Kronika - Splitsko-dalmatinska županija

dalmacija.hr

Kronika - Splitsko-dalmatinska županija

4 kronika sdžKRONOLOGIJA DOGAĐAJA1. svibnjaMeđunarodni praznik rada.3. svibnjaVeleposlanica Australije posjetila Županiju.Održana manifestacija „Dani hrvatske male brodogradnje“.4. svibnjaSveti Florijan, zaštitnik od požaraSveti Florijan - zaštitnik je od požarne opasnosti.Zbog vjedra kojim gasi požar zaštitnik dimnjačara,vatrogasaca, bačvara i pivara. Smatra se takođerzaštitnikom od oluje, neplodnosti polja i poplava.8. svibnjaMeđunarodni dan crvenog križa9.svibnjaMeđunarodni dan pobjede nad fašizmomDan Europe11.svibnjaMajčin danProslava Majčinog dana u svijetu, duboko je ukorijenjenakod mnogih naroda. Prvi zapisi spominjuproljetne proslave drevnih Grka u čast božice Ree,majke bogova. Kako se kršćanstvo počelo širiti Europom,tako se i proslava promijenila, i počela seslaviti Majka Crkva - duhovna snaga koja je dalaživot i štiti od zla. Tijekom vremena ljudi su počelislaviti majke, jednako kao i crkvu. U Americi, Majčindan se od 1872. slavio kao dan posvećen miru.Američki predsjednik Woodrow Wilson je 1914. godineproglasio Majčin dan nacionalnim praznikom.Mnoge zemlje Širom svijeta proslavljaju Majčin danna različite datume u godini, ali većina europskihzemalja proslavlja ga druge nedjelje u svibnju.14. svibnjaOdržana konstituirajuća sjednica Savjeta mladihSplitsko-dalmatinske županije.15.svibnjaMeđunarodni dan obiteljidanas uputio je hrvatskim herojima,te istaknuo nemjerljivuvažnost njihove svete žrtve."Očuvanje identiteta i opstojnosti,poziciranje na putu premačlanstvu u Europskoj zajednici,zadaće su koje smo dužniispuniti" kazao je predsjednikSkupštine Sapunar.Župan Ante Sander čestitajućiDan državnosti takođerse sjetio hrvatskih branitelji svih onih kroz povijest kojižupanijska skupštinaSVEČANODAN DRŽAVNOSTI REZajedničkom svečanomsjednicom Županijske skupštineSplitsko-dalmatinske županijei Gradskog vijeća GradaSplita u Vili Dalmaciji obilježenje 24. lipnja Dan državnostiRepublike Hrvatske.Predsjednik Županijskeskupštine Petroslav Sapunaru svom obraćanju nazočnimaposebnu zahvalnost za stvaranjeHrvatske kakvu imamosu svojim likom, djelom i žrtvomgradili ono što mi danasimamo: Hrvatsku. "Imamoposebnu odgovornost voditidržavu, te nemamo pravo napesimizam", istaknuo je župan.Kazao je kako , trebamostvarati pozitivno, optimističnoozračje, te tako doprinositinapretku gospodarstva i težitika cilju ulaska Hrvatske u Europskuuniju.Nazočnima su čestitali Dandržavnosti Nevenka Bečićpredsjednica Gradskog vijećaGrada Splita i splitski gradonačelnikŽeljko Kerum.Želeći istaknuti važnost obitelji za život svakogčovjeka Ujedinjeni narodi su svojom rezolucijom1993. godine, proglasili 15 . svibanj Međunarodnimdanom obitelji . Dan obitelji u svijetu je prvi putSvečanoj sjednici predhodiloje polaganje vijenaca kodspomen ploče na Narodnomtrgu (Pjaca), na gradskom groblju"Lovrinac" (kod središnjeg


županijska skupštinakronika sdž5OBILJEŽENPUBLIKE HRVATSKEkriža i na Groblju braniteljaiz Domovinskograta. Na platou ispredPrirodoslovnog muzejana Marjanu upriličenoje podizanje zastaveRepublike Hrvatske uzintoniranje državne himne"Lijepa naša".A. M. ŠkorićKRONOLOGIJA DOGAĐAJAobilježen 1994. godine pod sloganom “Da obiteljskidan ne čine stvari nego srdačni odnosi roditelja idjece” . Od onda pa sve do danas Ujedinjeni narodisvake godine obilježavaju Međunarodni danobitelji.16.svibnjaSv. Ivan Nepomuk, zaštitnik od poplava17. svibnjaIzaslanstvo Štajerske posjetilo Županiju18. svibnjaOtvorena prva tematska staza u Splitsko-dalmatinskojžupaniji.18.svibnjaMeđunarodni dan muzeja. U svijetu i kod nas obilježavase od 1977. godine prema odluci Generalnekonferencije ICOM - UNESCO-a.20. svibnjaŽupan Ante Sanader predao vozilo Udruzi „Sanus“.Europski Dan pomorstva. Europska unija prihvatilaje 2008. prijedlog o proglašavanju EuropskogDana pomorstva. U deklaraciji objavljenoj tim povodomnavedeni su razlozi proglašenja Dana pomorstva,među kojima se ističe važnost pomorstvau ekonomiji europskih zemalja, kao i potreba zanjegovim daljnjim razvojem, uz istodobnu zaštitumorskog okoliša.21.svibnjaSvjetski dan kulturnog razvitka.22.svibnjaDan zaštite prirode u Republici Hrvatskoj.29.svibnjaSvjetski dan športa.31.svibnjaPolaznici 12. naraštaja Ratne škole „Ban Josip Jelačić“posjetili ŽupanijuSvjetski dan nepušenja.4. lipnjaU okviru svog studijskog programa Pravnog fakultetau Splitu, studenti III godine Upravnog stručnogstudija, posjetili Županiju.Međunarodni dan nevine djece - žrtava agresije.Zgroženi brojem nevinih dječjih žrtava u Palestini iLibanonu, Ujedinjeni narodi su 19. kolovoza 1983.proglasili 4. lipnja Međunarodnim danom nedužnedjece žrtava agresije.


8 kronika sdžposjetiKRONOLOGIJA DOGAĐAJA25.lipnjaDan državnosti RepublikeHrvatske.Dan državnosti, 25.lipnja, u RepubliciHrvatskoj državnije blagdan kojim seobilježava povijesnaodluka Sabora donesenaistoga datuma 1991. godine.Povijesnoj odluci Hrvatskoga sabora o pokretanjupostupka razdruživanja od ostalih jugoslavenskihrepublika donesenoj 25. lipnja 1991. prethodila jetakva odluka građana Republike Hrvatske iskazanana referendumu održanom 19. svibnja 1991.godine.Više od 94 posto građana donijelo je sljedeću odluku:"1. Republika Hrvatska, kao suverena i samostalnadržava, koja jamči kulturnu autonomiju isva građanska prava Srbima i pripadnicima drugihnacionalnosti u Hrvatskoj, može stupiti u savez suverenihdržava s drugim republikama. 2. RepublikaHrvatska ne ostaje u Jugoslaviji kao jedinstvenojsaveznoj državi.“26.lipnjaOdržana V. županijska izložba stokeMeđunarodni dan protiv zloupotrebe droge. Obilježavase od 1987. godine, kada ga je ustanovilaGlavna skupština UN-a, a glavni mu je cilj potaknutiglobalnu borbu protiv droge, prenosi HRT.Procjenjuje se da u Hrvatskoj ima oko 30.000 ovisnika,a oko 50.000 osoba svakodnevno je na nekinačin povezano s drogom. Za liječenje ovisnika onarkoticima i borbu protiv kriminala povezanoga sdrogom Hrvatska godišnje potroši oko dvije milijardekuna.28. lipnjaDodijeljena priznanja Hrvatske gospodarske komoreŽupanijske komore Split za 2009. godinu.29. lipnjaOdržana 12. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinskežupanije.30. lipnjaU Mostaru, u Hercegovačko-neretvanskom kantonuu BIH, održanje, pod predsjedanjemIvanaJakovčića, istarskogžupana sastanakIzvršnogodbora Jadranskeeuroregije.Teme dnevnogreda bile su: projektiIPA Adriatico; Europska strategija za Jadrankao i VI. Skupština Jadranske euroregije.Sastanku Izvršnog odbora, u ime Splitsko-dalmatinskežupanije, nazočio je gosp. Visko Haladić, zamjenikžupana. Domaćin skupa bio je predsjednikVlade Hercegovačko-neretvanskog kantona gosp.Srećmo Boras.1. srpnjaNogometašice Ženskog nogometnog kluba „Marjan“posjetile Županiju.Za korištenje EU fondova važna dobraregionalna suradnjaZamjenik župana Visko Haladić primio je 15. svibnja izaslanstvo iz Štajerskekoje je predvodio mr Ludvig Rader, predstojnik Europskog odjelaVlade Štajerske. Na sastanku se govorilo ponajviše o suradnji dviju regijaSplitsko-dalmatinske županije i Štajerske.Zamjenik župana Haladić kazaoje kako mi već ostvarujemo suradnjusa Austrijom na planu plinofikacije,jer je jedna austrijska tvrtka dobilakoncesiju za izgradnju plinovoda.Naglasio je kako su nam, obziromda se Hrvatska nalazi pred ulaskomu Europsku uniju potrebna iskustvakoje ima Austrija, kako bi što boljeiskoristili pretpristupne fondove EU.Ludvig Rader, predstavio je članove izaslanstva Štajerske, te ukratko objasniopolitiku EU. Naglasio je kako je upravo regionalna suradnja važna kakobi se što više sredstava iz fondova pravilno iskoristilo. Naime, prema njihovimiskustvima važno je imati dobar plan, kako se ne bi dogodilo da se sredstvakasnije moraju vraćati, kao što je to bilo u slučaju Austrije. Dogovorilose kako će se uskoro organizirati uzvratni posjet hrvatskog izaslanstva uŠtajersku, jer je to najbolji način da se poduzmu konkretni koraci suradnje.U izaslanstvu Vlade Štajerske bili su: mr Nikolaus Hermann, konzulRepublike Hrvatske, mr Christa Eisner, dr Gerold Ortner, dr Hubert Isak i mrRudeger Fritzberg.Primanju su nazočili predstavnici Grada Splita zamjenica gradonačelnikaAnđelka Visković i pročelnica Službe za gospodarstvo, poduzetništvo irazvoj Grada Splita, te direktori razvojnih agencija Grada Splita i Splitskodalmatinskežupanije.Veleposlanica Australije posjetila ŽupanijuVeleposlanicu Australije Beverly Mercerprimili su 3. svibnja zamjenici županaLuka Brčić i Visko Haladić. Zamjenici suupoznali gošću sa karakteristikama Splitsko-dalmatinskežupanije, te sa mogućimoblicima suradnje, osim one kulturne kojaveć postoji. U Australiji živi puno Hrvata.To bi trebao biti temelj na kojem bi se razvijalagospodarska, turistička, znanstvena,te ostali oblici suradnje, naglašeno je prilikom ovog susreta. Ovo je bioujedno i nastupni posjet veleposlanice Mercer, obzirom da je na dužnoststupila prije četiri mjeseca.Kako je naglasila, nakon što je upoznala Zagreb i okolicu, sada je krenulau istraživanje i ostalih dijelova Hrvatske. Objasnila je kako želi obići sveregije, odnosno županije kako bi mogla pronaćinajbolji mogući oblik suradnje Australijei pojedine županije. Zamjenici su veleposlanicuupoznali i sa prioritetnim projektima iprogramima Županije: tehnološkim parkom,odlagalištem u Lećevici, te plinofikacijom županije.Također su je upoznali sa projektimakorištenja energije iz obnovljivih izvora, testrategijom ravnomjernog razvoja svih dijelovaSplitsko-dalmatinske županije.A-M. Škorić


