KAESER Report (pdf)

kaeser.cz

KAESER Report (pdf)

eport

Časopis pro výrobní provozy 2/12

Přátelé delfínů

Stlačený vzduch pro pobřežní protihlukovou stěnu

Zaostřeno na

Bergskou vysočinu

High-Tech

s tradicí

Stlačený vzduch pro delfíny

Automobilové součástky z

Wuppertalu

Picard: Tvrdý jako ocel

Nářadí z Remscheidu

Interroll

Automatizace z

Wermelskirchenu


2

Úvod

report

Obsah Vydání 2/2012

Report 2/12 – www.kaeser.com

4-7

8-11

16-19

3 Úvod

4 Vše pro auta...

Zaostřeno na Bergskou vysočinu:

Wuppertal – Automobilové součástky pro Delphi

8 Tento plech se neodfoukne!

Zaostřeno na Bergskou vysočinu:

Remscheid – Stlačený vzduch pro C.A.Picard

12 Na válečku

Zaostřeno na Bergskou vysočinu:

Wermelskirchen – Dopravní technika pro Interoll

15 Správné plánování snižuje náklady

Stlačený vzduch pro autoservisy

16 Pssst!

Mobilair 350 chrání mořské živočichy

20 High-Tech-potrubí

Stlačený vzduch a vakuum v Uniwellu

22 News

Ventil udržování minimálního tlaku DHS

Kaeser Kompressoren na 25. mezinárodním veletrhu

lodního stavitelství SMM 2012

23 Mobilair 31 s PE-krytem

Tiráž:

Vydavatel: KAESER KOMPRESSOREN AG, 96450 Coburg, Německo, Carl-Kaeser-Str. 26

Tel. 09561 640-0, Fax 09561 640-130, Internet: www.kaeser.com

Redakce: Klaus Dieter Bätz

Fotograf: Marcel Hunger

Tisk: Schneider Printmedien GmbH, Weidhausen

Za nevyžádané rukopisy a fotografie redakce neručí. Jakékoli kopírování (i částečné) je možné pouze s

písemným souhlasem.

KAESER KOMPRESSOREN s.r.o.

Kloboukova 75, 148 00 Praha 4 – Roztyly

Korespondenční adresa

K Zelenči 2874

193 00 Praha 20 – H.Počernice, Czech Republic

Tel.: +420 272 706 821 – Fax.: +420 272 690 707


Audit stlačeného vzduchu –

podmínka dlouhodobého úspěchu

Řetěz je pouze tak pevný, jako jeho nejslabší článek.

To samé platí pro složité systémy stlačeného vzduchu,

které se skládají z vícero kompresorů, sušiček, filtrů,

řídicího systému, rekuperace tepla, systému sání,

vzduchotechniky a řady dalších. Optimalizace jednotlivých

komponent však nevede nutně k optimalizaci

celku. Tu lze dosáhnout pouze systémovým přístupem,

založeném na detailní analýze každé komponenty a

rozboru jejich vzájemné interakce.

Cílem auditu systému stlačeného vzduchu je maximalizovat

dobu provozuschopnosti, redukovat celkové

provozní náklady (energie, náklady na servis a údržbu)

a definovat optimální objem stlačeného vzduchu a

požadovanou kvalitu vzduchu pro danou aplikaci. Aby

bylo možné dosáhnout těchto cílů, je nezbytné rozpoznat

potenciál možných vylepšení a pochopit, jaká

měření je potřeba provádět, aby se tato vylepšení stala

realitou.

Prvním krokem je vyhodnotit současnou situaci. To

znamená prošetřit stanici stlačeného vzduchu a při tom

zdokumentovat instalační a potrubní plány. Současně

se pečlivě zaznamenávají jakékoliv možnosti, co by šlo

vylepšit (například chybějící rekuperace tepla, chybějící

hlavní řídicí systém, nedostatečné sání a/nebo výfuk

vzduchu).

Ing. Petr Strouha

report

Ve druhém kroku se měří aktuální poptávka po stlačeném

vzduchu v různých časech s využitím pokročilého

zapisovacího přístroje ADA (Air Demand Analysis). Ve

většině případů lze získat reprezentativní křivku poptávky

z analýzy prováděné během deseti dnů typického

provozu.

Třetím krokem je vyhodnocení účinnosti stanice s

pomocí specializovaného softwaru do Kaeser KESS

(Kaeser Energy Saving System). Tento cenný nástroj

poskytuje specifická doporučení týkající se nejvhodnější

konfigurace stroje. Výsledky auditu pravidelně stanovují

průměrné úspory energie třicet procent – často

dokonce i více.

Ve čtvrtém kroku je potřeba vytvořit konkrétní plán

činností, který načrtne nejlepší řešení pro minimalizaci

spotřeby energie a maximalizaci využitelnosti stroje pro

doporučenou konfiguraci stroje.

Jakmile toto jednou uskutečníme, odměnou za naše

úsilí bude více vzduchu, větší úspory a maximální doba

provozuschopnosti stroje.

Technické inovace a práce „v poli“ pro dobro skutečných

zákazníků patří k nejvýznamnějším hnacím silám,

které zabezpečují dlouhodobý byznysový růst a jsou

základem udržitelné ekonomické pohody pro všechny.

Report 2/12 – www.kaeser.com 3


Německé vedení jednoho z nejlepších dodavatelů automobilových dílů na světě, Delphi, sídlí ve

Wuppertalu-Elberfeldu. Společnost Kaeser Kompressoren sem nedávno dodala stanici stlačeného

vzduchu navrženou pro dodávky stlačeného vzduchu pro vývojová a výrobní pracoviště,

v jejichž popředí se tyčí ultramoderní kancelářská budova.

Zaostřeno na: Bergská vysočina, Německo Wuppertal – Stlačený vzduch pro Delphi

Spousta součástek pro auta

V roce 1994 sloučil americký výrobce

automobilů veškeré svoje aktivity na

výrobu autodílů do jediného podniku

s názvem Auto Components Group. V

roce 1995 se firma přejmenovala na

Delphi Automotive Systems a v roce

1999 tato obchodní jednotka vstoupila

na veřejnost jako nezávislá společnost.

