Media info 2013- slovenská verzia - iDB Journal

idbjournal.sk

Media info 2013- slovenská verzia - iDB Journal

Inšpirujeme k riešeniam


História2012201120102009mediálne partnerstvá s najvýznamnejšími odbornými podujatiami v SR a ČRvydávanie odborného dvojmesačníka iDB Journaluzavretie oficiálnych partnerstiev s medzinárodnými organizáciami ISA (USA),MESA Europe, spustenie nových stránok ATP Journal, iDB Journal,eAutomatizácia, eBudovy a SvetAutomatizácie200820072006nová rubrika s názormi odborníkov na dianiev oblasti priemyselnej automatizácie200520042003vychádza 100. číslo AT&P journal2002200120001999prvá internetová stránkaAT&P journal – www.atpjournal.sk199819971996nový dizajn, zmena periodicity na mesačník,52 – 60 strán, farebné vnútro19941995vychádza 1. číslo AT&P Journal,dvojmesačník, čiernobiela tlač vnútra3


Ing. Marek Mašláni, vedúci organizačnej zložkyB+R automatizace s.r.o. – organizačná zložka„ATP Journal čítam od úplne prvého čísla, ktoré som ešte kupoval ako študent. Vtedy som určite začal hlavnekvôli záujmu o novinky v automatizácii. Časom sa k tomu pridalo videnie ATP Journalu ako moderného,silného a pre prezentáciu riešení našej spoločnosti najzaujímavejšieho časopisu. Veľmi oceňujem inovatívnosťa aj rôznorodosť informácií, ktoré časopis spája v jednom čísle. ATP Journal však dnes čítam hlavne preto,že poznám ľudí, ktorí stoja za ním, veľmi rozumiem ich elementárnej snahe o zlepšovanie tohto časopisu a ajvďaka ich prístupu je mi automatizácia bližšia.“Jiří Kroupa, riaditeľ zastúpenia firmyDEHN+SOHNE GmbH pre Slovensko„Spolupráca firmy DEHN + SOHNE GmbH s médiom ATP Journal má užviac ako 10-ročnú tradíciu. Samotný tento fakt svedčí o tom, že s toutospoluprácou sme maximálne spokojní. Najväčšou devízou tohto médiaje, že dôsledne sleduje svetové trendy v oblasti automatizácie, meraniaa regulácie a v tlačenej forme je distribuovaný priamo k cieľovejskupine čitateľov, ktorí pracujú v tejto oblasti. Jeho pravidelneaktualizovaná a o najnovšie informácie dopĺňaná internetováverzia ho posúva na špičku odborne zameraných médií. Kladne tiežhodnotíme, že ATP Journal neskĺzol do polohy komerčného médiapozostávajúceho z reklamných textov a inzerátov, ale dlhodobo siudržuje vysokú odbornú úroveň článkov a informácií poskytovanýchčitateľovi. Pre čitateľov a projektantov, ktorí chcú udržiavať krok sosvetom a majú seriózny záujem aktuálne si rozširovať svoje vedomostio nové poznatky v tejto oblasti je ATP Journal tou najlepšou voľbou,akú na slovenskom mediálnom trhu majú.“Ing. Jozef Prevaj,obchodný riaditeľPPA Controll, a.s.“S ATP Journalom somv kontakte od jeho vznikuv roku 1994. Dnešný ATPJournal je moderný, aktuálnyodborný časopis, ktorý znesieporovnanie s hociktorýmpodobným zahraničnýmperiodikom. Páči sa mivýber tém pre jednotlivéčísla a taktiež vyváženosťpríspevkov výrobcovzariadení, používateľov z praxea odborných teoretickýchčlánkov z akademickej obce.”4


ŠtatistikyPracovná pozícia47%našich čitateľov navrhuje riešenia, priamo riadiatechnológie alebo sa stará o ich údržbu20%našich čitateľov pôsobí v riadenía strednom manažmente12%našich čitateľov sú vaši potenciálni zamestnanci,terajší študenti stredných odborných škôl a univerzítzvyšnú časť tvoria obchodníci, programátori, ako aj pracovnícivzdelávacích, školiacich inštitúcií a štátnej správyHlavná činnosť firmy43%našich čitateľov pracuje vo výrobných a spracovateľskýchpodnikoch zo všetkých oblastí priemyslu32%našich čitateľov projektuje, nasadzuje a oživujeelektrotechnické systémy22%našich čitateľov patrí k vývojárom a výrobcomzariadení a strojov6okrem toho sa zamestnávatelia našich čitateľov venujúobchodu či vzdelávaniu


Zastúpenie oblastí priemysluelektrotechnický priemysel 40%energetika 35%strojárstvo 30%chemický priemysel 18%automobilový priemysel 15%plynárenský priemysel 13%a ďalších 12 odvetví ľahkého aj ťažkého priemysluZískavanie odborných informáciíinternet 96%odborné časopisy 75%odborná literatúra 61%katalógy 55%od kolegov 40%Záujem čitateľov o produktové oblastiriadiace systémy 82%priemyselná komunikácia 56%meracie prístroje 55%priemyselný softvér 54%služby v automatizácii 52%technika pohonov 52%elektroinštalačná technika 48%prevádzkové prístroje 43%systémová integ. a podnik. IT 35%rozhranie človek-stroj 25%7


Internetové štatistikywww.atpjournal.skPortál ATP Journal je prakticky jediná stránka na Slovensku, ktorá oslovuje unikátnu vzorku čitateľov z oblastiautomatizácie, riadenia a podnikových informačných systémov. Prináša aktuálne rozhovory so zaujímavými odborníkmi,analýzy, prehľadové štúdie a informácie o nových produktoch. Novovzniknutá rubrika „Vzdelávanie“ prezentujepríspevky a podujatia zo stredných a vysokých škôl a zároveň slúži ako adresár všetkých škôl a inštitúcií zameranýchna automatizáciu. Na žiadosť čitateľov pridáme v roku 2013 možnosť stiahnuť celé číslo ako jeden PDF súbor.Rok 2012 bol z pohľadu návštevnosti najúspešnejší z celej histórie novodobého ATP Journal. Svedčí o tom vysoképostavenie vo vyhľadávači Google a ročná návštevnosť skoro 40 000 unikátnych čitateľov.Priemerne mesačne navštívilo stránky ATP Journal 3 250 unikátnych návštevníkov,ktorí si pozreli viac ako 10 000 stránok.Priemerná dĺžka návštevy je 2,5 minúty.Máme 2100 registrovaných užívateľov,z toho 1100 odberateľov directmailov.www.eautomatizacia.skSvoje produkty a služby môžu spoločnosti predstavovať na katalógovej stránke eAutomatizácia už od roku 2001.Po zaregistrovaní (na výber sú 3 registračné úrovne) môžu firmy pridávať produkty takmer do 130 kategórií.Súčasťou pridaných produktov sú obrázky, dodacie lehoty a iné špecifické parametre. V polovici roku 2012sme na katalógových stránkach eAutomatizácia predstavili špeciálny „Program odmeňovania“, ktorý slúži napodporu pridávania a aktualizácie produktov. Najaktívnejšia firma (firma, ktorá pridá najviac produktov za jedenmesiac) môže uverejniť krátke produktové správy v tlačenom vydaní ATP Journal, či publikovať prípadovú štúdiuna propagáciu pridaných produktov. eAutomatizácia obsahuje úctyhodných 4 098 produktov od 265-tich firiema každý mesiac pribudne ďalších 30.Viac ako 4000 produktovsi na stránkach eAutomatizáciaod 265-tich firiemprezrelo priemerne mesačne 1200 návštevníkov.Na požiadanie poskytneme ďalšie štatistiky.8