posjeti kronika sdž 912. naraštaj Ratne škole „Ban Josip Jelačić“ na studijskom putovanju krozSplitsko-dalmatinsku županijuZamjenik župana Luka Brčić i savjetnik župana za branitelje DamirGabrić primili su 31. svibnja polaznike XII naraštaja Ratne škole„Ban Josip Jelačić“. Zaželio im je dobrodošlicu u ime župana, te ihkratko upoznao s aktualnim gospodarskim i kulturnim zbivanjima unašoj županiji, kako bi polaznici stekli cjelovit dojam o županiji. Naglasioje kako Županija ima odlične odnose i suradnju sa Oružanimsnagama RH, posebno sa Hrvatskom ratnom mornaricom.„Ovo je već tradicionalan posjet Splitsko-dalmatinskoj županiji usklopu studijskog putovanja polaznika“, kazao je zapovjednik školebrigadni general Slaven Zdilar. Ukratko je upoznao svoje domaćinesa radom škole, te kazao kako je ovo putovanje organizirano kako bise polaznici upoznali sa gospodarstvom, kulturom, te vojnom poviješćuŽupanije. Ratna škola najviša je strategijska razina izobrazbe, tenimalo ne zaostaje za onima u inozemstvu, a dokaz tomu je i nekolicinapolaznika stranaca, objasnio je brigadni general Zdilar.Ovom prilikom uručio je Splitsko-dalmatinskoj županiji zahvalnicuza iskazanu suradnju i potporu u provedbi studijskog putovanja XIInaraštaja Ratne škole. Primanju su nazočili kapetan bojnog brodaIvan Bakavić, načelnik, bojnik Ilija Smoljo, provedbeni časnik, te polazniciškole: brigadiri Vlado Kovačević, Igor Mandarić, Senad Fejzić,Siniša Jurković, Mario Andrić, pukovnici Slobodan Čurčija, MirkoZeljko, Dražen Batrnek, Petar Čiš, Marinko Žuža, Andrija Platužić,kapetan fregate Marinko Moćan, te Marin Vlasnović i Dražen Pezer.Sigurnost i razvijanje prijateljskih odnosa – glavna misijaPredstavnici skupine turske Ratne mornarice na čelu s kbb Farukom Doganom posjetili su 18. lipnja Županiju.U ime župana i Županije dobrodošlicu im je zaželio zamjenik župana Visko Haladić. Upoznao je delegacijusa trenutnim događajima u županiji, te im predstavio gospodarske grane županije vezane uz more: pomorstvo,turizam i brodogradnju. Zapovjednik skupine brodova Faruk Dogan kazao je kako je njihova zadaća očuvanjesigurnosti, ali i prvenstveno uspostavljanje prijateljskih odnosa sa državama Mediterana. Kao jedan od trenutnihzadataka istako je poboljšanje bilateralnih odnosa i prijateljstva između Hrvatske i Turske. Osim ZapovjednikaDogana susretu su nazočili kbb Orhan Arslan, kfr Kerem Eren, kfr Cem Okyay, brg Muammer Alper, te stn SilvijeGrgić časnik za vezu Hrvatske ratne mornarice.Ana-Marija Škorić


15. NAZOR10 kronika sdžprosvjeta, kultura i športPod visokim Pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH,dana 20., 21. i 22.svibnja 2010. godine održani su 15. po redu NAZOR0VI DANI2010. u Postirima.Uz 15. obljetnicu kontinuiranogodržavanja Nazorovih dana, obilježenaje i 20. obljetnica utemeljenjahrvatske državnosti, a u spomen i nahrvatskog pjesnika Vladimira Nazora.Kao što je poznato, Vladimir Nazorje posebno zaslužan za očuvanjekontinuiteta hrvatske državnosti,hrvatske kulturne baštine, a posebnohrvatskog jezika. Na tom planu VladimirNazor imao je odlučujuću ulogu.Djelo što nam ga je Nazor ostavio,daje nam snagu i poticaj u očuvanju svoje narodne biti, svoga hrvatskog jezika i našelijepe domovine Hrvatske.To je razlog da je krovna tema ovogodišnjih Nazorovih dana „VLADIMIR NA-ZOR – PJESNIK HRVATSKOG DOMOLJUBLJA“.U suradnji sa Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Splitu, po prvi put, realiziran jemeđunarodni znanstveni skup pod nazivom „ Nazor – književnost – jezik – povijest“ .Voditelj skupa bio je prof.dr.sc Joško Božanić.Po završetku I. djela znanstvenog skupa prof.dr. Petar Selem, predsjednik Nacionalnogodbora Nazorovi dani uručio je Plaketu „VLADIMIR NAZOR“ prof.dr.sc. JoškuBožaniću, zaslužnom za svekoliko izučavanje života i djela hrvatskog pjesnika VladimiraNazora.U dvorani Pastoralnog centra gdje se održavao Program znanstvenog skupa postavljenaje prigodna foto-izložba, Foto - sekcije učenika iz OŠ „Pučišća „ Pučišća.Prema dugogodišnjoj tradiciji, drugog dana Nazorovih dana održan je uobičajeniprogram posvećen rođenju pjesnika, koji je ujedno i Dan škole. U jutarnjim satima položenje vijenac na rodnu kuću Vladimira Nazora, kao i buket cvijeća ispred biste pjesnika.Nakon toga održan je program u Školi. Jutarnji program posvetili smo njegovanjučakavske poezije, u kojemu su osim učenika naše škole sudjelovali i učenici iz OŠ „Bijači“iz Kaštel Novog, koji su vrlo uspješno predstavili svoju školu.U suradnji sa svim osnovnim školama otoka Brača, provedena je Radionica „Čakavskostvaralaštvo“, na kojoj su učenici vrlo uspješno sastavili svoje uratke.Program završen je Pričiginskom pričom – „Picigamort“ učenice iz OŠ „Pučišća“.Nakon održanog jutarnjeg programa učenici i gosti razgledali su prigodnu tradicionalnuizložbu o životu i djelu Vladimira Nazora, izvannastavnim aktivnostima učenika,kao i izložbu nagrađenih literarnih radova sa 5. literarnog natječaja „Nazor i mi“, kao iizložba radova učeničke zadruge „Polježice“.Temeljem provedenog 5. po redu literarnog natječaja „NAZOR I MI“kojega je objavila Agencija za odgoj i obrazovanje, u Natječaju su sudjelovale 32 škole,sa ukupno prijavljena 64 uratka iz osnovnih škola diljem Republike Hrvatske.Povjerenstvo u sastavu : dr.sc. Lucija Puljak – predsjednica i članovi prof. Gita Dragičevići prof.Mila Biočina nagradilo je 3 najuspješnija literarna rada, i to;1. MJESTO osvojio je JOSIP REŠETAR, uč.8.a raz. OŠ „Vrgorac“ iz Vrgorca, sliterarnim radom „OSTAVŠTINA“ uz mentoricu prof. Jasnu Sušac.2. MJESTO osvojila je DARIJA POSAVEC, uč.5.a raz. OŠ „Ivana RangeraKamenica“ iz Lepoglave, s literarnim radom „VOZEL“ uz mentoricuprof. Mirjanu Posavec.OSTAVŠTINAGledam ga u sebi,dotičem dlanom njegovu misaoželeći pronaći puti dubinu njegovih traženjaOn i jasuza u iznenadnom obratui osmijeh u neobjašnjivu susretuŽivim ga…Vidim ga na litici iznad Postirau cvijetu izniklom u suhoziduu dodiru Neba i Goreu otocima koji ispod plivajukao arke vođene ljubavljuBrodice u luci pijuSjećanje stoljećakrik galebaletutiha moraMiris lavande i ciklama u kašteluZvijezde se igrajuVidova gora gleda,zastava najavljuje zoru…More prima titranje svemira…Ispovijeda se…Tražim tvoju zvijezdu svemirau pjesmi cvrčka i mirisu mora…da je mišlju dotaknem…Teško i radosno nosimostavštinuŠtap i Torbupo Tvojem otoku…Štap crta krugove Nadei Vjere, a torba skrivasrca glas…Hoću li ja, Tvoj nerođeni sin,uspjeti dotaknuti Tvoj san?Josip Rešetar, 8.aOŠ "Vrgorac" - VRGORACMentor: Jasna Sušac3. MJESTO, osvojila je DRAGANA ZELALIJA, uč. 8.a raz. iz OŠ „MajstoraRadovana“ iz Trogira, literanim radom „DA SE NAZOR DANAS VRA-TI“ uz mentoricu prof. Ivanom Miše.


prosvjeta, kultura i športOVI DANIkronika sdž11VOZELVozel.Ima vozel v meni.Čubi.Muči.Spi.Edpetljati ga nemre saki.Ima vozel v meni.Zavezuni.Zavozluni.Jaki.Sviet je liepe meste.Liepa bi ga rieč mogla edpetljati.Darija Posavec, 5.aOŠ Ivana Rangera Kamenica- LEPOGLAVAmentor: Mirjana PosavecRječnik (kajkavsko narječje):vozel – čvorv meni - u meničubi - šuti, stoji i gledamuči – šutispi – spavaedpetljati – raspetljati,odpetljati, razvezatinemre – ne možesaki – svatkozavezuni – zavezanzavozluni – zamršenijaki – jaksviet – svijetliepe – lijepomeste – mjestoliepa – lijeparieč - riječDA SE NAZOR DANAS VRATIDosa bi u moj Trogir.Besida bi odila od covika do covikaCejad inkantana.Ni jenoga juskoga glasa.Konfužjun.A onda…Ziv je! Ziv!Zvizdan i Svevišnji gledadu oodzgar.A i Mande Šaperana – vavik iza škuri.Smije se Nazor.Sluša.Pismu cvrcka u granama borik i maslin.Gušta u pini o mora, teplini škrape.I misli…Jopet zivot jema smisal.Dragana Zelalija, 8.aOŠ Majstora Radovana - TROGIRMentor: Ivana Mišebesida – pričaodit – ićicovik – čovjekcejad – narodinkantan – začuđenjuski – ljudskikonfužjun – zbrkaodozgar – oodzgovavik – uvijekškure – griljeborik – boroviteplina – toplinajopet – opetguštat – uživatijema – imasmisal – smisaoZa svoje literarne radove, nagrađenim učenicima i njihovim mentorima podijeljene su Diplome „Vladimir Nazor“, kao iučenicima 8. razreda MARINI ŠANTIĆ, MARIJI GLAVINIĆ, IVANI JELINČIĆ i ZORANI PETKOVIĆ za odličan uspjeh i uzornovladanje tijekom osmogodišnjeg školovanja.Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa RH, Ministarstvu kulture RH, Agenciji za odgoj i obrazovanje, Splitsko-dalmatinskojžupaniji i općini Postira uručene su ZAHVALNICE za dugogodišnju suradnju i sufinanciranje Nazorovih dana.Pod visokim pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, u subotu, 22. svibnja 2010. održan je ZAVRŠNISVEČANI PROGRAM na kojemu je održan kulturno-umjetnički i zabavni program povodom 15. godišnjice kontinuiranogodržavanja Nazorovih dana i 20. obljetnice HRVATSKE DRŽAVNOSTI za čiju su neovisnost i samostalnost položene velikežrtve.Za tu obljetnicu učenici Dramske skupine Škole izveli su Recital „Pjesma o narodu hrvatskome“ uz nastup Crkvenogzbora.U programu su sudjelovali i folklorna skupina škole, učenici Glazbene škole i novoosnovana muška klapa „Morbin“ izDonjeg Humca.S ponosom se može ustvrditi da se “Nazorovi dani” osmišljavaju, organiziraju i realiziraju ne samo kao bračka i županijska,već su odavno postali svehrvatska kulturno-prosvjetna manifestacija.Ravnatelj Školei Predsjednik Organizacijskog odbora"NAZOROVI DANI"Andrija Biličić