Vývoj a výroba ve Wuppertalu

Delphské wuppertalské technické

centrum se nalézá v městské

čtvrti Ronsdorf, kde kdysi sídlila

dlouho zavedená německá

firma Kabelwerke Reinshagen.

V současnosti zde

sídlí rovněž vedení

společnosti Delphi Delco

Electronics Europe.

Toto je místo, kde Delphi

realizuje část svého

R&D, především v oblasti

automobilové elektriky

a elektroniky, která se

stává stále významnějším

oborem dodavatelů a

subdodavatelů. Rozšíření

digitalizace v autech žene

kupředu požadavky na součástky

a síťování ve zcela nových oblastech.

Od zabezpečovacích systémů, jako je

ABS, ESC, elektronické řízení nebo

automatická bezpečnostní brzda, až po

asistenční jízdní systémy, jako je rozpoznávání

dopravních značek, výstraha

při opuštění jízdního pruhu, asistované

předjíždění nebo varování před ztrátou

pozornosti řidiče a tak bychom mohli

pokračovat dál a dál.

Stále více a více automobilů, zábavy a

informací je propojeno přes internet a

mnoho výrobců aut nakupuje kompletní

řešení, která mohou přímo implementovat

do zbytku automobilu. Ta obsahují

také svazky kabelů, které nejsou jen

stále složitější, ale také stále těžší a

těžší. U středně velkého vozila mohou

klidně vážit 150 až 200 kg.

Docela často hovoříme o něčem, co

na první pohled vypadá jako velmi jednoduchá

součástka, a přitom je velmi

složitá. Vezměme si například těsnění.

Uvědomme si, že všudypřítomné elektronické

součástky nejsou umístěny

centrálně na obvodové desce v komfortním

prostředí, ale naopak jsou

nainstalovány na kolech a osách, kde

jsou vystaveny teplu sálajícímu z motorových

bloků a výfuku nebo chladu mrazivého

větru šlehajícího kolem rychle

jedoucího auta. I přes tato rizika musí

každé jednotlivé zařízení, čidlo nebo

ovladač zůstat spolehlivě funkční za

všech provozních podmínek, odesílat

a přijímat data se 100% přesností a

být stále stejně spolehlivě připojeny ke

zdroji energie – a samozřejmě po celou

dlouhou dobu provozu auta a stovek

tisíc ujetých kilometrů.

Takže, pokud mají bezporuchově vykonávat

svoji funkci, tj. odesílat a přijímat

bez toho, že by na ně působily vnější

vlivy, musí být prvotřídní nejen kvalita

kabelů a spojů, ale také porty, kterými

kabely probíhají. Každý z těchto otvorů

– na podlaze, ve stěně mezi motorovým

prostorem a kabinou vozu, ve dveřích

apod. vyžaduje perfektní těsnění.

Utěsněné otvory

Tvar těchto těsnění se výrazně liší podle

jejich funkce, stejně tak jako materiál,

ze kterého se vyrábějí. Tvarují se na

vstřikovacích plastařských strojích ve

Ve Wuppertalském hlavním sídle

Delphi je umístěné nejen vývojové

středisko ale také výrobní závody.

4 Report 2/12 – www.kaeser.com

Report 2/12 – www.kaeser.com 5


druhém výrobním provozu Delphi ve

wuppertálském závodě. Těsnění se

vyrábějí automaticky ze speciálních

silikonových směsí ve všech barvách

duhy na několika vstřikovacích strojích

nastavěných jeden vedle druhého.

Některá těsnění se pak ještě zbavují

otřepů ve velkých čisticích strojích.

To je místo, kde se uplatňují nové

kompresorové stanice a kde pracují

tři rotační šroubové kompresory Kaeser

ASD 57. Stlačený vzduch, který

vyrábějí, přechází do tří energetický

úsporných kondenzačních sušiček

Kaeser TD76 a do vzdušníku, který

funguje jako vyrovnávací zásobník. Odtud

vzduch pokračuje přes vzduchový

distribuční systém ke spotřebitelům,

kteří ho používají k výrobním, řídicím a

čistícím pracím.

Delphi nakupuje stlačený vzduch za

pevné ceny. Samotnou kompresorovou

stanici provozují Kaeser Kom-

pressoren pod smlouvou na Sigma

Air Utility. Uživatel, Delphi, má záruku,

že bude trvale dostávat energeticky

nejefektivnější a spolehlivé dodávky

stlačeného vzduchu. Tento typ smlouvy

navíc i šetří peníze. Delphi nemusela

investovat do ničeho jiného než

do potřebné podlahové plochy a na

konečném účtu si nemusela rezervovat

žádné místo na dodatečná vydání.

Cenu za stlačený vzduch nakupovaný

za fixní ceny si může ihned odepsat jako

provozní náklady. A ještě třešnička na

dortu. Firma nepotřebuje žádné vlastní

lidi, kteří by stanici provozovali, takže

se může plně soustředit na své vlastní

činnosti. Nemusíme snad ani říkat,

že Kaeser Kompressoren se starají o

veškerou údržbu a servis a plní tak slib,

který dávají svým zákazníkům: Více vzduchu,

větší úspory.

Autor: Klaus Dieter Bätz

Kontakt: klaus-dieter.baetz@kaeser.com

Nová stanice stlačeného vzduchu se stará především v

četných automatech tlakového lití na silikónová těsnění


8

Zaostřeno na: Bergská vysočina, Německo Remscheid – stlačený vzduch pro C. A. Picard

Tento plech se neodfoukne!

Report 2/12 – www.kaeser.com

Uzpůsobený pro budoucnost:

tradice v zemi Berg (Bergská

vysočina) Co začalo jako

malá brusírna na březích řeky

Morsbach, je nyní světovým

podnikem, který nabízí odolné

obráběcí stroje, výtlačné systémy

a související služby.

