Únor - Okno do kraje

oknodokraje.cz
  • No tags were found...

Únor - Okno do kraje

magazín o životě a dění ve Zlínském kraji únor 2009 ročník VRUBRIKA RUBRIKA RUBRIKA5Zaniklé10Rozhovor11Baťovské noviny14Akce v měsíciželeznice ves Libušíse digitalizujíúnoruOkno do Zlínském kraje / únor kraji2009Valentovou1


OBSAH12345678910111213141516Kroměřížmasopustní průvodreklamní stranaúvodní slovoaktuální událostizpravodajství z krajetéma měsícezaniklé železnice v krajirozhovor s radním ZKinformace krajského úřaduinformace krajského úřaduinformace krajského úřadurozhovor s Libuší Valentovouzprávy z kulturytipy na výletsport v krajipozvánka na akcereklamní stranareklamní stranaOKNO DO KRAJEVydavatel:Zlínský kraj ve spoluprácis HEXXA komunikační agentura s.r.o.Registrace MK ČR E 16332Vychází v nákladu 256.000 ks jednou měsíčně, uzávěrka10. den měsíce. Distribuce do všech schránek ve Zlínskémkraji a na určená místa. Neprodejné.foto titulní strana: archiv SVČ ŠipkaRedakce:Pekárenská 42, Zlíntel./fax: 577 011 538e–mail: redakce@oknodokraje.czRedakční rada:Libor Lukáš, Ing. Jindřich Ondruš, Ing. Hana Příleská,Mgr. Patrik Kamas, Mgr. Pavlína Nováková, Mgr. HelenaMráčková, Ing. Andrea Kadlčíková, David Grác, MichalKratochvíl, Mgr. Zdeněk DvořákInzerce:Jaroslav Střecha, DiS – 777 86 26 25Jaroslava Šamšová – 774 438 700Martina Švehlíková – 776 542 474Distribuce:Česká pošta, s.p., tel.: 577 004 113Tisk:Moraviapress, a.s.Upozornění:Pokud tuto tiskovinu nedostáváte do své poštovníschránky, informujte nás prosím na e–mail:distribuce@oknodokraje.cz.www.oknodokraje.czOkno do kraje / únor 2009Vážení občané,náš měsíčník Okno do kraje má stanovenou grafickou úpravu,jejíž součástí je i úvodník. Vzhledem k tomu, že se píšedost v předstihu, tak se píše nadčasově. Ovšem v současné,velmi hektické době to je problém, protože až jej budete číst,může být i neaktuální. Tento úvodník píši v době, kdy celá Evropa,ve které Česká republika předsedá Evropské unii, řešídodávky plynu z Ruska přes Ukrajinu. Jen doufám, že až tytořádky budete číst, bude tento problém jen smutnou minulostía s dodávkami plynu již nebudou potíže.Co, žel, nebude minulostí, je nastupující hospodářská krize.Naše ekonomika je velmi otevřená a mnoho firem vlast-ÚVODNÍ SLOVOní majitelé žijící mimo Českou republiku. Je zjevné, že se snažízmírnit dopad krize ve svých mateřských zemích ve prospěch tam firem majících, na úkor firem,které vlastní v naší zemi.I my jsme si kladli na kraji otázku, jak zmírnit dopad této ne běžné cyklické krize na náš Zlínskýkraj. Jednou z cest je co nejvíce zapojit veřejné finanční prostředky do investic, které podporujírozvoj, to je například do komunikací, do podpory vědy a výzkumu, znalostní ekonomiky,ale i do zdravotnictví, školství, sociálních služeb atd. Toto bylo také tématem při setkání členůRady Zlínského kraje s eurokomisařem Dr. Vladimírem Špidlou, který se rovněž setkal se členypléna Rady hospodářské a sociální dohody Zlínského kraje ve čtvrtek 22. ledna. Jednání s eurokomisařemV. Špidlou se konalo při příležitosti neformálního setkání ministrů práce a sociálníchvěcí zemí EU v Luhačovicích ve dnech 22. až 24. ledna. Toto setkání se konalo jako prvníz pěti takto organizovaných mimopražských jednání ministrů 27 zemí Evropské unie v Českérepublice v rámci předsednictví České republiky Evropské unii.Pro Zlínský kraj je setkání ministrů v Luhačovicích příležitostí více zviditelnit náš kraj. Setkánířady evropských politiků a úředníků jsme se rozhodli pojmout také jako příležitost k propagaciVýchodní Moravy jako atraktivního turistického cíle a k posílení povědomí o našem rozmanitémregionu. Ukázat to nejlepší, co s ohledem na rozmanitost kraje a naše tradice či gastronomiimůžeme nabídnout. Podpora rozvoje cestovního ruchu jako jednoho z důležitých ekonomickýchodvětví, které navíc podporujeme také z Regionálního operačního programu, patřímezi jednu z našich priorit. Také proto jsme na nejvýznamnějším domácím veletrhu cestovníhoruchu Regiontour 2009 v Brně představili několik dnů před setkáním ministrů EU našenové propagační tiskoviny a aktivity, které mají přispět k dalšímu rozvoji turistiky nejen u násve Zlínském kraji, ale na celé rozmanité Moravě.aktuálně...MVDr. Stanislav Mišákhejtman▪▪Od akademického roku 2009/2010 nabídnezlínská Univerzita Tomáše Bati zájemcůmo studium nové programy. Nabídku rozšířítři z pěti stávajících fakult. Na fakultě managementua ekonomiky bude možné studovat bakalářskýprogram Hospodářská politika a správa,obor Účetnictví a daně. Bakalářský i navazujícímagisterský studijní program Teorie a praxeaudiovizuální tvorby se studijními obory Animovanátvorba, Kamera, Produkce, Režie a scenáristika,Střih a zvuk pak nabídne fakulta multimediálníchkomunikací. Fakulta technologickározšíří nabídku programů o čtyřletý doktorskýstudijní program Chemie a technologie materiálůse stejnojmenným oborem.▪▪Obec Želechovice nad Dřevnicí, kterávznikla 1. ledna 2009 odtržením od Zlína, máza sebou první volby do samostatného zastupitelstva.Nejvíc hlasů získalo uskupení Nezávislístarostové pro kraj, které v jedenáctičlennémzastupitelstvu obsadí sedm křesel. Zbývajícíčtyři místa zaplní zástupci Spojených demokratů– Sdružení nezávislých. Nezávislí starostovézískali 59,78 procenta hlasů, Spojení demokratépak 40,22 procenta. K volbám přišlo v Želechovicích1.135 z 1.627 oprávněných voličů.3


Zaniklé kolejeve Zlínském krajiVskutku revoluční technickou novinkou, kterápodstatnou měrou přispívala k rozvoji země,byly v 19. století stavby železnice. Do polovinydvacátého století se vytvořila na našem územípoměrně hustá síť železničních tratí. Běhemdalších desetiletí však některé z nich svůj významzase ztrácely a po celé republice docházeloi k jejich rušení. Jak je to ve Zlínském kraji?První lokomotivní železnice se východní Moravadočkala velmi brzy. Sto kilometrů dlouhá Severnídráha císaře Ferdinanda z Břeclavi do Přerovazahájila provoz už v roce 1841. Od roku1899 funguje trať z Otrokovic přes Zlín do Vizovic.Předtím už v roce 1883 dorazil první vlakdo Uherského Brodu. Rok 1888 znamenal prodlouženítrati z Uherského Brodu přes Vlárskýprůsmyk až do Trenčianské Teplé na Slovensku.Město Kroměříž se připojilo na železniční síťv roce 1880. Do Valašského Meziříčí přijel prvnívlak od Hranic v roce 1884, o rok později do Vsetína.Až v roce 1923 začaly zemní práce na stavbědráhy ze Vsetína do Bylnice. A v roce 1937vzniklo důležité železniční spojení mezi HorníLidčí a slovenským Púchovem.Morkovice-SlížanySmutný osud úplného zrušení potkal v Českuve druhé polovině dvacátého století i v obdobípo roce 2000 řadu lokálních tratí. Na území Zlínskéhokraje však ukončila svůj provoz jen jedinálokálka, která vede z Morkovic (okres Kroměříž)do Nezamyslic (okres Prostějov). Byla postavenav roce 1909. „Město Morkovice-Slížany bylo asijediné, komu zrušení této trati vadilo. Měli jsmenádraží přímo ve městě. Cestujícím v ostatníchobcích na trase do Nezamyslic vyhovovala spíšenáhradní autobusová doprava, která zde řadulet fungovala. Nemuseli chodit na vlakové zastávkykilometr daleko, autobus jim zastavovaluprostřed obce. Ale to byl nevratný krok. PakInzerce Pragokoncert - OKNO DO KRAJE - 191x65mmTÉMA ČÍSLAVlečka do zbrojovky u Slavičína (na snímku kolej vlevo) již byla odstraněna. • foto: Vojtěch Cekotanavrhli železnici úplně zrušit,“ popsal situaci starostaMorkovic-Slížan Pavel Horák.Jedenáct a půl kilometru dlouhé drážní těleso,na kterém zůstávají ještě vegetací zarostlé kolejnice,však zcela nezanikne. V současné době užprobíhá územní řízení, jehož cílem je změnit železnicina kvalitní asfaltovou cyklostezku.Vlakem do zbrojovkyI když nikdy nešlo o státní trať, čtyři a půl kilometrudlouhá železniční vlečka vsetínské zbrojovkyzajišťovala dlouhá léta pravidelnou osobnídopravu zaměstnanců ze vsetínského nádražíúdolím Jasenice až k bráně podniku. Fungovalaod roku 1945. Od správce konkurzní podstatykoupilo vlečku přibližně před deseti letyměsto Vsetín. „Provedli jsme průzkum mezi sedmdesátifirmami, které nyní působí v areálubývalé zbrojovky, jestli chtějí tuto vlečku využívat,ale neměly zájem,“ uvedl místostarosta VsetínaJiří Kudlík. Radnice tedy nechala železničnísvršek demontovat. Během nejbližších tří let byse z této dráhy mohla stát rovněž cyklostezka.Kunovice – LetPodobná osobní doprava na průmyslové vlečcekdysi existovala také v Kunovicích. Osobnívagony dopravovaly po kolejích zaměstnanceod kunovické zastávky až do závodu Let. Současnývýrobce letadel Aircraft Industries nemápro vlečku využití. Její osud však vypadá nadějně.Uvažuje se o tom, že by vlečku odkoupiloměsto a že by tudy v blízkosti leteckého muzea,štěrkových jezer, lužních lesů a řeky Moravymohly projíždět rekreační vláčky s turisty.SlavičínDoplňme ještě zmínku o zrušené železničnívlečce, která vedla z nádraží Bohuslavice nadVláří do areálu zbrojovky u Slavičína. Byla dlouháněkolik kilometrů, ale sloužila jen nákladnídopravě. Po skončení zbrojní výroby a postupnémpřerodu tohoto prostoru na průmyslovouzónu o přesun výrobků přímo na vagony neprojevilažádná z nových firem zájem. V roce 2008byla proto celá vlečka snesena a kolejové spojeníareálu se světem zlikvidováno.(vc)CMYKINZERCEMASTERS OF ROCK CAFÉ4.2. MASTER(USA) + PARIAH(UK) + DEAF NOISE(GER) + VERMIN(GER)7.2. VOLBEAT(DEN) + GATE CRASHER(CZ)9.2. RYCHLÉ ŠÍPY - SLOVÁCKÉ DIVADLO UH. HRADIŠTĚ11.2. SEPULTURA(BRASIL) + THE SORROW(AUT) + X-CORE(CZ)14.2. PERNÍKOVÁ CHALOUPKA - DIVADLO PRO DĚTI15.2. KREATOR(GER) + CALIBAN(GER)+ ELUVEITIE(SWI) + EMERGENCY GATE(GER)16.2. SAXON (UK) + ICED EARTH (USA)26.2. THE RANGERS - LADIE´S PÁRTY27.2. MŇÁGA A ŽĎORP + PRÁZDNÉ OBALY14.3. JAK SE HONZA UČIL ČAROVAT - DIVADLO PRO DĚTIVELKÉ KINO ZLÍN15.4. MAJDA s Františkem na cestách - POŘAD PRO DĚTI27.4. SCREAMERS - NOVÁ SHOW POPULÁRNÍ TRAVESTI SKUPINYTI(USA)(USA)(USA)... a další6.3.2009 ZLÍNsportovní halaNOVESTAANY TOUR NECCESSARY 2009(Swe)(Swe)(Swe)20.4.2009 ZLÍNsportovní halaNovestaVám přiváží zcela novou,strhující showvěhlasného souborujaponských bubeníků22.5.2009 ZLÍN 19:00sportovní hala NOVESTAw w w . p r a g o k o n c e r t . c o mCMYKOkno do kraje / únor 20095


