabella KopaczIzabella.kopacz@gmail.com


Co Tydzień nr 11/101616 marca 2011 rokuMiasto JaworznoReklama19


20ReklamaCo Tydzień nr 11/101616 marca 2011 rokuMiasto JaworznoSTUDIOKOSMETOLOGICZNE„Uroda to weksel honorowany na całym świecie za okazaniem”Giovanni Giacomo Casanova.Zainwestuj w siebie mądrze!Przyjdź do nas i dowiedz się, jak zwiększyć swój kapitał urody:MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWAJeśli chcesz zachwycać idealną skórą. Gładką, promiennąi wygładzoną. Zastosuj nowoczesny zabieg mechanicznegozłuszczania warstwy rogowej naskórka przez urządzeniewyposażone w głowice pokryte kryształkami diamentu.Luksusowa terapia dla wszystkich. W każdym wieku. Dlapoprawy kondycji skóry. Aby skutecznie walczyć z rozszerzonymiporami, zaskórnikami, przebarwieniami, trądzikiem,rozstępami czy cellulitem.PEELING KAWITACYJNYAby mieć nadzwyczajnie odmłodzoną, odświeżonąi zregenerowaną skórę. Oczyścimy Twoją cerę za pomocą falultradźwiękowych. Jeśli masz bardzo wrażliwą, delikatną orazcienką skórę skłonną do podrażnień. Jeśli masz dość przetłuszczającejsię i trądzikowej cery – ten zabieg jest dla Ciebie!EKSFOLIACJA KWASEM MIGDAŁOWYMJeśli Twoim celem jest osiągnięcie efektu młodo wyglądającejskóry z wygładzonymi zmarszczkami, rozjaśnionymi przebarwieniami,bez krost i zaskórników. Wybierz doskonały peelingkwasem migdałowym. Zaufaj sile gorzkich migdałów w skutecznymstarciu przeciw fotostarzeniu, nieregularnym przebarwieniom,zmianom trądzikowym.MEZOTERAPIA IGŁOWA i BEZIGŁOWADla pozyskania młodej i jędrnej skóry! Doskonały efekt liftingu,redukcji cellulitu, tkanki tłuszczowej i rozstępów. Zapobieganiewypadaniu włosów, leczenie łysienia. Zapraszamy na innowacyjnyzabieg odmładzania skóry za pomocą fal elektromagnetycznychw postaci impulsów (mezoterapia bezigłowa) oraz na niechirurgiczną,naturalną metodę regeneracji i poprawy wygląduskóry poprzez bezpośrednie wstrzykiwanie w miejsca zmienionechorobowo odpowiednich substancji leczniczych (mezoterapiaigłowa). Szczupłe, jędrne i młode ciało w zasięgu ręki!BOTOXSposób na wygładzenie zmarszczek! Stosowany w medycyniei dermatologii estetycznej. Jeśli chcesz pozbyć się zmarszczekmimicznych: między brwiami, poprzecznych czoła, wokółoczu (kurze łapki), powieki dolnej, wokół ust, na brodzie czynawet szyi – jest to zabieg dla Ciebie!POWIĘKSZANIE USTA także: manicure, pedicure, henna, depilacja woskiem itp.Pamiętaj! Sam krem nie wystarczy.Wspieraj urodę dawką efektywnych zabiegów!Zapraszamy do nowoczesnego Studia Kosmetologicznego! Zadzwoń po poradę, umów się!!! Telefon 32-318-12-94Mysłowice – Brzęczkowice ul. Gen. J. Ziętka 74c, www.mini-klinika.com.plAnna Kurekpoleca kompleksowe usługi księgowe:• ewidencja VAT,• deklaracje podatkowe,• składki ZUS,• wynagrodzenia,• prowadzenie ksiągrozrachunkowych,• zwrotu VAT-u zbudownictwa VZMul. Wybickiego 46, 43-605 Jaworznotel. 32/ 615 56 92, 505 088 175BETA – Biuro Rachunkowe• prowadzenie ksiąg rachunkowych,• prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów,• ryczałt ewidencjonowany,• rozliczenia podatku VAT,• rozliczenia z Urzędami Skarbowymi i ZUSJaworzno ul. Inwalidów Wojennych 4, tel/fax 32/ 751 25 44/45 Autoryzowany Dealer HYUNDAISalon: poniedziałek – piątek 9.00 – 18.00, sobota 10.00 – 14.00Jaworzno ul. Grunwaldzka 2; tel. (32) 614 22 22, fax. (32) 614 22 23


