uReđeNJe mANJih JAvNih POvRšiNA - Općina Centar

centar.ba

uReđeNJe mANJih JAvNih POvRšiNA - Općina Centar

finansijska pomoć Dječijem domu BjelaveDONACIJE OPĆINE CENTARU prostorijama Dječijeg doma na Bjelavama, Dževad Bećirević, načelnikOpćine Centar i Saudin Đurđević, v.d. direktora Dječijeg doma, su 6.augusta 2012. godine potpisali protokol o realizaciji granta namijenjenogKJU „Dom za djecu bez roditeljskog staranja na Bjelavama“, u vrijednostiod 5.000 KM. Navedena sredstva su izdvojena iz Budžeta Općine Centar zazamjenu dotrajale vanjske stolarije na objektu ovog doma.Ovom prilikom je načelnik Bećirević kazao da su finansijska sredstva uopćinskom budžetu izdvojena još u januaru ove godine. - Zbog preranesmrti našeg dragog direktora Amira Zelića, do sada nisam mogao skupitisnage da ponovo posjetim ovu ustanovu. Posljednjih osam godina mogmandata pratili smo razvoj ove ustanove, koja je uvijek imala podrškuOpćine Centar. Nadam se da ćemo dobru saradnju nastaviti i sa novimdirektorom na obostrano zadovoljstvo, posebno djece koja su korisniciovog prostora – kazao je Bećirević.Saudin Đurđević se u ime uposlenika i štićenika ovog Doma zahvalio naovoj donaciji koju je obezbjedila Općina Centar. – Čast mi je ugostiti načelnika Bećirevića i njegove saradnike. Ovo nije prva donacija Općine Centar, jernaša saradnja traje dugi niz godina. Doniran novac će biti namjenski iskorišten za zamjenu dotrajale stolarije – vanjskih prozora, što predstavlja jedan odprioriteta u našem nesmetanom radu sa djecom.Potpisivanju protokola su također prisustvovali, Osmo Babić, pomoćnik načelnika za rad, zdravstvo i socijalna pitanja Općine Centar te Edina Muslić,savjetnica načelnika Bećirevića. Uposlenici KJU „Dom za djecu bez roditeljskog staranja na Bjelavama“ trenutno vode brigu o 98 mališana raznihuzrasta.podrška radu „Biblioteka Sarajeva“ i„Društva pisaca BiH“bosanskom kulturnom centru10.000 KMU Općini Centar 31. jula 2012. godine potpisana su dva zaključkao realizaciji sredstava općinskog budžeta za tekuću godinu. Riječje sredstvima od po 3.000 KM Udruženju ‘’Društvo pisaca Bosne iHercegovine’’, za sufinansiranje projekta pod nazivom ‘’Književnascena’’ (promotivno – dijaloške tribine) i Javnoj ustanovi „BibliotekaSarajeva“ u cilju nabavke neophodnih knjiga.U ime Općine Centar zaključak je potpisao načelnik Dževad Bećirević,dok su također zaključke potpisali Mile Stojić, potpredsjednik Udruženja‘’Društvo pisaca BiH’’ i Amela Đelilović – Malešević, voditeljica Službeza rad sa korisnicima bibliotečkih usluga.- I ranije je Općina Centar na čelu sa načelnikom DževadomBećirevićem pomagala našoj ustanovi. Drago nam je što su čelni ljudisredišnje sarajevske općine prepoznali kvalitetan rad JU „BibliotekaSarajeva“ i potrebe naših korisnika. Zaista smo sretni što ćemonaše police obogatiti novim knjigama – kazala je Amela Đelilović –Malešević.Predsjednik Udruženja ‘’Društvo pisaca BiH’’ nije krio zadovoljstvonakon dodijeljenih sredstava. Naime, cilj projekta ‘’Književna scena’’je da se javnosti omogući cjelovit i kontinuiran uvid u savremeneknjiževne tokove naše zemlje i šire. To je jedinstvena prilika da sepisci i književnici kontinuirano sastaju te oblikuju književnu scenu.– Pomenuti projekat realizujemo dva puta mjesečno u prostorijamanašeg udruženja. U posljednje vrijeme smo radili u dosta teškimuslovima, jer su ljudi, koji su uključeni u ovaj projekat, radili bezhonorara. Ova pomoć od Općine Centar nam je zaista dobro došla,te se srdačno zahvaljujemo na finansijskim sredstvima koja će dobrodoći za nastavak realizacije projekta – rekao je Mile Stojić.U Općini Centar je 25. jula 2012. godine upriličeno potpisivanje protokolana osnovu kojeg je Općina iz ovogodišnjeg budžeta izdvojila grant uiznosu od 10.000 KM Javnoj ustanovi “Bosanski kulturni centar” u Sarajevuza nabavku potrebne opreme za ozvučenje na bini koncertne dvorane. Uime Općine Centar protokol je potpisao načelnik Dževad Bećirević, a u imeBKC-a v.d. direktora Rijad Herić.