CSS - Państwowa Szkoła Wyższa

jurand.ii.pswbp.pl
  • No tags were found...

CSS - Państwowa Szkoła Wyższa

BIBLIOTEKARZ XXI WIEKU– PRZEWODNIK PO LABIRYNCIE INFORMACJI I WIEDZYProjekt realizowany jest przez:Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła IIw Białej Podlaskiej.PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarkiDZIAŁANIE 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstww regioniePODDZIAŁANIE 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacjizawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw


Tworzenie Stron WWWCSS + HTMLmgr inż. Maciej HawrylukInstytut Informatyki, Państwowa Szkoła Wyższaim. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej


???C S S


CSSCascadingStyleSheets


CSSKaskadoweArkuszeStylów


CSSHTML = treśćCSS = wygląd


HTMLTytułPodtytułTreść strony


CSSbody{font-size: 10pt;color: black;}h1{font-size: 16pt;color: red;}


HTML...


CSSselektor{cecha_1: wartość_1;cecha_2: wartość_2;...}...


Selektor elementuh1{font-size: 16pt;color: red;}


Selektor klasy.nazwaKlasy{backcolor: red;}


Klasa elementuTreść stopki...


Selektor klasynazwaElementu.nazwaKlasy{backcolor: red;}


Selektor identyfikatora#identyfikator{backcolor: red;}


Identyfikator elementuTreść stopki...


Selektor identyfikatoradiv#identyfikator{backcolor: red;}


Selektor uniwersalny*{}font-size: 10pt;color: black;


Lepiej...body{font-size: 10pt;color: black;}


Rodzaje selektorówSelektor potomka (np. p b)Selektor dziecka (np. p > b)Selektor braci (np. p + b)Selektor ogólny braci (np. p ~ b)Selektory grupowane (np. b, i, p)


Rodzaje selektorówSelektor prosty atrybutu (np. p[title])Selektor atrybutu (np. p[title=cośtam])Selektor atrybutu (np. p[title~=wyraz])...


Rodzaje selektorówa:link { cecha: wartość }a:visited { cecha: wartość }a:hover { cecha: wartość }a:active { cecha: wartość }


BIBLIOTEKARZ XXI WIEKU– PRZEWODNIK PO LABIRYNCIE INFORMACJI I WIEDZYProjekt realizowany jest przez:Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła IIw Białej Podlaskiej.PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarkiDZIAŁANIE 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstww regioniePODDZIAŁANIE 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacjizawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

More magazines by this user
Similar magazines