Co Tydzień nr 11/101616 marca 2011 rokuMiasto JaworznoZdrowie21INFORMATORZDROWIA I URODYSTOMATOLODZYPEDIATRZYINNELek. stom. Piotr Lorenc – Pełen zakres usług. Wybielanie metodąBeyond. Znieczulenie komputerowe. Korony i mosty porcelanowe.Gabinet czynny w ramach NFZ - od poniedziałku do środyPoniedziałek: 9.00-16.00. Wtorek: 13.00-18.00. Środa: 14.00-19.00Pozostałe dni prywatnie po uzgodnieniu terminu. ul. Tylna 32 os.Podłęże (dojazd od ul. Leśnej). Rejestracja telefoniczna 616 32 30Lek. stom. Leszek Ochlustpełny zakres usług, wysokiej jakości korony,mosty porcelanowe, protezy szkieletoweGabinet czynny: pon. i cz. od 16.00 do 19.00ul. Wandy 30, tel. 616 44 44GABINET STOMATOLOGICZNY lek. stom. Anna Partyka-ZiętekJaworzno ul. Farna 14 (I piętro)czynny poniedziałek, piątek 17.30-20.00, czwartek 9.00-12.00– stomatologia zachowawcza i protetyka– chirurgia stomatologiczna, (RTG)rejestracja telefoniczna 0 600 498 669GABINET STOMATOLOGICZNY lek. stom. Agnieszka KłosowiczPełny zakres usług dla dzieci i dorosłych. Protetyka: korony i mostyporcelanowe, protezy szkieletowe i akrylowe.ul. Nosala 4/2, 43-600 Jaworzno, tel. 32/ 615 07 89rejestracja telefoniczna codziennie od 8.00 – 20.00Pracownia protetyki dentystycznej Grzegorz Koczur43-600 Jaworzno, ul. Skotnica 28, kom. 0 604 897 883Wykonuje: protezy szkieletowe, protezy akrylowe, koronyi mosty tradycyjne oraz ceramiczne. Naprawy protez.Protezy elastyczneNaprawa protez. Wykonuje ekspresowoGabriela Kwaśniewska-Fornalik Tel. 751-12-41, 0-694-245-071ul. Grunwaldzka 225/54 (Leopold – II klatka)Praktyka Stomatologiczna dr. n. med. Tatiana Jamróz-Szłapa43-603 J-no, ul. Promienna 51 (w firmie „ELVITA przy El. J-no III) przyjmuje:sobota rejestracja tel. codziennie 0 609 956 057pełny zakres usług: protetyka estetyczna: korony, mosty, licówkipełnoceramiczne, protezy, leczenie i profilaktyka: materiały najnowszej generacji,scaling ultradźwiękowy, wybielanie zębów, chirurgiaPROTETYCYGABINET USGGabinet Stomatologiczny lek. stom. Tadeusz KarpPełny zakres usług, leczenie w ramach kontraktu NFZoraz prywatnie.Gabinet czynny pn., pt., sob. 8.00 – 14.00; wt., śr., czw. 14.00 – 20.00ul. Grunwaldzka 99, tel. 500 093 368; 753 18 78URODABadania USG lek. Krzysztof Ptaszkiewicz specjalista radiologprzyjmuje w Centrum Zdrowia i Urody Rożnowscy ul. Przechodnia 5Badania po uprzednim ustaleniu tel. rej. tel. 0 694 809 708lub 32/ 751 58 85 pon, śr. 10.00 – 14.00. Badania: piersi, szyi, tarczycy,jamy brzusznej i miednicy mniejszej, tkanek miękkich,badania dopplerowskie przepływów naczyniowychStudio Kosmetyki Nowoczesnej Lorin i Studio Vacu Wellzaprasza na gorące promocje cenowe. Nowość opalanie natryskoweświatowej firmy SUN FIX w promocyjnych cenach. Nowezabiegi,promocyjne ceny z okazji świąt .Wypełnianie zmarszczekkwasem hialuronowym – 400 zł, elektrostymulacja – odchudzanie10 wejść – 250 zł peeling kawitacyjny – 30 zł. Trwałe przedłużanierzęs 180 zł Nie przegap okazji zajrzyj do Nas i na naszą stronęwww.studiourodylorin.jaworzno.plJaworzno Szczakowska 2b tel. 32 6155250Specjalistyczna Praktyka Lekarska „Na wezwanie”Irena Mikluszka-GłąbSpecjalista chorób dzieciTel. (32) 616 25 06, tel. kom. 0 601 897 470PSYCHOTERAPIAPsychoterapia dorosłych i młodzieżyMediacje rodzinne w konflikcie małżeńskim.Psychoterapeuta, mediator – Danuta Chwirutwww.psychoterapia-dch.pl; tel. 603 248 940CHIRURDZYDr Andrzej Majspecjalista chirurgLeczenie żylaków, owrzodzeń, obrzęków i niedokrwienia kończyn.Drobne zabiegi chirurgiczne. ul. Krucza 5, os. Podłęże (między Leśnąa Towarową). Pt. 15.00 – 17.00. tel. grzecz. 