květen 2006 ročník II - Okno do kraje

oknodokraje.cz

květen 2006 ročník II - Okno do kraje

květen 2006ročník II■ Primář Stodůlka jeosobností roku (strana 4)■ Řidičům nastanou krušnéchvíle (strana 5)■ Tomáš Šulaj má Thálii(strana 10)■ Vsetín se zachránil v lize(strana 13)


ÚVODEMOBSAHtitulní stranaArcibiskupský zámek Kroměřížstrana 3úvodníkpřehled událostístrana 4zpravodajství z krajestrana 5téma měsícenový bodový systémstrana 6Zlínský krajanketastrana 7informace krajského úřadustrana 8informace krajského úřadustrana 9informace krajského úřaduletošní jarní povodněstrana 10rozhovor s Tomášem Šulajemstrana 11zprávy z kulturystrana 12tipy na výletstrana 13sport ve Zlínském krajistrana 14soutěžní anketa - vyhodnoceníkřížovkaVážení spoluobčané,nejsilnější událostí posledního měsíce byly povodně, které zasáhlycelou zemi a také Zlínský kraj. Jsem rád, že situace v našem regionunedošla do tak tragických rozměrů, jako tomu bylo v roce 1997.Čas velké vody nám ukázal, že jsme se za těch zhruba 9 let v mnohavěcech poučili. Mohu konstatovat, že jednotlivé složky integrovanéhozáchranného systému fungovaly velmi koordinovaně, bez vážnýchkomunikačních chyb, a mnoha škodám se tak podařilo, především natoku Moravy, předejít.Události těchto náročných dní nám ukázaly některé klady, ale hlavněnedostatky současného stavu protipovodňové ochrany na územínašeho regionu. Především jsme se přesvědčili, že je nezbytné neprodleně pokračovat v budování dalšíchprotipovodňových opatření v okolí Uherského Hradiště, Tlumačova, Kvasic i na dalších místech. ZajištěníOtrokovic nebo Napajedel je jasným důkazem opodstatněnosti těchto staveb. Na rozdíl od roku 1997 zdedošlo k nesrovnatelně menším škodám a voda se mnohem méně dotkla osudů lidí.Po státním podniku Povodí Moravy budeme požadovat zkvalitnění elektronického monitoringu na řeceMoravě a jejích přítocích a zvýšení počtu hlásných bodů tak, abychom měli o mase vody mnohem lepšípřehled a mohli její pohyb v přírodě, především v inundačních rozlivových pásmech, daleko lépe sledovata vyhodnocovat. Tato opatření je třeba okamžitě realizovat a my budeme po státu požadovat, aby jefinancoval.Již v průběhu povodní jsme začali sčítat škody na veřejném i soukromém majetku a prostřednictvímministrů jsme se začali snažit zajistit státní prostředky na obnovu. Navrhuji také zřídit Program obnovyZlínského kraje, v jehož rámci z našeho rozpočtu pomůžeme při odstraňování následků tam, kde nebudemožno použít státní peníze nebo plnění pojišťoven.Povodně nám také ukázaly, že je třeba mít dlouhodobou vizi, jak se s hustým osídlením Pomoraví vyrovnat.Je to téma pro společnou konferenci Zlínského, Jihomoravského i Olomouckého kraje, na níž bychomsi pro horizont 100 až 200 let měli stanovit limity využití území a být si vědomi případných rizik. Zde chcipoznamenat, že musíme žít v duchu souznění člověka s přírodou a přistupovat k ní s pokorou.Na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem, kteří se na krizovém řízení v době povodní i odstraňováníjejích následků podíleli či podílí. Jde o pracovníky složek integrovaného záchranného systému, povodňovýchkomisí, starostů, občanů i firem.SLOVO HEJTMANAVydavatel:Zlínský kraj ve spoluprácis HEXXA komunikační agentura s.r.o.Registrace MK ČR E 16332Vychází v nákladu 256.000 ks jednouměsíčně, uzávěrka 15. den měsíce.Distribuce do všech schránek ve Zlínskémkraji a na určená místa. Neprodejné.foto titulní strana: Zdeněk NěmecRedakce:Pekárenská 42, Zlíntel./fax: 577 011 480e-mail: redakce@oknodokraje.czRedakční rada:Libor Lukáš, Ing. Jindřich Ondruš,PhDr. Zdeněk Szpak, Mgr. Patrik Kamas,Mgr. Pavlína Nováková, Mgr. HelenaMráčková, PhDr. Magda Gregarová, DavidGrác, Michal Kratochvíl, Mgr. Luboš DostálInzerce:Jaroslav Střecha - 777 86 26 25Eva Křeková - 604 420 348e-mail: inzerce@oknodokraje.czDistribuce:Česká pošta, s.p., tel.: 577 00 41 13Tisk:Moraviapress a.s.www.oknodokraje.czUpozornění:pokud tuto tiskovinu nedostáváte do svépoštovní schránky, informujte nás prosím nae-mail: distribuce@oknodokraje.czAKTUÁLNĚ▪ Benzín v kraji je v pořádku. Motoristé ve Zlínském kraji můžou být spokojeni. Rozsáhlé kontroly Českéobchodní inspekce (ČOI), které se zaměřily na benzinové čerpací stanice, totiž dopadly nadmíru dobře.Z téměř čtyřiceti kontrolovaných vzorků pohonných hmot, došlo pouze v jednom případě k ménězávažnému pochybení u kvality zimní nafty. ČOI hodlá v revizi čerpacích stanic pokračovat i nadále.▪▪▪▪Libor LukášVáš hejtmanDesignér obdržel cenu. Významného ocenění se dostalo designérovi a sochaři Miroslavu Klímovi zUherského Hradiště. V pražské Betlémské kapli převzal Cenu za významný přínos k rozvoji designu zaceloživotní tvorbu desítek průmyslových návrhů.Průvodce krajem. Zlínský kraj má od počátku dubna svou vlastní knihu. Publikace je součástí projektuZachování kulturní hodnoty a národního dědictví. Kniha představuje na svých barevných stranáchnejen zhruba devadesát významných obcí kraje, ale i nejrůznější přírodní a kulturní památky.Ekocentrum založilo klub. Zlínské Ekocentrum Čtyřlístek založilo v půlce dubna Klub přátel, jehožcílem je rozesílat lidem informace týkající se ochrany přírody. Členům tak budou pravidelně prostřednictvímelektronické pošty přicházet informace z Česka i celého světa týkající se nejen problematikyekologie, ale i samotných akcí centra. Největší zájem o činnost klubu projevili rodiče s dětmi.Zlínský kraj podpořil zachování vrtulníků. Proti rušení vrtulníkové základny v Přerově-Bochoři seohradil Zlínský kraj i profesionální záchranáři. Vojenské vrtulníky totiž v minulosti pomohly při záchrannýchakcích dopravit do bezpečí již několik lidí, kteří byli bezprostředně ohroženi na životech. Pokud sezákladna přestěhuje do Náměšti na Hané, dosavadní spolupráce vojáků a záchranářů ve Zlínském krajibude značně narušena. Vojenské vrtulníky přitom mají vybavení, díky kterému lze zachránit lidi i v těžcepřístupných oblastech, nebo například za tmy.Okno do kraje / květen 2006 ■ 3