Názory čitateľov„ATP Journal nám pomoholpri výbere nových produktov,ktoré sa oplatilo zahrnúťdo projektov, ktoré sa ešte lenišli realizovať, nakoľko ATPJournal informuje o novýchtechnológiách.Anton M.,riadenie, manažmentrealizácia vodných technológií„Časopis ATP Journalnám pomohol mi pri výbereprietokomerov – aký typ vybrať predané médium a rozsah hodnôt, veľmipoučné bývajú články k integrovaniuochrán pred atmosférickýmprepätím a spínacími prepätiami,ktoré mi ozrejmili rozsah ich použitiav zapojeniach MaR.Peter H., projekcia, konštrukciaslužby a technológie v energetike„„ATP Journal mi pomoholpri hľadí riešenia pre meranieprietoku, prietočnéhomnožstva. Je to veľmi dobrýčasopis na vysokej odbornejúrovni.„„Váš časopis mi pomoholpri získavaní dopytov preponuky na realizáciu meraníhladín a aplikácie frekvenčnýchmeničov. Kvalita a kvantitainformácií výborná, využiteľnosťvýborná pre aplikácie do ponúk.Augustín N.,vedúci úseku obchoduelektro-inžinierska spoločnosťPomohli článkyvenované údržbe priobhajovaní podobnýchriešení v našejspoločnosti.Branislav S.,servis, údržba cukrovarNajkvalitnejší odbornýčasopis z oblasti priemyselnejautomatizácie a informatiky.Využívam informácie hlavnez oblasti meracej a regulačnejtechniky (snímače a prevádzkovémeracie prístroje).Róbert Š.,servis, údržba výroba,prenos a predaj elektrickejenergie a plynu„„Myšlienky a nápadypublikované v ATP Journalinám pomohli v súvislostis riešeniami v oblastiachautomatizácie, čítačky,laserovej kontroly.„ATP Journal nám pomoholpri riešení implementácieprvkov MaR (meranie hladiny)do výrobného procesu vnašej firme s využitím novýchtechnológií.Ľubomír S.,technický pracovníkfarmaceutická spoločnosťPri riešení merania výškyhladiny v toku, kde sa občasvyskytovalo silné turbulentnéprúdenie sme našli článok, kde bolovysvetlené, ako to vyriešiť. Alebopri výbere snímača vzdialenostisme sa inšpirovali článkom v ATPa našli sme si dodávateľa Micro-Epsilon.Ján K., riadenie, manažmentpriemyselné meracie systémy,automatizácia„Dozvedel som sa info onových riešeniach a produktocha tým smerom sme sa vedelivybrať. Napr. novinky z oblastiPLC systémov nám uľahčili výberaspoň množiny oslovenýchfiriem v tendri.Gabriel K.,oddelenie investíciírafinérsko-petrochemickáspoločnosťMichal H.,prevádzka, technológiapreprava zemného plynuStanislav B.,prevádzka, technológiavýroba prevodoviek9


Edičný plánATP Journal č. 1 2 3Uzávierka podkladov 3. 12. 2012 7. 1. 2013 30. 1. 2013Priemysel Výroba elektrickej energie 1– tepelné elektrárne, kogenerácia,paroplynVodárenský priemysel a odpadovéhospodárstvoHlavné témy• Riadenie turbín• Sledovanie a riadenie spaľovaciehoprocesu• Sledovanie kvality ovzdušia• Priemyselná komunikácia• ZapisovačePetrochemický a plynárenskýpriemysel• Prevádzkové meracie prístroje 1• Manažment nádrží• Chemická analýza• Údržba a diagnostika 1Hutnícky, zlievarenskýa kovospracujúci priemysel• Energetická účinnosť• Pohony• Napájacie zdroje a UPS• Káble, káblový manažmentProduktové zameranie• RS plynových a parných,budiace systémy, generátory• Detektory a monitoryplameňa, snímanie uhlíkav popolčeku• Kybernetická bezpečnosťautomatizačných systémov• Priemyselný ethernet, sériovákomunikácia, bezdrôtovákomunikácia• Komunikačné prevodníky• Telemetria, GSM/GPRS• Zapisovače – papierové, video• Vysielače tlaku, tlakovej diferencie,spínače tlaku• Snímače výšky hladiny• Vlhkomery, snímače pH/redox• Analyzátory, chromatografy,spektrometre• Diagnostika a údržbaprevádzkových meracíchprístrojov – kalibrátory,Asset Management• Systémy pre riadenie pohonov• Frekvenčné meniče, Softštartéry• Spúšťače motorov• Servopohony• AC-DC, DC-AC zdrojea transformátory• UPS, energocentrály• Káble a vodiče pre priemysel• Káblové a prepojovacie žľabyVenované podujatiuARTEPAMPER10


4 5 625. 2. 2013 18. 3. 2013 22. 4. 2013Tlačiarenský a baliarenský priemysel,obalový priemyselStrojársky priemysel 1– Automobilový priemysel a jeho dodávatelia,Gumárenský priemyselVýroba elektrickej energie 2 – jadrovéelektrárne, vodné a fotovoltické elektrárne(> 1MW)Elektroenergetika• Podnikové informačné systémy 1• Rozhranie človek-stroj (HMI)• Bezpečnosť strojov a zariadení• Pneumatika v automatizácii• Snímače 1• Robotika 1• Priemyselné PC• Manažment výrobných postupov• Lineárne technológie• Systémy a riešenia pre jadrové elektrárne• Bezpečnostné systémy pre elektrárne• Prístroje pre fotovoltické elektrárne• NN prístroje a rozvádzače• Spínacia, istiaca a inštalačná technika• Ochrana MaR• Riešenia pre malé a stredné podniky(SMB)• Bezpečnosť podnikových informačnýchsystémov• Panelové PC, operátorské panely, displeje• Bezpečnostné riadiace jednotky a relé• Koncové spínače, dverové spínače,svetelné závory, skenery, rohože, tlačidlánúdzového vypnutia• Pneumatické valce a ventily, ventilovéostrovy• Polohovacie systémy• Systémy pre rozvody a úprava vzduchu• Indukčné, optoelektronické, laserové,magnetické, ultrazvukové snímače• Robotika – zváranie, delenie, lakovanie,obsluha strojov• SW a HW pre programovanie robotov avizualizáciu robotizovaných pracovísk• Priemyselné PC, embedded PC, moduly,karty, priemyselné notebooky• Systémy pre sledovanie a identifikáciuvýrobkov a procesov, RFID, Pick-to-light• Zobrazovacie jednotky a displeje• Lineárne vedenia a polohovacie systémy• Lineárne motory, aktuátory• Moduly s guľôčkovou skrutkou• Riadiace systémy pre jadrové elektrárne• Safety Integrated Systems• Regulátory a ochrany turbín pre vodnéelektrárne• Meniče/invertory a príslušenstvo pre FV• Spínacie a signalizačné prístroje, časovéspínače• Meracie a kontrolné prístroje• Poistky, ističe, chrániče, prepäťovéochranyHannover MesseMSV Nitra,Národné fórum údržby 201311