O rozvojových investičních záměrech, jakoje průmyslová zóna Holešov, výstavba dálnic,modernizace nemocnic, investice v Baťovskémareálu, a o strategických plánech do roku2020 je rozhovor se statutárním náměstkemhejtmana Liborem Lukášem, který má v kompetencistrategický rozvoj a investice.V regionu se poměrně masivně investuje,přestože se stále hovoří o hospodářské krizi.Jak si to máme vysvětlit?Veřejné investice do infrastrukturních projektůa do projektů, od kterých očekáváme, že budoumít přidanou hodnotu, jsou tím, co nám můžepomoci hospodářské recesi určitým způsobemčelit. Příprava průmyslové zóny a výstavba dopravníinfrastruktury, která napojí tento unikátníprůmyslový park i náš region na evropskoudálniční síť, jsou těmi konkurenčními výhodami,které přilákají investory. To nám pomůže ses hospodářským poklesem snáze vyrovnat, respektiveho i překonat. Zájem domácích i zahraničníchinvestorů o tento projekt nás těší. Samozřejměale není všelékem.V jaké fázi je výstavba Strategické průmyslovézóny Holešov?Zóna je příležitostí pro další hospodářský růsta rozvoj, proto náš původní harmonogram respektujemea postupujeme podle něj. Mimochodem,zóna má rozlohu 360 hektarů, což jeobrovské číslo. Jen pro porovnání – Baťův areálve Zlíně jen asi 60. Nyní probíhají v areáluzóny stavební práce na přípravě infrastrukturya ve spolupráci s CzechInvestem budeme pracovatna tom, abychom zónu od roku 2010 začalipostupně obsazovat investory. Samozřejměchceme dávat přednost těm, kteří budoupřínosem pro ekonomicko–sociální rozvojkraje. Zóna přinese nejen hospodářský růst,ale také zvýšení naší prestiže. Odborná studie,kterou jsme si nechali zpracovat, tento vývojpredikuje.INFORMACE Z KRAJEVeřejné investice mohou regionupomoci překonávat dopady krizeSe zónou souvisí dálnice a rychlostní komunikace.Jste spokojen s tempem výstavby?Dlouhodobě říkám, že stát masivními investicemido výstavby dálnice D1 a rychlostních komunikacív regionu střední Moravy začal konečněsplácet svůj dluh vůči tomuto regionu. DálniceD1 se intenzivně staví a my usilujeme o to, aby seurychlilo otevření posledního úseku od Vyškovado Kroměříže, a to mezi Vrchoslavicemi a Kojetínem.Snažíme se o to, aby tato část dálnice začalasloužit již v polovině letošního roku a neaž na podzim. Věřím, že nám v tomto stát vyjdevstříc. Z posledního jednání s šéfem Ředitelstvísilnic a dálnic České republiky i ředitelem Státníhofondu dopravní infrastruktury mám příslib,že se současné tempo výstavby pokusí udržet,případně zvýšit. V návaznosti bude samozřejměpokračovat stavba dálnice dále na Přerov.Důležitými rychlostními komunikacemi jsoui R49 z Hulína do Fryštáku a dále na Slovensko,která u Holešova napojí zónu na dálniční síť,a také komunikace R55 z Hulína do Otrokovica dále jižním směrem. Jejich výstavba byla zahájenaa stát na ně postupně vyčleňuje desítky miliardkorun. V průběhu zhruba tří až čtyř let uvidímespolečně faktické výsledky.Zlínský kraj se angažuje v projektu modernizaceletiště v Bochoři.Naším původním záměrem bylo vybudovat regionálníletiště v Kunovicích, a to ve spoluprácis městy Uherské Hradiště a Kunovice. Bohuželjsme nebyli schopni dlouho dosáhnout dohodys majiteli Leteckých závodů, kteří se navíc několikrátvystřídali a podnik se dokonce ocitl v konkurzu.Nemohli jsme již ztrácet čas. Proto jsmeupřeli svou pozornost i na letiště do Bochoře,které bude díky dálnici dobře dostupné. Navícje na tomto letišti dislokována vrtulníková letka,které je důležitou součástí našeho integrovanéhozáchranného systému. Společně s Olomouckýmkrajem a městem Přerov jsme již založilispolečnost, která má realizaci záměru na vybudovánísmíšeného vojensko–civilního provozua modernizaci letiště v kompetenci. Jde o rozsáhlýprojekt, na nějž chceme čerpat penízez unijních fondů, a já jsem přesvědčen, že totoletiště má potenciál k tomu, aby se stalo modernímregionálním letištěm, které umožní spojenína významná tranzitní evropská letiště a vedletoho bude zajišťovat i naši bezpečnost v rámciintegrovaného záchranného systému.Ve zdravotnictví byly v poslední době masivníinvestice. Budou pokračovat?V případě záchranné služby začneme letos realizovatnová výjezdová stanoviště v UherskémBodě a Valašském Meziříčí a příští rok v Bystřicipod Hostýnem a Uherském Hradišti. Při dalšímodernizaci nemocnic chceme postupovatv souladu s dlouhodobými plány a generelyjejich rozvoje a budeme v souladu s dosavadnístrategií pokračovat v přípravě dalších oprava modernizací. Půjde například o centrální pavilonyve Zlíně, Uherském Hradišti i Vsetíně neboo budování parkovacího domu pro čtyři stovkyautomobilů ve zlínské nemocnici.Konečně se podařilo odblokovat majetkovousituaci v areálu Svitu. Co to znamená?Dotažení celého procesu vyvázání majetku zesystému ručení a zástav bylo komplikovanéa jsem rád, že se ho díky úzké součinnosti kraje,města, státu, konkurzního správce a dalších subjektůpodařilo konečně dotáhnout do zdárnéhokonce. Pro Zlínský kraj to mimo jiné znamená,že do svého majetku získal budovy číslo 15 a 16a bude v nich moci realizovat krajské kulturnía vzdělávací centrum. Do objektů chceme po jejichkomplexní rekonstrukci sestěhovat krajskougalerii, muzeum a knihovnu, a vytvořit tak ucelenýcelek těchto souvisejících organizací na jednommístě. Po rekonstrukci mrakodrapu a vybudovánígaráží to bude další příspěvek k oživeníareálu. Samozřejmě se zde chceme společněs městem Zlínem a podnikatelskými subjektypodílet na nutné modernizaci zanedbané infrastrukturyvčetně dopravního napojení tohotoareálu v místě ulice Antonínova na Tř. T. Bati.Hovoříme o rozvojových projektech, mákraj zpracovány strategické dokumenty?Připravujeme strategii rozvoje až do roku 2020.Je to základní dokument, na němž spolupracujemes renomovanými odborníky. Měl by zajistitdlouhodobé a především koncepční a kontinuálnínasměřování investic a rozvoj napříkladškolství, zdravotnictví, sociálních služeb a dalšíchsegmentů lidské činnosti ve Zlínském kraji.Chceme být regionem, který bude mít napojenína dálniční síť, moderní nemocnice, školya sociální zařízení. Být zkrátka krajem po všechstránkách konkurenceschopným, a to nejenv naší zemi. Naší ambicí je, abychom při vzájemnémpartnerství a účinné spolupráci veřejného,vzdělávacího a hospodářského sektoru docíliliv roce 2020 takového hrubého domácíhoproduktu v regionu střední Moravy, který budesrovnatelný či se bude přibližovat průměru v tédobě vykazovanému Evropskou unií. K tomuvšemu chceme také efektivně využít finančníprostředky z evropských fondů a vytvářet různorodápartnerství, abychom tuto, myslím si docelaambiciozní, vizi naplnili. Patrik Kamas6 Okno do kraje / únor 2009