ZPRÁVIČKY Z KRAJEPostižení lidé mají novou motivaciVsetín – Zcela nové komunitní centrum,v němž se budou zdraví lidé setkávat sezdravotně postiženými, aby se společnězapojili do volnočasových, vzdělávacícha rekondičních aktivit, bylo slavnostně otevřenove Vsetíně v objektu mateřské školyv Rokytnici. Na jeho vzniku se podílela vsetínskáradnice, Základní škola Integra Vsetína Pedagogická fakulta Univerzity Palackéhov Olomouci.Rekordní šálu upletli na ValašskuValašské Meziříčí - Přesně 743 metryměří „stuha pro dětský úsměv“, kterou naobří tatar navázali účastníci velikonočníhojarmarku na zdejším náměstí. Svůj tři rokystarý rekord překonali o 121 metr.Prodejem metrových kousků stuhy pořadateléutržili 2 330 korun. Spolu s dalšími1 260 korunami, které přidala soukromáspolečnost, je předali zástupcům místníhodětského domova.V Bystřici řádila napoleonská vojskaBystřice pod Hostýnem – Napoleonskávojska se v polovině dubna představila nalouce nedaleko Bystřice pod Hostýnem.Přes dvě stě padesát vojáků v historickýchuniformách předvedlo nadšeným divákůmukázku bitvy mezi francouzskými,rakouskými a ruskými vojsky. Na bitevnímpoli nechyběly dokonalé repliky zbraníz napoleonské doby či vojáci v perfektníchuniformách.ZPRAVODAJSTVÍLidí bez práce v březnuve Zlínském kraji ubyloZlínský kraj - Více než 650 lidí ubylov březnu z evidencí úřadů práceve Zlínském kraji. Nezaměstnanostse tak snížila z 9,5 na 9,3procenta. Mezi okresy v krajijsou ale velké rozdíly. Zatímcona Zlínsku a Uherskohradišťskuse míra pohybuje pod osmi procenty,a tedy i pod průměremv celé České republice, v okresechKroměříž a Vsetín je to naopak.Nejhorší je situace v okolíKoryčan, kde je míra nezaměstnanostipřes šestnáct procent.Podle odborníků stojí za poklesemnezaměstnaných rychlejšírůst české ekonomiky a většínabídka sezonních pracovníchmíst, například v zemědělství čistavebnictví. Další pokles tak lzeočekávat i v dalších měsících.V březnu bylo ve Zlínském krajibez práce přes 30.000 lidí, vícenež polovině z nich se nedařínajít práci déle než půl roku.Zhruba každý čtvrtý uchazečo zaměstnání má přitom vícenež 50 let.Smutným rekordmanem ve Zlínskémkraji je obec Vyškovec, kdeje nezaměstnanost přes 41 procent.Jen o málo lepší je situacev obci Staré Hutě, kde je bez prácevíce než 35 procent lidí. Nejlepšíje naopak situace v Dešné,Mysločovicích a Neubuzi, kdeje nezaměstnanost pod hranicíčtyř procent.Zaměstnavatelé, kteří se obracejína úřady práce ve Zlínském kraji,mají největší zájem o seřizovače,obsluhu obráběcích strojů,svářeče, řidiče nákladních vozů,prodavače či zedníky. (zat)PEDAGOGOVÉ SI V DEN UČITELŮ PŘIŠLI PRO OCENĚNÍCENTRUM ZA 800 TISÍCVsetín - Nové lanové centrumvznikne v letošním roce předvsetínskou průmyslovou školoustrojnickou. Jeho vybudovánísi vyžádá více než osm settisíc korun. Děti zde budoumít k dispozici šplhací zařízeníosazené pavoučí sítí. Vysokébude více než sedm metrů,jeho průměr pak přesáhnepatnáct metrů. Město chceatrakci zprovoznit do zahájeníletních prázdnin.Prostor pro lanové centrumpřitom radnice nezvolila náhodou.Vznikne totiž v klidnéa bezpečné zóně, dostatečnědaleko od lidských obydlí. Případnýhluk tak nebude nikohorušit. Město počítá takés tím, že zde vznikne relaxačníkomplex tvořený hokejbalovýmhřištěm, areálem koupalištěa dalšími sportovišti. (zat)Miss Academia putuje do HradištěUherské Hradiště – Letošní titul MissAcademia zamířil na Uherskohradišťsko.Vítězkou již tradiční soutěže o nejkrásnějšívysokoškolačku vyhrála ve zlínském fináledevatenáctiletá posluchačka Vysoké školyekonomické v Praze Eva Čerešňákováz Uherského Hradiště. Studentka okouzlilaporotu nejen svou fyzickou krásou, alei například znalostí čtyř světových jazykůi příjemným vystupováním.Baťovo výročí si připomněly stovky lidíZlín - Sto třicáté výročí narození legendárníhozlínského podnikatele a obuvníka TomášeBati si ve Zlíně připomněly stovky lidí. Nahrob zakladatele obuvnického gigantu přišlipoložit květiny také představitelé Zlínskéhokraje i ostatních institucí v regionu.Osobností roku 2005 je oční lékařSlavnostní ocenění dvaceti učitelů Zlínského kraje za jejich pedagogickou činnost a významný přínos provýchovu a vzdělávání mladé generace se uskutečnilo počátkem dubna za účasti představitelů kraje v Kongresovémsále zlínského Interhotelu Moskva. Tato slavnostní událost navazuje na dlouholetou tradici oceňovánípráce pedagogů regionálního školství při příležitosti Dne učitelů.(red. foto: Petr Zákutný)Osobností roku 2005 ve Zlínském kraji se stalpočátkem dubna při slavnostním vyhlášení vMěstském divadle ve Zlíně primář oční klinikyve Zlíně Pavel Stodůlka (vpravo).4 ■ Okno do kraje / květenHradiště si připomnělo výročí patrona Kostela svatého Františka XaverskéhoUherské Hradiště - Už pět set letuteklo od doby, kdy se ve Španělskunarodil Francisco de Yasuy Xaver, kterého dnes známe jakosvatého Františka Xaverského.Tomuto významnému knězi bylzasvěcen farní kostel na Masarykověnáměstí v Uherském Hradišti,kde misijní činnost sv. FrantiškaXaverského připomíná hlavníoltářní obraz. Při příležitosti kulatéhovýročí jeho narození uspořádalafarnost přednášku na témaSv. František Xaverský, misionářdálného východu – jeho odkazdnešku. Na patrona hradišťskéhokostela přišel zavzpomínat úctyhodnýpočet lidí.František Xaverský byl spoluzakladatelemTovaryšstva Ježíšova, tedyjezuitů. V roce 1552 se vydal takédo tehdy uzavřené Číny, kde všakonemocněl a zemřel. Za své činybyl v roce 1622 svatořečen. (dud)


V tomto období se ministerstva a kraje připravují na to, jak využít finanční zdroje,které nám ze svých fondů poskytne Evropská unie v období let 2007-2013.Důvodem, proč jsou tyto zdroje poskytovány, je především podpora takovýchprogramů a projektů, které přispějí k ekonomickému rozvoji, rozvoji znalostía dovedností obyvatelstva, ochraně životního prostředí a v neposlední řaděrozvoji dopravy. V tomto kontextu nyní připravujeme Regionální operační programv rámci regionu NUTS II Střední Morava.Každý, kdo investuje finanční prostředky, by se měl pečlivě a soustavně zamýšletnad tím, do jakých oblastí směřovat investice. Měl by tedy mít informaceo tom, jak je na tom jeho kraj ve srovnání s jinými kraji v Česku a v Evropě, jaképroblémy nás tíží, jaké jsou naše získané zkušenosti s využíváním evropskýchi českých zdrojů. Toto jsou základní východiska pro to, aby si mohl lépe definovatoblasti, do kterých je nejlépe investovat. Anebo také, kde existuje potenciál,který lze nejlépe rozvíjet.Jinak řečeno, hledáme myšlenky, podněty a vize, které by definovaly, do jakýchoblastí našeho života chceme investovat tak, aby přinášely růst ekonomikya zvýšení kvality života, a jak si představujeme naši budoucnost v roce 2013.ANKETAPomozte stanovit rozvojové priority kraje do roku 2013Vyplněné dotazníky prosím zašlete na adresu:Odbor strategického rozvoje, Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21,761 90 ZlínDotazník můžete vyplnit i elektronicky na adrese: www.oknodokraje.czAbychom mohli Vaše odpovědi popř. náměty z ankety využít pro další zpracování,potřebovali bychom mít vyplněnou anketu z Vaší strany k dispozicinejpozději do 15. 5. 2006.Předem děkujeme za Vaši pozornost, kterou jste našim otázkám věnovali,a také za zaslání a vyplnění anketního lístku.O výsledcích ankety Vás budeme informovat v našem měsíčníku po jejichvyhodnocení a následně také po jejich zapracování do Regionálního operačníhoprogramu v rámci regionu NUTS II Střední Morava na roky 2007-2013.Libor Lukášhejtman Zlínského kraje1. V čem spatřujete hlavní nevýhody Zlínského kraje oprotijiným krajům?je příliš vzdálený od hospodářského centra ČR Prahyje v příliš nevýhodné poloze vůči našemu hlavnímu ekonomickémupartnerovi – Německuvýznamně nás poškodilo rozdělení Československa a vytvořeníbariér pro obchod se Slovenskemobyvatelstvo a podnikatelé jsou oproti jiným krajům spíšepasivní a neumí využít nabízených příležitostíodcházení schopných a vzdělaných lidí za prací mimo krajchybí přímé napojení na dálnici a dopravní síť kraje je nevyhovujícíoznačte dle důležitosti tři hlavní důvody číslicemi 1-32. Do jakých oblastí se domníváte, že by mělo být směřovánonejvíce finančních prostředků?životní prostředícestovní ruchdopravainformační službypodpora podnikánívzděláváníkulturasociální služby a zdravotnictvíjiné…označte dle důležitosti tři hlavní důvody číslicemi 1-33. Podniky a podnikatelé jsou těmi, kteří vytvářejí pracovní místa,a jejichž úspěchy mají největší vliv na výši našich platů. Copovažujete za největší překážku pro rozvoj podniků?příliš složitá legislativa, která komplikuje podnikánínedostatek podnikavostipříliš vysoké daněchybí kvalifikovaní zaměstnancinefungující právní systémnedostatek dostupných finančních zdrojůjiné…označte dle důležitosti tři hlavní důvody číslicemi 1-34. Rozvoj obcí a měst do určité míry závisí také na schopnostisamosprávy využít finanční zdroje, které jsou a budou k dispoziciz Evropské unie. Máte dojem, že obce a města umějí dostatečnědobře plánovat a připravit rozvojové projekty?určitě anospíše anospíše ne5. Rozvoj obcí, měst a kraje do určité míry závisí také na schopnostikrajské samosprávy využít finanční zdroje, které jsoua budou k dispozici z Evropské unie. Máte dojem, že krajskásamospráva bude schopna dostatečně dobře plánovat, spolupracovats ostatními partnery a připravit rozvojové projekty?určitě anospíše anospíše neurčitě nenevímurčitě nenevímzaškrtněte jednu odpověď6. Navrhněte definici konkrétních projektů nebo prosíme sděltesvé náměty, názory či poznámky, které mají vztah k rozvojinašeho kraje a měly by být brány v úvahu:7. Jsem:studujícízaměstnanecpodnikatel8. Trvale bydlím v okrese:KroměřížUherské HradištědůchodcenezaměstnanýVsetínZlínzaškrtněte jednu odpověď6 ■ Okno do kraje / květen