Algorithm" , IEEE Computer, April 200414: W. Feng, D. Kandlur, D. Saha, K. Shin, Blue: A New Class of Active Queue Management Algorithms, U.Michigan, April 199915: David Harrison, “Private Torrents”, 2008, http://bittorrent.org/beps/bep_0027.html16: Aaron Grunthal, “DHT Scrapes”, 2010, http://bittorrent.org/beps/bep_0033.html


10 11 1226. 8. 2013 23. 9. 2013 31. 10. 2013Prenos a distribúcia elektrickej energiePotravinársky, nápojový a farmaceutickýpriemyselŤažobný a cementárenský priemyselStavebný priemysel• Inteligentné siete (Smart Grid)• Spoľahlivosť dodávky a dostupnosťenergie• Kvalita elektrickej energie• Rozvádzače• Zariadenia VVN, VN• Kompenzácia• Ochrana, istenie• Riadiace systémy pre rozvodne a podstanice• Systémy pre diaľkové ovládanie• Záznamníky a analyzátory kvality elektrickejsiete a energie• Rozvádzače a rozvodnice, prípojnicovésystémy• Chladenie a klimatizácia rozvádzačov• Komunikačné systémy pre rozvodne• Transformátory• Výkonové ističe, spínače, odpínače• Podnikové informačné systémy 2• Výrobné informačné systémy• Prevádzkové meracie prístroje 2• Dávkové systémy (batch)• Podnikové riešenia ERP (Riadenie rizík asúlad s predpismi, Výroba, Skladya logistika, PLM, SCM)• MES/MOM• SCADA• Prietokomery – Coriolis, magnetické,vírivé, ultrazvukové• Snímače, prevodníky teploty• Dávkovacie stanice, dávkovacie čerpadlá• Motory, prevodovky• Ochrana motorov• Manipulátory, dopravníky a príslušenstvo• Váhové systémy a tenzometria• Snímače 2• Energeticky účinné motory• Nízko- a vysoko-napäťové asynchrónnemotory• Servomotory a servopohony• Synchrónne motory a generátory• Prevodovkové motory, krokové motory• Manipulátory, pásové, valčekovédopravníky a príslušenstvo• Priemyselné váhy, pásové váhy, SW a HWpríslušenstvo k váham• Tenzometrické systémy a snímače• Snímače otáčok, zrýchlenia, lineárnesnímače polohy• Počítadlá, časovače, tachometre...ELO SYS, ENEF13


Čitatelia, distribúcia, partnerstváČasopisČasopis iDB Journal vznikol na jeseňroku 2010 ako mladší súrodenecetablovaného ATP Journaluodčlenením tematiky inteligentnýchbudov. Dvojmesačník sa venujeoblastiam ako automatizácia,meranie a regulácia pre budovya domy, informačné a komunikačnésystémy pre správu a riadenie budov,technické systémy vykurovania,vetrania, klimatizácie a chladenia,bezpečnostné a požiarne systémybudov, domov a priemyselnýchobjektov, systémy pre kontrolupohybu osôb v budovách a technickésystémy využívajúce obnoviteľnézdroje energie. Časopis sa staldôstojným hráčom na politechnických periodík a v jeho portfóliufigurujú okrem iného aj atraktívneformáty ako reportáže z aplikáciíz praxe, či mimoriadne populárnenázory odborníkov.ČitateliaČitateľom sa automaticky stávakaždý, kto vyplní elektronickýregistračný formulár. Časopismu bude prichádzať na uvedenúadresu iba ak si označí príslušnépole odberu časopisu. Redakciamá vďaka registračnému systémuucelený prehľad o pracovnomzameraní a oblastiach záujmučitateľov, čo vedie k zvyšovaniuodbornej úrovne časopisu. Čitateľskúzákladňu tvoria predovšetkýmprofesionáli, ktorých živobytím súpráve moderné technológie budov.Ich počet presiahol tisícku a vďakarozširujúcemu sa povedomiu očasopise toto číslo neustále narastá.DistribúciaČasopis sa distribuuje čitateľompriamo na stôl po vyplnení registráciea tiež priamym zasielaním na menoa adresu čitateľa. Takisto je k dispozíciipre návštevníkov a vystavovateľovna stánku vydavateľstva alebo vinfostánkoch a halách zameranýchna technológie budov veľtrhoch naSlovensku Racioenergia v Bratislave,MSV a AQUATHERM v Nitre, ELO SYSv Trenčíne a v Českej republike naveľtrhoch AMPER, SHK a MSV v Brne,For Arch/For Therm/For Elektroa Pragoalarm/Pragosec/Pragosmartv Prahe. Okrem toho je časopis voľnek dispozícii aj účastníkom konferenciíFacility Management a Energofuturav Bratislave, Inteligentní budovya Inteligentní budovy z pohledustavitele v Brne, Inteligentnídigitální domácnost a semináruPerspektivy bydlení v Prahe a vedeckejkonferencie Energetika-Ekológia-Ekonomika v Tatranských Matliaroch.Mediálne partnerstváRedakcia iDB Journalu sa zúčastňujenajvýznamnejších odbornýchveľtrhov a konferencií na územíSlovenska a Česka. Spoločne s druhýmtitulom vydavateľstva ATP Journalomsa iDB Journal prezentoval s vlastnýmstánkom na veľtrhoch MSV Nitraa ELO SYS v Trenčíne. Zástupcoviaredakcie sa takisto zúčastnili veľtrhovvenovaných problematike technológiíbudov ako sú AQUATHERM v Nitre,CONECO a Racioenergia v Bratislave,SHK a AMPER v Brne, For Arch/ForTherm/For Elektro a Pragoalarm/Pragosec/Pragosmart v Prahe.V radoch účastníkov figurovaliredaktori iDB Journalu na niekoľkýchkonferenciách poriadanýchna Slovensku a v Českej republike –Facility Management v Bratislave,Inteligentní budovy a Inteligentníbudovy z pohledu stavitele vBrne. V podobe mediálnehopartnera vystupoval iDB Journalna konferenciách Energofutura,Energetika-Ekológia-Ekonomika,Inteligentní budovy, Inteligentnídigitální domácnost a na semináriPerspektivy bydlení.V ďalšom období má iDB Journalambíciu mediálne partnerstvá ďalejrozširovať predovšetkým o podujatiaorganizované poprednýmizdruženiami, asociáciamia významnými dodávateľmi riešenív oblasti technického zabezpečeniaa technológií budov.15