12 kronika sdžprosvjeta, kultura i športUSPJEŠNI SPORTAŠI POSJETILI ŽUPANIJUNogometašice nogometnog kluba „Marjan“Dana 1. srpnja župan Ante Sanader, te njegovi zamjenici Luka Brčić Visko Haladićprimili su nogometašice Ženskog nogometnog klub „Marjan“ Split. Nogometašice suprvakinje Dalmacije, a na državnom prvenstvu zauzele su visoko 3. mjesto pobjedivšiDinamo. Župan je dao podršku talentiranim nogometašicama, te kazao kako će Županijadati podršku klubu u njegovom daljnjem radu, što se osobito odnosi na traženjeadekvatnog nogometnog terena za trening. Županija je nagradila klub za dosadašnjeuspjehe sa 10.000 kuna. Trener i tajnik kluba Jozo Pirić upoznao je domaćine saradom kluba, te se zahvalio na pomoći i podršci. Primanju su nazočile članice nogometnogkluba: Anela Lubina, kapetanica, Ana Gruica, kapetanica prve ekipe, LucijaMudrinić, kapetanica mlade ekipe, Antonija Apić, Fani Bajić, Elizabeta Balić, PetraBarbir, Kate Barišić, Bruna Čurić, Ana Dujmović, Antonela Goreta, Anamarija Mišetić,Dora Sikavica, Antonija Vardić, Valentina Vranešević, Andrijana Zovko, te potpredsjednikkluba Ante Lubina, savjetnikZdravko Reić i članicaIzvršnog odbora Julija Stapić-Katić, te Zdravko Omrčen,pročelnik Upravnog odjela zaprosvjetu, kulturu i šport.Prvaci Europe u jedrenjuPrvake Europe u jedrenju, Tinu Mihelić, članicu JK Labuda i Tonća Stipanovića člana JK Mornar primili su 2.srpnja zamjenici župana Luka Brčić i Visko Haladić. Ovu laskavu titulu mladi jedriličari osvojili su na europskomprvenstvu u Talinu u Estoniji i to Tina u klasi Laser Radial, a Tonći u klasi Laser. Koliko truda je uloženo u ovajveliki sportski uspjeh svjedoči i činjenica da ovi vrhunski sportaši znaju imati trening i po tri puta dnevno. O tomei o radu klubova Labud i Mornar zamjenike župana upoznali su njihovi treneri.„Zadovoljstvo nam je vidjeti vas nakon postizanja vrhunskih rezultata, što zahtjeva i mnogo odricanja, jer kakoznamo sportaši ste, ali ste i studenti sportaši“, kazao je zamjenik Haladić čestitajući jedriličarima. Zamjenik Brčićkazao je kako uspjeh nije došao samo od sebe. „Nadamo se da će vaš primjer slijediti naši mladi, jer vaše odricanjese isplatilo“, naglasio je Brčić.A-M. Škorić


gospodarstvokronika sdž13DODIJELJENA PRIZNANJA HRVATSKE GOSPODARSKE KOMOREŽUPANIJSKE KOMORE SPLIT ZA 2009. GODINUDana 28. lipnja 2010. godine u prostorijama Hrvatske gospodarske komore – Županijske komore Split održanaje svečana sjednica Gospodarskog vijeća Županijske komore Split. Tom prilikom dodijeljena su priznanja ŽKSplit najuspješnijim trgovačkim društvima u prošloj godini te priznanja za inovaciju.Dobitnici plakete Zlatna kuna Županijske komore Split za 2009. godinu su: Mesna industrija Braća Pivacd.o.o. Vrgorac – plaketa Zlatna kuna za najuspješnije trgovačko društvou kategoriji velikih trgovačkih društava, Apfel d.o.o. Makarska –plaketa Zlatna kuna za najuspješnije trgovačko društvo u kategorijisrednjih trgovačkih društava, Pro integris d.o.o. Split – plaketa Zlatnakuna za najuspješnije trgovačko društvo u kategoriji malih trgovačkihdruštava i Banko d.o.o. Split za inovaciju – Lamelni stroj s mirujućim irotirajućim dijelovima cilindra – plaketa Zlatna kuna za inovaciju.Mesna industrija braća Pivac tri je puta osvajala priznanje ŽK Splitu kategoriji najuspješnije srednje županijske tvrtke te dva puta u kategorijivelike tvrtke. Šesto je priznanje po redu primio član UpraveNeven Pivac, a uručila ga je predsjednica ŽK Split Jadranka Radovanić.Direktoru tvrtke Apfel Miji Pašaliću plaketu Zlatna kuna u kategorijinajuspješnijeg srednjeg trgovačkog društva u prošloj godini predao jezamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije Visko Haladić. TvrtkaApfel utemeljena je 1996. godine sa sjedištem u Makarskoj, a trenutnozapošljava 125 zaposlenika.Splitski Pro Integris dobitnik je plakete Zlatna kunau kategoriji malih trgovačkih društava, a plaketu je izvršnom direktoru Ivanu Višiću uručio zamjenikgradonačelnika Grada Splita Jure Šundov. Pro Integris je inženjering tvrtka fokusirana na područjaautomatizacije elektroenergetskih postrojenja, obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti.Plaketu Zlatna kuna za inovaciju prokuristu tvrtke Banko Anti Boškoviću predao je rektor Sveučilišta u SplituIvan Pavić. Banko je osnovan 1991. godine sa sjedištem u Splitu, a temeljne djelatnosti su proizvodnja pneumatskihbrusilica, trgovina dijelovima i investicijskom opremom iz područja strojarstva te razvoj novih proizvoda.U ime dobitnika na priznanjima je zahvalio Neven Pivac, član Uprave Mesne industrije braća Pivac d.o.o.Priznanja su uručena temeljem vrednovanja jedinstvenih kriterija na području cijele Hrvatske (likvidnost,zaduženost, aktivnost, profitabilnost, zaposlenost, analiza prihoda, snaga trgovačkog društva, nematerijalnaimovina i materijalna imovina) i to velikim trgovačkim društvima iznad 250 zaposlenih, srednjim od 50 do 249zaposlenih i malim do 49 zaposlenih.A-M. Škorić


14 kronika sdžgospodarstvoV. ŽUPANIJSKA IZLOŽBA STOKE SINJ 2010.Dana 26.06.2010. godine na hipodromu u Sinju održana je V. županijska izložba stoke “Sinj 2010.“ podpokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoje, te Splitsko-dalmatinske županije.Organizatori ove izložbe bili su Hrvatska poljoprivredna agencija, Udruga proizvođača mlijeka Dalmacije iGrad Sinj.Izložbu je svečano otvorio zamjenik župana Splitsko – dalmatinske županije Luka Brčić. U govedarskomdjelu izložbe predstavljene su četiri kolekcije, dvije kolekcije smeđe i dvije holstein pasmine sa sveukupno15 grla, koja su ocjenjena i rangirana, te 3 grla pasmine buša, u prikazu. Sva nagrađena grla po kolekcijamadobila su diplomu Hrvatske poljoprivredne agencije koje je uručio ravnatelj mr. sc. Zdravko Barać, te novčanenagrade od organizatora.U kolekciji krava holstein pasmine, prvu nagradu osvojilo je grlo kataloškogbroja 5. vlasnika Ivan Putnik iz Brnaza. Krava MELISA, HR 1101243736 oteljenaje 23.09.2006. a otac joj je LEONARDO HB 440.Uzgajivač „NENA OBRT“ ČITLUK osvojio je i prvunagradu u kolekciji krava smeđe pasmine sa grlomkataloškog broja 8. Krava HR 7101468805 oteljena je06.10.2007. a otac joj je JOP HB 0787.U kolekciji steonih junica holstein pasmine, prvu nagraduosvojilo je grlo kataloškog broja 17. vlasnika IvanPutnik iz Brnaza. Junica TILI HR 8101365411 oteljena je04.07.2007. a otac joj je KING HB 0064.Uzgajivač „NENA OBRT“ ČITLUK, osvojila je i prvunagradu u kolekciji steonih junica smeđe pasmine sagrlom kataloškog broja 19. Junica HR 3101550968oteljena je 19.05.2008. a otac joj je EVOS HB 0820.Za šampionsko grlo izložbe proglašena je kravaholstein pasmine kataloškog broja 2 vlasnikaIvan Putnik iz Brnaza. Krava GOLUBICA HR2100561809 oteljena je 26.09.2003 a potomakbika LEONARDO HB 440.I ove godine predstavljena je pasmina buša. Grlasu izložili uzgajatelji Špiro Livaja iz Lećevice i AnticaBabić iz Studenaca.U ovčarskokozarskom dijelu izložbe predstavljeno je 8 kolekcijaovaca dalmatinske pramenke i šest kolekcija koza pasmineHrvatska šarena koza.Prvonagrađena kolekcija ovaca je kolekcija uzgajivača ŽeljkaVuletića iz Maovice, dok je prva nagrada u kolekciji ovnovadodijeljena ovnu žb. 711129124 uzgajivačice Koviljke Perković izKoljane. Najljepšom kolekcijom koza proglašena je kolekcija uzgajivačaAnte Vitića iz Obrovca Sinjskog dok je za najboljeg jarcaizabran jarac uzgajivača Zdravka Samardžića iz Maovice.


gospodarstvokronika sdž15ODRŽAN PRVI GOSPODARSKI FORUMSPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEPrvi Gospodarski forum Splitsko-dalmatinske županje u organizaciji Agencije za razvoj Splitsko-dalmatinskežupanije održan je 19. svibnja na Ekonomskom fakulteta u Splitu. Glavna tema foruma bila je regionalnirazvoj, a okupljene gospodarstvenike i predstavnike vlasti u prepunoj dvorani pozdravio je dekan Ekonomskogfakulteta dr.sc. Branko Grčić.“Broj ljudi koji se ovdje okupio govori o tome koliko je danas aktualna tema gospodarskog razvoja. Gledajućiteme ne možemo se oteti dojmu da su pogođene one ključne za ovo područje - brodogradnja i turizam“,rekao je dekan Branko Grčić.Forum je otvorio župan Splitsko-dalmatinske županije Ante Sanader. - Mi trebamo naći rješenje, a kolikoće kvalitetno ono biti, toliko ćemo kvalitetno ići dalje. Našabudućnost i naša strateška odrednica jest razvoj gospodarstvatemeljen na znanosti jer je u tome najbolja dobit i dobiva se najvećagospodarska vrijednost - poručio je domaćin skupa župansplitsko-dalmatinski Ante Sanader. U izlaganju je župan gospodarstvenikepozvao na zajedništvo istaknuvši kako se sve županijskesnage moraju usmjeriti upravo prema razvoju.Glavna tema foruma bio je regionalni razvoj, a predavanja subila podijeljena u nekoliko jedinica. U prvoj pod nazivom Regionalnarazvojna politika – Mjere javnog sektora za razvoj regijesvoja su izlaganja održali: Voditeljica Odsjeka za pripremu i provedbuprojekata MINGORP-a Jasminka Keser, direktor Agencijeza razvoj SDŽ Srećko Radnić, izvršni direktor za specijalne projekteMcCann Ericksona Edvin Jurin, ekonomski analitičar Damir Novotny ujedno i službeni voditelj foruma,ravnatelj Uprave za integrirani regionalni razvoj Ivo Žinić (MRRŠVG), direktor BICRO-a Dalibor Marijanović,zamjenica ravnatelja APIU-a Božica Lapić, te predsjednik Uprave HBOR-a Antun Kovačev.Izlaganje o regionalnim razvojnim projektima u kojem se govorilo o modelima potpore malom i srednjempoduzetništvu, te razvojnim projektima u SDŽ, održao je stručni savjetnik UO za gospodarstvo, razvitak i Europskeintegracije SDŽ, mr.sc. Branko Ora. O stanju i perspektivama brodograđevne industrije SDŽ govorio jeprof. Ivica Veža, a o maloj brodogradnji predsjednik Udruženja male brodogradnje pri HGK Boris Vukušić.Razvoj u turizmu Splitsko-dalmatinske županije bila je tema o kojoj je izlagao direktor TZ SDŽ Mili Razović,a svoje su tvrtke predstavili i primjeri najbolje prakse iz županije: Banko, Adria Winch, Trenton, Sardina Postira,Pomak, Splitska banka, CEMEX i Zračna luka Split-Kaštela.Po završetku izlaganja održana je i rasprava koju je vodio glavni urednik medijskog pokroviteja GF-a MiodragŠajatović.Gospodarskom forumu nazočili su predsjednik Županijske skupštine Petroslav Sapunar i zamjenik županaVisko Haladić.Splitsko-dalmatinska županija među prvih10 južnoeuropskih regija po privlačenju stranih ulaganjaPrema ocjenama specijaliziranog časopisa za izravna strana ulaganja, FDIMagazine, koji je 2001. godine pokrenula Financial Times grupa, Splitsko-dalmatinskažupanija svrstana je u “Top 10” južnih europskih regija u kategoriji strategijepromocije stranih ulaganja u sklopu natječaja za Europski grad i regiju budućnostiza 2010./11. godinu.FDI Magazine svake godine objavljuje natječaj za izbor europskoga grada iregije budućnosti u kontekstu privlačenja stranih ulaganja. Tijekom 2009. godinena natječaj se prijavilo 233 grada i 142 regije. Agencija za razvoj SDŽ je u prijaviSplitsko-dalmatinske županije prezentirala mjere koje provodi za poticanje stranihulaganja i mogućnosti koje stoje na raspolaganju stranim investitorima.Najbolje ocijenjeni su London kao europski grad budućnosti i jugoistočni dioVelike Britanije kao europska regija budućnosti. Na ljestvici najboljih 10 južnoeuropskihregija najbolje su ocijenjene regija Comunidad de Madrid iz Španjolske iPiedmont iz Italije.Agencija za razvoj SDŽ