INFORMACE Z KRAJEPřipravil Tiskový odbor Krajského úřadu Zlínského krajeProjekt HYJÉ – koně Zlínského krajeZlínský kraj – Vyhodnocení projektu HYJÉ –koně Zlínského kraje, jehož cílem byla podporahipoturistiky na území regionu, bylojedním z témat, kterými se v lednu zabývalakrajská rada. Celkové náklady projektu,který byl financován strukturálními fondyunie, byly asi 4 miliony korun. V jeho rámcivznikla obecně prospěšná společnost, kterábude rozvoj hipoturistiky nadále podporovat,a byly také vyznačeny dva jezdeckéokruhy - ve Vizovických vrších a na Velkokarlovicku.Dále došlo ke zmapování subjektůpůsobících v této oblasti, byly odhaleny bariéryi potenciál dalšího rozvoje hipoturistikyv kraji a byla nastavena strategie jejího dalšíhosměřování v regionu. Bylo rovněž vytvořenozázemí pro realizaci rozvojových aktivitv hipoturistice v dalším období. Kromě tohoZlín – Účast Zlínského kraje na významném evropskémveletrhu nemovitostí a investičníchpříležitostí REAL VIENNA 2009, který se budekonat od 26. do 28. května, schválila krajskárada. Veletrh je pořádán od roku 2006 ve Vídnia je zaměřen na investiční příležitosti a realitníprojekty zejména v zemích střední, východnía jihovýchodní Evropy.Zlínský kraj se tak letos nezúčastní veletrhuv Mnichově, který nahradí právě Vídeň. Právětato akce se těší rostoucímu zájmu ze stranyčeských krajů prezentujících se na veletrzíchOkno do kraje / únor 2009byla zpracována komunikační strategie s doporučenímaktivních forem propagace, bylarealizována rozsáhlá marketingová kampaňpředstavující konkrétní zařízení nabízejícíslužby v hipoturistice a jiné aktivity spojenés koňmi. Více na www.hyje.cz.Zlínský kraj bude na veletrhu REAL VIENNA 2009Zlínský kraj – Již po sedmé vyhlásili pořadatelé zeSvazu podnikatelů ve stavebnictví, ČKAIT a ČKAsoutěž o nejhodnotnější stavební díla, realizovanáfirmami Zlínského kraje. Hlavním cílemje prezentace a zviditelnění kvalitních projektův oblasti stavebnictví ve Zlínském kraji a přiblíženípozoruhodných děl a jejich autorů širšílaické i odborné veřejnosti. Současně si soutěžklade za cíl zviditelňovat projekční a dodavatelskésubjekty, mající sídlo v kraji, které realizujízajímavé stavby i mimo území regionu. Záštitunad soutěží převzal hejtman Stanislav Mišák.Za šest ročníků získala soutěž zvučné jménomezi stavební veřejností. O tituly se ucházelotéměř 130 staveb. Nárůst stavebních pracív uplynulých letech napovídá, že i do tohotosedmého ročníku může být přihlášeno opětznačné množství dokončených staveb. Investoři,projektanti i stavební firmy mohou přihlásitstavby, které byly dokončeny do konce roku2008. Soutěžící stavby budou rozděleny do sedmikategorií. I letos budou soutěžit o nejvyššíocenění – Grand prix architekta Pavla Nováka,Koňská turistika se vzmáhá. • foto: archivinvestičních, což dokládá skutečnost, že v roce2009 plánují účast na tomto veletrhu všechnykraje v České republice pouze s výjimkou Libereckéhoa Pardubického kraje. Velkou výhodouveletrhu REAL VIENNA pro české vystavovateleje rovněž společná prezentace jednotlivýchčeských regionů v rámci jednoho rozsáhlejšíhosouvislého prostoru České republiky. V roce2009 budou v rámci doprovodného programuveletrhu organizovány prezentace regionů ve 3tematických okruzích - Města a regiony, Investicea služby, Projekty a speciální trhy.Hledá se Stavba roku 2008 Zlínského krajeo tituly Stavba roku 2008, o Cenu hejtmana Zlínskéhokraje a o Cenu novinářů. Součástí akceje soutěž o Studentskou práci roku, do které sepravidelně zapojují studenti Středních průmyslovýchškol se stavebním zaměřením ze Zlínskéhokraje. Ocenění získají i studenti SOŠ, pokudbudou výborně reprezentovat náš region v mezinárodnísoutěži učňů stavebních oborů.V loňském roce přihlásili zadavatelé do soutěžedvacet jedna staveb. Nejvyšší ocenění Grandprix architekta Pavla Nováka členové porotysložené ze zástupců pořadatelů soutěže vlonineudělili. Poprvé v historii Stavby roku bylyale uděleny dvě hlavní ceny v kategorii občanskéstavby. Oceněna byla rekonstrukce vily Alpskárůže v Luhačovicích, která byla velmi náročná– jednalo se o rozsáhlou obnovu chráněnéhoobjektu z roku 1884, druhý titul Stavba roku2007 získala zlínská novostavba polyfunkčníhodomu firmy Zlínstav.Termín podání přihlášek soutěže Stavba roku2008 je do 15. března 2009. Výsledky budou vyhlášenyna galavečeru v květnu.PORADNA INFORMUJEZlín – Poradna pro rodinu, manželství a mezilidskévztahy Zlín oznamuje, že ke dni 31.12. 2008 zanikla činnost týkající se realizacepreventivních programů ve školách, kteroudosud zajišťovala. „Nadále však pokračujepsychologické poradenství pro děti a mládeža jejich rodiče v oblasti závislostí, problémovýchvztahů, komunikace a dalších problémů,a to na adrese Poradna pro rodinu,manželství a mezilidské vztahy Zlín, U Náhonu5208, 760 01 Zlín, telefon: 577 210 809,e-mail: poradna.zlin@volny.cz, www.poradnazlin.cz,“řekla ředitelka poradny Lenka Rezková.Poradna dále poskytuje služby v oblastimanželského, rodinného i individuálního poradenstvípomocí psychologických, případněsociálně-právních konzultací, a v rámci samostatnéhopracoviště, kterým je Intervenčnícentrum Zlínského kraje, poskytuje odbornoupomoc osobám ohroženým domácímnásilím – telefon: 577 018 265, 774 405 682,e-mail: ic.zlin@seznam.cz.OBNOVA VENKOVAZlín – Prováděcí dokumenty k Podprogramuna podporu obnovy venkova na rok2009 schválili krajští radní. Kraj v něm rozdělícelkovou částku 52,75 milionů korun, což jeo další téměř dva miliony korun více než vloni.Peníze jsou určeny pro obce do dvou tisícobyvatel. Finanční prostředky budou poskytoványve čtyřech dotačních titulech: na obnovua údržbu venkovské zástavby, úpravuveřejných prostranství, investice do dopravy(například oprava komunikací, zastávky, cyklostezky)a projekty na zpracování územníchplánů. Komplexní informace o podprogramubudou zveřejněny na www.kr-zlinsky.cz.DOTACE PRO NEZISKOVKY A OBCEZlín – Krajská rada vyhlásila čtyři důležitépodprogramy na letošní rok. Jde o Podprogramna podporu nestátních neziskovýchorganizací v oblasti sociálně–patologickýchjevů, Podprogram na podporu nestátníchneziskových organizací na úseku rozvojeobčanské společnosti, Podprogram na podporuintegrace romské komunity a Podprogramna podporu obcí a měst v oblasti prevencekriminality. Uzávěrka přijetí žádostí jestanovena nejpozději na poledne 9. února2009. Informace ke všem podprogramůmjsou zveřejněny na webové stránce Zlínskéhokraje ve složce „dotace a granty“.7