Internetové štatistikywww.idbjournal.skInternetová stránka iDB Journal zaplnila prázdne miesto na slovenskom internete a ponúka čitateľom kvalitné príspevkyo inteligentných domoch, budovách a obnoviteľných zdrojoch energie z pohľadu automatizácie. Stránka štruktúroupodobná ATP Journal si našla svojich priaznivcov vďaka zaujímavým názorom odborníkov z praxe, prípadovým štúdiám,praktickým ukážkam a komplexným kalendárom podujatí.O obnoviteľné zdroje energie, automatizáciudomov a budov sa mesačne zaujímalo viac ako850 unikátnych čitateľov, ktorí strávili na stránke priemerne2 minúty a prezreli si 1900 stránok.Databáza registrovaných čitateľov internetového vydania činí1200 neanonymných odborníkov z branže.www.ebudovy.skKatalógová stránka produktov a firiem úzko spätá s iDB Journal má potenciál zaujať rovnocennú pozíciu ako sesterskáeAutomatizácia. Po registrácii môžu spoločnosti pridávať a upravovať neobmedzené množstvo produktov do 8 hlavnýchkategórií a 50 podkategórií.Už 8 firiem využilo príležitosť a pridalo 260 produktov do databázy.Rok 2013 sa bude niesť v masívnej podpore časopisu iDB Journal a jeho internetových stránokpomocou Google AdWords. Priemerná mesačná návštevnosť činí100 unikátnych návštevníkov.Na požiadanie poskytneme ďalšie štatistiky.18


Edičný plániDB Journal č. 1 2 3Uzávierka podkladov 21. 12. 2012 18. 1. 2013 7. 3. 2013Hlavné témy• Riadiace systémya programovateľné stanicepre väčšie komplexy• SCADA a vizualizačné systémypre budovy• Komunikačné systémy pre väčšiekomplexy• Termostaty pre vykurovaniea klimatizáciu• Systémy pre vykurovanie priemyselnýchobjektov• Alternatívne zdroje energií– veterná a geotermálnaenergia, biomasa, kogenerácia• Inteligentné riešenia elektronickejkontroly prístupov prekomerčné a bytové využitie• Systémy evidencie dochádzkya kontroly vstupu• Biometrické identifikačnésystémy• HVAC – výmenníky tepla, kotly,vykurovacie systémy, podlahovéa stenové vykurovanie• Systémy využívajúce obnoviteľnézdroje energie – solárnesystémy• Systémy priemyselnej televízie• Poplachové systémy narušenia• Perimetrická a obvodovátechnická ochrana• Elektrická požiarna signalizácia• Systémy protipožiarnej ochrany• Detektory plynov• Inteligentné budovy z pohľaduarchitekta• Nové projekty na SlovenskuProduktovézameranie• modulárne riadiace systémy• programovateľné procesnéstanice a podstanice• moduly a komponentykomunikačných systémovLONworks, BACnet, KNX, DALI,ZigBee, EnOcean,...• manuálne termostaty• programovateľné termostaty• drôtové / bezdrôtové termostaty• infražiariče – svetlé, tmavé• sálavé teplovodné panely• príslušenstvo ohrevných telies– regulátory, termostaty,obmedzovače teploty, teplotnépoistky,...• HW a SW systémy pre evidenciudochádzky a kontrolu vstupu• riadiace panely a stanice• elektronické vrátniky• karty a čítačky kariet• snímače odtlačkov, geometrieruky, tváre, očné pozadie, hlas...• výmenníky tepla – parové,horúcovodné, studenovodné,odparovacie, priemyselné• kotly – naftové, plynové, elektrické• regulátory pre kotly• solárne panely a príslušenstvo• solárne elektrárne• regulátory pre solárne systémy• kamerové systémy – CCTV• IP kamery, kamerové IP servery• videoservery, video zobrazovaciejednotky, záznamové zariadenia• snímače pohybu, detektory rozbitiaskla, snímače deštrukčnýchhlukov, magnetické spínače...• perimetria – detektory, bariéry,detekčné systémy• elektronické centrály protipožiarnejochrany• riadiace a akčné členy protipožiarnejochrany• opticko-dymové snímače• snímače teploty• statické snímače prítomnostiplynov• prenosné systémy pre snímanieVenované podujatiuAQUATHERM NitraCONECO RACIOENERGIA Bratislava,AMPER BrnoSHK Brno20


4 5 66. 6. 2013 11. 7. 2013 10. 10. 2013• HVAC – snímače, akčné členy,klimatizácie, vzduchotechnické systémy,zdroje chladu• Svetelné a stmievacie systémy• Systémy pre ovládanie tieniacej techniky• Elektromechanické systémypre ovládanie dverí a brán• Systémy využívajúce obnoviteľné zdrojeenergie – tepelné čerpadlá• Elektroinštalácie s inteligentnýmsystémom riadenia pre domácnosti• Bezdrôtové automatizačné a bezpečnostnésystémy pre domácnosti• Domáce multimédiá, Home entertainment• Prvky pre elektroinštalácie v domocha bytoch• Systémy využívajúce obnoviteľné zdrojeenergie – fotovoltické systémy• Téma čitateľov – výpočet bleskozvodov• Riadenie spotreby energiív budovách• Energetický audit budov• Facility management• Nízkoenergetické budovy• Pasívne domy• snímače slnečnej intenzity• snímače teploty, tlaku, prietoku, kvalityvzduchu• elektrické a pneumatické akčné členy– servopohony pre regulačné ventily,servo pohony pre VZT klapky, frekvenčnémeniče• HW a SW systémy pre riadenie osvetlenia• sieťové systémy stmievania• programovateľné systémy stmievania• otočné stmievače• riadiace jednotky a pohony preovládanie markíz, žalúzií, svetlíkov• motory pre posuvné, krídlové, sekciové,výklopné, priemyselné brány• ovládacie zariadenia pre dvere a brány– drôtové, bezdrôtové, magnetické• tepelné čerpadlá – zem/voda,voda/voda, vzduch/voda, vzduch/vzduch• regulátory pre tepelné čerpadlá• riadiace centrály pre ovládanievykurovania, osvetlenia, klimatizácie,kvality vzduchu, multimédií• spínacie jednotky, prevodníky signálov,V/V jednotky• inteligentné komunikačné systémy• bezdrôtové snímače a ovládače• bezdrôtové systémy pre monitorovaniestavu spotrebičov a zariadení• domové rozvádzače, rozvodnice• ističe, stýkače, poistky, prepäťovéochrany• fotovoltické články• riadiace, monitorovacie, vizualizačnéa komunikačné prvky pre fotovoltickésystémy• meniče pre fotovoltické systémy• elektroinštalačné prvky fotovoltickýchsystémov – prepäťové ochrany, rozvádzače,ističe,...• HW a SW systémy pre meranie a riadeniespotreby energií a médií• vyhodnocovanie a optimalizáciaspotreby energií a médií• Smart metering• služby v oblasti riadenia spotreby energiía energetického auditu• návrh nízkoenergetických a pasívnychbudovELO SYS Trenčín21