16 kronika sdžturizamGLAVNI PLAN RAZVOJA TURIZMA SP- Izvješće oNa 18.sjednici skupštine Splitsko-dalmatinske županije, 13.03.2007 usvojen je:Glavni plan razvoja turizma (koji se može naći i na web stranicama www.dalmatia.hr).Glavni plan razvoja turizma Splitsko-dalmatinske županije namijenjen je svim ključnim subjektima u turističkomsektoru i s njim povezanim djelatnostima.To je plan reorganizacije, razvoja i promocije turističke industrije za područje Splitsko-dalmatinske županije.Posebni naglasak stavljen je na razvoj otoka i zaleđa.U izradi ovako važnog i strateškog plana razvoja turizma za područje cijele županije uključene su bile sve jedinicelokalne samouprave te lokalne turističke zajednice, te su svi zajedno dali u otvorenoj raspravi svoje viđenje istoga.Glavna vizija razvoja turizma za razdoblje slijedećih 10-15 godina:Preobraziti Srednju Dalmaciju u turističku destinaciju koja posluje u većem dijelu godine i na taj način osiguravadugoročnu profitabilnost i održivost turizma u interesu svih uključenih subjekata.Postati miljenicom turističkog tržišta ujedinjene Europe nudeći:- iskreno domaćinsko gostoprimstvo- jedinstvena i neponovljiva iskustva boravka na kopnu i na moruSukladno gore navedenoj viziji ključni ciljevi za isti vremenski period su:Smanjiti sezonalnost turističkog poslovanja smanjenjem udjela tradicionalnog proizvoda sunca i mora u ukupnomturističkom prometu;Povećati zaposlenost i omogućiti razvoj profesionalnih karijera menadžmenta i zaposlenih unutar turističke i hotelskeindustrije;Podići standardne performanse profitabilnosti hotelske i ugostiteljske ponude;Razviti nove proizvode, usluge i cjelovit lanac vrijednosti destinacije na razini svjetskih konkurentskih standarda inajboljih praksi;Održati i unaprijediti današnje kapitalne prirodne, kulturne i infrastrukturne vrijednosti srednje Dalmacije.Ne postoji zakonska obaveza prihvaćanja Glavnog plana razvoja turizma Splitsko-dalmatinske županije, kao nisličnih planova u drugim županijama, ali zato aktivno radimo da Glavni plan razvoja turizma bude prihvaćen i da zaživiu svim općinama i gradovimaU 2008. i 2009. godini je Splitsko-dalmatinska županija i Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije odlučilauključiti kao i dosada, sve odgovorne subjekte u provođenje Glavnog plana razvoja turizma, pa je tako koristeći institutturističkog vijeća, na čelu sa članom poglavarstva za turizam, dr. Antom Nosićem organizirala i provela 4 tematskei proširene sjednice Turističkog vijeća turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije. Na te sjednice su pozvanigradonačelnici, načelnici, predstavnici državne uprave, policije, lokalnih turističkih zajednica, djelatnika u turizmu iostalih predstavnika relevantnih subjekata za razvoj turizma.Dakle , u Trilju je u ožujku 2008. održana tematska sjednica Turističkog vijeća Turističke zajednice Splitsko-dalmatinskežupanije na temu razvoj i perspektiva ruralnog turizma u Dalmatinskoj zagori.Nakon što je agencija Horwath HTL sa sjedištem u Zagrebu predstavila koncept Glavnog plana za razvoj ruralnogturizma potpisan je ugovor između.u agencije i TZ županije kojim je prihvaćen plan razvoja ruralnog turizma za područjeSplitsko-dalmatinske županije.Prema predloženom planu razvoj turizma bi se trebao bazirati na nekoliko turističkih atrakcija a kao takve navedenesu crkve srednje Dalmacije, jezera Imotske krajine, Sinjska Alka, Tematski park ";101 dalmatiner"; koji bi se trebaograditi na čvorištu ceste A1 i zamišljen je kao zabavno-rekreacijski park za goste i stanovnike Dalmacije, Športskorekreacijskicentar ";Cetina"; uz rijeku Cetinu te projekt Poljička republika kao svojevrsni povijesni muzej Dalmatinskezagore.Druga sjednica je održana u Makarskoj na temu razvoja Makarske rivijere na kojoj je skup pozdravio makarskigradonačelnik dr. Marko Ožić Bebek s naglaskom da Makarske mora nastaviti trendu u svijetu prepoznatljivih manifestacija,najbolje turističke promidžbe kao što je skorašnji ATP turnir ili festival stripa. Da u turističkom gospodarstvu ima


turizamLITSKO – DALMATINSKE ŽUPANIJErealizaciji -kronika sdž17još puno prostora za poboljšice, posvjedočile su brojne rasprave sudionika. Na kraju je predstavljena studija glavnograzvoja turizma Makarske rivijere koja je rađena sukladno Glavnom planu razvoja turizma.Ostale sjednice su održane u gradu Hvaru i Supetru na Braču.Osim toga održana su i 2 sastanka Konkurentskog kluba turizma Splitsko-dalmatinske županije na kojem su seokupili zajedno najznačajnije hotelske kuće, agencije, turističke zajednice, gradovi i općine. Ti sastanci su održani uhotelu Lav i Hotelu Park sa sljedećim temama:1.) Dostupnost destinacije – mogućnosti poboljšanja zračnog prijevoza2.) Destinacijski menadžment - kreiranje konkurentnije i kvalitetnije ponudeDestinacijske menadžment kompanije – stvaranje ponude u destinaciji i povezivanje sa nosiocima smještajnihkapacitetaCity-breaks(Gradski kratki odmori), marletinški materijal(brošura i web)Kulturna ponuda- događanja, muzeji, lokaliteti i druga ponuda u zimskom periodu,- Strategija razvoja i upravljanja događanjima na području srednjeDalmacije3.) Ljudski resursi i edukacija - organizacija specijaliziranih tečajeva za bijelo osobljeNajvažniji projekti Glavnog plana razvoja turizma Splitsko.-dalmatinske županije koji su se realizirali do 2010. godinesu: Razvijanje Internet portala(uloženo preko 380 000 kn),Kreiranje marke i stvaranje imidža(Srednja Dalmacija– Srce Jadrana); i izrada STRATEGIJA razvoja turizma, odnosno Strategije ruralnog turizma Splitsko - dalmatinskežupanije Strategije kulturnog turizma Splitsko - dalmatinske županija i plana upravljanja plažama SDŽ.U 2010. godini se planiraju i provode sljedeći projekti: Projekt „Domus Bonus“ i Projekt provođenja strategije razvojakulturnog turizma kroz Projekt Tematskog interpretativnog okvira i Projekt “Genius loci” – urbano opremanje iinterpretacija kulturno- povijesnih lokaliteta( Starogradsko polje- hor i jezgra grada Trogira).IZVOR: Upravni odjel za pomorstvo i turizam


18 kronika sdžturizamPROMOCIJA DALMATINSKOG TURIZMA U LONDONUHrvatsko – Britansko društvo Split u suradnji sa Splitskodalmatinskomžupanijom, Britansko- Hrvatskim društvom izLondona i British-Croatian chamber of commerce organiziraloje 12. svibnja 2010. projekt „PROMOCIJA DALMATINSKOGTURIZMA U LONDONU „ koji ima za cilj promociju našeg turizmapred najvišim uzvanicima iz područja kapitalnih investicija,turizma i bankarstva, kako bi se razvio turistički i gospodarskipotencijal u Splitsko-dalmatinskoj županiji.U samom srcu Londona, pored Tower bridge-a predstavnikSplitsko-dalmatinske županije Joško Stella predstavio jenajznačajnije turističke projekte Splitsko-dalmatinske županijepred zainteresiranim ulagačima, bankarima , predstavnicimaraznih fondovai turističkima g e n c i j a m a .Veliku zainteresiranost pokazala je i rasprava koja je uslijedilanakon prezentacije u kojoj je predstavnik županije odgovarao nabrojna pitanja uzvanika. Nakon same prezentacije zbog velikoginteresa uzvanika i domaćina prezentacije Britanske gospodarskekomore, Splitsko-dalmatinska županija je pozvana da održi jošjednu prezentaciju u sljedećih 6 mjeseci.DANI KULTURNOG TURIZMANakon Splita i Rijeke, Varaždin je prvi kontinentalni grad u kojem održao nacionalni Dan kulturnog turizma.Tim povodom održan je stručni skup „Kulturni turizam - korak dalje“ na kojem je sudjelovalo 150 turističkih djelatnikai djelatnika u kulturi iz Hrvatske, Španjolske i Austrije.„Hrvatski kulturni turizam sustavno se razvija posljednjih godina, ali posao nije gotov“ rekao je predsjednik Savjetaza kulturni turizam Hrvatske turističke zajednice Dragan Magaš.Naglasio je kako smatra da je Hrvatska dosta iskoristila vrijednostipod zaštitom UNESCO-a, dok na ostalom, kao što su gastronomijai uopće tradicionalni stil i način života, trebamo još raditi. Da kulturniturizam nije zanemariva grana u turizmu govori i podatak kako je 43milijuna putovanja godišnje u Europi motivirano kulturom.Ovom prilikom predstavljeni su i rezultati istraživanja "Tomas kulturniturizam 2008." kojeg je za Ministarstvo turizma izradio zagrebačkiInstitut za turizam.Namjera je da se na nacionalnom "Danu kulturnog turizma" razmijeneznanja i informacije unutar sektora, stvori pozitivna klimana nacionalnoj i regionalnojrazini koja podržava razvoj kulturno-turističkih proizvoda, podigne razinasvijesti stanovništva o važnosti očuvanja kulturne baštine i time zajednopridonesemo razvoju ukupnog kulturno-turističkog proizvoda.Susretu u Varaždinu nazočio je Joško Stella iz Odjela za pomorstvo iturizam Splitsko-dalmatinske županije, a naša županija bila je istaknutakao jedina koja ima Strategiju razvoja kulturnog turizma i stručno napravljenpopis svih kulturno-turističkih lokaliteta.Pripremili: J.Stella i A-M.Škorić