32 616 37 41Chirurgia Jednego DniaZabiegi operac. żylaków kończyn, hemoroidów, guzków piersi,przepuklin, drobne zab. z zakr. ginek., ortopedii, urologii. Chir. kosmet.NZOZ Medica Mysłowice – Centrum, ul. Strumieńskiego 10.Tel. 316 14 66 od 13.00 – 19.00, 0 509 530 881. Umowa z NFZ.ENDOKRYNOLOGLEK. MED. EWA SKINDEROWICZSpecjalista endokrynolog, specjalista chorób wewnętrznychUSG, choroby tarczycy, cukrzyca, nadciśnienie, EKG,Jaworzno ul. św. Wojciecha 50 w poniedziałki, wtorki, czwartkiRejestracja codziennie godz.10 – 17. Tel. 752 04 21PSYCHOTERAPIAPSYCHOLOG CENTRUM ROZWOJUOSOBISTEGO I PSYCHOTERAPII SELFdiagnoza psychologiczna, psychoterapia indywidualna, terapiarodzin i małżeństw www.self.jaworzno.pltel. 517 95 94 35 ul. Przechodnia 5NEUROLOGlek. med. Alicja Zgrzebnickaspecjalista neurologprzyjmuje wtorek, czwartek od 17.00-19.00Rejestracja telefoniczna: tel. 0 601 539 412CEZ CARGO ul. Krakowska 9, Jaworzno tel. 32/751 56 65PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNAczynna: pon. 11-19, sob. 8-12Badania psychologiczne kierowców oraz kandydatów na kierowcówkat. ABCDET, operatorów wózków jezdniowych, suwnic, dźwigów itp.Poradnia urologiczna, poradnia chirur. ogólnej,por. chorób piersi, biopsji, USG, najnowsza metodawybielania zębów – piaskowanie, leczenie stomatol.w pełnym zakresie.Tel. 316 14 66, 0 509 530 881 od 13.00 – 19.00.Umowa z NFZ.Medica – Mysłowice ul. Strumieńskiego 10.lek. med. Michał Pieczaraspecjalista choróbwewnętrznych przyjmujepon., czw., pt.17.00-19.00 Rejestracja tel. Pn.,Czw.,Pt., od 16.00 do 19.00tel. 0 607 31 45 35Gabinet LekarskiJaworzno Ciężkowice ul. Poległych 6lek. med. Iwona Pieczaraspecjalistaneurologprzyjmuje wt.,17.00-19.00tel. 0 695 757 652DO LEKARZA BEZ KOLEJKIPrzegrywanietaśm VHSi magnetofonowychna płyty DVD iCDDo lekarza bez kolejkiszybki i nielimitowany dostęp do lekarzy specjalistów orazbadań dodatkowych w ramach prywatnego ubezpieczeniazdrowotnego informacja: Centrum Promocji Zdrowia Jaworznoul. Paderewskiego 43 tel. 32 752 24 64, 606 235 783Cyfryzacja płyt winylowych12,20 zł bruttocyfryzacja kasetmagnetofonowych 60/90 min.15,00/20,00 zł bruttocyfryzacja kaset video VHS30,00 zł bruttoChcesz zachować nagranie dlapotomnych skorzystaj z okazjiusuwanie szumu z nagrania z płytwinylowych cena negocjowana.tel. 32/ 751 91 30


Podobna sytuacja jak na Wieniawskiego, tylko trochę gorzej22Co Tydzień nr 11/101616 marca 2011 rokuMiasto JaworznoDzielnicowy KalejdoskopWidzisz słup ogłoszeniowy? Wyzwanie dla przew. RM Ja teżnie widzę tu słupaogłoszeniowego,a mieszkańcy siędomagają.Wydaje się,że informacjepowinny byćrozpowszechnianeracjonalnie, a nietylko tam, gdziesłużbom miejskimodpowiada – jestwygodniePasywna postawa służbOd roku apelujemy, abysystem drogowy w tymrejonie przeprojektować,ponieważ duże samochodypermanentnie wyrywająsłupki.Ich naprawa, zakupienienowych oraz montaż prawdopodobnieprzekroczyły jużwartość nowego projektui przebudowy tego odcinka.W innym przypadku będziezawsze bałagan, a my będziemywyrzucać pieniądze na naprawy.Co się z Wami stało? – Kierujęretoryczne pytanie dosłużb drogowych. Przypomnijciesobie okres kampanii wyborczej.Może to Was ożywi. Przypomina wiejski dukt, a po opadach pegeerowską wiochęDwa grzyby w „barszczu”?Wrzód dla kierowców PKM-uJeziorki mają dwóch mocnych radnych i może przez to nie potrafiąpomóc mieszkańcom. Bo może dwa grzyby w „barszczu” to za dużoTen zaparkowanysamochódpermanentnieutrudnia ruchw kierunku szpitala,szczególnie kiedyjadą autobusy.Dotychczasoweinterwencje niepomagały, nadalpowstają tu korki