Reklamné balíky služieb[%]18%18%13%13%8%5%3%3%5%8%0%0 € 500 € 1 200 € 2 400 € 4 000 € 6 000 €[€ bez DPH]SLOBODA Štart Mini Medium Big SuperHodnota balíka 500 € 1 200 € 2 400 € 4 000 € 6 000 €Obsah balíka22Voľný výberslužiebVoľný výberslužiebVoľný výberslužiebVoľný výberslužiebVoľný výberslužiebZľava na balík 3% 5% 8% 13% 18%Cena balíka 485 € 1 140 € 2 208 € 3 480 € 4 920 €Zľava za dokupovanie 3% 5% 8% 13% 18%Všetky ceny sú uvádzané bez DPH.Informácie a objednávky:mediamarketing@hmh.sk


Produkt ATP Journal iDB Journal eAutomatizacia eBudovykomerčná reportáž 665 € 570 € - -Mediamixkomerčné interview 440 € 380 € - -exkluzívne podujatie 300 € 250 € - -exkluzívna krátka správa 100 € 60 € - -krátka internetová správa 80 € 50 € - -internetová správa 330 € 155 € - -internetový článok 480 € 235 € - -vlastný názor 1 500 € 1 000 € - -dotazník 450 € 300 € - -directmail 230 € 210 € - -internetregistrácia štandard - - 85 € 65 €registrácia premium - - 300 € 250 €exkluzívny produkt - - 60 € 60 €produktová realizácia - - 50 € 30 €square baner (300x300 px) 440 € 210 € 300 € 100 €leaderboard baner (728x90 px) 330 € 210 € 200 € 100 €rectangle baner (667x83 px) 275 € 155 € 150 € 75 €top baner (165x165 px) 135 € 80 € 75 € 50 €logo+link (189x94 px + 250 znakov) 110 € 80 € 75 € 50 €Všetky ceny sú uvádzané bez DPH.Informácie a objednávky:mediamarketing@hmh.sk25


Popis produktovKomerčná reportážNemáte čas písať články? My ich napíšeme za vás.Komerčná reportáž obsahuje návštevu výrobnéhopodniku, v ktorom sa nachádza vaše produktovériešenie, kompletnú fotodokumentáciu a profesionálneodborné spracovanie našimi redaktormi. Cena jevrátane publikovania v tlačenom vydaní (rozsah dvenormostrany) a na internetových stránkach (rozsah15 000 znakov). Reportáž nemusíte vôbec využiť v našichpublikáciách, môžete ju použiť na vlastné marketingovéúčely.Komerčné interviewRozhovor so zástupcom spoločnosti vo vašej réžiirealizovaný našim redaktorom, vrátane profesionálnychfotografií. Rozsah v tlačenom časopise je jednanormostrana a 10 000 znakov na internetovýchstránkach. Môžete sa rozhodnúť, či publikujete interviewu nás alebo ho použijete na iné účely.Exkluzívne podujatieSpojili sme najobľúbenejšie služby minulého rokudo jednej – directmail, umiestnenie do kalendáraa krátku správu (Internet a Print). Pripravili sme prevás komplexný balík pre maximálnu podporu vášhopodujatia, školenia alebo stánku na veľtrhu.Exkluzívna krátka správaKrátka správa, ktorá sa súčasne zobrazujeaj v tlačenom vydaní časopisu aj na internetovýchstránkach. Na internetových stránkach môžete pridaťmultimediálny objekt a hypertextový odkaz. Najlepšípomer cena/výkon.Krátka internetová správaKlasická reklamná správa, tzv. „News“v multimediálnom šate sa umiestňuje na úvodnéstránky do rubriky Krátke správy a môže dosahovaťdĺžku textu 3 000 znakov. Prílohou krátkej správymôže byť jedna multimediálna príloha (video, audio,dokument) a jeden hypertextový odkaz.Internetová správaAk potrebujete na informácie o vašich produktoch,riešeniach informovať čitateľov vo väčšom rozsahumôžete použiť reklamnú správu s dĺžkou až10 000 znakov. Vhodné riešenie pre dlhšie produktovésprávy a praktické riešenia. Ku článku sa dajú priložiť trimultimediálne prílohy a 10 hypertextových odkazov.Internetový článokRozsiahle články predostriete čitateľom pomocoureklamného článku, ktorého text dosahujeaž 15 000 znakov, čo v tlačenom časopise zodpovedátakmer 3 stranám. Priestor na katalógové listy,videá a iné dokumenty máte vyhradený veľkoryso– 5 multimediálnych príloh a 15 hypertextovýchodkazov.Vlastný názorNajčítanejšou rubrikou na hlavnej stránke ATP Journalje „Vlastný názor“, kde sa pravidelne vyjadrujú odbornícia špecialisti z oblasti automatizácie. Lukratívnemiesto osloví čitateľov instantne. Počas celéhoroka máte k dispozícii neskutočných 36 príspevkov– čiže 3 príspevky mesačne. Vyjadrite svoj názor alebopredstavte realizácie projektov pomocou vašichproduktov. Dĺžka jedného príspevku nie je obmedzená.26


DotazníkVysoko efektívna forma na získanie názorov priamood čitateľov časopisov. Vopred zadefinujete iba čochcete od čitateľov vedieť a my sa postaráme o zvyšok.Pripravíme dizajn dotazníkov, obsah, propagáciu,zabezpečíme rozposielanie. Dotazníky vyhodnotímea zašleme vám report. Ideálne na získavanie priamychinformácií od odborníkov z praxe.DirectmailJeden z najpopulárnejších produktov minulého roku.Jednoduchá a priama prezentácia prostredníctvomemailu odosielaného na viac než 1100 aktívnychodborníkov z vašej oblasti. Ideálny nástroj napropagáciu workshopov, konferencií alebo uvádzanianových produktov na trh. Directmail musí byť v šablónevydavateľstva a môže obsahovať jednu prílohu.Odporúčame však pripraviť directmail bez prílohy, radšejs odkazom na stiahnutie.Exkluzívny produktNa katalógových stránkach predstavuje exkluzívnyprodukt ideálnu voľbu pri uvádzaní nového produktuna trh alebo pri predaji akciových produktov. Priamomedzi posledne pridanými produktmi sa môženachádzať farebne odlíšený exkluzívny produkt.Tento „magnet na oči“ funguje na mesačnej báze.Produktová realizáciaPraktické ukážky presvedčia návštevníkov katalógovýchproduktov viac ako strohý popis produktu.Ku špecifickému produktu sa dá pridať produktovárealizácia s dĺžkou 15 000 znakov a 3 multimediálnymiprílohami. Možno takto okorenený produkt rozhodnevo váš prospech.Registrácia LiteBezplatná, časovo neobmedzená registráciana katalógových stránkach eAutomatizáciaalebo eBudovy (www.eautomatizacia.sk/registráciaalebo www.ebudovy.sk/registracia) vám umožňujepridať kontaktné a firemné údaje.Registrácia ŠtandardŠtandardná ročná registrácia, ktorú máme v ponukeuž od roku 2001, prešla v súvislosti s redizajnomkatalógových stránok výraznou modernizáciou. Okremklasických kontaktných a firemných údajov, môžetejednoducho pridávať, modifikovať produkty, pridať logoa krátky popis firmy priamo na katalógový list.Registrácia PremiumNajkomplexnejšia verzia registrácie, obsahujevšetky funkcionality nižších verzií. Konečne sadočkali spoločnosti s veľkým portfóliom produktov.Po zaplatení ročného poplatku vám bude umožnenéhromadne pridávať, modifikovať a tlačiť katalógovélisty priamo z našej databázy. Súčasťou Premium verzieje komplexná technická podpora.27