Obrábění železa je v historii Bergské

vysočiny pevně zakořeněno. To samé

platí pro údolí řeky Morsbach. Od pozdního

středověku tato oblast hostila

bezpočet vodou poháněných brusíren,

které kdysi sloužily jako vykonavatel

posledního dotyku železných a ocelových

nástrojů kovaných s pomocí

místní rudy a uhlí než odešly svojí vlastní

cestou. Řeka Morsbach protéká mezi

částí Hastenu Remscheidem a Cronenbergem

a vlévá se do řeky Wupper

– živé tepny Bergské vysočiny, přičemž

vytváří hranici mezi Remscheidem a

údolím Wupperu. (Pozorní čtenáři si

možná vzpomenou, že se tato oblast

stala městským obvodem Wuppertalu

v roce 1929 a že právě zde také sídlí

výrobce obráběcích strojů Stahlwille –

viz Kaeser Report 1/2009.)

Carl-August Picard patřil k těm, kteří

zde provozovali brusírnu již v polovině

19. století. Byl natolik úspěšný, že

velmi brzy začal skupovat i sousední

brusírny. Jeho společnost se posléze

rozrostla do proslulé světové firmy,

která je dosud v soukromých rukou a

v zemi Berg stále pevně zakořeněná.

Neochvějně vysoká kvalita produktů

i servisu této společnosti z ní udělala

jednu z nejlepších na celém světě. Jeden

z produktů Remscheidu-Hastenu

Nářadí a odlévací formy odolné

proti otěru jsou specialitou od C. A.

Picard v Remscheid-Hasten

se proslavil jako trvanlivé strojní komponenty

pro těžbu vápence a pískovce

nebo pro slévárenství. Jiné představují

razicí nástroje s unikátními vlastnostmi

a charakteristikami opotřebení či lisovací

nástroje pro elektronický průmysl,

kde každý je zárukou spolehlivosti a

produktivity, se kterou uživatel může

počítat.

Uzpůsobený pro budoucnost:

tradice Bergské vysočiny

Duch zakladatele tu je cítit v každé

tovární dílně. To nám bylo jasné hned

první minutu, co jsme vstoupili do závodu

s Lutzem Pflugradem, ředitelem pro

energetické a technické zásobování.

Viděli jsme mladou ženu, která se plně

soustředila na přesun žhavých kovových

dílů z žíhací pece do kalicí lázně

pomocí suvné tyče, evidentně spokojená,

že je schopná provést tento úkon

před zraky svého učitele pokaždé bez

chyby.

„Víte, to je způsob, jakým zde fungujeme,“

říká Lutz Pflugrad. „Učni, kteří

se věnují obchodu, by se měli poučit i

o výrobě. Když budou vědět, o co tady

jde, posílí se i jejich vazba k firmě jako

celku.“

Dovolené jsou zde pouze malé,

speciálně tvarované nástroje, které

se vytvrzují ve speciálních žíhacích

pecích, které tu nainstalovali. Větší

součástky se vytvrzují v automatických

žíhacích pecích a poté se kalí olejem

nebo vzduchem.

Všimli jsme si také záblesků plynových

plamínků za malou kovovou pecí; hoří

zde zbytkový plyn. Polodokončené

železné výrobky se tady vytvrzují

přidávky uhlíku v plynové peci, aby se

tak připravily pro aplikace, ke kterým

jsou určeny. Tyto pece jsou součástí

pokročilého výrobního systému se sofistikovanými

těsnícími a chladicími

částmi pro mechanické hranidlo.

Udělali jsme jen pár kroků po továrně a

bylo nám úplně jasné, že se do těchto

ocelových plechů po celou dobu, než

se dostanou do závěrečné fáze výroby,

kde dostanou správný tvar a dokončený

Report 2/12 – www.kaeser.com 9


Ve výrobní hale instalovaná stanice

na smluvní dodávku stlačeného

vzduchu dodává stlačený vzduch

mimo jiné pro brusná centra, která

mají k dispozici vlastní vzdušníky

(vpravo)

povrch, zabudovává um a desítky let

zkušeností. Aby nedošlo k nějakému

nedorozumění: ocelové plechy, o

kterých tu mluvíme, jsou až tři nebo čtyři

centimetry silné.

Ulevte si prosím od stresu!

Dodávané plechy, které přicházejí jako

pláty přímo z válcovny, se musí nejdříve

zbavit nevyhnutelného pnutí, které

získávají při válcování. Pláty s vnitřním

pnutím jsou rozměrově nestálé a tudíž

je nelze použít jako materiál, který by se

dal kovat nebo lisovat.

K uvolnění pnutí se používají rovnací

stroje, které dokáží pojmout tloušťku až

3,1 milimetru. Bez lidské zkušenosti se

to ale neobejde. Pouze zkušení specialisté

dokáží posoudit, jestli je plech,

který vyjel ze stroje, pnutí skutečně

zcela zbaven.

Silnější pláty se musejí opracovat ručně.

Pro tuto práci je vyčleněna plocha pro

ruční rovnání, kde vysoce zkušení

pracovníci uvolňují ocelové plechy pomocí

speciálních kladiv na kovadlinách,

přesně jako se to dělalo v době, kdy

byla firma založená. Automatizované

systémy, které by nahradily znalosti a

zkušenosti těchto specialistů, se teprve

musejí vynalézt.

To samé ale platí i pro operátory mnoha

různých brousicích center. To jsou

místa, kde ocelové plechy dostávají svůj

specifický povrch než jdou k finálnímu

zpracování. Některá z brousicích center

fungují na základě principů, které jsme

si půjčili z výroby dřevotřískových desek.

Obrobek se posunuje pod bruskou

s pneumatickým pohonem tam a zpět,

aby byl co nejhladší. Tyto systémy patří

k těm, které využívají největší objem

stlačeného vzduchu, což je důvod, proč

mají svůj vlastní zásobník vzduchu.

A když ocelový plech opouští brusku,

nastává opět okamžik pro tradiční lidský

dotyk z Bergské vysočiny. Žádný stroj

nemůže soupeřit se zkušeností, která

je potřeba k současnému čištění plechů

od brusného oleje a kontroly kvality. K

tomu jsou totiž zapotřebí trénované ruce

i oči.

