Metsaseaduse eelnõu seletuskiri - Keskkonnaministeerium

envir.ee

Metsaseaduse eelnõu seletuskiri - Keskkonnaministeerium

EELNÕU KAVANDKESKKONNAMINISTRIMÄÄRUS…………………2006 nr……………Metsa kaitsemetsaks määramise korralmakstava hüvitise taotlemise, taotluseläbivaatamise ja hüvitisearvutamise kordMäärus kehtestatakse metsaseaduse (RT I 2006 ) § 20 lõike 6 alusel.1. peatükk Hüvitise taotlemine ja taotluse läbivaatamine§ 1. Taotluse esitamine§ 2. Hüvitise maksmise nõuded§ 3. Taotluse läbivaatamine ja otsuse tegemine§ 4. Taotluse rahuldamata jätmise tingimused§ 5. Hüvitise maksmine2. peatükk Hüvitise arvutamine§6. Hüvitise arvutamise alused§7. Hüvitise määramise metoodikaVillu ReiljanMinisterAnnika VelthutKantsler

More magazines by this user
Similar magazines