-Zahvaljujem se Općini Centar na čelu sa načelnikom DževadomBećirevićem na dodijeljenim sredstvima u iznosu od 10.000 KM koja ćedobro doći za kupovinu opreme prijeko potrebne Bosanskom kulturnomcentru. BKC je ustanova koja ima koncertnu dvoranu, tako da je velikastvar što ćemo dobiti novu, savremenu opremu i to zahvaljujući OpćiniCentar koja, i pored loše ekonomske situacije u državi, ima razumijevanjaza potrebe institucija kulture i želju da pomogne svima onima kojima je tonajpotrebnije– rekao je Rijad Herić, v.d. direktora BKC-a.Bosanski kulturni centar (Branilaca Sarajeva 24) kontinuirano prezentirakulturne sadržaje značajne za grad Sarajevo i šire. Riječ je o pažljivoodabranim kulturnim sadržajima kao što su izložbe, muzičko-scenske ipozorišne predstave, književno-poetski susreti, filmske projekcije, tribine,izložbe, seminari, njegovanje autentične muzičko-folklorne baštine našihnaroda, publiciranje knjiga i brošura, pružanje usluga stručnog educiranjagrađana, saradnja sa kulturnim ustanovama u Bosni i Hercegovini iinostranstvu.BROJ 144 - august/kolovoz 2012. STRANA 5


KOMUNALNI PROJEKTIUlica Ćemalušasanacija dijela Ulice ĆemalušaRadnici komunalnog preduzeća „Rad“ su 31. jula 2012. godine, završili sapostavljanjem završnog sloja asfalta, čime su okončani radovi na sanacijidijela ulice Ćemaluša. Investitor projekta sanacije dijela pomenute ulice,koja se nalazi između ulica Ferhadija i Mula Mustafe Bašeskije, je OpćinaCentar koja je za ovu namjenu izdvojila 30.403 KM. Za nadzor projekta jebila zadužena firma „Energoinvest“ d.d. Sarajevo. Glavni projekat sanacijeje, za potrebe Općine Centar, uradio Zavod za saobraćaj Građevinskogfakulteta u Sarajevu.Ranije je na dijelu pomenute ulice, u dužini od 45 i širini šest metara,sa obje strane postojao trotoar širine 1,30 metara. Zbog olakšanekomunikacije za pješake, trotoar sa jedne strane ulice je proširen zapola metra, čime je širina ulice smanjena na 5,50 metara. Prije stavljanjazavršnog sloja asfalta postavljeno je gotovo 170 metara novih betonskihivičnjaka raznih dimenzija, te su također nivelisani šiber, slivnik te dvašahta za oborinsku i tri za fekalnu kanalizaciju. Na kraju radova je postavljena vertikalna signalizacija za regulisanje saobraćaja vozila i pješaka, te jena saobraćajnici iscrtano šest parking mjesta. Rekonstrukcija prvog dijela Ćemaluše, između Ferhadije i Branilaca Sarajeva, završena je 2009. godine.Projekat rekonstrukcije finansirala je Općina Centar sa 46.450 KM, i tom prilikom je na ovom dijelu proširen trotoar za pješake.Okončana sanacija Urijan Dedine uliceZavršeno uređenje jednogdijela ulice GrdonjUlica Urijan DedinaSredinom proteklog mjeseca okončani su radovi na sanaciji uliceUrijan Dedina, koja pripada Mjesnoj zajednici „Soukbunar“. Komunalnopreduzeće „Rad“, koje je na tenderu odabrano za izvođača radova, jeovom prilikom asfaltiralo dva dijela pomenute ulice. Općina Centar jeza ovu namjenu izdvojila 44.570 KM. Na dijelu glavne saobraćajnice odraskrsnice sa ulicom Put Mladih muslimana, u dužini od 210 metara,uklonjen je stari asfalt i postavljene su dvije rešetke za prikupljanjeoborinskih voda, koje su priključene na odvodnu kanalizacionu mrežu.Također je, prije završnog asfaltiranja, nivelisano 28 vodovodnih šibera, tepo tri šahta i slivničke rešetke.Također je postavljen novi asfalt i na drugom dijelu pomenute uliceizmeđu brojeva 135 i 137. Na ovom dijelu ulice, u dužini od oko 70 metara,koji je služio kao neasfaltirani pristupni put, prvo su uklonjene postojećebetonske ploče i manji betonski zidovi ukupne dužine 29 metara. Prijepostavljanja tampona urađena je drenaža te je postavljen novi slivnikza odvod oborinskih voda koji je priključen na lokalni šaht. Postavljenisu novi betonski ivičnjaci dužine 24 metra, te su izgrađene pristupnestepenice i prilazi do obližnjih stambenih objekata.Ulica GrdonjTokom ove građevinske sezone realizovan je projekat asfaltiranja dijelaulice Grdonj između brojeva 26a i 32. Općina Centar, kao finansijerprojekta, je za ovu namjenu iz svog budžeta izdvojila nešto više od 7.000KM. Za nadzor je bila zadužena firma „Energotehnika“ iz Doboja, dok jekao izvođač radova odabrana građevinska firma „Grakop“ iz Kiseljaka.Na osnovu projekta sanacije, koji je uradio Zavod za saobraćajGrađevinskog fakulteta u Sarajevu, na ovom makadamskom dijelusaobraćajnice dužine 56 metara, radnici su prvo uradili