Stlačený vzduch je všude –

a díky smlouvě je levný

Ať už se jedná o kalení, broušení, frézování

nebo kompletaci – nic nefunguje

bez stlačeného vzduchu. To je důvod,

proč je stlačený vzduch srdcem každé

operace. Nová stanice stlačeného vzduchu

je umístěná přímo vedle kalírny.

Stlačený vzduch dodávají do závodu

tři šroubové kompresory ASK 47-T

KAESER s integrovanými energeticky

úspornými kondenzačními sušičkami. V

době, kdy nahradily některé ze starých

jednotek, které již déle nesplňovaly

nové požadavky, se objevilo několik

kritických hlasů, které se obávaly, že

tyto vysoce výkonné kompresory budou

generovat více hluku než ty předchozí.

Super tichý provoz jednotek od Kaeseru

však tyto obavy velmi rychle rozptýlil. Ve

skutečnosti je pozaďový hluk z vedlejší

továrny mnohem silnější než téměř

neslyšná výroba stlačeného vzduchu.

Kaeser Kompressoren vlastní a provozují

stanici, která je řízená kvůli maximální

energetické efektivitě systémem

Sigma Air Manager, podle dohody

Sigma Air Utility, a která dodává nezbytný

stlačený vzduch nepřetržitě a

transparentně, jak jen to lze.

Poněvadž uživatel dostává vzduch od

Kaeseru v rámci smluvně ošetřených

služeb, nejsou zde žádné zálohové

platby – v tomto případě ani na účelovou

stavbu – a žádné další prostředky, které

by se objevily na konečném účtu. A co

je ještě lepší, náklady na stlačený vzduch

představují okamžitou daňově

odpočitatelnou položku. Další výhodou

je, že uživatel nemusí vyčleňovat na

provoz a údržbu žádné vlastní cenné

lidské zdroje. Konec konců v nejlepším

zájmu poskytovatele služeb je zajistit,

aby systém stlačeného vzduchu pracoval

tak efektivně a spolehlivě, jak jen

to lze, poněvadž to má přímý dopad na

sledovanou přidanou hodnotu.

Autor: Klaus Dieter Bätz

Kontakt: klaus-dieter.baetz@kaeser.com

„Odstranění pnutí“ silnějších plechů

se provádí ručně jako dříve

10 Report 2/12 – www.kaeser.com

Report 2/12 – www.kaeser.com 11


O to, aby se všechno u Interrollu

dostalo do rolí, pečuje nová stanice

stlačeného vzduchu Kaeser

Na

válečku

Zaostřeno na: Bergská vysočina, Německo

Wermelskirchen – stlačený vzduch pro Interroll

Interoll je jedním z čelních světových dodavatelů klíčových

produktů interní logistiky a automatizace pro aplikace v potravinářství,

letištní logistice, poštovních službách a v mnoha dalších

sektorech.

Téměř každý z nás se v běžném životě

setkává s přepravníky od Interollu, aniž

by o jejich existenci věděl. Ať dáváte

mléko, chléb, sýr, salám nebo rajčata na

pás u pokladny ve své místní

prodejně, prázdné

obaly k recyklaci

na válečkový

dopravník

nebo

zavazadla na pás při odbavení na

letišti, tento dopravník pravděpodobně

vyrobil Interoll. Další specialitou od Interollu

jsou interní logistické systémy

používané k přemisťování nářadí,

polotovarů a dílů z jednoho pracoviště

na druhé.

Když dojde na přepravu zboží, firma

může nabídnout i „o kousek víc“,

poněvadž bubnové motory, které Interoll

vyrábí k pohonu dopravníkových

pásů, mají průměry až 800 mm a výkon

až 132 kW. Začínají pak na 113 mm a

0,18 kW. Jinými slovy, produkty Interollu

se nepoužívají jen k přepravě malých

dílů, modulů a kontejnerů, řekněme

v potravinářském průmyslu nebo ve

výrobě elektroniky, ale také v automobilovém

průmyslu. Produkty vyráběné v

německém Wermelskirchenu i v jiných

závodech Interollu po celém světě se

obecně klasifikují jako „dopravníkové

pásy“.

A stejně jako systémy stlačeného vzduchu

pro velké továrny, tak i přepravní systémy

používané ve výrobě mohou být

efektivní a účinné pouze tehdy, jsou-li a)

individuálně přizpůsobeny dané aplikaci

a b) navrženy, naplánovány, vyrobeny a

nainstalovány jako kompletní systém.

12 Report 2/12 – www.kaeser.com

Report 2/12 – www.kaeser.com 13


Není divu, že Interoll zásadním

způsobem spoléhá na vertikální integraci

s jednotlivými výrobními závody

specializovanými na jasně definované

produktové kategorie.

Například továrna ve Wermelskirchenu,

malém městečku v zemi Berg (Bergská

vysočina) – části Německa, kde byla

společnost založená, primárně vyrábí

válečky, které jsou ukryty v názvu firmy,

z lehkých slitin a plastů. Tyto válečky se

následně používají v dalších výrobních

oblastech, aby položily základ pro celý

houf dopravních a přepravních řešení.

Výroba je vysoce mechanizovaná

a automatizovaná a pracuje se ve

světlých, prostorných, nedávno renovovaných

a rozšiřovaných prostorách. Sofistikovaná

strojní centra, z nichž většinu

si vyvinuli sami a postavili podle vlastních

výrobních požadavků (jako tomu

je téměř vždy v těchto situacích), rychle

řežou, tvarují a obrubují surový materiál

– abychom zmínili aspoň některé z jejich

činností.

