Metsaseaduse eelnõu seletuskiri - Keskkonnaministeerium

envir.ee

Metsaseaduse eelnõu seletuskiri - Keskkonnaministeerium

Metsaseaduse eelnõu ja Euroopa Liidu õigusallikate võrdlustabelSeletuskirja lisa 2EÜ Nõukogu direktiiv 68/89/EÜ toorpuidu liigitust käsitlevate liikmesriikide õigusaktideühtlustamise kohta (EÜT L 32, 06.02.1968)EÜ Nõukogu direktiiv 99/105/EÜ metsapaljundusmaterjali turustamise kohta(EÜT L 11, 15.01.2000)EelnõusäteEL õigusallika nõueVastavus ELõigusallikaleMittevastavusevõi osalisevastavuspõhjendusKooskõllaviimisetähtaeg§ 20lg 5Direktiiv 99/105/EÜ art 2 lg a;lõike b punktid i, ii ja iii, lõikec punktid i, ii, iii, iv, v ja vi;lõiked e, f, gVastab§ 37lg 11Direktiiv 68/89/EÜart 1 ja 2, art 3 lõiked 1 ja 2,art 4-6Vastab

More magazines by this user
Similar magazines