REGIONÁLNÍ SAMOSPRÁVAUDĚLALI JSME...PŘIPRAVUJEME...Zdroj: tiskový odbor krajského úřaduOprava silnice mezi Hulínema Holešovem začalaZlín, Třebětice – Za účasti představitelůZlínského kraje, Ředitelstvísilnic Zlínského krajea dodavatelské firmy byla7. dubna v obci Třebětice slavnostnězahájena oprava silniceII/432, která je hlavní dopravníkomunikací mezi Hulínema Holešovem.Silnice, která je v havarijnímstavu, bude rekonstruována,rozšířena a v některých úsecíchsměrově narovnána tak, abymohla lépe sloužit občanůma umožnila bezpečnější a plynulejšídopravu. Tato investiceje nutným krokem k lepšídopravní obslužnosti kraje.Dokončení stavby je plánovánona květen 2007.Celkové náklady na opravu silnicev úseku dlouhém téměřčtyři kilometry si vyžádají 105milionů korun, které jdouz prostředků Zlínského krajei z prostředků Evropské unie.Zastupitelstvo podpořiloprojekt HYJÉ – koně ZlínskéhokrajeZlín – Poskytnutí podpory vevýši asi tří milionů korun narealizaci projektu „HYJÉ – koněZlínského kraje“ schválilo krajskézastupitelstvo na svémposledním zasedání.Cílem projektu, který potrvá dokonce března 2008, je využítodhadovaných existujícíchrezerv v potenciálu rozvojehipoturistiky a podpořit takspolupráci a rozvoj v cestovnímruchu. V rámci projektu budeprovedeno komplexní zmapovánítrhu a vytvořeno partnerstvímezi subjekty soukroméhoa neziskového sektoru, budevytvořen pilotní produkts názvem "koňské trasy" a zajištěnkomplexní marketingvytvořených hipoproduktůa navazujících služeb.Předkladatelem projektu bylZlínský kraj, který bude najeho realizaci spolupracovats dalšími partnery – městemNapajedla zastupujícím obceZlínského kraje a spolufinancujícímrealizaci projektu částkou133 tisíc Kč, Sdružením chovatelůkoní Zlínského kraje, kterépřispěje stejnou částkou, a Českoujezdeckou federací.Na financování projektu sebude z velké části podíletEvropská unie.V kraji vznikla síť euromanažerůZlín – Ucelená síť projektovýchmanažerů byla utvořena veZlínském kraji vznikem novýchpracovních míst ve všechtřinácti obcích s rozšířenoupůsobností. Tzv. euromanažeřibudou zajišťovat informačníservis, napomáhat s přípravouprojektů, zpracovávat projektovézáměry, zajišťovat konzultaceaj.Vznik sítě euromanažerů bylmotivován snahou po efektivnímčerpání prostředků zestrukturálních fondů Evropskéunie v dalším programovacímobdobí.Zlínský kraj zajistí proškolenía metodické vedení těchtopracovníků. Dále kraj uhradí nazákladě Smlouvy o partnerstvía spolupráci uzavřené meziZlínským krajem a jednotlivýmiobcemi s rozšířenou působností70 procent mzdových nákladůna nová pracovní místa (do30. 6. 2007) a náklady spojenés realizací aktivit, jako jsou konference,workshopy, regionálnípartnerská setkání, vzdělávacíaktivity, zahraniční aktivity, a tov roce 2006 maximálně do výše70 tisíc korun.Místa euromanažerů jsouzřízena na tři roky. Euromanažeřijsou zaměstnanci obcís rozšířenou působností, kterés nimi mají uzavřeny pracovnísmlouvy a zajistily zázemí projejich práci. Náklady na spolufinancovánímísta projektovéhomanažera budou hrazenyz rozpočtu projektu "Partnerstvípro novou strategii Zlínskéhokraje".Průmyslovka bude mít novoutělocvičnu a šatnyZlín – Investiční záměry na přístavbušaten a tělocvičny Středníprůmyslové školy v UherskémHradišti a opravu kuchyněve Střední odborné škole JosefaSousedíka ve Vsetíně schválilina svém dubnovém jednáníkrajští radní.V Uherském Hradišti mají býtu průmyslovky vybudoványv roce 2006 šatny se zázemímza 18 milionů korun, o rok pozdějinová tělocvična za zhruba26 milionů korun, kraj se nani pokusí získat státní dotaci15 milionů korun. Realizacenových šaten a tělocvičny vyřešídlouhodobý problém tétoškoly, která nemá kde ve vlastníchprostorách realizovat výukutělesné výchovy a musí takvyužívat sportovní halu vzdálenoukilometr od školy.Ve vsetínské škole bude zrekonstruovánastará nevyhovujícíjídelna, a to nákladem zhruba10 milionů korun, termín realizaceje stanoven na květen ažčerven roku 2007.Radní projednali generelrozvoje krajské nemocniceZlín – Komplexní plán investičníhorozvoje Krajské nemocniceT. Bati ve Zlíně projednala krajskárada. Materiál vznikl jakokoncepční dokument, kterýshromažďuje jednotlivé investičnípožadavky.Plán záměry technicky popsal,stanovil jejich ekonomickounáročnost a vyhodnotil je z hlediskaprovozních potřeb i urbanistickýchsouvislostí areálunemocnice.V současné době jsou stanovenypriority, mezi něž patří:úprava dopravního řešenív důsledku realizace plánovanéhoobchvatu Zlína přes Zálešnou,odklon nákladní a omezeníveřejné dopravy v souvislostis výstavbou Pravobřežní komunikace,úpravu jižní hranice areálus integrací cyklotrasy, pěšíhoprovozu a parkování v souladus územním plánem města Zlína,pasportizace stávajících objektů,vyhodnocení variant umístěníonkologie a onkologickéhocentra nebo záchranné služby.Krajská záchrankamá v budoucnu býtv Baťově nemocniciZlín – Zdravotnická záchrannáslužba Zlínského kraje by seměla v budoucnu přesunout zesoučasného střediska ve zlínskéVáchově ulici přímo do areálukrajské Baťovy nemocnice, a tov souladu s komplexním rozvojovýmplánem tohoto zařízení.Předpokládá to investiční záměr,který schválila krajská rada.Vybudování nového stanovištěby mělo stát asi 85 milionůkorun, záchranka by v němmohla začít fungovat v roce2008.Důvodem přesunu je skutečnost,že současné prostory jsoupro výkon všech funkcí dispozičněa provozně nevhodnéa stávající objekt také neumožňujedalší prostorový rozvoj.Na základě prověřovací studiese nyní jeví jako nejvýhodnějšíumístění střediska do nevyužitéhoobjektu č. 28 - bývalédopravní středisko, který porekonstrukci splní požadovanéparametry moderního provozukrajského střediska záchrannéslužby.To by mělo zlepšit podmínkypro práci personálu a významnýmzpůsobem zvýšit kvalituslužeb pro pacienty.Kraj finančně podpořímladé včelařeZlín – Zlínský kraj chce podpořitrozvoj včelařství na svém území,proto radní rozhodli o rozděleníčástky 200 tisíc korun mezi mladézačínající včelaře.Cílem je podchytit jejich zájemza účelem omlazení včelařskézákladny a zvýšení počtu včelstevv regionu, to by mělo vésttaké ke zlepšení opylovací službyvčelstev na kulturních či planěrostoucích rostlinách.Okno do kraje / květen 2006 ■ 7