23Co Tydzień nr 11/10162316 marca 2011 rokuMiasto JaworznoDzielnicowy KalejdoskopJeśli masz problemy,z którymi nie wiesz gdziesię zwrócić, masz uwagi natemat dzielnicy, w którejmieszkasz? Widzisz coś,czego inni nie widzą?Demoralizujący przykładJak mamy wymagaćod zwykłych radnych,jeśli prezydentdaje zły przykład,bo miesiąc od wyborówdawno minął a plakaty,lub ich fragmenty nadalsą nie usunięte. Prezydentliczy na przyrodę?Odponiedziałkudo piątkuw godz.8.00 – 16.00Przyjedziemyna miejsce.Dla naskażdasprawa jestważna.Zarządzającegoposesją przy ul.Kilińskiego, na którejstoi ruina pawilonuhandlowego, prosimyo kontakt z redakcją.Odpowiedzialnośćza doprowadzenieposesji do porządkuzaczyna się mocnorozmywać!Zadzwoń do nastel. 32 751 91 22kom. 602 693 821albo wyślij e-mail na adres:dzielnice@ct.jaworzno.pl„Zrób zdjęcie” – konkursJeden kotek wiosny nie czyni Fragment plakatu wyborczego SilbertaŚwiadectwo bezsilności służb miejskichOtym przypadku piszemynie po raz pierwszy.Miasto uruchomiłoakcję ujawniania dzikichwysypisk w lasach,a w samym Centrum niemoże sobie poradzić. Możeniektóre osoby winny zrezygnować,jeśli się wypaliły?A mój kotek nie może się już doczekać wiosny. A póki co tuli się (z pewnymi trudnościami) do ...kaloryfera.Pozdrawiam, Jacek Kowalski„Gratulujemy autorowi, którego zapraszamy po odbiórkuponu na pyszną pizzę dla dwóch osób z Pizzerii 2-ka. To wysypisko jest czynne permanentnie przez całą dobęZapraszamy do naszego konkursu wszystkie osoby, którym w ostatnim czasie udałosię sfotografować jakieś ciekawe zjawisko. Zdjęcia prosimy wysyłać na adres:Sponsoremkonkursu jestdzielnice@ct.jaworzno.plwww.pizzeria2-ka.pl


24Ogłoszenia drobneCo Tydzień nr 11/101616 marca 2011 rokuMiasto Jaworzno WynajmęLOKAL HANDLOWYw bardzo ruchliwej lokalizacji,pow. ok. 30 m 2 JaworznoLeopold obok Biedronki,ul. Grunwaldzka 204,tel. 604 546 980


Co Tydzień nr 11/101616 marca 2011 rokuMiasto JaworznoReklama25


26AktywniCo Tydzień nr 11/101616 marca 2011 rokuMiasto Jaworzno1,5 mln. zł. przeznaczono na szkolenia dla polskich bibliotekarzy w 2011Kasia Osowska mistrzynią słowaJuliusz Słowacki pisał:„Chodzi mi o to, abyjęzyk giętki powiedziałwszystko, co pomyśligłowa” – słowa tecoraz rzadziej odnosząsię do naszychumiejętności literackichi językowych. Istniejąjednak talenty, którezdumiewają nietylko doskonałymopanowaniem języka,ale także umiejętnościąformułowania refleksjio przeżyciachwspółczesnychmłodych ludzi.III LO i paszporty psychologiiIII Liceum Ogólnokształcącew Jaworznie w związkuz prowadzoną w tym liceuminnowacją psychologiczno-pedagogicznązostało zaproszoneprzez Szkołę Wyższą PsychologiiSpołecznej w Katowicachdo projektu „Paszporty psychologii”.W projekcie tym biorą udziałuczniowie klas pedagogicznopsychologicznych.„Paszporty psychologii”to cykl zajęć, z którychpierwsze odbyły się 24 lutego br.i prowadzone były przez dziekan– profesor dr hab. Katarzynę Popiołek.Wykład dotyczył problemu komunikacjiinterpersonalnej. Młodzieżpoznała rodzaje komunikacjioraz tajniki dobrego porozumiewaniasię między ludźmi. Wykładbył prowadzony bardzo interesująco,przytoczono wiele barwnychopowieści i anegdot, a uczniowiezachęcani byli do praktycznychćwiczeń związanych z tematem zajęć.Tym samym wiedza akademickaz zakresu psychologii zostałaprzekazana uczniom w przystępnysposób. Nie możemy doczekaćsię następnych zajęć związanychz „Paszportami psychologii”.Natalia Siga III LOIII LO w projekcie „Strefa Młodzieży”Uczennica I Liceum Ogólnokształcącegoim. T. Kościuszkiw Jaworznie Kasia Osowska, dziękiswojej wrażliwości i dojrzałemuspojrzeniu na świat, potrafi wykreowaćpoetycką rzeczywistość budzącązachwyt rówieśników i odbiorcówdorosłych.Jej umiejętności literackie zostałydocenione na wielu konkursachrangi wojewódzkiej i ogólnopolskiej.Kasia zdobywa najwyższetrofea w artystycznych zmaganiach,pozostając jednocześnieosobą