pripremupodloge, nakon čega je postavljen novi tampon. Prije postavljanjazavršnog sloja asfalta nivelisane su dvije rešetke za odvod površinskihvoda te je saniran postojeći betonski zid.Projekat je realizovan na osnovu ugovora koji su potpisali predstavniciOpćine Centar i firme „Grakop“, vrijednosti oko 145.000 KM. Osimnavedenog projekta, također su tokom proteklog perioda okončaniradovi na sanaciji potpornih zidova u Bolničkoj ulici na broju 50 te uulici Višnjik 40. Završeni su i radovi na asfaltiranju dijela ulice Zaima Šarca51-55, dijela ulice Idriza Ahmetovića 39, pasaža u Tina Ujevića 11-13, teplatoa u ulici Višnjik kod broja 44. Od preostalih projekata, čija realizacijaje predviđena potpisanim ugovorom, tokom ove građevinske sezoneplanirana je sanacija dijela ulice 105. brigade kod broja 33f, postavljanjerešetke za odvod površinskih voda na raskrsnici ulica Panjina kula iGrdonj, te sanacija trotoara oko objekta u ulici Franca Lehara 1-3.Saniran trotoar u Ciglanskoj uliciSredinom augusta ove godine okončani su radovi na sanaciji trotoara u Ciglanskojulici od broja 2 do 12. Finansijer je Općina Centar koja je za ovu namjenu izdvojilaoko 16.000 KM.Tokom radova, koji su započeli 4. augusta ove godine, radnici građevinske firme„Grakop“ iz Kiseljaka, koja je odabrana na tenderu kao najpovoljniji ponuđač,su postavili novi asfalt duž trotoara, te zamijenili oštećene betonske ivičnjake. Zaadekvatan odvod površinskih voda postavljena je poprečna rešetka dužine 11Trotoar u Ciglanskoj uliciSTRANA 6 BROJ 144 - august/kolovoz 2012.


Okončani radovi u ulici VišnjikKOMUNALNI PROJEKTITokom proteklog mjeseca okončana su dva komunalna projekta u ulici Višnjik.Radi se o sanaciji prilaznog puta i postojećeg platoa kod objekta na broju 44, teo sanaciji potpornog zida kod broja 40. Projekte sanacije, na nalog Općine Centarkao investitora, uradio je Zavod za saobraćaj Građevinskog fakulteta u Sarajevu.Općina Centar je za ovu namjenu iz svog budžeta izdvojila 37.300 KM.Prilikom sanacije platoa ispred stambenog objekta Višnjik 44, utvrđeno je da suoštećenja postojećeg asfalta i betonske plohe u najvećoj mjeri uzrokovana neadekvatnomodvodnjom površinskih voda. Stoga su radnici, nakon uklanjanjapostojeće podloge, postavili novu rešetku za površinsku odvodnju vode i 33metra novih odvodnih cijevi, promjera 160 mm, koje su spojili na gradski odvodnisistem.Ovom prilikom je postavljeno 35 metara novih betonskih ivičnjaka, dok je 30metara postojećih kamenih ivičnjaka ponovo iskorišteno. Prije postavljanja 745Plato u Ulici Višnjikmetara kvadrata novog asfalta, urađena je nivelacija šahtova i šibera za vodu.Drugi realizovan projekat je sanacija oštećenog kamenog zida u ulici Višnjik 40.Nakon što je uklonjen kompletan zid, radnici su od armiranog betona uradilinovi temelj na koji su ponovno izgradili kameni zid. Također je urađena i sanacija obližnjeg stepeništa, koje čini jednu cjelinu sa potpornim zidom.Izvođač radova je građevinska firma „Grakop“ iz Kiseljaka, dok je za nadzor bila zadužena firma „Energotehnika“ iz Doboja.izgradnja novog potpornog zidau Josipa VancašaPotporni zid u Ulici Josipa VancašaU ulici Josipa Vancaša,kod broja 26, završena jerekonstrukcija potpornogzida. Općina Centar je finansiralaprojekat u iznosuod 17.100 KM.Prema glavnom projektu,koji je uradio Zavod zasaobraćaj Građevinskogfakulteta u Sarajevu, radnicigrađevinske firme„Grakop“ iz Kiseljaka su napočetku radova uklonilikonstrukciju starog zida, tesu napravili poseban prilazkako bi mehanizacija, iz ulice Josipa Vancaša, mogla prići gradilištu. Ovom prilikom je izgrađenarmirano-betonski zid dužine oko 16 metara. Zbog veće otpornosti na pritisak zidje urađen u tri kaskade, visine od 2,6 do 3,5 metara. Odvodnja površinskih voda je riješenaugradnjom novih drenažnih cijevi te obnovom dva dvorišna slivnika, što je sa 31 metromPVC cijevi spojeno na odvodni gradski sistem. Na jednom dijelu zida je ponovo izgrađenogradni zid od betonskih blokova.Stanovnici obližnjih stambenih objekata su strahovali da je klizište uzrok obrušavanjajednog dijela starog potpornog zida. Stoga je Služba za prostorno uređenje i komunalneposlove Općine Centar angažovala stručna