Lista projektów po ocenie formalnej

cop.lodzkie.pl

Lista projektów po ocenie formalnej

ul. Moniuszki 7/9, 90 – 101 Łódź,tel. (42) 230 15 50, fax. (42) 230 15 51email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.plLista wniosków o dofinansowanie projektów po ocenie pod względem zgodności z kryteriami formalnymiRegionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczośćDziałanie III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwNumer konkursu: RPLD.03.02.00-19/12Termin naboru wniosków o dofinansowanie projektu: od 25.10.2012 r. do 29.11.2012 r.Liczbazłożonychwniosków odofinansowaniew terminienaboruLiczbazłożonychwniosków odofinansowaniepo terminienaboruLiczbapozytywnieocenionychwniosków odofinansowaniepod względemkryteriówformalnychLiczba wniosków o dofinansowanie niepodlegających oceniemerytorycznejLiczbawnioskówzłożona naniewłaściwykonkursLiczba wnioskównieuzupełnionych/uzupełnionych poterminieLiczbawnioskówwycofanychprzezBeneficjentówLiczbawnioskówocenionychnegatywnie(w tymodrzuconych)Wartośćcałkowitaprojektóww PLNWartośćwnioskowanegodofinansowaniaw PLN57 0 44 0 5 1 7 14 636 833,72 7 682 758,36FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO


ul. Moniuszki 7/9, 90 – 101 Łódź,tel. (42) 230 15 50, fax. (42) 230 15 51email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.plLista wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymiL.p.1Numer wnioskuo dofinansowanieWND-RPLD.03.02.00-00-432/12Tytuł projektuUdział firmy "GABRIELLA" w zagranicznych targach branżowych w Paryżu i Nowym Jorku2WND-RPLD.03.02.00-00-433/12IFFA/Frankfurt nad Menem - gwarancja poszerzenia międzynarodowych rynków zbytu3WND-RPLD.03.02.00-00-434/12SEAFOOD PROCESING EUROPE / Bruksela - kolejny krok do poszerzenia międzynarodowych rynków zbytu4WND-RPLD.03.02.00-00-435/12Prezentacja oferty firmy Vanilla na targach międzynarodowych5WND-RPLD.03.02.00-00-436/12Promocja oferty MATERNITY FASHION GROUP na targach odzieży dziecięcej i ciążowej6WND-RPLD.03.02.00-00-437/12Promocja oferty MATERNITY FASHION GROUP na targach mody CPM Moscow7WND-RPLD.03.02.00-00-439/12Promocja marki obrączek tytanowych SWEPOL Polska poprzez udział w branżowych targach zagranicznych8WND-RPLD.03.02.00-00-441/12Wzrost konkurencyjności oraz umocnienie marki ANIFLEX poprzez udział w zagranicznych targach branżowychFUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO


ul. Moniuszki 7/9, 90 – 101 Łódź,tel. (42) 230 15 50, fax. (42) 230 15 51email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl19WND-RPLD.03.02.00-00-454/12 Udział firmy w prestiżowych zagranicznych targach branżowych w Norymberdze w 2014 r. i 2015 r.20WND-RPLD.03.02.00-00-455/12Międzynarodowe targi odzieżowe szansą na promocję marki Katie Baby21WND-RPLD.03.02.00-00-456/12Rosyjskie targi odzieży dziecięcej szansą na promocję marki Katie Baby22WND-RPLD.03.02.00-00-458/12Prezentacja oferty firmy TW na targach zagranicznych23WND-RPLD.03.02.00-00-459/12Prezentacja oferty firmy BONGO na targach zagranicznych24WND-RPLD.03.02.00-00-460/12Prezentacja oferty firmy KIKGEL na targach zagranicznych25WND-RPLD.03.02.00-00-461/12Wzrost konkurencyjności i przychodów firmy ALEKSANDRA WOJNA "Aleksandra" P.P.H.U. poprzez udział w targach i pozyskanie nowychrynków zagranicznych26WND-RPLD.03.02.00-00-462/12 Wzrost konkurencyjności SiA Pietrucha Sp. z o. o. poprzez udział w targach zagranicznych w roku 201327WND-RPLD.03.02.00-00-463/12 Wzrost konkurencyjności SiA Pietrucha Sp. z o. o. poprzez udział w targach zagranicznych w roku 201428WND-RPLD.03.02.00-00-464/12 Promocja produktów firmy Amii Sp. z o. o. poprzez udział w międzynarodowych targach specjalistycznych AQUA-THERM Wiedeń 2014FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO


ul. Moniuszki 7/9, 90 – 101 Łódź,tel. (42) 230 15 50, fax. (42) 230 15 51email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl29WND-RPLD.03.02.00-00-466/12Rozwój marki Mara Gibbucci poprzez europejskie targi mody30WND-RPLD.03.02.00-00-467/12Paryskie i londyńskie targi mody możliwością rozwoju marki Mara Gibbucci31WND-RPLD.03.02.00-00-470/12Udział w targach firmy UST-M Sp. z o. o. sposobem na wzrost konkurencyjności na rynku międzynarodowym32WND-RPLD.03.02.00-00-471/12Dynamiczny rozwój firmy Złoty Skorpion Andrzej Łankiewicz poprzez udział w targach i imprezach gospodarczych za granicą33WND-RPLD.03.02.00-00-472/12Udział firmy PROEKO w prestiżowych zagranicznych targach branżowych34WND-RPLD.03.02.00-00-473/12Promocja przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego poprzez organizację targów i misji gospodarczych celem ekspansji na światowe rynkizagraniczne35WND-RPLD.03.02.00-00-474/12Promocja nowych produktów i usług przedsiębiorstwa poprzez udział w targach międzynarodowych36WND-RPLD.03.02.00-00-475/12Promocja targowa produktów i marki Rewon jako rozpoznawalnej marki z regionu łódzkiego37WND-RPLD.03.02.00-00-476/12Rozwój eksportu firmy CORIN B. i M. Hanczka Sp. J. poprzez udział jako wystawca w targach zagranicznych38WND-RPLD.03.02.00-00-477/12Podniesienie konkurencyjności firmy MARGO-COLLECTION poprzez udział w branżowych targach zagranicznychFUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO


ul. Moniuszki 7/9, 90 – 101 Łódź,tel. (42) 230 15 50, fax. (42) 230 15 51email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl39WND-RPLD.03.02.00-00-478/12Wzrost konkurencyjności firmy "PANTA-PLAST" Sp. z o. o. poprzez udział w targach Paperworld w 2014 i 2015 roku jako wystawca40WND-RPLD.03.02.00-00-480/12Udział firmy "LEADER SCHOOL" KATARZYNA ROJKOWSKA w targach zagranicznych sposobem na promocję wytwarzanych przez siebieproduktów edukacyjnych i promocję województwa łódzkiego41WND-RPLD.03.02.00-00-482/12Promocja "Produkcji Filmowej "SE-MA-FOR" na międzynarodowych targach animacji42WND-RPLD.03.02.00-00-485/12Wzrost konkurencyjności firmy "JULITTA" poprzez udział w prestiżowych międzynarodowych targach "Who's next" Paris43WND-RPLD.03.02.00-00-486/12Wzrost konkurencyjności firmy "JULITTA" poprzez udział w prestiżowych międzynarodowych targach Collection Première Moscow44WND-RPLD.03.02.00-00-487/12Udział firmy FHU "Charlotte" Marzenna Beata Pudłowska w międzynarodowych targach producentów bieliznyFUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

More magazines by this user
Similar magazines