Kandidatura za izbor gradonačelnika Grada Biograda na Moru

biogradnamoru.hr

Kandidatura za izbor gradonačelnika Grada Biograda na Moru

REPUBLIKA HRVATSKAGRADSKO IZBORNO POVJERENSTVOGRADA BIOGRADA NA MORUNa temelju članka 22. st. 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne Novine", broj 144/12), Gradskoizborno povjerenstvo Grada BIOGRADA NA MORU, odlučujući o prijedlogu predlagatelja IVAN BABARA,GORAN BURČUL, ROBERT PELICARIĆ, utvrdilo je i prihvatiloPRAVOVALJANOM KANDIDATURUZA IZBOR GRADONAČELNIKA GRADA BIOGRADA NA MORUKandidat:IVAN BABARA; BIOGRAD NA MORU, MIROSLAVA KRLEŽE 4; rođ. 28.07.1973; OIB: 07810380205; MZamjenik kandidata:MATE IVANOVIĆ; BIOGRAD NA MORU, ZADARSKA 55; rođ. 05.05.1986; OIB: 71657313150; MKANDIDAT GRUPE BIRAČAPREDSJEDNIKGRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVAGRADA BIOGRADA NA MORUMARIO PEŠIĆ


REPUBLIKA HRVATSKAGRADSKO IZBORNO POVJERENSTVOGRADA BIOGRADA NA MORUNa temelju članka 22. st. 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne Novine", broj 144/12), Gradskoizborno povjerenstvo Grada BIOGRADA NA MORU, odlučujući o prijedlogu predlagatelja HRVATSKADEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ, utvrdilo je i prihvatiloPRAVOVALJANOM KANDIDATURUZA IZBOR GRADONAČELNIKA GRADA BIOGRADA NA MORUKandidat:IVAN KNEZ; BIOGRAD NA MORU, SPLITSKA 68; rođ. 09.11.1964; OIB: 01653217393; MZamjenik kandidata:MARIJAN STOPFER; BIOGRAD NA MORU, KRALJA PETRA SVAČIĆA 3; rođ. 04.10.1970; OIB: 88602321233; MPredlagatelj:HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZPREDSJEDNIKGRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVAGRADA BIOGRADA NA MORUMARIO PEŠIĆ


REPUBLIKA HRVATSKAGRADSKO IZBORNO POVJERENSTVOGRADA BIOGRADA NA MORUNa temelju članka 22. st. 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne Novine", broj 144/12), Gradskoizborno povjerenstvo Grada BIOGRADA NA MORU, odlučujući o prijedlogu predlagateljaSOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP, HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNIDEMOKRATI - HNS, HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS, HRVATSKA STRANKAZELENIH - EKO SAVEZ - ZELENI, utvrdilo je i prihvatiloPRAVOVALJANOM KANDIDATURUZA IZBOR GRADONAČELNIKA GRADA BIOGRADA NA MORUKandidat:DAMIR ŠANGULIN, dipl.ing.; BIOGRAD NA MORU, ANTE KOVAČIĆA 2; rođ. 01.01.1962; OIB: 81875923569; MZamjenik kandidata:DAMIR TORBARINA; BIOGRAD NA MORU, PUT SOLINA 11; rođ. 13.01.1972; OIB: 19951592612; MPredlagatelj:SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDPHRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNSHRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLSHRVATSKA STRANKA ZELENIH - EKO SAVEZ - ZELENIPREDSJEDNIKGRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVAGRADA BIOGRADA NA MORUMARIO PEŠIĆ


REPUBLIKA HRVATSKAGRADSKO IZBORNO POVJERENSTVOGRADA BIOGRADA NA MORUBIOGRAD NA MORU, 3. svibnja 2013.Na temelju članka 23. i čl. 25. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne Novine", broj 144/12),Gradsko izborno povjerenstvo Grada BIOGRADA NA MORU, sastavilo jeZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDATURAZA IZBOR GRADONAČELNIKA GRADA BIOGRADA NA MORU1. Kandidat: IVAN BABARAKANDIDAT GRUPE BIRAČAZamjenik kandidata: MATE IVANOVIĆ2. Kandidat: IVAN KNEZHRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZZamjenik kandidata: MARIJAN STOPFER3. Kandidat: DAMIR ŠANGULIN, dipl.ing.SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDPHRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNSHRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLSHRVATSKA STRANKA ZELENIH - EKO SAVEZ - ZELENIZamjenik kandidata: DAMIR TORBARINAPREDSJEDNIKGRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVAGRADA BIOGRADA NA MORUMARIO PEŠIĆ

More magazines by this user
Similar magazines