INFORMACE Z KRAJERozpočet Zlínského kraje na letošní rok je sestavenjako schodkový, kraj pokračuje v mnoha projektechRozpočet je základním řídicím nástrojem financovánípotřeb kraje a zabezpečení rozvojekraje na základě rozvojových koncepcí schválenýchzastupitelstvem kraje. Podkladem prozpracování rozpočtu Zlínského kraje na rok2009 byl schválený Rozpočtový výhled Zlínskéhokraje na roky 2009 až 2013. Rozpočet jeschválen jako schodkový. Rozdíl mezi příjmy,výdaji a financováním (splátky úvěrů z minulýchlet) je kryt smluvně zajištěným bankovnímúvěrem ve výši 970 milionů korun od Evropskéinvestiční banky.Příjmy rozpočtu krajeV roce 2009 se očekávají celkové příjmy ve výši7 874 721 tisíc korun. Největší část příjmů(64,69 procent) tvoří dotace ve výši 5 093 768tisíc korun. Vlastní příjmy Zlínského kraje jsoupak tvořeny převážně příjmy daňovými ve výši2 677 834 tisíc korun (34,01 procent celkovýchpříjmů) a ostatními příjmy ve výši 103 119 tisíckorun.STRUKTURA PŘÍJMŮpodíly na sdílených daních 33,61%ostatní daňové příjmy 0,40%nedaňové příjmy 1,29%kapitálové příjmy 0,01%vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem 35,31%neinvestiční dotace od VR centrální úrovně 63,52%neinvestiční dotace od VR územní úrovně 0,38%neinvestiční dotace ze zahraničí 0,02%dotace na běžné výdaje celkem 63,92%investiční dotace od VR centrální úrovně 0,77%dotace na kapitálové výdaje celkem 0,77%(VR-veřejné rozpočty)Celkem 64,69 procent příjmů tvoří dotace poskytnutékraji ze státního rozpočtu, od ÚSCa ze zahraničí. Z nich největší podíl představujídotace na krytí přímých nákladů škol a školskýchzařízení zřizovaných jak krajem, tak obcemii jinými subjekty, plynoucí z ministerstvaškolství, mládeže a tělovýchovy. Dotacev rámci souhrnného dotačního vztahu jeurčena na financování výkonu státní správyv přenesené působnosti. Další dotace z jednotlivýchkapitol státního rozpočtu jsou určenyna konkrétní účel. Prostřednictvím státníhorozpočtu plynou do rozpočtu kraje taképrostředky z Evropské unie. Pouze malá částtěchto prostředků jde přímo kraji, mimo státnírozpočet. Výše dotací se bude v průběhu rokuupravovat, tzn. navyšovat, na základě novýchrozhodnutí o jejich poskytnutí. Součástí dotacíjsou i dotace poskytované obcemi v kraji,zejména jako příspěvek na dopravní obslužnostZlínského kraje.Hlavním zdrojem vlastních příjmů kraje jsoupříjmy ze sdílených daní, které jsou kraji vyplácenyna základě zákona o rozpočtovém určenívýnosů některých daní územním samosprávnýmcelkům a některým státním fondům. Jsouto podíly na výnosu daní z příjmů a daně z přidanéhodnoty.Dalšími vlastními příjmy kraje jsou napříkladpříjmy z pronájmu majetku, příjmy z úroků,splátky půjčených prostředků poskytnutýchv roce 2007 a 2008 obcím v rámci Podprogramuna podporu obnovy venkova a v roce 2009příspěvkovým organizacím na předfinancováníprojektů spolufinancovaných z Norskýchfondů. Vlastním příjmem krajů je také 50% podílna výnosu z poplatků za čerpání podzemnívody. Tento je určen ze zákona na řešení problematikytýkající se pitné vody.STRUKTURA VÝDAJŮneinvestiční transfery 67,94%neinvestiční nákupy 9,54%investiční výdaje fondů 7,76%investice Zlínského kraje 5,21%neinvestiční výdaje fondů 4,78%osobní výdaje 2,22%investiční dotace zřizovaným PO 2,11%investiční transfery ostatní 0,44%Výdaje rozpočtu krajeCelková výše výdajů schváleného rozpočtuna rok 2009 je 8 785 971 tisíc korun, z toho7 422 153 tisíc korun (84,48 procent) tvoří běžnévýdaje Zlínského kraje a 1 363 817 tisíc korun(15,52 procent) investiční výdaje kraje.Největší objem ve výdajích Zlínského krajepředstavují neinvestiční transfery v celkovévýši 5 968 975 tisíc korun. Z nich 77,65procent tvoří přímé výdaje ve školství krajském,obecním a v tzv. nestátním, 18,61 procentpříspěvky kraje na provoz zřízených příspěvkovýchorganizací, zbývajících 3,74 procentje určeno na návratné finanční výpomoci,na příspěvky na hospodaření v lesích, na dotacena podporu zemědělství, lesního hospodářství,myslivosti, vodního hospodářství,dále pak na úhradu zdravotnických poplatkův krajem zřízených a založených organizacích,na činnost občanských sdružení hasičů, na regionálnífunkce knihoven, na dotace v rámcikrajské záštity, v oblasti bezpečnosti silničníhoprovozu, na dotace zakládaným organizacíma podobně.Prostředky na běžné neinvestiční nákupyjsou určeny na nákup služeb, energie, materiálu,programového vybavení, na vzdělávání,na zákonné odvody z mezd, školení, na tvorbukoncepcí, na pořízení studií a projektů v dopravě,na aktivity spojené s prezentací Zlínskéhokraje v zahraničí či prezentací zahraničníchregionů ve Zlínském kraji, na úhradu úrokůz úvěru, na zajištění dopravní obslužnostikraje, na opravy majetku ve vlastnictví krajea na úhradu dalších činností vyplývajícíchz přenesené působnosti kraje.Peněžní fondy krajeZlínský kraj má zřízeny také fondy. Z fondukultury jsou poskytovány dotace na obnovua zachování kulturních památek, na pořádáníkulturních akcí, z fondu mládeže a sportu dotacev oblasti tělovýchovy a sportu a volnočasovýchaktivit mládeže. Dalšími fondy jsoufond havarijní na krytí havárií na úseku životníhoprostředí, fond zaměstnanecký a fondprogramový. Největší objem finančních prostředkůje soustředěn ve fondu programovém,který je zdrojem programového financovánív rámci rozpočtu Zlínského kraje pronaplňování cílů Programu rozvoje územníhoobvodu Zlínského kraje. Jsou z něho hrazenykrajské rozvojové projekty, rozvojové projektyjiných subjektů, globální granty a podprogramyveřejné podpory.Příjmem programového fondu, vedle vlastníchzdrojů kraje, jsou dotace ze státního rozpočtu,Evropské unie, EHP/Norsko, ze zahraničía příspěvky od partnerů. Velká část projektůje předfinancována krajem. Prostředkyz Evropské unie a státního rozpočtu budouposkytnuty zpětně v následujících letech.Na toto předfinancování a také na investičníakce kraje je čerpán úvěr od Evropské investičníbanky.Oblast investičních výdajů zahrnuje výdajena reprodukci majetku ZK (457 552 tisíc korun),investiční transfery - dotace pro zřizovanépříspěvkové organizace (185 296 tisíc korun),ostatní investiční transfery ve výši 39 075tisíc korun. Investiční výdaje Programovéhofondu činí 681 894 tisíc korun.Ing. Dagmar Hřebačkovávedoucí oddělení rozpočtu a financování KÚ8 Okno do kraje / únor 2009


INFORMACE Z KRAJEZlínský kraj není pouze samostatný a suverénníregion, který se rozprostírá na ploše 3.964 kilometrůčtverečních a žije v něm téměř 600.000obyvatel, nýbrž je to také rozsáhlá veřejnoprávníkorporace, která vlastní majetek v řádu desítekmiliard korun a ten spravuje prostřednictvímsvých organizací i obchodních společností.Lze říci, že Zlínský kraj řídí či zajišťuje chod životave všech jeho oblastech: od zdravotnictví,sociální péče, přes školství, rozvojové aktivity,podporu podnikání, dopravu, údržbu krajinyaž po kulturu, památkovou péči a cestovní ruch.Skupina Zlínského kraje je tak největším zaměstnavatelemv regionu; zaměstnává na 14.500 lidí.Významnou roli v systému regionální samosprávysehrává samotný krajský úřad, sídlící ve zlínskémBaťově mrakodrapu, který se svými 460pracovníky poskytuje orgánům samosprávy,tedy radě a zastupitelstvu, odborný servis projejich rozhodování a současně vykonává v přenesenépůsobnosti činnost státní správy.Dále je zde síť příspěvkových organizací a obchodníchspolečností, jejichž personální zajištěnípatří rovněž do kompetencí Zlínského krajecoby zřizovatele či zakladatele. V následujícímpřehledu uvádíme přepočtený počet zaměstnancůna úvazky v jednotlivých oblastech.Příspěvkové organizaceKultura – celkem 244,01(krajská knihovna, krajská galerie, čtyři muzea,Hvězdárna Valašské Meziříčí)Zdravotnictví – celkem 388,61(Zdravotnická záchranná služba ZK, Dětské centrumZlín, Kojenecký ústav a DD Val. Meziříčí)Doprava – celkem 43,00▪▪Ředitelství silnic Zlínského krajeOkno do kraje / únor 2009Do skupiny Zlínský kraj patří i lékaři čtyř krajských nemocnic. • foto: Karla HavlíkováZlínský kraj – největší zaměstnavatelSociální služby – celkem 1694,50(sociální služby, domovy pro seniory, domovypro osoby se zdravotním postižením, domovys chráněným bydlením)Školství – celkem 5073,67(gymnázia, střední školy, konzervatoř, speciálnímateřské, základní a střední školy, dětské domovy,domovy mládeže, plavecké školy)Obchodní společnostiSpolečnosti s. r. o. – celkem 328,40▪▪čtyři Správy a údržby silnic▪▪Školní hospodářství▪▪Regionální podpůrný zdroj▪▪Koordinátor veřejné dopravy ZK▪▪Technologické inovační centrumAkciové společnosti – celkem 4338,60▪▪čtyři krajské nemocnice▪▪Industry Servis ZK▪▪Obchodní centrum ZlínObecně pros. společnosti – celkem 112,10▪▪Energetická agentura Zlínského kraje▪▪Centrála cestovního ruchu Východní Moravy▪▪Filharmonie Bohuslava MartinůSystematická personální práceSamozřejmě, že řízení tak velkého kolosu zaměstnancůrůzných profesí a typů s sebou nesei specifické požadavky na personalistiku. Téudává tón vedení kraje prostřednictvím odboruřízení lidských zdrojů. „Naší snahou rozhodněnení zaměstnance této velké skupiny direktivněřídit, spíše je v našem zájmu prostřednictvímaktivit personálního marketingu zajišťovatpro manažery našich organizací odborný servisa pomoc při vyhledávání vhodných kandidátůna požadované pozice,“ říká ředitel krajskéhoúřadu Ing. Vladimír Kutý. Jeho slova doplňuje Bc.Aranka Medková Pekárková, B.B.S., vedoucí odboruřízení lidských zdrojů: „Manažerům našichorganizací se snažíme ulehčovat práci, nabízetjim osvědčené metody, umožnit přístup k vytvořenýmzdrojům informací a kontaktů a býtjim odbornou oporou, v žádném případě nenív našem zájmu určovat, koho mají zaměstnávat.“V rámci personální strategie Zlínský kraj usilujeo postupné zavedení a sjednocení moderníchmetod personálního řízení i firemní kulturyve všech organizacích a společnostech založenýchči řízených Zlínským krajem.Rada ZK schválila v květnu 2007 záměr vytvořeníPersonální strategie, ta stanovuje hlavní cíle,kterých chce Zlínský kraj dosáhnout v období2009 – 2012. Je komplexem jednotlivých realizačníchkroků směřujících ke zlepšení stavu řízenílidských zdrojů. Těmi jsou například:▪▪rozvoj managementu – cílem je zvýšení celkovéúrovně manažerských dovedností, sladěnípřístupu k vedení lidí a vytvoření prostoru prokariérní růst talentovaných zaměstnanců▪▪efektivní systém vzdělávání▪▪komunikace a vztahy.Odbornost i charakterO zaměstnání ve veřejnoprávní korporaci je poměrněvysoký zájem, třebaže platové hodnocenízde není tak vysoké jako v podnikatelské sféře,neboť je limitováno tarify. „Manažerský přístupřízení nám však umožňuje hledat takovémotivační nástroje, abychom si kvalitní odborníkyudrželi a ti aby měli důvod pro Zlínskýkraj pracovat a považovat si ho jako prestižníhoa perspektivního zaměstnavatele,“ zamýšlí se ředitelkrajského úřadu Vladimír Kutý.Základem při náboru je požadavek odpovídajícíkvalifikace, přičemž není bez zajímavosti, žev samotném krajském úřadu se téměř samozřejmostístalo vysokoškolské vzdělání - nyní je zdezaměstnáno 68 procent vysokoškolsky vzdělanýchlidí. Vedle toho jsou u uchazečů o prácive skupině Zlínský kraj velmi výrazně akcentoványosobnostní a morální předpoklady. Čistýtrestní rejstřík je základní podmínkou. „Klademedůraz například na schopnost týmové práce,empatie a ochoty angažovat se ve veřejné služběa neprosazovat individualisticky sebe sama.Tato způsobilost pracovat pro celek je pro zaměstnavatele,jakým je Zlínský kraj, nesmírnědůležitá a ne každému je tato schopnost, v některýchpřípadech lze říci i poslání, dána,“ konstatuješéfka odboru řízení lidských zdrojů ArankaMedková Pekárková.Těm, kteří chtějí najít profesní uplatnění v rámciZlínského kraje či jeho organizací, se doporučuje,aby sledovali webové stránky Zlínského kraje,kde jsou v odkazu „Kariéra“ zveřejňována výběrovářízení na pracovní pozice, případně mohousvé životopisy sami aktivně adresovat odboru řízenílidských zdrojů. Helena Mráčková9