Cyklus těchto strojů podmiňuje poptávku

závodu po stlačeném vzduchu, kterou

nyní vyplňuje nová stanice stlačeného

vzduchu od Kaeseru. Během nedávného

modernizačního programu zde

postavili novou budova, do které byly

nainstalovány čtyři šroubové kompresory

Kaeser. Tři kompresory ASD 37

(22 kW) a jedna jednotka ASK 27 (15

kW) dodávají vzduch do energeticky

úsporné kondenzační sušičky série TE

141, kde se vzduch upraví a až poté putuje

do rozvodné sítě stlačeného vzduchu

přes 2000 litrový zásobník. Hlavní

řídicí systém Air Manager 4/4 zajišťuje,

aby všechny komponenty v rámci stanice

stlačeného vzduchu pracovaly

v souladu a dodávaly po celou dobu

maximálně efektivně. Navíc, výjimečný

výkon nového systému stlačeného vzduchu

pomohl dosáhnout pěticifernou

roční úsporu energie ve srovnání s

předchozím instalovaným zařízením.

Ze skromné garáže do celého

světa

Firma, kterou založili v garáží ve Wermelskircheni

na Bergské vysočině v

Německu, nyní zaměstnává 1 500 lidí a

díky svým výrobním a prodejním schopnostem

stojí v čele světového trhu s

Výroba rolí v závodě Wermelskirchen (nahoře)

Výrobky Interroll jsou všudypřítomné – i když vás to

pokaždé hned nenapadne

manipulační technikou. Interoll figuruje

i na hlavní švýcarské burze SIX Swiss

Exchange.

Co začalo jako výroba malých

vstřikovaných válečků v garáži

zakladatelů firmy Hanse vom Steina a

Dietera Spechta, kterým bylo tehdy 22

a 23 let, se rozrostla do světového podniku

s více než 23 000 zákazníky po

celém světě. Firma dodává především

součásti dopravníkových systémů

regionálním výrobcům a OEM a

dodává moduly a subsystémy mnoha

zahraničním společnostem. V oblasti

interní logistiky se Interoll zaměřuje na

potravinářství, letištní logistiku, kurýrní,

expresní a poštovní společnosti, poskytovatele

logistických služeb řadu dalších

průmyslových odvětví.

Autor: Klaus Dieter Bätz

Kontakt: klaus-dieter.baetz@kaeser.com


Správné plánování

snižuje náklady

Stlačený vzduch pro autoservisy

Nahušťování pneumatik, výměna kol, karosářské

práce, lakování – bez stlačeného vzduchu by se

život v autodílně zastavil. To je dost pádný důvod

podrobně prověřit dodávky stlačeného vzduchu a

ujistit se, že přesně pokrývá potřeby dílny.

Stlačený vzduch má lví podíl na nákladech

na energie v každé dílně, bez ohledu

na to, jak se vyrábí. Vzhledem k

trvale rostoucím cenám energií je proto

efektivita kompresoru a úpravny, vedle

jejich spolehlivosti, klíčovým faktorem,

který ovlivňuje rozhodování o výběru

řešení, které by uspokojilo poptávku.

Není potřeba opakovat, že určujícími

hledisky pro systém dodávek stlačeného

vzduchu jsou objem a kvalita vzduchu.

Šroubové kompresory jsou nejlepší

řešení pro aplikace, které vyžadují

vysokou kvalitu stlačeného vzduchu –

například pro lakování. Je-li to potřeba,

dají se, na rozdíl od pístových, provozovat

po celou dobu při plné zátěži. A

díky modernímu řízení, jakým je Sigma

Control 2, fungují šroubové kompresory

efektivně i při částečném zatížení.

Naopak dílny, které využívají spíše

občasné malé objemy stlačeného vzduchu,

například pro nahušťování pneumatik,

výměnu kol a opravy karoserií,

spíše ocení stacionární pístové kompresory,

jako jsou kompresory Kaeser

řady Eurocomp.

Přizpůsobení velikosti

kompresoru

Pro správné přizpůsobení velikosti

kompresoru platí jiná pravidla pro

šroubové kompresory a pro pístové, a

to i při stejných požadavcích na objem

stlačeného vzduchu. Například, pokud

by požadavek na stlačený vzduch činil

475 l/min, vhodný by byl šroubový kompresor

Kaeser SX 6 s uvedeným výkonem

motoru 4 kW a volnými dodávkami

583 l/min při 7,5 barech (optimální pracovní

cyklus: 100%). Kdybychom ale

chtěli použít pístový kompresor, hodil

by se spíše Kaeser EPC 1100-500 s

uvedeným výkonem motoru 5.5 kW.

Vzhledem ke svému optimálnímu 70%

pracovnímu cyklu se jeho výtlačná

kapacita 715 l/min přesně potkává s

uvedeným požadovaným objemem vzduchu

475 l/min (475/0,7 = 678,6).

Kompaktní a připravený k

použití

Kompletní kompresory jsou nejlepší volbou,

pokud se požadavky na stlačený

vzduch pohybují mezi 300 a něco přes

1000 l/min. Kompresory Aircentrum od

Kaeseru, které obsahují šroubový kompresor,

kondenzační sušičku a zásobník

vzduchu, šetří při plánovaní a instalaci

jak práci, tak i náklady. Poněvadž tyto

kompresory Aircentrum mají výjimečně

kompaktní zástavbový půdorys, vždy

se někde najde místo, kde by mohly

vyrábět, upravovat a skladovat stlačený

vzduch. Recipročním ekvivalentem Aircentra

je agregát Airbox Center.

Easy-fit-System od Kaeseru je

předsestavený kompresor, který obsa-

Kaeser disponuje širokou nabídkou

pístových kompresorů pro autodílny,

které jsou přizpůsobeny potřebám

zákazníků

huje šroubový kompresor, kondenzační

sušičku a 150 – 500 litrový vnitřně

potažený zásobník vzduchu Easy-fit.

Všechny ventily jsou již sestaveny a otestovány

na netěsnosti. Součástí tohoto

balíku jsou rovněž dvě přesně padnoucí

hadice.

Report 2/12 – www.kaeser.com 15


16

Prosím ticho!