Rozmery a umiestnenie inzercie na formát A41/1 A4175 x 265 mm* minimálne rozlíšenie: 300 DPI, CMYK* formát súboru: *PDF1/1 A4 – na spadávku210 x 297 mm+ 5 mm spadávka z každej strany+ orezové značky* minimálne rozlíšenie: 300 DPI, CMYK* formát súboru: *PDF1/2 A4175 x 130 mm* minimálne rozlíšenie: 300 DPI, CMYK* formát súboru: *PDF1/2 A4 – na spadávku210 x 145 mm+ 5 mm spadávka z každej strany+ orezové značky* minimálne rozlíšenie: 300 DPI, CMYK* formát súboru: *PDF1/2 A485 x 265 mm* minimálne rozlíšenie: 300 DPI, CMYK* formát súboru: *PDF1/2 A4 – na spadávku102 x 297 mm+ 5 mm spadávka z každej strany+ orezové značky* minimálne rozlíšenie: 300 DPI, CMYK* formát súboru: *PDF1/3 A4175 x 130 mm* minimálne rozlíšenie: 300 DPI, CMYK* formát súboru: *PDF1/3 A4 – na spadávku175 x 85 mm+ 5 mm spadávka z každej strany+ orezové značky* minimálne rozlíšenie: 300 DPI, CMYK* formát súboru: *PDF1/3 A455 x 265 mm* minimálne rozlíšenie: 300 DPI, CMYK* formát súboru: *PDF1/3 A4 – na spadávku72 x 297 mm+ 5 mm spadávka z každej strany+ orezové značky* minimálne rozlíšenie: 300 DPI, CMYK* formát súboru: *PDF1/4 A485 x 130 mm* minimálne rozlíšenie: 300 DPI, CMYK* formát súboru: *PDF1/4 A4 – na spadávku102 x 147 mm+ 5 mm spadávka z každej strany+ orezové značky* minimálne rozlíšenie: 300 DPI, CMYK* formát súboru: *PDF1/4 A4175 x 62,5 mm* minimálne rozlíšenie: 300 DPI, CMYK* formát súboru: *PDF1/8 A4175 x 35 mm* minimálne rozlíšenie: 300 DPI, CMYK* formát súboru: *PDF29