turizam kronika sdž 19OTVORENA PRVA TEMATSKA STAZA USPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJIZadnjih nekoliko godina na području naše županije,izražen je veliki interes turista za aktivnimodmorom. Kako u svijetu vlada trend „povratka prirodi“,javila se potreba za izradom i obilježavanjemtematskih staza, kako bi turisti koji žele upoznatikrajobraze područja u kojem borave, a istovremenoi uživati u lokalnoj kulturi. Takve staze odlična sunadopuna turističke ponude u ruralnim i i primorskimmjestima, te su jedan od elemenata produženjai poboljšanja turističke sezonePrva takva staza u Splitsko-dalmatinskoj županijiotvorena je 18. svibnja u Zakučcu, kraj Omiša.Poučna staza nazvana „Sv. Leopold Mandić“ duljine2,6 km, kruži krajobrazom kanjona rijeke Cetine,te posjetiteljima, u razgledanju prirodnih i kulturnihobilježja, nudi 9 poučnih tabli, 11 odmorišta i 5 vidilica.Prva je od 22 tematske staze Zagore planiranestrategijom razvoja turizma Splitsko-dalmatinskežupanije. Njezino uređenje, ostvareno u suradnji sa županijskom Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenimprirodnim vrijednostima, vrijedno 200.000,00 kn, financirano je, s polovicom iznosa, iz Županijskog proračunadok su s ostalih 50% doprinijeli Grad Omiš, te omiška Turistička zajednica. Stazu „Sv. Leopold Mandić“ otvorio jezamjenik župana Visko Haladić. U prigodnom govoru istaknuo je kako je Splitsko-dalmatinska županija, tijekomprotekle 4 godine, u program tematskih staza Zagore uložila više od milijun kuna. Pred skorim dovršenjem su jošdvije – na području Vidove gore na Braču, te Imotskih jezera, dok su ostale u izgradnji. Program uređenja tematskihstaza Zagore, kao projekt MedPath, Splitsko-dalmatinska županija prijavila je i na natječaj za financiranje izpred pristupnih fondova EU kroz program IPA, vrijedan oko 12, 2 milijuna Eura.Otvaranju poučne staze „Sv. Leopolda Mandića“ nazočili su i gradonačelnik grada Omiša Ivan Škaričić, ravnateljJavne ustanove Ivan Gabelica i Joško Stella, iz UO za pomorstvo i turizam Splitsko-dalmatinske županije.A. RošinA-M. Škorić


20 kronika sdždogađaji, susreti„DANI HRVATSKE MALE BRODOGRADNJE“Manifestaciju koja se održala drugugodinu za redom u marini hotela „Le Meridien“Lav otvorio je župan Ante Sanaderkazavši „Dok drugi sajmovi jedva opstaju,a neki se i gase, ovaj raste!“.„Brodogradnja je naša budućnost istrateška odrednica županije. To ću podržavatisvim snagama, jer nemamo niautomobilsku ni avionsku industriju, a jakismo u upravo u ovome što je naša tradicija.I to mora ostati i opstati. Mali brodarisu posebno zanimljiv program, jer se ubudućnosti postojećeg velikog brodogradilištaplanira niz malih poduzeća čimebi se, među ostalim, osigurao opstanak imalih brodara. Resurs mora i Dalmacije,bogatstvo koje imamo, moramo sačuvati,a tu je mala brodogradnja iznimno važansegment. To što je ove godine manifestacijajača nego lani potvrđuje koliko je ovožilava i važna djelatnost i kako u vrijemekad propadaju sajmovi ima snage okupiti gotovo dvostruko veći broj izlagača. Znači da smo na pravom putu“naglasio je župan Sanader.Posjetitelji su ove godine mogli pogledati 60 plovila iz svih krajeva Hrvatske, a u odnosu na prošlu godinu kadaje predstavljeno ukupno 34 plovila ova manifestacija bilježi porast od gotovo 40 posto. Naviše je bilo predstavnikaZagrebačke županije, zatim Splitsko dalmatinska, Primorsko-goranska i Istarska, te Šibensko-kninska županija.Osim plovila ove godine moglo se pogledati širok izbor nautičke i ribolovne opreme.„ Ovdje je sve napravljeno sa srcem, mi i naši izlagači tako funkcioniramo. I da je manje brodova i da je lošijevrijeme, radost koja se ovdje događa bila bi ista. To je optimizam koji se traži da bi se stvari makle s mrtve točke.Čak bih rekao da to nije sposobnost organizatora, nego sinergija odnosa svih koji sudjeluju u projektu, od izlagačado organizatora“ kazao je Damir Skelin, direktor tvrtke Libor, organizator manifestacije koju suorganizacijskipodupire Le Meridien Lav.Posjetiteljima su omogućeneprobne vožnje svih plovila u moru, akako bi se sami mogli uvjeriti u kvalitetuplovila kao što su guc, kaić, gliser,jahta, jedrilica.Agencija za razvoj Splitsko-dalmatinskežupanije sudjelovala je naDanima hrvatske male brodogradnje.Viša stručna savjetnica iz Agencijeza razvoj SDŽ, Mihaela Tomašević,predavanjem na temu „EU fondovi– mogućnosti za poduzetnike“ predstavilaje EU pretpristupne programepomoći i EU fondove koji će nambiti na raspolaganju ulaskom u punopravnočlanstvo Europske unije.Poseban naglasak stavljen je na EUprograme u kojima poduzetnici imajumogućnost sudjelovati na projektimakao projektni partneri ili suradnici tena taj način unaprijediti svoje poslovanje.A. M. Škorić


događaji, susretikronika sdž21POTPISAN SPORAZUM O PRIHVAĆANJU PROJEKTA ADRI-GROWTHŽupan Ante Sanader, dubrovačko-neretvanskižupan NikolaDobroslavić i predsjednik talijanskeRegije Molise Michele Ioriom,potpisali su 12. lipnja u DubrovnikuSporazum o prihvaćanju projektaADRI-GROWTH i suradnjina istome.Potpisivanju projekta koji zaglavnu svrhu ima unapređivanjei razvoj ruralnih, depopuliziranihpodručja iz sredstava fondova Europskeunije, nazočio je i veleposlanikRepublike Hrvatske u RepubliciItaliji Tomislav Vidošević.Župan Ante Sanader istaknuoje kako će se kroz vrlo konkretneprojekte, koji imaju za cilj povratstanovnika u ruralna području,Splitsko-dalmatinska županija kandidirati za sredstva europskih fondova. „Pedeset posto, znači polovica, stanovnikanaše županije živi u Splitu. Kod vas stvari nisu ništa drugačije, a Talijani su suočeni s istim problemom.Potrudit ćemo će skupa stvoriti uvjete za život u ruralnim područjima, što će život, odnosno ljude, u njih i vratiti.“- naglasio je župan Sanader.„Svi smo veoma zadovoljni ishodom današnjeg sastanka, jer smo uvjereni kako će ovaj projekt donijeti iznimnukorist za naša ruralna područja. Ali ovo je samo prvi korak u daljnjoj suradnji, temelj koje je činjenica da Hrvativeć 500 godina žive u Molisi u nekoliko naselja ."- istaknuo je župan Dubrovačko-neretvanske županije NikolaDobroslavić.Predsjednik talijanske Regije Molise Michele Iorio također se osvrnuo na problem nesklada između, kakoje rekao, jako razvijenihi slabo razvijenih područja,kako Hrvatsketako i Italije. „Ideja vodiljaovog našeg današnjegsastanka je upravoizbjegavanje te situacijeu čemu ćemo vjerujemzajedničkim snagama iuspjeti. Stoga je za svihnas ovo, možda čaki povijesno, značajandan.“- kazao je Iorio, tenajavio uspostavljanjekatamaranskih veza izmeđutalijanskog gradaTermolija, Splita, Dubrovnikai Ploča.A-M. Škorić


22 kronika sdždogađaji, susretiPOTPISAN SPORAZUM O SUFINANCIRANJU PROJEKTAREKONSTRUKCIJE ULICE NIKOLE TESLE U GRADU VUKOVARUŽupan Ante Sanader potpisao je 14. lipnja sa gradonačelnikomGrada Vukovara Željkom Sabo Sporazum o sufinanciranjuprojekta rekonstrukcije Ulice Nikole Tesle u Vukovaru.Ovim Sporazum Splitsko-dalmatinska županija uključila se uakciju „Solidarnost za Vukovar“ kojom je gradonačelnik Sabopozvao gradove, općine, županije i različite donatore, da seuključe u obnovu grada heroja.Gradonačelnik Sabo zahvalio se Splitsko-dalmatinskojžupaniji što se odazvala ovoj akciji, te odvojila sredstvimaza obnovu najveće ulice u Vukovaru. „Sretni smozbog ove donacije i drago nam je što je Splitsko-dalmatinskažupanija donirala najviše novca za obnovu ove ulice.Za nas je ta donacija toliko važna da smo željeli da novacbude namijenjen baš za obnovu srca grada Vukovara, gdjese nalazi Ulica Nikole Tesle“, rekao je gradonačelnik Sabo.Završetak obnove najveće ulice u Vukovaru, ulice Nikole Tesle, planiran je za dva mjeseca, kada će biti svečanootvorenje, te biti priređena noć Splitsko-dalmatinske županije. Župan Ante Sanader podsjetio je kako je Splitskodalmatinskažupanija svojim sredstvima već obnovila jedan važan objekt u gradu heroju i to zgradu Županijskeskupštine, odnosno tadašnjeg Poglavarstva. − Stanovnici naše županije bit će ponosni što će njihovim novcembiti obnovljena ulica u gradu heroju – kazao je župan. Županija će i dalje podupirati obnovu Vukovara, naglasio ježupan. Potpisivanju Sporazumu bili su nazočni zamjenik župana Luka Brčić i savjetnik župana Marko Bekavac.A-M.ŠkorićSPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA– ČLANICA UDRUŽENJA VINSKIH REGIJA EUROPE AREVU Poreču, je 28. svibnja, održana 18. Plenarna sjednica, te 25. Međunarodno vijeće Udruženja vinskih regijaEurope (AREV) pod predsjedanjem Jean-Paula Bachy, predsjednika AREV. Skup su pozdravili gradonačelnikGrada Poreča Edi Štifanić, savjetnik ministra poljoprivrede RH Vinko Milat , župan Istarske županije IvanJakovčić i članica kabineta Dacian Ciolosa, Europskog povjerenika za poljoprivredu i ruralni razvoj AlexandraCatalao.Nakon podnesenog izvješća o radu AREV-a i prihvaćanja proračuna za 2010. godinu, na red je došla i točkadnevnog reda o uključenju novih članica/regija. Tom prilikom u AREV članstvo primljena je i Splitsko-dalmatinskažupanija, pored Dubrovačko-neretvanske i Zadarske iz RH, Hercegovačko-neretvanskog kantona iz BIH, te APVojvodine iz Srbije. Prezentaciju vinarstva i vinogradarstva Splitsko-dalmatinske županije izložio je Visko Haladić,zamjenik župana. U izaslanstvu Splitsko-dalmatinskežupanije bio je i Srećko Radnić, direktor Agencije zarazvoj SDŽ. Predsjednik AREV-a Jean-Paul Bachy uručioje zamjeniku Haladiću prigodnu knjigu kao uspomenuna uključenje Splitsko-dalmatinske županije u AREVobitelj koju je na porečkom zasjedanju činilo 120 ljudi iz30 regija i 15 država.Asocijacija vinskih regija Europe - AREV je organizacijakoja okuplja 70 regija članica iz 14 europskih državai na regionalnoj razini promiče interese vinogradara i vinara,te u tom segmentu omogućuje razmjenu iskustava.AREV je osnovan 1994. godine kao nasljednica Konferencijevinskih regija Europe iz 1988. godine. SjedišteAREV-a je u Strasbourgu.A-M.Škorić