Z celkem sedmimiliardového rozpočtu Zlínského kraje jde ročnějedna miliarda korun, čili celá jedna sedmina krajských financído dopravy. Z toho zhruba 450 milionů představují úhrady ztrátz veřejné dopravy a 550 milionů dostává Ředitelství silnic a dálnicZlínského kraje na investice, údržbu a provoz komunikacídruhých a třetích tříd, které jsou v majetku kraje.Aktuální problémy z oblasti dopravy komentuje zodpovědnýkrajský radní Ing. Petr Hradecký.Pane radní, je už v tuto chvíliznám rozsah škod, které navozovkách od listopadu dodubna natropila sůl, mráza vše, co s sebou zima nese?Ředitelství silnic a dálnic vyčíslilorozsah škod na 165 milionůkorun. Tato částka vycházíz předpokladu, že by se přiopravách uplatnila ta nejlepšía pochopitelně také nejdražšívarianta. Vysprávky je totiž možnéprovést několika způsobya v různé kvalitě. Vloni jsme dooprav povrchů investovali 100milionů korun a se stejnou částkoujsme počítali i v letošnímrozpočtu, ale protože nás zimastála o padesát milionů víc, nežvloni, tyto peníze nám nyní chybía potřebujeme je nějakýmzpůsobem doplnit, abychomopravy mohli provést alespoňve stejné úrovni jako vloni.Do jakého data budou silnicepo zimě uvedeny do provozuschopnéhostavu?S partnery, jimiž jsou jednotlivéSprávy a údržby silnic, jsme sedohodli, že nejzazším termínempro provedení oprav je 30. červen.Již v současné době jsouspravovány ty nejhorší úseky.Je však třeba upozornit, že jednotlivéSprávy a údržby silnicbudou uplatňovat své osvědčenémetody. Někde preferujírychlejší postupy, jinde dávajípřednost technologiím náročnějšímna čas, v tom se okres odokresu může mírně lišit.Ty nejhavarijnější části vozovek,8 ■ Okno do kraje / květenINFORMACEJarní opravy silnic limituje krajská pokladnakteré vyžadují velkoplošné opravymetodou frézování a položenínového povrchu, hodlámev krátké době zrekonstruovatv těchto úsecích: průtahy obcíRymice a Velké Karlovice, úsekyna silnicích Lutopecny – Zlobice,Stříbrnice – Medlovice, Janová– Hovězí, Fryšták – Lukov, Jestřabí– Štítná nad Vláří. A dále úsekyve Valašském Meziříčí a nad Všeminouke hranici okresu. Tytoa některé další opravy si vyžádajíinvestici ve výši téměř 20 milionůkorun.Má-li každá Správa a údržbaosvědčené jiné metody práce,může se to zřejmě odrážet nakvalitě komunikací jednotlivýchokresů Zlínského kraje…Způsob práce organizací, zřizovanýchZlínským krajem, jev zásadě srovnatelný a ředitelénašich „susek“ si také pravidelněvyměňují své zkušenosti přispolečných poradách, kteréna krajském úřadě pravidelněorganizujeme. Ovšem na stavuvozovek v jednotlivých částechregionu se podepisuje více vlivů,počínaje těmi klimatickýmiaž třeba po zatížení komunikacínákladními vozidly kvůli neexistencinadřazené silniční sítě.Výsledky každoročně zpracovanédiagnostiky kvality a stavupovrchů krajských vozovekukazují, že rozsah poškozenív jednotlivých okresech je téměřshodný.Považujete tradičně rozbitésilnice po zimě za české specifikumzpůsobené „metodouprovizorního záplatování“,nebo se s tímto problémemstejným způsobem potýkajíi například v Rakousku,Německu, Francii? Umímevůbec naše cesty kvalitněopravit?Správy a údržby silnic jsou technickyi personálně vybaveny nato, aby pracovaly s nejmodernějšímia ve světě běžnými technologiemi.My však nemáme penízena to, abychom ty nejdražšípostupy zaplatili. Existují v zásadětři základní metody renovacevozovek: od vyplnění díryasfaltobetonem a následnéhodohutnění malým válcem, přesnástřik rozehřáté směsi do předemvyčištěné díry, až po vyfrézovánía zařezání poškozenéhomísta a nové položení povrchu.Hledáme vždy nejvhodnější formujako kompromis mezi tím,co chceme a tím, na co reálněmáme finance. Hodně času trávímza volantem a osobně mámpoměrně paradoxní zkušenost,že někdy mají větší efekt vysprávkyprovedené tou nejjednoduššímetodou. U těch náročnějšíchpostupů se totiž nezřídka stává,že kvalitní výplň po skončenízimy sice zůstane, ale pro změnuse vydrolí okolní starý materiál,vzhledem k tomu, že povrchymnoha silnic už zkrátka majíprošlou životnost.Ilustrační foto.Nebylo by tedy rozumnějšía v konečném efektu i hospodárnějšíodhodlat se k velkéinvestici a cesty najednoudůkladně opravit, než rok corok sypat do výtluků bezmálamilion?Na to je jednoduchá odpověď:už z dřívější doby existuje propočet,že kdyby se do komunikacíjednorázově investovaly asidvě miliardy korun, za něž by sepořídily skutečně kvalitní rekonstrukcepoškozených úseků, silniceby se nám dařilo udržovatv uspokojivém stavu a to ještě zapředpokladu, že kromě zmíněnépočáteční investice by se každýrok do průběžné údržby dávalookolo tří set milionů korun.V takovém případě bychom seněkolik let nemuseli zabývatkaždoročními opravami v tomrozsahu, na jaký jsme zvyklí.Kraj spravuje 1 800 km silnicdruhé a třetí třídy, z toho jetřicet procent v havarijnímstavu. To není zrovna radostnábilance – kdo za tento stavmůže?Vozovky se u nás historicky dlouhodoběneopravovaly a nepřizpůsobovalynovým podmínkám.Například v Rakouskunebo Německu vývoj kopírovalpostupný nárůst ekonomiky,kdežto u nás se do silniční sítěneinvestovalo ani v obdobích,kdy bylo hospodářství na vzestupu.Potom se stát svého zanedbanéhomajetku jednoduše a elegantnězbavil tím, že jej odkázalnově vzniklým krajům. Momentálněmáme tedy komunikace vestavu, jaký všichni známe, navícpřetížené těžkými nákladnímivozidly, na něž vozovky vůbecnejsou konstrukčně stavěné. Jetřeba si realisticky uvědomit, žei ty prostředky, které momentálněinvestujeme, si můžemedovolit jen díky úvěru Evropskéinvestiční banky. A kromě tohomáme na starosti další obory,které potřebují peníze - zdravotnictví,školství a některédalší. Nelze sobecky prosazovatjen dopravu, nýbrž vyváženěa v rámci možností spravedlivěpeníze dělit pro pokrytí všechpotřeb života v regionu.Helena Mráčkováfoto: Robert Šperka