niezwykle skromną.W bieżącym roku szkolnymzdobyła m.in. tytuł laureataw XIV Ogólnopolskim i VIII WojewódzkimPrzeglądzie Dziecięceji Młodzieżowej TwórczościLiterackiej „LIPA 2010”, II miejscew V Ogólnopolskim KonkursiePoetyckim „O Złotą Lirę”, I miejscew VI Ogólnopolskim KonkursiePoetyckim „Malowane SłowemTwórczość literacka Kasi Osowskiej została docenionai Sercem”, wyróżnienie głównew XII Ogólnopolskim KonkursiePoetyckim „Bez granic”.Swoje umiejętności językoweKasia wykorzystuje także piszącartykuły do szkolnej gazetki „Brukowiec”;jej teksty zostały docenioneprzez jurorów WojewódzkiegoPrzeglądu Gazetek Szkolnych„Szpalta”.Udział w konkursach literackichowocuje także możliwościamibliższego kontaktu i osobistejrozmowy z mistrzami pióra, jakchociażby z Tomaszem Jastrunem– znanym poetą i felietonistą.Literatura to nie jedyna pasjaKasi – fascynuje ją także teatri film. Mamy nadzieję, że czekająją kolejne sukcesy, będące jednocześniespełnieniem marzenia,aby osiągnąć mistrzostwo w posługiwaniusię piękną polszczyzną.P.D. I LOKlasy o profilu pedagogiczno-psychologicznymIII Liceum Ogólnokształcącegouczestniczą w warsztatachpod hasłem „Strefa Młodzieży”organizowanych przezSzkołę Wyższą Psychologii Społecznejw Katowicach. Mają onepomóc odpowiedzieć na pytanie„Jaka jest współczesna młodzieżi czy obraz przedstawiony w mediachodzwierciedla realia życiapolskich nastolatków?”.W grudniu 2010 r. klasa Iawraz z psychologiem – p. AngelikąLelek – brała udział w interaktywnymspotkaniu prowadzonymprzez znanych psychologów: paniąMałgorzatę Ohme i pana MichałaPazdana. Spotkanie było prowadzonepod ciekawym hasłem:„Jak kochać, żeby nie zwariować?Czy zakochanie to już miłość? Jakdobieramy się w pary? Jakie rolepełnimy w związku?”Na te niełatwe dla nastolatkówpytania, uczniowie poszukiwaliodpowiedzi.Kolejne interaktywne warsztatyodbyły się w lutym, poruszany byłtemat związany z bezpieczeństwemw Internecie, pod intrygującym tytułem:„Jeśli nie ma Cię na Facebook`u,to nie istniejesz”. Wykładowcyw ciekawy sposób tłumaczyli pojęciazwiązane z surfowaniem w Siecii poruszaniem się po portalach społecznościowych.Podczas warsztatupsychologowie omówili zagadnieniadotyczące możliwości i zagrożeńInternetu, cyberprzemocy, cyberseksu– jak nie zostać ofiarą, poruszaliproblem autokreacji w wirtualnymświecie jako elementu budowaniawłasnej tożsamości oraz uzależnieniaod Internetu.Zajęcia w SWSP są prowadzonepod patronatem wydawnictwa „Cogito”i nasi uczniowie chętnie w nichuczestniczą. mgr Angelika LelekGimnazjaliści! I Liceum Ogólnokształcąceim. T. Kościuszki w Jaworznie zaprasza naDzień Otwarty28.03.2011 r. (poniedziałek) godz. 16.00 – 18.00Spotkacie Waszych przyszłych kolegów, poznacie GronoProfesorskie, przedstawimy ofertę programową, zaprezentujemywyposażenie pracowni.Odpowiemy na wszystkie pytania, wyjaśnimy wątpliwości.Zapraszamy!Zaproszenie do muzeumMuzeum Miasta Jaworznazaprasza na kolejny wykładz cyklu Z Historiąna Ty pt. „Krótka historia kopalniw Szczakowej”.Wykład prowadzić będzie MariaLeś-Runicka, która chciałabyprzybliżyć zainteresowanym historiępolskiego górnictwa węglowego,którego kolebką jestSzczakowa.Spotkanie odbędzie się w audytoriumMiejskiej Biblioteki Publicznej18 marca 2011 r. o godz. 17.00.