Q1-Q4 2011.pdf - Comarch

comarch.pl
  • No tags were found...

Q1-Q4 2011.pdf - Comarch

Wyniki finansowe Q1-Q4 2011Konrad Tarański – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy2 marca 2012, Warszawawww.comarch.com


Agenda• Wyniki finansowe• Struktura sprzedaży• Zatrudnienie• Portfel zamówień• Inwestycje• PodsumowanieWyniki finansowe Q1-Q4 20112


Agenda• Wyniki finansowe• Struktura sprzedaży• Zatrudnienie• Portfel zamówień• Inwestycje• PodsumowanieWyniki finansowe Q1-Q4 20113


Wyniki finansowe Q4 2011dane w tys. PLNWyniki finansowe Q1-Q4 20114


Wyniki finansowe Q1-Q4 2011dane w tys. PLNWyniki finansowe Q1-Q4 20115


Przychody ze sprzedaży Q4 2011dane w tys. PLNWyniki finansowe Q1-Q4 20116


Przychody ze sprzedaży Q1-Q4 2011dane w tys. PLNWyniki finansowe Q1-Q4 20117


Porównanie struktury przychodów Q1-Q42010 i Q1-Q4 2011dane w tys. PLNWyniki finansowe Q1-Q4 20118


Porównanie struktury kosztów Q1-Q4 2010 iQ1-Q4 2011dane w tys. PLNWyniki finansowe Q1-Q4 20119


Wpływ Grupy Comarch SuB na przychody GrupyComarchdane w tys. PLNWyniki finansowe Q1-Q4 201110


Wpływ Grupy Comarch SuB oraz spółek CCF FIZ nawynik operacyjny Grupy Comarchdane w tys. PLNWyniki finansowe Q1-Q4 201111


Wpływ Grupy Comarch SuB oraz spółek CCF FIZna wynik netto Grupy Comarchdane w tys. PLNWyniki finansowe Q1-Q4 201112


Zdarzenia mające znaczący wpływ na wynikiQ1-Q4 2011 i Q1-Q4 2010Wyniki finansowe Q1-Q4 2011dane w tys. PLN13


EBITDA Q1-Q4 2005 – Q1-Q4 2011Wyniki finansowe Q1-Q4 201114


Rentowność operacyjnaQ1-Q4 2005 – Q1-Q4 2011Wyniki finansowe Q1-Q4 201115


Rentowność netto Q1-Q4 2005 – Q1-Q4 2011Wyniki finansowe Q1-Q4 201116


Cash Flow Q1-Q4 2011Wyniki finansowe Q1-Q4 201117


Agenda• Wyniki finansowe• Struktura sprzedaży• Zatrudnienie• Portfel zamówień• Inwestycje• PodsumowanieWyniki finansowe Q1-Q4 201118


Przychody według branż Q1-Q4 2011 i Q1-Q4 2010Wyniki finansowe Q1-Q4 201119


Struktura sprzedaży wg branżQ1-Q4 2011 i Q1-Q4 2010Wyniki finansowe Q1-Q4 2011dane w tys. PLN20


Struktura sprzedaży wg rodzajuQ1-Q4 2011 i Q1-Q4 2010Wyniki finansowe Q1-Q4 201121


Struktura sprzedaży wg rodzajuQ1-Q4 2011 i Q1-Q4 2010Wyniki finansowe Q1-Q4 2011dane w tys. PLN22


Geograficzna struktura sprzedażyQ1-Q4 2011 i Q1-Q4 2010Wyniki finansowe Q1-Q4 201123


Geograficzna struktura sprzedażyQ1-Q4 2011 i Q1-Q4 2010Wyniki finansowe Q1-Q4 201124


Agenda• Wyniki finansowe• Struktura sprzedaży• Zatrudnienie• Portfel zamówień• Inwestycje• PodsumowanieWyniki finansowe Q1-Q4 201125


Wielkość zatrudnienia w Grupie Comarch(bez pracowników MKS Cracovia SSA)Wyniki finansowe Q1-Q4 201126