ROZHOVOR▪▪narozena 3. dubna 1950 ve Vsetíně▪▪vystudovala Střední pedagogickou školuv Přerově, obor vychovatelství, a UniverzituPalackého v Olomouci, obor učitelství- český jazyk, hudební výchova▪▪učí na Základní škole Emila Zátopka veZlíně▪▪je předsedkyní Klubu českých turistůoblasti Valašsko-Chřiby, předsedkyníKrajské rady Asociace TOM ČR a místopředsedkyníSPEKTRA – Krajské radydětí a mládeže ZK▪▪Od roku 1977 vede turistický oddíl mládežeŠpendlíci▪▪kromě turistiky má ráda četbu, zahrádkua pobyt v přírodě, zvláště s dobroupartou▪▪životní postoj – Poznat, vidět co nejvíce,umět pomoci v pravou chvíli, ať jena co vzpomínat!Libuše Valentová: Kromě krasové turistiky máme všechnoJste předsedkyní Klubu českých turistů oblastiValašsko-Chřiby. O co všechno se v rámcitéto funkce staráte?V rámci Klubu českých turistů (KČT) se každáoblast zabývá zlepšováním podmínek pro organizovanouturistiku a podporováním všech druhůturistiky, které lze v daném kraji provozovat.U nás je to turistika pěší, lyžařská, cyklo, hipoturistikaa turistika vodácká a mototuristka. Můžemeříci, že kromě krasové turistiky se u nás v krajiprovozuje všechno.Kolik je aktivních turistů ve Zlínském kraji?Každý rok se sleduje registrace, takže můžemeříct, že v kraji je nyní kolem tří tisíc aktivních organizovanýchturistů. Jedna třetina z toho jsouděti a mládež. Z hlediska celorepublikovéhoprůměru nemůžeme říct, jestli našich 10 % jemálo, protože náš kraj není z demografickéhoINZERCETuristka Libuše Valentová. • foto: Ivo Hercíkhlediska největší. Ale určitě bychom byli raději,kdyby těch aktivních turistů bylo více.Jaké jsou tradiční akce, které se v kraji odehrávajía na kterých se turisté podílí?Je to především hlavní akce oblasti 19. Mezinárodnítýden turistiky na Valašsku, který býváv červenci ve Vsetíně a okolí. V současné dobětaké připravujeme druhý ročník oblastního cyklosrazu.Letos navíc již potřetí proběhne slavnostníuzavírání rozhledny na Lopeníku. Na tétoakci spolupracujeme také se slovenskými kolegyz Trenčína.Mgr. Libuše ValentováJednou z činností KČT je také udržování značeníturistických tras. Kolik lidí se o to v našemkraji stará?V kraji je zhruba stovka značkařů, kteří se o trasystarají, ale bohužel na všechno nestačí. Zlínskýkraj každý rok finančně podporuje značení,jedná se o částečné pokrytí nákladů na obnovujedné třetiny značené sítě. Často se na něnavíc obrací obce, které chtějí vybudovat dnestolik populární naučné nebo ozdravné stezky.My tuto jejich činnost vítáme, ale bohuželměsta a vesnice často zapomínají na spoluprácis námi. KČT je totiž garantem značení v celérepublice. Takovou stezku je potřeba zpracovatdo značkařské dokumentace, pak ji lze přenésti do map a můžeme se potom o ni dále starat.Pokud byste měla vybrat místo v regionu,které vám přirostlo k srdci, které by to bylo?Mou srdeční záležitostí je vrchol Kopné na hřebenunad Podkopnou Lhotou a tamní chataKopná, kde jsem strávila s malými i dospělýmituristy nejvíc času, a ke kterému se pojí také nejvícvzpomínek a zážitků. (mij)10 Okno do kraje / únor 2009


Okno do kraje / únor 2009KULTURADo knihovny za baťovskými novinamiZlín – Fascinující obrázek života Zlína a celéhokraje v dobách největšího rozvoje přináší pohledna stránky starých baťovských novin. Díkyspolečnému projektu Krajské knihovny FrantiškaBartoše, Státního okresního archivu ve Zlíně-Klečůvce a Muzea jihovýchodní Moravy už nemusítezažloutlé noviny hledat v archivech, alepohodlně je „prolistujete“ v počítači.Noviny nazvané Sdělení zřízenectvu firmyT. & A. Baťa (později přejmenované jednodušena Zlín) vycházely od května 1918. Ve třicátýchletech přibyly k pátečnímu firemnímu týdeníkudalší dva tituly, které vycházely v pondělía ve středu. Svým významem, obsahem a úrovnípřerostly z podnikového zpravodaje v hlavníperiodikum celého regionu.Mezi studenty, novináři nebo historiky je o něvelký zájem. „Je to jeden z nejvýznamnějšícha nejvyužívanějších zdrojů informací o baťovskééře. Pokud chce někdo zjistit, co se dělove Zlíně v té době, sáhne v první řadě právěpo baťovských novinách. Problémem je, žejsou vytištěny na nekvalitním papíře a manipulaceje poškozuje,“ uvedl ředitel Státníhookresního archivu David Valůšek.Čtenáři se nyní k baťovským novinám nejlépedostanou ve zlínské knihovně. „Při přístupuz počítačů v síti knihovny jsou dostupnéZlín – Své osmnácté narozeniny v tomto roceoslaví zábavný křesťanský měsíčník pro dětiNezbeda. Celobarevný český dětský časopis,který má náklad 8.000 výtisků, je výjimečný tím,že vychází především díky darům. Jeho redakcei stejnojmenná vydavatelská společnost majísídlo ve Zlíně, v budově kláštera v Divadelní ulici.Časopis bez reklam o osmadvaceti stránkáchformátu dávají dohromady pouze dva redaktoři.Pomáhá jim zhruba pětice stálých externích spolupracovníků. Od svého založení časopisusiluje o to, aby byl slušný, seriózní, nenápadněformoval čtenáře a svým obsahem jim bylvzorem k lidskosti. Nezbeda je od svého vzniku,Sazeči při kompletaci novin. • foto: SOkA Zlínpřímo naskenované obrazy stránek, při přístupuz počítačů mimo síť knihovny jsou z důvoduochrany autorských práv dostupné pouze bibliografickéúdaje,“ upozorňuje ředitelka Krajskéknihovny Františka Bartoše Zdeňka Friedlová.Každý měsíc navíc knihovna na svých internetovýchstránkách www.kfbz.cz zveřejňuje jednoukázkové číslo vydané před osmdesáti lety.Digitalizace baťovských novin začala v roce2005 a skončila vloni. Nejprve byly stránky nasnímányna kvalitní mikrofilmy, které mohoubýt uchovány zhruba pět set let, a následněbyly naskenovány do digitální podoby. Celkembylo mikrofilmováno a digitalizováno23.255 novinových stran. Pavel StojarDobě postní předchází bujarý masopustZlínský kraj – Po začátku nového roku to netrvánikdy příliš dlouho, a už je tu Popeleční středa,kterou začíná doba postní. Letos připadázačátek půstu na 25. února. Popeleční středěvždycky předchází několik dnů bujarého veselía lidových zvyků s názvem fašank nebo masopust.Silné fašankové tradice si udržuje v našemregionu celá řada obcí.Například ve Strání vrcholí pochodem fašankářůkaždoroční Festival masopustních tradic.Letošní již 22. ročník masopustu zde začínáve čtvrtek 19. února. O víkendu pak v obcivystoupí české i zahraniční folklorní soubory.Ulicemi bude procházet více než stovkalidí v krojích. Předvedou také prastarý mečovýtanec fašankářů, v němž je dobře patrnézbojnické pozadí. Tento tanec obsahuje velkémnožství figur a je náročný nejen po choreografické,ale především po fyzické stránce.Fašankové programy připravují v kraji desítkyobcí. Pozvánky na některé z nich naleznetena čtrnácté straně tohoto magazínu. (vc)Časopis Nezbeda existuje díky darůmstejně jako většina podobně zaměřených křesťanskýchčasopisů Evropy, ztrátový. Není pravidelnědotován žádnou, ani církevní organizací.Peníze na svůj provoz shání od dárců a získávátaké výraznou úsporou režijních nákladů.Téměř veškeré práce kromě tisku se vykonávajípřímo v redakci,“ říká redaktor a grafik Leoš Hrdlička.Česko totiž nemá dostatek dětských čtenářůa především jejich rodičů, kteří by udrželiNezbedu v takovém nákladu, aby nebyl ztrátovýa aby jeho prodejní cena nebyla nepřijatelněvysoká. Za časopisem také nestojí žádnévelké vydavatelství, které by mohlo krýt finančníschodek jinou činností.(vc)KULTURNÍ STŘÍPKYZlín ve fotografii(1890 – 1950)Zlín – Unikátní publikace s fotografiemize starého Zlína obohatilav závěru uplynulého rokupředvánoční knižní trh. AutořiZdeněk Pokluda a Stanislav Nováčekv ní představili veřejnosti295 černobílých velkoformátových fotografií, z nichž většinabyla publikována poprvé. Pocházejí z archívů i ze soukromýchsbírek. Snímky jsou rozčleněny do dvaceti kapitol podle městskýchčástí a nejvýznamnějších náměstí a ulic. Knížka je objevnáv tom, že se nezaměřuje pouze na architekturu, ale snažíse ve fotografiích zachytit každodenní život Zlíňanů.Kroměřížští výtvarníci vystavují v kavárněKroměříž – V kroměřížské kavárně Slávia vystavují svá dílavýtvarníci, kteří jsou členy Sdružení přátel výtvarného uměníKroměřížska. V rámci expozice jsou k vidění hedvábí, keramika,akvarely, malby, kresby nebo vitráže. Výstava umělců pevněspjatých se svým regionem potrvá do 7. února.Sdružení přátel výtvarného umění Kroměřížska (SPVUK) mákolem čtyřiceti členů, výstavy se pak účastní dvacet z nich. Organizátořichápou akci jako poděkování všem, kteří je podporujía pravidelně chodí na jejich společné prezentace. SPVUKvzniklo již v roce 1999 jako sdružení se zaměřením na kulturua aktivity spojené s výtvarným děním na Kroměřížsku. Kroměamatérských výtvarníků, výtvarných pedagogů a studentůjsou mezi členy zastoupeni také příznivci a obdivovatelévýtvarného umění bez vlastní tvorby. Stěžejní díl činnostisdružení však připadá právě na členy výtvarně tvořící, kteříspolečně vytvářejí náplň celoroční činnosti SPVUK, jako jepořádání autorských výstav v Kroměříži a okolí, pořádání letníchvýtvarných Setkání a podpora kulturních aktivit ve městěKroměříži. Díky nadšení mnoha členů se již podařilo realizovati větší výstavy a prezentace například v Praze, na Slovenskui ve Francii.František Segrado vystavuje ve VsetíněVsetín – Známý valašský umělec František Segrado vystavujesvé výtvarné práce v prostorách Koordinačního a informačníhocentra ve Vsetíně. Zájemci o jeho dílo uvidí umělcovy akvarelya grafiky. Výstava, která je pojmenovaná Obrázky, potrvádo začátku dubna.Zpěvák František Segrado, který se proslavil zejména spoluprácís autorským tandemem Hapka a Horáček, žije a tvořív Jablůnce u Vsetína. Kromě výstav na Vsetínsku má za seboutaké prezentace v Praze, před čtvrt stoletím ale vystavovalnapříklad i v Moskvě. Jako zpěvák spolupracoval s kapelamiDobrohošť, 1. Českomoravská hudební společnost, IrishDew nebo Veselá Bída.BUsFEsT aneb hudební festivalv trolejbusechZlín – Netradiční, ojedinělý, originálnía co se týče České republikyvůbec první hudební festivalpřímo ve zlínských trolejbusechse uskuteční ve středu 11. únorave Zlíně. V 19:00 se všichni festivalovífanoušci sejdou na točně u Sportovní haly Novestave Zlíně, kde už budou čekat čtyři trolejbusy a v každém z nichjedna kapela. Poté, co si každý účastník festivalu vybere svoulinku, dveře trolejbusů se zavřou a hudební vystoupení spojenés jízdou po krajském městě se rozjede. Vždy po půlhodiněse pojízdné kluby vrátí na točnu, kde si budou moci hudebnífanoušci přesednout. Každý trolejbus vyjede z točny celkemčtyřikrát. Ani s poslední jízdou však BUsFEsT neskončí. Organizátořiz řad studentů zlínské UTB přichystali ještě pokračujícíprogram v Golem Gambrinus Klubu, v Zelenáčově šopěa v prostorách univerzity.11