„Podróż do krainy bajek…”, czylifascynująca lekcja w jaworznickiej biblioteceNa bibliotekach spoczywa odpowiedzialność wspierania procesu uczenia sięczytania oraz promocji książek i innych dokumentów wśród dzieciWtorkowe przedpołudnie8 lutego – My, uczniowiez klasy 2a SP18należący do chóru dziecięcegow Młodzieżowym Domu Kulturyw Jaworznie wraz z wych.p. Nataszą Chochorowską – spędziliśmyw gościnnych murachMBP w Jaworznie.Po krótkim powitaniu i wzajemnymprzedstawieniu się – p. Ania –nasz przewodnik, poprowadziła nasprzez labirynty regałów z książkami,ale nie tylko… Wiemy już, że w biblioteceznajduje się wiele działówudostępniania zbiorów i pozyskiwaniainformacji naukowych. Jestwypożyczalnia z wolnym dostępemdo zbiorów książkowych z możliwościąwyszukiwania tradycyjnegoi komputerowego w ramach systemutzw. SOWA. Jest czytelnia naukowai czasopism, oddział dla dzieci z miejscamido czytania i odrabiania lekcji.Jest też dział multimedialnyz dwiema salkami projekcyjnymi.W jednej z nich mieliśmy okazjęobejrzeć film „Shrek 3”– doskonałysposób na relaks i odpoczynek!Niezależnie od powyższych działówprzy wejściu głównym znajdziesię informatorium, wielofunkcyjnasala spotkań literackich, wykładów,konferencji, projekcji audio-wizualnychitp., niewielka galeria wystawowa,kawiarenka, szatnia.W Bibliotece Centralnej znajdąsię także działy pracujące na rzeczcałej sieci bibliotecznej w mieście:dyrekcja, dział gromadzenia i opracowaniazbiorów, dział instrukcyjnometodycznyoraz dział techniczny.Na zakończenie naszej wizytyw bibliotece – ku zdziwieniui uciesze pań bibliotekarek z oddziałudla dzieci – zaprezentowaliśmykrótki (acz głośny i wymowny…)montaż słowno-muzycznypt. „Podróż do krainy bajek”. Piosenkii autorskie wiersze w wykonaniunaszego zespołu zostałynagrodzone brawami i upominkami.Pląsy między regałami niesą wszak codziennością… Wręczającpodziękowanie obiecaliśmysobie, że będziemy często bibliotekęodwiedzać. Nasza bibliotekajest dzisiaj ważnym ośrodkiem życiakulturalnego i intelektualnegow Jaworznie.POZDRAWIAMY ŚPIEWAJĄCO! Chórdziecięcy MDK / 2a SP 18 w Jaworznie


Co Tydzień nr 11/101616 marca 2011 rokuMiasto JaworznoAktywni27Światowy Dzień Wody obchodzony jest 22 marcaWypłyń z nami Gim. nr 5Z okazji „Światowego Dnia Wody” w Muzeum MiastaJaworzna można oglądać prace uczniów klas I-III szkółpodstawowych, które zgłosiły się do konkursu plastycznegopt. „Woda w naszym życiu” organizowanego przezPrezydenta Miasta Jaworzna i Miejskie PrzedsiębiorstwoWodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.Gala wręczenia nagród połączona z wystawą odbędzie się22.03.2011 r. w Muzeum Miasta Jaworzna. Wystawę pracmożna oglądać do 31.03.2011 r.Tym razem wojny nie było …Jak wiadomo, mitologicznysąd Parysa przyczynił siędo najdłuższej i najsławniejszejwojny starożytnej Europy,opisanej przez Homera w epopei„Iliada”.Tym razem był on motywemprzewodnim II Konkursu Mitologicznego,który odbył się 3 marcaw Zespole Szkół Ponadgimnazjalnychnr 4 im. Królowej Jadwigiw Jaworznie, a skutkował wyłącznieostrą, ale bezkrwawą rywalizacjąmiłośników antyku. W konkursieuczestniczyli uczniowieszkół ponadgimnazjalnych w Jaworznie.Po oficjalnym rozpoczęciui powitaniu przez Danutę Skrzydłowską,dyrektor ZSP 4, uczestnicyprzystąpili do części pisemnej,w której odpowiadali na podchwytliwe,czasem przewrotne,a w każdym przypadku, niełatwepytania testowe – bo któż pamięta,czym się różniły chalkeje i panataneje,albo hydra i chimera –a może himera i chydra?Autorką, tych godnych mitologicznegosfinksa zagadek, byłapani Magdalena Goncarz z Liceumnr 1, z wykształcenia filolog klasyczny,a więc osoba najbardziejkompetentna. Była ona także, wrazz panem Łukaszem Doboszemz ZSP nr 5, członkiem jury, któreoceniało odpowiedzi finalistówwyłonionych po pisemnych eliminacjach.Ci wykazali się naprawdęniepospolitą wiedzą i umiejętnościąkojarzenia.Był to prawdziwy pojedynek tytanów,który musiała