Poland Payments Summit - Blue Business Media

bbm.pl

Poland Payments Summit - Blue Business Media

Poland Payments SummitStrategicznie o rozwoju rynku płatności– modele współpracy i najnowsze technologie15-16 MAJA, Hotel Courtyard by Marriott, WarszawaWśród Inspiratorów:Michał HucałWiceprezes ZarząduAlior BankMarcin ChruścielDyrektor Departamentu Kart KredytowychRaiffeisen PolbankPaweł KucharskiDyrektor Banku ds. Marketingu i RozwojuBiznesu Bankowości DetalicznejmBankAdam ParfiniewiczCzłonek ZarząduBNP Paribas Bank PolskaGrzegorz HansenDyrektor ds. Wsparcia, Strategii i Analiz,Departament Bankowości TransakcyjnejBRE BankWojciech BolanowskiDyrektor Pionu Bankowości ElektronicznejPKO BPPiotr GawronCzłonek ZarząduMeritum BankPaweł WidawskiDyrektor Zespołu ds. Systemu Płatniczegoi Bankowości ElektronicznejZwiązek Banków PolskichPaweł RychlińskiCluster HeadMasterCard Europe SPRLPłatności 3.0. Przyszłość się staje!www.payments-summit.comOrganizator: Partnerzy: Patroni medialni:


O ForumPoland Payments SummitZAMIAST WSTĘPUWobec rosnącej dynamiki zmian i nowych wymagań Klientów,dla wypracowania optymalnych modeli partnerstwa oraz wspólnej wizjiprzyszłości rynku płatności,konieczny jest otwarty dialog i wymianawzajemnych doświadczeń między wszystkimi jego uczestnikami.Chcemy wesprzeć ten proces i dlatego do udziału w Forum zaprosiliśmydecydentów mających realny wpływ na kształt rynku usług finansowychoraz wszystkie osoby zainteresowane czynnym udziałem w jego formowaniu.Wielość informacji, opinii i inspiracji sprawia, że nie powinno tu zabraknąć żadnejz osób zainteresowanych przyszłością płatności w Polsce.Do zobaczenia!Katarzyna Żychoń – Conference Directortel.: + 48 12 350 54 07katarzyna.zychon@bluebusinessmedia.comDLACZEGO POLAND PAYMENTS SUMMITKonkurencja na rynku płatności rośnie a innowacjetechnologiczne rozwijają się w nieprawdopodobnymtempie – można się temu przyglądać lub aktywniekształtować rzeczywistość wraz z innymientuzjastami podczas spotkaniaNajwiększy atut Forum to ludzie – doświadczeniStratedzyInspiratorzy, a przede wszystkim poszerzającyperspektywę podejścia do Klienta w bankowościWymiana informacji i doświadczeństanowinajwiększą wartość spotkania – równolegle doprezentowanych rozwiązań zaplanowaliśmy specjalny czasna poszerzenie kontaktów i inspirujące rozmowyTo pretekst to dyskusjipłatności i budowania lojalności Klientanad przyszłymi modelami– przegląd technologii i rozwiązań przynoszących realny zwrotz inwestycji a także partnerstwo, które gwarantuje sukcesW roli inspiratorów przedstawiciele Zarządówi Dyrektorzy m.in.: Alior Bank, BNP Paribas,mBank, Raiffeisen Polbank, PKO Bank Polski,Citi Handlowy, Meritum Bank, BRE BankO PartnerzeMasterCard (NYSE: MA) , www.mastercard.com, to globalny dostawca technologii płatniczych.Obsługuje szybką, światową sieć płatności. Łączy klientów, instytucje finansowe, handlowców, rządyi przedsiębiorstwa w ponad 210 krajach i terytoriach. Produkty i rozwiązania firmy MasterCard dająmożliwość wykonywania codziennych czynności takich jak zakupy, podróżowanie, prowadzenie firmy,czy zarządzanie finansami prościej, bezpieczniej i efektywniej. Śledź nas na Twitterze @mastercardnewsi dołącz do rozmowy na the Cashless Conversations Blog oraz zapisz się po najnowsze informacje.