TIP NA VÝLETKROMĚŘÍŽSKOUHERSKOHRADIŠŤSKO▪▪MuzeumKroměřížskaVelké náměstí 38Kroměříž 767 11tel.: 573 338 388,573 338 457Výstava Stromy jako domy, kterouje možné v Muzeu Kroměřížskanavštívit až do 8. března, prezentujestromy z luk, polí a lesů jakopanelové domy s velkým množstvímrůznorodých obyvatel. Žijízde brouci, které si lze prohlédnoutpod lupou nebo mikroskopem,dále ptáci, jejichž vycpaninysi děti mohou i pohladit, neboť jsou upravenytak, aby nezpůsobily žádné zdravotní potíže.Stálá expozice Muzea Kroměřížska Přírodaa člověk je rozdělena na dvě části. Archeologickápodává vyčerpávají přehled o vývojiosídlení Kroměřížska od prvních stop pobytučlověka ve starší době kamenné po dobu slovanskou.Přírodovědná část je pak zaměřenana strukturu a fungování ekosystémů, které senacházejí na území kroměřížského okresu.▪▪Slováckémuzeumv UherskémHradištiSmetanovy sady 179Uherské Hradiště 686 01tel.: 572 556 556,572 551 370Celý únor je ve Slováckém muzeuv Uherském Hradišti k vidění výstavaKrása, která hřeje. Jedná se o expozicigotických a renesančníchkachlí Moravy a Slezska. Návštěvnícipoznají dosud nejrozsáhlejšísoubor těchto uměleckořemeslnýchvýrobků. Představeny jsousbírky bezmála čtyřiceti moravskýcha slezských muzeí, galerií a památkovýchinstitucí. Kamna se stala místem, kde se vedlesebe objevovaly reliéfy s hlubokou duchovnísymbolikou, momentky z každodenního života,ale i heraldické motivy poukazující na prestižjejich majitele. Od dob středověku se kamnastala také výrazným středobodem místnosti.Národopisná expozice ve Slováckém muzeupak představuje život na Slovácku a rozmanitosttamní lidové kultury.VSETÍNSKOZLÍNSKO▪▪MuzeumregionuValašsko veVsetíněHorní nám. 2Vsetín 755 01tel.: 571 411 690571 411 689Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíněhostí do 22. února výstavufotografií členů Asociace profesionálníchfotografů. Výstavaměla svou premiéru v únoruletošního roku v galerii DiamantS.V.U. Mánes v Praze. Asociaceprofesionálních fotografůČeské republiky (AF ČR) je sdruženímprofesionálních a tvůrčích fotografů,které bylo založeno v roce 1990. Koncepcevýstavy opouští schéma tradičních oborovýchsalonů a nabízí veřejnosti reprezentativníukázku prací vybraných členů AF ČR.V zámku Kinských ve Valašském Meziříčí je pakdo poloviny února k vidění výstava prací keramičkyAnny Červinkové Benové s názvem Rokna Valašsku. Expozice představuje předevšímjejí figurální tvorbu.▪▪Krajská galerievýtvarnéhouměníDům uměnínáměstí T. G. M. 2570Zlín 76227tel.: 577 431 429▪▪MuzeumjihovýchodníMoravySoudní 1Zlín 762 57tel.: 577 004 618Až do 15. února mohou zájemcinavštívit výstavu České a slovenskéumění 60. let 20. stoletíve zlínské Krajské galerii výtvarnéhoumění. Celkově výstavapředstavuje přes dvě stovky dělod více než stovky autorů. KroměKrajské galerie výtvarného uměníve Zlíně se na výstavě zápůjčkamipodílí zejména Muzeum umění v Olomouci,Galerie výtvarného umění v Ostravě, Slovenskánárodná galéria, Galéria mesta Bratislavy,Galéria M. A. Bazovského v Trenčíně a dalšívčetně soukromých sběratelů.Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně připravilovýstavu nazvanou Zlatožlutá Pro Provence(od 19. února), díky níž lidé nahlédnoudo tajemství tohoto místa, které je považovánoza jedno z nejpůvabnějších míst v Evropě.INZERCE12 Okno do kraje / únor 2009