ostatecznierozstrzygnąć dogrywka. Tę wygrałazdobywczyni pierwszego miejsca– Maria Ptaszkiewicz z Liceumnr 2, której pomocy w przygotowaniuudzielała Urszula Kałuża-Byrczek.Drugie miejsce zajął AdrianKrasowski z ZSP nr 5, przygotowanyprzez Łukasza Dobosza,a trzecie Joanna Krupa z Liceumnr 1, przygotowana przez MałgorzatęDzióbek.Miłym przerywnikiem konkursubyła komedia Arystofanesa„Bojomira”, przedstawiona przezuczniów ZSP 4, a iście herkulesoweprace organizacyjne byłyudziałem pani metodyk języka polskiegoBarbary Chuderskiej orazpozostałych nauczycielek językapolskiego ZSP 4 oraz, oczywiścieuczniów tej szkoły.Honorowym patronem konkursubył Prezydent Miasta JaworznaPaweł Silbert, za co mu wszyscydziękujemy i zapraszamy, abyza rok wyruszył z nami na podbójRzymu, którego historia i kulturabędzie tematem przyszłorocznegokonkursu.iwWewnątrzszkolne zawodypływackie dlauczniów Gimnazjumnr 5 odbyły się na pływalni9 marca. Był to najważniejszysprawdzian dla uczniów z klaso profilu pływackim. Zdali celująco.Zaprezentowali prawdziwiemistrzowski poziom.Zawody zostały przeprowadzonez podziałem na kategorieze względu na wiek i płeć. Odbyłysię biegi indywidualne na50 m we wszystkich stylach pływackich.Wystartowało 40 zawodników.Zainteresowanie jakim cieszyłysię zawody, świadczy o tym,że pływanie jest popularnym sposobemspędzania wolnego czasu.Mamy to szczęście, że możemykorzystać z krytej pływalni o wymiaracholimpijskich.Chcąc propagować tę pięknądyscyplinę sportową od trzech latw naszym gimnazjum uczniowiemogą uczyć się w klasach o profilupływackim. Zajęcia sportowe w tejklasie to 10 godzin wychowania fizycznego,z czego 6 jest realizowanychna basenie pod okiem wykwalifikowanychtrenerów pływackich.Lekcje pływania obejmują ćwiczeniaoswajające w wodzie, naukęi doskonalenie podstawowychumiejętności pływackich, technikępływania kraulem i grzbietem,skoki do wody, nawroty, nurkowaniei pływanie pod wodą. Uczymyrównież elementów ratownictwawodnego i organizacji zawodówpływackich. Program jest ułożonyw taki sposób, by osoby rozpoczynającenaukę mogły jak najszybciejopanować podstawy pływania,a osoby kontynuujące mogłyutrwalić i poszerzyć opanowane jużumiejętności.Rankingi nie kłamią – co rokunasze liceum uzyskuje najwyższewyniki z egzaminówmaturalnych. Zdobywamy lauryw olimpiadach przedmiotowychi konkursach ogólnopolskich.Media rokrocznie podają wykaznajlepszych liceów w Polsce. Abyznaleźć się w czołówce, trzeba nietylko osiągać wysokie wyniki w nauce,ale również permanentnie rozwijaćumiejętności i talenty. Dlategonasza szkoła nie tylko jest dobrze postrzeganaw mieście. W województwiei w Polsce też o nas mówią.Bez wątpienia najważniejszymogólnopolskim konkursem dla młodzieżylicealnej jest matura. Możemyśmiało powiedzieć, że uczniowienaszego liceum są dobrze do niejprzygotowani. Potwierdzeniemtego są też przyznawane wyróżnieniaza najlepszy wynik indywidualnyz egzaminów maturalnych.Nasi maturzyści w konkursie „Talenti praca” organizowanym od rokuszkolnego 2006/2007, wiodą prym.A w krajowym zestawieniu szkółśrednich, II LO zajmuje wysokie54. miejsce na – jak podaje rocznikstatystyczny – 2386 liceów ogólnokształcącychw kraju.Dotychczas do najbardziej renomowanychszkół należało LiceumUczestnicy wewnątrzszkolnych zawodów pływackich 9 marzec 2011 r.W zakresie nauki pływaniamożemy pochwalić się wielomasukcesami. Oto one:Bieg 50 m s. grzbietowy chłopcy kl. 11 Maciej Knapik czas 0:48:072 Gabriel Mielcarek czas 0:51:393 Mateusz Ziarko czas 0:52:07Bieg 50 m s. grzbietowy dziewczęta kl. 11 Justyna Pawlus czas 0:46:212 Olimpia Bergieł czas 0:51:283 Anna Przybek czas 0:53:53Bieg 50 m s. grzbietowy chłopcy kl. 2 i 31 Filip Kołtowski czas 0:36:152 Mateusz Habas czas 0:40:513 Dawid Ziarko czas 0:41:13Bieg 50 m s. grzbietowy dziewczętakl. 