Navodila Logalux SM400l, SM500l - Buderus

buderus.si

Navodila Logalux SM400l, SM500l - Buderus

6300 3016 - 04/99 SlNavodila za montažo in vzdrževanjeAkumulacijski bojler LogaluxSM 400 in SM 500Prosimo shranite!


Navodila za montažo in vzdrževanje4.4 Toplotna izolacijaz Okroglo izolacijo z izrezi za noge bojlerja položite natla (sl. 7).Opozorilo:Preden namestite izolacijski plašč, morate skrbnospeljati kable tipal po obodu bojlerja.Termoizolacijski plašč sestoji iz dveh delov.Pri cca. 15 o C ga je mogoče optimalno montirati. Daboste lažje spojili oba konca izolacije, udarjajte poizolacijskem plašču v smeri obeh koncev.Najprej namestite zaključno letev na priključnih vodih injo zavarujte z montažnimi U-profili (sl. 7).z Izolacijski plašč z luknjami položite okoli bojlerjatako, da se luknje ujemajo s priključki (sl. 7).z Spojite konca izolacijskega plašča.z Položite pravokotni izolacijski čep od znotraj vizlomljeno odprtino (sl. 8).z Zgornjo okroglo izolacijo položite na pokrov čistilnovzdrževalneodprtine tako, da se zaključi zizolacijskim plaščem (sl. 8).z Pokrov bojlerja (plastičen pokrov) namestite čezokroglo izolacijo in rob izolacijskega plašča (sl. 8).z Vložite okroglo izolacijo pred pokrov prednječistilno-vzdrževalne odprtine (sl. 9).z Vstavite 4 matice za samorezne vijake preko odprtinv izolacijski foliji (sl. 9).z Zaključni pokrov preko pokrova čistilno-vzdrževalneodprtine privijte s 4 pločevinskimi vijaki (sl. 9).z Nataknite pokrivno letev na zaključno letevizolacijskega plašča (sl. 8).montažniU-profiliSl. 7pokrivnaletevtermo-izolacijskičeptipska tablicaOpozorilo:Za belo termoizolacijo uporabite tipsko tablico zoznako "weiss" ("belo"), za modro pa z oznako"blau" ("modro").z Odstranite zaščitno folijo s hrbtne strani tipsketablice in tablico nalepite zgoraj desno polegnastavka "AB" (sl. 8).Sl. 8Načelna skica6


Navodila za montažo in vzdrževanje5 ZagonPrepričajte se, da je bojler napolnjen z vodo in da jezagotovljen dotok hladne vode v bojler.Preverite tesnost vseh priključkov in cevovodov.Informacije, potrebne za uporabo bojlerja, boste našli vnavodilih za uporabo ogrevalnega kotla, ki so priloženaob dobavi kotla.Prvi zagon mora opraviti pooblaščeni instalater vprisotnosti uporabnika.matica zasamorezni vijaktesniloSl. 97


Navodila za montažo in vzdrževanje6 VzdrževanjeČe ni pisno drugače dogovorjeno, se sme akumulacijskibojler uporabljati samo za pitno vodo.Na splošno priporočamo, da bojler vsaj vsaki dve letipregleda strokovnjak in ga očisti.Pri neugodnih karakteristikah vode (trda do zelo trdavoda) v povezavi z visokimi temperaturnimiobremenitvami se mora bojler bolj pogosto čistiti.ČiščenjePredno pričnete z deli, ogrevalni sistem električnoodklopite.z Zaprite dovod hladne vode in odprite ventil zapraznjenje (EL). Za odzračenje odprite više ležečopipo.z Snemite pokrov bojlerja.z Odvijte šestrobe vijake iz pokrova na zgornjičistilno-vzdrževalni odprtini, pokrov snemite skupajz Mg-anodo in anodo preglejte. Če je anodastanjšana na 15-20 mm Ø, priporočamo, da jozamenjate (upoštevajte opozorilo za namestitev Mganode).z Na Mg-anodo namestite novo tesnilo (sl. 6 oz. 10).z Namestite nazaj pokrov bojlerja.z Odvijte zaključni pokrov na pokrovu čistilnovzdrževalneodprtine (sl. 9).z Iz pokrova prednje čistilno-vzdrževalne odprtineizvijte šestrobe vijake in snemite pokrov (sl. 9).z Preglejte notranjost bojlerja in jo očistite.Opozorilo:Oblog vodnega kamna nikoli ne odstranjujte s trdim,ostrim predmetom, ker lahko poškodujete notranjopovršinsko zaščito bojlerja.z Namestite nazaj pokrov zgornje oz. spodnje čistilnovzdrževalneodprtine skupaj s tesnilom. Po potrebiuporabite novo tesnilo!Opozorilo: Pri nameščanju tesnila pazite na oznako"Deckelseite" (Deckelseite - stran ki gleda protipokrovu).Z roko privijte nazaj vse šestrobe vijake, nato jih zvijačnim ključem zategnite za tričetrt obrata (ustrezapriporočenemu priteznemu momentu 40 Nm pri uporabimomentnega ključa).z Preverite tesnost pokrovov čistilno-vzdrževalnihodprtin in Mg-anode.z Položite zgornjo okroglo izolacijo (sl.8).z Namestite pokrov bojlerja (plastičen pokrov) čezokroglo izolacijo in rob izolacijskega plašča.z Vložite okroglo izolacijo pred pokrov čistilnovzdrževalneodprtine (sl. 9).z Zaključni pokrov preko pokrova čistilno-vzdrževalneodprtine privijte s pločevinskimi vijaki (sl 9).z Ponovno zaženite ogrevalno napravo.nazobčanapodložkaizolacijskapušaMg-anodaSl. 10tesnilonazobčanapodložkapodložkakabelskičevelj zozemljkablomitvenimpokrovčistilnovzdrževalneodprtinePridržujemo si pravice do tehničnih izboljšav!8

More magazines by this user
Similar magazines