Okno do kraje / únor 2009SPORTDo Karlovic míří slavní italští lyžařiVelké Karlovice –Slavní italští běžci na lyžícha olympijští vítězové Silvio Faunner a PillerCottrer budou možná ozdobou šestého ročníkuKarlovské padesátky, která odstartuje7. února ve Velkých Karlovicích. Společněs nimi by mohli do závodu vyrazit i jejich svěřenci,členové italské juniorské reprezentace.„Věříme, že přijedou, pokud jim v tom nezabránípříprava na mistrovství světa v Liberci.Šance na to, že k nám dorazí, odhaduji jakopadesátiprocentní,“ prohlásil Miroslav Koňaříkz velkokarlovického organizačního štábu.Slavní italští závodníci se o valašském závodědozvěděli díky spolupráci Sdružení obcía měst Horního Vsacka s italským lyžařskýmstřediskem Sappada, kde se oba běžci narodili.„Jde o velmi atraktivní závodníky. Bylo byskvělé, kdyby skutečně dorazili,“ nezastírá Koňařík.V loňském roce se Karlovská padesátka neběžela,důvodem byl nedostatek sněhu. Letossituace vypadá nadějněji, přípravy jsoutak v plném proudu. Pořadatelé očekávají, žese na start závodu postaví kolem tří stovek lyžařů,což by byl stejný počet jako v roce 2006.Karlovská padesátka patří mezi náročné závody.Jak už název napovídá, hlavní trať jedlouhá padesát kilometrů, lze se ale přihlásiti na poloviční vzdálenost. „Ta je určená turistickýmlyžařům. I když je Karlovská padesátkatěžká jako sám život na Valašsku, téměř všichnijí dokončí,“ uzavřel Koňařík. (zd)Málkova kariéra trvala přes dvacet letPorážka byla školouZlín – Házenkářkám Zlína unikl postup do semifináleČeského poháru. Ve čtvrtfinále vedlyna domácí palubovce nad Slavií Praha v poločaseo devět branek, nadějný náskok ale neudrželya prohrály 30:33. Slavia nakonec postoupilaaž do finále, kde nestačila na Olomouc.„Až do zápasu se Slavií jsme pohárempostupovali hladce. Porážka v zápase sní nás mrzela, přeci jen jsme vedli. Pro náštým byl tenhle souboj velmi dobrou školou,“uznal trenér zlínských házenkářek Milan Buday,který celkové vítězství Olomouce v Českémpoháru považuje za zasloužené. „Má vyrovnanějšívýsledky než Slavia,“ vysvětlil. (zd)Málek byl v bazénech úspěšný. • foto: archivZlín – Nejúspěšnější plavec české historie DanielMálek ukončil sportovní kariéru. Běhemní zlínský prsař startoval na dvou olympijskýchhrách a stal se také mistrem Evropy.Málek zakončil kariéru na domácí Vánočníceně města Zlína. „Už nastal čas skončit. Postupnějsem přesunul na první místo vysokoškolskéstudium a tréninku nevěnoval tolik,co bych měl. A z dlouholeté zkušenosti vím,že špičková výkonnost není otázkou půlročnípřípravy, ale mnohem delšího období,“ prohlásilúspěšný prsař. Málkova kariéra trvalavíce než dvacet let, už ve čtvrté třídě základníškoly nastoupil do plavecké přípravky. Zlomemse stal rok 1995, kdy se výrazně zlepšila probojoval se na mistrovství Evropy. O rokpozději skončil desátý na olympijských hráchv Atlantě, na další olympiádě v Sydney obsadildokonce dvakrát páté místo.Málkovi se skvěle vydařil i evropský šampionátv Seville před osmi roky. V nejdramatičtějšímfinále na 50 metrů prsa v historii dohmátlspolečně se dvěma soupeři první a sbírkusvých úspěchů rozšířil o titul mistra Evropy.„Byl to výjimečný závod. Kromě tohoto závoduse snad nestalo, aby během finálového závodudohmátli tři závodníci ve stejném čase,“upozornil dnes pětatřicetiletý prsař.V současné době nemá Málek čas ani na kondičníplavání, protože za půl roku skládá státnice.Přesto nevylučuje, že by ještě za zlínskýklub nastoupil v některém z českých závodů.„Na plavání jsem určitě nezanevřel,“ řekl. (zd)Sedláček si nezachytalZlín – Ani minutu neodehrál brankář RI OknaZlín Jakub Sedláček na mistrovství světa hokejistůdo 20 let v Kanadě. Přestože se výrazněprosazuje v extralize, byl v týmu až třetímbrankářem. Trenér národního týmu MarekSýkora dal přednost slávistovi DominikuFurchovi a Tomáši Vošvrdovi z Vítkovic. „PanSýkora vsadil na jiné koně. Samozřejmě, jakmi oznámil konečný verdikt, dost mě to mrzelo.Na druhou stranu, kdybych nedostalšanci porvat se o místo, tak by to bylo ještěhorší. Alespoň jsem si to zkusil,“ přiznal zlínskýbrankář pro klubové stránky. Český týmnakonec v Kanadě obsadil šesté místo. (zd)SPORTOVNÍ JEDNOHUBKYLevého vystřídal MinářZlín – Pouhých pět zápasů vydrželna lavičce prvoligovýchfotbalistů Tescomy Zlín trenérStanislav Levý. Během zimnípauzy jej vedení klubu odvolalo,hlavními důvody byly podlegenerálního manažera LadislavaValáška neuspokojivé výsledky a rozdílné názory na vedenímužstva v boji o záchranu v nejvyšší soutěži. Levého vystřídalve funkci Ladislav Minář, který už v průběhu podzimuzlínský tým vedl.Slovácko získalo KorduluUherské Hradiště – Zkušeného záložníka se zkušenostmiz nejvyšší soutěže Michala Kordulu získali do svého kádru druholigovífotbalisté 1. FC Slovácko. Kordula přišel do UherskéhoHradiště z angažmá v Rakousku.Silák Švehla byl druhýVsetín – Adam Švehla ze Vsetína skončil druhý v pohárovésoutěži Olomoucký silák v benčpresu. V kategorii nad sto kilogramůzvládl váhu 190 kilogramů, kterou dokázal vleže spustitna prsa a poté vrátit do původní polohy.Fatra do finále nezamířilaZlín – Volejbalisté Fatry Zlín skončili těsně před branami fináleČeského poháru. V semifinálovém turnaji obsadili druhémísto, když v rozhodujícím souboji s Kladnem prohráli 1:3na sety. Finále Českého poháru se hraje 16. února, Kladnov něm vyzve obhájce prvenství z Liberce.Murín ve Zlíně skončilZlín – Hokejový brankář IgorMurín předčasně skončil svéangažmá v týmu RI Okna Zlín.S vedením extraligového klubuse dohodl na tom, že simůže hledat nové angažmá.Murín přišel do Zlína v sezoně2003/04 a až do letošního roku byl jedničkou týmu. „Zatímbudu ve Zlíně trénovat a uvidíme, co bude dál,“ přiznal zkušenýgólman.Valašské derby patřilo MeziříčíValašské Meziříčí – Hokejisté Valašského Meziříčí vyhrálii druhé derby se Vsetínem v právě probíhajícím ročníku druhéligy, skupiny Východ. Na svém ledě porazili Valachy 4:2, v závěruzápasu se na ledě strhla hromadná bitka, do které se zapojilii vsetínští fanoušci. První derby ve Vsetíně vyhrálo ValašskéMeziříčí na samostatné nájezdy.Basketbalisté podlehli KolínuZlín – Velmi vyrovnanou bitvu s týmem Kolína sehráli druholigovíbasketbalisté Zlína ve třetím kole Českého poháru. Prvoligovémusoupeři podlehli těsně 72:78. Kolín se ve čtvrtémkole utká s NH Ostrava.VÝZVAZlínský kraj – Pořádáte nekomerční sportovní akci pro veřejnostve Zlínském kraji? Připravujete nábor do vašichsportovních klubů či oddílů pro jakoukoliv věkovou skupinu?To vše může být zveřejněno v magazínu Okno do kraje.Stačí zaslat na mailovou adresu redakce (redakce@oknodokraje.cz)stručný text s charakteristikou připravovanéakce a údaji o místě a času konání a s kontaktem na pořadatele.Příspěvky, které splní všechna kritéria, budou postupnězařazovány do připravované rubriky na sportovnístránce magazínu Okno do kraje.13


POZVÁNKA NA AKCEVážení čtenáři, v souvislosti s celkovou změnou podoby magazínu Okno do kraje jsme zcela nově koncipovali také stranu 14. Již zde, tak jak jste bylizvyklí, nebude křížovka a soutěž. Rozhodli jsme se totiž vyjít vstříc velkému množství čtenářů, kteří požadovali pravidelný přehled akcí v regionu.Věříme, že jde o změnu k lepšímu. V tomto čísle zde ještě samozřejmě naposledy uvedeme výherce z prosincového čísla.Výherci křížovky z prosincového vydání Okna do kraje: Hlavní cenu, varnou konvici, vyhrává: Josef Adamuška – Želechovice. Propagační předmětyvyhrávají: Jitka Gajzurová – Uherské Hradiště, Lenka Sameková – Nivnice, Jitka Hoglová – Holešov, Pavel Palička – Huštěnovice, Zdeněk Procházka– Valašské Meziříčí, Karla Zapletalová – Kroměříž, Helena Jančíková – Hulín, Míková Kamila – Zlín, Lenka Vavříková – Hluk, Václav Jadrný – Vsetín.Tajenka zněla: Pravý přítel příjde, když všichni odejdou. Výherci soutěže z prosincového vydání Okna do kraje: První cenu, MP3 Player, vyhrává:Václav Brabec – Uherské Hradiště. Propagační předměty získávají: Jana Foltýnová – Zlín, Jiřina Pivoňková – Staré Město, Zdeněk Janík – Zlín, VladislavKvasnica – Bystřice pod Hostýnem, Jana Kovářová – Uherské Hradiště. Správná odpověď: Na území Zlínského kraje je celkem 11 silnic I.třídy.Kroměřížsko▪▪Holešov 7. 2.První reprezentační ples městaHolešovaprvní ples v nově opravenýchprostorách zámku Holešovwww.holesov.cz▪▪Holešov 14. 2.Ples gymnázia Ladislava Jarošeslavnostní bál holešovskéhogymnázia v prostorách holešovskéhozámkuwww.holesov.cz▪▪Kroměříž 21. 2.Masopustní průvod městemkaždoroční akce pořádaná SVČŠipka Kroměřížwww.svcsipka.cz▪▪Prusinovice 23. 2.Rohálovská desítkamezinárodní závod ve vytrvaleckémběhu pořádaný běžeckýmklubem a obcí Prusinovicewww.obecprusinovice.czUherskohradišťsko▪▪Kudlovice 8. 2.Košt slivovice34. ročník každoroční degustacemístní pálenkywww.volny.cz/kudlovice/html/uvodnik.htm▪▪Bojkovice 21. 2.Fašanková obchůzka městemtradiční fašankový průvod maseka muzikantů, který vychází v 8.00od hasičské zbrojnicewww.bojkovice.cz▪▪Suchá Loz 21. 2.Fašankveřejná zabijačka, košt slivovice,pochovávání basywww.suchaloz.cz▪▪Strání 21. – 24. 2.Fašank 200922. ročník Festivalu masopustníchtradic, nejznámější fašankováslavnostwww.strani.cz▪▪Květná 21. 2.Den otevřených dveřív Moravských sklárnáchnávštěvní den v moravskýchsklárnáchwww.moravskesklarny.cz▪▪Buchlovice 28. 2.Den vína na zámkukaždoroční setkání všech přátela milovníků čirého mokuwww.fsbuchlovice.czVsetínsko▪▪Valašské Meziříčí 1. 2. - 15. 2.Rok na Valašskukeramika Anny Červinkovéwww.muzeumvalassko.cz▪▪Valašské Meziříčí 12. 2 - 29. 3.Pojďte si hrát s panem malířemPaulem Kleenetradiční interaktivní výstavapro děti i dospěléwww.muzeumvalassko.cz▪▪Rožnov pod Radhoštěm 14. 2.Masopustobchůzky masopustních maseka pochovávání basy v rožnovskémmuzeu v příroděwww.vmp.czZlínsko▪▪Slavičín 6. 2.Ples gymnázia Jana Pivečkyslavnostní bál v Infocentruve Slavičíněwww.slavicin.cz▪▪Otrokovice 17. 2.České saxofonové kvartetohudební vystoupení v otrokovickéBesedě, začátek 19:30www.besedaotrokovice.cz▪▪Zlín 21. 2.Lešetínský fašank10. ročník pochovávání basyuprostřed Zlínawww.ukovarny.cz▪▪Zlín 25. 2.Koncert ZUŠ Jižní svahyhudební koncert ve zlínské Alternativě,začátek 18:00www.zlin.euBaťův mrakodrap▪▪Indie - Ladakhdo 5. 2. 3. etáž (do 22:00)Výstava fotografií, které na svécestě po Indii vytvořili fotografovéLubomír Floreš a David Fojtík.▪▪Srdcem a hlavou Evropy –české předsednictví EU 2009do 13. 2. 2. etáž (do 22:00)Prezentace výtvarných a literárníchděl studentů základních astředních škol Zlínského kraje,jež vznikly v rámci stejnojmennésoutěže na téma české předsednictvíEU.▪▪Hong Kong a jeho kořeny9. 2. – 10. 3. 3. etáž (do 22:00)Výstava fotografií Františka EvženaKunsta, člena volného výtvarnéhosdružení Valašský názor,na kterých zachytil jedno znejdynamičtějších míst světa.▪▪Život není zebra16. 2. – 28. 2. 2. etáž (do 22:00)Prezentace projektu studentůFakulty multimediálních komunikacípři Univerzitě Tomáše Bative Zlíně, jehož smyslem je představeníneziskových organizacípůsobících v regionuNávštěvníci budovy mohou využítslužeb kavárny na terase.INZERCE5LETNEBO 12.000 KMZ á r u k aSamohýl Auto a.s. ChevroletOd 1. února nový autosalon v provozu!Ojetý vůz s poplatky a bez záruky?Proč!? Kupte si nový Chevrolet!Ceny vozů s nancováním od společnostiSantander CONSUMER FINANCE:Spark již od 145 900,- KčAveo s klimatizací již od 184 900,- KčLacetti s klimatizací již od 240 900,- KčCaptiva již od 519 900,- KčSamohýl Auto a.s.Tř. T. Bati 623763 02 Zlín – LoukyTel.: 577 616 255chevrolet@samohyl.zlin.czwww.chevrolet.zlin.cz14 Okno do kraje / únor 2009


