PARgi HOOLDUSKAVA KOOSTAMiSE JUHEND - Keskkonnaamet

keskkonnaamet.ee

PARgi HOOLDUSKAVA KOOSTAMiSE JUHEND - Keskkonnaamet

SisukordSissejuhatus ........................................................................................................................................5Hoolduskava koostamise alused .......................................................................................................6Hoolduskava koostamise eesmärgid ja sisu ......................................................................................7Hoolduskava struktuur ....................................................................................................................9Pargi üldiseloomustus ja hetkeolukorra kirjeldus .....................................................................12Pargi väärtuste kirjeldus, kaitse-eesmärgid, probleemidja peamised väärtusi ohustavad tegurid .........................................................................................14Hooldustööd ...................................................................................................................................16Pargipuistud ..................................................................................................................................17Alleed ja põlispuud .........................................................................................................................20Pargiaasad ja väljakud ...................................................................................................................26Kaitsealused liigid ..........................................................................................................................29Pargiteed .......................................................................................................................................30Vaated ..........................................................................................................................................32Veekogud .......................................................................................................................................33Väikevormid ..................................................................................................................................34Varemed ........................................................................................................................................37Infokandjad ..................................................................................................................................38Tegevuskava ......................................................................................................................................39Tulemuslikkuse hindamine .............................................................................................................43Lisad ..............................................................................................................................................44Lisa 1. Firenze harta .................................................................................................................44Lisa 2. Valik uuemast kirjandusest pargihoolduse kohta .....................................................47Lisa 3. Näidised ..........................................................................................................................48LISA 3.1. Pargi hoolduskava koostamise lähteülesanne .............................................................48LISA 3.2. Pargi geoaluse koostamise lähteülesanne ...................................................................49LISA 3.3. Mõisted .................................................................................................................51LISA 3.4. Liigikaitse parkides ja vastav hoolduse aeg.................................................................53LISA 3.5. Linnuliigi pesapaigad..............................................................................................54LISA 3.6. Kukulinna mõisa pargi kaitsekorralduskava 2012–2021 ..........................................55

More magazines by this user
Similar magazines