lica za klizišta iz Zavoda za izgradnju KantonaSarajevo. Nakon obilaska terena i potrebnih mjerenja, utvrđeno je da uzrok obrušavanjadijela zida nije u pojavi klizišta, već u kvaliteti materijala kojim je zid izgrađen, neadekvatnojodvodnji, te zbog starosti zida, koji je građen prije skoro 100 godina. Također tokom proteklihgodina potporna konstrukcija nije adekvatno održavana te je korijenje obližnjih nasadabagrema potkopalo temelje starog zida.Osim pomenutog projekta, ista građevinska firma je nedavno okončala projekat sanacijepotpornog zida u Bolničkoj ulici na broju 50. Ovdje je, osim sanacije postojećeg, izgrađenopet metara novog potpornog zida. Radnici su također sanirali 14 metara postojećegzaštitnog rukohvata, i postavili deset metara nove rukohvatne ograde, čime je povećanasigurnost pješaka. Na kraju radova je asfaltiran spoj između zida i trotoara Bolničke ulice.Za ovu namjenu je Općina Centar izdvojila 6.100 KM. Za nadzor kod realizacije pomenutihprojekata je bila zadužena firma „Energotehnika“ iz Doboja.Uređenje puta premavodopadu SkakavacKako bi turistima i ljubiteljima netaknute prirode olakšalidolazak na lokalitet gdje se nalazi vodopad Skakavac,Općina Centar je u saradnji sa JU „Zaštićena prirodnapodručja Kantona Sarajevo“ sufinansirala projekatuređenja i asfaltiranja saobraćajnice koja povezujenaselje Nahorevo sa zaštićenim područjem vodopadaSkakavac. Za ovu namjenu, ove dvije ustanove, izdvojilesu po 20.000 KM.Po obezbjeđenju finansijskih sredstava odabraniizvođač radova „Grakop“ iz Kiseljaka je započeo sarealizacijom projekta. Za nadzor je bila zaduženafirma „Energoinvest“ d.d. Sarajevo. Posao je završentokom proteklog perioda kada je na neasfaltiranojdionici dugoj 1.750 metara, širine od 3 do 5 metara,postavljeno 540 metara kvadratnih novog asfalta, te135 metara betonskih ivičnjaka duž saobraćajnice. Napreostalom dijelu puta je nasut novi tampon. Postojećiput su najviše oštetile bujice vode, koje su tokom kišnihpljuskova odnosile postojeći tamponski sloj, čime bisaobraćajnica bila neprohodna za prolaz motornihvozila. Navedeni problem je riješen izgradnjomodvodnih kanala i propusta za površinske vode.sanacija pasaža u ulici Tina UjevićaPlato u ulici Tina UjevićaTokom proteklog perioda okončani su radovi na uređenju pasaža i platoa u ulici TinaUjevića 11-13 na području Mjesne zajednice „Mejtaš-Bjelave“. Vrijednost projekta iznosioko 15.000 KM, sredstva koja je obezbjedila Općina Centar. Izvođač radova je građevinskafirma „Grakop“ iz Kiseljaka, a za nadzor je bila zadužena firma „Energotehnika“ iz Doboja.Kako je navedeno u elaboratu sanacije, koji je za potrebe Općine Centar uradio Zavod zasaobraćaj Građevinskog fakulteta u Sarajevu, odvodnja površinskih voda sa platoa nijeadekvatno riješena, što je jedan od glavnih uzroka propadanja postojeće podloge. Stogaje tokom izvođenja radova, ugrađen novi slivnik koji je, sa 26 metara PVC cijevi promjera160 mm, spojen na gradski odvodni sistem. Također je uklonjena stara asfaltna podlogate je postavljen novi tampon. Na kraju radova postavljeno je gotovo 470 metara kvadratnihnovog asfalta.BROJ 144 - august/kolovoz 2012. STRANA 7


IZGRADNJA I OBNOVA VODOVODNE I KANALIZACIONE MREŽEZavršen elaborat za vodosnabdijevanje NahorevaRebalansom Budžeta Općine Centar, koje je usvojilo Općinsko vijeće na 38. redovnojsjednici održanoj 28. aprila 2012. godine, predviđen je iznos od 350.000 KM zarješavanje vodosnadbjevanja područja naselja Nahorevo. Institut za hidrotehnikuGrađevinskog fakulteta u Sarajevu, je okončao istražne radnje i projektovao planiranutrasu glavnih vodova novog cjevovoda koji vodi sa izvorište Bijele stijene, te takođersada radi na izradi idejnog projekta novog vodovoda. Služba za imovinsko-pravneodnose i katastar nekretnina Općine Centar je započela sa identifikacijom parcela,što je preduslov za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa duž planirane trase. Saokončanjem ovog dijela procedure, slijedi prikupljanje potrebne dokumentacijete odabir izvođača radova koji će započeti sa postavljanjem novog cjevovoda dužplanirane trase.Općina Centar već duži period pokušava riješiti problem vodosnabdijevanja dijelaNahorevskih