Všeobecné obchodné podmienkyvydavateľstva HMH, s.r.o.1. Úvodné ustanovenia1.1 Všeobecné obchodné podmienky vydavateľstva HMH, s.r.o. (ďalej len VOP)vydané v súlade s ustanovením obchodného zákonníka upravujú zmluvnévzťahy vznikajúce medzi firmou HMH, s.r.o., Tavarikova osada 39, 841 02Bratislava 42, IČO 31356273, DIČ 2020345679, IČ k DPH SK2020345679,vydavateľom odborného mesačníka ATP Journal, odborného dvojmesačníkaiDB Journal, elektronického odborného periodika ATP Journal PLUS, prevádzkovateľominternetových stránok www.svetautomatizacie.sk, www.atpjournal.sk, www.idbjournal.sk, www.e-automatizacia.sk, www.e-budovy.sk ako dodávateľoma odberateľom, ktorý si zaslaním objednávky objednáva realizáciuslužieb súvisiacich s uverejnením reklamy / inzertných článkov v časopisochATP Journal, iDB Journal, alebo na prevádzkovaných stránkach dodávateľa,alebo realizáciu doplnkových služieb, tak ako je to uvedené v platnom cenníkubalíkových služieb a jednotkovom cenníku služieb vydavateľstva HMH, s.r.o.(ďalej len Cenník).1.2 VOP, Cenník, ako aj Pokyny na realizáciu služieb súvisiacich s uverejnenímreklamy / inzertných článkov a doplnkových služieb (ďalej len Pokyny) sú publikovanév Media info vydavateľstva HMH, s.r.o. a na prevádzkovaných stránkachdodávateľa. Vystavením a podpísaním objednávky odberateľ potvrdzuje bezvýhrad svoj súhlas s týmito VOP, Cenníkom, Pokynmi.2. Predmet plnenia2.1 Predmetom plnenia je dodanie záväzne objednaných služieb v objednávkedodávateľom objednávateľovi v kalendárnom roku pri dodržaní Dodacíchpodmienok, Platobných podmienok a Pokynov.2.2 Službou sa rozumie poskytnutie možnosti publikovania plošnej reklamy (ďalejlen reklama), inzertného článku (ďalej len inzercia) a doplnkovej služby záväzneobjednaných odberateľom v objednávke. Služba sa dá objednať formoujednotlivých služieb, alebo balíka služieb, ktoré sú definované Cenníkom.3. Kúpna cena služieb3.1 Ceny uvedené pri každej službe v Cenníku sú záväzné pre dodávateľaa odberateľa.3.2 Cenník definuje kúpne ceny jednotlivých služieb a ceny balíkových služieb.Pod balíkmi služieb rozumieme Cenníkom zadefinované kombinácie jednotlivýchslužieb. Balík služieb obsahuje pevnú časť služieb, voľný výber služiebs definovanou výškou ceny. Voľnú časť služieb balíka si nakombinuje odberateľz jednotlivých služieb Cenníka do výšky ceny voľného výberu. Ďalšie služby nadrámec ceny balíka si odberateľ dokupuje so zľavou prislúchajúcou k danémubalíku služieb v rámci príslušného kalendárneho roka, na ktorý boli objednané.V objednávke objednané služby a balík služieb majú termín dodania kalendárnyrok, na ktorý boli objednané.3.3 Zľavy pri objednávkach viacerých balíkov služieb sa nesčítavajú. Pri dokúpeníďalších služieb nad rámec ktoréhokoľvek objednaného balíka platí najvyššiazo zliav, ktoré sú k objednaným balíkom priradené v Cenníku.3.4 Agentúrna zľava je 15%. Agentúrna zľava sa nedá kombinovať s balíkovýmizľavami.3.5 Potvrdením objednávky vyjadrujú súhlas obe strany s kúpnou cenou služieb.4. Dodacie podmienky4.1 Objednávka slúži obom stranám ako zmluva na základe ktorej začne dodávateľdodávať zadefinované služby. Služby je možné začať realizovať (publikovaťreklamu, inzerciu či realizovať internetovú/elektronickú alebo doplnkovúslužbu) ak sú splnené nasledujúce podmienky:a/ redakcii je doručená obojstranne potvrdená riadne vyplnená objednávkadodávateľom aj odberateľomb/ v objednávke je jednoznačne určený spôsob platby.V prípade, ak je v objednávke vyznačený spôsob platby ako jednorazová platbacelej sumy, dodávateľ nezačne realizovať žiadnu službu z objednávky pokiaľodberateľ nezaplatí vopred cenu služby alebo balíka služieb. Rozhodujúcimdátumom je dátum pripísania platby na účet firmy HMH, s.r.o. Dátum pripísaniaplatby na účet firmy HMH, s.r.o. musí byť najneskôr deň pred uzávierkoupríslušného čísla časopisu / deň pred termínom zverejnenia objednanej internetovej,elektronickej služby.V prípade, ak je v objednávke vyznačený spôsob platby ako čiastkové plnenie,dodávateľovi vzniká právo na fakturáciu odberateľovi spôsobom ako bolourčené v objednávke nezávisle od termínov realizácie jednotlivých služieb(zaslania časopisu poštou na distribúciu, uverejnením služby na internetovejstránke alebo zaslaním elektronickou službou).4.2 Odberateľ je povinný do dňa uzávierky príslušného čísla prípadne do dňa,od ktorého má byť realizovaná služba súvisiaca s internetovými stránkamialebo elektronickými službami, dodať všetky podklady v kvalite uvedenejv Pokynoch a rozsahu, ako je uvedené na objednávke. Ak dodané podkladynajneskôr v deň uzávierky podkladov pre príslušné číslo, resp. v požadovanýdeň realizácie internetových/elektronických služieb nespĺňajú objednanýrozsah alebo predpísanú kvalitu uvedenú v Pokynoch, dodávateľ má právona úpravu rozsahu, resp. nezaradenie nekvalitných podkladov na publikovanie.V týchto prípadoch odberateľ nemá nárok na vrátenie peňazí ani presun službyna iný termín realizácie.4.3 Termíny uzávierok pre príslušné čísla časopisov sú publikované v ATP Journal,iDB Journal a na internetových stránkach.4.4 Odberateľ je povinný dodať podklady k bannerom najneskôr 3 pracovnédni pred jeho uverejnením, pričom bannery sa uverejňujú minimálne v dĺžkekalendárneho mesiaca ak nie je v objednávke dohodnuté inak. Pri prípravepodkladov pre banner treba prihliadať na princíp zobrazenia bannerov nainternetových stránkach prevádzkovaných dodávateľom, ktorým je ich výmenana pozíciách každých 22 sekúnd. Maximálna dĺžka flashovej animácie banneruna stránkach www.svetautomatizacie.sk, www.atpjournal.sk,www.idbjournal.sk, www.e-automatizacia.sk, www.e-budovy.sk je 20 sekúnd.4.5 Presun plnenia jednotlivých objednaných služieb a jednotlivých služieb z balíkaslužieb do iných čísiel časopisu ako bolo objednané alebo pri internetových/elektronických službách na iné mesiace ako bolo objednané je možný lenpísomne a to len viac ako 30 dní pred uzávierkou príslušného čísla alebodátumu realizácie internetovej/elektronickej služby. Plnenie služieb sa nemôžepresunúť na termín neskorší ako je kalendárny rok, na ktorý boli objednané.5. Platobné podmienky5.1 Odberateľ sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu objednaných služieb vrátane DPH.5.2 Ak je na objednávke vyznačený spôsob platby jednotlivých služieb a balíkov služieb:a/ ako jednorazová platba celej sumy – odberateľ sa zaväzuje uhradiť kúpnucenu objednaných služieb vopred. Všetky údaje k platbe nájde odberateľna objednávke. Objednávka sa pokladá za uhradenú a služby sa začnúrealizovať dňom pripísania platby na účet firmy HMH, s.r.o.b/ ako čiastkové plnenie – dodávateľ vystaví faktúry odberateľovi tak ako bolourčené v objednávke bez ohľadu na termíny realizácie jednotlivých služieb(zaslania časopisu poštou na distribúciu, uverejnením služby na internetovejstránke alebo zaslaním elektronickou službou).Splatnosť faktúry je do 14 dní odo dňa jej vystavenia, pričom faktúra sa považujeza uhradenú dňom pripísania fakturovanej čiastky na účet dodávateľa.Nezaplatenie fakturovanej ceny v lehote 30 dní po uplynutí splatnosti sapovažuje za hrubé porušenie vzťahov medzi dodávateľom a odberateľom,čím dodávateľ prestane realizovať ďalšie objednané služby odberateľovi.Ak odberateľ do 90 dní od dátumu splatnosti faktúry vystavenej dodávateľomneuhradí fakturovanú sumu, dodávateľ má právo na uvedenie obchodnéhomena firmy v časopise a na internetových stránkach. Pri konkrétnych balíkochslužieb definovaných Cenníkom je možná voľba medzi platbou vopred v rozsa-30