INFORMACENejhorší předpovědi povodní se nepotvrdilyPovodně v letošním roce nezasáhly Zlínský kraj tak mohutně, jako tomubylo v roce 1997, přesto byla situace především na toku řeky Moravyvelmi vážná a voda způsobila mnoho škod. Jednoznačně se prokázalo,že tam, kde po roce 1997 byla realizována protipovodňová opatření,byly škody i ohrožení měst výrazně menší. Šlo například o Otrokovicenebo Napajedla. V těch částech toku Moravy, kde doposud slibovanáopatření nebyla provedena, byla situace mnohem horší. V Kvasicícha v Tlumačově proto byly zaplaveny sklepy asi třiceti domů.Zlínský kraj ihned po povodni ve spolupráci s obcemi zpracoval prvníodhad škod na majetku bez ohledu na to, kdo je jeho vlastníkem.Prvotní suma přesahovala 170 milionů, současné odhady ukazují, žetoto číslo může být až dvojnásobné, možná vyšší. Jednu z největšíchškod utrpěl podnik Fatra Napajedla, který hejtmanovi nahlásil odhadovanéztráty 60 až 100 milionů korun. Voda nepříjemně zasáhla takézemědělce, zatopeno bylo zhruba 2 400 hektarů zemědělské půdy.Některé pozemky se nepodaří osít a ty, které byly osety na podzim,jsou stojící vodou zcela znehodnoceny. Velkým problémem povodnízůstanou i následné sesuvy půdy, těch bylo napočítáno v polovinědubna již více než dvacet.Povodňová linka kraje odbavila stovky hovorůStrukturavolánína linku577 043 170:Občané . . . . . .218Obce . . . . . . . .127Kraje. . . . . . . . . . 32Složky IZS . . . . . 82Ministerstva . . 45Ostatní . . . . . .138Celkem . . . . . .642Povodňová linka zřízená Zlínským krajem natelefonním čísle 577 043 170 od úterý 28. březnaod 16 hodin odbavila více než 600 hovorů. Velkýnápor linka zaznamenala především v prvníchdnech po uvedení do provozu. Šlo nesporněo nejvytíženější číslo krajského úřadu. Pracovníciz krizové skupiny na něm podávali informaceobčanům, obcím, integrovanému záchrannémusystému i dalším subjektům.Jednalo se o dotazy nejrůznějšího typu, od sdělenío aktuálním stavu na řekách až po rady, jakutěsnit sklep. Měli jsme dokonce telefonát ažz Chebu, který nabízel pomoc s ubytováním případněevakuovaných lidí. Úvodní nápor v dalšíchdnech mírně polevil poté, co občané zjistili,že se mají v první fázi obracet na povodňovékomise ve svých obcích.Zdroj: tiskový odbor krajského úřaduJAK SE POVODNĚ V KRAJI VYVÍJELY8.00 hod dne 28. 3. 2006Stav pohotovosti na úseku toku řeky Moravyve Zlínském kraji vyhlašuje od 8 hodin řídícískupina Krajské povodňové komise. Nazákladě usnesení skupiny je monitorovánoa vyhodnocováno hlášení povodňovýchkomisí obcí s rozšířenou působností a povodňovékomise Olomouckého kraje, zajištěnoje i pravidelné spojení s meteorologickouslužnou a dispečinkem Povodí Moravy Brno.16.00 hod dne 28. 3. 2006Krajský úřad zřizuje stálou povodňovou službu,která začíná fungovat v 16.00 hodin natelefonním čísle 577 043 170. Obsluhovánaje z chráněného pracoviště v bunkru Baťovamrakodrapu. Linka slouží občanům, složkámintegrovaného záchranného systému,obcím, sousedním krajům.8.00 hod dne 29. 3. 2006Stav ohrožení, tedy III. stupeň, na celémtoku řeky Moravy ve Zlínském kraji vyhlašujeKrajská povodňová komise. Zároveňvzniká pracovní skupina odborníků krajskéhoúřadu a Povodí Moravy, která má stav nařekách velmi podrobně sledovat a předávatdoporučení přímo hejtmanovi. Nejhorší situaceje na řece Moravě v Uherském Hradišti,v místní oblasti Rybáren.23.00 hod dne 29. 3. 2006Stav nebezpečí pro část území Zlínskéhokraje ohraničeného správním obvodemobce s rozšířenou působností UherskéHradiště vyhlašuje ve středu 29. března ve23.00 hodin hejtman Zlínského kraje LiborLukáš. Důvodem je stoupající hladina řekyMoravy (mimo jiné tím hejtman uložil všemsložkám Integrovaného záchranného systémupodílet se na záchranných a likvidačníchpracích dle pokynů orgánů krizového řízení.Hejtman tak vyhověl žádosti starosty městaLibora Karáska, který o vyhlášení stavupožádal po jednání tamního krizového štábu.Tím se situace dostala z režimu povodňovésituace do režimu krizového řízení).Ve městě již od večerních hodin probíhápostupná evakuace nemocnice. Více než150 pacientů je přemístěno do nemocnicve Zlíně a Uherském Brodě, několik desítekje posláno na domácí doléčení. Nemocnicenyní provádí jen akutní úkony a také požádalaobvodní lékaře, aby pacienty posílali jenv opravdu nutných případech.10. 00 hod dne 30. 3. 2006Pomocí armádního vrtulníku W – 3A Sokolje monitorována situace na řekách v kraji.S ohledem na stále stoupající hladinuřeky Moravy je důležité vidět situaci reálněa komplexně.8.00 hod dne 31. 3. 2006Hladina řeky Moravy kulminovala v nocina pátek v Kroměříži, noc však proběhlana řekách Zlínského kraje bez zásadnějšíchkomplikací. Do Kroměříže dorazila vodnímasa, která se ve čtvrtek kolem poledneutvořila na soutoku Moravy a Bečvy.Víkend 1. a 2. 4. 2006Situace na řekách ve Zlínském kraji jev průběhu celého víkendu stabilní, v některýchhodinách se mírně zvyšuje hladinaMoravy. Ve Zlínském kraji se zatím negativněneprojevuje protržení hráze v Horcev Olomouckém kraji. Nejkritičtějšími místystále zůstávají Kroměříž, Uherské Hradištěs vyhlášeným stavem nebezpečí, Napajedlaa také Kvasice a Tlumačov, kde voda zasáhlaněkolik rodinných domů.23.00 hod dne 2. 4. 2006Také Zlínského kraje se týká vyhlášení nouzovéhostavu českou vládou z nedělní 23 hodiny,ten kvůli pokračujícím záplavám platí i vJihočeském, Středočeském, Ústeckém, Pardubickém,Jihomoravském a Olomouckém kraji,a to až do 10. dubna. Omezí například svobodupohybu na místech vyhlášené evakuace.Zatopená část Bělova u Otrokovic.8. 00 hod dne 3. 4. 2006Zasedá Krizový štáb Zlínského kraje, kterýsvolal hejtman Libor Lukáš po nočnímvyhlášení nouzového stavu v kraji. Situaceje podle posledních poznatků stabilizována.Stav na řekách i nadále sleduje krajskápovodňová komise jako součást krizovéhoštábu, ta je rozšířena také o zástupce policie,hasičů a o odborníka na mapování škod.9. 00 hod dne 4. 4. 2006Řeka Morava ve Zlínském kraji i v průběhunoci na úterý pozvolně klesala a pracovnískupina krizového štábu tak nezaznamenalažádné zásadní problémy. Situace v mnohaměstech na řece však i přes pokles hladinyzůstává vážná. V Kvasicích probíhá odčerpáváníčistírny odpadních vod. V nedalekémTlumačově má být po opadnutí vody zahájenočerpání vody ze zhruba 25 sklepů.8.00 hod dne 5. 4. 2006Zasedá Bezpečnostní rada Zlínského krajea konstatuje, že situace na řece Moravě ajejích přítocích je stabilizovaná s klesajícítendencí hladin. Přesto stále hrozí nebezpečízhoršení situace především vlivem počasí.Výška hladiny v Kroměříži klesla na 602 centimetrů,což je pouhé dva centimetry od II.povodňového stupně. Pozornost se zaměřujena stav hrází, které jsou dlouhodobězatěžovány.Vážná situace zůstává v oblasti Kvasica v okolí Kroměříže, Chropyně a Kojetína.Také zatopená Fatra Napajedla zvýšila odhadsvých škod, o nichž informuje hejtmana, na60 až 100 milionů korun.15.00 hod dne 6. 4. 2006Hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš v 15:00hodin na základě příznivého vývoje ruší stavnebezpečí, který platil ve správním obvoduUherské Hradiště od 29. března. Rozhodnutíčiní na základě vývoje hydrometeorologickésituace a na základě žádosti starosty UherskéhoHradiště. Od pondělí 10. 4. má býtobnoven i provoz nemocnice v UherskémHradišti. Nouzový stav vyhlášený vládou ČRtrvá až do 19. dubna.10.00 hod dne 10. 4. 2006Hejtman v 10:00 hodin ruší stálou povodňovouslužbu a to na základě hodnoceníhydrologické situace v regionu. Povodňovéorgány kraje a orgány krizového řízení takpřecházejí na normální pracovní režim.Je zrušena povodňová telefonní linka krajskéhoúřadu a rozhodnutím o ukončení činnostiKrizového štábu Zlínského kraje také120 minutová pohotovost jeho členů.foto: Robert ŠperkaOkno do kraje / květen 2006 ■ 9


ROZHOVORJako ve snu si v posledních týdnech musí připadatherec Slováckého divadla v UherskémHradišti Tomáš Šulaj. Ve stejném roce, kdyslaví kulaté narozeniny, se mu jako na zavolanouplní sny. Muzikál Donaha!, ve kterém sezhostil hlavní role, se stal největším diváckýmzážitkem roku, za tutéž roli získal nejvyššíherecké ocenění, Cenu Thálie. A navíc se musplnil i sen soukromý. Spolu s manželkou Ivouse dočkali svého prvního potomka.V poslední době Vás potkala role nositelenejvyššího hereckého ocenění Thálie,role Richarda III. a role otce dcery Elišky.Která z nich Vám dala nejvíce zabrat?Fyzicky mi dala nejvíc zabrat role RichardaIII., 25. března mi dala emocionálně - v tomdobrém slova smyslu - zabrat Thálie a tytoemoce jsem si ještě pár dnů v sobě uchovával.Ale o čtyři dny později je vystřídalaemoce nad emoce nejsilnější, a tou bylonarození naší dcery Elišky, a tu si v soběbudu uchovávat navždy.Kdy jste se rozhodl stát hercem? Byl jstekomediant už jako dítě?Když jsem byl ve čtrnácti na svém poslednímletním táboře a balil jsem tam holkyna své komediantství, tak tehdy to ty holkypoprvé pojmenovaly.Hrozně se divily, že nastupuji od září nahotelovku a nejdu studovat konzervatoř. Jáse taky hrozně divil, protože mě dodobynic takového nenapadlo, ale začal ve mněhlodat červíček. Říkal jsem si, když to zabírána holky, tak to zkusím i jinak. Vytyčil jsemsi cíl a šel tvrdě za ním, udělal jsem konkurzdo amatérského souboru Dostavníka ve čtvrťáku se přihlásil na JAMU. Vlastnětu maturitu jsem skládal hlavně proto, abychmohl studovat vysokou.Tomáš Šulaj▪ narozen: 7. ledna 1976 v Přerově▪ absolvent brněnské JAMU, oborčinoherní herectví (1999)▪ stálé angažmá: Slovácké divadlov Uherském Hradišti▪ hostoval v Národním divadle v Praze▪ laureát Ceny Thálie 2005 za roliJerryho v muzikálu Donaha!▪ nejvýznamnější role:Jaga v Othellovi, Eda v Šakalíchlétech, Dimitrij v Bratrech Karamazových,Rychlonožka v legendárníchRychlých šípech, Richard III. ve stejnojmennéhře W. ShakespearaTomáš Šulaj (vlevo).foto: archiv SD (J. Karásek)Tomáš Šulaj je zároveň kouzelníkem i hercemINZERCEVaším koníčkem je kouzlení. Co Vás naněm přitahuje?Kouzlení je mým velkým koníčkem už odpatnácti let. Je to zase o tom komediantství,mě už od malička fascinovali všichni cirkusovíumělci a kouzelníci obzvlášť. Cirkus bylpro mne obrovským tajemstvím, jako malýkluk jsem si hrál na artisty a hlavně na kouzelníky.Vymýšlel jste i některé vlastní triky?Vymýšlel jsem si nejrůznější primitivní trikya později jsem se zkontaktoval s jednímkouzelníkem, který mi dal základy kouzelnictví.Pak jsem se přihlásil do klubu modernímagie v Přerově a odtud se datuje mojeprofesionální dráha kouzelníka. Pak jsem todovršil studiem herectví. On totiž můj učitelLaďa Horák vždycky říkal, že nejlepší spojenípro magii je herec – kouzelník.Dostane Eliška sourozence?To ví jen Pán Bůh.... a Thálie?Thálie dostává sourozence každý večer, připředstavení, které všichni ve Slováckémdivadle vytváříme pro naše diváky. (dud)10 ■ Okno do kraje / květen