brda. Dosadašnja predložena dva projekta, uzimanje vode sa izvorištaKlanice ili priključenje na gradski vodovodni sistem nije moguće realizovati. U prvomslučaju za izvorište, koje se nalazi na području općine Stari Grad, nije bilo mogućeriješiti imovinsko-pravne odnose, a ni drugi projekt - snabdijevanje vodom izgradskog sistema i izgradnja novih rezervoara na Orahovom brijegu, i pored milionskevrijednosti, nije adekvatno rješenje.Izgradnja kanalizacione mreže u ulici Kromolj u završnoj faziTokom septembra ove godine trebaju biti nastavljeni radovi na izgradnjeseparatne kanalizacione mreže u ulici Kromolj između brojeva 1-51 –treća faza. Naime, na proljeće ove godine, radnici komunalnog preduzeća“Vodovod i kanalizacija” su uspjeli završiti dio posla, gdje su od planiranih 500metara cijevi za fekalnu i kišnu kanalizaciju, postavili oko 170 metara novihcijevi. Okončanjem treće faze biće zaokružen projekat nove kanalizacionemreže za naselje Kromolj u općini Centar. Za ovu fazu radova Općina Centarje izdvojila 80.000 KM, a Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolišaKantona Sarajevo 160.000 KM.Realizacija projekta traje od 2010. godine, čiji je cilj postavljanje oko 860metara nove kanalizacione mreže, koja će zamjeniti nepropisno izgrađeneseptičke jame ili kanalizacione odvode koji su sprovedeni do obližnjihpotoka čime je narušena stabilnost terena te higijensko-sanitarni uslovi. Uprvoj fazi projekta je postavljeno 500 metara cijevi za kišnu kanalizaciju te284 metra novih cijevi promjera 300 mm za fekalnu kanalizaciju. U drugojfazi projekta, čija je realizacija okončana tokom prošle godine, radniciViK-a su uspjeli položiti po 66 metara cijevi za kišnu i fekalnu kanalizaciju.Kompletna nova mreža je spojena na gradski odvodni sistem. Sredstva zarealizaciju ove dvije faze projekta je obezbjedila Općina Centar u iznosu od385.500 KM.Zbog strmine terena, blizine postojećih stambenih objekata te mnoštva podzemnih instalacija drugih komunalnih priključaka i intenzivnogpješačkog saobraćaja prilikom izvođenja radova posebna pažnja se posvećuje sigurnosti prolaznika, radnika i okolnih objekata.Osim navedenog, Općina Centar je izdvojila 29.000 KM za izradu projekta za rekonstrukciju kanalizacione mreže u Urijan Dedinoj ulici. U toku jeraspisivanje tendera za odabir najpovoljnijeg izvođača.Na još nekoliko lokacija je planirana rekonstrukcija kanalizacione mreže, za šta je Općina Centar u prošlogodišnjem budžetu izdvojila 300.000 KM. Radise o rekonstrukciji separatne kanalizacije u ulicama Omera Stupca, Zije Dizdarevića, te na lokalitetu Nahorevska – Slatina, dok su tokom proteklogperioda, u ulici Patriotske lige okončani radovi na rekonstrukciji kanalizacione mreže.Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže u CentruU Budžetu Općine Centar za ovu godinu planiran je iznos od 300.000 KM za finansiranjeradova na sanaciji, rekonstrukciji i izgradnji vodovodnog i kanalizacionog sistema napodručju općine. Tim povodom su načelnik Općine Centar Dževad Bećirević i direktoricaKJKP „Vodovod i kanalizacija“ Muamera Srna potpisali sporazum o realizaciji ovoggranta. Protokolom je planirano da Općina Centar finansira, a komunalno preduzeće„Vodovod i kanalizacija“ realizuje slijedeće projekte: izgradnju vodovodne mreže u uliciMali Soukbunar, rekonstrukciju vodovodne i izgradnju separatne kanalizacione mrežeu ulici Osmana Krupalije – I faza; te rekonstrukciju kanalizacione mreže u ulici BraćeBegić 13.Nakon što komunalno preduzeće dobije potrebna odobrenja za realizaciju ovihprojekata, prema potpisanom sporazumu, rok za okončanje radova na realizaciji svatri projekta je 120 dana.BROJ 144 - august/kolovoz 2012. STRANA 9


