Letak IMP3rove

een.hr

Letak IMP3rove

IMP 3 rove za mala isrednje velika poduzećaIMP³rove je inicijativa Europske Komisije, DG Enterprise zabolju potporu upravljanju inovacijama razvijena od straneA.T. Kearney u suradnji s Fraunhofer-IAO.


Inovacija potiče profitabilni rastNaučite kako najbolje tvrtke osiguravaju održivevisoke stope rasta! One su već ovladale načinomfunkcioniranja između inovacija i održivog(neprekidnog) profitabilnog rasta. One svoju strategijuza inovacije definiraju kao ključne poticateljerasta. One znaju koje su njihove ciljne stope rasta.Mnoštvo njihovih ideja dovoljno je za ostvarivanjeutvrđenih ciljeva rasta. Najbolje tvrtke uspješnokoriste i unutarnje i vanjske resurse kako bi kreiralenove i obećavajuće ideje. Znaju kakvi su naporipotrebni kako bi se održali rezultati poslovanja.Dovoljno su ambiciozne da bi ostvarile kratkoročnii dugoročni uspjeh i tako izbjegli pritisak konkurencije.Najbolje tvrtke primjenjuju upravljanje inovacijamana inovacije proizvoda i usluga, kao i na inovacijeu poslovnim procesima i organizacijskim iposlovnim modelima.Ako želite bolje naučiti kako provoditi upravljanjeinovacijama, IMP3rove je jedinstvenpristup koji vam pomaže da učinkovitije koristiteinovacije za profitabilniji rast svojetvrtke.Strategija A.T.Kearney: Kuća inovacijaStrategija inovacijaInovacija, organizacija i kulturaUpravljanje životnim ciklusom inovacijeUpravljanjeIdejamaProces razvoja:Proizvod/Usluga/ProcesOrganizacija/posaoRazvoj modelaLansiranje/KontinuiranopoboljšavanjeOvi odjeli to omogućuju: npr. upravljanje ljudskim resursima,upravljanje znanjem, upravljanjeprojektima i programima, kontrolne funkcije i informatička tehnologija (IT)IMP 3 rove obuhvaća sve dimenzije upravljanja inovacijamaIMP 3 rove nudi holistički pristup upravljanju inovacijama.On se temelji na “Kući inovacija” A.T.Kearneya: od inovacijske strategije do inovacijskeorganizacije i kulture do svih procesa upravljanjaživotnim vijekom inovacija i elemenata koji omogućujubolje upravljanje inovacijama uključujućirezultate inovacija. Online IMP 3 rove procjenasustavno vas vodi kroz sve dimenzije upravljanjainovacijama. Vaše prvo iskustvo učenja započinjes popunjavanjem cjelovitih i dobro strukturiranihupitnika. Naučit ćete što je važno za bolje upravljanjeinovacijama. Bolje ćete shvatiti temeljne uzrokesnaga i slabosti vaše tvrtke u području upravljanjainovacijama kad se budete uspoređivali s najboljimtvrtkama u kategoriji i onima s prosječnim rezultatima.IMP 3 rove jedinstveno spaja učinkovitu online procjenus učinkovitim uslugama osobnog savjetovanjakoje daje stručnjak za upravljanje inovacijama.Želite li i Vi imati koristi od IMP3rove i poboljšatiupravljanje inovacijama kako bi ostvariliprofitabilan rast?