Zlín - Květen ve Zlíně je tradičněve znamení významnýchkulturních akcí. Jen prestižnífestivaly se odehrají hned tři– literární, filmový i divadelní.Na poslední jmenovaný, kterýpořádá Městské divadlo Zlín, setěší divadelní fanoušci dlouhodopředu. Mezinárodní divadelnífestival Setkání 2006 Stretnutietotiž vnímavému publikunabízí dramatické novinky těchnejlepších divadel z Čech, Slovenskaa nově i Polska.Na letošním 11. ročníku budeběhem šesti dnů uvedenov hlavním programu ve Velkémsále, ve Studiu Z a v Divadélku vklubu 21 inscenací devatenáctidivadel: jedenáct českých, sedmslovenských a jedno polské.„Divadelní festival Setkání 2006Stretnutie zahajuje druhoudekádu velké akce, která se stalatradiční součástí programuzlínského divadla i společenskouudálostí přesahující hranicenašeho regionu. Vnímámeji už jako samozřejmost, aleve skutečnosti jde v kontextučeské divadelní kulturyo naprostou mimořádnost codo rozsahu i obsahu.Pokud jde o koncepční zaměřenínaší přehlídky, je zcelaojedinělá orientací na původnídramatickou tvorbu, objevnépřeklady a adaptace prozaickýchděl. Proto tak velký zájemdivadelníků z České republiky,Slovenska a stále více i z dalšíchKULTURAZlín ožije divadelním festivalemBAŤŮV MRAKODRAPVýstavy ve 3. etáži budovy:3. 5. – 19. 5. Kořeny životaVýstava prací menších výtvarných ateliérů a chráněnýchdílen je pořádána pod vedením AteliéruLubomíra Pláňavová.22. 5. – 2. 6. Prezentační výstava Mezinárodníhofestivalu filmů pro děti a mládežve všední dny od 7 do 17 hod.Výstavy v 16. etáži budovy:2. 5. – 14. 5. Literární květen 2006Výstava zahajující další ročník zlínského festivaluvěnovaného literatuře. Vystaveny budou grafickyzpracované úryvky textů známých autorů.pondělí - sobota do 22:30 hod., neděle do 22 hod.Výstavy ve 2. etáži budovy:Expozice 21 - stálá instalaceStálá prezentace budovy s naučnými panely věnovanýmihistorii Baťova mrakodrapu.každý den od 7 do 22 hod. (od 17 hod. je budova přístupnápouze vchodem ve 2. etáži)více informací na www.kr-zlinsky.cz v sekci kulturaZlín - Začátek nejromantičtějšíhojarního měsíce, ve dnech od 2.do 5. května, bude ve Zlíně patřitjiž pátému ročníku Literárníhokvětna. Ten pravidelně organizujístudenti Fakulty multimediálníchkomunikací Univerzity T. Bati.Máj jako „lásky čas“ však pořadateleneinspiroval – na své si totižpřijdou milovníci sci-fi, fantasya hororu.V pořadu s názvem Cesta zafantazií představí posluchačůmspisovatel a překladatel VladoRíša literární měsíčník Ikarie,jehož je zároveň šéfredaktorem.Časopis se již šestnáct let věnujetematice sci-fi a přispívá do nějřada předních českých spisovatelů.Mezi účinkujícími literátynebude chybět Jiří Procházka,Miroslav Žamboch, Jana Rečkováa další. „Pozvali jsme i slovenskéa polské autory,“ uvedl manažerfestivalu Martin Charvát a dodal:„Také jsme oslovili Ondřeje Neffa.Byl jedním ze zakladatelů Ikariea rádi bychom ho na festivaluevropských zemí,“ řekl uměleckýšéf Městského divadla ZlínMiroslav Plešák a přidal jedendůležitý vzkaz: „Je až neuvěřitelné,že festival s tak velkýmzáběrem a perfektní organizacízvládáme vlastními silami, bezzvláštních štábů. Někdy je to ažna hranici lidských možností.Proto bych chtěl poděkovatvšem kolegům, kteří se na přípravěSetkání 2006 Stretnutiepodílejí, ale i těm, kteří násmorálně a finančně podporují,a také zlínským divákům. Myslím,že ti si bez této samozřejmémimořádnosti už nedovedoudivadelní sezonu představit.“Nezbývá, než dodat, že Setkání2006 Stretnutie se uskuteční od8. do 13. května, a že divadelnímaratón opět počítá i s řadoudoprovodných akcí. (kov)Hygienický výlet do minulostiKroměříž - Také vás vždycky při prohlídce zámku,hradu nebo při prolézání rozvalin nějaké zříceninyzajímalo, jak to měli původní obyvatelé s hygienounebo jak asi vypadalo místo, kam i „císařpán chodilsám“ ? Pokud ano, jste ten ideální návštěvník současnéexpozice Muzea Kroměřížska, která nese názevČistota - půl zdraví, aneb péče o lidské tělo od pravěkupo současnost. Výstava je otevřena denně mimopondělí až do 28. května.(kov)Literární květen letos nabídne sci-fi i cestopisyjako jednoho z nejvýznamnějšíchautorů sci-fi uvítali."Ve srovnání s minulými ročníkybude ten letošní charakteristickýtím, že bude zaměřen na jednotéma. Návštěvníci se kromě Cestyza fantazií mohou těšit na denvěnovaný cestopisům s názvemCesta za poznáním a Cestuk literatuře, kdy budou napříkladMiroslav Zikmund, Josef Formánek,Ludvík Vaculík, Tereza Brdečkováa Jiří Dědeček, hovořit osvých literárních začátcích. (kov)INZERCEOkno do kraje / květen 2006 ■ 11


TIP NA VÝLETHRAD BUCHLOVHRAD OBŘANY INZERCEVýznamný královský hrad vznikl na skalnatémhřebeni výhledového kopce v oblasti Chřibůkolem poloviny 13. století, roku 1300 se již uvádíProtiva z Buchlova. Nejstarší částí hradu je hranolovávěž se silnými zdmi. Na ní navazoval obytnýpalác, propojený na opačné straně s další hranolovouvěží.Hradní interiéry dokumentují vývoj bytové kulturyod 15. do 19. století. Velikostí vyniká Rytířskýsál, centrální prostor pozdně gotického paláce.Kromě obytných pokojů a dalších místností, rozsáhlýchpřírodovědných sbírek a bohaté knihovnysi lze prohlédnout hrobku majitelů hraduv nedaleké kapli Sv. Barbory.Otevírací doba:duben a říjen: SO-NE, svátky 9:00 - 15:00 hodinzáří: ÚT-NE 9:00 - 16:00 hodinkvěten a červen: ÚT-NE 8:00 - 16:00 hodinčervenec a srpen: denně 9:00 - 17:00 hodinHRAD BRUMOVBrumovský hrad měl v minulých dobách velkývýznam. Jeho úloha spočívala především vestřežení Vlárského průsmyku, kterým procházeladůležitá cesta z Moravy do Uher. Hrad se stal centremvýchodomoravské oblasti.Expozici o historii hradu si mohou návštěvníciprohlédnout v původních sklepeních a sýpkách,které svému účelu sloužily ve 13. století. Tvoří jiněkolik textových a obrazových panelů, kteréinformují o osudech hradu v kontextu historickédoby. Proměny siluety hradu tyčícího se nadměstem zachycovali fotografové už od konce19. století. Jejich fotografie jsou součástí expozicea kromě proměn hradu je na nich zachycen i vývojv podhradí. V lapidáriu jsou vystaveny zlomkykamenných stavebních prvků, které přežily érudrancování.Otevírací doba:ÚT-NE 9.00 - 11.30, 12.30 - 17.00 hodinObřanský hrad patří mezi nejlépe zachovalé zříceninyhradů na Kroměřížsku. Hrad vznikl v době, kdy začalodpor moravské šlechty proti markraběti Janovi Jindřichovi,bratru císaře Karla IV. Vznikl jako střediskonově se utvářejícího panství, aby chránil obchodnícestu, nad kterou stál, a aby střežil, spolu s hrademKřídlo, vstup k tehdejšímu klášteru ve Vizovicích.Hrad Obřany nalezneme na stejnojmenné hoře, asi3 km od obce Chvalčov nedaleko Bystřice pod Hostýnem.Vrch je ze severní strany dosti strmý a přístupovácesta ke zřícenině vede od jihozápadu. Vrch jeporostlý vzrostlým bukovým lesem a ke hradu vedečervená turistická cesta.Severní část obvodové hradební zdi spojená spolus pozůstatky okrouhlé věže je nejzachovalejší částícelého hradu.Otevírací doba:celoročně přístupnýHRAD LUKOVPrvní písemný doklad o existenci hradu je listinaMarkéty ze Šternberka datovaná 1. listopadu roku1332. Hrad byl v té době v držení významnéhorodu Šternberků. V roce 1334 se hrad vrací zpětpod správu královské moci, ale už někdy po roce1342 znovu náleží Šternberkům a stává se hlavnímsídlem Matouše, který je považován za zakladatelelukovské větve rodu. 23.dubna 1724 patřilhrad vysokému dvorskému úředníkovi Janu Fridrichuze Seilern-Aspang. Seilernové se na Lukověnezdržovali často. Úřadování v obci bylo výhodnějšía hrad pomalu propadal zkáze. Byl obydlenještě v letech 1787 - 1789. V roce 1804 se již mluvíjen o pustých a neobydlených zříceninách. Hradbyl ponechán svému osudu.Otevírací doba:květen, červen, září, říjen:SO-NE, svátky 10.00 – 17.00 hodinčervenec, srpen: denně 10.00 – 18.00 hodin12 ■ Okno do kraje / květen