Besplatna ljetna škola tenisa za osnovceKako bi osnovci korisno iskoristili slobodno vrijeme tokom ljetnograspusta, Općina Centar je u saradnji sa JU „Centar za sport i rekreaciju“,kao realizatorom projekta, organizovala besplatnu ljetnu školu tenisa.Na tenis terenima Centra za sport i rekreaciju u ulici Patriotske lige 21,u periodu od 18. juna do 3. augusta ove godine, 55 učenika od prvogdo osmog razreda iz 11 osnovnih škola sa područja centralne gradskeopćine, je prošlo obuku iz osnova teniskog sporta.Školu tenisa su vodili profesori tjelesnog odgoja: Zlatan Kadrić, AdisMušanović i Mirza Pašić.– Zbog velikih ljetnih vrućina trening djece smo održavali u jutarnjimsatima od 8 sati. Polaznici škole su podijeljeni u šest grupa, tri putaOdobreno 5.000 KMKJU „Disciplinski centar za maloljetnike“U prostorijama Kantonalne javne ustanove „Disciplinski centar za maloljetnike“,koji je smješten u Jukićevoj ulici u naselju Bare, 13. augusta 2012. godine, DževadBećirević, načelnik Općine Centar, i Samir Suljagić, direktor Disciplinskog centra,su potpisati protokol o realizaciji granta ovoj odgojnoj ustanovi.Ovom prilikom je Bećirević kazao da ovakve ustanove omogućavaju mladimada postanu dobri, korisni i značajni članovi našeg društva.Vrijednost protokola iznosi 5.000 KM, koje su izdvojene iz budžeta OpćineCentar za nabavku neophodnog namještaja u Disciplinskom centru, odnosnoza opremanje trpezarije. KJU “Disciplinski centar za maloljetnike” je osnovanaodlukom Skupštine Kantona Sarajevo, kao javna ustanova socijalne zaštite, čijije osnovni zadatak resocijalizacija maloljetnika koji su počinili krivična djela,kojima je nadležni sud izrekao odgojno-disciplinsku mjeru upućivanja u ovuustanovu.sedmično, u trajanju od po jedan sat, dolazili na tenis terene kakobi savladali osnove ovog sporta. Među završenim polaznicimaškole tenisa nalazi se i 16 djevojčica. Kao i prethodnih godina svizainteresovani polaznici su mogli da se prijave putem telefona ililično u prostorijama Centra za sport i rekreaciju, koje se nalaze uzgradi FIS-a – Mis Irbina 10 – kazao je Pašić. Za ovaj projekat OpćinaCentar je izdvojila 6.000 KM.Odobrena finansijskasredstva P.E.N. CentruU povodu obilježavanja 20 godina osnivanja i rada P.E.N.Centra Bosne i Hercegovine, načelnik Općine Centar DževadBećirević je 3. augusta 2012. godine potpisao zaključakkojim se odobrava izdvajanje 3.000 KM za potrebe ovogudruženja. Iz općinskog budžeta su izdvojena navedenasredstva za organizaciju projekta „PEN-ovi razgovori 2012.godine“. Cilj ovog projekta je promovisanje književnosti kaouslova bez kojeg se ne može, kada je u pitanju utjecaj na svepozitivne trendove i uspostavljanje intelektualnih mostovau regionu i Evropi.P.E.N. Centar Bosne i Hercegovine osnovan je u prvojgodini rata u BiH, 31. oktobra 1992. godine, kada je 36bosanskohercegovačkih pisaca u sarajevskom hotelu„Holiday Inn“ održalo osnivačku skupštinu. P.E.N. Centar BiHdanas broji 52 redovna i 8 počasnih članova.Inovatori na najbolji način predstavljaju BiH u svijetuPredsjedavajući Općinskog vijeća Centar Slaven Kovačević primio je 27. jula 2012. godineHajrudina Šumana, predsjednika Asocijacije inovatora BiH i Huseina Hujića, generalnogsekretara Asocijacije inovatora BiH te direktora Svjetske federacije inovatorskih organizacija(IFIA) koja broji 88 članica.Poznato je da inovatori iz naše države osvajaju mnogobrojne nagrade na sajmovimainovacija koji se održavaju u svim svjetskim gradovima, čime na najbolji način predstavljajuBiH. Članovi ove asocijacije su u periodu od 1995. do 2011. godine na raznim evropskimi svjetskim takmičenjima inovatora osvojili ukupno 300 nagrada, od toga 60 zlatnih, 87srebrnih, 81 bronzanu medalju te 30 medalja Udruženja francuskih inovatora i fabrikanata,kao i 20 medalja ''Genius'' koje dodjeljuje Udruženje inovatora Mađarske. Nažalost ovakvirezultati nemaju adekvatnu podršku društvene zajednice, te se Asocijacija inovatora BiH,koja ima 313 članova iz 62 grada, uglavnom finansira vlastitim sredstvima.Stoga su gosti od predsjedavajućeg Kovačevića tražili finansijsku pomoć za nesmetannastavak rada ove asocijacije. Ovom prilikom je Kovačević izrazio spremnost za podrškuu njihovom radu. –Koliko su nam finansijske mogućnosti dozvoljavale Općina Centar jeuvijek podržavala udruženja čiji su rezultati i te kako prepoznatljivi. Stoga vas upućujemda se prijavite na javni poziv za sufinansiranje projekata nevladinih organizacija, za šta Općina Centar godišnje izdvaja 450.000 KM. Priliku za to imate i tokompriprema budžeta Općine Centar za narednu godinu, kojeg sačinjava općinski načelnik, a donosi Općinsko vijeće. Sa svoje strane ću, koliko je to u mojoj moći,podržati