Metsaseaduse eelnõu seletuskiri - Keskkonnaministeerium

envir.ee

Metsaseaduse eelnõu seletuskiri - Keskkonnaministeerium

EELNÕU KAVANDVABARIIGI VALITSUSMÄÄRUS…………………………2006 nr……..Metsaressursi arvestuse riikliku registri asutamine ja registri põhimäärusMäärus kehtestatakse metsaseaduse (RT I ... ... ) § 9 lõike 2 alusel.§ 1. Registri asutamine ja ametlik nimi§ 2. Registri vastutav ja volitatud töötleja§ 3. Registri ülesehitus§ 4. Andmete registrisse kandmise aluseks olevad dokumendid§ 5. Registrisse kantavad andmed§ 6. Andmete esitajad§ 7. Andmete registrisse kandmine ja andmete töötlemise kord§ 8. Andmete säilitamine§ 9. Registriandmete muutmine ja ebaõigete andmete parandamine§ 10. Registrist andmete väljastamise kord§ 11. Järelevalve§ 12. Registri likvideerimineAndrus AnsipPeaministerVillu ReiljanKeskkonnaministerHeiki LootRiigisekretär

More magazines by this user
Similar magazines