Wielkość zatrudnienia• Na dzień 31 grudnia 2011 roku Grupa Comarch (bez pracownikówMKS Cracovia SSA) zatrudniała 3 446 osób, tj. o 16 osób mniej niżna koniec 2010 roku (spadek o 0,5 %)• Na dzień 31 grudnia 2011 roku Grupa Comarch Software undBeratung zatrudniała 250 osoby, tj. 68 osób mniej niż na koniec2010 roku.Po znacznym wzroście ilości osób zatrudnionych w 2010 i H12011 Grupa prowadzi obecnie politykę stabilizacji wielkościzatrudnienia i ścisłej kontroli kosztów działalności.Wyniki finansowe Q1-Q4 201127


Koszty pracy 2007 –2011(bez Grupy Comarch SuB)Wyniki finansowe Q1-Q4 201128


Agenda• Wyniki finansowe• Struktura sprzedaży• Zatrudnienie• Portfel zamówień• Inwestycje• PodsumowanieWyniki finansowe Q1-Q4 201129


Portfel zamówień na rok bieżący(z wyłączeniem Grupy Comarch SuB)Wyniki finansowe Q1-Q4 201130


Portfel zamówień na rok bieżący(z wyłączeniem Grupy Comarch SuB)Wyniki finansowe Q1-Q4 201131


Agenda• Wyniki finansowe• Struktura sprzedaży• Zatrudnienie• Portfel zamówień• Inwestycje• PodsumowanieWyniki finansowe Q1-Q4 201132


Inwestycje 2011• Wysokie nakłady na działalność R&D, wprowadzenie na ryneknowych produktów, np. system maklerski Comarch ExchangeTrading• Zakończenie inwestycji infrastrukturalnych w Łodzi i w Krakowie• Wyposażenie Centrum Medycznego iMed24• Dokapitalizowanie spółki Comarch Software und Beratung AG• Rozpoczęcie działalności przez spółkę w Luxemburgu• Kontynuacja budowy Data Center w DreźnieWyniki finansowe Q1-Q4 201133


Inwestycje 2012• Stałe utrzymywanie wysokich nakładów na działalność R&D• Przejęcie spółki A-MEA Informatik AG w Szwajcarii• Możliwe dalsze punktowe przejęcia• Rozpoczęcie działalności przez spółkę zależną w Londynie• Kontynuacja budowy Data Center w Dreźnie, ew. uruchomieniebudowy Data Center w LilleWyniki finansowe Q1-Q4 201134


Agenda• Wyniki finansowe• Struktura sprzedaży• Zatrudnienie• Portfel zamówień• Inwestycje• PodsumowanieWyniki finansowe Q1-Q4 201135


Podsumowanie 2011 roku• Suma bilansowa Grupy przekroczyła 1 miliard złotych• Zdecydowany wzrost znaczenia sprzedaży zagranicznej• Bardzo wysoki udział sprzedaż produktów i usług własnych• Zwiększone koszty poniesione w H1 2011 zaowocowały bardzodobrymi wynikami osiągniętymi w H2 2011• Stabilizacja ilości osób zatrudnionych, zwiększona konkurencja narynku pracy• Dalszy wzrost wartości portfela na okresy przyszłeWyniki finansowe Q1-Q4 201136


Plany na rok 2012• Dalszy rozwój działalności w Europie Zachodniej i AmerycePółnocnej, ograniczanie działalności w pozostałych rejonach świata• Dalszy rozwój produktów Comarch, w tym dla medycyny. Wzrostznaczenia sprzedaży informatyki w modelu usługowym• Możliwe dalsze punktowe przejęcia w Polsce i zagranicą• Stabilizacja ilości osób zatrudnionych i kontrola kosztów, działalnośćw warunkach dużej konkurencji na rynku pracy• Uruchomienie działalności Centrum Medycznego iMed24Wyniki finansowe Q1-Q4 201137


Dziękuję za uwagęwww.comarch.com

More magazines by this user
Similar magazines