Views
3 years ago

Konference SPPG - Ráčkova dolina 2009 projekt 31764.pdf

Konference SPPG - Ráčkova dolina 2009 projekt 31764.pdf

Kazuistika B•

Kazuistika B• 2009 - Dívka věk 18 let, studuje 3. roč.studijního oboru pro žáky se sluchovým postižením:asistent zubního technika• Od 9 měsíců věku sledována pro percepčnínedoslýchavost a hluchoněmost, CI při vyš. v 5 letechvěku nedoporučen• Komunikuje prostřednictvím znakového jazyka, stlumočníkem• Ve škole obtíže v odezírání znakování znakovanéhovýkladu• Škola upozornila na obtíže mobility, orientace

• Visus :Kazuistika BOP 0,7 čte J.č. 6 s kor. +1,5 = -1,5/174 °OL 0,7 čte J.č. 4 s kor. +2,0 = -2,0 /1°OPL 0,8 čte J.č. 4• Perimetr: koncentrické zúžení zorného pole k10°• Dg.oční : TRD , podle genetického vyšetření„Usherův syndrom“

Svět strojírenské techniky číslo 3/2009 (PDF, 30.30 MB) - Svaz ...
Rýmařovský horizont 22 - 2009 - Středisko volného času Rýmařov
Súčanský hlásnik 2009 číslo 2 (pdf) - Horná Súča
Sborník z konference TTnetu, červen 2009 - Národní ústav ...
Výsledky oboru za 1.-3. čtvrtletí 2009 ČR (PDF, 0.74 MB) - Svaz ...
Výsledky oboru za rok 2008 a výhled 2009 ČR (PDF, 0.42 MB)