1Vrcholně kvalitní práceRodinné domy na klíčtel. 731 616 919 www.valentik.czinzerce2009Okno do krajeMagazín Okno do kraje je určen obyvatelůmZlínského kraje. Měsíčník přináší dokaždé domácnosti zdarma aktuální informaceo dění ve všech regionech kraje, aťuž je to Valašsko, Slovácko nebo Haná. Nastranách zpravodajství, kultury či sportu selidé dozvědí o nejdůležitějších událostech vtěchto oblastech. V magazínu nechybějí anipravidelné rozhovory s osobnostmi, tematickéstrany či tipy na výlet. Nezbytnou součástíjsou informace o činnosti krajského úřadu.magazín o životě a dění ve Zlínském kraji únor 2009 ročník VRUBRIKA RUBRIKA RUBRIKA5Zaniklé10Rozhovor11Baťovské noviny14Akce v měsíciželeznice ves Libušíse digitalizujíúnoruOkno do Zlínském kraje / únor kraji2009ValentovouCENÍK2. strana obálkycelá strana . . . . . . . . . 104.000 Kč1/2 strany . . . . . . . . . . .53.000 Kč1/4 strany . . . . . . . . . . .28.000 Kč3. strana obálkycelá strana . . . . . . . . . . .98.000 Kč1/2 strany . . . . . . . . . . .50.000 Kč1/4 strany . . . . . . . . . . .26.500 Kč4. strana obálkycelá strana . . . . . . . . . 108.000 Kč1/2 strany . . . . . . . . . . .55.000 Kč1/4 strany . . . . . . . . . . .29.000 Kčredakční strana1/5 strany . . . . . . . . . . .20.000 KčH E X X A . C Zwww.hexxa.czinfo@hexxa.czNaši obchodníci Vám rádi navrhnouspeciální podmínky inzerce pro rok 2009!Jaroslav Střecha, DiS. 777 708 489Jaroslava Šamšová 774 438 700Martina Švehlíková 776 542 474


elektronickou podobu magazínu naleznete na www.oknodokraje.czBabice, Bánov, Bařice–Velké Těšany, Bělov, Bezměrov, Bílovice, Biskupice, Blazice, Bohuslavice nad Vláří, Bohuslavice u Zlína, Bojkovice, Boršice , Boršice u Blatnice, Bořenovice, Branky, Bratřejov, Brumov–Bylnice, Brusné, Břest, Břestek, Březnice, Březolupy, Březová, Březová, Březůvky,Buchlovice, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Lopeníkem, Bystřička , Cetechovice, Částkov, Dešná, Dobrkovice, Dolní Bečva, Dolní Lhota, Dolní Němčí, Doubravy, Drnovice, Drslavice, Držková, Dřínov, Francova Lhota, Fryšták, Halenkov , Halenkovice, Haluzice, Hluk, Holešov, Honětice,Horní Bečva, Horní Lapač, Horní Lhota, Horní Lideč, Horní Němčí, Hostějov, Hostětín, Hostišová, Hošťálková, Hoštice, Hovězí, Hradčovice, Hrobice, Hřivínův Újezd, Hulín, Huslenky, Huštěnovice, Hutisko–Solanec, Hvozdná, Chomýž, Choryně, Chropyně, Chvalčov, Chvalnov–Lísky,Jablůnka, Jalubí, Jankovice (Holešov), Jankovice, Janová, Jarcová, Jarohněvice, Jasenná, Jestřabí, Kaňovice, Karlovice, Karolín, Karolinka, Kašava, Kateřinice, Kelč, Kelníky, Kladeruby, Kněžpole, Komárno, Komárov, Komňa, Koryčany, Korytná, Kostelany, Kostelany nad Moravou, Kostelecu Holešova, Košíky, Kroměříž, Křekov, Kudlovice, Kunkovice, Kunovice, Kunovice, Kurovice, Kvasice, Kyselovice, Lačnov, Lechotice, Leskovec, Lešná, Lhota, Lhota u Vsetína, Lhotsko, Lidečko, Lípa, Lipová, Liptál, Litenčice, Lopeník, Loučka, Loučka, Loukov, Lubná, Ludkovice, Ludslavice,Luhačovice, Lukov, Lukoveček, Lutonina, Lutopecny, Lužná, Machová, Malá Bystřice, Martinice, Medlovice, Mikulůvka, Mistřice, Míškovice, Modrá, Morkovice–Slížany, Mrlínek, Mysločovice, Napajedla, Návojná, Nedachlebice, Nedakonice, Nedašov, Nedašova Lhota, Němčice,Neubuz, Nezdenice, Nítkovice, Nivnice, Nová Dědina, Nový Hrozenkov, Oldřichovice, Ořechov, Osíčko, Ostrata, Ostrožská Lhota, Ostrožská Nová Ves, Osvětimany, Otrokovice, Oznice, Pacetluky, Pačlavice, Pašovice, Petrůvka, Pitín, Počenice–Tetětice, Podhradí, Podhradní Lhota, PodkopnáLhota, Podolí (Uherské Hradiště), Podolí, Pohořelice, Polešovice, Police, Popovice, Poteč, Pozděchov, Pozlovice, Prakšice, Prasklice, Pravčice, Prlov, Prostřední Bečva, Provodov, Prusinovice, Pržno, Přílepy, Racková, Rajnochovice, Rataje, Ratiboř, Rokytnice, Roštění, Roštín, Rožnovpod Radhoštěm, Rudice, Rudimov, Rusava, Růžďka, Rymice, Salaš, Sazovice, Sehradice, Seninka, Skaštice, Slavičín, Slavkov, Slavkov pod Hostýnem, Slopné, Slušovice, Soběsuky, Spytihněv, Staré Hutě, Staré Město, Starý Hrozenkov, Strání, Střelná, Stříbrnice, Střílky, Střítež nad Bečvou,Střížovice, Stupava, Suchá Loz, Sulimov, Sušice, Svárov, Šanov, Šarovy, Šelešovice, Štítná nad Vláří–Popov, Študlov, Šumice, Tečovice, Tichov, Tlumačov, Topolná, Traplice, Trnava, Troubky–Zdislavice, Třebětice, Tučapy, Tupesy, Ublo, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uherský Ostroh,Uhřice, Újezd , Újezdec, Ústí, Valašská Bystřice, Valašská Polanka, Valašská Senice, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Valašské Příkazy, Vápenice, Vážany, Velehrad, Veletiny, Velká Lhota, Velké Karlovice, Velký Ořechov, Veselá, Věžky, Vidče, Vigantice, Vítonice, Vizovice, Vlachova Lhota,Vlachovice, Vlčková, Vlčnov, Vrbka, Vsetín, Všemina, Vysoké Pole, Vyškovec, Zádveřice–Raková, Zahnašovice, Záhorovice, Záříčí, Zástřizly, Zašová, Zborovice, Zděchov, Zdounky, Zlámanec, Zlechov, Zlín, Zlobice, Zubří, Žalkovice, Želechovice nad Dřevnicí, Žeranovice, Žítková, ŽlutavainzerceKvalitní služby k lientůmNové pásmoúročení vkladů do 1,2 mil. Kč- nové pásmo úročení vkladů do 1,2 mil. Kčodpovídající nové výši pojištění vkladů- největší spořitelní družstvo, bilanční suma 4 mld. Kč- více než 6 300 klientů, přes 12 let kvalitních služeb klientům- nové sazby – navýšení pro oblíbená pásmaMoravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvonáměstí Míru 186, 760 01 Zlín, www.mpu.cz, e-mail: zlin@mpu.czpokladní hodiny: po - pá: 8 - 18 hodin, so: 8 - 13 hodinKorunové vkladové účty s výpovědní lhůtousazby v % p.a.Výše vkladu Výpovědní lhůta (v měsících)(v tisícich Kč) 3 6 12 18100 - 400 3,9 4,2 4,4 4,7400 - 800 4,3 4,7 4,9 5,0800 - 1 200 4,5 4,9 5,2 5,3V souladu s platnou právní úpravou, vyplývající ze zákona č. 87/1995 Sb. o spořitelních aúvěrních družstvech, jsou vklady v MPU pojištěny stejně jako vklady v bankovních institucích.bezplatná infolinka800 678 678

More magazines by this user
Similar magazines