prijedlog da se izdvoje određena finansijska sredstva za aktivnosti Asocijacije inovatora BiH – kazao je Kovačević.Izvodi iz matičnih knjiga u FBiH su trajnog karakteraNovi Zakon o matičnim knjigama kojeg su usvojila oba doma Parlamenta Federacije BiH je stupio na snagu 11. maja ove godine. U odnosu na dosadašnjivažeći novi zakon donosi neke novine koje se odnose na vođenje i rad sa matičnim knjigama.Jasna Beba, pomoćnica načelnika za Opću upravu Općine Centar je objasnila koje su promjene nastupile sa novim Zakonom o matičnim knjigama. – Novizakon je propisao da je rok za prijavu rođenja djeteta odnosno za upis ličnog imena djeteta u matičnu knjigu rođenih 30 dana umjesto dosadašnjih 60.Također je propisano da su izvodi iz matičnih knjiga trajnog karaktera bez roka važenja. Da bismo mogli primjeniti ovaj član zakona u praksi potrebno jeprethodno da nadležni organ, u ovom slučaju Ministarstvo unutrašnjih poslova F BiH, donese potreban podzakonske akte kojima bi definisali izgled, sadržaj,način zaštite, te tehniku izrade i štampanja obrazaca. Čim se ispune pomenuti uslovi Matični ured Općine Centar je spreman da izdaje izvode iz MK saneograničenim rokom trajanja. Do tada izdajemo izvode iz matičnih knjiga po dosadašnjoj praksi - kazala je Beba.Novim Zakonom je također definisano da vođenje upravnih postupaka koji se odnose na ispravke i dopune činjenica u MK je u nadležnosti općinskogorgana uprave umjesto dosadašnjeg kantonalnog MUP-a.- Od 11. maja ove godine krenuli smo sa zaprimanjem zahtjeva i donošenjem rješenja o ispravkama i dopunama podataka vezanih za matične knjige. Dosada ima oko 300 predmeta, dok ove godine očekujemo oko 2000 zahtjeva. Napominjemo građanstvo da je, u skladu sa važećim zakonskim propisima, rokza donošenje rješenja 60 dana. Također je u nadležnosti Općine donošenje rješenja u poslovima oko upisa činjenica rođenja i smrti po isteku zakonskogroka od 30 dana za prijavu u MK, što je do sada također bilo u nadležnosti MUP-a KS – kazala je Beba.BROJ 144 - august/kolovoz 2012. STRANA 11


OdATA POčAST TRAGičNOSTRAdAlim SuGRAđANimA uJukićevOJ uliciOd minobacačke granate ispaljene sa agresorskihpoložaja oko opkoljenog Sarajeva, 31. jula 1992.godine tragično je stradalo pet naših sugrađanau Jukićevoj ulici na broju 69 na Koševskom Brdu.Tim povodom su predstavnici Općine Centar,Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenogSarajeva 1992-1995, te članovi porodica stradalih,polaganjem cvijeća ispred spomen-ploče,učenjem Fatihe i minutom šutnje odali dužnupočast za naše ubijene sugrađane. U ime OpćineCentar cvijeće su položili načelnik Općine DževadBećirević i Borislava Drino, predsjednica Savjeta MZ„Koševsko Brdo“.U svom obraćanju prisutnima Fikret Grabovica,predsjednik Udruženja roditelja ubijene djece, jeistakao da su zločinci prije 20 godina na ovommjestu ubili pet naših sugrađana od čega dvojedjece, čiji je jedini grijeh što nisu htjeli napustitisvoje domove i svoj grad u njegovim najtežimtrenucima. – Teško pada činjenica da za ovaj zločinniko još nije krivično odgovarao. Ovom prilikomse zahvaljujem načelniku Općine Centar DževaduBećireviću na konstantnoj podršci koju pruža našemudruženju, bez čije pomoći rad našeg udruženja bibio doveden u pitanje – kazao je Grabovica.Tog tragičnog julskog dana ubijena su četiri članaporodice Kujundžić: Indira (1986), Rizvan (1982),Delveta (1958), Hasija (1925) te Mirjana Maksimović(1946).„zAklJučAJTe“ SvOJu lJuBAv iPOmOziTe dJeci OBOlJelOJ OdkARciNOmAu OPćiNi ceNTAR ORGANizOvAN PRiJem zA šehidSke POROdiceU povodu Ramazanskog bajrama načelnik OpćineCentar Dževad Bećirević upriličio je 16. augusta2012. godine u Općini tradicionalni prijem začlanove 20 porodica šehida.Zaželjevši dobrodošlicu okupljenim članovimašehidskih porodica i uputivši čestitke u povodupredstojećeg Bajrama, načelnik Bećirević je kazaoda je, tokom njegova dva mandata, u Općini Centarpostala tradicija da se članovi porodica šehidai poginulih boraca zovu na prijeme povodomvjerskih praznika i godišnjice 105. motorizovanebrigade. – Koristim se ovom prilikom da vampoželim sve najbolje u životu, najprije zdravlja –kazao je Bećirević.Sefer Halilović se, u ime prisutnih, zahvalio