DZIEŃ I, 15 MAJA 20139:30 Rejestracja i poranna kawa10:0010:15 Zmiany zachowań płatniczych Klienta– kluczowe kierunki rozwoju płatnościbezgotówkowych i ich konsekwencje dla BankuSzymon Wałach, Dyrektor Pionu Klienta Detalicznego,PKO Bank Polski upowszechnienie transakcji kartowych w codziennychzakupach – jak je wykorzystać gwałtowny rozwój płatności zbliżeniowych – możliwościnowych projektów szybki wzrost znaczenia e-commerce – planowanedziałania10:40 Interaktywna sesja pytań i odpowiedzi11:4512:05 Trendy a innowacje: zmiany na rynku płatnościkorporacyjnychGrzegorz Hansen, Dyrektor ds. Wydział Wsparcia, Strategiii Analiz, Departament Bankowości Transakcyjnej, BRE Bank aktywność płatnicza klientów korporacyjnych i jej wpływna płynność banków tendencje rozwojowe na coraz bardziej multi-lokalnymeuropejskim rynku płatności a projekt SEPA przyspieszanie lokalnego, międzybankowegotransferu środków klientów sytuacja banków w obliczu proliferacji systemówrozliczeń i kierunki działań12:30 Interaktywna sesja pytań i odpowiedzi12:40Oficjalne otwarcie Forum i powitanieuczestnikówCasper Haring, Dyrektor Zarządzający,Blue Business MediaTRENDY RYNKOWE I ODPOWIEDZINA ZMIANY ZACHOWAŃ KLIENTÓW10:50 Co decyduje o przewadze na dynamicznymrynku płatności – jak wyznaczyć optymalnepodejście do KlientaMichał Hucał, Wiceprezes Zarządu, Alior Bank11:15 Interaktywna sesja pytań i odpowiedzi11:25 Przerwa kawowa i networkingWyzwania dla innowacyjnych płatności– nowe oczekiwania, którym muszą sprostaćAleksander Naganowski, Business Leader,Business Development,MasterCardNowy ekosystem informacji o kliencieRados ław Grabiec, Business Development Director,SAS Institute Big Data jako cenne źródło wiedzy Aplikacje mobilne - więcej niż tylko mobile banking Synergia cross-sektorowa - czyli pole dla współpracysektora finansowego, telekomunikacyjnego i retailPROGRAM FORUM14:00STRATEGIE DZIAŁAŃ I MODELE WSPÓŁPRACYKonkurencja i współpraca – warunkidynamicznego rozwoju rynku płatnościbezgotówkowychRobert Łaniewski, Prezes Zarządu, Fundacja RozwojuObrotu Bezgotówkowegoprzełamanie barier – warunek konieczny wykorzystaniapotencjału rynkujak zneutralizować wady obecnego systemu płatnościi wykorzystać otwartość społeczeństwa na nowości?czy regulacje ustawowe są niezbędne?wspólne standardy dla ram otwartej platformy płatności:mobilnych, kartowych, masowych, publiczno-prawnych,peer2peer, „dystrybucyjno-parkometrowych”, e-Commerce14:25 Interaktywna sesja pytań i odpowiedzi14:35 PANEL MASTER CLASSStrategiczne partnerstwo banków i firmtelekomunikacyjnych – jak zbudowaćwspółpracę dającą optymalne korzyści?Moderator: Maciej Goniszewski, Redaktor naczelny,Gazeta BankowaUdział biorą:Piotr Gawron, Członek Zarządu, Meritum BankMichał Szymański, Wiceprezes Zarządu,Krajowa Izba RozliczeniowaDariusz Boduch, Dyrektor Marketingu OfertMultimedialnych, Orange Polska15:10 Przerwa na kawęProwadzący Forum:Robert Łaniewski, Prezes Zarządu, FROB15:30 Nowa era płatności a sytuacja na rynku– główne wyzwania i wskazówki dla bankówTomasz Jończyk, Dyrektor Linii Biznesowej Rozliczenia,Krajowa Izba Rozliczeniowa na rynku płatności - co było, co jest, a czego możemy sięspodziewać w przyszłości? zmiany - wyzwania i zagrożenia dla banków szybkość przekazywania pieniędzy – oczekiwania i ichrealizacja na rynku „w nowych warunkach”15:50 Interaktywna sesja pytań i odpowiedzi16:00 Efektywny model biznesowy do obsługipłatności globalnych – jak przekraczać granicei rozwijać usługi płatności międzynarodowychDominika Duziak, Product Manager, Citi Handlowy rozliczenia globalne z perspektywy bankui przedsiębiorców – uwarunkowania prawne,biznesowe i technologiczne czy tylko giganci potrzebują rozwiązań globalnych– trendy i kierunki w płatnościach zagranicznych16:25 Interaktywna sesja pytań i odpowiedzi16:35 KOKTAJL – idealna okazja do poszerzenia kontaktówi nieformalnych rozmów13:00 Lunch17:35 Zakończenie pierwszego dnia Forum