SPORTHokejisté Vsetína zachránili liguVsetín – Vsetínští hokejisté seudrželi v extralize. Pomohly jim ktomu výsledky barážových utkánís mužstvem Ústí nad Labem,které Valaši zdolali 4:2 na zápasy.Ve Vsetíně tak sice zůstala nejvyššíčeská hokejová soutěž, ale jakýbude dál osud klubu, si zatímnikdo netroufá přesně říct.Zatím není ani rozhodnuto,KROMĚŘÍŽSKÝ PETANQUEKroměříž – Na příchod opravdového jara už netrpělivěčekají hráči petanque z Kroměříže. Narozmoklých plochách svůj sport nemohou provozovat,a tak už netrpělivě čekají na teplo.První akcí, kterou v nové sezoně uspořádají,bude tradiční mezinárodní Turnaj česko – francouzskéspolečnosti, hraný v Podzámecké zahradě.Prvenství bude obhajovat družstvo místníhoOskolu, porazit jej ale bude chtít trojice JaroslavHorák, Jiří Pavlík a Miroslav Zapletal tvořící týmBajda, která v loňském roce vyhrála další dvakroměřížské turnaje. „Na květnovém turnajise nám obvykle daří. Třeba vyhrajeme,“ vzhlížís optimismem k oblíbené akci Jaroslav Horák.Ten je dlouholetým hráčem a propagátoremtohoto prudce se rozvíjejícího sportu. (dvo)jakým způsobem bude zajištěnofinancování příští sezony. V případě,že klub nesežene dostatekprostředků, tak hrozí, že jej v extralizenakonec vystřídá zřejmějeho soupeř z baráže. Z Valašskase pak hokej přestěhuje na severČech. Sponzoři Ústí nad Labemmají totiž na extraligovou sezonudostatek peněz.Otázka visí i nad případnýmobsazením postů dvou trenérů.Břetislav Kopřiva i Rostislav Vlachzatím jasně neřekli, zdali chtějí utýmu zůstat i v příští sezoně, navícještě nedostali oficiální návrh odvedení klubu.„Zatím jsem žádnou nabídkuneobdržel. Dlouho čekat alenemůžu, takže se i poohlížím pojiné práci,“ potvrdil trenér Kopřiva,který za záchranu v extralizevděčí především výkonu svýchsvěřenců. „Hodili za hlavu všechnyproblémy, které nás v sezoněprovázely, a úžasně bojovali,“vysekl Kopřiva poklonu svémumužstvu.Jak celá záležitost okolo valašskéhoklubu dopadne, si netroufáBřetislav Kopřiva odhadnout.„Nyní bude záležet na lidechokolo vsetínského hokeje. Pokudse problémy nevyřeší, tak budemít klub neustálé potíže. V opačnémpřípadě se ve Vsetíně můžehrát velmi hezký hokej,“ uzavřelKopřiva.(dvo)Komrsková není odbornicí na přeskokZlín – Bez tradiční stálice zlínského sportovníhonebe - nejlepší české gymnastky Jany Komrskové- proběhlo vyhlášení ankety o nejlepšího sportovcekraje. Důvodem nebyl pokles výkonnosti, alezměna oddílu. Komrsková je nyní závodnice SokolaBrno I.„V Brně jsou lepší podmínky, třeba tělocvična jenejlepší v republice. Se Zlínem se to nedá srovnat.Dalším důvodem změny klubu bylo i to, že rodičeskončili s trénováním gymnastiky,“ vysvětlila důvodyodchodu z mateřského oddílu 22letá závodnicea dodala: „Po Zlíně se mi ale pořád stýská.“O Komrskové se v poslední době mluví jako o specialistcena přeskok, což však samotná sportovnígymnastka popírá. „Specialistkou bych byla, kdybychtrénovala jen přeskok. Přeskok mi jde alenejlépe, tím asi vznikla fáma o mé specializaci,“prozradila Komrsková.(dvo)Volejbalisté Zlína jsou ze svých výsledků zklamániZlín – Pro volejbalisty VSC Fatra Zlín skončila sezonave čtvrtfinále play off. V něm neprošli přes VKDukla Liberec, když v sérii prohráli 2:4 na utkání.V základní části extraligy Moravané obsadili sedmoupříčku.S dosaženými výsledky v klubu velká spokojenostnepanuje. „Naším cílem bylo skončit po základníčásti na šestém místě. To se nám nepodařiloa proto jsme šli na Liberec. I když jsme proti němunehráli špatně, na favorizovaného soupeře to prostěnestačilo,“ mrzelo rychlé vyřazení z play off trenéraa manažera Zlína Romana Macka.Zklamaní byli i samotní hráči. Mrzí je zejménavýpadek z poloviny sezony, kdy je několik porážeksrazilo ze středu tabulky na její chvost. „Naprostozbytečné byly zejména porážky s Benátkami nadJizerou a Brnem. Pokud bychom tyto zápasy uhráli,tak jsme skončili šestí a v prvním kole play offse vyhnuli největším favoritům,“ prohlásil kapitánVSC Fatra Petr Sedláček. „Ve vyřazovacích bojíchs Libercem jsme se sice zlepšili, jenže Severočešibyli i tak nad naše síly. Nedalo se nic dělat, Liberecbyl na rozdíl od nás kandidátem na zisk mistrovskéhotitulu,“ sportovně přiznal zasloužený postupDukly do semifinále play off nahrávač Peter Goga,který byl největší předsezonní posilou Zlína.Právě Goga se při hodnocení výsledků klubu nebálkritizovat spoluhráče. Pod neúspěch se podle nějvýrazně podepsali mladší hráči. „Trenéři před tímtoročníkem zúžili soupisku a tlak na každého hráčese tak zvýšil. A právě někteří mladí se s tím nedokázalivyrovnat,“ konstatoval zkušený nahrávač. (dvo)Volejbalisté Fatry Zlín (vpravo).foto: Michal VlčekSPORTOVNÍ JEDNOHUBKY▪Kuriozní zážitek si přivezl triatlonistaPetr Vabroušek z Ironmanu v Malajsii.Během cyklistické části se muselvyhýbat opicím. „Na cestě sbíralypotravu, například zbytky gelů nebotyčinek. Občas jsem musel mezi nimikličkovat,“ přiznal s úsměvem otrokovickýtriatlet, který skončil v malajskémzávodě na čtvrtém místě.▪O bruslení na nové ledové ploše veZlíně má veřejnost obrovský zájem.Nová plocha byla otevřena v prosinciroku 2004 a do března letošního rokuji navštívilo více než 90 tisíc bruslařů.Město Zlín postavilo druhou ledovouplochu za více než 120 milionů korun.▪Bývalý hokejista Vsetína a trenér ZlínaAntonín Stavjaňa bude v příští sezoněpůsobit na lavičce slovenského celkuHC Dukla Trenčín. Ten po uznávanémodborníkovi sáhl poté, co jej předčasněpropustil ze svých služeb HK DynamaxNitra, se kterým Stavjaňa vyhrálzákladní část slovenské extraligya postoupil do semifinále play off.▪Díky postupu do play off dostaly čtyřiházenkářky HC Zlín zpět část výplat,které jim vedení klubu odebralo podomácí porážce s Pískem. Poznarová,Kysučanová, Vaněčková a Pažourkovábyly potrestány za špatné výkony.Odebranou část výplat mohly dostatzpět pouze v případě, když družstvodovedou do vyřazovacích bojů. To sejim podařilo a klub jim tak zpětněvýplaty doplatil. „Určitě jsme si zanaše výkony potrestání zasloužily,tahle forma se mi ale nezdála mocvhodná. Jsem ale ráda, že jsme nakonecdo play off postoupili,“ přiznalaspojka Pavla Poznarová.▪Sedící medvědi jsou bronzoví. Sledgehokejisté Hamé Sedící medvědiZlín skončili v lize třetí. Mistrovskýtitul získali hráči Sparty Praha,kteří ve finále porazili Sharks NowacoKarlovy Vary 2:0 na zápasy.Celkově Pražané zakončili soutěžs impozantním skóre 74:0. Zlín se dofinále neprobojoval vůbec poprvév čtyřleté historii soutěže. Podle hráčůdoplatil na mizernou produktivitu.„Před sezonou jsme přišli o dva skvěléstřelce, které nám přetáhla Sparta.Jen těžko jsme je nahrazovali,“ přiznalkapitán Sedících medvědů Erik Fojtík.Střelecké trápení částečně provázeloZlín i v boji o bronz, ve kterém seutkali s Králi České Budějovice. Najejich ledě sice zvítězili 3:0, doma alevyhráli pouze 1:0. „Šancí jsme přitomměli hodně,“ připustil Fojtík, autorvítězné trefy.Okno do kraje / květen 2006 ■ 13