na današnjem pozivu i na sveukupnoj podršci koju OpćinaCentar pruža boračkim udruženjima.U povodu Ramazanskog bajrama, načelnik Bećirević je prisutnima uručio simbolične jednokratnepomoći u iznosu od po 100 KM, a pomoć su dobili: Sabiha Delić, Amira Osmanović, Zemina Rondić, RabijaGačanović, Suada Hadrović, Muniba Suljović, Taiba Medić, Đula Biber, Amra Puška, Sadija Bajramović,Ramiza Salkić, Munevera Sejfić, Emira Hodžić, Hanumica Kršo, Sadeta Hadžikarić, Nura Trifković, KadaOputić, Šemsa Pehilj, Bulka Bajić, Zilha Zeničanin-GraniloOd 4. augusta ove godine, kada je ispred Gradsketržnice Markale u Ferhadiji, postavljeno „stabloljubavi“, do sada je oko 2.000 građana odlučilo da„zaključa“ sa malim katancima svoju ljubav i na tajnačin učestvuje u humanitarnoj akciji prikupljanjasredstava za pomoć djeci oboljeloj od karcinoma.Projekat je, između ostalih, podržala i OpćinaCentar.Autor projekta, student književnosti na Filozofskomfakultetu u Sarajevu, Kenan Zuković je za akcijupripremio 5.000 katanaca. Okončanjem akcije, kadasvi katanci budu postavljeni na imitaciju drveta,planirano je da u saradnji sa nadležnima iz OpćineCentar, na jednu od atraktivnih lokacija, postavi drvokao trajnu uspomenu. S obzirom na humanitarnikarakter akcije katance nisu zaključavali samozaljubljeni već i građani koji su željeli da pomognuu liječenju teško oboljele djece.Cijena jednog katanca iznosi 5 KM, i kako kažeautor građani naravno mogu izdvojiti manji ili većiiznos. Po željama kupaca na katance je mogućegravirati njihova imena ili ih dodatno ukrasiti.Početak projekta je ozvaničio Slaven Kovačević,predsjedavajući Općinskog vijeća Centar, koji jetom prilikom kazao da je malo manifestacija kojegrad čine gradom.– Sarajevski katanci ljubavi su definitivno jedanod projekata vrijedni hvale. Stoga, pozivam svegrađane da svoje negativne osjećaje, kao mržnju,zamijene osjećajem ljubavi i zaključaju u jedan odsarajevskih katanaca. Nadam se da će naši građanipronaći malo vremena da postave svoj katanacljubavi na ovo drvo i time pomognu djeci oboljelojod karcinoma - kazao je Kovačević.www.centar.bapOziv za ObnOvU prava na pOrOdičnUinvalidninU civilnih žrtava rata iprava na dječiji dOdatakIz Službe za rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjeglai raseljena lica Općine Centar pozivaju sve korisnikeostvarenog prava na porodičnu invalidninu civilnihžrtava rata i osobe koje imaju pravo na redovnii uvećani dječiji dodatak da od 1. septembrado 31. oktobra 2012. godine dostave dokaze oispunjavanju uslova za dalje priznavanje tog prava.Pozive za obnovu pomenutih prava su iz Službe zarad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljenalica Općine Centar uputili na kućne adrese korisnika.Dokumentaciju (u originalu ili ovjerenoj kopiji)potrebno je dostaviti na protokol Općine CentarSarajevo, Mis Irbina broj 1. Zahtjevi za obnovuprava dostupni su na Info pultu Općine.vAžNiJi TeleFONi u OPćiNi ceNTARpredsjedavajući Ov 562-311Općinski načelnik 562-310Općinski pravobranilac 562-345služba za opću upravu 562-375služba za za prostorno uređenje 562-323Građevinska i komunalna inspekcija 562-457služba za imovinsko-pravne poslove 562-356služba za privredu i finansije 562-370služba za stambene poslove 562-359služba za zajedničke poslove 562-320služba za boračko-invalidsku zaštitu 562-445služba za za rad, socijalna pitanja ... 562-352služba za obrazovanje, kulturu i sport 562-368služba za lokalnu samoupravu 562-378služba za civilnu zaštitu 562-342služba za informatiku i informisanje 562-330INFORMATIVNI BILTENOPĆINE CENTAR SARAJEVOIzdavač OPĆINA | OPŠTINA CENTAR SARAJEVOGlavni i odgovorni urednik Zlatko Volje vicatelefon 562-330 • WEB www.centar.ba • E-mail press@centar.baPri prema tekstova Služba za informatiku i informisanje Općine Centar • Adresa Ulica Mis Irbina 1, 71000 Sarajevo• Faks 562-400 • Centrala 562-300 • Urednik Đina Crnković 562-431 • DTP urednik Nermin Veiz 562-334 • SaradniciMarina Selesković, Salih Horozović i Amra Tabaković 562-325 • Bilten izlazi krajem svakog mjeseca • ŠtamparijaBlicdruk Sarajevo • Tiraž 6.000 primjerakaSTRANA 12 BROJ 144 - august/kolovoz 2012.

More magazines by this user
Similar magazines