DZIEŃ II, 16 MAJA 20139:00 Rejestracja i poranna kawaZMIANY PRAWNE I ICH KONSEKWENCJE DLA BANKÓW9:30 jak regulacja może stymulować rozwój płatnościbezgotówkowych9:55 Interaktywna sesja pytań i odpowiedzi10:05Jak regulacje prawne mogą blokować rozwójpłatności bezgotówkowychPaweł Widawski, Dyrektor Zespołu ds. SystemuPłatniczego i Bankowości Elektronicznej,Związek Banków Polskichkonsekwencje planowanych zmian w ustawieo usługach płatniczycho czym myśli Komisja Europejska w kontekście rewizjiDyrektywy PSDPANEL MASTER CLASSwww.payments-summit.comInterchange fee i ekonomiczna strona biznesukartowego – planowane kierunki działańw odpowiedzi na zmianyModerator: Jacek Uryniuk, Dziennikarz, Gazeta PrawnaUdział biorą:Robert Łaniewski, Prezes, Fundacja Rozwoju ObrotuBezgotówkowegoAdam Parfiniewicz, Członek Zarządu, BNP ParibasPaweł Rychliński, Cluster Head,MasterCard Europe SPRLKarol Stec, Dyrektor ds. Koordynacji Projektów,Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji11:45Strategiczne znaczenie płatnościbezgotówkowych: gdzie szukać nowychkierunków rozwoju12:10 Interaktywna sesja pytań i odpowiedzi12:20 Lunch13:20nowe technologie i możliwości - jak je w pełniwykorzystać z korzyścią dla banku i klientapłatności NFC jako niezbędny element strategiiinnowacyjnej: zbliżone = zapłacone, naklejki na telefonrozwiązania mobilne jako nowy kierunek rozwojupłatności bezgotówkowych13:45 Interaktywna sesja pytań i odpowiedzi13:55Marcin Chruściel, Dyrektor Departamentu KartKredytowych, Raiffeisen PolbankNowa definicja płatności i oferta szyta na miarę– czyli jak zmienia się perspektywa bankui rynkuPaweł Kucharski, Dyrektor Banku ds. Marketingui Rozwoju Biznesu Bankowości Detalicznej, mBankAlternatywne produkty m-płatnościi ich miejsce w strategii bankuWojciech Bolanowski, Dyrektor Pionu BankowościElektronicznej, PKO BPpłatności mobilne: perspektywa klienta, banku, dostawcyalternatywne technologie i modele biznesoweczy mobile jest dla banków wyzwaniem strategicznym?14:20 Interaktywna sesja pytań i odpowiedzi10:45 Przerwa kawowa i networking14:30 Zakończenie Forum i wręczenie certyfikatówINNOWACJE TECHNOLOGICZNE I KLUCZOWEOBSZARY INWESTYCJI11:05The Mobile Wave: The Future of MoneyRoy Vella, Managing Director, Vella Venturesthe collision of online, telecommunications and financialservices and its consequences for the marketadvantages of new landscape – how to winkey players in new ecosystem and their paradigm forbusiness11:35 Interaktywna sesja pytań i odpowiedziCHCĄ PAŃSTWO PODZIELIĆ SIĘSWOJĄ WIEDZĄ I ROZWIĄZANIAMI?Anna ChrobotB4B Communications Managertel.: +48 22 256 70 35anna.chrobot@bluebusinessmedia.comBlue Business Media wraz z Sapphire Ventures i Centrum EXPO XXI jest częścią Sapphire Group, organizatora Jesteśmy członkiem:profesjonalnych targów branżowych i konsumenckich oraz wydarzeń w formule ConfEx (targi i konferencja)


DOŚWIADCZENIA I INSPIRACJE:MARCIN CHRUŚCIELDyrektor Departamentu Kart KredytowychRaiffeisen PolbankOd 2005 r. odpowiada za wdrożenie i rozwój kart kredytowych. Wcześniejpracował w PKO BP, rozwijając sprzedaż i produkty dla klientadetalicznego oraz w Bank Austria Creditanstalt S.A., gdzie w 1999 rokustawiał pierwsze kroki w bankowości.ADAM PARFINIEWICZCzłonek Zarządu ds. Bankowości DetalicznejBNP Paribas Bank PolskaW sektorze finansowym pracuje od ponad 20 lat, od kilku lat zasiadaw zarządach największych instytucji finansowych w Polsce.MICHAŁ HUCAŁWiceprezes ZarząduAlior BankOdegrał wiodącą rolę w tworzeniu innowacyjnych produktówi usług dla klientów indywidualnych oraz biznesowych, które zapewniłyAlior Bankowi najwyższy wzrost liczby klientów na polskim rynkubankowym.MICHAŁ SZYMAŃSKIWiceprezes ZarząduKrajowa Izba RozliczeniowaOdpowiada za opracowywanie strategii spółki i nadzór nad jej realizacją, atakże za rozwój usług rozliczeniowych.RADOSŁAW GRABIECBusiness Development DirectorSAS InstitutePosiada wieloletnie (18 lat w branży) doświadczenie w zakresieprojektowania i implementacji