VYHODNOCENÍ ANKETY, KŘÍŽOVKAVYHODNOCENÍ ČTENÁŘSKÉ ANKETYVážení čtenáři,přinášíme vám v tomto vydání magazínuOkno do kraje vyhodnocení ankety, kteréjste se v předminulém čísle mnozí z vászúčastnili. Anketa měla nám, vydavatelimagazínu pomoci nalézt ještě přímějšícestu do vašich domácností. Chtěli jsme siověřit, zdali forma tohoto periodika odpovídánejen současným trendům, ale i vašimpožadavkům a potřebám. Měsíčník Oknodo kraje, jako nástroj komunikace Zlínskéhokraje s obyvateli celého regionu, se taksnažil získat přehled o své prospěšnosti,účinnosti i informační hodnotě. Jak výsledkyankety ukázaly, naše cesta vede správně,i když je potřeba ji v některých místechpřece jen trochu kosmeticky upravit.Podle došlých odpovědí, kterých bylopřesně 442, je zřejmé, že považujete tentomagazín za vhodnou formu komunikace,což potvrdilo 418 z vás. Zhruba tři čtvrtinyčtenářů jsou přesvědčeny, že Okno do krajepřináší dostatek informací ze Zlínskéhokraje.Zvlášť nás potěšila čísla svědčící o aktuálnostimagazínu, přestože je distribuovánjednou měsíčně. Jak vyplývá z ankety, tak426 respondentů čte minimálně jednoutýdně nějaké noviny či časopis, přitom alezhruba polovina z nich se poprvé doví některéinformace právě z našeho magazínu.Dalším, pro nás závazným stanoviskemčtenářů je pocit malé informovanostiz jednotlivých regionů Zlínského kraje.Přestože se takto vyjádřila asi jen třetinačtenářů, bereme tuto informaci velmizodpovědně a v příštích vydáních Oknado kraje se budeme snažit tuto záležitostzlepšit. Bohužel však není v našich siláchpokaždé informovat o dění v jednotlivýchobcích. Spíše se zaměříme na zajímavéudálosti, které můžou být například inspiracíi pro jiné.Podstatným problémem pro některéz vás je rozsah inzerce. Vydávání magazínusi vyžaduje také investici finančních prostředků,a právě příjmy z inzerce zajišťujíčást z nich.Podrobné výsledky ankety vám, milí čtenáři,přinášíme v níže uvedených tabulkách agrafech. Děkujeme za vaši přízeň a zavazujemese k dalšímu rozvoji kvality magazínuOkno do kraje, tak, aby byl spokojený každý,kdo dostane tento měsíčník do rukou. (red)podrobné výsledky ankety, grafy a tabulkynaleznete na www.oknodokraje.czCo Vám chybí v ODK?otázka ano neJe ODK vhodnouformou komunikace?95% 5%Přináší Vám ODK dostinformací o krajském úřadu?71% 29%Vyhovuje Vámforma magazínu?87% 13%Jste spokojenis distribuci ODK?93% 7%Vyhovuje Vámpočet stran v ODK?75% 25%Už jste navštíviliinternetové stránky ODK?23% 77%Kolik zpráv se dozvíte poprvé z ODK?KŘÍŽOVKASoutěžíme o rychlovarnou konvici, 2 nohejbalové míče a 8 propagačních předmětů Okno do kraje.Správné odpovědi včetně kontaktní adresy pro zaslání případné výhryzasílejte na krizovka@oknodokraje.cz nebo poštou na adresu: Oknodo kraje, Pekárenská 42, 760 01 Zlín do 31.5. 2006. Soutěžící se stanouvýherci dle následujícího klíče: Rychlovarná konvice – 99. došlá správnáodpověď, nohejbalový míč – 5., 28. došlá správná odpověď, propagačnípředměty - 39., 55., 79., 87., 104., 118., 129., 296. došlá správná odpověď.O pořadí došlých odpovědí rozhoduje termín jejich doručení navýše uvedenou adresu. Jména výherců budou zveřejněna na www.oknodokraje.cz. Výhry budou zaslány poštou. Změny vyhrazeny.14 ■ Okno do kraje / květenVýherci soutěže z únorového vydání:Počet narozených dětí ve Zlínském kraji je 5670. Nejblíže tipovala paníIvana Švestková, která získává televizor Tesla. Zdroj ČSÚ Zlín.Výherci ankety z březnového vydání:Hlavní cenu mikrověž AEG 200 získává Antonín Lajda ml. Vstupenkyna vybrané představení agentury Velryba získávají Vlastimil Omelka,Petra Janáčková, Irena Klívarová, František Krampota, Milada Tomancová,reklamní balíček získává Hana Bakalíková.


elektronická podoba magazínu na www.oknodokraje.czBabice, Bánov, Bařice-Velké Těšany, Bělov, Bezměrov, Bílovice, Biskupice, Blazice, Bohuslavice nad Vláří, Bohuslavice u Zlína, Bojkovice, Boršice , Boršice u Blatnice, Bořenovice, Branky, Bratřejov, Brumov-Bylnice, Brusné, Břest, Břestek, Březnice, Březolupy, Březová, Březová,Březůvky, Buchlovice, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Lopeníkem, Bystřička , Cetechovice, Částkov, Dešná, Dobrkovice, Dolní Bečva, Dolní Lhota, Dolní Němčí, Doubravy, Drnovice, Drslavice, Držková, Dřínov, Francova Lhota, Fryšták, Halenkov , Halenkovice, Haluzice, Hluk,Holešov, Honětice, Horní Bečva, Horní Lapač, Horní Lhota, Horní Lideč, Horní Němčí, Hostějov, Hostětín, Hostišová, Hošťálková, Hoštice, Hovězí, Hradčovice, Hrobice, Hřivínův Újezd, Hulín, Huslenky, Huštěnovice, Hutisko-Solanec, Hvozdná, Chomýž, Choryně, Chropyně, Chvalčov,Chvalnov-Lísky, Jablůnka, Jalubí, Jankovice (Holešov), Jankovice, Janová, Jarcová, Jarohněvice, Jasenná, Jestřabí, Kaňovice, Karlovice, Karolín, Karolinka, Kašava, Kateřinice, Kelč, Kelníky, Kladeruby, Kněžpole, Komárno, Komárov, Komňa, Koryčany, Korytná, Kostelany, Kostelanynad Moravou, Kostelec u Holešova, Košíky, Kroměříž, Křekov, Kudlovice, Kunkovice, Kunovice, Kunovice, Kurovice, Kvasice, Kyselovice, Lačnov, Lechotice, Leskovec, Lešná, Lhota, Lhota u Vsetína, Lhotsko, Lidečko, Lípa, Lipová, Liptál, Litenčice, Lopeník, Loučka, Loučka, Loukov, Lubná,Ludkovice, Ludslavice, Luhačovice, Lukov, Lukoveček, Lutonina, Lutopecny, Lužná, Machová, Malá Bystřice, Martinice, Medlovice, Mikulůvka, Mistřice, Míškovice, Modrá, Morkovice-Slížany, Mrlínek, Mysločovice, Napajedla, Návojná, Nedachlebice, Nedakonice, Nedašov, NedašovaLhota, Němčice, Neubuz, Nezdenice, Nítkovice, Nivnice, Nová Dědina, Nový Hrozenkov, Oldřichovice, Ořechov, Osíčko, Ostrata, Ostrožská Lhota, Ostrožská Nová Ves, Osvětimany, Otrokovice, Oznice, Pacetluky, Pačlavice, Pašovice, Petrůvka, Pitín, Počenice-Tetětice, Podhradí, PodhradníLhota, Podkopná Lhota, Podolí (Uherské Hradiště), Podolí, Pohořelice, Polešovice, Police, Popovice, Poteč, Pozděchov, Pozlovice, Prakšice, Prasklice, Pravčice, Prlov, Prostřední Bečva, Provodov, Prusinovice, Pržno, Přílepy, Racková, Rajnochovice, Rataje, Ratiboř, Rokytnice, Roštění,Roštín, Rožnov pod Radhoštěm, Rudice, Rudimov, Rusava, Růžďka, Rymice, Salaš, Sazovice, Sehradice, Seninka, Skaštice, Slavičín, Slavkov, Slavkov pod Hostýnem, Slopné, Slušovice, Soběsuky, Spytihněv, Staré Hutě, Staré Město, Starý Hrozenkov, Strání, Střelná, Stříbrnice, Střílky,Střítež nad Bečvou, Střížovice, Stupava, Suchá Loz, Sulimov, Sušice, Svárov, Šanov, Šarovy, Šelešovice, Štítná nad Vláří-Popov, Študlov, Šumice, Tečovice, Tichov, Tlumačov, Topolná, Traplice, Trnava, Troubky-Zdislavice, Třebětice, Tučapy, Tupesy, Ublo, Uherské Hradiště, Uherský Brod,Uherský Ostroh, Uhřice, Újezd , Újezdec, Ústí, Valašská Bystřice, Valašská Polanka, Valašská Senice, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Valašské Příkazy, Vápenice, Vážany, Velehrad, Veletiny, Velká Lhota, Velké Karlovice, Velký Ořechov, Veselá, Věžky, Vidče, Vigantice, Vítonice,Vizovice, Vlachova Lhota, Vlachovice, Vlčková, Vlčnov, Vrbka, Vsetín, Všemina, Vysoké Pole, Vyškovec, Zádveřice-Raková, Zahnašovice, Záhorovice, Záříčí, Zástřizly, Zašová, Zborovice, Zděchov, Zdounky, Zlámanec, Zlechov, Zlín, Zlobice, Zubří, Žalkovice, Žeranovice, Žítková, ŽlutavaINZERCE

More magazines by this user
Similar magazines