hu celej sumy objednaných služieb alebo čiastkovým plnením.5.3 Odberateľovi nevzniká uhradením kúpnej ceny nárok na žiadnu časť reklamy,inzercie a služby, ktorú spracoval a vytvoril dodávateľ. Ostatné materiálya podklady, ktoré na spracovanie reklamy, inzercie alebo služby dodalodberateľ, sa mu po vyžiadaní vrátia. Nevyžiadané materiály a podkladyredakcia nearchivuje a nevracia po dobe viac ako 30 dní od prvého uverejneniareklamy, inzercie a služby.5.4 Všetky poplatky spojené s medzibankovým prevodom úhrady zahraničnéhoodberateľa hradí odberateľ objednaných služieb.5.5 V prípade omeškania odberateľa so zaplatením kúpnej ceny má dodávateľprávo na úroky z omeškania vo výške 0,01% z dlžnej sumy za každý deň omeškania;tým nie sú dotknuté ostatné nároky dodávateľa v súvislosti s omeškanímodberateľa.6. Zrušenie objednávky6.1 Dodávateľ môže od plnenia odstúpiť, ak odberateľ nesplní podmienky uvedenév bodoch 4.1, 42, 4.4.6.2 Prehlásenie o odstúpení musí byť písomné a musí v ňom byť uvedený dôvododstúpenia. Dodávateľovi tým nevznikajú žiadne ďalšie záväzky voči odberateľovi.6.3 Odberateľ môže zrušiť objednávku len písomne a toto vyjadrenie zašledodávateľovi. Dodávateľ neakceptuje inú formu zrušenia objednávky akopísomnú formu. Za dátum zrušenia objednávky sa považuje dátum doručeniapísomnosti dodávateľovi.6.4 Zrušenie objednávky a vrátenie uhradenej sumy za objednávku odberateľovije možné nasledovne:a/ 100% uhradenej ceny sumy z balíka služieb s rozpisom – ak odberateľpísomne zruší objednávku viac ako 30 dní pred čerpaním prvej služby z nej,t.j. viac ako 30 dní pred termínom uzávierky prvej služby podľa rozpisu,b/ 50% uhradenej ceny sumy z balíka služieb s rozpisom – ak odberateľ písomnezruší objednávku v rozmedzí 30 až 16 dní pred čerpaním prvej službyz nej, t.j. 30 až 16 dní pred termínom uzávierky prvej služby podľa rozpisu,c/ 0% uhradenej ceny sumy z balíka služieb s rozpisom – ak odberateľ písomnezruší objednávku v rozmedzí 15 a menej dní pred čerpaním prvej služby z nej,t.j. 15 a menej dní pred termínom uzávierky a po uzávierke prvej služby podľarozpisu,d/ 100% uhradenej ceny sumy z balíka služieb bez rozpisu - ak odberateľpísomne zruší objednávku, čo je možné len v prípade ak z balíka nezačalčerpať žiadnu službu,e/ 0% uhradenej ceny sumy z balíka služieb s rozpisom alebo bez rozpisu– odberateľ si nemôže nárokovať zrušenie jednotlivých služieb z balíkaslužieb a vrátenie peňazí za nevyčerpané časti balíka,f/ 100% uhradenej ceny služby – ak odberateľ písomne zruší jednotlivú objednanúslužbu z objednávky viac ako 30 dní pred termínom uzávierky služby.Platí aj pre dokúpené služby nad rámec balíka služieb so zľavou,g/ 50% uhradenej ceny služby - ak odberateľ písomne zruší jednotlivú objednanúslužbu z objednávky v rozmedzí 30 až 16 dní pred termínom uzávierkyslužby. Platí aj pre dokúpené služby nad rámec balíka služieb so zľavou,h/ 0% uhradenej ceny služby - ak odberateľ písomne zruší jednotlivú objednanúslužbu z objednávky 15 a menej dní pred termínom uzávierky službya po uzávierke. Platí aj pre dokúpené služby nad rámec balíka služiebso zľavou,i/ 0% uhradenej ceny služby registrácie firiem na stránkachwww.e-automatizacia.sk, www.e-budovy.sk nakoľko služba sa úhradoufirme aktivuje na obdobie objednaného kalendárneho roka.7. Ustanovenie o autorskom práve7.1 Tlačené verzie časopisov ATP Journalu a iDB Journalu, registrované medzinárodnýmiidentifikačnými číslami ISSN, elektronické formy ATP Journalu,iDB Journalu registrované medzinárodnými identifikačnými číslami ISSN,elektronické odborné periodikum ATP Journal PLUS, ako aj ostatné publikácievydané spoločnosťou HMH, s.r.o. sú ako súborné diela chránené autorskýmprávom v súlade s Autorským zákonom č. 618/2003. Predmetom tohto právasú najmä všetky slovesné diela (krátke správy, články a pod.), ako aj kresby,náčrty, ilustrácie a fotografické diela publikované v tlačenej verzii ATP Journalu,iDB Journalu, v ostatných publikáciách spoločnosti HMH, s.r.o. a na stránkachwww.svetautomatizacie.sk, www.atpjournal.sk, www.idbjournal.sk,www.e-automatizacia.sk a www.e-budovy.sk. Držiteľom autorského právapodľa uvedeného je vydavateľ ATP Journalu, ATP Journalu PLUS, iDB Journalua elektronickej formy ATP Journalu, iDB Journalu, spoločnosť HMH, s.r.o.7.2 Žiadna časť informácií, publikovaná v tlačenej verzii ATP Journalu,iDB Journalu, v elektronickom odbornom periodiku ATP Journal PLUS,v ostatných publikáciách spoločnosti HMH, s.r.o. a na stránkachwww.svetautomatizacie.sk, www.atpjournal.sk, www.idbjournal.sk,www.e-automatizacia.sk a www.e-budovy.sk, ktoré podliehajú tomutoautorskému právu, nemôže byť zverejnená v žiadnej tlačenej, elektronickej,zvukovej alebo obrazovej podobe bez predchádzajúceho písomného súhlasuspoločnosti HMH, s.r.o.7.3 Práva autorov jednotlivých diel publikovaných v tlačenej alebo elektronickejverzii ATP Journalu, ATP Journalu PLUS, iDB Journalu nie sú týmto dotknuté.8. Iné ustanovenia8.1 Odberateľ má právo na grafické a textové stvárnenie reklamy podľa vlastnýchpredstáv, ktoré: a.) nie sú v rozpore so základnými pravidlami morálky,nevyjadruje sa hanlivo o tretej strane ani žiadnym iným spôsobom nespôsobujeujmu na dobrom mene fyzickej či právnickej osoby, b.) nepropagujú rasovúa náboženskú neznášanlivosť, nepropaguje žiadnu formu násilia.8.2 Dodávateľ má právo na grafické a textové stvárnenie inzercie v súlades grafickým štýlom a úpravou časopisu ATP Journal a iDB Journal pri zohľadnenípredstáv a návrhov odberateľa.8.3 Spoločnosť HMH, s.r.o. a redakcia časopisov ATP Journal, iDB Journal zabezpečujúporadenstvo pri prekladoch odborných textov z oblasti výpočtovejtechniky, meracej, regulačnej techniky. Poradenstvo a s tým súvisiace výstupy(preložený text) nie sú realizované autorizovanými alebo certifikovanýmiprekladateľmi a nie sú súdne overované. Preto spoločnosť HMH, s.r.o. nenesiežiadnu právnu ani inú zodpovednosť za presnosť a správnosť prekladanýchtextov, ani za ich ďalšie použitie, aplikáciu a pod.9. Záverečné ustanovenia9.1 Dodávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť vydávanie časopisovalebo prevádzkovanie internetových stránok uvedených v čl. 1 týchto VOP.Odberateľ má nárok na vrátenie pomernej časti kúpnej ceny, ktorá zodpovedáobjednaným a zaplateným službám, ktoré dodávateľ neposkytol z dôvoduukončenia vydávania časopisov alebo prevádzkovania internetových stránokuvedených v čl. 1 týchto VOP; odberateľovi v týchto prípadoch nevzniká právona náhradu žiadnej ujmy, škody ani ušlého zisku.9.2 V prípadoch neupravených týmito VOP sa vzťah medzi dodávateľom a odberateľombude riadiť obchodným zákonníkom Slovenskej republiky. V prípade sporubudú hľadať obe strany najskôr zmier formou vzájomnej dohody. V prípade,že sa nedohodnú bude o spore rozhodovať miestny príslušný súd, v ktoréhoobvode sa nachádza sídlo dodávateľa.9.3 Ak budú niektoré z bodov týchto VOP v rozpore s platnými právnymi predpismi,ruší sa platnosť iba týchto bodov, pričom ostatné body zostávajú platnéa naďalej sa nimi riadi vzťah medzi dodávateľom a odberateľom.Platné od 1.1. 2013 na objednané služby na rok 2013.31

More magazines by this user
Similar magazines