2 i 31 Agata Siech czas 0:45:002 Monika Nakonieczna czas 0:47:493 Anna Kalinowska czas 0:49:03Bieg 50 m s. dowolny chłopcy kl. 11 Sebastian Szmigielski czas 0:56:232 Jakub Knapik czas 0:57:593 Gabriel Mielcarek czas 0:59:46Bieg 50 m s. dowolny dziewczęta kl. 11 Justyna Pawlus czas 0:47:49II LO stawia na naukęim. Nowodworskiego w Krakowie,czy Liceum im. Adama Mickiewiczaw Katowicach. Dlaczego?Bo szczyciły się one dużą ilościąolimpijczyków. Dziś nie trzebadaleko szukać. Takim wzorcowymliceum jest na pewno Dwójka.Od dziesięciu lat uczniowienaszej szkoły zostają finalistamiw olimpiadach z różnych dziedzin.Tę szczytną tradycję rozpoczęli:Marzena Adamczyk, olimpiada z językapolskiego – pod opieką mgr Marii Moryc.Dominika Słowik, olimpiada z języka polskiego– finalistka pod opieką mgr AnnyAdamus.Bernadeta Szurgot, olimpiada artystyczna– finalistka pod opieką mgr ElżbietySudoł – Helbin.Szymon Drobniak, olimpiada z biologii –dwukrotnie laureat pod opieką mgr MałgorzatySzafrańskiej, oraz chemii – podopieką mgr Bożeny Palian.Agnieszka Pieczara, olimpiada z językapolskiego – uczennica prowadzona przezmgr Katarzynę Miler.Andrzej Więckowski, międzynarodowaolimpiada z języka angielskiego – przygotowanyprzez mgr Iwonę Przybycień.Tomasz Perek, olimpiada matematyczna,do której przygotowała go mgr DanutaMazur.Agnieszka Żygadło, olimpiada z biologii,pod opieką mgr Małgorzaty Szafrańskiej.2 Anna Przybek czas 0:48:223 Julia Gaj czas 0:53:46Bieg 50 m s. dowolny chłopcy kl. 2 i 31 Filip Kołtowski czas 0:30:452 Mateusz Habas czas 0:35:443 Adrian Chodup czas 0:37:19Bieg 50 m s. dowolny dziewczęta kl. 2 i 31 Anna Jachimczyk czas 0:40:552 Agata Siech czas 0:40:693 Anna Kalinowska czas 0:43:72Bieg 50 m s. klasyczny chłopcy kl. 2 i 31 Adrian Chodup czas 0:44:492 Filip Kołtowski czas 0:45:053 Paweł Grzelakowski czas 0:49:34Bieg 50 m s. klasyczny chłopcy kl. 11 Mateusz Ziarko czas 0:55:272 Gabriel Mielcarek czas 1:01:333 Sebastian Szmigielski czas 1:17:83Bieg 50 m s. klasyczny dziewczęta kl. 2 i 31 Anna Kalinowska 0:52:182 Klaudia Palka czas 0:57:183 Anna Jachimczyk czas 0:58:09Ty też możesz mieć takie wyniki!Nie zwlekaj! Zapisy do klasypływackiej już od 4 maja w sekretariacienaszej szkoły. (iw)Anna Świerczewska, olimpiada z biologiipod skrzydłami mgr Janiny Ritter.Piotr Hajdecki, olimpiada krasomówczapod skrzydłami mgr Urszuli Kałuży– Byrczek.Także i w tym roku jest się czympochwalić. Pod skrzydłami pani profesorDanuty Mazur, Szymon Łabuz,tegoroczny abiturient z klasy matematycznej,został laureatem ogólnopolskiegokonkursu matematycznegoAlfik Matematyczny, który odbyłsię we wrześniu 2010 r. JednocześnieSzymon zajął drugie miejscew województwie i ósme w kraju.Marcel Zięba natomiast, uczeńklasy drugiej, prowadzony równieżprzez profesor Mazur, zakwalifikowałsię do drugiego etapu olimpiadymatematycznej. Trzymamy kciukiza Marcela i życzymy mu, abydołączył do grona olimpijczykówz II Liceum.Jesteśmy dumni, że mamy w szkoletak wzorowych nauczycieli, którzywzbudzają w nas zainteresowanie nawettak trudnymi przedmiotami i sukcesywnieprzyczyniają się do odkrycianowych talentów. Dzięki takimosobowościom szkoła może cieszyćsię znakomitą renomą w mieście.Małgorzata Kręcichwost, II LiceumOgólnokształcące/ Młodzieżowy DomKultury w Jaworznie


Pierwszylightohtowytygodni ygodnik kdaspragnidla spragnionycny ych śmiechu

More magazines by this user
Similar magazines