događaji, susreti kronika sdž 23ŽUPAN ANTE SANADER PREDAO UDRUZI „SANUS“ KOMBI VOZILOŽupan Ante Sanader predao je Udruzi roditelja djeceoboljele i liječene od malignih bolesti „Sanus“ kombi vozilo,nabavku kojeg je Splitsko-dalmatinska županija financiralazajedno s Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijskesolidarnosti. Primopredaja vozila, koje je u ime Udruge primila predsjednica Božena Anić, upriličenaje 20. svibnja 2010. u krugu KBC Split, kod Klinike za dječje bolesti na Firulama. Župan Sanader potom je obišaodjecu na liječenju na Odjelu hematologije i onkologije.Prvo i prijeko potrebno kombi vozilo, vrijedno 200.000,00 kn, Udruga „Sanus“ koristit će posebice u provedbiprojekta „Izvaninstitucijsko obiteljsko savjetovanje i psihosocijalna potpora djeci oboljeloj i liječenoj od malignihbolesti“, u sklopu kojeg će se na području Splitsko-dalmatinske županije organizirati igraonice i kreativne radionice,informiranje i savjetovanje roditelja, posjete javnim, kulturnim, športskim i zdravstvenim ustanovama te razninastupi, izložbe, izleti i putovanja.STUDENTI PRAVNOG FAKULTETA U SPLITU UPOZNALI SE SA RADOM ŽUPANIJEU okviru svog studijskog programa Pravnog fakulteta u Splitu, studenti III godine Upravnog stručnog studija,posjetili su petak 4. svibnja 2010. Splitsko-dalmatinsku županiju, kako bi stekli neposredan uvid u rad lokalnesamouprave odnosno Županije kao jedinice područne (regionalne) samouprave. Studente je pozdravio i ukratkoih upoznao sa osnovnim značajkama rada Županije zamjenik župana Luka Brčić.Pročelnik Ureda župana Tomislav Polić i savjetnica Župana za pravna pitanja - pomoćnica Tajnika, HelenaBandalović, primili su studente u dvije grupe, te su im ukratko izložili ustroj i funkcioniranje županije u praksi.Upoznali su studente sazakonodavnim okvirom temeljemkojega Županija funkcionirai obavlja svoje poslove, sažupanijskim tijelima i to Skupštinomkao predstavničkimtijelom, njenim načinom rada,donošenja odluka i dr., te saulogom Župana kao izvršnogtijela neposredno izabranogna zadnjim lokalnim izborima2009. Ukratko su izvijestili studentei sa unutarnjim ustrojemŽupanije, organizacijom rada, sa najvažnijim aktima Županije, posebice Statutom, Proračunom, proceduromkako se on donosi, usvaja, izvršava i dr. Zadovoljni izlaganjem, studenti su na kraju postavljali i pitanja, te dobilii podrobnija objašnjenja o pojedinoj problematici.OBILJEŽEN DAN ANTIFAŠIZMADan antifašizma obilježen je 21. lipnja polaganjem vijenaca na gradskom groblju „Lovrinac“: ispred Kosturnicena spomen palim borcima NOB-e, ispred Središnjeg križa na spomen poginulim braniteljima iz Domovinskograta, te ispred Križa na spomen pokopanim domobranima tijekom 2. svjetskog rata. Vijence je položilo izaslanstvoGrada Splita, te izaslanstvo Splitsko-dalmatinske županije u sastavu: predsjednik Županijske skupštinePetroslav Sapunar, zamjenik župana Visko Haladić, te privremeni pročelnik Ureda župana Tomislav Polić. Izaslanstvasu vijence položila i ispredzgrade Splitsko-dalmatinske županijena spomenik zatvaranim prognanimamučenima i streljanima. Primanjeprigodom Dana antifašističke borbeu Muzeju Grada Splita upriličili sužupan Splitsko-dalmatinske županijegradonačelnik Grada Splita.A-M. Škorić


24 kronika sdždogađaji, susretiSASTANAK S IZVRŠITELJIMA ZADAĆA IZ PROGRAMA VLADE RHU dvorani Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije, 11. svibnja 2010., u organizaciji ŽupanaSplitsko-dalmatinske županije Ante Sanadera, Vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije i Područnogureda za zaštitu i spašavanje Split održan je informativno savjetodavni-sastanak s predstavnicima jedinicalokalne i područne (regionalne) samouprave te drugim izvršiteljima zadaća i sudionicima iz Programa aktivnostiu provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2010. godini i Programa pripremnih i provedbenihaktivnosti za turističku godinu 2010. (TURS 2010) u dijelu "Sigurnost turista".Na sastanku razmotren je i analiziran tijekdosadašnje pripreme i provedbe aktivnosti predljetnu protupožarnu i turističku sezonu sukladnoobvezama proizašlim iz navedenih Programa.U završnici sastanka i kroz zaključkeutvrđene su i konkretne zadaće svihsudionika kako bi sustav zaštite ispašavanja na području Splitsko-dalmatinskežupanije učinili još boljim i kvalitetnijim.Ovaj je radni sastanak samo jedan od nizaorganiziranih i održanih zajedničkih sastanakasudionika sustava zaštite i spašavanja isubjekata koji u provedbi zadaća zaštite ispašavanja imaju svoju ulogu i zaduženja,od jedinica lokalne i područne (regionalne)samouprave, do pravnih osoba i udrugagrađana od značaja za zaštitu i spašavanje,inspekcijskih službi i dr.ZAKLJUČCI informativno savjetodavnog sastanka su:Pripremne i provedbene zadaće koje nisu izvršile pojedine jedinice lokalne samouprave iz Programa aktivnostipotrebno je završiti do zadanih rokova i dostaviti ih nadležnim službama;Poboljšati međusobnu suradnju i koordinaciju između jedinica lokalne samouprave i svih izvršitelja zadaća izPrograma aktivnosti;- Jedinice lokalne samouprave trebaju izvršiti sve obveze sukladno Financijskom planu osiguranih sredstavaza provođenje zadaća tijekom ovogodišnje požarne sezone;- Jedinice lokalne samouprave trebaju pozornije pratiti i analizirati stanje u području zaštite i spašavanja.Provoditi raščlambe svih značajnijih događaja (dobre i loše strane) odmah nakon događaja, s ciljem poboljšanjai daljnje izgradnje sustava.- Nastaviti s izgradnjom jedinstvenog sustav kriznog upravljanja i koordiniranog djelovanja sustava zaštite ispašavanja koristeći se pri tom Županijskim centrom za hitne pozive 112, posebno u slučajevima većih nesrećagdje ključnu ulogu imaju čelnici Stožera za zaštitu i spašavanje, koji trebaju preuzeti koordinaciju i pratitiangažiranje snaga.- Koordiniranim i pravodobnim djelovanjem podići kvalitetu međusobnog informiranja i informiranja javnosti osvim značajnijim aktivnostima/događajima vezanim za zaštitu i spašavanje,- Nakon sezone detaljno razmotriti i analizirati stanje sustava zaštite i spašavanja te donijeti smjernice zaorganizaciju i razvoj sustava na svom području i plan daljnjeg financiranja cjelokupnog sustava prije donošenjanovog proračuna za 2011.Isticati važnu ulogu interventnih helidroma u sustavu zaštite i spašavanja i potrebu reguliranja njihova statusa,te poticati daljnju izgradnju istih (posebno značajno za otočko stanovništvo).Jedinice lokalne samouprave trebaju uskladiti sve aktivnosti i koordinirati pripreme nositelja zadaća izPrograma pripremnih i provedbenih aktivnosti za turističku godinu 2010, na području svoje nadležnosti (hoteli,turistička naselja, marine, turističke zajednice, vatrogasne zajednice, zdravstvene ustanove, transportnapoduzeća, komunalna poduzeća i sl).Obzirom na promjene koje su nastale u proteklom razdoblju, intenzivirati ažuriranje i dopunu izvoda izoperativnih planova za evakuaciju i zbrinjavanje turista u slučaju velikih nesreća ili katastrofa u svim JLS.Težište u slijedećem razdoblju treba biti na ubrzanju izrade procjene ugroženosti i planova zaštite i spašavanja,


26 kronika sdždogađaji, susreti„VRIDNE RUKE ZAGORE, OBALE I ŠKOJA“Dani dalmatinskih autohtonih proizvodaŽupan Ante Sanader otvorio je 16. lipnja na Trgu Ivana Pavla u Trogiru, u ime pokrovitelja Ministarstva mora,prometa i infrastrukture, Hrvatske gospodarske komore, te Splitsko-dalmatinske županije jedinstvenu manifestaciju„Vridne ruke Zagore, Obale i Škoja“. Svoje dalmatinske autohtone proizvode izlagači su predstavljali punadva dana. Ističući važnost okupljanja proizvođača autohtonih proizvoda na jednom mjestu koji tako prezentirajusvoje mjesto i državu, a ujedno i kulturnu baštinu župan je kazao kako mu je drago što se ova manifestacijaodržava po prvi puta upravo u Trogiru, jer Trogir je grad duge tradicije autohtonih proizvoda.„Jedan od strateških projekata koje naša županija propagira jest autohtoni proizvod koji se mora naći na stolusvakog turista“, naglasio je župan Sanader.Cilj ove manifestacije je poboljšati ukupnu turističku ponudu i kroz edukativne radionice motivirati lokalneobrtnike, poljoprivrednike i ugostitelje da i sami poduzmu korake za poboljšanje kvalitete svojih proizvoda i usluga.Na manifestaciji se trogiranima i brojnim turistima svojim proizvodima predstavilo trideset izlagača iz svih područjaSplitsko-dalmatinske županije uz bogat folklorni program brojnih društava iz Trogira i okolnih mjesta, kaoi Dalmatinske zagore. Posjetitelji su mogli uživati u predivnim izvedbama Trogirske kvadrilje, KUD-a Mindule izOkruga, KUD-a Pleter iz Dugopolja, KUD-a iz Gata i KUD-a iz Srijana, kao i Kliških uskoka, Sinjskih mažoretkinja,Klape Besida i muške klape iz Klisa, Folklornog društva iz Primorskog Doca., te KUD-a Sedam Kaštela.U Gradskoj vijećnici održane su radionice na kojima su predavali eminentni stručnjaci.Predavanje o hrvatskim otočkim proizvodima održala je Maja Dvornik iz Ministarstva mora, prometa i veza.Kazala je kako u Europi ne možemo konkurirati s velikim količinama proizvoda, ali zato možemo sa onima visokokvalitetnimautohtonim izrađenim na tradicijski način. U svom izlaganju o nutritivnim benifitima autohtonihproizvoda nutricionistica Olja Martinić istaknula je dvije važne stvari: sačuvati autohtone proizvode i očuvatibiološku raznolikost.Ove savjete stručnjaka vrijedno je poslušati. Svjesni smo činjenice da u Europi možemo konkurirati samokvalitetom. Zbog toga su nam bitni ovakvi sajmovi i manifestacije, upravo na početku turističke sezone kako bisvijetu prezentirali svo bogatstvo naših krajeva: zagore, obale i otoka, a njih je zaista puno.A-M. Škorić