IMP 3 rove: koristi za vasIMP 3 rove vam pruža visokovrijedne usluge, uključujućidobro strukturiranu online procjenu, opširnabenchmarking izvješća, savjetodavne usluge, ijasan putokaz za poboljšane rezultate upravljanjainovacijama. Naći ćete stručnjake za upravljanjeinovacijama koji vam mogu pomoći u implementacijinajučinkovitijih poboljšanja kao osnovice zaodrživi rast.Možete odlučiti s kim se želite uspoređivati (eng.Benchmark) - hoće li to biti tvrtke u vašoj industriji,u kategoriji vaše veličine, kategoriji vaše starosti,na nacionalnoj osnovici ili na europskoj razini.Dakle, imat ćete jasnu sliku o vlastitim trenutnimkompetitivnim snagama.Benchmarking izvješća pokazuju ključne prednostii slabosti učinka upravljanja inovacijama u vašojtvrtki. Ona su strogo povjerljiva i dostupna samovama. Nakon što ste analizirali benchmarking -rezultate, možete odrediti primjerene mjere zapoboljšanje. Izvješća i rezultati najboljih tvrtki ukategoriji daju vam neke naznake o tome kako sevi možete poboljšati. Ako želite dobiti stručnu podršku,možete angažirati člana europske mreže IM-P3rove stručnjaka. Naći ćete ih na IMP 3 rove platformiwww.improve-innovation.eu. Ti stručnjaciće vam pomoći razviti jasne korake k boljim mogućnostimaupravljanja inovacijama.Želite i Vi koristiti IMP3rove?Svaki korak unutar IMP 3 rove procesa vrijedan je zamalo i srednje veliko poduzećeRast putem upravljanja inovacijamaSavjetodavna radionicaDetaljna izvješća s europskim benchmarkom najboljihtvrtki u kategoriji koja daju osnovicu za strukturirani upitnikIMP3rove Upitnik – iskustvo učenja ispunjavanjemholističkog i dobro strukturiranog upitnikaMapa (put) visoke razine ka poboljšanom upravljanjuinovacijama kao rezultat savjetodavnih radionica+++Izvješće o procjeniBrza procjenaIMP 3 roveInovacija kojase „uklapa“Koraci k IMP 3 rovePut do IMP 3 rove vrlo je jednostavan:• Besplatno se registrirajte na IMP3rove platformikao malo ili srednje veliko poduzeće• Popunite IMP3rove upitnik sami ili uz pomoćIMP3rove stručnjaka• Izaberite benchmarking grupu s kojom bisteželjeli usporediti svoje poduzeće• Zatražite IMP3rove izvješća o vrjednovanju• Preuzmite IMP3rove izvješća o vrjednovanju• Analizirajte rezultate IMP3rove procjene iodredite mjere kojima će se ispuniti praznineu odnosu na najbolje tvrtke u kategoriji – usuradnji sa stručnjakom IMP 3 rove-a• Oštro provedite mjere kako biste poboljšalivaše mogućnosti upravljanja inovacijama ucilju postizanja profitabilnog rastaImat ćete najviše koristi ako vaše poduzeće• Razumije inovaciju kao ključni poticatelj rastakojim se potiče inovacija proizvoda/uslugakao i inovacija poslovnih procesa ili organizacijeili poslovnih modela• Drži smjer prema profitabilnom rastu• Ima najmanje 5 zaposlenika• Posluje najmanje 2 godineHoćete li prihvatiti naš poziv za opširni benchmarkingrezultata upravljanja inovacijamau svojoj tvrtki?


IMP 3 ove kao europski standard za upravljanje inovacijamaU CEN Radnom Sporazumu 35/2007. IMP 3 roveprocjena definirana je kao europska prednorma.Do 2008. godine gotovo 2.000 malih i srednje velikihpoduzeća imalo je koristi od IMP3rove procjene.Pomoglo im je i savjetovalo ih više od 300stručnjaka IMP 3 rove iz cijele Europe. Broj tvrtkikoje koriste IMP 3 rove u Europi neprekidno raste.Na IMP 3 rove platformi naći ćete brojna svjedočenjamalih i srednje velikih poduzeća iz različitihindustrijskih grana – koje su uspješno primijenileIMP 3 rove metodologiju.Visokokvalitetne usluge i rezultati sastavni su dioIMP 3 rove. Vodimo računa o neprekidnom osiguranjukvalitete podataka. IMP 3 rove ima najažurnijubazu podataka o upravljanju inovacijama u malimi srednje velikim poduzećima u Europi. U svakomtrenutku IMP 3 rove daje najnoviji pregled vaše konkurentnosti.IMP 3 rove usluge usmjerene su prema visokimostvarenjima malih i srednje velikih poduzeća. Ovose odnosi i na izvješća o IMP3rove procjeni kao ina usluge koje pružaju stručnjaci IMP3rove metodologije.Primjer benchmarking izvješćaInovacijskastrategija100%75%Inovacijskirezultati50%25%0%Inovacijskaorganizacija ikulturaIzvješće o vrjednovanjuIMP 3 rove procjenaCoke Mechanical Designs28.travnja 2008.Elementi kojito omogućavajuProcesi inovacijskogživotnog vijekaVaša tvrtkaNajbolja tvrtka u kategorijiProsjekBenchmarking u odnosu na najbolje (rezultati procjene)www.improve-innovation.euIMP3rove = poboljšajte rezultate upravljanja inovacijama s održivim učinkomKontaktirajte nas:Posrednici za Hrvatsku su predstavnici Europske poduzetničke mreže (EEN):Poslovno inovacijski centar Hrvatske - BICROPlaninska 1, 10 000 ZagrebT: 01 2352 628T: 01 2352 621E-mail: improve@bicro.hrWeb: www.een.hr; www.bicro.hrSveučilište u SplituCentar za znanstveno-tehnologijski razvitakUred za transfer tehnologijeLivanjska 5, 21 000 Split(Ured se nalazi na lokaciji Kopilica 5, 1. kat)T: 021 30 24 30E-mail: een@utt.hr | Web: www.utt.hr

More magazines by this user
Similar magazines