systemów wspomagania decyzji(Business Intelligence). Od 6 lat specjalizuje się w rozwiązaniach CRMdla sektora bankowości.ALEKSANDER NAGANOWSKIBusiness Leader, Business DevelopmentMasterCardOdpowiedzialny za rozwój przełomowego rozwiązania, integrującegousługi telekomunikacyjne i finansowe, jakim są płatności mobilneMasterCard PayPass (NFC) oraz MasterCard Mobile. To między innymidzięki jego pracy dla MasterCard, smartfon już dzisiaj może być dla naswszystkim tym, czego potrzebujemy wychodząc z domu.PAWEŁ RYCHLIŃSKICluster Head Poland, Ukraine, Romania, Bulgariaand Balkans, MasterCard Europe SPRLPrzez 3 lata był Dyrektorem Generalnym Polskiego Oddziału MasterCardEurope. Z firmą związany jest od 2005 r. Wcześniej obejmowałstanowiska menedżerskie w przedsiębiorstwach sektora bankowego,był szefem działu kart korporacyjnych i członkiem zarządu AmericanExpress Poland a następnie dyrektorem działu marketingu i sprzedażySygma Bank Polska.GRZEGORZ HANSENDyrektor ds. Wsparcia, Strategii i Analiz w DepartamencieBankowości Transakcyjnej, BRE BankEkspert z wieloletnim doświadczeniem. Zrealizował szereg projektówrozwoju usług transakcyjnych dla przedsiębiorstw, zmianinformatycznych, organizacyjnych.i zarządczych w zakresiebankowości korporacyjnej.PIOTR GAWRONCzłonek ZarząduMeritum BankJego główny obszar zainteresowań stanowią nowoczesne rozwiązaniadla bankowości internetowej, za tworzenie których odpowiadałw dotychczasowym 19-letnim doświadczeniu zawodowym.SZYMON WAŁACHDyrektor Pionu Klienta DetalicznegoPKO Bank PolskiZ sektorem bankowym związany od 2000 r., aktualnie odpowiedzialnyza ofertę produktową w segmentach klienta indywidualnegoi biznesowego oraz CRM.JACEK URYNIUKDziennikarzGazeta PrawnaUznany za Dziennikarza Roku 2011 przez VII Kongres GospodarkiElektronicznej. Od kilkunastu lat zajmuje się tematyką związanąz bankowością i finansami osobistymi. Od 2010 roku pisze w DziennikuGazecie Prawnej. Wcześniej pracował m.in. dla Pulsu Biznesu, GazetyGiełdy Parkiet, Gazety Bankowej.ROY VELLAManaging DirectorVELLA VENTURESHe is mobile financial services expert, advisor and consultant to playerslarge (such as Visa & Vodafone) and small (startups) in the space.TOMASZ JOŃCZYKDyrektor Linii Biznesowej RozliczeniaKrajowa Izba RozliczeniowaOdpowiedzialny za biznesowe funkcjonowanie i rozwój systemówrozliczeniowych ELIXIR®, EuroELIXIR i Express ELIXIR, a także innychpowiązanych z rozliczeniami usług, w tym OGNIVO oraz SWIFT.ROBERT ŁANIEWSKIPrezes Zarządu, Fundacja RozwojuObrotu BezgotówkowegoPosiada wieloletnie doświadczenie wynikające z zajmowanych stanowiskzwiązanych z zarządzaniem strategicznym i finansamiWOJCIECH BOLANOWSKIDyrektor Pionu Bankowości ElektronicznejPKO Bank PolskiZrealizował najistotniejsze projekty w Pionie Bankowości Elektronicznej –autorski system płatności mobilnych, rewitalizację oferty SKO, stworzeniemobilnych stron transakcyjnych, uruchomienie procesów sprzedażybezplacówkowej, unikalnej karta affinity „Dobro procentuje”i nowego serwisu korporacyjnego Banku.PAWEŁ KUCHARSKIDyrektor banku ds. marketingu i rozwoju biznesubankowości detalicznej, mBank (BRE Bank)Z BRE Bankiem związany od 2000 roku, gdzie od początku współtworzył irealizował strategię mBanku i MultiBanku w obszarze internetu.DOMINIKA DUZIAKProduct ManagerCiti HandlowyPraktyk i ekspert ds. systemu płatności w Europie, zarządza płatnościamizagranicznymi w ponad 135 walutach.DARIUSZ BODUCHDyrektor Marketingu Ofert MultimedialnychOrange PolskaPosiada dwudziestoletnie doświadczenie w obszarze usług telekomunikacyjnych.Odpowiada za szeroki obszar obejmujący usługi multime-dialneOrange, m.in. serwis muzyczny Deezer oraz rozwiązania obejmujące usługifinansowe i bazujące na technologii NFC, jak Orange Cash.MACIEJ GONISZEWSKIRedaktor NaczelnyGazeta BankowaDziennikarz od 16 lat specjalizujący się w tematyce gospodarczej.Od 4 lat jest redaktorem naczelnym specjalistycznego pisma dlafinansistów - „Gazety Bankowej”, która