događaji, susretikronika sdž272. FESTIVAL LEVANDEU mjestu Velo Grablje, na otoku Hvar, od 25. do 27. lipnja 2010. godine održan je u organizaciji udruge„Pjover“ 2. Festival levande. Već tradicionalna manifestacija ima za cilj kroz niz kulturnih i edukativnih događajapromovirati lavandu kao biljku po kojoj je poznat čitav otok Hvar. U Velom Grablju, gotovo bez stalnih stanovnikaali izvrsno očuvanom mjestu u graditeljskom smislu, na samom otvorenju okupili su se brojni uzvanici. Otvorenjuje nazočio zamjenik župana Splitsko-dalmatinskežupanije Visko Haladić.Nakon otvaranja svojim izložbama olevandi predstavili su se Nela Zaninović,Ivan Zaninović Grande, Igor Anđelić,Maja Jelušić, Joni Beroš i Željko Pletikosić,ali i mali umjetnici iz OŠ i Dječjegvrtića “Vanđela Božitković” iz Hvara.Posjetitelji su također uživali u nastupuhvarskih srednjoškolaca, pa i Dramskogstudija mladih koji je izveo dopadljivescene iz nagrađivane predstave “Romeoi Julija” (u dijalektu).Drugog dana Festivala priređena je izložba najrazličitijih proizvoda od levande:cvijeta, ulja, sapuna, suvenira, meda, džema, likera, pannacotte, sladoleda, kukuruznogkruha s namazom od levande i još puno toga. Uz izložbu je organizirano nizstručnih predavanja posvećena lavandi. „Festivalom koji dolazi upravo sada kadalevanda cvjeta željeli smo baš tu u mjestu, gdje se nalazi jedna od najstarijih destilerija za aromatična i eteričnaulja, podsjetiti odgovorne da poduzmu sve što mogu na revitalizaciji polja levande“, kazao je predsjednik UdrugeIvan Zaninović Grande.Zadnjeg dana Festivala održano je natjecanje mladih i starih igrača BK “Levanda” koji slavi 30 godina postojanja,projekcije kratkih dokumentaraca “Iz otočnog života” i prezentaciju projekta Hvar TV-a.Festival je bio zaista zanimljiv. U njemu su posjetitelji kroz tri dana mogli uživati u raznim stručnim predavanjima,prezentacijama proizvoda od lavande domaćih proizvođača, poeziji, degustaciji hvarskih vina, te stripradionici za djecu. Članovi udruga Pjover i Tartajun redom su mladi ljudi, a na njima je da prirede i 3. Festivallevande, biljke koja je u požarima 1997. i 2003. godine na otoku Hvaru gotovo nestala. Još jedan veliki zadatakpredstoji ovim mladim ljudima, a to je vratiti biljku u prostor u kojem je od vajkada, prostor u kojem je svojomjedinstvenom ljubičastom bojom i posebnim mirisom davala doživljaj svakom tko ga posjećuje i tu živi. Nadamose da će se lavanda na otoku Hvaru još mnogo stoljeća zrcaliti u moru i u nebu, na radost njezinih stanovnika isvih posjetitelja otoka.A-M. ŠkorićLavanda, grmolika mediteranska biljka stigla s grčkih otoka, nosi sa sobom povijest dugu 2500 godina. Uto vrijeme otkriveno je i imenovano tridesetak vrsta i dvjestotinjak podvrsta i sorata lavande. Pridavala su joj serazna svojstva i čovjek ju je upotrebljavao u razne svrhe: od kulinarstva, domedicine, higijene tijela ili rublja. Jedni su lavandu smatrali cvijetom nevinostii čednosti, dok su joj drugi pridavali jaka afrodizijacka svojstva. Legenda kažeda je upravo lavandina vodica pomogla kraljici Kleopatri da zavede rimskogimperatora Cezara. (zainteresirani će na našoj stranici moći pronaći i receptza izradu lavandine vodice :-) ). A neke je, poput francuskog kralja Charlesa IV,koji je uvijek sa sobom na putovanja nosio jastuke punjene lavandinim cvijetom,blago uspavljivala. Stari su Rimljani upotrebljavali lavandino eterično uljeu kupkama jer je ono stimuliralo regeneraciju kože. U prvim pak su kršćanskimzajednicama vješali stručak lavande na ulazna vrata jer su vjerovali da ih štitiod uroka i zlih sila, te je drevno vjerovanje u narodima da lavanda, njezinasadnja i upotreba donose sreću. Lavanda je, dakle, biljka "čarobnih" svojstava, s tisućama blagotvornih učinakana ljude i ljudsko zdravlje. U današnje vrijeme, vrijeme visokih tehnologija i nevjerojatnih medicinskih dostignućanije teško zaboraviti, a niti posumnjati u djelotvornost pripravaka iz kuhinje Majke Prirode, no uz malo truda i kadpokušamo, lako ćemo zaključiti da ništa neće uspavati bebu poput malog jastučića punjenog lavandinim cvijetompokraj uzglavlja, niti će išta otjerati moljce kao što ih tjera lavandina loptica.U Dalmaciji se lavanda intenzivnije počela uzgajati nakon Prvog svjetskog rata u vrijeme „vinske krize“. Danasje glavno područje uzgoja lavande u Dalmaciji upravo na otoku Hvaru.


28 kronika sdždogađaji i susretiKONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA SAVJETAMLADIH SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJEDana 14. svibnja održanaje konstituirajuća sjednicaSavjeta mladih Splitsko-dalmatinskežupanije. Konstituirajućomsjednicom je predsjedavaoje Petroslav Sapunar,predsjednik Županijskeskupštine koja je na sjedniciodržanoj 30. travnja donijelaRješenje o izboru članovaŽupanijskog savjeta mladih.Prema rješenju za članoveŽupanijskog savjeta mladihizabrani su: Marin Babarović,Slavko Bešlić, Ivan Bogdan,Josip Bušić, Stipe Čogelja,Ines Grgurinović, Ante Kapitanović,Bojan Kralj, JureKrstulović, Josip Mihanovići Ivan Rušćić. Na izboru imje čestitao predsjednik Sapunar,ističući kako vjeruje unjihov budući uspješan radu suradnji sa Županijskomskupštinom kao nadležnim tijelom, te stručnim službama Županije, a sve u skladu sa Zakonom o savjetima mladih.Za predsjednika savjeta jednoglasno je izabran Stipe Čogelja, a za zamjenika, također jednoglasno, IvanRušćić. Novoizabrani predsjednik savjeta Čogelja obratio se članovima kazavši kako Savjet nije pojedinačno,već jedinstveno tijelo koje radi zajedno a sve poradi poboljšanja uvjeta života i rada mladih na području Splitskodalmatinskežupanije. Sjednici je nazočio zamjenik župana Visko Haladić i Stručna savjetnica župana za pravnapitanja Helena Bandalović.Savjet mladih, odmah nakonsvog konstituiranja organizirao je18. lipnja skup gradonačelnika inačelnika gradova i općina Splitsko-dalmatinskežupanije. Temaskupa bila je uključivanje mladih urad jedinica lokalne samouprave.Tako su točke dnevnog reda bile:Zakonska obveza osnivanja savjetamladih u općinama i gradovimaSplitsko-dalmatinske županije,te dodjeljivanje prostorija mladima,udrugama mladih i za mladeu športsko-rekreacijske, kulturnei obrazovne svrhe sa rasporedomkorištenja istih u općinama i gradovimaSplitsko-dalmatinske županije,te pretvaranje školskih prostorau multifunkcionalne odnosno u svojevrsnecentre okupljanja mladih.


događaji i susretikronika sdž29Skup je u ime župana pozdravio zamjenikVisko Haladić, te zaželio uspješan daljnjirad i pozitivne rezultate Savjetu mladih. Pozdravioje ideju o organizaciji ovakve koordinacijeSavjeta mladih te pozvao mlade dase aktivnije uključe u politički i gospodarskiživot. Napomenuo je prisutne predstavnikegradova i općina o obvezi osnivanja Savjetamladih u svojim sredinama te obećao da ćežupanija pronaći sredstva za svaki kvalitetanprojekt od mladih i za mlade. Istaknuo jetakođer da županija i sad izdvaja značajnasredstva za mlade kroz stipendiranje učenikai studenata te sufinanciranje prijevoza imnogih drugih stvari.Predsjednik Savjeta Stipe Čogelja istaknuje kako je vrlo važno osnovati Savjetmladih u svakom gradu i svakoj općini, anazočnim gradonačelnicima i načelnicimazahvalio se na odazivu. Upozorio je daunatoč zakonskoj obvezi o osnivanju Savjetamladih danas u našoj županiji imamoosnovanih tek 7 Savjeta mladih od 55 jedinicalokalne samouprave, te je prisutneupoznao sa samim procesom osnivanjaSavjeta mladih. Također je napomenuo dasu osnivanje Savjeta mladih i dodjeljivanjeadekvatnih prostorija mladim ljudima preduvjetirazvoja odnosa povjerenja izmeđumladih i jedinica lokalne/regionalne samouprave,te temelj za izgradnju bolje budućnosti,za koju su odgovorni i mladi i jedinicelokalne/regionalne samouprave. Također jenaglasio da će Savjet mladih dati potporusvim mladim ljudima koji imaju inicijativui koji žele dobiti prostore i tehničke uvjeteu kojima bi te inicijative i ideje pretvorili ukonkretne projekte i programe.Županijski savjet mladih također je predstaviosvoje aktualne projekte: sufinanciranje putnih troškovaučenicima i studentima općina i gradova Splitsko-dalmatinskežupanije te humanitarni projekt«Dobri ljudi-djeci Hrvatske» za financiranje policaživotnog osiguranja korisnicima Domova za djecubez odgovarajuće roditeljske skrbi.U radu skupa sudjelovao je Vide Popović, savjetnikžupana za studentska pitanja, te predstavniciUpravnih odjela i službi Splitsko-dalmatinske županije.A-M. Škorić