V rámci nové energetické koncepce hrají významnou roli offshorové větrné elektrárny. Výstavba

větrných turbín, které jsou vysoké víc než 150 m, však má kvůli hluku, který doprovází usazování

pilot, negativní vliv na mořské živočichy, kteří jsou na hluk citliví. Na tomto místě může významně

pomoci stlačený vzduch.

K dnešnímu dni je už v Německu schválená

výstavba 30 větrných parků a

bezpočet dalších je ve fázi plánování.

Německo, na rozdíl od ostatních

evropských zemí, standardně staví tyto

systémy daleko v moři, kde je voda vel-

Report 2/12 – www.kaeser.com

Mobilair 350 chrání mořské savce před hlukem

mi hluboká. V těchto podmínkách se ale

základy musejí upevňovat do mořského

dna ocelovými piloty. Velkým úkolem se

tak stává minimalizovat hluk, který vzniká

při stavbě offshorových větrných

farem, a lépe ochránit mořské živočichy,

především hnědé delfíny. Delfíni dokáží

slyšet frekvence mezi 1 a 150 kHz a k

orientaci používají ultrazvuk.

Zvukové vlny, které vznikají při zakládání

pilot pro základy větrných turbín,

mohou živočichy dezorientovat a trvale

jim poškodit sluch. Dosud neexistovala

žádná skutečně účinná metoda, jak

tento hluk zmírnit, která by korespondovala

se stavitelskými postupy, které

jsou specifické právě pro Německo. V

ostatních evropských zemích, které již

u svých břehů postavily velké větrné

parky, stavitelům stačí k získání povolení

pouze krátkodobá opatření, která

drží během stavby mořské savce v zálivu.

Před staveniště například umisťují

Report 2/12 – www.kaeser.com 17


óje vybavené ultrazvukovými hlásiči

(sirénami), které savce odhánějí. Oblast

se pak monitoruje a sleduje se účinnost

těchto bójí.

Bublinová protizvuková ochrana

Poněvadž vzduchové bubliny snižují rychlost

šíření a intenzitu zvukových vln

ve vodě, mohou bublinové opony, které

se roztáhnou kolem míst, kde se usazují

piloty, účinně zmírnit šíření hluku

do okolí. Technici ze společnosti Weyres-Offshore

kladou hadice systému

stlačeného vzduchu kolem místa stavby

ze speciálního plavidla. Do hadic, které

již leží na mořském dně, pumpují mobilní

kompresory Kaeser řady M 350,

nainstalované na palubě, stlačený vzduch.

Ten pak uniká z otvorů, které se

nacházejí po celé délce hadic, a vytváří

bublinovou oponu, která představuje

účinnou akustickou bariéru proti

zvukovým vlnám.

Systém společnosti Weyres-Offshore

poprvé otestovali v září 2011 během

instalace stožáru v rámci projektu Severního

moře. V současnosti probíhá

příprava na stavbu 48 základů pro tento

projekt.

Weyres-Offshore vlastní dvě plavidla,

Beka-3 a Jestan-5, každé vybavené

dvěma 1 100 metrů dlouhými hadicemi,

které vytvářejí bublinové opony. Hadice

se před samotnou instalací natlakují.

Na palubě každé lodi jsou nainstalovány

čtyři nové přenosné kompresory

Kaeser Mobilair 350, které dodávají

34 m 3 stlačeného vzduchu za minutu

při tlaku 8,6 baru měřeném na každém

systému. Šroubový blok s energeticky

úsporným Sigma Profilem, pohání přes

bezztrátový přímý převod dieselový motor

Mercedes-Benz s psaným výkonem

260 kW při 1650 ot./min. Tento motor je

rovněž vybaven technologií na snížení

uhlíkových emisí a pračkou výfukových

plynů, která obsahuje SCR katalyzátor,

což znamená, že už je v souladu se

směrnicí COM 3B pro emise.

Weyres-Offshore vyrábějí navíjedla

pro hadice na stlačený vzduch

v německém Daleidenu/Eifelu.

Na lodi Beka-3 byly kompresory

M350 nainstalovány na začátku

léta (dole a vpravo)

Bublinová opona se aktivuje ihned, jakmile

se gigantická samozdvižná pracovní

plošina pevně usadí na svých pohyblivých

nohou, které u moderních typů

dokáží dosáhnout až na dno v hloubce

75 metrů. Jakmile operace zavádění pilot

skončí, zařízení se vytáhne zpět na

loď, aniž by jakkoliv narušilo některou z

dalších úkonů stavby větrné farmy.

Připravil: Weyres-Offshore/

Klaus Dieter Bätz

Kontakt: Klaus-Dieter.Baetz@Kaeser.com

10 18 Report 2/12 – www.kaeser.com

Report 2/12 – www.kaeser.com 11 19


High-tech potrubí

Stlačený vzduch a vakuum v Uniwellu

Uniwell Rohrsysteme GmbH &

Co. KG vyvíjí a vyrábí vysoce

kvalitní kabelovou ochranu a

kapalinové systémy pro automobilový

průmysl, výrobce mechanických

zařízení a sektor

strojního inženýrství.

Kousek na sever od města Ebern v

dřívějším Dolnofranckém hrabství, ve

venkovském prostředí na východní hranici

s horskou oblastí Haßberge, leží

zbrusu nový průmyslový provoz, který

vypadá na první pohled stejně skromně

jako jeho produkty. Ty, i když většinou

nejsou vidět, můžete nalézt ve všem, co

má co dočinění s auty a mnoha domácími

spotřebiči – od praček až po kávovary.

A i když je nakonec uvidíte, například

hadice k ruční sprše nebo trubky vedoucí

k vodovodnímu kohoutku, těžko

však uvěříte, že se za nimi skrývá komplikovaná

výrobní technologie.

Stačí ale jediný pohled do továrny Uniwellu,

aby vás přesvědčil – množství

mnohotvarých produktů, které lze vyrobit

jako zázrakem z termoplastů, je

jednoduše ohromující.

Že se kabelové ochrany a rozvodné systémy

pro kapaliny používají v bezpočtu

aplikací, odráží jejich tvar a konstrukce.