m.in. co roku nagradza najlepszerozwiązania technologiczne dla banków i ubezpieczeń.PAWEŁ WIDAWSKIDyrektor Zespołu ds. Systemu Płatniczegoi Bankowości ElektronicznejZwiązek Banków PolskichEkspert w zakresie innowacyjnych usług płatniczych, specjalizuje sięw regulacjach prawnych rynku płatności elektronicznych.KAROL STECDyrektor ds. Koordynacji Projektów, Polska OrganizacjaHandlu i Dystrybucji,Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYPoland Payments Summit15-16 maja 2013Hotel Courtyard by Marriottul. Żwirki i Wigury 1HotelWarszawaQubusul. Nadwiślańska 6, Kraków14-15 kwietnia 2011TAK, zgłaszam udział w Poland Payments SummitTermin: 15-16 maja 2013 r.Cena: 4295 zł + 23% VATPrzewidujemy rabaty przy zgłoszeniu grupowym z firmy!Więcej informacji : + 48 605 990 659Wyślij dziś na nr faksu +48 12 350 54 011. Imię i nazwisko: ....................................................................................................................................................Stanowisko: ...............................................................................................................................................................Departament: .............................................................................................................................................................2. Imię i nazwisko: ....................................................................................................................................................Stanowisko: ...............................................................................................................................................................Departament: .............................................................................................................................................................3. Firma: ...................................................................................................................................................................Ulica: ........................................................................................................................................................................Kod pocztowy: ......................................................Miasto: .........................................................................................Tel: .......................................................................... Fax: ..........................................................................................E-mail: .........................................................................................................................................................4. Sposób zapłaty:Przelew Karta kredytowa5. Typ karty kredytowej: Visa MasterCard Eurocard Diners ClubNumer karty kredytowej: .......................................................................... Data ważności: ......................................Nazwisko (identyczne z widniejącym na karcie): ......................................................................................................Suma: .................................................. Adres: ........................................................................................................Podpis: ................................................................................................................ Data: ..........................................1.WARUNKI UCZESTNICTWA:2. Cena obejmuje: prelekcje, materiały konferencyjne, przerwykawowe, lunch i koktajl.3. Przesłanie do Blue Business Media faxem lub pocztąelektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularzazgłoszeniowego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzyZgłaszającym a Blue Business Media i jest równoznacznez wyrażeniem zgody Zgłaszającego na wszelkie zobowiązaniawynikające z umowy. Faktura pro forma jest standardowowystawiana i wysyłana pocztą elektroniczną po otrzymaniuformularza zgłoszeniowego.4. Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniuZgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie dodziałania w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególnoścido zawarcia umowy z Blue Business Media.5. Prosimy o dokonanie wpłaty w ciągu 14 dni od wysłaniazgłoszenia i przed terminem rozpoczęcia Forum.6.Koszt uczestnictwa jednej osoby w Forum wynosi:Cena 4295 zł + 23% VATW przypadku gdy Zgłaszający dokona zgłoszenia do dnia19 kwietnia 2013 r., jednakże nie dokona wpłaty pełnejkwoty z tytułu uczestnictwa do 6 maja 2013 r., kosztuczestnictwa jednej osoby w Forum wynosi 4295 zł+ 23% VAT.7. Wpłaty należy dokonać na konto:Alior Bank S.A., Al. Jana Pawła II 18, Warszawa15 2490 0005 0000 4520 7369 14258. Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkachokreślonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonaćw formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adresBlue Business Media.9. W przypadku rezygnacji do dnia 19 kwietnia 2013 r. Zgłaszającyzobowiązany jest do uiszczenia opłaty manipulacyjnejw wysokości 400 PLN + 23% VAT za każdą zgłoszoną osobę.10. W przypadku rezygnacji po dniu 19 kwietnia 2013 r. Zgłaszającyzobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwaw wysokości wynikającej z zawartej pomiędzy Zgłaszającyma Blue Business Media umowy.11. W przypadku braku uczestnictwa w Forum oraz braku pisemnejrezygnacji z udziału w Forum, Zgłaszający obowiązany jestuiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokościwynikającej z umowy.12. Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w Forum.13. Blue Business Media zastrzega sobie prawo do zmianprogramu, miejsca odbycia Forum oraz do odwołania Forum.6. Dane nabywcy, potrzebne do wystawienia Faktury VAT:Nazwa firmy: ..............................................................................................................................................................Siedziba: ....................................................................................................................................................................Adres: ........................................................................................................................................................................NIP: ...........................................................................................................................................................................Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997r. Nr 133 poz. 833) Blue Business Media Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie (dalej BBM), informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji imarketingu działalności prowadzonej przez BBM, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów BBM. Wyrażamy również zgodęna otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących BBM oraz klientów BBM. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowychprzysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania.Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszejumowy.Blue Business Media, Oddział Kraków: ul. B. Joselewicza 21 c, 31-031 Kraków, tel: +48 12 350 54 00, fax: +48 12 350 54 01e-mail: info@bluebusinessmedia.com, www.bbm.plBlue Business Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-222),ul. Prądzyńskiego 12/14, wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorcówprowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII WydziałGospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000325306,NIP 7010167656, wysokość kapitału zakładowego: 100 000,00 złMateriały niniejsze sąwłasności BBM Sp. z o.o . i sąchronione prawem autorskim.Jakiekolwiek modyfikowanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, powielanie,przekazywanie osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody BBM Sp. z o.o. jestzabronione.(D)

More magazines by this user
Similar magazines