30 kronika sdžGRADOVIGrad Split• Adresa: Obala kneza Branimira 17, 21000 Split• Telefon: (+385 21) 310-252, 310-253• Faks: (+385 21) 310-254• E-mail: grad@split.hr• Web: http://www.split.hrGrad Hvar• Adresa : Fabrika bb, 21450 Hvar• Telefon: (+385 21) 741-608, 718-094• Faks: (+385 21) 718-096• E-mail: procelnik@hvar.hr• Web: http://www.hvar.hr/gradhvarGrad Imotski• Adresa: dr. Ante Starčevića 23, 21260 Imotski• Telefon: (+385 21) 841-125• Faks: (+385 21) 841-078• E-mail: grad-imotski@st.htnet.hr• Web: http://www.imotski.hrGrad Kaštela• Adresa: Braće Radić 1, 21212 Kaštel Sućurac• Telefon: (+385 21) 205-205• Faks: (+385 21) 224-201• E-mail: gradonacelnik@kastela.hr• Web: http://www.kastela.hrGrad Komiža• Adresa: Ulica hrvatskih mučenika 9, 21485 Komiža• Telefon: (+385 21) 713-166, 713-019• Faks: (+385 21) 713-166, 713-019• E-mail: grad.komiza@st.t-com.hr• Web: http://www.komiza.hrGrad Makarska• Adresa: Obala kralja Tomislava 1, 21300 Makarska• Telefon: (+385 21) 608-400, 608-401• Faks: (+385 21) 612-046• E-mail: gradonacelnik@makarska.hr• web: http://www.makarska.hrGrad Omiš• Adresa: Trg kralja Tomislava 5/1, 1310 Omiš• Telefon: (+385 21) 755-500, 862-059• Faks: (+385 21) 862-022• E-mail: grad@omis.hr• Web: http://www.omis.hrGrad Sinj• Adresa: Dragašev prolaz 10, 21230 Sinj• Telefon: (+385 21) 708-601, 821-081• Faks: (+385 21) 826-591• E-mail: info@sinj.hr• Web: http://www.sinj.hrGrad Solin• Adresa: Stjepana Radića 42, 21210 Solin• Telefon: (+385 21) 555-200, 555-201• Faks: (+385 21) 211-120• E-mail: gradonacelnik@solin.hr• Web: http://www.solin.hrGrad Stari Grad• Adresa: Novo Riva 3, 21460 Stari Grad• Telefon: (+385 21) 765-520, 765-022• Faks: (+385 21) 717-818• E-mail: grad@stari-grad.hr• Web: http://www.stari-grad.hrGrad Supetar• Adresa: Vlačica 5 21400 Supetar• Telefon: (+385 21) 756-710• Faks: (+385 21) 756-712• E-mail: grad-supetarst.t-com.hr• Web: http://www.gradsupetar.hrGrad Trilj• Adresa: Poljičke Republike 15, 21240 Trilj• Telefon: (+385 21) 831-030, 831-135• Faks: (+385 21) 831-198• E-mail: grad-trilj@st.htnet.hrGrad Trogir• Adresa: Trg Pape Ivana Pavla II. 1, 21220 Trogir• Telefon: (+385 21) 800-401• Faks: (+385 21) 800-408• E-mail: tajnik@trogir.hr• Web: http://www.trogir.hrGrad Vis• Adresa: Trg 30. svibnja 1992. 2, 21480 Vis• Telefon: (+385 21) 711-125, 711-031• Faks: (+385 21) 711-063• E-mail: grad-vis@st.t-com.hrGrad Vrgorac• Adresa: Tina Ujevića 8, 21276 Vrgorac• Telefon: (+385 21) 674-031, 674-128• Faks: (+385 21) 674-012• E-mail: grad@vrgorac.hr• Web: http://www.vrgorac.hrGrad Vrlika• Adresa: Trg fra Filipa Grabovca 5, 21236 Vrlika• Telefon: (+385 21) 827-023, 827-024• Faks: (+385 21) 827-222• E-mail: grad@vrlika.hr• Web: http://www.vrlika.hrOPĆINEINFO STRANICE SDŽOpćina Baška vodaSjedište: Baška VodaAdresa: Obala sv. Nikole 65Telefon: (+385 21) 620-244, 620-691Fax: (+385 21) 620-244E-mail: opcina.baska.voda@st.t-com.hrWeb: http://www.baskavoda.hrOpćina BolSjedište: BolAdresa: Uz pjacu 2Telefon: (+385 21) 635-811, 635-114Fax:: (+385 21) 635-044E-mail: nacelnik@opcinabol.hrWeb: opcinabol.hrOpćina BrelaSjedište: BrelaAdresa: Trg žrtava Domovinskog rata 1Telefon: (+385 21) 618-561, 618-330Fax: (+385 21) 618-331, 618-330E-mail: opcina-brela@st.t-com.hrWeb: http://www.opcina-brela.hrOpćina Cista ProvoSjedište: Cista ProvoAdresa: Cista Provo bbTelefon: (+385 21) 722-201, 722-103Fax: (+385 21) 670-218, 722-105E-mail: opcina.cista.provo@st.t-com.hrWeb: http://www.opcina-cista-provo.hrOpćina DicmoSjedište: DicmoAdresa: Kraj bbTelefon: (+385 21) 837-937Fax: (+385 21) 837-466E-mail: opcinadi-1@st.htnet.hrOpćina Dugi RatSjedište: Dugi RatAdresa: Poljička cesta 133Telefon: (+385 21) 734-900, 735-291Fax: (+385 21) 734-900E-mail: opcina.dugi.rat@st.t-com.hrWeb: http://www.dugirat.comOpćina DugopoljeSjedište: DugopoljeAdresa: Trg dr. Franje Tuđmana 1Telefon: (+385 21) 668-290, 668-280Fax: (+385 21) 668-286E-mail: opcina-dugopolje@st.htnet.hrWeb: http://www.dugopolje.hrOpćina GradacSjedište: GradacAdresa: Stjepana Radića 3Telefon: (+385 21) 697-601Fax: (+385 21) 697-549E-mail: opcina-gradac-proracun@st.t-com.hrOpćina HrvaceSjedište: HrvaceAdresa: Hrvace bbTelefon: (+385 21) 829-005, 829-186Fax: (+385 21) 829-700E-mail: opcina.hrvace@st.htnet.hrOpćina JelsaSjedište: JelsaAdresa: Riva bbTelefon: (+385 21) 761-400, 761-548Fax: (+385 21) 761-549E-mail: nacelnik@jelsa.hrWeb: http://www.jelsa.hrOpćina KlisSjedište: KlisAdresa: Megdan 68Telefon: (+385 21) 240-292, 240-445Fax: (+385 21) 240-292E-mail: opcina.klis@st.t-com.hrWeb: www.klis.hrOpćina LećevicaSjedište: LećevicaAdresa: 21 202 LećevicaTelefon: (+385 21) 250-099Fax: (+385 21) 250-099E-mail: opcinale@globalnet.hrOpćina LokvičićiSjedište: LokvičićiAdresa: Lokvičići bbTelefon: (+385 21) 853-700Fax: (+385 21) 853-700E-mail: opcina.lokvicici@st.hinet.hrOpćina LovrećSjedište: LovrećAdresa: Dr. Franje Tuđmana 7Telefon: (+385 21) 723-001Fax: (+385 21) 723-002E-mail: opcina.lovrec@st.t-com.hrWeb: http://www.lovrec.hrOpćina MarinaSjedište: MarinaAdresa: Ulica Ante Rudana 47Telefon: (+385 21) 889-088Fax: (+385 21) 796-541E-mail: opcina-marina@st.t-com.hrWeb: http://www.marina.hrOpćina MilnaSjedište: MilnaAdresa: Sridnja kala bbTelefon: (+385 21) 636-122Fax: (+385 21) 636-122E-mail: milna@milna.hrOpćina MućSjedište: Donji MućAdresa: Donji Muć bbTelefon: (+385 21) 652-225, 652-237Fax: (+385 21) 652-214E-mail: opcina-muc@st.t-com.hrWeb: http://www.muc.hrOpćina NerežišćaSjedište: NerežišćaAdresa: Nerežišća bbTelefon: (+385 21) 637-300, 637-059Fax: (+385 21) 637-058E-mail: op-nerezisca@st.t-com.hrWeb: http://www.nerezisca.comOpćina OkrugSjedište: Okrug GornjiAdresa: Bana Jelačića 17Telefon: (+385 21) 886-358Fax: (+385 21) 887-477E-mail: opcina-okrug@st.htnet.hrOpćina OtokSjedište: Otok na CetiniAdresa: Trg dr. Franje Tuđmana 8Telefon: (+385 21) 834-503Fax: (+385 21) 835-088E-mail: opcina-otok@st.t-com.hrWeb: http://www.opcina-otok.hrOpćina PodbabljeSjedište: DrumAdresa: KamenmostTelefon: 021 848 064Fax: 021 848 064Općina PodgoraSjedište: PodgoraAdresa: A. Kačića Miošića 2Telefon: (+385 21) 625-299, 625-103Fax: (+385 21) 625-279E-mail: opcina.podgora2@st.t-com.hrWeb: http://www.podgora.hrOpćina PodstranaSjedište: PodstranaAdresa: Trg dr. Franje Tuđmana 3Telefon: (+385 21) 330-545, 330-477Fax: (+385 21) 330-271E-mail: opcina.podstrana@st.htnet.hrWeb: http://www.podstrana.hrOpćina PostiraSjedište: PostiraAdresa: Vrilo bbTelefon: (+385 21) 632-133Fax: (+385 21) 632-107E-mail: opcina.postira@st.t-com.hrOpćina PrgometSjedište: PrgometAdresa: Prgomet bbTelefon: (+385 21) 797-790, 797-788Fax: (+385 21) 797-790E-mail: opcina.prgomet@st.htnet.hrOpćina Primorski DolacSjedište: Primorski DolacAdresa: Primorski Dolac bbTelefon: (+385 21) 899-445Fax: (+385 21) 899-445E-mail: opcina.primorski.dolac@st.t-com.hrOpćina ProložacSjedište: Proložac DonjiAdresa: Trg dr. Franje Tuđmana bbTelefon: (+385 21) 846-158Fax: (+385 21) 846-158E-mail:mate.lasic@st.t-com.hrWeb: http://www.prolozac.hrOpćina PučišćaSjedište: PučišćaAdresa: Trg svetog Jeronima bbTelefon: (+385 21) 633-205, 633-290Fax: (+385 21) 633-205E-mail: opcina@pucisca.hrWeb: http://www.pucisca.hrOpćina RunovićiSjedište: RunovićiAdresa: Trg fra Mije Runovića bbTelefon: (+385 21) 849-507, 849-125Fax: (+385 21) 849-508E-mail: opcina-runovici@st.htnet.hrWeb: http://www.runovici.hrOpćina SegetSjedište: Seget DonjiAdresa: Trg hrvatskog vitezovaŠpiro Ševo PrzelinTelefon: (+385 21) 880-037, 880-171Fax: (+385 21) 880-037, 880-171E-mail: opcina.seget@inet.hrOpćina SelcaSjedište: SelcaAdresa: Trg Stjepana RadićaTelefon: (+385 21) 622 663Fax: (+385 21) 778-187E-mail: info@selca.hrWeb: www.selca.hrOpćina SućurajSjedište: SućurajAdresa: Sućuraj bbTelefon: (+385 21) 773-229, 773-435Fax: (+385 21) 717-736E-mail: opcina-sucuraj@st.t-com.hrOpćina SutivanSjedište: SutivanAdresa: Blato bbTelefon: (+385 21) 638-366, 717-508Fax: (+385 21) 717-509E-mail: opcina-sutivan@st.t-com.hrWeb: http://www.sutivan.hrOpćina ŠestanovacSjedište: ŠestanovacAdresa: Šestanovac bbTelefon: (+385 21) 721-006, 721-441Fax: (+385 21) 721-006E-mail: info@opcina-sestanovac.hrWeb: http://www.opcina-sestanovac.comOpćina ŠoltaSjedište: GrohoteAdresa: Podkuća 8Telefon: (+385 21) 654-150, 654-123,Fax: (+385 21) 654-130E-mail: opcina-solta@st.htnet.hrOpćina TučepiSjedište: TučepiAdresa: Kraj 39 ATelefon: (+385 21) 623-568Fax: (+385 21) 623-595E-mail: opcina-tucepi@st.t-com.hrWeb: http://www.tucepi.hrOpćina ZadrvarjeSjedište: ZadvarjeAdresa: Zadvarje bbTelefon: (+385 21) 729-018Fax: (+385 21) 729-018E-mail: opcina.zadvarje@st.t-com.hrOpćina ZagvozdSjedište: ZagvozdAdresa: Franje Tuđmana 65Telefon: (+385 21) 847-080, 670-172Fax: (+385 21) 847-080E-mail: opcina.zagvozd@st.t-com.hrWeb: http://www.zagvozd.hrOpćina ZmijavciSjedište: ZmijavciAdresa: ZmijavciTelefon: (+385 21) 840-588, 840-177Fax: (+385 21) 840-177E-mail: opcina.zmijavci@st.t-com.hrWeb: hhtp//www.zmijavci.hr


kronika sdž31Splitsko-dalmatinska županija• Sjedište: Split• Adresa: Domovinskog rata 2• Telefon: 021 400 259• E-mail: splitsko.dalmatinska.zupanija@dalmacija.hr• Web stranica: http://www.dalmacija.hrŽUPANIJSKI UPRAVNI ODJELII SLUŽBEUred ŽupanaTel: +385 21 400 212Fax: + 385 21 400 166Adresa: Domovinskog rata 2/IVTajništvo ŽupanijeTel: + 385 21 400 252Fax: + 385 21 400 087Adresa: Domovinskog rata 2/IVUpravni odjel za gospodarstvo, razvitak ieuropske integracijeTel: +385 21 400 232Fax: +385 21 400 085Adresa: Domovinskog rata 2/IVUpravni odjel za pomorstvo i turizamTel: + 385 21 400 282Fax: + 385 21 400 153Adresa: Domovinskog rata 2/IUpravni odjel za graditeljstvo, komunalneposlove, infrastrukturu i zaštitu okolišaTel: +385 21 400-120Fax: + 385 21 490-941Adresa: Bihaćka 1Upravni odjel za prostorno uređenjeTel: +385 21 400-130Fax: + 385 21 490-940Adresa: Bihaćka 1Služba za javnu nabavuTel: +385 21 400 030Fax: + 385 21 400-166Adresa: Domovinskog rata 2/ISlužba unutarnje revizijeTel: + 385 21 400-299Adresa: Domovinskog rata 2/IVUpravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrbTel: + 385 21 400-223Fax: + 385 21 400-000Adresa: Domovinskog rata 2/IVUpravni odjel za prosvjetu, kulturu i športTel: + 385 21 400-222Fax: + 385 21 400-000Adresa: Domovinskog rata 2/IVUpravni odjel za proračun i financijeTel: + 385 21 400 272Fax: + 385 21 400 071Adresa: Domovinskog rata 4/III


Na omiškoj stiniDok Cetina teče uvik će nas bitiČvrsti smo ka' stina, dragi Bog nasštitiTukli su nas vitri, nevere od rataAl' slomili nisu granu od HrvataZavonjalo smilje s krša, zapivaligrdeliniHrvatski se barjak vije na omiškojstiniPonosno i sad leprša taj barjak odzlataOmiška je stina simbol nas HrvataŽivi' će nam ime makar granu sikliResti će nam sime ovdi di smo nikliTukli su nas vitri, nevere od rataA slomili nisu granu od HrvataDušan Šarac

More magazines by this user
Similar magazines