Nebylo by možné vyrobit je všechny bez

stejně tak bezpočtu různých výrobních

procesů přizpůsobených požadavkům

zákazníků. Všechny tyto postupy však

mají jedno společné – vyžadují mnoho

vzduchu a vakua.

Důležitý vzduch doslova proudí do

trubky, která by bez pomoci tohoto

stlačeného vzduchu ani neexistovala.

Stručně řečeno – vzduch vytlačuje stěny

trubky z víceméně nekonečného dutého

tělesa, které vzniká na vytlačovací

trysce, proti kterému působí obrysový

nástroj a vytváří požadovaný tvar.

Skutečně zajímavý začíná být výrobní

postup v okamžiku, kdy trubky nebo

hadice mají mít složité násobné vrstvy,

zpevněné stěny, výjimečné izolační

vlastnosti nebo jiný průřez než kruhový.

Všechny produkty podléhají přísným

kontrolám kvality – od zátěžové stálosti

a schopnosti udržet si tvar až po trvanlivost

značení.

Výrobní materiály pro tyto produkty jsou

různé. Od granulátů extrudovatelných

materiálů až po vysokoteplotní materiály.

Aby se vyhovělo stále přísnějším

požadavkům na vlastnosti materiálů

vzhledem k UV stabilitě, nehořlavosti a

izolačním charakteristikám (e-/hybridní

automobily), včetně ekologických kritérií,

v Uniwellu stále pracují na nových

postupech, které se přísně testují.

Nová stanice stlačeného vzduchu, kterou

zde nedávno nainstalovali v rámci

rozšiřování výrobního závodu, obsahuje

tři rotační vakuová dmychadla, která

neúnavně pracují, aby spolehlivě dopravila

granulát do extrudérů. Surový

materiál, vedený vakuem, vtéká do

příslušných extrudérových nádrží,

kde je stlačený vzduch ještě jednou

promíchá, aby při výrobě proudily co

možná nejrovnoměrněji.

Stlačený vzduch a vakuum ze

dvou kombinovaných stanic

Rychlý růst společnosti, kterou založili v

roce 1990, je vidět z různých stavebních

fází ve výrobních a skladových halách

plus ji dokládá skutečnost, že se musela

přidat druhá stanice stlačeného

vzduchu, doplněná o systém vakua,

aby zmodernizovala stávající systém

stlačeného vzduchu. V nové stanici

dodávají tři šroubové kompresory Kaeser

ASD 47 stlačený vzduch do dvou

energeticky úsporných kondenzačních

sušiček TE 141, kde se upraví, a odtud

pokračuje do 200 litrového vzdušníku.

Vakuum, které je potřeba k přepravě

granulátu, vytvářejí tři vakuová dmychadla

Kaeser BB68C. Jens-Peter

Saße je v závodě zodpovědný za

dodávky pro výrobu a výstavbu závodu.

Jako zkušený odborník na stlačený vzduch

je s výkonem těchto strojů mnohem

spokojenější než s první „hybridní

stanicí na stlačený vzduch/vakuum“

– dmychadlo, jehož hlučnost nelze

přehlédnout. Naproti tomu šroubové

kompresory Kaeser, které pracují ve

stejném prostoru, nejsou téměř slyšet

– dokonce ani kompresor „stařeček“ CS

76, který díky systému Sigma Air Manager

zůstal členem týmu a který zde

byl nainstalován při prvním otevření

továrny. Rok jeho výroby 1992 lze vyčíst

z výrobního štítku a počet provozních

hodin už před časem přesáhl hodnotu

50 000. Původně to byl jediný zdroj

stlačeného vzduchu pro první výrobní

halu. Dnes jeho úkol sdílejí další dva

šroubové kompresory Kaeser BSD 72,

zatímco o úpravu vzduchu se starají

dvě kondenzační sušičky TD 51.

Po prohlídce továrny Uniwellu vidíme

nenápadné díly používané v autech a

mechanických zařízeních jinýma očima.

A jsme už o něco moudřejší v tom, kolik

vývojářské práce a pokročilé výroby se

skrývá v „jednoduchých“ hadicích, trubkách

a potrubí.

Autor: Klaus Dieter Bätz

Kontakt: klaus-dieter.baetz@kaeser.com


DHS ventil udržování

minimálního tlaku

10 22

Report 2/12 – www.kaeser.com

report – News

Trvale vysoká kvalita stlačeného vzduchu

Sušičky a filtry pro stlačený vzduch jsou

navrhovány tak, aby se přizpůsobily

průtokovým rychlostem v systému

stlačeného vzduchu v zátěži. Po krátkodobém

vypnutí systému, než se kompresory

opět restartují, však dochází k

rychlé ztrátě tlaku. Rychlost proudění

vzduchu pak může být nárazově větší

než je konstrukční kapacita filtrů a

sušiček. Nová řada systému udržování

minimálního tlaku Kaeser DHS těmto

ztrátám dokáže předejít, a proto je

velmi důležitá pro spolehlivé udržení

požadované kvality vzduchu. Zajišťuje,

aby komponenty zodpovědné za úpravu

vzduchu fungovaly v optimálním režimu

od nastartování systému až po jeho

vypnutí. Lze si vybrat ze dvou provozních

režimů: 1. pro stanice s několika

agregáty a 2. pro systémy s pouze jedním

agregátem na úpravu vzduchu.

Stlačený vzduchu, ahoj!

Integrovaná elektronická řídicí jednotka

je navržena tak, aby komunikovala s

hlavními řídicími systémy. Dobře viditelné

LED panely zobrazují stav výroby

a indikují případné výstrahy. Řídicí algoritmus

vyvinutý firmou Kaeser Kompressoren

postupně otevírá a zavírá systém

s využitím modulace šířky pulsu, a

tím potlačuje pulsaci v celé distribuční

síti stlačeného vzduchu.

Kaeser Kompressoren se zúčastní SMM 2012, dvacátého pátého mezinárodního veletrhu lodního stavitelství.

