Metsaseaduse eelnõu seletuskiri - Keskkonnaministeerium

envir.ee

Metsaseaduse eelnõu seletuskiri - Keskkonnaministeerium

EELNÕU KAVANDKESKKONNAMINISTRIMÄÄRUS…………………2006 nr……………Metsa korraldamise juhendMäärus kehtestatakse metsaseaduse (RT I 2006 ) § 11 lõike 3 alusel.1. peatükkÜldsätted2. peatükk Metsa kaardistamise tingimused3. peatükk Metsa inventeerimise metoodika4. peatükk Metsamajandamiskavas metsa majandamise viiside ja võtete kavandamise nõuded5. peatükk Metsa raie mahu arvestamise metoodika6. peatükk Kehtetuks tunnistamineMäärused lisad:1. Metsa kaardistamisel kasutatavad leppemärgid2. Boniteerimistabelid3. Baaskõrguste arvutamise mudelid4. Tagavara arvutamiseks kasutatavad matemaatilised mudelid5. Tagavara juurdekasvu arvutamiseks kasutatavad matemaatilised mudelid6. Standardtabelid7. Tuleohutusklassid8. Metsa inventeerimisel kasutatavad klassifikaatorid9. Metsa majandamise viiside ja võtete kavandamisel kasutatavad klassifikaatorid10. Küpsusvanused ja arenguklassid11. Arvestuslangi arvutamisel kasutatavad valemidVillu ReiljanMinisterAnnika VelthutKantsler

More magazines by this user
Similar magazines