Prestižní mezinárodní veletrh SMM

(Shipbuilding, Machinery & Marine

Technology – Lodního stavitelství, strojírenství

a námořních technologií) se

bude letos konat od 4. do 7. září 2012

v Hamburku. Kaeser Kompressoren

zde budou spolu s mnoha dalšími vystavovateli

představovat vlastní širokou

produktovou řadu navrženou speciálně

pro použití na zaoceánských plavidlech.

Ať je účel jakýkoliv, když je potřeba pracovní

nebo stlačený vzduch pro speciální

aplikace, jako je výroba dusíku,

kompresory nainstalované na lodích

mají vždy spoustu práce. Hlavní vlastností

mořských kompresorů od Kaeseru,

které jsou certifikovány všemi

autoritami námořního průmyslu,

je pochopitelně spolehlivost.

Kromě spolehlivosti se stále

více a více dostává do popředí

požadavek na optimalizaci

energetické účinnosti, zvláště

pak v souvislosti s rostoucími

cenami paliv. Námořní modely

šroubových kompresorů Kaeser

řady DSDX, ESD a HSD všechny

tyto požadavku splňují a nejen ty.

Kaeser Kompressoren mají ve

svém námořním produktovém

portfoliu rovněž rotační dmychadla,

která se dají například využít

jako zdroj vzduchu pro úpravnu

odpadní vody, která bývá na palubách

zámořských lodí. Rotační dmychadla

se rovněž používají v systému,

který zabraňuje naklánění lodi během

údržby nebo během jejího nakládání či

vykládání.

U moře

Od roku 2003 procestoval fotograf Michael Marten britské pobřeží, aby vždy z jednoho a

téhož stanoviště vyfotografoval tentýž úsek v časovém odstupu 16 až 18 hodin při odlivu a

při přílivu. Snímky ukazují, jak hodně se skalnaté břehy, povlovné pláže a industrializovaná

trychtýřovitá ústí mění pod vlivem přílivu a odlivu. V pozoruhodné velké obrazové publikaci

„Sea Change“ dokumentují 53 obrazové dvojice ve směru pohybu hodinových ručiček

probíhající „pouť přílivu a odlivu“ okolo ostrova.

Michael Marten, Robert Macfarlane: Sea Change

Festeinband, 30 x 24,5 cm, 126 stran, 115 barevných snímků, v angličtině

Kehrer Verlag, Heidelberg, 40,00 EUR


Novinka: Mobilair M 31 s PE krytem

Všestranný stroj na stlačený vzduch

Lehký, silný a účinný: nový přenosný kompresor Mobilair 31 (M 31)

Pod otěruvzdorným a korozivzdorným

lisovaným polyethylenovým

zvukotěsným krytem se ukrývá skutečně

všestranný stroj. Přímo poháněný turbodieselovým

motorem Kubota a chlazený

vodou, šroubový kompresor s

energeticky úspornými rotory Sigma

Profile dodává 3,15 m³/min vzduchu při

7 barech – to je více než dost pro provoz

dvou dvacetikilových sbíječek nebo jiného

nářadí, jako jsou pneumatická dláta,

rýče, rýpadla nebo pískovací zařízení.

7, 10, 12 a 14barové verze těchto

snadno ovladatelných kompresorů jsou

navíc schopny vyhovět širokému spektru

požadavků. Tím však možnosti opcí

ještě nekončí. Mobilair 31 lze vybavit

integrovaným dodatečným chlazením a

centrifugovým odlučovačem, aby mohl

spolehlivě dodávat chlazený suchý vzduch.

V případě potřeby lze přidat dokonce

i 6,5kVA generátor.

Nemusíte se obávat ani spouštění

za mrazivých rán. Kompresor má

ve standardu patentovanou ochranu

proti námraze od Kaeser, která chrání

pneumatické nářadí před možným

poškozením mrazem a korozí.

Dále, široký zvukotěsný kryt umožňuje

rychlý a snadný přístup ke všem

údržbovým bodům. Pro speciální aplikace

je dostupná stacionární verze

všestranného kompresoru M 31 s plechovým

krytem, která se snadno nainstaluje

například na korbu nákladního

auta.

Report 2/12 – www.kaeser.com 23


V případě nedoručitelnosti

vraťte prosím na adresu:

KAESER KOMPRESSOREN s.r.o.

K Zelenči 2874

193 00 Praha 20 – H.Počernice,

Czech Republic

www.kaeser.com

O.P.

MOBILAIR 31

Multitalent pro staveniště

Kvalita stlačeného vzduchu

Podle oboru použití chrání před zamrzáním

pneumatických nástrojů buď sériová patentovaná

protimrazová regulace Anti-Frost, anebo

o chladný nebo zpětně ohřátý suchý stlačený

vzduch pečuje úprava stlačeného vzduchu

integrovaná do zařízení jako varianta.

Kompaktní elektrocentrála

S variantně zabudovaným synchronním

generátorem 6,5 kVA, také pro současný

odběr stlačeného vzduchu a proudu, se

M 31 stává perfektním dodavatelem energie

pro staveniště.

Působivý a efektivní

Silný energeticky úsporný s robustním naftovým

motorem Kubota a blokem šroubového kompresoru

KAESER dodává 3,15 m 3 /min při 7 barech.

Kromě toho je také možnost výběru variant s 10,

12 nebo 14 bary.

Kompaktní. Silný. Všestranný.

Česká pošta

P. P.

RL3-DE A

220 00 PRAHA 120

≡CONSIGNMENT≡

Tvarově dokonalý a robustní

Moderní dvouplášťová protihluková karosérie

z nekorodujícího rotačně slinutého polyetylénu

je obzvláště odolná proti nárazu a poškrábání

a neztrácí svoji kvalitu. Velký úhel otevření

umožňuje dobrou přístupnost.

Klasická varianta

K dodání je také stacionární verze se štíhlou

celoocelovou kapotou, zinkově fosfátovanou a

s práškově naneseným povlakem. Její ovládací

jednotka je umístěna níže: to ulehčuje obsluhu

na ložné ploše nákladního automobilu.

More magazines by this user
Similar magazines